Forma i typ
Książki
(34)
Czasopisma
(1)
Dostępność
dostępne
(28)
nieokreślona
(6)
Placówka
Magazyn
(29)
Dział
(5)
Autor
Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022)
(29)
Dobosz Józef (1959- )
(3)
Krysztofiak Teresa
(3)
Kaczmarek Krzysztof (1964- )
(2)
Strzelczyk Jerzy (1941- )
(2)
Adamczyk Dariusz (1966- ). Caravans Tributes and Transformations: The Political Economy of Dirham Redistribution Networks in Eastern Europe - Three Patterns from the Khazars to the Kievan Rus’ (800-965)
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Programy przestrzenne i funkcjonalne chórów katedr europejskich XI-XV wieku
(1)
Andrzej Marek Wyrwa
(1)
Antkowiak Wojciech. Historical outline and dendrological analysis of palace complex in Uzarzewo
(1)
Antkowiak Wojciech. Rys historyczny i analiza dendrologiczna zespołu pałacowego w Uzarzewie
(1)
Arkuszewski Grzegorz. Monety orientalne
(1)
Arkuszewski Grzegorz. Monety orientalne z Giecza
(1)
Arnold Udo (1940- )
(1)
Art Piotr
(1)
Babicki Krzysztof. As impartial as possible (?) - Czeslaw Milosz as a literary historian
(1)
Babicki Krzysztof. Możliwie bezstronny (?) - Czesław Miłosz jako historyk literatury
(1)
Baby Nethu Tessa. Of memory and modernity: cultural identity in the writings of Czeslaw Milosz
(1)
Bahlawan Natalia. Czy uniwersytetom potrzebne są muzea? Postscriptum
(1)
Barański Janusz (1960- )
(1)
Barański Janusz (1960- ). Etnografia współczesności – dwie dekady później
(1)
Barczyński Roman. Sztuka sepulkralna śląskich cystersów i dobroczyńców ich klasztorów w XVI w. i 1. połowie XVII w
(1)
Barek Radosław. Miasteczko wielkopolskie – koncepcja przestrzenno-funkcjonalna na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach
(1)
Bartko-Malinowska Anna
(1)
Bartkowiak Zbigniew (numizmatyka). Czy pomiar wagi pozwala na rozróżnienie mennic? Przykład denarów brandenburskich typu HDD 88 i HDD 89 ze skarbu z Wojcieszyc
(1)
Bałdyga Katarzyna. Thomas Aquinas in the work of Czeslaw Milosz - aesthetic inspirations and reference points
(1)
Bałdyga Katarzyna. Tomasz z Akwinu w twórczości Czesława Miłosza - estetyczne nawiązania i punkty odniesienia
(1)
Bałus Wojciech (1961- ). Stanisława Wyspiańskiego portret żony (1902) a chłopska fotografia rodzinna
(1)
Bernacki Marek (1965- )
(1)
Bernacki Marek (1965- ). Introduction
(1)
Bernacki Marek (1965- ). Wstęp
(1)
Bodzek Jarosław. Byzantine coins from the Jagiellonian University excavations at the Roman Agora of Nea Paphos (2011-2014)
(1)
Bogucki Mateusz (numizmatyka)
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Badania nad cystersami w Polsce po 1989 r
(1)
Borowiak Stanisław. Ochrona i rewaloryzacja założenia parkowego w Dobrzycy
(1)
Borowiak Stanisław. Protection and revalorisation of the manor park in Dobrzyca
(1)
Brenskott Krzysztof. Gnostycyzm Jonasa kabała Scholema zen Suzukiego?
(1)
Brenskott Krzysztof. Jona's Gnosticism Scholem's Kabbala Suzuki's Zen?
(1)
Brillowski Wojciech (1976- ). Brama miejska na stanowisku Kastro na greckiej wyspie Antikythera
(1)
Bruin Renger Evert de (1956- )
(1)
Bryol Radek (1985- ). Morawskie Muzea na Wolnym Powietrzu – na rozstaju tradycyjnych idei i nowoczesnych trendów
(1)
Brzostowicz Michał (1961- )
(1)
Brzostowicz Michał (1961- ). A może Poznań?
