Form of Work
Książki
(53)
Czasopisma
(3)
Artykuły
(1)
Status
available
(44)
only on-site
(6)
unavailable
(4)
unknown
(1)
Branch
Magazyn
(46)
Księgozbiór podręczny
(6)
Dział
(3)
Author
Popiołek Bożena (1962- )
(4)
Górzyński Sławomir (1962- ; nauki historyczne)
(3)
Janiak-Jasińska Agnieszka (1973- )
(3)
Kicińska Urszula (1983- )
(3)
Rachuba Andrzej (1951- )
(3)
Sieniawska Elżbieta (ok. 1669-1729)
(3)
Sierakowska Katarzyna
(3)
Szwarc Andrzej (1951- )
(3)
Słaby Agnieszka (1983- )
(3)
Dudziński Paweł (1964- )
(2)
Koczerska Maria (1944- )
(2)
Lauranson-Rosaz Christian
(2)
Szymczak Jan (1946- )
(2)
Urbańczyk Przemysław (1951- )
(2)
Zalewska-Lorkiewicz Katarzyna (1954- )
(2)
Adamczewski Marek
(1)
Alexandrowicz Stanisław (1931-2015)
(1)
Bajda Justyna
(1)
Biernacka Ewa (tłumacz)
(1)
Bilińska Irena. Stary człowiek w młodej literaturze (Exemplum Sama Bohdana Hrobonia słowackiego poety romantycznego)
(1)
Biliński Lucjan (1930-2015)
(1)
Boesten-Stengel Albert
(1)
Caban Wiesław (1946- ). Opieka nad weteranami armii rosyjskiej w XIX wieku — na przykładzie żołnierzy z Królestwa Polskiego
(1)
Cendrowski Sławomir
(1)
Chojecki Dariusz K. Starzenie się ludności i ludzie starzy w wielkomiejskim Szczecinie w dobie transformacji demograficznej w latach 1890–1939
(1)
Chojecki Dariusz K. „Volk ohne Jugend”
(1)
Chyra-Rolicz Zofia (1948- ). Potrzeby ludzi starych w spółdzielczości w XIX–XXI wieku
(1)
Chłosta-Sikorska Agnieszka
(1)
Ciara Stefan (1949- ). Starość ludzi nauki w Krakowie i Lwowie w końcu XIX i w pierwszej ćwierci XX wieku (na wybranych przykładach)
(1)
Dacka-Górzyńska Iwona Monika (1972- )
(1)
Epsztein Tadeusz (1959- )
(1)
Faryś Przemysław Krystian (1984- )
(1)
Fejtova Olga
(1)
Gadocha Marcin
(1)
Gapiński Bartłomiej (1982- ). Życie ludzi starych na wsi polskiej przełomu XIX i XX wieku oraz w dwudziestoleciu międzywojennym
(1)
Garbacova Volʹga Vasilʹeuna (1961- )
(1)
Gaul Jerzy (1948- )
(1)
Getka-Kenig Mikołaj (1987- ). Starość polityczna jako zjawisko społeczno–kulturowe na przykładzie senatorów Księstwa Warszawskiego
(1)
Gieysztor Aleksander (1916-1999)
(1)
Gorzelik Jerzy
(1)
Grabowski Janusz (archiwistyka)
(1)
Grata Paweł. System emerytalny Drugiej Rzeczypospolitej
(1)
Haratym Andrzej
(1)
Ihnatowicz Ewa. Starcy pozytywistów
(1)
Janiak-Jasińska Agnieszka (1973- ). Introduction
(1)
Janiak-Jasińska Agnieszka (1973- ). Przedmowa
(1)
Janiak-Jasińska Agnieszka (1973- ). Starość w reklamie
(1)
Janiak-Jasińska Agnieszka (1973- ). Wprowadzenie
(1)
Janik Maciej
(1)
Januszkiewicz Eustachy (1805-1874)
(1)
Jarosz Dariusz (1959- ). Emeryci w społeczeństwie polskim w latach 1945–1968
(1)
Jarosz Dariusz (1959- ). Życie niewesołe - ludzie starzy w krajobrazie społecznym PRL
(1)
Jurek Tomasz (1962- )
(1)
Kamińska-Jones Dorota (1974- )
(1)
Karkowska Marta. Starość w perspektywie socjologów. Spojrzenie z końca XX i początku XXI wieku
(1)
