Form of Work
Książki
(11)
Status
available
(10)
unknown
(1)
Branch
Magazyn
(10)
Dział
(1)
Author
Gancarski Jan (1956- )
(4)
Nowak Czesław (1951- )
(3)
Alexandrowicz Witold Paweł. Historia rozwoju osadnictwa na terenie Niecki Podhalańskiej i terenów sąsiednich w czasie późnego holocenu w świetle badań malakologicznych
(1)
Alexandrowicz Witold Paweł. Malacological and geochemical indicators of environmental changes of Mleczka valey (Kańczuga Upland)
(1)
Alexandrowicz Witold Paweł. Malakologiczne i geochemiczne wskaźniki zmian środowiska doliny Mleczki (Wysoczyzna Kańczucka) w Holocenie
(1)
Alexandrowicz Witold Paweł. The history of the development of settlement in the Podhale Basin and neighbouring areas during the Late Holocene in the light of malacological research
(1)
Antoń Robert (1963- )
(1)
Babnis Tomasz. Humanista niesłusznie zapomniany
(1)
Belcik Wanda. Dziełalność Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w XV kadencji (2011-2014)
(1)
Bereś Ewa
(1)
Cichoń Krzysztof. Światło jako opresja
(1)
Degórski Marek. The use of selected soil characteristics in understanding palaeoenvironments
(1)
Degórski Marek. Wykorzystanie wybranych charakterystyk glebowych w poznaniu paleośrodowisk
(1)
Fałtynowicz Zbigniew (1954- ). Maria Konopnicka w Żarnowcu
(1)
Felke Joanna
(1)
Frodyma Roman
(1)
Gajdziszewska Adrianna. Obraz Stanisława Bergmana Stanisław Oświęcim przy zwłokach Anny Oświęcimówny
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Introduction
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Wstęp
(1)
Gierlach Krzysztof. W kręgu światła lampy naftowej - epokowy wynalazek i dzieło sztuki użytkowej
(1)
Gil Zdzisław (1949- ). Konserwacja kryształowego świecznika z dawnej cerkwi pw. Zaśnięcia Bogarodzicy w Bałuciance koło Rymanowa Zdroju
(1)
Guz-Iwaniec Anna
(1)
Guz-Iwaniec Anna. Światło w wybranych dziełach malarskich ze zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
(1)
Gębica Piotr (1961- ). Regional and local determinants for climatic and environmental changes – the response of the fluvial systems and their influence on the societies of the central-eastern Europe
(1)
Gębica Piotr (1961- ). Regionalne i lokalne uwarunkowania zmian klimatu i środowiska – odpowiedź systemów fluwialnych i wpływ na społeczeństwo w Europie środkowo-wschodniej
(1)
Hryszko Barbara. Problematyka światła w teorii francuskiej sztuki akademickiej na przykładzie wykładu Sebastiena Bourdona z roku 1669
(1)
Jablonskaja Ivona. Świece źródłem światła niekoniecznie naturalnego
(1)
Jabłońska Elżbieta (1958- ). Świece źródłem światła niekoniecznie naturalnego
(1)
Jakubus Marek. Oświata dukielska w latach 1772-1918
(1)
Jankiewicz Paula. Świece źródłem światła niekoniecznie naturalnego
(1)
Kaczorowski Piotr (1980- )
(1)
Kalandyk Mariusz (1963- ). Przywracanie pamięci - gest nie tylko rytualny
(1)
Kapka Magdalena. Światło w malarstwie ściennym Jerzego Nowosielskiego
(1)
Knapiński Ryszard (1941- ). LUMEN de LUMINE - alegoryczne wypowiedzi biblijne o symbolice światła i ich obrazowanie w sztuce chrześcijańskiej
(1)
Kostrzyńska-Miłosz Anna. Triumf elektryczności
(1)
Kotorova-Jencova Maria. Influence of the natural environment on the settlement in the Slovak part of the Upper Tisza river basin in the mid-to-late Bronze Age
(1)
Kotorova-Jencova Maria. Vplyv prirodneho prostredia na osidlenie slovenskeho horneho Potisia v strednej az neskorej dobe bronzovej
(1)
Kowalewska-Marszałek Hanna. Na górce czy w dolinie? Topografia terenu i warunki środowiska naturalnego a neolityczna sieć osadnicza Wyżyny Sandomierskiej