(1)
Buchalik Lucjan (1961- ). Muzeum jako strażnik tradycji czy atrakcja turystyczna. Z afrykańskiej perspektywy
(1)
Buchholtz Agata (1978- ). Los polskich zabytków w czasie II wojny światowej w świetle ochrony dóbr kultury w zagrożeniu
(1)
Bugaj Ewa. Starożytny akt kobiecy i jego późniejsze implikacje
(1)
Bukowska Aneta. Kilka słów o odkryciach architektury z okresu początków państwa
(1)
Butent-Stefaniak Barbara. Z zasobów Ossolineum: dziesiątowieczny skarb srebrny z nieznanej miejscowości
(1)
Butryn Bartłomiej
(1)
Ceklarz Katarzyna (1983- ). Podhale de luxe. Marketingowa wizja Podhala „dla wybranych”
(1)
Celka Zbigniew. Archaeophytes in archaeological localities of Poland as a picture of past and present flora
(1)
Celka Zbigniew. Archeofity na stanowiskach archeologicznych Polski jako obraz dawnej i współczesnej flory
(1)
Ceynowa Beata
(1)
Chabrzyk Piotr. Denary książęce Władysława Hermana
(1)
Chodyński Antoni Romuald (1945- )
(1)
Chrzanowski Marcin (1939- ). Muzea uczelniane wobec języka współczesnej nauki
(1)
Chudziak Wojciech (1962- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie
(1)
Chudziakowa Jadwiga (1935- ). W kwestii genezy klasztoru benedyktyńskiego w Mogilnie
(1)
Chęć Adam
(1)
Ciciora-Czwórnóg Barbara
(1)
Cierniak-Nielub Idalia. Czeslaw Milosz - demiurge of longed-for world
(1)
Cierniak-Nielub Idalia. Czesław Miłosz - demiurg światów wytęsknionych
(1)
Ciupka Stanisław. Milosz corresponds with Peloponnesian War of Thucydides
(1)
Ciupka Stanisław. Miłosza spotkanie z Wojną peloponeską Tukidydesa
(1)
Coupland Simon. On good and bad coin in Carolingian Europe
(1)
Czaja Dariusz (1961- ). Wenecja: ekfrazy światła
(1)
Czajkowski Michael J. Ecclesiastical Timekeeping with Special Reference to the Mogiła Monastery
(1)
Czapska Monika
(1)
Czarnowska Joanna (numizmatyka)
(1)
Czekalski Mieczysław (1941- ). Historical outline and dendrological analysis of palace complex in Uzarzewo
(1)
Czekalski Mieczysław (1941- ). Rys historyczny i analiza dendrologiczna zespołu pałacowego w Uzarzewie
(1)
Czepas Piotr (1975- ). Chłopskie domy podcieniowe na obszarze Polski środkowej
(1)
Czyżak Marta (1972- )
(1)
Czyżewski Krzysztof (1958- ). A boy in the aperture of existence
(1)
Czyżewski Krzysztof (1958- ). Chłopiec w szczelinie istnienia
(1)
Davis Peter. The Role of The Ecomuseo Dei Terrazzamenti E Della Vite (Cortemilia Italy) in Community Development
(1)
Dobosz Józef (1959- ). Chrzest Mieszka I w tradycji dziejopisarskiej
(1)
Dobry Artur
(1)
Dolińska Magdalena. Przemysł domowy i etnografia na wystawach światowych z lat 1851–1878 z akcentem na polski w nich udział
(1)
Domasłowski Jerzy. Czternastowieczne wyobrażenie św. Krzysztofa z kościoła Franciszkanów w Kaliszu. Ikonografia związki artystyczne znaczenie
(1)
Domżał Zbigniew. Komunikat z badań nad skryptorium klasztoru Cystersów w Mogile do początku XVI w
(1)
Drożdziecka Sabina
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Nieznane dzieło rzeźbiarza lwowskiego Macieja Polejowskiego
(1)
Dzik Janina. Barokowe zespoły malowideł ściennych w kościołach cysterskich Rzeczypospolitej. Uwagi o ikonografii św. Bernarda z Clairvaux
(1)
Fałat Julia. Wystrój rzeźbiarski małopolskich cenobiów cysterskich filiacji morimondzkiej. Motywy dekoracji i ich geneza
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- )
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Museum and Its Milieu – Bilateral Relations
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Shenzhen Declaration on Museums and Collections - UNESCO High Level Forum on Museums 10–12 November 2016
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). The Responsibility of museums towards landscape - ICOM Resolution No.1 The 31st General Assembly of ICOM 9th July 2016 Milan
