Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(9)
only on-site
(2)
unknown
(2)
unavailable
(1)
Branch
Magazyn
(11)
Księgozbiór podręczny
(2)
Dział
(1)
Author
Betlej Andrzej (1971- )
(2)
Buła Janina (1955- )
(2)
Chmiel Bożena
(2)
Dec Dorota
(2)
Dreścik Jan
(2)
Gorzelany-Nowak Dorota (1973- )
(2)
Klima Jadwiga
(2)
Konig Barbara
(2)
Kumala Małgorzata
(2)
Kusion Tomasz
(2)
Nowak Janusz (1951- )
(2)
Otwinowska Dorota (1973- )
(2)
Płonka-Bałus Katarzyna
(2)
Wałek Janusz (1941-2018)
(2)
Zając Elżbieta (historia)
(2)
Achache Steve. Le Tresor du "Loiret": typologie des monnaies de l’Orleanais et liaisons de coins entre ateliers monetaires
(1)
Akopan Aleksandr Vladimirovic. Dvin in the eleventh and twelfth centuries. City history in the light of new numismatic materials
(1)
Andrews Murray. "Noble fair and fine": Single finds of English gold coin from later medieval England and Wales
(1)
Arico Rocco. Le kharrube dei due Ruggeri: un tentativo di classificazione
(1)
Arpini Luigi (1952- ). "Co za zagadka cała ta historia"
(1)
Audy Florent. A link to the past? The ritual use of Roman coins in Viking Age graves
(1)
Awianowicz Bartosz (1978- ). Peculiarities in the legends of Flavian aurei and denarii minted in Syria
(1)
Babik Wiesław (1956- ). Ekologia informacji w projektowaniu edukacyjnej przestrzeni informacyjnej
(1)
Babraj Krzysztof (1952- ). Clothes do not make the man
(1)
Babraj Krzysztof (1952- ). Nie szata zdobi człowieka
(1)
Badyna Karol (1960- ). Sacrum w przestrzeni publicznej jako nowe zjawisko kulturowe po 1989 roku
(1)
Bajer Jakub. Jak Biblioteka Politechniki Poznańskiej wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Czytelników
(1)
Baldassarri Monica (1967- ). Miliarenses and silver grossi in the Western Mediterranean: new documents and perspectives
(1)
Baldassarri Monica (1967- ). The overstriking on Italian Medieval coins: a preliminary "taxonomy" and some motivations
(1)
Baldi Elena. Coins of the mint of Salona from the archaeological contexts of Classe. New evidence and interpretation
(1)
Baran Marcin
(1)
Barbato Marta. The Roman Republican coins from excavations in the Sacred Area of the Largo di Torre Argentina (Rome): New data in the light of recent research
(1)
Batorowska Hanna. Umiejętność strukturalizacji treści przez podmiot uczący się
(1)
Bałaga Krystyna (1949- ). Rozwój osadnictwa pradziejowego w północno-wschodniej części Kotliny Sandomierskiej na tle przemian szaty roślinnej
(1)
Bańdo Adam Andrzej. Techniki prezentowania informacji - przygotowanie studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie do realizacji multimedialnych form informacji bibliotecznej
(1)
Becker Jan-Erik. Die Rekonstruktion des Brakteatenfundes bei Leipzig (1831). Ein Beitrag zur Munzgeschichte des Osterlandes am Ubergang vom 13. zum 14. Jahrhundert
(1)
Bednarczyk Zbigniew (1934-2011). Będą się śmiali
(1)
Bereś Jerzy (1930-2012). Egzystencję uczynić esencją
(1)
Bikowska Katarzyna. Funkcjonalność komunikatów na Facebooku - analiza profili bibliotek uniwersyteckich w Polsce
(1)
Bilić Tomislav. Coin circulation 3rd c. BC - 31 BC in north-west Croatia
(1)
Blazquez Cerrato M. Cruces. Circulación monetaria en el territorium de Regina Turdulorum (Casas de Reina Badajoz Espana)
(1)
Blet-Lemarquand Maryse. La fin du monnayage annamite sous le regne de Bảo Dai (1925-1945): le cas de la sapeque
(1)
Blet-Lemarquand Maryse. Les frappes de deniers imperiaux a Alexandrie a la fin du IIe siecle ap. J.-C.: premiers resultats d’analyses
(1)
Bochnak Anna. The Sphinx of Slav Sigillography - Type Dorogichin Seals in Their East European Context
(1)
Bodzek Jarosław. Finds of Roman Coins in Poland - Lesser Poland. Preliminary Report
(1)
Bompaire Marc (1957- ). Pieforts medievaux. Reflexions sur l’origine et les fonctions d’un objet monetaire mal connu
(1)
Bonanno Maurizio. Le monete "locali" di Messina del 1474
(1)
Boruta Tadeusz (1957- ). Kompetencje kulturowe Kościoła w Polsce w zakresie malarstwa
(1)
Bransbourg Gilles (1965- ). The Currencies of the Roman Republic. Summary of an Argument on Weights and Currency Reform
(1)
Breitsprecher Victoria Johanna. Sicheres Zeichen? Asylstadte und ihre Tempeldarstellungen
(1)
Bruni Stefano (1960- ). An AE3 mule of Priscus Attalus: new light on dating the Urbs Roma Felix series
(1)
Bruni Valerio. La moneta provinciale in Spagna durante la guerra sertoriana (82-72 a.C.)
(1)
Burstrom Nanouschka (1969- ). Coin finds in religious contexts: introducing the theme
(1)
Burstrom Nanouschka (1969- ). Introduction to the Round Table session
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Rewitalizacja przestrzeni miasta poprzez sztukę - przypadek Stoczni Gdańskiej
(1)
Caccamo Caltabiano Maria (1946- )
(1)
Calabria Patrizia. Le zecche provinciali: una diversa prospettiva di studio
(1)
Campo Diaz Marta. La moneda en las necrópolis del arco mediterraneo de Hispania (siglos I-II d.C.)
(1)
Canto Garcia Alberto. Monedas fatimies en el hallazgo de dinares de la calle Santa Elena (Valencia Espana)
(1)
Carbone Frederico. Semissi pestani a Pompei: dati sulla circolazione
(1)
Carbone Lucia Francesca. The epigraphic attestations of denarii in the Provincia Asia (133 BC - AD 96)
(1)
Carroccio Benedetto (1964- )
(1)
Carvalheiro Porto Vagner. Western and Eastern Provincial Roman Coins: a view from the margins
(1)
Casoli Andrea. Due conii ritoccati di Nerone
(1)
Castrizio Daniele (1964- )
(1)
Castrizio Daniele (1964- ). Le emissioni in bronzo "bizantine" della zecca di Alessandria. Una revisione cronologica
(1)
Ceccaroni Emanuela. I reperti numismatici provenienti dai recenti scavi del santuario di Ercole di Alba Fucens
(1)
Chiappini Alessia. Virtu e personificazioni nel Libro delle Medaglie da Cesare a Commodo di Pirro Ligorio
(1)
Chybiński Piotr (1948- ). "Gdzie jest ten drugi skurwysyn?"
(1)
Ciesielska Maria (1934- ). Malował mi usta szminką
(1)
Clua Mercadal Maria. Alternativas monetarias adoptadas en Catalunya durante la Baja Edad Media
(1)
Conejo Delgado Noe. Villae Romanas y Via de la Plata: aproximacion a la economia rural romana de la parte occidental de la Peninsula Iberica a traves del registro monetario
(1)
Cygan Sylwia (archeologia). Osadnictwo nad dolną Wisłoką w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza
(1)
Cyrklaff-Gorczyca Magdalena. Grywalizacja jako metoda komunikacji i edukacji
(1)
Czopek Sylwester (1958- ). Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Kotlinie Sandomierskiej - uwagi o stanie badań i aktualnych problemach badawczych
(1)
D'Angelo Giulia (1942- ). Un lingotto con il segno del "ramo secco" dalla Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno
(1)
Dahmen Karsten (1969- ). The 1740 hoard of Roman denarii from Preussisch-Gorlitz near Osterode in Eastern Prussia (Gierłoż/Ostróda in Poland)
(1)
Darley Rebecca. All that glitters...: the Byzantine gold solidus c. 300-1092
(1)
Day William R. "Secundum ducatos venetos": the Roman Senatorial Gold Ducat 1368-1439
(1)
De Benetti Massimo. The Alberese hoard. Seventy-six gold florins of the second half of 13th century
(1)
Degler Adam (1978- ). Aureus of Postumus with the owner’s graffito (Gounthiou)
(1)
Dell'Oro D'Amico Federica. Le Puellae Faustinianae nella monetazione di eta antonina
(1)
Della Rocca Loriano (1947- ). To co pozostaje aktualne
(1)
Deloum Said. Le Tresor Monetaire Inedit de Guernine (Djendel - Algerie): Etude Historique et Monetaire
(1)
Dergaciova Lilia. Newly Discovered Coin Hoard in the Republic of Moldova. North Pontic Factors in the Local Money Circulation
(1)
Di Jorio Francesco. Il culto di Cibele in Gallia: preesistenza di un culto o diffusione di tipologie da Roma verso la “periferia” dell’impero?