Karpińska Małgorzata (1955- ). Introduction - a few remarks on the socio–cultural aspects of old age in historical research
(1)
Karpińska Małgorzata (1955- ). Wokół starości emigrantów po powstaniu listopadowym
(1)
Karpińska Małgorzata (1955- ). Wprowadzenie - kilka uwag o społeczno–kulturowych kontekstach starości w badaniach historycznych
(1)
Kostkiewiczowa Teresa (1936- )
(1)
Krawczuk Wojciech (1963- )
(1)
Kuczyński Stefan Krzysztof (1938-2010)
(1)
Kulpińska Katarzyna
(1)
Kurz Iwona. Starość w polu widzenia
(1)
Kuźma-Markowska Sylwia (1979- ). Amerykańskie i brytyjskie badania jakościowe nad starością dla XIX i XX wieku
(1)
Kłosek-Kozłowska Danuta
(1)
Kłosiewicz Lech (1935-2016)
(1)
Kłysz-Hackbarth Joanna
(1)
Landau-Czajka Anna. „Mój ojciec jest starcem i ma lat sześćdziesiąt”
(1)
Ledóchowski Stanisław (1932- )
(1)
Legieć Jacek. Opieka nad weteranami armii rosyjskiej w XIX wieku — na przykładzie żołnierzy z Królestwa Polskiego
(1)
Lehr Urszula. Kulturowe paradygmaty starości w społeczności lokalnej
(1)
Lehr Urszula. Od dożywocia do emerytury. Społeczno–kulturowe uwarunkowania strategii przetrwania
(1)
Lewalski Krzysztof (1965- ). Pogodna jesień czy smutny schyłek żywota?
(1)
Lulewicz Henryk (1950-2019)
(1)
Makowski Krzysztof A. (1956- ). Jak długo żyli mieszkańcy Poznania w pierwszej połowie XIX wieku czyli kto był wtedy człowiekiem starym?
(1)
Michalska-Bracha Lidia. Problem starości w środowisku weteranów powstań narodowych a instytucjonalne formy opieki od końca XIX wieku do 1939 roku
(1)
Michalska-Kurczyńska Marta (1978- )
(1)
Mikeladze-Andreasen Nora
(1)
Mikulski Waldemar
(1)
Molik Witold (1949- ). Rezydenci w rodzinach ziemiańskich na ziemiach polskich w XIX wieku
(1)
Molik Witold (1949- ). Starość duchownych archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w XIX i na początku XX wieku
(1)
Mędrzecki Włodzimierz. Uwagi o starości na wsi polskiej w XIX wieku
(1)
Nietyksza Maria (1936-2017). Profesor Anna Żarnowska — główne nurty badań
(1)
Niewodniczański Tomasz (1933-2010)
(1)
Nowaczewska Renata. rStarość w Stanach Zjednoczonych: droga do powszechnego zabezpieczenia obywateli amerykańskich „na wypadek starości” — od wojny secesyjnej do 1940 roku
(1)
Osiński Dawid Maria (1981- ). Starość pozytywistów i/a starość pozytywizmu
(1)
Ostrowski Jan K. (1947- )
(1)
Paczoska Ewa (1952- ). Stara kobieta w literaturze przełomu XIX i XX wieku
(1)
Pakuła Rafał
(1)
Partyka Joanna (1957- )
(1)
Pawlak Magdalena
(1)
Pietkiewicz Krzysztof (1950- )
(1)
Piotrowska-Marchewa Monika. „Myśląc o ciężkiej i smutnej starości niezdolnych już do pracy nauczycielek...”
(1)
Podemski Piotr (1979- ). Starość jako wróg rewolucji
(1)
Poniat Radosław. Starość ludzi luźnych
(1)
Poprzęcka Maria (1942- ). „...podążając korytem rzeki wstecz...”
(1)
Przeniosło Marek (1962- ). Pomoc osobom starym w działalności
(1)
Przeniosło Małgorzata. Pomoc osobom starym w działalności
(1)
Ptak Jan (1954- )
(1)
Pudłocki Tomasz. Czy na pewno starzy?