(1)
Foltyniak-Pękala Anna (1980- ). Festiwal Miłosza - nowe rozpoznania
(1)
Foltyniak-Pękala Anna (1980- ). Milosz Festival - new explorations
(1)
Forysiak-Wójciński Robert (1978- )
(1)
Fraczek Dobrawa. Biblijne wzorce Oggrodu Rajskiego w pocysterskim zespole klasztorno-pałacowym w Rudach - znaczenie i symbolika
(1)
Franaszek Andrzej (1971- ). Tobie właściwie chodzi o zbawienie świata
(1)
Franaszek Andrzej (1971- ). What you really mean is the salvation of the world
(1)
Fryza Małgorzata. Ogrody i otulina przyrodnicza wsi wielkopolskiej w muzealnej realizacji
(1)
Fryza Małgorzata. The gardens and natural covering of Greater Poland countryside in museum actions
(1)
Galar Anna. Sprawy opactw cysterskich w Rzeczypospolitej i na Śląsku na Kapitułach Generalnych w Citeaux w XVII i XVIII w
(1)
Gapski Henryk (1948- )
(1)
Garbaczewski Witold
(1)
Garbaczewski Witold. Sacrum palatium na denarze królewskim Bolesława Śmiałego
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(5)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(8)
1980 - 1989
(1)
Kraj wydania
Polska
(35)
Język
polski
(33)
angielski
(2)
Temat
Cystersi
(11)
Architektura sakralna polska
(7)
Muzealnictwo
(5)
Sztuka sakralna polska
(3)
Architektura sakralna
(2)
Grody
(2)
Monety
(2)
Monety arabskie
(2)
Monety europejskie
(2)
Monety polskie
(2)
Skanseny
(2)
Sztuka sakralna
(2)
Zakony
(2)
Archeolodzy
(1)
Archeologia
(1)
Architektura europejska
(1)
Architektura gotycka
(1)
Budownictwo drewniane
(1)
Chrzest Polski (966)
(1)
Cysterki
(1)
Cystersi (Pomorze)
(1)
Cystersi (Wielkopolska)
(1)
Etnografia
(1)
Fundacja
(1)
Fundacja Muzeów Wielkopolskich
(1)
Grzebienie liturgiczne
(1)
Historycy
(1)
Jakub Większy (św.)
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Krzyżacy
(1)
Kultura materialna
(1)
Kóčka-Krenz, Hanna (1947- )
(1)
Literatura polska
(1)
Malarstwo monumentalne polskie
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Malarstwo sakralne
(1)
Matejko, Jan (1838-1893)
(1)
Militaria
(1)
Miłosz, Czesław (1911-2004)
(1)
Muszle
(1)
Muzea archeologiczne
(1)
Muzea kościelne
(1)
Muzeum Okręgowe (Nowy Sącz)
(1)
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
(1)
Muzeum Zamkowe (Malbork)
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Osadnictwo
(1)
Parki i ogrody
(1)
Pielgrzymki
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(1)
Skibiński, Szczęsny (1942-2023)
(1)
Sprzęty liturgiczne
(1)
Suchodolski, Stanisław (1936- )
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka niemiecka
(1)
Sztuka sakralna europejska
(1)
Sztuka sakralna niemiecka
(1)
Wojny polsko-krzyżackie (1308-1521)
(1)
Święch, Jan (1951- )
(1)
Temat: czas
1401-
(14)
1201-
(13)
1301-
(13)
1501-
(13)
1101-
(12)
1601-
(12)
1701-
(12)
1801-
(11)
1901-
(11)
1001-
(8)
901-
(5)
801-
(4)
401-
(2)
501-
(2)
601-
(2)
701-
(2)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Łekno
(4)
Giecz
(3)
Tarnowo Pałuckie
(2)
Altenberg
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Krzyżackie, państwo
(1)
Ląd
(1)
Obra
(1)
Ostrów Lednicki
(1)
Pałuki (kraina historyczna)
(1)
Polska
(1)
Pomorze
(1)
Santiago de Compostela
(1)
Szczyrzyc
(1)
Wielkopolska
(1)
Wągrowiec
(1)
Łekno (okręg)
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(5)
Księgi pamiątkowe
(4)
Czasopisma muzealne polskie
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Katalogi wystaw
(1)
36 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Andrzej Marek Wyrwa ; Wyrwa Andrzej ; Wyrwa Andrzej M
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Custodia memoriae : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy : XL lat istnienia (1969-2009) : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja M. Wyrwy ; [tł.: Hanna Kossak-Nowocień].
