Form of Work
Książki
(27)
Czasopisma
(2)
Artykuły
(1)
Status
available
(25)
only on-site
(2)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Magazyn
(27)
Księgozbiór podręczny
(2)
Author
Kolenda Justyna
(2)
Rosik Stanisław (1969- )
(2)
Seidel-Grzesińska Agnieszka
(2)
Skalska-Zlat Marta (1945- )
(2)
Stanicka-Brzezicka Ksenia
(2)
Tańczuk Renata
(2)
Żbikowska-Migoń Anna (1944- )
(2)
Al'mes Ivan. "Ex Libris Patrum Basilianorum": z historii prywatnych księgozbiorów bazylianów prowincji ruskiej w drugiej połowie XVIII w
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). Kolorowanki dla dorosłych jako nowa forma książki
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). The colouring book for adults as a new form of the book
(1)
Antyborzec Ewa
(1)
Antyborzec Ewa. The digital publication of sources documenting the verbal and musical folklore at Oskar Kolberg Institute in Poznan
(1)
Antyborzec Ewa. Z problematyki cyfrowej publikacji źródeł dokumentujących folklor słowny i muzyczny w Instytucie im. Oskara Kolberga w Poznaniu
(1)
Arecco Davide (1975- ). Science and religion in the 17th century: the Jesuits between Genoa and Europe
(1)
Arikan Nurgul (1969- ). The History of Ex-libris Art in Turkey
(1)
Augustyn Kamila
(1)
Bagińska Agnieszka (1985- ). „Wędrówki po pracowniach” polskich artystów u schyłku XIX wieku
(1)
Bandosz Ryszard (1947- ). Emisja znaczków pocztowych Poczty Polskiej: 500-lecie polskiego ekslibrisu
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Dynastic background to jesuit academies in Central Europe
(1)
Bartnicki Mariusz (historia). Ceremoniał pogrzebowy władców ruskich w XII i XIII wieku
(1)
Bebak Marek. Struktura proweniencyjna historycznego księgozbioru krakowskich bonifratrów - zarys problematyki
(1)
Bernacki Paweł. Book objects as examples of the Polish artists' book after 1989
(1)
Bernacki Paweł. Book objects jako przykład funkcjonowania książki artystycznej w Polsce po 1989 roku
(1)
Biłozór-Salwa Małgorzata. Karta wizytowa znak własnościowy ekslibris
(1)
Bobrova Maryna. O czym mówił ekslibris: ze zbioru książek Centralnej Biblioteki Naukowej Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina
(1)
Bobrowski Kazimierz
(1)
Bokum Anne-Marie ten. Art nouveau ladies at work: rediscovered women artists in the collection of Design museum Gent
(1)
Buelinckx Erik. Henry van de Velde's use of concept of art nouveau in his early writings
(1)
Bursiewicz Natalia. Rema Koolhaasa refleksje o mieście
(1)
Bąbiak Grzegorz Paweł. Almanachy literacko-artystyczne europejskiego fin de sieclu
(1)
Bąk Krzysztof Marek (1977- ). Ekslibris - miraż semantyczny
(1)
Celer Bogumiła. Kolekcje ekslibrisów w zasobach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu i ich popularyzacja
(1)
Chasjanowa Lejła. Dirce chrześcijańska Henryka Siemiradzkiego i Pojedynek Ilji Riepina na Drugim Biennale w Wenecji w 1897 roku
(1)
Chrudzimska-Uhera Katarzyna (1969- ). Secesja w Zakopanem?