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(32)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(8)
1950 - 1959
(2)
Country
Poland
(57)
France
(9)
Austria
(1)
Language
Polish
(54)
English
(3)
Subject
Architektura polska
(4)
Kartografia
(3)
Kobieta
(3)
Listy polskie
(3)
Polacy za granicą
(3)
Sieniawska, Elżbieta
(3)
Archiwum Główne Akt Dawnych (Warszawa)
(2)
Arystokracja
(2)
Heraldyka
(2)
Heraldyka kościelna
(2)
Iluminatorstwo
(2)
Ilustracje
(2)
Kultura
(2)
Ludzie starzy
(2)
Mapy
(2)
Pieczęcie
(2)
Polonica
(2)
Rodzina
(2)
Rycerstwo
(2)
Starość
(2)
Sztuka polska
(2)
Urzędnicy
(2)
Zbroja
(2)
Ziemiaństwo
(2)
Świat
(2)
Architekci polscy
(1)
Architektura
(1)
Architektura sakralna niemiecka
(1)
Archiwum Główne Akt Dawnych
(1)
Artyści plastycy polscy
(1)
Artyści żydowscy
(1)
Banknoty
(1)
Bibliofilstwo
(1)
Bibliografia zawartości czasopism
(1)
Biskupi
(1)
Broń biała
(1)
Broń miotająca
(1)
Broń ochronna
(1)
Cyrylica
(1)
Cystersi
(1)
Czasopisma literackie polskie
(1)
Czasopisma o sztuce polskie
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dwory
(1)
Dyplomatyka
(1)
Dziecko
(1)
Dziennikarze
(1)
Edytorstwo
(1)
Edytorzy
(1)
Emigracja polityczna
(1)
Emigracja polska
(1)
Grafika polska
(1)
Grafika użytkowa polska
(1)
Herbarze
(1)
Hełmy (wojsk.)
(1)
Historia
(1)
Historycy sztuki
(1)
Ilustracje polskie
(1)
Januszkiewicz, Eustachy
(1)
Kalendarze polskie
(1)
Kamyn, Erazm
(1)
Karol
(1)
Kriegsarchiv Wien
(1)
Krzyże
(1)
Księgozbiory domowe
(1)
Legendy i podania japońskie
(1)
Legiony Polskie (1914-1917)
(1)
Literatura
(1)
Literatura polska
(1)
Malarstwo (szt.plast.) a poezja polska
(1)
Malarstwo indyjskie
(1)
Metaloplastyka
(1)
Miasta
(1)
Miniatura malarska indyjska
(1)
Mitologia japońska
(1)
Moda
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(1)
Niewodniczański, Tomasz
(1)
Oleśnicki, Zbigniew
(1)
Opactwo Cystersów (Rudy)
(1)
Ornament
(1)
Oświecenie
(1)
Paleografia
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Piłsudski, Józef
(1)
Poezja polska
(1)
Polska Organizacja Wojskowa (1914-1918)
(1)
Przybylski, Czesław
(1)
Radziwiłł
(1)
Romantyzm
(1)
Rossijskij gosudarstvennyj istoričeskij arhiv (Petersburg)
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Rzewuski, Wacław Seweryn
(1)
Rzeźba japońska
(1)
Rzeźba sakralna niemiecka
(1)
Rękopisy
(1)
Sapieha, Eustachy Kajetan
(1)
Sfragistyka
(1)
Sieniawski, Adam Mikołaj
(1)
Subject: work
"Kwartalnik Architektury i Urbanistyki"
(1)
Krzyż z Kacchi
(1)
Subject: time
1701-
(16)
1601-
(13)
1501-
(12)
1801-
(12)
1901-
(9)
1401-
(8)
1001-
(6)
1301-
(6)
901-
(6)
1101-
(5)
1201-
(5)
1939-
(2)
2001-0
(2)
401-
(2)
501-
(2)
601-
(2)
701-
(2)
801-
(2)
1914-
(1)
1918-
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Warszawa
(3)
Europa
(2)
Kacchi (Gruzja)
(1)
Kanada
(1)
Kraków
(1)
Kraków (diecezja katolicka)
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Nieśwież
(1)
Poznań
(1)
Szwecja
(1)
Toruń
(1)
Włochy
(1)
Łódź
(1)
Żmudź (Litwa)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(4)
Czasopisma historyczne polskie
(2)
Informatory
(2)
Albumy
(1)
Biografie
(1)
Czasopisma architektoniczne polskie
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Katalogi numizmatyczne
(1)
Katalogi twórczości
(1)
Katalogi wystaw
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Podręczniki
(1)
Spisy osobowe
(1)
Słowniki biograficzne
(1)
Źródła historyczne
(1)
58 results Filter
Authority data
Wydawnictwo DiG (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wydawnictwo DiG Sp j ; DiG ; DiG Wydawnictwo
Wydawnictwo DiG powstało w 1991.