Adres wydawniczy: Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2009.
Opis fizyczny: 269 s. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm.
Seria: Biblioteka Studiów Lednickich
Seria: Biblioteka Studiów Lednickich Seria A
Uwaga: Ser. gł. : 1732-5471 ; t. 14.
Uwaga: Bibliogr. po art.
Uwaga: Streszcz. ang. po art.
Temat: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Temat: Muzea archeologiczne - Polska
Hasło dodatkowe: Wyrwa, Andrzej Marek (1955-2022).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 18538 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Cystersi łekneńscy w krajobrazie kulturowym ziem polskich : w 850 lecie fundacji opactwa cysterskiego w Łeknie 1153-2003 : materiały z sesji naukowej odbytej w Wągrowcu, w dniu 4 lipca 2003 roku z okazji jubileuszu fundacji opactwa cysterskiego w Łeknie / red. Andrzej M. Wyrwa ; [aut. Norbert Orthen i in.].
Adres wydawniczy: Łekno ; Wągrowiec ; Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Ekspedycja Archeologiczna "Łekno", 2004.
Opis fizyczny: 172 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 129-153.
Temat: Cystersi - historia - Polska
Hasło dodatkowe: Wyrwa, Andrzej Marek (1955-2022).
ISBN: 83-89873-00-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 20033 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022)
Tytuł: Cystersi łekneńscy : zaginiony klasztor / [tekst Andrzej M. Wyrwa].
Adres wydawniczy: Poznań : Muzeum Archeologiczne w Poznaniu : Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Ekspedycja Archeologiczna "Łekno", 2004.
Opis fizyczny: [10] s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm + Cystersi w europejskim pejzażu kulturowym / Andrzej M. Wyrwa : [4] s. : [1] il. + Szlak cysterski w Polsce - założenia i formy promocji szlaku / Andrzej M. Wyrwa : [4] s. : il. + Kościoły łekneńskiego kompleksu osadniczego w średniowieczu (Łekno, gm. Wągrowiec, woj. wielkopolskie) / Andrzej M. Wyrwa : [4] s. : il. + Ważniejsze daty z dziejów stanowiska Ł3-Klasztorek w Łeknie : [1] s.
Temat: Cystersi - Polska - 12-14 w
Temat: Łekno - klasztor cystersów
Hasło dodatkowe - tytuł: Cystersi w europejskim pejzażu kulturowym
Hasło dodatkowe - tytuł: Kościoły łekneńskiego kompleksu osadniczego w średniowieczu Łekno gm Wągrowiec woj wielkopolskie
Hasło dodatkowe - tytuł: Szlak cysterski w Polsce założenia i formy promocji szlaku
Hasło dodatkowe - tytuł: Ważniejsze daty z dziejów stanowiska Ł3 Klasztorek w Łeknie
ISBN: 83-89873-30-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 13076 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022)
Tytuł: Klasztor cysterski w Łeknie (połowa XII - koniec XIV wieku) : zarys dziejów / Andrzej Marek Wyrwa.
Adres wydawniczy: Łekno ; Poznań ; [Wągrowiec : M-Druk], 2003.
Opis fizyczny: 62 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Seria: Zabytki Łekneńsko Wągrowieckiej Pętli Szlaku Cysterskiego w Polsce
Uwaga: Na s. przedtyt. odm. nazwa serii: "Łekneńsko-Wągrowiecka Pętla Szlaku Cysterskiego w Polsce".
Uwaga: Bibliogr. s. 61-62. Słownik terminów.