(1)
Cieślik Janusz (archeologia). Idol ze Zbrucza
(1)
Cisło Anna (językoznawstwo)
(1)
Cybulska-Jędraszek Katarzyna A. Historia pewnej kolekcji - Mela Muter w zbiorach Liny i Bolesława Nawrockich obecnie w Muzeum Uniwersyteckim w Toruniu
(1)
Czapiga Małgorzata
(1)
Czarnecka Aneta (historia sztuki). Świątynia „Promienistego kamienia” – niezrealizowane projekty świątyń jako przykład Gesamtkunstwerk Hugona Hoppenera (Fidusa)
(1)
Czarski Bartłomiej Piotr. Staropolski ekslibris na tle ówczesnych form emblematycznych
(1)
Cziomer Marcin (1969- ). Artysta a ekslibris - "romans" lub "małżeństwo"
(1)
Czubińska Magdalena. Najstarsze polskie plakaty komercyjne (wydane do 1914 roku) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
(1)
Czyż Piotr Paweł. Echa malarstwa polskiego modernizmu w nokturnach graficznych - inspiracje i autointerpretacje Zofii Stankiewiczówny i Feliksa Jabłczyńskiego
(1)
Czyż Piotr Paweł. Ekslibris w Warszawie w początkach XX wieku
(1)
Dobrowolski Piotr (bibliotekarstwo). Biblioteki wojskowe i ich zbiory w życiu żołnierzy polskich w latach 1918-1939
(1)
Dobrowolski Piotr (bibliotekarstwo). Military libraries and their collections in the lives of Polish soldiers 1918-1939
(1)
Doktór Jan (1952- )
(1)
Dworsatschek Mariusz (1965- ). Biblioteka Ossolineum w dziejach książki polskiej - przegląd zagadnień
(1)
Dworsatschek Mariusz (1965- ). The Ossolineum Library in historic and contemporary book culture
(1)
Dyczkowska Agnieszka. Emisja znaczków pocztowych Poczty Polskiej: 500-lecie polskiego ekslibrisu
(1)
Dziewulska Joanna M. (1977- ). Stare druki z Biblioteki Tulczyńskiej w zbiorach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Dziurla Henryk (1925-2012)
(1)
Długosz Magdalena (1981- ). Problemy analizy wczesnych dzieł Oskara Kokoschki jako manifestacji duchowości jednostki na tle jej czasów
(1)
Ergetowski Ryszard (1925-2005)
(1)
Feliks Anna. Pierwsze polskie autorskie meble wyplatane - projekt Franciszka Bruzdowicza dla Szkoły Koszykarskiej w Skołyszynie (1902 rok)
(1)
Fiore Valentina. Andrea Pozzo and genoese altars: comparisons exchanges and relations
(1)
Firlej-Buzon Aneta. The Department of Bibliography and Information Science
(1)
Firlej-Buzon Aneta. Zakład Bibliografii i i Informacji Naukowej
(1)
Firlej-Buzon Aneta. Zazwyczaj wyrzucane dokumenty codziennego użytku
(1)
Fluda-Krokos Agnieszka (1981- )
(1)
Fluda-Krokos Agnieszka (1981- ). Drobiazgi wydawnicze Antoniego Brosza
(1)
Fluda-Krokos Agnieszka. Co zostało z biblioteki klasztornej augustianów w Książu Wielkim (1381-1864)?