No cover
Book
In basket
Autor: Bajda Justyna
Tytuł: Poezja a sztuki piękne : o świadomości estetycznej i wyobraźni plastycznej Kazimierza Przerwy-Tetmajera / Justyna Bajda.
Wariant tytułu: O świadomości estetycznej i wyobraźni plastycznej Kazimierza Przerwy-Tetmajera
Adres wydawniczy: Warszawa : DiG, 2003.
Opis fizyczny: 302, [2] s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Tetmajer Kazimierz Przerwa (1865-1940) - twórczość
Temat: Malarstwo (szt.plast.) a poezja polska - szkice
Temat: Poezja polska - historia - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 83-7181-296-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19665 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Gorzelik Jerzy
Tytuł: Dziedzictwo górnośląskiego baroku : opactwo cysterskie w Rudach Wielkich 1648-1810 / Jerzy Gorzelik.
Adres wydawniczy: Warszawa : DiG, 2005.
Opis fizyczny: 215 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 205-213.
Temat: Opactwo Cystersów (Rudy) - historia
Temat: Architektura sakralna niemiecka - 17-19 w
Temat: Cystersi - historia - Polska - 17-19 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 83-7181-373-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 21049 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Pakuła Rafał
Tytuł: Działalność architektoniczna Czesława Przybylskiego w Łodzi / Rafał Pakuła.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014.
Opis fizyczny: 124 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 115-120. Indeks.
Temat: Przybylski Czesław (1880-1936)
Temat: Architektura polska - 20 w
Temat: Architekci polscy - 20 w
Temat: Łódź - budownictwo - 20 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 978-83-7181-861-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28675 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Rozbicka Małgorzata
Tytuł: Dom mieszkalny średniozamożnego ziemianina : studia nad teorią i praktyką projektową (1918-1939) / Małgorzata Rozbicka.
Wariant tytułu: Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
Wariant tytułu: Studia nad teorią i praktyką projektową (1918-1939)
Adres wydawniczy: Warszawa : DiG, 2004.
Opis fizyczny: 77, [1] s. : il. ; 29 cm.
Uwaga: T. monogr.: "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki". T. 48 (2003), z. 1-4.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Architektura polska - historia - zagadnienia - 1918-1939 r
Temat: Dwory - historia - Polska - 1918-1939 r
Temat: Ziemiaństwo - budownictwo - historia - Polska - 1918-1939 r
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Czas. III 684/48 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Szrodt Katarzyna
Tytuł: Polscy artyści plastycy w Kanadzie 1939-1989 / Katarzyna Szrodt.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2020.
Opis fizyczny: 197 s. ; 25 cm.
Uwaga: Na s. red.: Zadanie finansowane w ramach umowy 563/P-DUNdem/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniajacą naukę.
Uwaga: Bibliogr. s. 185-190. Indeks.
Temat: Artyści plastycy polscy - biografie - 20 w
Temat: Emigracja polska - sztuka - biografie - Kanada - 20 w
Temat: Polacy za granicą - Kanada - 20 w
Temat: Sztuka polska - 1939-1945 r
Temat: Sztuka polska - 1944-1989 r
Temat: Kanada - sztuka - 1939-1945 r
Temat: Kanada - sztuka - 1944-1989 r
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 978-83-286-0110-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34151 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Tarnowska Magdalena
Tytuł: Artyści żydowscy w Warszawie 1939-1945 / Magdalena Tarnowska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015.
Opis fizyczny: 304 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Zawiera również leksykon artystów, katalog odnalezionych prac pochodzących z getta warszawskiego oraz aneks.