(1)
Dobrev Dobri. The Hoards of Early Byzantine Coins from the Monastery in Slavnata Kanara (preliminary report)
(1)
Dobrogowska-Schlebusch Ewa. Metodologia badania potrzeb informacyjnych nieformalnych opiekunów osób chorych lub niepełnosprawnych
(1)
Dobrovolskaa Lidia I. Russian-French Friendly Relations in the late 19th - early 20th cent. in Medals Badges and Jettons (on the basis of the Hermitage collection)
(1)
Dobrowolski Tomasz (1949- ). Niewątpliwie był z nami
(1)
Domenech Belda Carolina. Monedas fatimies en el hallazgo de dinares de la calle Santa Elena (Valencia Espana)
(1)
Doni Eros (1943- ). Dawaj miłość
(1)
Dowling Melissa Barden. The Letter E at Delphi: a reconsideration of Plutarch Faustina and the appearance of the mystery on Roman coinage
(1)
Draganov Dimit"r (1952- ). The coinage of Anchialus: Iconography
(1)
Draguła Andrzej (1966- ). Kościół w sporze kulturowym ze społeczeństwem
(1)
Drost Vincent (1979- ). The Seaton Down hoard (UK Devon): c. 22 900 Constantinian nummi
(1)
Drozd Maria. Relacje naocznych świadków
(1)
Drzymuchowska Anna. Clothes do not make the man
(1)
Drzymuchowska Anna. Nie szata zdobi człowieka
(1)
Dudzicki Stanisław (1960- ). Był bardzo samotny
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(11)
Italy
(1)
Language
Polish
(10)
English
(2)
Subject
Sztuka
(3)
Archeologia
(2)
Czartoryski
(2)
Muzeum Czartoryskich (Kraków)
(2)
Sztuka sakralna polska
(2)
Architektura polska
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Dokumenty życia społecznego
(1)
Fotografia polska
(1)
Informacja naukowa
(1)
Internet
(1)
Kantor, Tadeusz
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Kościół katolicki
(1)
Medale europejskie
(1)
Monety
(1)
Monety bizantyńskie
(1)
Monety rzymskie
(1)
Multimedia
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Archeologiczne (Kraków)
(1)
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
(1)
Numizmatyka
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Sztuka polska
(1)
Teatr "Cricot 2" (Kraków)
(1)
Teatr polski
(1)
Wideo-art
(1)
Wystawa Starożytności i Zabytków Sztuki
(1)
Subject: time
1801-
(3)
1901-
(3)
2001-0
(3)
2001-
(2)
Subject: place
Kraków
(2)
Pomorze
(1)
Sandomierska, Kotlina
(1)
Śląsk
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(5)
Katalogi wystaw
(4)
13 results Filter
Authority data
Zając Andrzej (1944- ) (hasło formalne)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Studia z dziejów kościoła Franciszkanów w Krakowie / pod red. Zdzisława Klisia ; [aut.: Andrzej Zając [i in.].
Adres wydawniczy: Kraków : Unum, 2006.
Opis fizyczny: 276, [10] s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Materiały z sesji naukowej poświęconej kościołowi Franciszkanów w Krakowie, zorganizowanej przez Katedrę Sztuki Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Historii Kościoła PAT i Sekcję Sztuki Kościelnej Polskiego Tow. Teologicznego, Kraków 22.04.2005. - 1 art. w jęz. ang.
Temat: Sztuka sakralna polska - materiały konferencyjne
Temat: Kraków - kościół św. Franciszka z Asyżu - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kliś, Zdzisław (1955-2009).
Hasło dodatkowe: Zając, Andrzej
ISBN: 83-89256-68-1
ISBN: 978-83-89256-68-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 21906 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Najcenniejsze : kolekcja Książąt Czartoryskich : [7 kwietnia 2017 - 8 kwietnia 2018, Muzeum Książąt Czartoryskich - Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, Arsenał] / [teksty: Janusz Wałek oraz Andrzej Betlej ; autorzy gloss: Janina Buła, Bożena Chmiel, Dorota Dec, Jan Jakub Dreścik, Dorota Gorzelany, Jadwiga Klima, Barbara König, Małgorzata Kumala, Tomasz Kusion, Janusz Nowak, Dorota Otwinowska, Katarzyna Płonka-Bałus, Elżbieta Zając].
Wariant tytułu: Kolekcja Książąt Czartoryskich
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2017.
Opis fizyczny: 134 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm + [1] k.
Temat: Czartoryski (rodzina) - zbiory
Temat: Muzeum Czartoryskich (Kraków) - wystawy - 2017-2018
Temat: Muzeum Czartoryskich (Kraków) - zbiory - do 19 w
Temat: Sztuka - wystawy - do 19 w
Temat: Sztuka - zbiory - Polska - do 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Betlej, Andrzej (1971- ).
Hasło dodatkowe: Buła, Janina (1955- ).
Hasło dodatkowe: Chmiel, Bożena.
Hasło dodatkowe: Dec, Dorota.
Hasło dodatkowe: Dreścik, Jan.
Hasło dodatkowe: Gorzelany-Nowak, Dorota (1973- ).
Hasło dodatkowe: Klima, Jadwiga.
Hasło dodatkowe: König, Barbara.
Hasło dodatkowe: Kumala, Małgorzata.
Hasło dodatkowe: Kusion, Tomasz.
Hasło dodatkowe: Nowak, Janusz (1951- ).
Hasło dodatkowe: Otwinowska, Dorota (1973- ).
Hasło dodatkowe: Płonka-Bałus, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Wałek, Janusz (1941-2018).
Hasło dodatkowe: Zając, Elżbieta (historia).
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
ISBN: 978-83-7581-238-1
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 22635 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (O 2017 (14)) sygn. III 22634 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: The treasures : The Princes Czartoryski collection : [7 April 2017 - 8 April 2018, The Princes Czartoryski Museum - branch of the National Museum in Krakow, The Arsenał [....] / [texts: Janusz Wałek and Andrzej Betlej ; authors of notes: Janina Buła, Bożena Chmiel, Dorota Dec, Jan Jakub Dreścik, Dorota Gorzelany, Jadwiga Klima, Barbara König, Małgorzata Kumala, Tomasz Kusion, Janusz Nowak, Dorota Otwinowska, Katarzyna Płonka-Bałus, Elżbieta Zając ; translation: Monika Myszkiewicz].
Wariant tytułu: Tyt. oryg.: Najcenniejsze
Wariant tytułu: Princes Czartoryski collection
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2017.
Opis fizyczny: 134 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.
Temat: Czartoryski (rodzina) - zbiory
Temat: Muzeum Czartoryskich (Kraków) - wystawy - 2017-2018
Temat: Muzeum Czartoryskich (Kraków) - zbiory - do 19 w
Temat: Sztuka - wystawy - do 19 w
Temat: Sztuka - zbiory - Polska - do 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Betlej, Andrzej (1971- ).
Hasło dodatkowe: Buła, Janina (1955- ).
Hasło dodatkowe: Chmiel, Bożena.
Hasło dodatkowe: Dec, Dorota.
Hasło dodatkowe: Dreścik, Jan.
Hasło dodatkowe: Gorzelany-Nowak, Dorota (1973- ).
Hasło dodatkowe: Klima, Jadwiga.
Hasło dodatkowe: König, Barbara.
Hasło dodatkowe: Kumala, Małgorzata.
Hasło dodatkowe: Kusion, Tomasz.
Hasło dodatkowe: Nowak, Janusz (1951- ).
Hasło dodatkowe: Otwinowska, Dorota (1973- ).
Hasło dodatkowe: Płonka-Bałus, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Wałek, Janusz (1941-2018).
Hasło dodatkowe: Zając, Elżbieta (historia).
Hasło dodatkowe: Myszkiewicz, Monika.
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
ISBN: 978-83-7581-245-9
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 22883 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (O 2017 (35)) sygn. III 22882 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Nowa Huta dla Wolnej i Niepodległej / [redakcja Marcin Baran].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2014.
Opis fizyczny: 309, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 21x29 cm.
Uwaga: Wystawa prezentowana w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Oddział Dzieje Nowej Huty, 29 kwietnia - 5 października 2014.
Uwaga: Druk dwuszpaltowy.
Uwaga: Bibliogr. s. 195-204 i w przypisach.
Uwaga: Streszczenie w jęz. ang.
Temat: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - wystawy - 2014
Temat: Dokumenty życia społecznego - tematyka - wystawy - Polska - 1944-1989 r
Temat: Fotografia polska - tematyka - wystawy - 1944-1989 r
Temat: Ruchy społeczne - pamiątki - wystawy - Polska - 1944-1989 r
Temat: Kraków - Nowa Huta - historia - wystawy - 1944-1989 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Baran, Marcin.
Hasło dodatkowe: Drozd, Maria. Relacje naocznych świadków
Hasło dodatkowe: Franczyk, Jan Leszek (1956- ). Fenomen kościoła w Mistrzejowicach
Hasło dodatkowe: Franczyk, Jan Leszek (1956- ). Rodząca się nowohucka opozycja
Hasło dodatkowe: Jagło, Paweł. O wystawie Nowa Huta dla Wolnej i Niepodległej
Hasło dodatkowe: Jagło, Paweł. Obrona krzyża na os. Teatralnym 27 IV 1960 roku
Hasło dodatkowe: Jagło, Paweł. Początki budowy miasta i kombinatu w Nowej Hucie w aktach bezpieki
Hasło dodatkowe: Komperda, Joanna. Relacje naocznych świadków
Hasło dodatkowe: Malik, Andrzej. Solidarność w Nowej Hucie - kombinat metalurgiczny i inne zakłady pracy
Hasło dodatkowe: Niezabitowski, Michał (1962- ). Przedmowa
Hasło dodatkowe: Nowak, Edward Edmund (1950- ). Wprowadzenie
Hasło dodatkowe: Polak, Wojciech (1962- ). Wpływ Nowej Huty na narastanie w Polsce oporu społecznego przeciwko komunizmowi
Hasło dodatkowe: Zając, Ewa. Koniec PRL w Nowej Hucie
Hasło dodatkowe: Zając, Ewa. Stan wojenny i lata 80. w Nowej Hucie
Hasło dodatkowe: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
ISBN: 978-83-7577-178-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34397 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Sztuka polska a Kościół dzisiaj : analiza sztuki sakralnej w perspektywie Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski / [redaktor merytoryczny Witold Kawecki].
Wariant tytułu: Analiza sztuki sakralnej w perspektywie Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2016.
Opis fizyczny: 358, [2] s. : il. ; 24 cm.
Seria: Jubileusze Narodowe Centrum Kultury
Uwaga: Publikacja wydana w ramach obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski.
Temat: Kościół katolicki - a kultura - Polska - 20-21 w
Temat: Sztuka - a kościół katolicki - 20-21 w
Temat: Sztuka sakralna polska - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Kawecki, Witold (1960- ).