(1)
Franczyk-Cegła Agnieszka (1983- )
(1)
Frąckowiak Ewa
(1)
Fuk Kamila. Ikonografia i ikonologia Speculum Humanae Salvationis
(1)
Galewski Dariusz (1970- ). Remarks on the architecture of Jesuit Colleges in the Bohemian Province particularly in Silesia
(1)
Gawarecka Anna. Świat w chorobliwych barwach malowany - o czeskich powrotach do fin de siecle’u
(1)
Gawęcka Barbara Maria. Prace Franciszka Ksawerego Kowalskiego i Faustyna Cenglera przy katedrze w Kielcach w latach 1869-1872
(1)
Gediga Bogusław (1933- )
(1)
Gieser Laura. Reflections on language and art - the case of Jochen Gerz
(1)
Gondowicz Jan (1950- ). Monsieur Sans-Gene
(1)
Gontarz Zygmunt (1945- ). Emisja znaczków pocztowych Poczty Polskiej: 500-lecie polskiego ekslibrisu
(1)
Gruca Anna (1954- ). Drukowane dedykacje w książce XIX-wiecznej jako źródło do badania kultury książki epoki
(1)
Gruca Anna (1954- ). Printed dedications in 19th-century books as a source for studies of contemporary book culture
(1)
Gruca Anna (1954- ). Wkład bibliofilstwa w rozwój bibliologii
(1)
Gruszka Zbigniew (bibliotekoznawstwo). Collection of digital regional materials as a subject of bibliological research
(1)
Gruszka Zbigniew (bibliotekoznawstwo). Kolekcje cyfrowych zbiorów regionalnych jako przedmiot badań bibliologicznych
(1)
Gryglewska Agnieszka. Wzory secesji na wrocławskich elewacjach – materiały i technologie
(1)
Grzęda Ewa
(1)
Guze Justyna. Późna twórczość artystów - uwagi na marginesie rysunku Henriego-Josepha Harpigniesa Pejzaż leśny (1907) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Gwiazdowska Ewa. Młody artysta w drodze - Alfred Meister w poszukiwaniu prawdy sztuki
(1)
Góralska Małgorzata. The Department of the Modern Book and Editing
(1)
Góralska Małgorzata. Zakład Książki Współczesnej i Edytorstwa
(1)
Górny Marek (1957- )
(1)
Górska Agnieszka. Wybrane przykłady ekslibrisów w książkach ze zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej
(1)
Hulvey Monique. Provenance data integration in France: the Bibale database
(1)
Jabłonowski Jan Stanisław (1669-1731)
(1)
Janiak Małgorzata. Attitudes towards "open digital humanites" among academics of Jagiellonian University
(1)
Janiak Małgorzata. Postawy wobec "otwartej humanistyki cyfrowej" w środowisku akademickim Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1)
Janowski Andrzej Stanisław. Czy groby komorowe z X i początku XI wieku z ziem władztwa wczesnopiastowskiego i Rusi są z pochówkami pierwszych chrześcijan?
(1)
Jezierska Anna (1981- )
(1)
Jezierska Anna (1981- ). Some remarks on the links between rhetoric and baroque art as evidenced by the decorations in the Church of the Most Sacred Name of Jesus in Wrocław
(1)
Juszczak Bartosz
(1)
Jędrzejewska Sylwia
(1)
Kacprzak Dariusz (1971- ). „Szczecińskie walki o sztukę” czyli o pomorskim spotkaniu Polikleta z Vincentem van Goghiem u schyłku belle epoque
(1)
Kacur Irina Bogdanivna. Z historii bibliotek renesansowych - dar Erazma z Rotterdamu dla arcybiskupa Jana Łaskiego
(1)
Kaczmarek Michał (1948- )
(1)
Kaczmarek Romuald (1959- )
(1)
Kajkowski Kamil. Symbolika wczesnośredniowiecznych depozytów szkieletów koni z ziem polskich
(1)
Kaliś Natalia. Performance romantyczny
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(6)
1970 - 1979
(2)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(30)
English
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Książka
(5)
Bibliologia
(3)
Kolekcjonerstwo
(3)
Kultura
(3)
Bibliotekoznawstwo
(2)
Digitalizacja
(2)
Drukarstwo
(2)
Jadwiga
(2)
Sztuka
(2)
Sztuka polska
(2)
Architektura niemiecka
(1)
Architektura polska
(1)
Architektura włoska
(1)
Barok
(1)
Biblioteka Czartoryskich (Kraków)
(1)
Biblioteki klasztorne
(1)
Biblioteki kościelne
(1)
Biblioteki prywatne
(1)
Chasydyzm
(1)
Cysterki (Śląsk)
(1)
Czasopisma polskie
(1)
Czytelnictwo
(1)
Edytorstwo
(1)
Ekslibrisy
(1)
Ekslibrisy europejskie
(1)
Ekslibrisy polskie
(1)
Genealogia
(1)
Góry
(1)
Introligatorstwo
(1)
Introligatorzy
(1)
Jezuici
(1)
Kultura materialna
(1)
Labirynt
(1)
Literatura irlandzka
(1)
Małżeństwo
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Obrzędy
(1)
Obyczaje
(1)
Oprawy książkowe
(1)
Proweniencja (bibliot.)