Uwaga: Bibliogr. s. 219-238. Indeks.
Temat: Artyści żydowscy - Polska - 1939-1945 r
Temat: Sztuka żydowska - historia - 1939-1945 r
Temat: Warszawa - sztuka - 1939-1945 r
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 978-83-7181-730-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29123 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dudziński Paweł (1964- )
Tytuł: Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach chrześcijańskich. T. 1 / Paweł Dudziński.
Wariant tytułu: Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne... T. 1
Wydanie: Dodruk cyfrowy, 2016.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016.
Opis fizyczny: 461 s. ; 25 cm.
Uwaga: Na k. tyt. data wyd.: 2007.
Uwaga: Bibliogr. s. 420-436. Indeksy.
Uwaga: Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Temat: Heraldyka kościelna
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 978-83-7181-980-3 (tom 1, oprawa miękka)
ISBN: 978-83-7181-979-7 (całość)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (C 27-526.6/.7:929.6) sygn. II 30162/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dudziński Paweł (1964- )
Tytuł: Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach chrześcijańskich. T. 2, Katalog / Paweł Dudziński.
Wariant tytułu: Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne... T. 2
Wydanie: Dodruk cyfrowy, 2016.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2016.
Opis fizyczny: [260] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Na k. tyt. data wyd.: 2007.
Uwaga: Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Temat: Heraldyka kościelna
Temat: Herbarze
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 978-83-7181-981-0 (tom 2, oprawa miękka)
ISBN: 978-83-7181-979-7 (całość)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (C 27-526.6/.7:929.6) sygn. II 30162/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Koczerska Maria (1944- )
Tytuł: Zbigniew Oleśnicki i kościół krakowski w czasach jego pontyfikatu (1423-1455) / Maria Koczerska.
Adres wydawniczy: Warszawa : DiG, 2004.
Opis fizyczny: 502 s., [19] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 279-309. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Oleśnicki Zbigniew (1389-1455) - biografia
Temat: Biskupi - katolicyzm - biografie - Polska - 15 w
Temat: Kraków (diecezja katolicka) - historia - 14-15 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 83-7181-325-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 20360 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku / pod red. Teresy Kostkiewiczowej ; [aut. Teresa Kostkiewiczowa i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014.
Opis fizyczny: 288 s. : il. ; 25 cm.
Seria: Biblioteka Badań nad Wiekiem Osiemnastym Źródła
Uwaga: Indeks.
Temat: Kultura - 18 w
Temat: Literatura - tematyka - 18 w
Temat: Oświecenie
Temat: Życie codzienne - w literaturze
Hasło dodatkowe: Kostkiewiczowa, Teresa (1936- ).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 978-83-7181-837-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28636 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Autor: Ledóchowski Stanisław (1932- )
Tytuł: Zagadkowe symbole w dekoracji późnorenesansowych zbroi płytowych : próba interpretacji / Stanisław Ledóchowski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2002.
Opis fizyczny: S. 501-510, [2] k. tabl. kolor. : il. ; 30 cm.
Uwaga: Nadb. z: Heraldyka i okolice.
Temat: Zbroja - 14-17 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. III 23035
Book
In basket
Autor: Łyczak Bartłomiej (1985- )
Tytuł: Toruński cech rzeźbiarski i snycerka na obszarze jego oddziaływania w latach 1695-1763 / Bartłomiej Łyczak.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2018.
Opis fizyczny: 276 s. : il. ; 31 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 238-257 oraz przy notach katalogowych. Indeks.
Uwaga: Publikacja dofinansowana przez Fundację Lanckorońskich.
Uwaga: Aneks częściowo niem.
Temat: Rzemiosło artystyczne - Polska - 17-18 w
Temat: Rzeźba sakralna niemiecka - zabytki - Polska - 17-18 w
Temat: Snycerstwo - Polska - 17-18 w
Temat: Snycerze - Polska - 17-18 w
Temat: Toruń - rzemiosło - 17-18 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 978-83-286-0029-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 23307 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Mikeladze-Andreasen Nora
Tytuł: O sztuce gruzińskiej czasów królowej Tamary : krzyż z Kacchi / Nora Mikeladze-Andreasen.