Hasło dodatkowe: Kawecki, Witold (1960- ). Wprowadzenie
Hasło dodatkowe: Kawecki, Witold (1960- ). Istota kulturowych kompetencji Kościoła
Hasło dodatkowe: Draguła, Andrzej (1966- ). Kościół w sporze kulturowym ze społeczeństwem
Hasło dodatkowe: Lis, Marek (1967- ). Odpowiedzialność Kościoła w sferze kultury audiowizualnej
Hasło dodatkowe: Kopciński, Jacek (1965- ). Miejsce i rola Kościoła w dzisiejszej polskiej kulturze teatralnej
Hasło dodatkowe: Marczak, Mariola (1964- ). Kulturowe kompetencje Kościoła w zakresie sztuk wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem filmu
Hasło dodatkowe: Zając, Andrzej (1944- ). Religijna kultura muzyczna w Polsce
Hasło dodatkowe: Boruta, Tadeusz (1957- ). Kompetencje kulturowe Kościoła w Polsce w zakresie malarstwa
Hasło dodatkowe: Treppa, Zbigniew (1960- ). Kulturowe i teologiczne kryteria oceny wartości obrazu w kontekście kultu Jezusa Miłosiernego
Hasło dodatkowe: Wojciechowski, Jan Stanisław (1948- ). Rzeźba współczesna w perspektywie kulturowej odpowiedzialności Kościoła w Polsce
Hasło dodatkowe: Badyna, Karol (1960- ). Sacrum w przestrzeni publicznej jako nowe zjawisko kulturowe po 1989 roku
Hasło dodatkowe: Kucza-Kuczyński, Konrad (1941- ). Raport o architekturze współczesnych polskich kościołów
Hasło dodatkowe: Narodowe Centrum Kultury
ISBN: 978-83-7982-219-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30822 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: "Zostawiam światło, bo zaraz wrócę" : Tadeusz Kantor we wspomnieniach swoich aktorów / pod redakcją Jolanty Kunowskiej ; [tłumaczenia: Ludmiła Ryba (włoski), Jakub Kotyński (francuski), Jolanta Kunowska (angielski).
Wariant tytułu: Tadeusz Kantor we wspomnieniach swoich aktorów
Adres wydawniczy: Kraków : Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "Cricoteka", 2005.
Opis fizyczny: 328 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Tekst częśc. tłum. z jęz. ang., fran., włoskiego.
Temat: Kantor Tadeusz (1915-1990)
Temat: Teatr "Cricot 2" (Kraków)
Temat: Pamiętniki polskie - 20 w
Temat: Teatr polski - 20 w
Hasło dodatkowe: Kunowska, Jolanta.
Hasło dodatkowe: Kotyński, Jakub.
Hasło dodatkowe: Kunowska, Jolanta.
Hasło dodatkowe: Ryba, Ludmiła (1953- ).
Hasło dodatkowe: Arpini, Luigi (1952- ). "Co za zagadka cała ta historia"
Hasło dodatkowe: Bednarczyk, Zbigniew (1934-2011). Będą się śmiali
Hasło dodatkowe: Bereś, Jerzy (1930-2012). Egzystencję uczynić esencją
Hasło dodatkowe: Chybiński, Piotr (1948- ). "Gdzie jest ten drugi skurwysyn?"
Hasło dodatkowe: Ciesielska, Maria (1934- ). Malował mi usta szminką
Hasło dodatkowe: Della Rocca, Loriano (1947- ). To, co pozostaje aktualne
Hasło dodatkowe: Dobrowolski, Tomasz (1949- ). Niewątpliwie był z nami
Hasło dodatkowe: Doni, Eros (1943- ). Dawaj miłość
Hasło dodatkowe: Dudzicki, Stanisław (1960- ). Był bardzo samotny
Hasło dodatkowe: Feliński, Janusz (1953- ). To nie Kantor musiał sie usuwać
Hasło dodatkowe: Górecka, Maria (1924- ). Rzeczy święte, najcenniejsze
Hasło dodatkowe: Górski, Włodzimierz (1947- ). Dar
Hasło dodatkowe: Gostomski, Zbigniew (1932-2017). Bardzo znamienne wystąpienia
Hasło dodatkowe: Grzybowicz, Bogdan (1936- ). Wielki dar losu
Hasło dodatkowe: Güntner, Jan (1931- ). Artysta jedzie sam
Hasło dodatkowe: Janicki, Lesław (1944- ). Jak narkotyk
Hasło dodatkowe: Janicki, Wacław (1944- ). Jak narkotyk
Hasło dodatkowe: Janicka, Ewa (1956- ). Mikrokosmos
Hasło dodatkowe: Jarecki, Janusz (1952- ). Samo bycie obok...
Hasło dodatkowe: Jarosz, Rajmund (1935- ). Fenomen
Hasło dodatkowe: Kalińska, Zofia (1931-2018). Co mogłam zrobić dla Kantora...
Hasło dodatkowe: Kober, Barbara (1931- ). Możliwość oczyszczenia artystycznego
Hasło dodatkowe: Kowalczyk, Andrzej (1956- ). Z sufitem włącznie
Hasło dodatkowe: Kraupe, Janina (1921-2016). Zodiakalne Wrota Śmierci
Hasło dodatkowe: Kruszewska, Wanda (1921-2013). Przeciw konwencji
Hasło dodatkowe: Krzyżanowski, Jan (1939- ). Artysta musi być bezwzględny
Hasło dodatkowe: Książek, Jan (1944- ). Nie było dla nas rzeczy niemożliwych
Hasło dodatkowe: Kwinta, Tadeusz (1938- ). Dotknięcie skrzydeł anioła
Hasło dodatkowe: Loriga, Marzia (1951- ). Jest Kantorem, i basta
Hasło dodatkowe: Macharska, Małgorzata (1953- ). Sen
Hasło dodatkowe: Marszalik, Adam (1942- ). Rytuały
Hasło dodatkowe: Michalczuk, Dominika (1972- ). Przeciwko tym mitom
Hasło dodatkowe: Michno, Stanisław (1936- ). Święty teatru
Hasło dodatkowe: Miklaszewski, Krzysztof (1944- ). Kantor, aktorzy i... głębsze znaczenia
Hasło dodatkowe: Nowak, Jerzy (1923-2013). Przewaga formy nad treścią
Hasło dodatkowe: Ryba, Ludmiła (1953- ). Napisany pakt
Hasło dodatkowe: Rychlicka, Mira (1930-2007). Będą płakali
Hasło dodatkowe: Siwulak, Roman (1952- ). Taka totalna wolność
Hasło dodatkowe: Śmigielski, Bogdan (1934- ). "Wakat wśród profesorów"
Hasło dodatkowe: Sokołowska, Magdalena (1940- ). Sztuka przez duże "s"
Hasło dodatkowe: Stebnicka-Kern, Marta (1925-2020). Co się z przyjaciółmi stało...
Hasło dodatkowe: Stokłosa, Jacek Maria (1944- ). Cel uświęca środki
Hasło dodatkowe: Storti, Giovanni Battista (1956- ). Mistrz
Hasło dodatkowe: Szymańska, Hanna (1933- ). Kto tego nie przeżył, nie zrozumie
Hasło dodatkowe: Turowski, Andrzej (1941- ). Zawsze z dużym respektem
Hasło dodatkowe: Urbaniak, Stanisław (1934- ). Nie był monumentem
Hasło dodatkowe: Vayssière, Marie (1953- ). Będę miała bardzo ładną sukieneczkę
Hasło dodatkowe: Wełmińska, Teresa (1954- ). Słotny wieczór jesienny...
Hasło dodatkowe: Wełmiński, Andrzej (1952- ). Żeby to trwało...
Hasło dodatkowe: Wełmiński, Mateusz (1980- ). Niby nic...
Hasło dodatkowe: Wieczorek, Józef. Bywał małostkowy
Hasło dodatkowe: Zachwatowicz, Krystyna (1930- ). Charyzma
Hasło dodatkowe: Zając-Radwan, Maria (1933- ). Czerwony gorset
Hasło dodatkowe: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora "Cricoteka"
ISBN: 83-920-117-7-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33777, sygn. II 31861 (2 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Od kolekcjonerstwa do muzealnictwa : 160-lecie pierwszej wystawy w Muzeum Archeologicznym w Krakowie : wystawa czasowa = From collecting to museology : 160th anniversary of the first exhibition in the Archaeological Museum in Kraków / redaktor Jacek Górski ; [tłumaczenie na język angielski Violetta Marzec].
Wariant tytułu: One hundred sixtieth anniversary of the first exhibition in the Archaeological Museum in Kraków
Wariant tytułu: Sto sześćdziesięciolecie pierwszej wystawy w Muzeum Archeologicznym w Krakowie
Wariant tytułu: 160-lecie pierwszej wystawy w Muzeum Archeologicznym w Krakowie
Wariant tytułu: 160th anniversary of the first exhibition in the Archaeological Museum in Kraków
Wariant tytułu: From collecting to museology
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 2018.
Opis fizyczny: 201 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Wystawa prezentowana w Muzeum Archeologicznym w Krakowie 18.05 - 30.11.2018.
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Uwaga: Dostępna także w wersji elektronicznej.
Uwaga: Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Muzeum Archeologiczne (Kraków) - wystawy - 2018
Temat: Wystawa Starożytności i Zabytków Sztuki (1858/1859 ; Kraków) amiątki
Temat: Archeologia - muzealnictwo - Polska - 19-20 w
Temat: Archeologia - wystawy - Polska
Temat: Kolekcjonerstwo - historia - wystawy - Polska - 19-21 w
Temat: Muzealnictwo - historia - wystawy - Polska - 19-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Babraj, Krzysztof (1952- ). Nie szata zdobi człowieka
Hasło dodatkowe: Babraj, Krzysztof (1952- ). Clothes do not make the man
Hasło dodatkowe: Drzymuchowska, Anna. Nie szata zdobi człowieka
Hasło dodatkowe: Drzymuchowska, Anna. Clothes do not make the man
Hasło dodatkowe: Górski, Jacek (1962- ).
Hasło dodatkowe: Górski, Jacek (1962- ). Wystawiennictwo w historii Muzeum Archeologicznego w Krakowie (zarys)
Hasło dodatkowe: Górski, Jacek (1962- ). Exhibitions of the history of the Archeological Museum in Kraków (an outline)
Hasło dodatkowe: Liwoch, Radosław. Zabytki archeologiczne z "Wystawy starożytności i zabytków sztuki" urządzonej przez Cesarsko-Królewskie Towarzystwo Naukowe w Krakowie (1858-1859 r.)
Hasło dodatkowe: Liwoch, Radosław. Archeological artifacts from the "Exhibition of antiquities and art objects" organised by the Imperial-Royal Scientific Society in Kraków (1858-1859)
Hasło dodatkowe: Marzec, Violetta.