(1)
Religia Słowian
(1)
Rody
(1)
Secesja
(1)
Stare druki
(1)
Studenci
(1)
Symbolika religijna
(1)
Szlachta
(1)
Sztuka czeska
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka niemiecka
(1)
Sztuka sakralna niemiecka
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Tausch, Christoph
(1)
Wrabec, Jan
(1)
Zbiory biblioteczne
(1)
Śmierć
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Święci i błogosławieni
(1)
Źródłoznawstwo
(1)
Żywe obrazy
(1)
Subject: time
1701-
(7)
1601-
(5)
1801-
(5)
1401-
(4)
1501-
(4)
1901-
(4)
1201-
(3)
1101-
(2)
1301-
(2)
2001-0
(2)
1001-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Subject: place
Śląsk
(3)
Europa
(2)
Wrocław
(2)
Genua
(1)
Irlandia
(1)
Lwów
(1)
Polska
(1)
Śląsk Dolny
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(10)
Encyklopedie
(2)
Czasopisma bibliologiczne polskie
(1)
Czasopisma literackie polskie
(1)
Czasopisma naukowe polskie
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Katalogi wystaw
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Recenzje
(1)
Źródła historyczne
(1)
Domain
Literaturoznawstwo
(1)
33 results Filter
Authority data
Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo (hasło formalne)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Wydawnictwo (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp z oo ; UWr. Wydawnictwo ; WUWr ; Wrocław University Press ; Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego im. Bolesława Bieruta powst. w 1972. Po zmianie nazwy uczelni w 1989 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1996 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego działa jako jednoosobowa spółka prawa handlowego Uniwersytetu Wrocławskiego.
No cover
Book
In basket
Autor: Rok Bogdan (1947- )
Tytuł: Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991.
Opis fizyczny: 226 s. : err. ; 24 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis Historia
Uwaga: Ser. gł. : 0239-6661; no 1331.
Uwaga: Bibliogr. s. 207-220.
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Obyczaje - historia - Polska - 18 w
Temat: Śmierć - religia - Polska - 18 w
Temat: Polska - kultura - historia - 18 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Historyczny
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
ISBN: 83-229-0458-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10329 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czapiga Małgorzata
Tytuł: Labirynt: inicjacja, podróż i zbłądzenie : figura ludzkiego losu w kulturze europejskiej / Małgorzata Czapiga.
Wariant tytułu: Figura ludzkiego losu w kulturze europejskiej
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013.
Opis fizyczny: 370, [1] s. : il. ; 25 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga: Bibliogr., netogr. s. 352-368.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Labirynt
Temat: Europa - kultura - socjologia
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-229-3392-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28298 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Tytuł: Góry, Literatura, Kultura.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996-.
Opis fizyczny: 24 cm.
Częstotliwość: Niereg.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga: Od t. 6 (2012) [Ewa Grzęda red. nacz.].
Temat: Góry - w literaturze - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma literackie polskie
Hasło dodatkowe: Grzęda, Ewa.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
ISSN: 2084-4107
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II 2747
T. 10 (2016) [T. 10 (2016)]
Book
In basket
Autor: Tańczuk Renata
Tytuł: Ars colligendi : kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej / Renata Tańczuk.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011.
Opis fizyczny: 310 s. ; 24 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis Prace Kulturoznawcze Monografie
Uwaga: ISSN i numeracja serii gł.: 0239-6661 ; nr 3292.
Uwaga: Bibliogr. s. 288-301. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Kolekcjonerstwo - antropologia społeczna
Temat: Kultura materialna
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-229-3177-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29471 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Cisło Anna (językoznawstwo)
Tytuł: Odrodzenie irlandzkiej książki etnicznej i jej rola w kształtowaniu kultury nowego państwa / Anna Cisło.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
Opis fizyczny: 267 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga: Bibliogr. s. 238-251. Indeks.