Wariant tytułu: Krzyż z Kacchi
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2010.
Opis fizyczny: 168 s., [58] s. tabl. : il. ; 22 cm.
Seria: Orient DiG
Uwaga: Bibliogr. s. 157-164.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Krzyż z Kacchi
Temat: Krzyże - chrześcijaństwo - Gruzja - 12 w
Temat: Metaloplastyka - Gruzja
Temat: Sztuka sakralna gruzińska - historia - 12 w
Temat: Kacchi (Gruzja) - kościół św. Trójcy
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 978-83-7181-611-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29138, sygn. II 24764 (2 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Sigilla regum et reginarum Poloniae : pieczęcie królów i królowych Polski ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych : tabularium actorum antiquorum Varsoviense maximum, divisio prima - "insimul" / [tł. Anna Maria Tymosz].
Wariant tytułu: Pieczęcie królów i królowych Polski ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych
Wariant tytułu: Sigilla regum et reginarum Poloniae : kings and queens' seals from the collection of the central archives of historical records in Warsaw, Poland.
Wydanie: Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015.
Opis fizyczny: XX, [1], 244 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Uwaga: Poprz. wyd. pt.: Pieczęcie królów i królowych Polski.
Uwaga: Bibliogr. s. XIX-XX.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Archiwum Główne Akt Dawnych - zbiory - 14-18 w
Temat: Pieczęcie - Polska - 14-18 w
Temat: Władcy - pieczęcie - Polska - 14-18 w
Temat: Pieczęcie - zbiory - Polska - 14-18 w
Temat: Warszawa - archiwistyka - zbiory
Hasło dodatkowe: Tymosz, Anna Maria.
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 978-83-935137-6-5 (AGAD)
ISBN: 978-83-62421-26-8 (NDAP)
ISBN: 978-83-7181-720-5 (DiG)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29238 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Biliński Lucjan (1930-2015)
Tytuł: Polonika w zbiorach bibliotecznych w Wielkiej Brytanii : informator / Lucjan Biliński.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 1997.
Opis fizyczny: 89, [1] s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Polonica - zbiory - Wielka Brytania
Gatunek, rodzaj, forma: Informatory
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 83-7181-010-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29053 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Faryś Przemysław Krystian (1984- )
Tytuł: Ubiór kobiecy i jego tajemnice 1780-1930 : styl - rzemiosło - produkt / Przemysław Krystian Faryś.
Wariant tytułu: Ubiór kobiecy i jego tajemnice
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2014.
Opis fizyczny: 104 s. : il. (gł. kolor.) ; 21x21 cm.
Uwaga: Bibliogr., netogr. s. 102-103. Słowniczek pojęć s. 100-101.
Temat: Kobieta - estetyka - 18-20 w
Temat: Moda - Europa - 18-20 w
Temat: Ubiór - Europa - 18-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 978-83-7181-867-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 28683 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kamińska-Jones Dorota (1974- )
Tytuł: Wizerunek kobiety w malarstwie miniaturowym Indii XVI-XIX wieku / Dorota Kamińska.
Adres wydawniczy: Warszawa : DiG, 2007.
Opis fizyczny: 214 s. : il. ; cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 177-202.
Temat: Kobieta - ikonografia - Indie - 16-19 w
Temat: Malarstwo indyjskie - tematyka
Temat: Miniatura malarska indyjska - tematyka - 16-19 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 978-83-7181-448-8
ISBN: 83-7181-448-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 22423 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Michalska-Kurczyńska Marta (1978- )
Tytuł: Wierzenia, legenda, mit : symbolika japońskich netsuke : kolekcja Muzeum Narodowego w Krakowie / Marta Michalska.
Adres wydawniczy: Warszawa : DiG, 2008.
Opis fizyczny: 152 s. : il. kolor. ; 22 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 115-119.
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - zbiory - 17-19 w
Temat: Legendy i podania japońskie - ikonografia
Temat: Mitologia japońska - ikonografia
Temat: Rzeźba japońska - tematyka - 17-19 w
Temat: Rzeźba japońska - zbiory - Polska - 17-19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi zbiorów
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
ISBN: 978-83-7181-565-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (H 73(520)"16/18":069.5(438):821.521(091)-3:398.2) sygn. II 24215 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again