Temat: Architektura sakralna polska - zabytki
Temat: Cystersi - historia - Polska - 12-20 w
Temat: Łekno - klasztor cystersów - historia - 12-15 w
Temat: Łekno - kościół św.św. Apostołów Piotra i Pawła - historia - 12-15 w
Hasło dodatkowe: Wyrwa, Andrzej Marek (1955-2022).
ISBN: 83-919386-1-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19325 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022)
Tytuł: Opactwo cysterskie Łekno-Wągrowiec (1153-1835/36) : zarys dziejów / Wyrwa Andrzej M.
Adres wydawniczy: Poznań ; Wągrowiec : [b.w.], 1998 (Wągrowiec : Zakł. Poligraficzno-Wydawniczy "M-Druk").
Opis fizyczny: 187 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 169-187.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Architektura sakralna polska - zabytki
Temat: Cystersi - historia - Polska - 12-20 w
Temat: Łekno - klasztor cystersów - historia - 12-15 w
Temat: Łekno - kościół św.św. Apostołów Piotra i Pawła - historia - 12-15 w
Temat: Wągrowiec - klasztor cystersów - historia - 14-20 w
Temat: Wągrowiec - kościół Wniebowzięcia NMP i św.św. Piotra i Pawła - historia - 14-20 w
ISBN: 83-907140-1-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 16872 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022)
Tytuł: Tarnowo Pałuckie : kościół p.w. Św. Mikołaja / Andrzej Wyrwa.
Adres wydawniczy: Wągrowiec : "M-Druk", 1995.
Opis fizyczny: 45,[3] s. : il. kolor., err. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 41-42.
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Architektura sakralna polska - zabytki - 17 w
Temat: Sztuka sakralna - zabytki - Polska - 16-18 w
Temat: Tarnowo Pałuckie - kościół św. Mikołaja
ISBN: 83-903908-1-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 14127 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022)
Tytuł: Opactwa cysterskie na Pomorzu : zarys dziejów i kultury / Andrzej Marek Wyrwa.
Adres wydawniczy: Poznań : "Patria Polonorum" : Księg. św. Wojciecha, 1999.
Opis fizyczny: 182, [1] s., [48] s. tabl. (gł. kolor.) : il. ; 20 cm.
Seria: Szlakami Polskiego Millenium
Uwaga: Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 159-170. Słowniczek.
Temat: Cystersi Pomorze - historia - Polska - 11-20 w
Temat: Architektura sakralna - zabytki - Polska - 11-20 w
Hasło dodatkowe: Łużyniecka, Ewa (1958- ).
ISBN: 83-7015-492-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 7707 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022)
Tytuł: Szlak Cysterski w Wielkopolsce / Andrzej M. Wyrwa, Bogdan Kucharski.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Wielkopolskiej Biblioteki Publicznej, 1996.
Opis fizyczny: 125, [3] s., [16] s. tabl. kolor. ; 19 cm.
Seria: Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza
Uwaga: Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 121-122.
Temat: Cystersi Wielkopolska - kultura - zabytki - przewodnik
Temat: Sztuka sakralna polska - zabytki - 12-18 w. - przewodnik
Hasło dodatkowe: Kucharski, Bogdan (1941- ).
ISBN: 83-85811-37-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 6959 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022)
Tytuł: Tarnowo Pałuckie - drewniany kościół pw. św. Mikołaja : zarys dziejów / Andrzej Marek Wyrwa, Ewa Różalska.
Adres wydawniczy: Tarnowo Pałuckie ; Poznań : [b. w.], 2003.
Opis fizyczny: 63 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Seria: Zabytki Łekneńsko Wągrowieckiej Pętli Szlaku Cysterskiego w Polsce
Uwaga: Na s. przedtyt. odm. nazwa serii: "Łekneńsko-Wągrowiecka Pętla Szlaku Cysterskiego w Polsce".
Uwaga: Bibliogr. s. 57-58. Słownik terminów.
Temat: Architektura sakralna polska - 17 w
Temat: Budownictwo drewniane - Polska - 17 w
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 17 w
Temat: Malarstwo monumentalne polskie - 17 w
Temat: Malarstwo sakralne - Polska - 17 w
Temat: Tarnowo Pałuckie - kościół św. Mikołaja
Hasło dodatkowe: Różalska, Ewa (1960- ).
