Form of Work
Książki
(80)
Artykuły
(2)
Czasopisma
(1)
Status
available
(79)
unknown
(5)
unavailable
(1)
Branch
Magazyn
(69)
Dział
(16)
Author
Kawecka-Gryczowa Alodia (1903-1990)
(4)
Sidorowicz-Mulak Dorota (1972- )
(3)
Dobrowolski Tadeusz (1899-1984)
(2)
Franczyk-Cegła Agnieszka (1983- )
(2)
Horoszkiewicz Julian (1816-1900)
(2)
Kapełuś Helena (1927-1999)
(2)
Pilat Stanisław (1802-1866)
(2)
Pollakówna Joanna (1939-2002)
(2)
Stupnicki Jan (1816-1890)
(2)
Adamczyk-Garbowska Monika (1956- )
(1)
Aeschylus (525-456 p.n.e.)
(1)
Aftanazy Roman (1914-2004). Pamiętnik lwowski
(1)
Al'mes Ivan. "Ex Libris Patrum Basilianorum": z historii prywatnych księgozbiorów bazylianów prowincji ruskiej w drugiej połowie XVIII w
(1)
Bajor Agnieszka (1973- ). "Studia bibliologiczne" jako źródło informacji śląskoznawczej i zagłębiowskiej
(1)
Bangrowska Agnieszka. Curriculum Vitae Profesora Leonarda Ogiermana
(1)
Bangrowska Agnieszka. Oddziaływania atramentów oraz pigmentów na podłoże papierowe
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Cześć Jego pamięci
(1)
Bebak Marek. Struktura proweniencyjna historycznego księgozbioru krakowskich bonifratrów - zarys problematyki
(1)
Białkowski Edwin
(1)
Biały Agnieszka. Warianty radełek wizerunkowych na szesnastowiecznych oprawach książkowych w Zabytkowej Bibliotece oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie
(1)
Biegun Ewa. Mój ojciec chrzestny
(1)
Bieńkowska Barbara (1934- )
(1)
Birkenmajer Aleksander (1890-1967)
(1)
Birkenmajer Aleksandra
(1)
Blum Helena (1904-1984)
(1)
Borowik Sylwia. Biblioteka domowa Alfreda Szklarskiego
(1)
Borysowska Agnieszka. Główne zespoły proweniencyjne w zabytkowych zbiorach Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie
(1)
Buchwald-Pelcowa Paulina (1934- )
(1)
Bukowski Jan (1873-1943)
(1)
Bułhak Henryk (1930- )
(1)
Charczuk Chrystyna
(1)
Chłędowski Kazimierz (1843-1920) Kruk Kalasanty
(1)
Cudnowski Henryk (1884-1963)
(1)
Czajka Anna (konserwatorstwo)
(1)
Czapliński Władysław (1905-1981)
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Kolekcje historyczne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Czarski Bartłomiej Piotr. Staropolski ekslibris na tle ówczesnych form emblematycznych
(1)
Czarzasty Sergiusz. Ochrona zbiorów bibliotecznych w polskich siłach zbrojnych na przykładzie Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
(1)
Czerwińska Elżbieta. Kresy w kręgu zainteresowań Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej
(1)
Darowski Aleksander Weryha (1815-1874)
(1)
Degler Adam (1978- )
(1)
Degler Adam (1978- ). Catalogue of ancient coins in the Ossoliński National Institute
(1)
Degler Adam (1978- ). Gockie złoto
(1)
Della Rocca de Candal Geri (1983- ). 15cBooktrade project and the Material Evidence in Incunabula database
(1)
Dippel Stefan (1901-1985)
(1)
Dobrzyniecki Arkadiusz (1966- )
(1)
Dowgiałło Jan (1932- ). Erazm Sykst luminarz lwowskiego Renesansu
(1)
Dowgiałło Jan (1932- ). Spadkobierca
(1)
Drawc Marta
(1)
Dutkiewicz Józef Edward (1903-1968)
(1)
Dużyk Józef (1928-2000)
(1)
Dworsatschek Mariusz (1965- )
(1)
Dziewulska Joanna M. (1977- ). Stare druki z Biblioteki Tulczyńskiej w zbiorach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Długajczyk Beata (1956- )
(1)
Falk Aneta. Losy kórnickich starych druków w świetle badań proweniencyjnych
(1)
Ficowska Wanda (1929-2013)
(1)
Ficowski Jerzy (1924-2006)
(1)
Fischinger Andrzej (1928-2005)
(1)
Fluda-Krokos Agnieszka. Co zostało z biblioteki klasztornej augustianów w Książu Wielkim (1381-1864)?