Hasło dodatkowe: Matoga, Andrzej (1951- ). Archeololgiczny ostry dyżur
Hasło dodatkowe: Matoga, Andrzej (1951- ). Archaeological emergency
Hasło dodatkowe: Orzechowski, Mikołaj. Od kolekcjonerstwa do muzealnictwa
Hasło dodatkowe: Orzechowski, Mikołaj. From collecting to museology
Hasło dodatkowe: Orzechowski, Mikołaj. Archeololgiczny ostry dyżur
Hasło dodatkowe: Orzechowski, Mikołaj. Archaeological emergency
Hasło dodatkowe: Orzechowski, Szymon. W świętokrzyskiej kuźni Hefajstosa
Hasło dodatkowe: Orzechowski, Szymon. Hephaestus' forge in the Świętokrzyskie Mountains
Hasło dodatkowe: Szczepanek, Anita. Migracje w świetle badań paleogenetycznych
Hasło dodatkowe: Szczepanek, Anita. Migrations in the light of paleogenetic research
Hasło dodatkowe: Trela-Kieferling, Elżbieta. Czas migracji
Hasło dodatkowe: Trela-Kieferling, Elżbieta. Time of migrations
Hasło dodatkowe: Tyniec, Anna. Archeologiczne życie drzew
Hasło dodatkowe: Tyniec, Anna. Archeological life of trees.
Hasło dodatkowe: Woźny, Marzena. Jak powstawała pierwsza krakowska Wystawa Starożytności i Zabytków Sztuki (1858/59)
Hasło dodatkowe: Woźny, Marzena. How the first Kraków Exhibition of Antiquities and Art Objects was created (18158/59)
Hasło dodatkowe: Zając, Mirosław. Zapisane w Ciemnej
Hasło dodatkowe: Zając, Mirosław. Recorded in Ciemna
Hasło dodatkowe: Muzeum Archeologiczne (Kraków)
ISBN: 978-83-924242-5-3
Wersja elektroniczna: http://materialyarcheologiczne.pl/przetarg/katalog_wystawy_od_kolekcjonerstwa.pdf
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 23880 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Wideo w sztukach wizualnych / pod redakcją Ryszarda W. Kluszczyńskiego i Tomasza Załuskiego.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Lublin : Galeria Labirynt, 2018.
Opis fizyczny: 286 s. : il. (gł. kolor.), err. ; 24 cm.
Uwaga: Mat. z ogólnopolskiej konferencji naukowej, zorganizowanej w dniach 21-22 lutego 2014 r. przez lubelską Galerię Labirynt.
Uwaga: Bibliogr. przy art. Indeks.
Temat: Wideo-art - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kluszczyński, Ryszard Waldemar (1952- ).
Hasło dodatkowe: Załuski, Tomasz.
Hasło dodatkowe: Długosz, Magdalena (1981- ). Medytatywność wideo (Mariny Abramović "Portrait with golden mask"
Hasło dodatkowe: Jędrasiak, Kamil (1988- ). Machinima : Film? Wideo? Sztuka?
Hasło dodatkowe: Kluszczyński, Ryszard Waldemar (1952- ). Sztuka wideo - od rozproszonej autonomii do rozproszonej wszechobecności
Hasło dodatkowe: Kłeczek, Jakub. Uwikłania kamery przemysłowej w performans
Hasło dodatkowe: Kuźmicz, Marika. Widzieć więcej
Hasło dodatkowe: Kuźniewska, Marietta. Sztuka wideo w twórczości współczesnych artystów kubańskich
Hasło dodatkowe: Nacher, Anna (1971- ). Sztuka radykalnego "pomiędzy" - film wideo Adriana Paciego
Hasło dodatkowe: Pitrus, Andrzej (1968- ). Wideo poza sceną: wizualny teatr Romea Castellucciego
Hasło dodatkowe: Rode, Dagmara. Zawłaszczone ciała, zawłaszczone obrazy
Hasło dodatkowe: Słoboda, Katarzyna. Improwizacja zapośredniczona
Hasło dodatkowe: Smolińska, Marta (1975- ). Brak obrazu jako obraz: pamięć medium i gry z toposem pustego płótna w wideomalarstwie
Hasło dodatkowe: Wołyński, Marek (1960- ). Pomiędzy "white cube'm" a "black box'em"
Hasło dodatkowe: Zając, Bartosz (nauki o sztukach pięknych). "Cogito ergo video" - audiowizualny esej w dobie elektonicznych i cyfrowych obrazów
Hasło dodatkowe: Załuski, Tomasz. Infermental
Hasło dodatkowe: Galeria Labirynt (Lublin)
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8088-983-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33176 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Projektowanie informacji w przestrzeni biblioteki / redakcja naukowa Barbara Kamińska-Czubała, Stanisław Skórka ; współpraca Ewa Piotrowska.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, cop. 2017.
Opis fizyczny: 291, [3] s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Materiały z konferencji: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, 21-22 maja 2015 r.
Uwaga: Bibliogr. przy ref.
Uwaga: Streszcz. ang. przy ref.
Temat: Bibliotekarstwo - informacja - organizacja - Polska - 21 w. - materiały konferencyjne
Temat: Informacja naukowa - zarządzanie - materiały konferencyjne
Temat: Internet - stosowanie - bibliotekarstwo - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Internet - stosowanie - nauczanie - materiały konferencyjne
Temat: Multimedia - stosowanie - bibliotekarstwo - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Multimedia - stosowanie - nauczanie - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Społeczeństwo informacyjne - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kamińska-Czubała, Barbara (1955- ).
Hasło dodatkowe: Piotrowska, Ewa (bibliotekarstwo).
Hasło dodatkowe: Skórka, Stanisław (1970- ).
Hasło dodatkowe: Babik, Wiesław (1956- ). Ekologia informacji w projektowaniu edukacyjnej przestrzeni informacyjnej
Hasło dodatkowe: Bajer, Jakub. Jak Biblioteka Politechniki Poznańskiej wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Czytelników
Hasło dodatkowe: Bańdo, Adam Andrzej. Techniki prezentowania informacji - przygotowanie studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie do realizacji multimedialnych form informacji bibliotecznej
Hasło dodatkowe: Batorowska, Hanna. Umiejętność strukturalizacji treści przez podmiot uczący się
Hasło dodatkowe: Bikowska, Katarzyna. Funkcjonalność komunikatów na Facebooku - analiza profili bibliotek uniwersyteckich w Polsce
Hasło dodatkowe: Cyrklaff-Gorczyca, Magdalena. Grywalizacja jako metoda komunikacji i edukacji
Hasło dodatkowe: Dobrogowska-Schlebusch, Ewa. Metodologia badania potrzeb informacyjnych nieformalnych opiekunów osób chorych lub niepełnosprawnych
Hasło dodatkowe: Gajda, Jarosław (bibliotekarstwo). Dobre praktyki w otwartym publikowaniu książek naukowych, podręczników i czasopism na Politechnice Lubelskiej
Hasło dodatkowe: Gmiterek, Grzegorz. Tworzenie wystaw cyfrowych w praktyce
Hasło dodatkowe: Grabowska, Danuta (bibliotekarstwo). Bibliotekarz systemowy architektem informacji
Hasło dodatkowe: Hoły, Joanna. Biblioteka cyfrowa Zygmunta Wróblewskiego jako przykład skatalogowanego fragmentu Internetu
Hasło dodatkowe: Janas, Magdalena. Aspekt emocjonalny obsługi użytkowników bibliotek akademickich
Hasło dodatkowe: Kamińska-Czubała, Barbara (1955- ). Projektowanie informacji w perspektywie nauki o informacji i praktyki informacyjnej
Hasło dodatkowe: Korzystka, Beata. Jak Biblioteka Politechniki Poznańskiej wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Czytelników
Hasło dodatkowe: Krasińska, Barbara. Przestrzeń informacyjna w plakacie
Hasło dodatkowe: Krupa, Zenona. Usatysfakcjonowany czy sfrustrowany użytkownik biblioteki ( na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego)
Hasło dodatkowe: Matczuk, Ewa (1970- ). Działalność publikacyjna bibliotekarzy wyższych uczelni technicznych w Polsce
Hasło dodatkowe: Milc, Piotr. Emotikony, czyli emocje w dwóch znakach
Hasło dodatkowe: Morawiec, Barbara Maria. Projektowanie informacji i identyfikacja wizualna bibliotek na przykładzie polskich biblioblogów na platformie Blogger
Hasło dodatkowe: Niedźwiecka-Ambroziak, Julita. Wyszukiwarki wizualne - wizualizacja wyników poszukiwań informacyjnych w Internecie i bibliotekach
Hasło dodatkowe: Ober, Krzysztof. Jak Biblioteka Politechniki Poznańskiej wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Czytelników
Hasło dodatkowe: Ochmański, Mikołaj. Tworzenie wystaw cyfrowych w praktyce
Hasło dodatkowe: Pichola, Monika. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni edukacyjno-kulturalnej XXI wieku - między tradycją a nowoczesnością
Hasło dodatkowe: Pielat, Aleksandra. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w przestrzeni edukacyjno-kulturalnej XXI wieku - między tradycją a nowoczesnością
Hasło dodatkowe: Skórka, Stanisław (1970- ). Projektowanie informacji w perspektywie nauki o informacji i praktyki informacyjnej
Hasło dodatkowe: Walczak-Niewiadomska, Agata (1977- ). Usługi informacyjne i edukacyjne dla rodziców w polskich bibliotekach dziecięcych
Hasło dodatkowe: Wichman, Jadwiga. Biblioteka cyfrowa Zygmunta Wróblewskiego jako przykład skatalogowanego fragmentu Internetu
Hasło dodatkowe: Zając, Renata M. (1965- ). Aspekt emocjonalny obsługi użytkowników bibliotek akademickich
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-8084-057-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33194 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Archeologia Kotliny Sandomierskiej / [redakcja Monika Kuraś ; wpółpraca redaktorska Anna Garbacz].
Wariant tytułu: Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Adres wydawniczy: Stalowa Wola : Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 2005.
Opis fizyczny: 564 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
Uwaga: T. monogr.: Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ; nr 4.
Uwaga: Materiały z sesji naukowej zorg. przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli i Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Stalowej Woli od 6 do 7 grudnia 2005 r.
Uwaga: Bibliogr. przy ref.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang. lub niem.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Archeologia - Sandomierska Kotlina - materiały konferencyjne
Temat: Sandomierska Kotlina - archeologia - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Garbacz, Anna.
Hasło dodatkowe: Kuraś, Monika (1973- ).