Uwaga: Publikacja została dofinansowana przez Wydział Filologiczny oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Czytelnictwo - Irlandia - 20-21 w
Temat: Czytelnictwo - socjologia - Irlandia - 20-21 w
Temat: Drukarstwo - Irlandia - 20-21 w
Temat: Edytorstwo - Irlandia - 20-21 w
Temat: Książka - Irlandia - 20-21 w
Temat: Literatura irlandzka - 20-21 w
Temat: Świadomość narodowa - Irlandia - 20-21 w
Temat: Irlandia - kultura - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-229-3599-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32205 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Doktór Jan (1952- )
Tytuł: Początki chasydyzmu polskiego / Jan Doktór.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004.
Opis fizyczny: 311 s. ; 21 cm.
Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Seria Humanistyczna
Uwaga: Na okł. skrócona nazwa serii: Monografie FNP.
Uwaga: Nazwa wydawcy wg nr ISBN.
Uwaga: Bibliogr. s. 281-292. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Chasydyzm - historia - Polska - 17-18 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
ISBN: 83-229-2457-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30255 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Tytuł: Roczniki Biblioteczne / [redaktor naczelny Maciej Matwijów].
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Opis fizyczny: 24 cm.
Częstotliwość: Rocz.
Uwaga: Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1 (1957), nr 1/2.
Uwaga: Opis na podstawie: R. 61 (2017).
Uwaga: Streszcz. ang., niem., spis treści ang., niem., pol.
Temat: Bibliologia - czasopisma
Temat: Bibliotekoznawstwo - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma bibliologiczne polskie - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma naukowe polskie - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Matwijów, Maciej (1958- ).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
ISSN: 0080-3626
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II 730
R. 61 (2017) [R. 61 (2017)]
Book
In basket
Autor: Rusińska-Giertych Halina
Tytuł: Kultura książki polskiej we Lwowie w okresie oświecenia / Halina Rusińska-Giertych.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
Opis fizyczny: 388, [1] s., [1] k. tabl. kolor. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga: Bibliogr. s. 345-362. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Czasopisma polskie - 18-19 w
Temat: Książka - Ukraina - 18-19 w
Temat: Lwów - bibliotekarstwo - 18-19 w
Temat: Lwów - drukarstwo i edytorstwo - 18-19 w
Temat: Lwów - księgarstwo i antykwarstwo - 18-19 w
Temat: Lwów - kultura - historia - 18-19 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-229-3593-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32280 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dziurla Henryk (1925-2012)
Tytuł: Christophorus Tausch, uczeń Andrei Pozza / Henryk Dziurla.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991.
Opis fizyczny: 359 s., [64] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis Historia Sztuki
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Tausch Christoph (1673-1731)
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
ISBN: 83-229-0521-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 11079 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Tańczuk Renata
Tytuł: Kolekcja - pamięć - tożsamość : studia o kolekcjonowaniu / Renata Tańczuk.
Wariant tytułu: Studia o kolekcjonowaniu
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018.
Opis fizyczny: 284 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis Prace Kulturoznawcze Monografie
Uwaga: W serii gł.: ISSN 0239-6661 ; no 3852.
Uwaga: Bibliogr., netogr. s. 259-271. Indeks.
Temat: Kolekcjonerstwo - filozofia
Temat: Kultura - filozofia
Hasło dodatkowe: Wolska, Dorota.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-229-3615-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32666 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: 500-lecie polskiego słowa drukowanego na Śląsku : materiały sesji naukowej, 9-11 X 1975, Wrocław / [przedm. Jan Trzynadlowski].
Wariant tytułu: Pięćsetlecie polskiego słowa drukowanego na Śląsku
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1978.
Opis fizyczny: 264 s., [20] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis Bibliotekoznawstwo
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga: Numeracja ser. gł. i ISSN: 0239-6661, no 364.
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Bibliotekoznawstwo - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Drukarstwo - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Śląsk - bibliotekarstwo - historia - materiały konferencyjne
Temat: Śląsk - drukarstwo i edytorstwo - historia - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Trzynadlowski, Jan (1912-1995).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6523 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Komza Małgorzata (1946- )
Tytuł: Żywe obrazy : między sceną, obrazem i książką.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995.