(1)
Forysiak-Wójciński Robert (1978- )
(1)
Franczyk-Cegła Agnieszka (1983- ). Podróże i odkrycia geograficzne na kartach XVIII-wiecznych starodruków
(1)
Friedberg Jan (1870-1949)
(1)
Galik Piotr Nestor (1964- )
(1)
Galik Piotr Nestor (1964- ). Królewski dar "Doktora Niwo"
(1)
Gawlik Mieczysław (1883-1928)
(1)
Gluziński Krzysztof (1950- )
(1)
Godebski Ksawery (1801-1869)
(1)
Gorczyca Bożena. Uczeni lwowscy i ich wkład w rozwój nauk technicznych - na podstawie Kolekcji Lwowiana Biblioteki Politechniki Krakowskiej
(1)
Grocholska Małgorzata
(1)
Gronek Agnieszka
(1)
Grupa Małgorzata (1958- )
(1)
Gryzio Beata. Inkunabuły z gdańskich księgozbiorów kościelnych w PAN Bibliotece Gdańskiej
(1)
Grześkowiak Joanna (1968- ). Druki piękne tajne unikatowe - o ossolińskich cymeliach
(1)
Gumowski Marian (1881-1974)
(1)
Gądek-Radwanowska Marzanna. Zdzisław Konstanty Jagodziński - rycerz niezłomny emigracji londyńskiej
(1)
Gębarowicz Mieczysław (1893-1984)
(1)
Gębołyś Zdzisław (1961- ). "Kalendarz Rodziny Wileńskiej" jako źródło wiedzy o Polakach na Litwie
(1)
Hajdukiewicz Leszek (1924-1995)
(1)
Harland-Zajączkowska Anna (1883-1930)
(1)
Hartleb Zygmunt
(1)
Heska-Kwaśniewicz Krystyna (1940- ). Rozważania o utracie książek
(1)
Homin Igor
(1)
Horodyski Bogdan (1904-1965)
(1)
Huczek Monika (1985- )
(1)
Hulvey Monique. Provenance data integration in France: the Bibale database
(1)
Igel Zelman (1813-1870)
(1)
Jablonskaja Ivona
(1)
Jabłońska Elżbieta (1958- )
(1)
Jakimowicz Irena (1922-1999)
(1)
Jarczykowa Mariola (1960- ). Dawne oprawy książek w świetle inwentarzy i korespondencji Radziwiłłowskiej
(1)
Jaremków Monika (1985- )
(1)
Jaworska Maria (1885-1957)
(1)
Jaworska Władysława Jadwiga (1910-2009)
(1)
Jańdziak Anna
(1)
Jańdziak Anna. Kresy w kręgu zainteresowań Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej
(1)
Jonca Magdalena (1958- )
(1)
Juszczak Wiesław (1932- )
(1)
Juzwenko Adolf (1939- )
(1)
Juzwenko Adolf (1939- ). Zamiast wstępu
(1)
Kacur Irina Bogdanivna. Z historii bibliotek renesansowych - dar Erazma z Rotterdamu dla arcybiskupa Jana Łaskiego
(1)
Year
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(5)
1970 - 1979
(12)
1960 - 1969
(14)
1950 - 1959
(7)
1930 - 1939
(2)
1920 - 1929
(7)
1910 - 1919
(2)
1900 - 1909
(2)
1890 - 1899
(1)
1870 - 1879
(2)
1860 - 1869
(5)
1850 - 1859
(3)
1840 - 1849
(1)
Country
Poland
(66)
Ukraine
(17)
Language
Polish
(82)
English
(1)
Subject
Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Wrocław)
(8)
Zbiory biblioteczne
(8)
Drukarstwo
(7)
Malarstwo polskie
(6)
Bibliotekarstwo
(4)
Dramat polski
(4)
Sztuka polska
(4)
Proweniencja (bibliot.)
(3)
Stare druki
(3)
Biblioteki prywatne
(2)
Cmentarze
(2)
Formizm
(2)
Haller, Jan
(2)
Kolekcjonerstwo
(2)
Książka
(2)
Monety polskie
(2)
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Lwów)
(2)
Wirzbięta, Maciej
(2)
Zbiory muzealne
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Aftanazy, Roman
(1)
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków)
(1)
Architektura niemiecka
(1)
Architektura polska
(1)
Artyści
(1)
Artyści polscy
(1)
Augezdecki, Aleksander
(1)
Barok
(1)
Bibliologia
(1)
Bibliotekarze
(1)
Biblioteki klasztorne
(1)
Biblioteki kościelne
(1)
Budownictwo miejskie
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Cudnowski, Henryk
(1)
Cyganeria Warszawska (grupa artyst.-lit.)
(1)
Despiau, Charles
(1)
Dramat grecki
(1)
Drzewiecki, Karol
(1)
Dulębianka Maria (1861-1919)
(1)
Ekslibrisy
(1)
Ekslibrisy polskie
(1)
Garbarstwo
(1)
Grafika francuska
(1)
Grafika jugosławiańska
(1)
Grafika polska
(1)
Grafika użytkowa polska
(1)
Grycz, Józef
(1)
Historiografia polska
(1)
Ikonostas
(1)
Inkunabuły
(1)
Język kaszubski
(1)
Księgarstwo
(1)
Księgarze
(1)
Księgozbiory domowe
(1)
Listy polskie
(1)
Literatura żydowska
(1)
Liternictwo
(1)
Lubomirski (rodzina)
(1)
Maciej z Miechowa
(1)
Malarstwo europejskie
(1)
Malarstwo francuskie
(1)
Malarze polscy
(1)
Masłowski, Stanisław
(1)
Mecenat
(1)
Mennictwo
(1)
Mieszczaństwo
(1)
Monety
(1)
Monety arabskie
(1)
Monety rzymskie
(1)
Muzeum Lubomirskich (Lwów)
(1)
Muzeum XX Lubomirskich
(1)
Mękicki, Rudolf
(1)
NSZZ "Solidarność"
(1)
Nauka
(1)
Norblin, Jan Piotr
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Ogierman, Leonard
(1)
Organizacje polonijne
(1)
Orzeszkowa, Eliza
(1)
Ossoliński, Jerzy
(1)
Ossoliński, Józef Maksymilian
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Pankiewicz, Józef
(1)
Papiestwo
(1)
Pergamin
(1)
Pieczęcie
(1)
Pieniądz
(1)
Pieniądz zastępczy
(1)
Pisarze polscy
(1)
Poezja ludowa żydowska
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polska Akademia Umiejętności
(1)
Portrety
(1)
Powstanie 1863 r. styczniowe
(1)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(1)
Rośliny ozdobne
(1)
Rysunek polski
(1)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(1)
Rękopisy
(1)
Subject: time
1801-
(14)
1501-
(12)
1901-
(11)
1701-
(7)
1601-
(6)
1401-
(3)
901-
(2)
1001-
(1)
101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
1914-
(1)
201-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
Subject: place
Kraków
(6)
Polska
(6)
Lwów
(4)
Wrocław
(4)
Warszawa
(3)
Gdańsk
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Księstwo Warszawskie
(1)
Rzym
(1)
Zalesie (k. Słupcy)
(1)
Genre/Form
Biografie
(3)
Księgi pamiątkowe
(3)
Wydawnictwa popularne
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Albumy
(1)
Antologie
(1)
Czasopisma historyczne polskie
(1)
Katalogi numizmatyczne
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Kazania
(1)
Listy polskie
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Przewodniki
(1)
Przewodniki turystyczne
(1)
Recenzje
(1)
Źródła historyczne
(1)
Domain
Etnologia i antropologia kulturowa
(1)
Kultura i sztuka
(1)
83 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Hartleb Zygmunt
Tytuł: Szabla polska : jej rozwój historyczno-techniczny / Zygmunt Hartleb.
Adres wydawniczy: Lwów ; Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1926 (Lwów : z Drukarni Zakładu Narodowego im. Ossolińskich).
Opis fizyczny: 59, [1] s., 12 k. tabl. : err. ; 23 cm.
Temat: Szabla - historia - Polska
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Dział Militariów sygn. II 2033 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Homin Ìgor
Tytuł: Muzeum Książąt Lubomirskich : (nie)zapomniana historia : katalog wystawy = Muzej knâzìv Lûbomirs'kih : (ne)zabuta historìâ : katalog vistavki = Lubomirski Museum : (un)forgotten history : exhibition catalogue / opracowanie Igor Chomyn.
Wariant tytułu: Muzej knâzìv Lûbomirs'kih
Wariant tytułu: Lubomirski Museum
Wariant tytułu: (Nie)zapomniana historia
Wariant tytułu: (Ne)zabuta historìâ
Wariant tytułu: (Un)forgotten history
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2017.
Opis fizyczny: 239 s. : il. kolor. ; 23 cm.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol., ukraińskim i ang.
Temat: Muzeum XX Lubomirskich
Temat: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Wrocław) - wystawy - 2017
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-65588-51-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II
No cover
Book
In basket
Autor: Samsonowicz Agnieszka
Tytuł: Wytwórczość skórzana w Polsce wczesnofeudalnej / Agnieszka Samsonowicz.
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1982.
Opis fizyczny: 243 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm.
Seria: Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej
Uwaga: Na grzb. wyłącznie tyt. serii.
Uwaga: Bibliogr. s. 213-235.
Uwaga: Streszcz. fr.
Temat: Garbarstwo - Polska - 13-14 w
Temat: Skóry - wyroby - Polska - 13-14 w
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
ISBN: 83-04-00972-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7052 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Treter Mieczysław Henryk Kazimierz (1883-1943)
Tytuł: Przewodnik po Muzeum imienia książąt Lubomirskich we Lwowie / [przewodnik zestawił Mieczysław Treter].
Adres wydawniczy: Lwów : nakładem Z. N. I. Ossolińskich, 1909 (Lwów : z Drukarni Zakładu Narodowego im. Ossolińskich pod zarządem Karola Jasińskiego).
Opis fizyczny: 121, [3] s., [12] k. tabl. ; 19 cm.
Uwaga: Nazwa aut. na końcu tekstu.
Uwaga: Format egz. Kat. 1850: 20 cm.
Temat: Lubomirski (rodzina) - zbiory
Temat: Muzeum Lubomirskich (Lwów) - przewodnik
Temat: Sztuka europejska
Temat: Sztuka europejska - zbiory - Polska
Temat: Rzemiosło artystyczne europejskie
Temat: Rzemiosło artystyczne europejskie - zbiory - Polska
Temat: Lwów - muzealnictwo - zbiory
Gatunek, rodzaj, forma: Przewodniki
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Wersja elektroniczna: https://polona.pl/item/przewodnik-po-muzeum-im-ksiazat-lubomirskich-we-lwowie,ODk3ODE1NTI/#info:metadata
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 13996, sygn. Kat. 1850 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bieńkowska Barbara (1934- )
Tytuł: Kronika Emeryka Węgra (1516-1531) jako źródło Wapowskiego/ Barbara Bieńkowska.
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1969.
Opis fizyczny: 271, [3] s. ; 23 cm.
Seria: Monografie z Dziejów Nauki i Techniki
Uwaga: Zawiera m.in.: Emerici Ungari monachi Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae in Vielium chronicorum sui temporis fragmentum 1516-1531, Bernardi Vapovii chronicorum fragmentum 1516-1528.
Uwaga: Bibliogr. s. 254-258. Indeks.
Uwaga: Tekst częśc. łac. Streszcz. ang., ros.
Temat: Wapowski Bernard (1450-1535)
Temat: Historiografia polska - 16 w
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7301 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Polonia typographica saeculi sedecimi : tłocznie polskie XVI stulecia : monografie i podobizny zasobów drukarskich. Z. 12, Maciej Szarfenberg, Kraków 1527-1547 : tablice 571-600 / oprac. Henryk Bułhak.
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1981.
Opis fizyczny: Teka (24, [9] s., 30 k. tabl.) : il. ; 41 cm.
Uwaga: Skróty bibliogr. s. 8. Indeks.
Uwaga: S. tyt. częśc. w jęz. łac. Streszcz. fr., ros.
Temat: Szarffenberg Maciej (?-1547)
Temat: Drukarstwo - Polska - 16 w
Temat: Kraków - drukarstwo i edytorstwo - 16 w
Hasło dodatkowe: Bułhak, Henryk (1930- ).
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
ISBN: 83-04-00192-6 (całość)
ISBN: 83-04-00225-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. IV 540/12 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Skiba Dominika (1987- )
Tytuł: Cyganeria artystyczna i cyganowanie w romantycznej Warszawie / Dominika Skiba.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2016.
Opis fizyczny: 287, [4] s. : il. ; 23 cm.
Seria: Na Jeden Temat
Uwaga: Praca doktorska. Uniwersytet Wrocławski, 2015.
Uwaga: Bibliogr. s. 273-274. Indeks.
Uwaga: Współfinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Temat: Cyganeria Warszawska (grupa artyst.-lit.)
Temat: Pisarze polscy - 19 w
Temat: Warszawa - życie literackie - 19 w
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-65588-10-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30940 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 9947 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31839 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Blum Helena (1904-1984)
Tytuł: O rzeźbie Karola Despiau : z dwiema podobiznami / Helena Blumówna.
Adres wydawniczy: Lwów : z Drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1936.
Opis fizyczny: 16 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Odb. z: Księga pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego. T. 1.