Hasło dodatkowe: Bałaga, Krystyna (1949- ). Rozwój osadnictwa pradziejowego w północno-wschodniej części Kotliny Sandomierskiej na tle przemian szaty roślinnej
Hasło dodatkowe: Cygan, Sylwia (archeologia). Osadnictwo nad dolną Wisłoką w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza
Hasło dodatkowe: Czopek, Sylwester (1958- ). Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Kotlinie Sandomierskiej - uwagi o stanie badań i aktualnych problemach badawczych
Hasło dodatkowe: Dębiec, Maciej. Terytorium eksploatowane przez osadę KCWR w Zwięczycy na tle podobnych badań w innych regionach
Hasło dodatkowe: Dzbyński, Aleksander. Terytorium eksploatowane przez osadę KCWR w Zwięczycy na tle podobnych badań w innych regionach
Hasło dodatkowe: Florek, Marek (1956- ). Archeologiczne przyczynki do poznania chronologii późnych procesów eolitycznych w północnej części Kotliny Sandomierskiej
Hasło dodatkowe: Florek, Marek (1956- ). Wczesnośredniowieczna ceramika z grodziska w Zdziechowicach, gm. Zaklików, woj. podkarpackie
Hasło dodatkowe: Florkiewicz, Iwona. Osada kultury przeworskiej w Woli Raniżowskiej-Stece stan. 22 na tle osadnictwa z okresu rzymskiego w regionie kolbuszowskim
Hasło dodatkowe: Gawlik, Anna (1973- ). Początki wczesnej epoki żelaza w Kotlinie Sandomierskiej
Hasło dodatkowe: Gębica, Piotr (1961- ). Wstępne wyniki badań geomorfologiczno-archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku nr 4 w Terliczce k. Rzeszowa
Hasło dodatkowe: Górski, Jacek (1962- ). Kultura trzciniecka w Kotlinie Sandomierskiej na tle porównawczym. Zarys problematyki źródłoznawczej, chronologicznej i osadniczej
Hasło dodatkowe: Kieferling, Grzegorz. Zabytki kultury przeworskiej ze wschodniej części Kotliny Sandomierskiej w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Krakowie
Hasło dodatkowe: Klimek, Kazimierz (1934- ). Pradziejowe osadnictwo wschodniej części Kotliny Sandomierskiej w aspekcie rozwoju dna Doliny Sanoku w okolicach Stubna
Hasło dodatkowe: Kłosińska, Elżbieta. Przyczynek do rozpoznania osadnictwa ludności kultury łużyckiej na pograniczu Kotliny Sandomierskiej, Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej oraz Wyżyny Lubelskiej
Hasło dodatkowe: Kokowski, Andrzej (1953- ). Kotlina Sandomierska w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim. Wprowadzenie do dyskusji nad stanem i perspektywami badań
Hasło dodatkowe: Kusiak, Jarosław (1966-2013). Możliwości wykorzystania metody datowania termoluminescencyjnego w badaniach archeologicznych
Hasło dodatkowe: Lasota, Anna. Osadnictwo okresu rzymskiego na terenie Garbu Tarnobrzeskiego i jego najbliższego sąsiedztwa
Hasło dodatkowe: Lasota, Anna. Stan rozpoznania osad z okresu wpływów rzymskich w Polsce południowo-wschodniej
Hasło dodatkowe: Libera, Jerzy (1953- ). Osadnictwo schyłkowopaleolityczne w północnej części Kotliny Sandomierskiej
Hasło dodatkowe: Łanczont, Maria. Pradziejowe osadnictwo wschodniej części Kotliny Sandomierskiej w aspekcie rozwoju dna Doliny Sanoku w okolicach Stubna
Hasło dodatkowe: Łanczont, Maria. Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju osadnictwa pradziejowego w Kotline Sandomierskiej
Hasło dodatkowe: Mazurkiewicz-Pokrywa, Renata. Analiza antropologiczna przepalonych szczątków kostnych z cmentarzyska kultury przeworskiej w Radawie stan. 8 na tle problematyki badań grobów ciałopalnych
Hasło dodatkowe: Mitura, Piotr. Wstępne wyniki badań geomorfologiczno-archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku nr 4 w Terliczce k. Rzeszowa
Hasło dodatkowe: Nalepka, Dorota (1955- ). Osadnictwo prehistorycznie i wczesnohistoryczne w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej: konfrontacja danych archeologicznych i palinologicznych (stan badań do roku 2005)
Hasło dodatkowe: Nogaj-Chachaj, Jolanta. Pradziejowe osadnictwo wschodniej części Kotliny Sandomierskiej w aspekcie rozwoju dna Doliny Sanoku w okolicach Stubna
Hasło dodatkowe: Nowak, Marek (archeologia). Osadnictwo prehistorycznie i wczesnohistoryczne w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej: konfrontacja danych archeologicznych i palinologicznych (stan badań do roku 2005)
Hasło dodatkowe: Ormian, Krzysztof. Stylistyka nadsańska ceramiki tarnobrzeskiej - zarys problematyki
Hasło dodatkowe: Pawelec, Anna. Przemiany osadnicze nad dolnym Sanem od starszego okresu epoki brązu do wczesnej epoki żelaza
Hasło dodatkowe: Pelisiak, Andrzej. Terytorium eksploatowane przez osadę KCWR w Zwięczycy na tle podobnych badań w innych regionach
Hasło dodatkowe: Pieróg, Irena. Stan rozpoznania archeologicznego stanowisk z okresu epoki brązu położonych w Machowie, pow. tarnobrzeski (badania A. Kraussa w latach 1957-1967)
Hasło dodatkowe: Połtowicz, Marta. Wykorzystanie i dystrybucja surowców kamiennych w paleolicie Polski południowo-wschodniej
Hasło dodatkowe: Przybyła, Marcin S. Początki wczesnej epoki żelaza w Kotlinie Sandomierskiej
Hasło dodatkowe: Sowa, Krzysztof. Wczesnośredniowieczna ceramika z grodziska w Zdziechowicach, gm. Zaklików, woj. podkarpackie
Hasło dodatkowe: Starkel, Leszek (1931- ). Typy rzeźby Kotliny Sandomierskiej i ich rola w kształtowaniu osadnictwa (wprowadzenie do sesji: środowiskowe uwarunkowania osadnictwa pradziejowego w Kotlinie Sandomierskiej)
Hasło dodatkowe: Taras, Halina. Rozwój osadnictwa pradziejowego w północno-wschodniej części Kotliny Sandomierskiej na tle przemian szaty roślinnej
Hasło dodatkowe: Trybała-Zawiślak, Katarzyna. Komunikat o ciałopalnym cmentarzysku tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na stanowisku 2 w Kłyżowie
Hasło dodatkowe: Wawrzczak, Maciej. Mezolit Kotliny Sandomierskiej. Wybrane zagadnienia
Hasło dodatkowe: Wojtanowicz, Józef (1936-2015). Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju osadnictwa pradziejowego w Kotline Sandomierskiej
Hasło dodatkowe: Zając, Mirosław. Osadnictwo prehistorycznie i wczesnohistoryczne w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej: konfrontacja danych archeologicznych i palinologicznych (stan badań do roku 2005)
Hasło dodatkowe: Zych, Renata. Kultura pucharów lejkowatych w Kotlinie Sandomierskiej. Terytorium eksploatowane przez osadę
Hasło dodatkowe: Muzeum Regionalne (Stalowa Wola)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. II 1551/4
No cover
Book
In basket
Tytuł: Sztuka polska na ziemiach zachodnich i północnych od 1981 roku do współczesności = Polish art in the Western and Northern territories from 1981 till the present / redakcja Anna Markowska, Regina Kulig-Posłuszny.
Wariant tytułu: Pamiętnik Sztuk Pięknych
Wariant tytułu: Polish art in the Western and Northern territories from 1981 till the present
Adres wydawniczy: Warszawa : Polski Instytut Badań nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2019.
Opis fizyczny: 221 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Mat. konf. zorg. w Muzeum Architektury we Wrocławiu z inicjatywy Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskiego Instytutu Badań nad Sztuką Świata, 21-22 listopada 2016.
Uwaga: T. monogr.: Pamiętnik Sztuk Pięknych. Nowa seria. Nr 14 (2019).
Uwaga: Bibliogr. przy ref.
Uwaga: Streszcz. ref. w jęz. ang.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Architektura polska - od 1981 r
Temat: Sztuka polska - od 1981 r
Temat: Pomorze - sztuka - od 1981 r
Temat: Śląsk - sztuka - od 1981 r
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Błotnicka-Mazur, Elżbieta (1973- ). Rewitalizacja przestrzeni miasta poprzez sztukę - przypadek Stoczni Gdańskiej
Hasło dodatkowe: Dzierżyc-Horniak, Anna (1975- ). Eksperyment form przestrzennych w Elblągu – niechciane dziś dziedzictwo PRL-u?
Hasło dodatkowe: Gołaczyńska, Magdalena. Happeningi Pomarańczowej Alternatywy, czyli współczesny karnawał na ulicach Wrocławia
Hasło dodatkowe: Grubba-Thiede, Dorota. Zapis równoległy” – przyczynek do badań nad twórczością i pedagogiką Andrzeja Wojciechowskiego oraz Witosława Czerwonki po 1981 r. [artystów wywodzących się z Wrocławia]
Hasło dodatkowe: Howorus-Czajka, Magdalena (1973- ). Iwona Zając i „Cud ciężkiej pracy”, czyli artysta jako homo faber
Hasło dodatkowe: Kal, Elżbieta (1962- ). Ciało, nieskończoność i koniugacja - o perceptach i afektach twórczości Władysława Jackiewicza, Jacka Mydlarskiego i Romana Gajewskiego
Hasło dodatkowe: Kiecko, Emilia. Międzynarodowa Wystawa Architektury Intencjonalnej Terra-2
Hasło dodatkowe: Kozioł, Wiktoria. Ziemia przeklęta - trzy wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu jako przykład strategii instytucjonalnej
Hasło dodatkowe: Kozłowska, Izabela (architektura). Przestrzeń pamięci – pamięć przestrzeni
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Wojciech (1961- ). Sztuka w Zielonej Górze po 1981 roku
Hasło dodatkowe: Kubiak, Szymon Piotr (1979- ). „[…] już nie mówiąc o sztuce ludów pierwotnych”. Szczecin, kultury pozaeuropejskie i polska kolonizacja „Ziem Odzyskanych”
Hasło dodatkowe: Kulig-Posłuszny, Regina. Architektura „odzyskana” - z Ernestem Niemczykiem rozmawia Regina Kulig-Posłuszny
Hasło dodatkowe: Kulig-Posłuszny, Regina.