Hasło dodatkowe: Wyrwa, Andrzej Marek (1955-2022).
ISBN: 83-919386-0-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19326 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Cystersi w Szczyrzycu : historia i kultura : katalog wystawy w Galerii "Dawna Synagoga", październik - grudzień 2000 / [red. Robert Ślusarek ; [aut. haseł katalogu: Leon Lewicki [i in.] ; teksty Andrzej M. Wyrwa [i in.].
Adres wydawniczy: Nowy Sącz : Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 2000.
Opis fizyczny: 94, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 85-93.
Temat: Cystersi - kultura - wystawy - Polska
Temat: Muzeum Okręgowe Nowy Sącz - wystawy - 2000
Temat: Militaria - wystawy - 16-20 w
Temat: Militaria - zbiory - Polska - 16-20 w
Temat: Rzemiosło artystyczne europejskie - wystawy - 17-19 w
Temat: Rzemiosło artystyczne europejskie - zbiory - Polska - 17-19 w
Temat: Sztuka europejska - wystawy - 15-19 w
Temat: Sztuka europejska - zbiory - Polska - 15-19 w
Temat: Szczyrzyc - klasztor cystersów - zabytki - zbiory
Hasło dodatkowe: Lewicki, Leon.
Hasło dodatkowe: Ślusarek, Robert.
Hasło dodatkowe: Wyrwa, Andrzej Marek (1955-2022).
ISBN: 83-910347-2-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 17894 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wyrwa Andrzej Marek (1955-2022)
Tytuł: Święty Jakub Apostoł : malakologiczne i historyczne ślady peregrynacji z ziem polskich do Santiago de Compostela / Andrzej M. Wyrwa.
Adres wydawniczy: Poznań ; Lednogóra : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2009.
Opis fizyczny: 91 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Seria: Biblioteka Studiów Lednickich Seria C Monografie Źródeł Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Seria: Biblioteka Studiów Lednickich
Uwaga: ISSN i numeracja serii gł.: 1732-5471 ; 13.
Uwaga: Bibliogr. s. 77-91.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Jakub Większy św. - kult - Polska
Temat: Muszle - symbolika
Temat: Muszle - zbiory - Polska
Temat: Pielgrzymki - Polska - 12-16 w
Temat: Santiago de Compostela - katedra św. Jakuba - pielgrzymki
Hasło dodatkowe: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
ISBN: 978-83-61371-07-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 29485 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej : materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów : Poznań - Kraków - Mogiła, 5-10 października 1998 / red. nauk. Andrzej Marek Wyrwa, Józef Dobosz ; [aut. ref. Jerzy Kłoczowski i in.].
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2000.
Opis fizyczny: 825, [1] s. : il. ; 25 cm.
Temat: Cystersi - historia - Europa Środkowa - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Dobosz, Józef (1959- ).
Hasło dodatkowe: Kłoczowski, Jerzy (1924-2017).
Hasło dodatkowe: Wyrwa, Andrzej Marek (1955-2022).
ISBN: 83-7177-002-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 17422 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 14496 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 9598 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Ciciora-Czwórnóg Barbara
Tytuł: Zaprowadzenie chrześcijanstwa w Polsce : krótkie studium obrazu Jana Matejki Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965 = Introducing christianity to Poland : short study of the painting by Jan Matejko Introducing christianity AD. 965 / Barbara Ciciora, Andrzej M. Wyrwa.
Wariant tytułu: Krótkie studium obrazu Jana Matejki Zaprowadzenie chrześcijaństwa R.P. 965
Wariant tytułu: Introducing christianity to Poland : short study of the painting by Jan Matejko Introducing christianity AD. 965
Adres wydawniczy: Dziekanowice ; Lednica : Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 2013.
Opis fizyczny: 122, [6] s. : il. (w tym kolor.) ; 33 cm.
Seria: Biblioteka Studiów Lednickich
Seria: Biblioteka Studiów Lednickich Seria A
Uwaga: W serii gł.: ISSN 1732-5471, t. 29.
Uwaga: Bibliogr. s. 114-[123].
Uwaga: Streszcz. ang. Spis treści również ang.