Temat: Despiau Charles (1874-1946)
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8234 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dippel Stefan (1901-1985)
Tytuł: O księgarzach którzy przeminęli / Stefan Dippel.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo, 1976.
Opis fizyczny: 325 s., [44] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 296-301. Zestawienie wydaw. własnych s. 292-295. Indeksy.
Temat: Księgarstwo - Polska - 19-20 w
Temat: Księgarze - Polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28619 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dobrowolski Tadeusz (1899-1984)
Tytuł: Malarstwo polskie 1764-1964 / Tadeusz Dobrowolski.
Wydanie: Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1968.
Opis fizyczny: 525, [3] s., 20 k. tabl. kolor. : il. : err. ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 497-499. Indeks.
Temat: Malarstwo polskie - historia - 18-20 w
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 3215 (1 egz.)
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. III 3217, sygn. III 3216
No cover
Book
In basket
Autor: Dobrowolski Tadeusz (1899-1984)
Tytuł: Życie, twórczość i znaczenie społeczne artystów polskich i w Polsce pracujących w okresie późnego gotyku (1440-1520) : z pogranicza historii, teorii i socjologii / Tadeusz Dobrowolski.
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN, 1965.
Opis fizyczny: 164, [1] s. ; 23 cm.
Uwaga: Streszcz. fr.
Temat: Artyści - 15-16 w
Temat: Artyści polscy - 15-16 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 5945 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Gumowski Marian (1881-1974)
Tytuł: Gdańskie herby, pieczęcie, medale i monety / Marjan Gumowski.
Adres wydawniczy: Lwów : [b. w.], 1927 (Lwów : Druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich pod zarz. K. Figwera).
Opis fizyczny: 35, [1] s., 10 tabl. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Odb. z: Gdańsk.
Uwaga: Bibliogr. s. 35.
Temat: Gdańsk - numizmatyka
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 9199 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7010 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Z zagadnień teorii i praktyki bibliotekarskiej : studia poświęcone pamięci Józefa Grycza / [red. Bogdan Horodyski i in.].
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1961.
Opis fizyczny: 427 s., [14] s. tabl., [1] k. tabl. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Grycz Józef (1890-1954)
Temat: Bibliotekarstwo - Polska
Temat: Książka - Polska
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Horodyski, Bogdan (1904-1965).
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7309 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Horoszkiewicz Julian (1816-1900)
Tytuł: Listy o rzeczach publicznych dla ludu. [Cz. 1] / przez Juliana Horoszkiewicza.
Adres wydawniczy: Lwów : nakł. aut., 1865 (Lwów : Druk. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich).
Opis fizyczny: 140 s. ; 21 cm.
Temat: Prawa i obowiązki obywatelskie - szkice
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 380/1 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Horoszkiewicz Julian (1816-1900)
Tytuł: Listy o rzeczach publicznych dla ludu. Cz. 2 / przez Juliana Horoszkiewicza.
Adres wydawniczy: Lwów : nakł. aut., 1868 (Lwów : Druk. Zakł. Narodowego im. Ossolińskich).
Opis fizyczny: 129 s. ; 21 cm.
Temat: Polska - historia - szkice
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 380/2 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Jakimowicz Irena (1922-1999)
Tytuł: Tomasz Zieliński : kolekcjoner i mecenas / Irena Jakimowicz.
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973.
Opis fizyczny: 253, [4] s., [52] k. tabl. : err. ; 23 cm.
Uwaga: Skróty bibliogr. s. 151-153. Indeksy.
Temat: Zieliński Tomasz (1802-1858) - biografia
Temat: Kolekcjonerstwo - biografie - Polska - 19 w
Temat: Malarstwo europejskie - 15-19 w
Temat: Malarstwo europejskie - zbiory - Polska
Temat: Mecenat - biografie - Polska - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 5152 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Polonia typographica saeculi sedecimi : zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia. Z. 4, Jan Haller : Kraków 1505-1525 : tablice 121-175 / [oprac. Helena Kapełuś].
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1962.
Opis fizyczny: Teka (73 s., 56 k. tabl. w tym złoż.) : il. ; 41 cm.
Uwaga: Skróty bibliogr. s. [26]. Indeks.
Uwaga: Streszcz. fr., ros.
Temat: Haller Jan (ca 1467-1525)
Temat: Drukarstwo - Polska - 16 w
Temat: Kraków - drukarstwo i edytorstwo - 16 w
Hasło dodatkowe: Kapełuś, Helena (1927-1999).
Hasło dodatkowe: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. IV 540/4 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again