Hasło dodatkowe: Kulig-Posłuszny, Regina. W stronę innej, wielokulturowej tradycji
Hasło dodatkowe: Łukaszewicz, Piotr (1940- ). „Przypatrz się dobrze, bo to zaraz zniknie” - z Piotrem Łukaszewiczem rozmawia Anna Markowska
Hasło dodatkowe: Makarewicz, Zbigniew (1940- ). Niszowe strategie wrocławskiej neoawangardy 1981–2016
Hasło dodatkowe: Makarewicz, Zbigniew (1940- ). ARYTMIA - o niektórych aspektach artystycznej awantury na Ziemiach Zachodnich i Północnych
Hasło dodatkowe: Mańkowski, Zbigniew. Wizualna refleksyjność Kazimierza Nowosielskiego
Hasło dodatkowe: Markowska, Anna (1962- ). O płytkiej rzece i tolerancji, z Bożeną Steinborn, w jej warszawskim mieszkaniu na Stegnach, rozmawia Anna Markowska
Hasło dodatkowe: Markowska, Anna (1962- ). „Przypatrz się dobrze, bo to zaraz zniknie” - z Piotrem Łukaszewiczem rozmawia Anna Markowska
Hasło dodatkowe: Markowska, Anna (1962- ).
Hasło dodatkowe: Markowska, Anna (1962- ). W stronę innej, wielokulturowej tradycji
Hasło dodatkowe: Niemczyk, Ernest (1941- ). Architektura „odzyskana” - z Ernestem Niemczykiem rozmawia Regina Kulig-Posłuszny
Hasło dodatkowe: Rek-Lipczyńska, Agnieszka. Przestrzeń pamięci – pamięć przestrzeni
Hasło dodatkowe: Ruksza, Stanisław (1979- ). „Nie lubię zamkniętych systemów” - ze Stachem Rukszą rozmawia Daria Skok
Hasło dodatkowe: Siekierka, Michał. Współczesne miejsca pamięci: pomniki, tablice, mogiły w kontekście upamiętnienia tradycji i kultury Kresów na terenie województwa dolnośląskiego
Hasło dodatkowe: Skok, Daria. „Nie lubię zamkniętych systemów” - ze Stachem Rukszą rozmawia Daria Skok
Hasło dodatkowe: Stefański, Krzysztof (1955- ). Sky Tower Leszka Czarneckiego, symbol Wrocławia XXI wieku i jego miejsce w sylwetce miasta
Hasło dodatkowe: Steinborn, Bożena (1930- ). O płytkiej rzece i tolerancji, z Bożeną Steinborn, w jej warszawskim mieszkaniu na Stegnach, rozmawia Anna Markowska
Hasło dodatkowe: Tarnowski, Józef. Przełom postmodernistyczny w architekturze polskiej: odbudowa Starego Miasta w Elblągu
Hasło dodatkowe: Zelmańska-Lipnicka, Anna. Galeria Koło (1995–2003) – przestrzeń otwarta
Hasło dodatkowe: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Tako
ISBN: 978-83-956228-8-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. III 1424/14
No cover
Book
In basket
Autor: International Congress of Numismatics (15 ; 2015 ; Taormina)
Tytuł: XV International Numismatic Congress, Taormina 2015 : proceedings. Vol. 2 / edited by Maria Caccamo Caltabiano ; coeditors: Benedetto Carroccio, Daniele Castrizio, Mariangela Puglisi, Grazia Salamone.
Wariant tytułu: Fifteenth International Numismatic Congress, Taormin 2015 : Vol. 2proceedings.
Adres wydawniczy: Roma : Arbor Sapientiae Editore ; Messina : Università degli Studi di Messina, 2017.
Opis fizyczny: S. [4], 649-1327 : il. ; 31 cm.
Uwaga: Vol. 1-2 we wspólnym etui.
Uwaga: Bibliogr. przy ref. Indeks.
Uwaga: Teksty ref. w jęz. ang., fr., hiszp., niem., wł.
Temat: Medale europejskie - 16-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Monety - archeologia - Bliski Wschód - materiały konferencyjne
Temat: Monety - archeologia - Europa - materiały konferencyjne
Temat: Monety - Europa - 10-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Monety bizantyńskie - 5-12 w. - materiały konferencyjne
Temat: Monety rzymskie - materiały konferencyjne
Temat: Numizmatyka - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Caccamo Caltabiano, Maria (1946- ).
Hasło dodatkowe: Carroccio, Benedetto (1964- ).
Hasło dodatkowe: Castrizio, Daniele (1964- ).
Hasło dodatkowe: Puglisi, Mariangela.
Hasło dodatkowe: Salamone, Grazia.
Hasło dodatkowe: Barbato, Marta. The Roman Republican coins from excavations in the Sacred Area of the Largo di Torre Argentina (Rome): New data in the light of recent research
Hasło dodatkowe: Bransbourg, Gilles (1965- ). The Currencies of the Roman Republic. Summary of an Argument on Weights and Currency Reform
Hasło dodatkowe: Bruni, Valerio. La moneta provinciale in Spagna durante la guerra sertoriana (82-72 a.C.)
Hasło dodatkowe: D'Angelo, Giulia (1942- ). Un lingotto con il segno del "ramo secco" dalla Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno
Hasło dodatkowe: Martín Esquivel, Alberto. Un lingotto con il segno del "ramo secco" dalla Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno
Hasło dodatkowe: Hollstein, Wilhelm (1960- ). Zum Prägeort des Sicinius/Coponius-Denars (RRC 444)
Hasło dodatkowe: Katz, Rebecca. Muttonis Mutunus: Q. Titius and the Case of the Obverse Head
Hasło dodatkowe: Magalhães, Maricí Martins. Le monete romane repubblicane del Museo Storico Nazionale di Rio de Janeiro e la Sylloge Nummorum Romanorum Brasil
Hasło dodatkowe: McCabe, Andrew. The Roman Bronze Coinage struck in Apulia and South East Italy in the Second Punic War
Hasło dodatkowe: Pizzilli, Emanuele. Il caso dei Bacchanalia nel documento monetale
Hasło dodatkowe: Ripollès Alegre, Pere Pau (1953- ). The Unofficial Roman Republican Asses produced in Spain
Hasło dodatkowe: Gozalbes Fernández de Palencia, Manuel. The Unofficial Roman Republican Asses produced in Spain
Hasło dodatkowe: Schwei, David. Forgers’ Misunderstanding of Roman Coin Types
Hasło dodatkowe: Zawadzka, Anna. Some Gallic attributes on Roman Republican coins in the light of recent archaeological findings
Hasło dodatkowe: Bruni, Stefano (1960- ). An AE3 mule of Priscus Attalus: new light on dating the Urbs Roma Felix series
Hasło dodatkowe: Carbone, Frederico. Semissi pestani a Pompei: dati sulla circolazione
Hasło dodatkowe: Casoli, Andrea. Due conii ritoccati di Nerone
Hasło dodatkowe: Ceccaroni, Emanuela. I reperti numismatici provenienti dai recenti scavi del santuario di Ercole di Alba Fucens
Hasło dodatkowe: Molinari, Maria Cristina. I reperti numismatici provenienti dai recenti scavi del santuario di Ercole di Alba Fucens
Hasło dodatkowe: Chiappini, Alessia. Virtù e personificazioni nel Libro delle Medaglie da Cesare a Commodo di Pirro Ligorio
Hasło dodatkowe: Degler, Adam (1978- ). Aureus of Postumus with the owner’s graffito (Gounthiou)
Hasło dodatkowe: Dell'Oro D'Amico, Federica. Le Puellae Faustinianae nella monetazione di età antonina
Hasło dodatkowe: Dowling, Melissa Barden. The Letter E at Delphi: a reconsideration of Plutarch, Faustina, and the appearance of the mystery on Roman coinage
Hasło dodatkowe: Drost, Vincent (1979- ). The Seaton Down hoard (UK, Devon): c. 22,900 Constantinian nummi
Hasło dodatkowe: Ellithorpe, Corey. Striking a Dissonant Chord: The Geographical Targeting of Trajan’s Debellator Coinage in Dacia
Hasło dodatkowe: Girod, Virgine. Mammae gratias ago: mères et fils dans le monnayage impérial des Julio-Claudiens
Hasło dodatkowe: Küter, Alexa. Imitatio Alexandri - Drusus Minor auf einer Tessera des Münzkabinetts der Staatlichen Museen zu Berlin
Hasło dodatkowe: Lanchi, Cristina. La circolazione monetaria in epoca adrianea: alcuni esempi da Roma, dall’Italia e dal limes germanico-retico
Hasło dodatkowe: Lempereur, Olivier (1977- ). Les frappes de deniers impériaux à Alexandrie à la fin du IIe siècle ap. J.-C.: premiers résultats d’analyses
Hasło dodatkowe: Blet-Lemarquand, Maryse. Les frappes de deniers impériaux à Alexandrie à la fin du IIe siècle ap. J.-C.: premiers résultats d’analyses
Hasło dodatkowe: Marveggio, Chiara. The Sabetta coin collection
Hasło dodatkowe: Mondello, Cristian. Nuove osservazioni sui contorniati: la serie dei Literaten-Büsten
Hasło dodatkowe: Ortiz Córdoba, José. Set of coins from late antiquity found in the town of Ronda (Málaga, Spain)
Hasło dodatkowe: Perassi, Claudia (1957- ). Monete dal suburbio di Mediolanum. La documentazione dalla grande fossa di asportazione 10114
Hasło dodatkowe: Staffieri, Giovanni Maria (1944- ). I ritratti senza corona sui bronzi imperiali alessandrini
Hasło dodatkowe: Tonisch, Mareike. Prices, wages and values in the Roman Empire: The Analysis of the Epigraphical Evidence
Hasło dodatkowe: Vicari Sottosanti, Maria Agata. Testimonianze della circolazione degli antoniniani in Italia meridionale e insulare
Hasło dodatkowe: Zanchi, Pierre. Le monnayage de Diocletien seul empereur (été 285-Mars 286) à Siscia
Hasło dodatkowe: Ziegert, Martin. Aus alt mach neu. Nachahmungen und Legitimationsstrategien in der Münzprägung Vespasians
Hasło dodatkowe: Awianowicz, Bartosz (1978- ). Peculiarities in the legends of Flavian aurei and denarii minted in Syria
Hasło dodatkowe: Bilić, Tomislav. Coin circulation 3rd c. BC - 31 BC in north-west Croatia
Hasło dodatkowe: Nađ, Miroslav. Coin circulation 3rd c. BC - 31 BC in north-west Croatia
Hasło dodatkowe: Blázquez Cerrato, M. Cruces. Circulación monetaria en el territorium de Regina Turdulorum (Casas de Reina, Badajoz, España)
Hasło dodatkowe: Bodzek, Jarosław. Finds of Roman Coins in Poland - Lesser Poland. Preliminary Report
Hasło dodatkowe: Kopij, Kamil. Finds of Roman Coins in Poland - Lesser Poland. Preliminary Report
Hasło dodatkowe: Smagur, Emilia. Finds of Roman Coins in Poland - Lesser Poland. Preliminary Report
Hasło dodatkowe: Breitsprecher, Victoria Johanna. Sicheres Zeichen? Asylstädte und ihre Tempeldarstellungen
Hasło dodatkowe: Calabria, Patrizia. Le zecche provinciali: una diversa prospettiva di studio
Hasło dodatkowe: Campo Díaz, Marta. La moneda en las necrópolis del arco mediterráneo de Hispania (siglos I-II d.C.)
Hasło dodatkowe: Carbone, Lucia Francesca. The epigraphic attestations of denarii in the Provincia Asia (133 BC - AD 96)
Hasło dodatkowe: Carvalheiro Porto, Vagner. Western and Eastern Provincial Roman Coins: a view from the margins
Hasło dodatkowe: Conejo Delgado, Noé. Villae Romanas y Via de la Plata: aproximaciòn a la economia rural romana de la parte occidental de la Peninsula Ibérica a través del registro monetario
Hasło dodatkowe: Dahmen, Karsten (1969- ). The 1740 hoard of Roman denarii from Preussisch-Görlitz near Osterode in Eastern Prussia (Gierłoż/Ostróda in Poland)
Hasło dodatkowe: Deloum, Said. Le Trésor Monétaire Inédit de Guernine (Djendel - Algérie): Étude Historique et Monétaire
Hasło dodatkowe: Di Jorio, Francesco. Il culto di Cibele in Gallia: preesistenza di un culto o diffusione di tipologie da Roma verso la “periferia” dell’impero?
Hasło dodatkowe: Draganov, Dimit"r (1952- ). The coinage of Anchialus: Iconography
Hasło dodatkowe: Dymowski, Arkadiusz. The inflow of Roman Republican coins to the territory of present-day Poland
Hasło dodatkowe: Flueck, Jonas Emmanuel. The Augustean monetary circulation at Lugdunum on the basis of stratigraphical and statistical analyses
Hasło dodatkowe: Găzdac, Cristian (1970- ). Patterns of hoarding in the Roman provinces from the Middle and Lower Danube (2nd-3rd c. AD)
Hasło dodatkowe: Geneviève, Vincent. Une production inédite de monnaies coulées de Nîmes datées des années 70/90-110 p.C. dans le Sud-Ouest de la Gaule
Hasło dodatkowe: Sarah, Guillaume (1983- ). Une production inédite de monnaies coulées de Nîmes datées des années 70/90-110 p.C. dans le Sud-Ouest de la Gaule
Hasło dodatkowe: Duval, Florian. Une production inédite de monnaies coulées de Nîmes datées des années 70/90-110 p.C. dans le Sud-Ouest de la Gaule
Hasło dodatkowe: Grozdanova, Lily. The development of Pautalia (province of Thracia) during the 2nd-3rd century AD viewed through the city coinage. Some observations
Hasło dodatkowe: Iaculli, Ughetta. Aspetti della monetazione provinciale: atletismo ed identità civica
Hasło dodatkowe: Jellonek, Szymon. Dynastic propaganda of Caligula-imperial patterns and provincial answers
Hasło dodatkowe: Keleş, Vedat. Roman colonisation of Parion in light of coins
Hasło dodatkowe: Oyarçin, Kasim. Roman colonisation of Parion in light of coins
Hasło dodatkowe: Yilmaz, Michael Deniz. Roman colonisation of Parion in light of coins
Hasło dodatkowe: Kourempanas, Theodoros. The bronze coinage of the Roman quaestors of Macedonia
Hasło dodatkowe: Miškec, Alenka. Roman coin hoards from 3rd century in the territory of present day Slovenia
Hasło dodatkowe: Mora Serrano, Bartolomé (1960- ). "Literatura numismática" en el sur de la Península Ibérica: Mitos regionales e historias locales
Hasło dodatkowe: Munteanu, Lucian. Some considerations of the Roman coin finds in the hinterland of the provinces of Dacia and Moesia Inferior
Hasło dodatkowe: Peter, Ulrike (1966- ). Die Münzen ohne kaiserliches Porträt von Philippopolis (Thrakien)
Hasło dodatkowe: Pilon, Fabien (1965- ). Les monnayages d’imitation de la seconde moitié du IIIe siècle après J.-C. dans les provinces nord-occidentales de l’Empire romain. Importance des découvertes de Châteaubleau (France) pour leur étude
Hasło dodatkowe: Romanowski, Andrzej (1973- ). Roman coin finds from Przeworsk Culture settlements in Lesser Poland (Małopolska)
Hasło dodatkowe: Schinzel, Christian. Coin Finds in the Swiss Canton of Solothurn and Roman Hoards
Hasło dodatkowe: Trommenschlager, Ludovic (1987- ). Un atelier de faux monnayage magnentien à Martinvelle (88): de l’enquête à la résolution
Hasło dodatkowe: Fetet, Pierre (1961- ). Un atelier de faux monnayage magnentien à Martinvelle (88): de l’enquête à la résolution
Hasło dodatkowe: Tsagkalia, Christina. The Iconographical Type of Dionysus Lyceus/Aesymnetes on the Provincial Coinage of Patrae: An Interpretative Approach
Hasło dodatkowe: Watson, George. The system of coin production in Roman Asia Minor: new light on an old problem
Hasło dodatkowe: Zając, Barbara (historia). Circulation of Trajan’s silver Greek imperial coins struck in Lycia and Cappadocia in the light of coin finds in Europe
Hasło dodatkowe: Baldi, Elena. Coins of the mint of Salona from the archaeological contexts of Classe. New evidence and interpretation
Hasło dodatkowe: Castrizio, Daniele (1964- ). Le emissioni in bronzo "bizantine" della zecca di Alessandria. Una revisione cronologica
Hasło dodatkowe: Darley, Rebecca. All that glitters...: the Byzantine gold solidus, c. 300-1092
Hasło dodatkowe: Gkantzios Drápelová, Pavla. Eastern mints in the early Byzantine period (6th century AD)
Hasło dodatkowe: Guruleva, Vera V. Syracusan folles of Leo V in Chersonesos
Hasło dodatkowe: Hahn, Wolfgang (1945- ). The sequence of issues struck by the mint of Rome from emperor Leo III to pope Hadrian I
Hasło dodatkowe: Leonard, Robert D. Jr. Andronicus Comnenus’s Invasion Money of 1181-1182
Hasło dodatkowe: Marani, Flavia (1981- ). Il cosiddetto "Tesoretto di Sessa Aurunca" e la tesaurizzazione in Italia centrale alla metà del VI secolo
Hasło dodatkowe: Šeparović, Tomislav. Notes on Byzantine Coins from the 7th to 9th century found in Croatia
Hasło dodatkowe: Squires, Donald A. Unpublished Transitional Hyperpyra of John III Vatatzes
Hasło dodatkowe: Totev, Boyan. The Hoards of Early Byzantine Coins from the Monastery in Slavnata Kanara (preliminary report)
Hasło dodatkowe: Dobrev, Dobri. The Hoards of Early Byzantine Coins from the Monastery in Slavnata Kanara (preliminary report)
Hasło dodatkowe: Mihajlov, Stoân. The Hoards of Early Byzantine Coins from the Monastery in Slavnata Kanara (preliminary report)
Hasło dodatkowe: Lavyš, Kristina Anatol'evna (1978- ). The Hoards of Early Byzantine Coins from the Monastery in Slavnata Kanara (preliminary report)
Hasło dodatkowe: Ünal, Ceren (1972- ). A lead seal of Alexius I Comnenus from Agora sector/ Excavations Smyrna/İzmir
Hasło dodatkowe: Ünal, Ceren (1972- ). Kavakli hoard from Aydin Archaeology Museum. "A group of gold coins from the reign of Constans II"
Hasło dodatkowe: Ersoy, Akin. A lead seal of Alexius I Comnenus from Agora sector/ Excavations Smyrna/İzmir
Hasło dodatkowe: Achache, Steve. Le Trésor du "Loiret": typologie des monnaies de l’Orléanais et liaisons de coins entre ateliers monétaires
Hasło dodatkowe: Akopân, Aleksandr Vladimirovič. Dvin in the eleventh and twelfth centuries. City history in the light of new numismatic materials
Hasło dodatkowe: Andrews, Murray. "Noble, fair and fine": Single finds of English gold coin from later medieval England and Wales
Hasło dodatkowe: Aricò, Rocco. Le kharrūbe dei due Ruggeri: un tentativo di classificazione
Hasło dodatkowe: Baldassarri, Monica (1967- ). Miliarenses and silver grossi in the Western Mediterranean: new documents and perspectives
Hasło dodatkowe: Baldassarri, Monica (1967- ). The overstriking on Italian Medieval coins: a preliminary "taxonomy" and some motivations
Hasło dodatkowe: Becker, Jan-Erik. Die Rekonstruktion des Brakteatenfundes bei Leipzig (1831). Ein Beitrag zur Münzgeschichte des Osterlandes am Übergang vom 13. zum 14. Jahrhundert
Hasło dodatkowe: Bochnak, Anna. The Sphinx of Slav Sigillography - Type Dorogichin Seals in Their East European Context
Hasło dodatkowe: Wołoszyn, Marcin (1970- ). The Sphinx of Slav Sigillography - Type Dorogichin Seals in Their East European Context
Hasło dodatkowe: Bompaire, Marc (1957- ). Piéforts médiévaux. Réflexions sur l’origine et les fonctions d’un objet monétaire mal connu
Hasło dodatkowe: Bonanno, Maurizio. Le monete "locali" di Messina del 1474
Hasło dodatkowe: Canto García, Alberto. Monedas fatimíes en el hallazgo de dinares de la calle Santa Elena (Valencia, España)
Hasło dodatkowe: Martín Escudero, Fátima. Monedas fatimíes en el hallazgo de dinares de la calle Santa Elena (Valencia, España)
Hasło dodatkowe: Doménech Belda, Carolina. Monedas fatimíes en el hallazgo de dinares de la calle Santa Elena (Valencia, España)
Hasło dodatkowe: Clua Mercadal, Maria. Alternativas monetarias adoptadas en Catalunya durante la Baja Edad Media
Hasło dodatkowe: Day, William R. "Secundum ducatos venetos": the Roman Senatorial Gold Ducat, 1368-1439
Hasło dodatkowe: De Benetti, Massimo. The Alberese hoard. Seventy-six gold florins of the second half of 13th century
Hasło dodatkowe: Dergaciova, Lilia. Newly Discovered Coin Hoard in the Republic of Moldova. North Pontic Factors in the Local Money Circulation