Temat: Matejko Jan 1838-1893
Temat: Chrzest Polski 966 - w sztuce - 19 w
Temat: Malarstwo polskie - tematyka - 19 w
Hasło dodatkowe: Wyrwa, Andrzej Marek (1955-2022).
Hasło dodatkowe: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
ISBN: 978-83-61371-40-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 20520 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Dzieje i kultura męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej od średniowiecza do czasów współczesnych / aut. Józef Dobosz [i in.].
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1999.
Opis fizyczny: 299, [1] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 30 cm.
Seria: Monasticon Cisterciense Poloniae
Uwaga: Summ.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Cystersi - historia - Polska - 11-20 w
Temat: Cystersi - kultura - Polska - 11-20 w
Hasło dodatkowe: Dobosz, Józef (1959- ).
Hasło dodatkowe: Kaczmarek, Krzysztof (1964- ).
Hasło dodatkowe: Strzelczyk, Jerzy (1941- ).
Hasło dodatkowe: Wyrwa, Andrzej Marek (1955-2022).
ISBN: 83-7177-088-X
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 10420/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej / aut. Józef Dobosz [i in.].
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1999.
Opis fizyczny: 559, [1] s., 140 s. tabl. (gł. kolor.) : il. ; 30 cm.
Seria: Monasticon Cisterciense Poloniae
Uwaga: Bibliogr. s. 393-501. Indeksy.
Temat: Cystersi - budownictwo - historia - Polska - 11-20 w
Temat: Cystersi - budownictwo - Polska - 11-20 w. - katalog
Temat: Architektura sakralna - zabytki - Polska - 11-20 w
Hasło dodatkowe: Dobosz, Józef (1959- ).
Hasło dodatkowe: Kaczmarek, Krzysztof (1964- ).
Hasło dodatkowe: Strzelczyk, Jerzy (1941- ).
Hasło dodatkowe: Wyrwa, Andrzej Marek (1955-2022).
ISBN: 83-7177-192-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 10420/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Coin finds from Giecz, site 4 : catalogue / edited by Teresa Krysztofiak, Andrzej M. Wyrwa ; [translation by Magda Miciak, Olga Miciak].
Adres wydawniczy: Dziekanowice : Museum of the First Piasts at Lednica, 2015.
Opis fizyczny: 176 s. ; 30 cm.
Seria: Biblioteka Studiów Lednickich Seria B1 Fontes
Seria: Biblioteka Studiów Lednickich
Uwaga: W serii gł.: t. 33.
Uwaga: U dołu s. tyt. m. wyd.: Lednica.
Uwaga: Bibliogr. s. 174-176.
Temat: Monety arabskie - archeologia - Polska - 9-10 w
Temat: Monety polskie - archeologia - Polska - 10-20 w
Temat: Monety europejskie - archeologia - Polska - 10-20 w
Temat: Giecz - archeologia
Hasło dodatkowe: Krysztofiak, Teresa.
Hasło dodatkowe: Wyrwa, Andrzej Marek (1955-2022).
Hasło dodatkowe: Miciak, Magda.
Hasło dodatkowe: Miciak, Olga.
Hasło dodatkowe: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
ISBN: 978-83-61371-66-3
ISBN: 978-83-61371-77-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. III 22652/3
Książka
W koszyku
Tytuł: Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku / pod red. Jolanty Gwioździk, Rafała Witkowskiego, Andrzeja Marka Wyrwy ; [aut. Henryk Gapski i in.].
Wariant tytułu: Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014.
Opis fizyczny: 489 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Materiały z konf., Poznań, 19-21 września 2005 r.
Uwaga: Bibliogr. s. 233-239.
Uwaga: Tekst częśc. białorus., fr., ros.
Temat: Zakony - Polska - 16-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Kresy wschodnie Rzeczypospolitej - religia - 16-20 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Gwioździk, Jolanta.
Hasło dodatkowe: Witkowski, Rafał (1967- ).
Hasło dodatkowe: Wyrwa, Andrzej Marek (1955-2022).
Hasło dodatkowe: Gapski, Henryk (1948- ).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Nauka i Innowacje
ISBN: 978-83-63795-41-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 29628 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej