Form of Work
Książki
(85)
Artykuły
(2)
Czasopisma
(1)
Status
available
(85)
unavailable
(3)
unknown
(3)
Branch
Magazyn
(74)
Dział
(17)
Author
Kawecka-Gryczowa Alodia (1903-1990)
(4)
Dobrowolski Tadeusz (1899-1984)
(3)
Franczyk-Cegła Agnieszka (1983- )
(2)
Horoszkiewicz Julian (1816-1900)
(2)
Kapełuś Helena (1927-1999)
(2)
Pilat Stanisław (1802-1866)
(2)
Pollakówna Joanna (1939-2002)
(2)
Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- )
(2)
Stupnicki Jan (1816-1890)
(2)
Adamczyk-Garbowska Monika (1956- )
(1)
Aeschylus (525-456 p.n.e.)
(1)
Aftanazy Roman (1914-2004). Pamiętnik lwowski
(1)
Al'mes Ivan. "Ex Libris Patrum Basilianorum": z historii prywatnych księgozbiorów bazylianów prowincji ruskiej w drugiej połowie XVIII w
(1)
Antos Janusz (1966- ). "Malowałbym martwe natury"
(1)
Arkusz Aleksandra (1981- ). Rola Józefa Czapskiego w poszukiwaniu "zaginionych" oficerów i żołnierzy w ZSRR
(1)
Bajor Agnieszka (1973- ). "Studia bibliologiczne" jako źródło informacji śląskoznawczej i zagłębiowskiej
(1)
Bangrowska Agnieszka. Curriculum Vitae Profesora Leonarda Ogiermana
(1)
Bangrowska Agnieszka. Oddziaływania atramentów oraz pigmentów na podłoże papierowe
(1)
Baranowa Anna (1959- ). O rozbitku który został mistrzem
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Cześć Jego pamięci
(1)
Bebak Marek. Struktura proweniencyjna historycznego księgozbioru krakowskich bonifratrów - zarys problematyki
(1)
Bernhard Maria Ludwika (1908-1998)
(1)
Białkowski Edwin
(1)
Biały Agnieszka. Warianty radełek wizerunkowych na szesnastowiecznych oprawach książkowych w Zabytkowej Bibliotece oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie
(1)
Biegun Ewa. Mój ojciec chrzestny
(1)
Bielak Agnieszka. O przyjaźni Józefa Czapskiego i Joanny Pollakówny
(1)
Bieńkowska Barbara (1934- )
(1)
Birkenmajer Aleksander (1890-1967)
(1)
Birkenmajer Aleksandra
(1)
Blum Helena (1904-1984)
(1)
Borowik Sylwia. Biblioteka domowa Alfreda Szklarskiego
(1)
Borysowska Agnieszka. Główne zespoły proweniencyjne w zabytkowych zbiorach Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie
(1)
Buchwald-Pelcowa Paulina (1934- )
(1)
Budzałek Anna. Przyglądając się sobie patrząc na innych
(1)
Bukowski Jan (1873-1943)
(1)
Bułhak Henryk (1930- )
(1)
Charczuk Chrystyna
(1)
Chłędowski Kazimierz (1843-1920) Kruk Kalasanty
(1)
Cudnowski Henryk (1884-1963)
(1)
Czajka Anna (konserwatorstwo)
(1)
Czapliński Władysław (1905-1981)
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Kolekcje historyczne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Czarski Bartłomiej Piotr. Staropolski ekslibris na tle ówczesnych form emblematycznych
(1)
Czarzasty Sergiusz. Ochrona zbiorów bibliotecznych w polskich siłach zbrojnych na przykładzie Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
(1)
Czerwińska Elżbieta. Kresy w kręgu zainteresowań Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej
(1)
Darowski Aleksander Weryha (1815-1874)
(1)
Degler Adam (1978- )
(1)
Degler Adam (1978- ). Catalogue of ancient coins in the Ossoliński National Institute
(1)
Degler Adam (1978- ). Gockie złoto
(1)
Della Rocca de Candal Geri (1983- ). 15cBooktrade project and the Material Evidence in Incunabula database
(1)
Dippel Stefan (1901-1985)
(1)
Dobrzyniecki Arkadiusz (1966- )
(1)
Dowgiałło Jan (1932- ). Erazm Sykst luminarz lwowskiego Renesansu
(1)
Dowgiałło Jan (1932- ). Spadkobierca
(1)
Drawc Marta
(1)
Dutkiewicz Józef Edward (1903-1968)
(1)
Dużyk Józef (1928-2000)
(1)
Dworsatschek Mariusz (1965- )
(1)
Dziewulska Joanna M. (1977- ). Stare druki z Biblioteki Tulczyńskiej w zbiorach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Długajczyk Beata (1956- )
(1)
Falk Aneta. Losy kórnickich starych druków w świetle badań proweniencyjnych
(1)
Ficowska Wanda (1929-2013)
(1)
Ficowski Jerzy (1924-2006)
(1)
Fischinger Andrzej (1928-2005)
(1)
Fiut Aleksander (1945- ). Powinowactwa nie tylko z wyboru: Józef Czapski i Czesław Miłosz
(1)
Fluda-Krokos Agnieszka. Co zostało z biblioteki klasztornej augustianów w Książu Wielkim (1381-1864)?
(1)
Forysiak-Wójciński Robert (1978- ). Dział Sztuki
(1)
Franaszek Andrzej (1971- ). "Pątnik Zbigniew"
(1)
Franczyk-Cegła Agnieszka (1983- ). Podróże i odkrycia geograficzne na kartach XVIII-wiecznych starodruków
(1)
Friedberg Jan (1870-1949)
(1)
Galik Piotr Nestor (1964- ). Dział Nowych Druków Ciągłych
(1)
Galik Piotr Nestor (1964- ). Królewski dar "Doktora Niwo"
(1)
Garlicki Przemysław. Ochrona zbiorow bibliotecznych na Pomorzu Zachodnim na łamach prasy lokalnej w latach 1945-1950
(1)
Gawlik Mieczysław (1883-1928)
(1)
Gałecka Anna. Ochrona zbiorów w Bibliotece Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu - wczoraj dziś jutro
(1)
Gerasim Oleksandr
(1)
Gluziński Krzysztof (1950- ). Dział Starych Druków
(1)
Godebski Ksawery (1801-1869)
(1)
Gomoliszek Joanna
(1)
Gorczyca Bożena. Uczeni lwowscy i ich wkład w rozwój nauk technicznych - na podstawie Kolekcji Lwowiana Biblioteki Politechniki Krakowskiej
(1)
Goumissi Ewa. Ochrona książek i rękopisów w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Lwowie w latach 1900-1939
(1)
Grocholska Małgorzata
(1)
Gronek Agnieszka
(1)
Grupa Małgorzata (1958- )
(1)
Gryzio Beata. Inkunabuły z gdańskich księgozbiorów kościelnych w PAN Bibliotece Gdańskiej
(1)
Grześkowiak Joanna (1968- ). Druki piękne tajne unikatowe - o ossolińskich cymeliach
(1)
Gumowski Marian (1881-1974)
(1)
Górski Tomasz P
(1)
Gądek-Radwanowska Marzanna. Zdzisław Konstanty Jagodziński - rycerz niezłomny emigracji londyńskiej
(1)
Gąssowska Barbara ( -2010)
(1)
Gębarowicz Mieczysław (1893-1984)
(1)
Gębołyś Zdzisław (1961- ). "Kalendarz Rodziny Wileńskiej" jako źródło wiedzy o Polakach na Litwie
(1)
Gębołyś Zdzisław (1961- ). entrum fur Bucherhaltung w Lipsku - głowny osrodek konserwacji i restauracji ksiazek w Niemczech
(1)
Hajdukiewicz Leszek (1924-1995)
(1)
Harland-Zajączkowska Anna (1883-1930)
(1)
Hartleb Zygmunt
(1)
Heska-Kwaśniewicz Krystyna (1940- ). Rozważania o utracie książek
(1)
Homin Igor
(1)
Homin Igor. About the exhibition
(1)
Homin Igor. O wystawie
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(5)
1970 - 1979
(14)
1960 - 1969
(15)
1950 - 1959
(7)
1930 - 1939
(2)
1920 - 1929
(7)
1910 - 1919
(2)
1900 - 1909
(2)
1890 - 1899
(1)
1870 - 1879
(2)
1860 - 1869
(5)
1850 - 1859
(3)
1840 - 1849
(1)
Country
Poland
(71)
Ukraine
(17)
Language
Polish
(87)
English
(1)
Subject
Malarstwo polskie
(9)
Zbiory biblioteczne
(9)
Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Wrocław)
(8)
Drukarstwo
(7)
Bibliotekarstwo
(4)
Dramat polski
(4)
Sztuka polska
(4)
Malarstwo europejskie
(3)
Proweniencja (bibliot.)
(3)
Stare druki
(3)
Biblioteki prywatne
(2)
Cmentarze
(2)
Formizm
(2)
Haller, Jan
(2)
Kolekcjonerstwo
(2)
Książka
(2)
Lubomirski (rodzina)
(2)
Monety polskie
(2)
Muzeum Lubomirskich (Lwów)
(2)
Portrety
(2)
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów)
(2)
Wirzbięta, Maciej
(2)
Zbiory muzealne
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Afrodyta (rel.)
(1)
Aftanazy, Roman
(1)
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków)
(1)
Architektura niemiecka
(1)
Architektura polska
(1)
Artyści
(1)
Artyści polscy
(1)
Augezdecki, Aleksander
(1)
Barok
(1)
Bibliologia
(1)
Bibliotekarze
(1)
Biblioteki klasztorne
(1)
Biblioteki kościelne
(1)
Budownictwo miejskie
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Ceramika artystyczna
(1)
Cudnowski, Henryk
(1)
Cyganeria Warszawska (grupa artyst.-lit.)
(1)
Czapski, Józef
(1)
Despiau, Charles
(1)
Dramat grecki
(1)
Drzewiecki, Karol
(1)
Dulębianka Maria (1861-1919)
(1)
Ekslibrisy
(1)
Ekslibrisy polskie
(1)
Garbarstwo
(1)
Grafika francuska
(1)
Grafika jugosławiańska
(1)
Grafika polska
(1)
Grafika użytkowa polska
(1)
Grycz, Józef
(1)
Historiografia polska
(1)
Ikonostas
(1)
Inkunabuły
(1)
Język kaszubski
(1)
Księgarstwo
(1)
Księgarze
(1)
Księgozbiory domowe
(1)
Listy polskie
(1)
Literatura polska
(1)
Literatura żydowska
(1)
Liternictwo
(1)
Lubomirski
(1)
Maciej z Miechowa
(1)
Malarstwo francuskie
(1)
Malarstwo greckie
(1)
Malarze polscy
(1)
Masłowski, Stanisław
(1)
Mecenat
(1)
Mennictwo
(1)
Mieszczaństwo
(1)
Monety
(1)
Monety arabskie
(1)
Monety rzymskie
(1)
Muzeum Książąt Lubomirskich (Wrocław)
(1)
Muzeum XX Lubomirskich (Wrocław)
(1)
Mękicki, Rudolf
(1)
NSZZ "Solidarność"
(1)
Nauka
(1)
Norblin, Jan Piotr
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Ogierman, Leonard
(1)
Organizacje polonijne
(1)
Orzeszkowa, Eliza
(1)
Ossoliński, Jerzy
(1)
Ossoliński, Józef Maksymilian
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Pankiewicz, Józef
(1)
Papiestwo
(1)
Pergamin
(1)
Pieczęcie
(1)
Pieniądz
(1)
Pieniądz zastępczy
(1)
Pisarze polscy
(1)
Poezja ludowa żydowska
(1)
Polacy za granicą
(1)
Subject: time
1801-
(17)
1501-
(14)
1901-
(14)
1701-
(10)
1601-
(8)
1401-
(4)
901-
(2)
1001-
(1)
101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
1914-
(1)
200-101 p.n.e.
(1)
201-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
Subject: place
Kraków
(6)
Polska
(6)
Lwów
(4)
Wrocław
(4)
Warszawa
(3)
Gdańsk
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Księstwo Warszawskie
(1)
Rzym
(1)
Zalesie (k. Słupcy)
(1)
Genre/Form
Biografie
(3)
Księgi pamiątkowe
(3)
Materiały konferencyjne
(3)
Wydawnictwa popularne
(3)
Albumy
(1)
Antologie
(1)
Czasopisma historyczne polskie
(1)
Katalogi numizmatyczne
(1)
Katalogi wystaw
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Kazania
(1)
Listy polskie
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Przewodniki
(1)
Przewodniki turystyczne
(1)
Recenzje
(1)
Źródła historyczne
(1)
Domain
Etnologia i antropologia kulturowa
(1)
Kultura i sztuka
(1)
88 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Treter Mieczysław Henryk Kazimierz (1883-1943)
Tytuł: Przewodnik po Muzeum imienia książąt Lubomirskich we Lwowie / [przewodnik zestawił Mieczysław Treter].
Adres wydawniczy: Lwów : nakładem Z. N. I. Ossolińskich, 1909 (Lwów : z Drukarni Zakładu Narodowego im. Ossolińskich pod zarządem Karola Jasińskiego).
Opis fizyczny: 121, [3] s., [12] k. tabl. ; 19 cm.
Uwaga: Nazwa aut. na końcu tekstu.
Uwaga: Format egz. Kat. 1850: 20 cm.
Temat: Lubomirski (rodzina) - zbiory
Temat: Muzeum Lubomirskich (Lwów) - przewodnik
Temat: Sztuka europejska
Temat: Sztuka europejska - zbiory - Polska
Temat: Rzemiosło artystyczne europejskie
Temat: Rzemiosło artystyczne europejskie - zbiory - Polska
Temat: Lwów - muzealnictwo - zbiory
Gatunek, rodzaj, forma: Przewodniki
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Wersja elektroniczna: https://polona.pl/item/przewodnik-po-muzeum-im-ksiazat-lubomirskich-we-lwowie,ODk3ODE1NTI/#info:metadata
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 13996, sygn. Kat. 1850 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Hartleb Zygmunt
Tytuł: Szabla polska : jej rozwój historyczno-techniczny / Zygmunt Hartleb.
Adres wydawniczy: Lwów ; Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1926 (Lwów : z Drukarni Zakładu Narodowego im. Ossolińskich).
Opis fizyczny: 59, [1] s., 12 k. tabl. : err. ; 23 cm.
Temat: Szabla - historia - Polska
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Dział Militariów sygn. II 2033 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Samsonowicz Agnieszka
Tytuł: Wytwórczość skórzana w Polsce wczesnofeudalnej / Agnieszka Samsonowicz.
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1982.
Opis fizyczny: 243 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm.
Seria: Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej
Uwaga: Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Uwaga: Bibliogr. s. 213-235.
Uwaga: Streszcz. fr.
Temat: Garbarstwo - Polska - 13-14 w
Temat: Skóry - wyroby - Polska - 13-14 w
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
ISBN: 83-04-00972-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7052 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bieńkowska Barbara (1934- )
Tytuł: Kronika Emeryka Węgra (1516-1531) jako źródło Wapowskiego/ Barbara Bieńkowska.
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1969.
Opis fizyczny: 271, [3] s. ; 23 cm.
Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki
Uwaga: Zawiera m.in.: Emerici Ungari monachi Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae in Vielium chronicorum sui temporis fragmentum 1516-1531, Bernardi Vapovii chronicorum fragmentum 1516-1528.
Uwaga: Bibliogr. s. 254-258. Indeks.
Uwaga: Tekst częśc. łac. Streszcz. ang., ros.
Temat: Wapowski Bernard (1450-1535)
Temat: Historiografia polska - 16 w
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7301 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Polonia typographica saeculi sedecimi : tłocznie polskie XVI stulecia : monografie i podobizny zasobów drukarskich. Z. 12, Maciej Szarfenberg, Kraków 1527-1547 : tablice 571-600 / oprac. Henryk Bułhak.
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1981.
Opis fizyczny: Teka (24, [9] s., 30 k. tabl.) : il. ; 41 cm.
Uwaga: Skróty bibliogr. s. 8. Indeks.
Uwaga: S. tyt. częśc. w jęz. łac. Streszcz. fr., ros.
Temat: Szarffenberg Maciej (?-1547)
Temat: Drukarstwo - Polska - 16 w
Temat: Kraków - drukarstwo i edytorstwo - 16 w
Hasło dodatkowe: Bułhak, Henryk (1930- ).
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
ISBN: 83-04-00192-6 (całość)
ISBN: 83-04-00225-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. IV 540/12 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Gąssowska Barbara ( -2010)
Tytuł: Polycharmos z Rodos jako twórca pomnika Afrodyty Anadyomene / Barbara Gąssowska.
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1971.
Opis fizyczny: 185, [2] s., 29 tabl. : err. ; 24 cm.
Uwaga: Indeksy.
Uwaga: Streszcz. fr.
Temat: Afrodyta (rel.) - w sztuce greckiej - Grecja - 2 w. p.n.e
Temat: Polycharmos z Rodos
Temat: Rzeźba grecka - 2 w. p.n.e
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 4903 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Skiba Dominika (1987- )
Tytuł: Cyganeria artystyczna i cyganowanie w romantycznej Warszawie / Dominika Skiba.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2016.
Opis fizyczny: 287, [4] s. : il. ; 23 cm.
Seria: Na Jeden Temat
Uwaga: Praca doktorska. Uniwersytet Wrocławski, 2015.
Uwaga: Bibliogr. s. 273-274. Indeks.
Uwaga: Współfinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Temat: Cyganeria Warszawska (grupa artyst.-lit.)
Temat: Pisarze polscy - 19 w
Temat: Warszawa - życie literackie - 19 w
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-65588-10-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30940 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 9947 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31839 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Blum Helena (1904-1984)
Tytuł: O rzeźbie Karola Despiau : z dwiema podobiznami / Helena Blumówna.
Adres wydawniczy: Lwów : z Drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1936.
Opis fizyczny: 16 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Odb. z: Księga pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego. T. 1.
Temat: Despiau Charles (1874-1946)
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8234 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dippel Stefan (1901-1985)
Tytuł: O księgarzach którzy przeminęli / Stefan Dippel.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo, 1976.
Opis fizyczny: 325 s., [44] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 296-301. Zestawienie wydaw. własnych s. 292-295. Indeksy.
Temat: Księgarstwo - Polska - 19-20 w
Temat: Księgarze - Polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28619 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dobrowolski Tadeusz (1899-1984)
Tytuł: Malarstwo polskie 1764-1964 / Tadeusz Dobrowolski.
Wydanie: Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1968.
Opis fizyczny: 525, [3] s., 20 k. tabl. kolor. : il. : err. ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 497-499. Indeks.
Temat: Malarstwo polskie - historia - 18-20 w
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 3215 (1 egz.)
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. III 3217, sygn. III 3216
Book
In basket
Autor: Dobrowolski Tadeusz (1899-1984)
Tytuł: Malarstwo polskie ostatnich dwustu lat / Tadeusz Dobrowolski.
Wydanie: [Wyd. 2].
Adres wydawniczy: Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akad. Nauk, 1976.
Opis fizyczny: 232, [1] s., 48 s. tabl. kolor., 200 s. tabl. ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 208-209. Indeksy.
Temat: Malarstwo polskie - historia - 18-20 w
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34294, sygn. II 5850, sygn. II 5849 (3 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Dział Malarstwa Europejskiego sygn. II 5851 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dobrowolski Tadeusz (1899-1984)
Tytuł: Życie, twórczość i znaczenie społeczne artystów polskich i w Polsce pracujących w okresie późnego gotyku (1440-1520) : z pogranicza historii, teorii i socjologii / Tadeusz Dobrowolski.
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1965.
Opis fizyczny: 164, [1] s. ; 23 cm.
Uwaga: Streszcz. fr.
Temat: Artyści - 15-16 w
Temat: Artyści polscy - 15-16 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 5945 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Gumowski Marian (1881-1974)
Tytuł: Gdańskie herby, pieczęcie, medale i monety / Marjan Gumowski.
Adres wydawniczy: Lwów : [b. w.], 1927 (Lwów : Druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich pod zarz. K. Figwera).
Opis fizyczny: 35, [1] s., 10 tabl. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Odb. z: Gdańsk.
Uwaga: Bibliogr. s. 35.
Temat: Gdańsk - numizmatyka
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 9199 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7010 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Z zagadnień teorii i praktyki bibliotekarskiej : studia poświęcone pamięci Józefa Grycza / [red. Bogdan Horodyski i in.].
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1961.
Opis fizyczny: 427 s., [14] s. tabl., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Grycz Józef (1890-1954)
Temat: Bibliotekarstwo - Polska
Temat: Książka - Polska
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Horodyski, Bogdan (1904-1965).
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7309 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Horoszkiewicz Julian (1816-1900)
Tytuł: Listy o rzeczach publicznych dla ludu. [Cz. 1] / przez Juliana Horoszkiewicza.
Adres wydawniczy: Lwów : nakł. aut., 1865 (Lwów : Druk. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich).
Opis fizyczny: 140 s. ; 21 cm.
Temat: Prawa i obowiązki obywatelskie - szkice
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 380/1 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Horoszkiewicz Julian (1816-1900)
Tytuł: Listy o rzeczach publicznych dla ludu. Cz. 2 / przez Juliana Horoszkiewicza.
Adres wydawniczy: Lwów : nakł. aut., 1868 (Lwów : Druk. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich).
Opis fizyczny: 129 s. ; 21 cm.
Temat: Polska - historia - szkice
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 380/2 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Jakimowicz Irena (1922-1999)
Tytuł: Tomasz Zieliński : kolekcjoner i mecenas / Irena Jakimowicz.
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973.
Opis fizyczny: 253, [4] s., [52] k. tabl. : err. ; 23 cm.
Uwaga: Skróty bibliogr. s. 151-153. Indeksy.
Temat: Zieliński Tomasz (1802-1858) - biografia
Temat: Kolekcjonerstwo - biografie - Polska - 19 w
Temat: Malarstwo europejskie - 15-19 w
Temat: Malarstwo europejskie - zbiory - Polska
Temat: Mecenat - biografie - Polska - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 5152 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again