Hasło dodatkowe: Elfver, Frédéric. Export of dies between Denmark and the Slavonic area during the 11th century
Hasło dodatkowe: Emmerig, Hubert (1958- ). Der Beitrag der schriftlichen Quellen zur Frage nach der Monetarisierung des frühen Österreichs im 12. Jahrhundert
Hasło dodatkowe: Garbaczewski, Witold. Die sog. "Krönungs-" und "Inaugurationsmünzen" im mittelalterlichen Polen und Böhmen (bis zum Ende des 12. Jahrhunderts)
Hasło dodatkowe: Grossmannová, Dagmar. Der Schatzfund von Zlechau /Zlechov/ (Tschechische Republik) und dessen Bedeutung für das Münzwesen im 13. Jahrhundert
Hasło dodatkowe: Hürlimann, Florian. Die mittelalterlichen Fundmünzen aus Ingelheim am Rhein
Hasło dodatkowe: Jonsson, Kenneth (1950- ). The earliest coinage on Gotland and in the Baltic countries
Hasło dodatkowe: Kelleher, Richard. The monetisation of Medieval England and Wales: new interpretations from single finds (c.1150 - c.1300)
Hasło dodatkowe: Locatelli, Stefano. Aspects of the Monetary Circulation of the Kingdoms of Naples and Sicily in the Sixteenth Century. Two Unpublished Coin Hoards from the Island of Lipari
Hasło dodatkowe: Märcher, Michael (1979- ). The monetary development in Bornholm in the 12th-13th centuries
Hasło dodatkowe: Nassar, Magdi A. M. (1994- ). Il ritratto fisionomico realistico sulla monetazione medievale italiana
Hasło dodatkowe: Novák, Vlastimil (1964-2020). Islamic silver in the newly discovered hoard dated back to the 10th century from central Moravia, the Czech Republic
Hasło dodatkowe: Paghava, Irakli. Muslim Tiflis before Georgian Conquest: Numismatic Evidence. Monetary Issues in the Name of al-Mustazhir
Hasło dodatkowe: Paszkiewicz, Borys (1959- ). Lusatian seigneurial coinage of Żary and Przewóz
Hasło dodatkowe: Piercy, Jeremy. Hammered Lives: studies from a New Database of the Late Anglo-Saxon Moneyers
Hasło dodatkowe: Polanský, Luboš (1972- ). Marginal legends and images on Bohemian deniers of the 10th century
Hasło dodatkowe: Raemy Tournelle, Carine. Aperçu de la circulation monétaire en Pays de Vaud sous le prisme de cinq églises
Hasło dodatkowe: Rossini, Fabrizio. Renaissance portrait coins: the innovation, its forerunners and the diffusion in Italy and Europe
Hasło dodatkowe: Sarcinelli, Giuseppe. Rinvenimenti di moneta in Puglia tra Bisanzio e i Normanni. Note a margine dell’edizione aggiornata de "La monetazione nell’Italia normanna" di Lucia Travaini
Hasło dodatkowe: Screen, Elina M. Anglo-Saxon coin imports to Norway: the die-linking evidence
Hasło dodatkowe: Spufford, Peter (1934-2017). Some Economic Effects of Debasement
Hasło dodatkowe: Valci, Mariele. A hoard of denari anconetani and ravennati from the Forum of Nerva, Rome
Hasło dodatkowe: Dobrovolskaâ, Lidiâ I. Russian-French Friendly Relations in the late 19th - early 20th cent. in Medals, Badges and Jettons (on the basis of the Hermitage collection)
Hasło dodatkowe: Gimeno, Javier. Vt quiescat Atlas: un estado de la cuestión
Hasło dodatkowe: Günther, Sven (1978- ). Authority or Just Reference? A Case Study on a Russian Medal of Empress Elizabeth (1741-1762)
Hasło dodatkowe: Haidenthaller, Y. Producing the Pole Star. Early modern Swedish medals
Hasło dodatkowe: Järvinen, Outi (1961- ). Medallic art of Emil Wikström. A source study
Hasło dodatkowe: Jiménez Martínez, Francisco. El botón contemporáneo: fantasía e imitación del antiguo sistema monetario romano
Hasło dodatkowe: Sanders, George P. (1961- ). The Triumph Medals of the Dutch Republic. An instrument of politics and propaganda
Hasło dodatkowe: Schaal, Katia. "Il faut pour le bon renom de l’Art Français que la médaille et la plaquette de 1900 soient des modèles sortant des mains de nos maîtres les plus renommés". Genèse et réalisation des œuvres de Jules-Clément Chaplain et d’Oscar Roty
Hasło dodatkowe: Simmons, Frances. Commissioning the medal
Hasło dodatkowe: Specht, Edith (1943- ). A medal for books. The "Description de l’Égypte"
Hasło dodatkowe: Turricchia, Arnaldo (1933- ). Five Centuries of Italian Medals. A Preliminary Statistical Overview
Hasło dodatkowe: Francisco Olmos, José María de (1964- ). La influencia de la iconografía de la moneda castellana de los Reyes Católicos en sus descendientes (siglos XVI-XVII)
Hasło dodatkowe: Gianazza, Luca (1974- ). Coin clipping and monetary crisis: the case of the Italian ducatone
Hasło dodatkowe: Jambu, Jérôme (1977- ). Évaluer la circulation monétaire en "Flandre". L’enquête justifiant la réforme de l’argent espagnol et l’ouverture d’une Monnaie française
Hasło dodatkowe: Joyaux, François (1938- ). La fin du monnayage annamite sous le règne de Bảo Đai (1925-1945): le cas de la sapèque
Hasło dodatkowe: Blet-Lemarquand, Maryse. La fin du monnayage annamite sous le règne de Bảo Đai (1925-1945): le cas de la sapèque
Hasło dodatkowe: Kleeberg, John M. John J. Ford Jr., Paul Franklin and their Forgeries of Western Gold Bars
Hasło dodatkowe: Marcos Alonso, Carmen (1960- ). El último viaje de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Un tesoro cultural recuperado
Hasło dodatkowe: Otero, Paloma. El último viaje de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Un tesoro cultural recuperado
Hasło dodatkowe: Poddi, Stefano. I buoni dei prigionieri di guerra
Hasło dodatkowe: Santiago Fernández, Javier de. Acuñación de moneda en la España de los Austrias. Asientos para la fabricación del vellón de Carlos II
Hasło dodatkowe: Śnieżko, Grzegorz (1987- ). The plague of forged coins - counterfeits of the copper shillings of Polish-Lithuanian Commonwealth in the second half of 17th century
Hasło dodatkowe: Vanhoudt, Hugo. The coinage of Philip V in the Spanish Low Countries (1700-1712)
Hasło dodatkowe: Vorel, Petr (1963- ). The activities of the Roman Mint at the end of the pontificate of Urban VIII. The rolling of Papal gold, silver and copper coins during the years 1634-1644
Hasło dodatkowe: Zilch, Reinhold (1952- ). The numismatic iconography of successor state banknotes in Central and Eastern Europe, 1918-1939
Hasło dodatkowe: Meadows, Andrew. Introduction
Hasło dodatkowe: Duyrat, Frédérique (1970- ). The catalogue of the Greek coin collection of the BnF
Hasło dodatkowe: Peter, Ulrike (1966- ). Corpus Nummorum Thracorum - A Research Tool for Thracology and an Example of Digital Numismatic Collaboration
Hasło dodatkowe: Van Alfen, Peter Gerrit. The PELLA Project: coin types of the Argead kings
Hasło dodatkowe: Wartenberg, Ute. PHANES: A database of early archaic electrum coinage
Hasło dodatkowe: Markou, Evangeline (1975- ). Kyprios Character Website: http://kyprioscharacter.eie.gr
Hasło dodatkowe: Grandjean, Catherine (1957- ). Monnaies de fouille en ligne
Hasło dodatkowe: Reinhard, Andrew. Digital Publication, Recent Developments at the American Numismatic Society
Hasło dodatkowe: Burström, Nanouschka (1969- ). Introduction to the Round Table session
Hasło dodatkowe: Burström, Nanouschka (1969- ). Coin finds in religious contexts: introducing the theme
Hasło dodatkowe: Houlbrook, Ceri. "So Money Really Does Grow On Trees": The British Coin-Tree Custom
Hasło dodatkowe: Kelleher, Richard. Pilgrims, Pennies and the Ploughzone: folded coins in Medieval Britain
Hasło dodatkowe: Naismith, Rory (1983- ). Pecuniary Profanities? Money and Ritual in the Early Middle Ages
Hasło dodatkowe: Perassi, Claudia (1957- ). Baptism and Coins in Late Antiquity. Written sources and numismatic finds reconsidered
Hasło dodatkowe: Audy, Florent. A link to the past? The ritual use of Roman coins in Viking Age graves
Hasło dodatkowe: Horsnæs, Helle W. (1961- ). Sacred or Secular? The roles of Landscape, Tradition and Social Context for the function of Roman coins in a non-Roman environment
Hasło dodatkowe: Kemmers, Fleur (1977- ). Worthless? The practice of offering counterfeit coinage in Roman religious contexts
Hasło dodatkowe: Ehrnsten, Frida (1984- ). Cheap Salvation? Post-reformation offerings in Finnish churches
Hasło dodatkowe: Gullbekk, Svein H. (1967- ). Medieval Scandinavian Women in Search of Salvation
Hasło dodatkowe: Wigg-Wolf, David. Final Comments
Hasło dodatkowe: Nomikou, Effrosini. ICOMON, Purposes and Goals
Hasło dodatkowe: Arbor Sapientiae Editore
Hasło dodatkowe: Università degli Studi di Messina
ISBN: 978-88-94820-31-7
Spis treści: : http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=030284589&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. III 23455/2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again