Opis fizyczny: 408, [1] s. : il. : err. ; 24 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga: Bibliogr. s. 381-389. Indeks.
Uwaga: Streszcz. fr.
Temat: Żywe obrazy - historia - Polska
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Opolski. Instytut Historii
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
ISBN: 83-229-1345-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 14483 (1 egz.)
Authority data
Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego. Wiedza o Kulturze (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wiedza o Kulturze Wydawnictwo Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydawnictwo Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego Wiedza o Kulturze ; Wiedza o Kulturze ; Wydawnictwo Wiedza o Kulturze
Wiedza o Kulturze, Wydawnictwo Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego powst. w 1989.
No cover
Article
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32064 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Święta Jadwiga Śląska (ok. 1174-1243) / aut. Romuald Kaczmarek [i in.] ; red. nauk. Tadeusz Krupiński.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993.
Opis fizyczny: 95, [1] s., 45 tabl. (w tym kolor.) ; 20 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga: Bibliogr. s. 82-84.
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Jadwiga (święta ; ok. 1179-1243) - biografia
Temat: Święci i błogosławieni - biografie - Polska
Temat: Śląsk - historia - 12-13 w
Hasło dodatkowe: Kaczmarek, Romuald (1959- ).
Hasło dodatkowe: Krupiński, Tadeusz (antropologia).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
ISBN: 83-229-0977-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 6264 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Ergetowski Ryszard (1925-2005)
Tytuł: Silesiaca : biblioteki, studenci, uczeni / Ryszard Ergetowski ; wyboru dokonała i wstępem opatrzyła Ewa Libura.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.
Opis fizyczny: 394, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga: Nota bibliogr. s. 373-374. Indeks.
Uwaga: Tekst częśc. niem. Streszcz. ang., niem., pol. przy rozdz.
Temat: Biblioteki klasztorne - Polska - 19-20 w
Temat: Nauczyciele akademiccy - biografie - Polska - 19-20 w
Temat: Studenci - biografie - Polska - 19-20 w
Temat: Śląsk Dolny - kultura - 19-20 w
Temat: Wrocław - szkolnictwo wyższe - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Libura, Ewa (1976- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
ISBN: 83-229-2527-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21033 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Księga Jadwiżańska : międzynarodowe sympozjum naukowe Święta Jadwiga w dziejach i kuturze Śląska, Wrocław-Trzebnica, 21-23 września 1993 roku / kom. red. Kazimierz Bobrowski [i in.] ; red. nauk. Michał Kaczmarek, Marek L. Wójcik.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995.
Opis fizyczny: 494, [2] s., [2] s. tabl. kolor. : il. ; 30 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Uwaga: Bibliogr. s. 455-457.
Uwaga: Streszcz. niem., pol. przy pracach.
Temat: Jadwiga (święta ; ok. 1179-1243) - materiały konferencyjne
Temat: Cysterki (Śląsk) - historia - Polska - 13 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna niemiecka - tematyka - 13-19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna polska - tematyka - 13-19 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Bobrowski, Kazimierz.
Hasło dodatkowe: Kaczmarek, Michał (1948- ).
Hasło dodatkowe: Wójcik, Marek J.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
ISBN: 83-229-1330-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 8529 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30107 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Encyklopedia książki. T. 2, K-Z / pod redakcją Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017.
Opis fizyczny: 770 s. : il. (w tym kolor.), err. ; 31 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 685-689 i przy hasłach. Indeksy.
Uwaga: Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Temat: Bibliologia - encyklopedia
Temat: Książka - encyklopedia
Gatunek, rodzaj, forma: Encyklopedie
Hasło dodatkowe: Żbikowska-Migoń, Anna (1944- ).
Hasło dodatkowe: Skalska-Zlat, Marta (1945- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-229-3543-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (A 002.2:03 <2>) sygn. III 22827/2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again