(1)
Kowalewska-Marszałek Hanna. On the hill or in the valley? Terrain topography and environmental conditions versus Neolithic settlement system of Sandomierz Upland
(1)
Kubit Janusz. Krośnieński Batalion Obrony Narodowej
(1)
Kucharski Adam (historia). Komety lampy latarnie i fajerwerki
(1)
Kurak Ewa. Światło płynące z nieba
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Rola światła w konceptach programów wnętrz sakralnych autorstwa ks. Sebastiana Piskorskiego
(1)
Kusal Paweł
(1)
Kyc Łukasz
(1)
Lazarovici Gheorghe
(1)
Leszczyński Tomasz
(1)
Leśniak Franciszek (1953- )
(1)
Leśniak Franciszek (1953- ). Wieś miejska Białobrzegi (do połowy XVII wieku)
(1)
Maciudzińska-Kamczycka Magdalena. OR ORAH MORIAH - koncepcja światła w antycznej myśli i sztuce żydowskiej
(1)
Madej Paweł (archeologia). Cultural change in hillfort in Trzcinica Jasło district versus the climate crisis of the second half of the 17th century before Christ
(1)
Madej Paweł (archeologia). Zmiana kulturowa na grodzisku w Trzcinicy powiat Jasło a kryzys klimatyczny w drugiej połowie XVII wieku przed Chrystusem
(1)
Madyda-Legutko Renata. Environmental changes and their relation with changes in settlements on Polish lands in the Early Pre-Roman Period the Roman Period and early phase of the Migration Period (3rd century B.C. to first half of 5th century A.D.)
(1)
Madyda-Legutko Renata. Przemiany środowiska naturalnego i ich związki z przemianami osadnictwa na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim okresie rzymskim i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów (III w. przed Chr. – pierwsza połowa V w. po Chr.)
(1)
Miziołek Jerzy (1953- )
(1)
Miziołek Jerzy (1953- ). Chrześcijańskie misterium Słońca
(1)
Moskal-del Hoyo Magdalena. Changes in forest communities in the loess areas of Lesser Poland based on anthracological research of archaeological sites from the Neolithic and Early Bronze Age
(1)
Moskal-del Hoyo Magdalena. Przemiany w zbiorowiskach leśnych na obszarach lessowych Małopolski: na podstawie badań antrakologicznych z neolitycznych i wczesnobrązowych stanowisk archeologicznych
(1)
Mueller-Bieniek Aldona (1972- ). Fruit and seed of the archaeological sites as a source of knowledge about the paleoenvironment
(1)
Mueller-Bieniek Aldona (1972- ). Owoce i nasiona ze stanowisk archeologicznych jako źródło wiedzy o paleośrodowisku
(1)
Nowakowski Rafał (1972- ). Oświetlenie światło jasność
(1)
Owczarek Przemysław (1975- ). Światło i ogień w kulcie Jana Pawła II na Podhalu
(1)
Pawlikowski Maciej (1947- ). The influence of the environment on human activity in late Paleolithic. Piestany – Moravany area Slovakia
(1)
Pawlikowski Maciej (1947- ). Wpływ środowiska na aktywność człowieka w schyłkowym paleolicie. Rejon Piestany – Moravany Słowacja
(1)
Polański Tomasz. Światło w dekoracji kościołów chrześcijańskiego Wschodu (Gaza Urfa Mor Gabriel)
(1)
Rodzińska-Nowak Judyta. Environmental changes and their relation with changes in settlements on Polish lands in the Early Pre-Roman Period the Roman Period and early phase of the Migration Period (3rd century B.C. to first half of 5th century A.D.)
(1)
Rodzińska-Nowak Judyta. Przemiany środowiska naturalnego i ich związki z przemianami osadnictwa na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim okresie rzymskim i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów (III w. przed Chr. – pierwsza połowa V w. po Chr.)
(1)
Roskal Zenon Eugeniusz (1960- ). Historia naturalna światła elektrycznego
(1)
Rosset Tomasz Feliks de (1958- ). Światło zamknięte w kolekcji sztuki współczesnej
(1)
Rubiś Wojciech. Metafizyka światła we współczesnej sztuce światła na przykładzie sztuki polskiej
(1)
Salwa Mateusz (1979- ). Rola światła w sztuce ogrodowej
(1)
Siemieniec Anna. Światło ze Wschodu światło z Zachodu
(1)
Skoczylas-Śniaz Sylwia. Historia rozwoju osadnictwa na terenie Niecki Podhalańskiej i terenów sąsiednich w czasie późnego holocenu w świetle badań malakologicznych
(1)
Skoczylas-Śniaz Sylwia. The history of the development of settlement in the Podhale Basin and neighbouring areas during the Late Holocene in the light of malacological research
(1)
Starkel Leszek (1931- ). Changes in climate and hydrology during the Holocene controlling the human impact in the natural environment on the territory of Poland
(1)
Starkel Leszek (1931- ). Zmiany klimatu i obiegu wody w holocenie warunkujące ingerencję człowieka w środowisku przyrodniczym Polski
(1)
Tatarczuch Zbigniew (1957- )
(1)
Tendera Paulina. Metafizyka światła we współczesnej sztuce światła na przykładzie sztuki polskiej
(1)
Terlecki Marian Hubert. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie w latach 1996-2011
(1)
Tracz Szymon (1973- ). Światło ze Światłości - epifanie chrystologiczne w sztuce środkowych Włoch w okresie trecenta i pierwszej połowie quattrocenta
(1)
Trytek Tadeusz. Pamiętajcie o poetach
(1)
Valde-Nowak Paweł. Environment and cultural changes in the Stone Age in mountain areas. Why is it so hard to study?
(1)
Valde-Nowak Paweł. Środowisko a zmiany kulturowe w epoce kamienia na obszarach górskich. Dlaczego tak trudno to badać?
(1)
Wołyniec Bartłomiej M. Światło cnót rozmaitych które wszędzie świeci
(1)
Załużny Mirosław. Półprzewodnikowe źródła światła - rewolucja w oświetleniu?
(1)
Łanczont Maria. Malacological and geochemical indicators of environmental changes of Mleczka valey (Kańczuga Upland)
(1)
Łanczont Maria. Malakologiczne i geochemiczne wskaźniki zmian środowiska doliny Mleczki (Wysoczyzna Kańczucka) w Holocenie
(1)
Łopatkiewicz Piotr (1965- ). O Łopackich z Krosna w XVII i XVIII wieku
(1)
Łopatkiewicz Piotr (1965- ). Tablicowy obraz Koronacji Marii w kościele w Jasienicy Rosielnej a początki malarstwa w Krośnie u schyłku XV stulecia
(1)
Łopatkiewicz Tadeusz (1958- ). Dziewiętnastowieczna ikonografa kościoła Świętej Trójcy w Krośnie
(1)
Łotysz Sławomir. Erazm Jerzmanowski: Polak który oświetlał Amerykę
(1)
Łącka Bożena. Malacological and geochemical indicators of environmental changes of Mleczka valey (Kańczuga Upland)
(1)
Łącka Bożena. Malakologiczne i geochemiczne wskaźniki zmian środowiska doliny Mleczki (Wysoczyzna Kańczucka) w Holocenie
(1)
Żelazowski Jerzy. Światło (lumen) w architekturze rzymskiej
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(9)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Subject
Architektura sakralna polska
(1)
Architektura sakralna ukraińska
(1)
Cerkwie
(1)
Cmentarze wojenne
(1)
Dokumenty
(1)
Epoka żelaza
(1)
Fotografia polska
(1)
Geologia historyczna
(1)
Klimat
(1)
Komunizm
(1)
Lampy
(1)
Muzeum Podkarpackie (Krosno)
(1)
Osadnictwo
(1)
Oświetlenie
(1)
Paleoklimatologia
(1)
Pocztówki
(1)
Podziemie polityczne i zbrojne (1944-1956)
(1)
Polish Institute and Sikorski Museum (Londyn)
(1)
Ruch oporu
(1)
Straty wojenne
(1)
Więźniowie polityczni
(1)
Wojna 1914-1918
(1)
Wojna 1939-1945 r.
(1)
Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki (Kraków)
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Zmiany klimatyczne
(1)
Światło
(1)
Subject: time
1901-
(2)
1939-
(2)
1301-
(1)
1401-
(1)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
1801-
(1)
1914-
(1)
1945-
(1)
Subject: place
Krosno
(3)
Krosno (okręg)
(2)
Europa
(1)
Gorlice (okręg)
(1)
Jasło (okręg)
(1)
Karpaty
(1)
Pilzno (okręg)
(1)
Polska
(1)
Sanok (okręg)
(1)
Tatry
(1)
Zakopane
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(4)
Albumy
(2)
Katalogi wystaw
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Źródła historyczne
(1)
13 results Filter
Authority data
Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Ruthenus Wydawnictwo ; Ruthenus ; Barski Rafał Wydawnictwo Ruthenus ; Wydawnictwo Ruthenus ; Wydawnictwo RUTHENUS - Rafał Barski
Authority data
Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Ruthenus Wydawnictwo ; Ruthenus ; Barski Rafał Wydawnictwo Ruthenus ; Wydawnictwo Ruthenus
Wydawnictwo "Ruthenus" Rafał Barski powstało w 1994.
Book
In basket
Autor: Antoń Robert (1963- )
Tytuł: Skarby wawelskie w Kanadzie w latach 1940-1960 : zarys problematyki w świetle dokumentów Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie / Robert Antoń.
Adres wydawniczy: Krosno : Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski, 2021.
Opis fizyczny: 552 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 439-444. Indeks.
Temat: Polish Institute and Sikorski Museum Londyn. Archives - zbiory
Temat: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki Kraków - zbiory - ewakuacja
Temat: Straty wojenne - sztuka - Polska - 1939-1945 r
Temat: Wojna 1939-1945 r. - a kultura
Temat: Zbiory muzealne - historia - Polska - 1939-1945 r
Temat: Zbiory muzealne - historia - Polska - 1945-1989 r
Temat: Polska - polityka - Kanada - 1939-1945 r
Temat: Polska - polityka - Kanada - 1945-1989 r
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski
ISBN: 978-83-7530-756-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 35255, sygn. II 34813 (2 egz.)
Book
In basket
Autor: Tatarczuch Zbigniew (1957- )
Tytuł: Na tatrzańskich drogach : Tatry i Zakopane na dawnych pocztówkach 1889-1939 / Zbigniew Tatarczuch.
Wariant tytułu: Tatry i Zakopane na dawnych pocztówkach 1889-1939
Adres wydawniczy: Krosno : Wydawnictwo Ruthenus - Rafał Barski, 2017.
Opis fizyczny: 261, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 251-253. Indeksy.
Temat: Fotografia polska - tematyka - 19-20 w
Temat: Pocztówki - tematyka - 19-20 w
Temat: Tatry - w fotografii polskiej
Temat: Zakopane - w fotografii polskiej
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski
ISBN: 978-83-7530-495-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 23274 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33647/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kusal Paweł
Tytuł: Zapomniane cerkwie = Forgotten orthodox churches / Paweł Kusal, [Joanna Felke ; tł.: Piotr Kaczorowski].
Wariant tytułu: Forgotten orthodox churches
Adres wydawniczy: Krosno : Wydawnictwo Ruthenus, 2011.
Opis fizyczny: 269, [2] s. : il. : err. ; 29 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 16.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Architektura sakralna polska - album
Temat: Architektura sakralna ukraińska - album
Temat: Cerkwie - Polska - album
Temat: Cerkwie - Ukraina - album
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Felke, Joanna.
Hasło dodatkowe: Kaczorowski, Piotr (1980- ).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski
ISBN: 978-83-7530-114-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dział Sztuki Cerkiewnej sygn. III 18097
Book
In basket
Tytuł: Krosno i powiat krośnieński w latach 1944-1956 : materiały z konferencji naukowych zorganizowanych przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie w latach 2012-2013 / red. Czesław Nowak ; [aut. Ewa Bereś i in.].
Adres wydawniczy: Krosno : Muzeum Podkarpackie w Krośnie : Wydawnictwo Ruthenus - Rafał Barski, 2015.
Opis fizyczny: 549, [1] s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Krosno - 1944-1956 r. - materiały konferencyjne
Temat: Krosno okręg - 1944-1956 r. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Nowak, Czesław (1951- ).
Hasło dodatkowe: Bereś, Ewa.
Hasło dodatkowe: Muzeum Podkarpackie (Krosno)
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski
ISBN: 978-83-936970-8-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29763 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33932 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Pradziejowe osady obronne w Karpatach / [red. Jan Gancarski ; współpr. red. Tomasz Leszczyński ; aut. Gheorghe Lazarovici i in.].
Adres wydawniczy: Krosno : Muzeum Podkarpackie w Krośnie : Wydawnictwo Ruthenus, 2015.
Opis fizyczny: 415, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
Uwaga: Materiały z konf., 15-16.11.2012 r., Krosno.
Uwaga: Bibliogr. przy ref.
Uwaga: Tekst częśc. ang., niem., słowac. Streszcz. ang., pol. przy ref.
Temat: Epoka żelaza - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Osadnictwo - archeologia - Europa Środkowo-Wschodnia - 7 w. p.n.e.-1 w. - materiały konferencyjne
Temat: Karpaty - archeologia - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Gancarski, Jan (1956- ).
Hasło dodatkowe: Leszczyński, Tomasz.
Hasło dodatkowe: Lazarovici, Gheorghe.
Hasło dodatkowe: Muzeum Podkarpackie (Krosno)
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski
ISBN: 978-83-936970-9-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29762 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dokumenty królewskie dla miasta Krosna / [red. Jan Gancarski ; współpr. red. Łukasz Kyc, Czesław Nowak].
Adres wydawniczy: Krosno : Muzeum Podkarpackie w Krośnie : Wydawnictwo Ruthenus - Rafał Barski, 2013.
Opis fizyczny: 204 s. : il. (gł. kolor.) ; 27x30 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 203-204.
Uwaga: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwa Podkarpackiego oraz Gminy Krosno.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Muzeum Podkarpackie Krosno - wystawy - 2013
Temat: Muzeum Podkarpackie Krosno - zbiory - 14-18 w
Temat: Dokumenty - wystawy - Polska - 14-18 w
Temat: Dokumenty - zbiory - Polska - 14-18 w
Temat: Krosno - muzealnictwo - zbiory - 14-18 w
Temat: Krosno - prawo - 14-18 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi zbiorów
Gatunek, rodzaj, forma: Źródła historyczne
Hasło dodatkowe: Gancarski, Jan (1956- ).
Hasło dodatkowe: Kyc, Łukasz.
Hasło dodatkowe: Nowak, Czesław (1951- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Podkarpackie (Krosno)
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski
ISBN: 978-83-936970-2-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 20441 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 7 / pod redakcją Franciszka Leśniaka.
Adres wydawniczy: Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej : Wydawnictwo RUTHENUS, 2016.
Opis fizyczny: 381 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach do art. Indeksy.
Temat: Krosno - historia
Hasło dodatkowe: Leśniak, Franciszek (1953- ).
Hasło dodatkowe: Babnis, Tomasz. Humanista niesłusznie zapomniany
Hasło dodatkowe: Belcik, Wanda. Dziełalność Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w XV kadencji (2011-2014)
Hasło dodatkowe: Fałtynowicz, Zbigniew (1954- ). Maria Konopnicka w Żarnowcu
Hasło dodatkowe: Gajdziszewska, Adrianna. Obraz Stanisława Bergmana "Stanisław Oświęcim przy zwłokach Anny Oświęcimówny"
Hasło dodatkowe: Jakubus, Marek. Oświata dukielska w latach 1772-1918
Hasło dodatkowe: Kalandyk, Mariusz (1963- ). Przywracanie pamięci - gest nie tylko rytualny
Hasło dodatkowe: Kubit, Janusz. Krośnieński Batalion Obrony Narodowej
Hasło dodatkowe: Leśniak, Franciszek (1953- ). Wieś miejska Białobrzegi (do połowy XVII wieku)
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Piotr (1965- ). O Łopackich z Krosna w XVII i XVIII wieku
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Piotr (1965- ). Tablicowy obraz Koronacji Marii w kościele w Jasienicy Rosielnej a początki malarstwa w Krośnie u schyłku XV stulecia
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Tadeusz (1958- ). Dziewiętnastowieczna ikonografa kościoła Świętej Trójcy w Krośnie
Hasło dodatkowe: Terlecki, Marian Hubert. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie w latach 1996-2011
Hasło dodatkowe: Trytek, Tadeusz. Pamiętajcie o poetach...
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski
ISBN: 978-83-910572-4-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 4930/7 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice. T. 2 / redakcja naukowa Jerzy Miziołek ; we współpracy z Janem Gancarskim i Anną Guz-Iwaniec.
Adres wydawniczy: Krosno : Muzeum Podkarpackie w Krośnie : realizacja wydawnicza Wydawnictwo Ruthenus, 2018.
Opis fizyczny: 535, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Uwaga: Materiały z konf. nauk.: Krosno, 21-22 września 2016 r.
Uwaga: Bibliogr. przy ref.
Temat: Lampy - materiały konferencyjne
Temat: Oświetlenie - materiały konferencyjne
Temat: Światło - materiały konferencyjne
Temat: Światło - stosowanie - sztuka - materiały konferencyjne
Temat: Światło - symbolika - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Gancarski, Jan (1956- ).
Hasło dodatkowe: Guz-Iwaniec, Anna.
Hasło dodatkowe: Miziołek, Jerzy (1953- ).
Hasło dodatkowe: Miziołek, Jerzy (1953- ). Chrześcijańskie misterium Słońca
Hasło dodatkowe: Żelazowski, Jerzy. Światło (lumen) w architekturze rzymskiej
Hasło dodatkowe: Maciudzińska-Kamczycka, Magdalena. OR, ORAH, MORIAH - koncepcja światła w antycznej myśli i sztuce żydowskiej
Hasło dodatkowe: Polański, Tomasz. Światło w dekoracji kościołów chrześcijańskiego Wschodu (Gaza, Urfa, Mor Gabriel)
Hasło dodatkowe: Kurzej, Michał (1981- ). Rola światła w konceptach programów wnętrz sakralnych autorstwa ks. Sebastiana Piskorskiego
Hasło dodatkowe: Knapiński, Ryszard (1941- ). LUMEN de LUMINE - alegoryczne wypowiedzi biblijne o symbolice światła i ich obrazowanie w sztuce chrześcijańskiej
Hasło dodatkowe: Tracz, Szymon (1973- ). "Światło ze Światłości" - epifanie chrystologiczne w sztuce środkowych Włoch w okresie trecenta i pierwszej połowie quattrocenta
Hasło dodatkowe: Hryszko, Barbara. Problematyka światła w teorii francuskiej sztuki akademickiej na przykładzie wykładu Sébastiena Bourdona z roku 1669
Hasło dodatkowe: Guz-Iwaniec, Anna. Światło w wybranych dziełach malarskich ze zbiorów Muzeum Podkarpackiego w Krośnie
Hasło dodatkowe: Kapka, Magdalena. Światło w malarstwie ściennym Jerzego Nowosielskiego
Hasło dodatkowe: Siemieniec, Anna. Światło ze Wschodu, światło z Zachodu
Hasło dodatkowe: Tendera, Paulina. Metafizyka światła we współczesnej sztuce światła na przykładzie sztuki polskiej
Hasło dodatkowe: Rubiś, Wojciech. Metafizyka światła we współczesnej sztuce światła na przykładzie sztuki polskiej
Hasło dodatkowe: Nowakowski, Rafał (1972- ). Oświetlenie, światło, jasność
Hasło dodatkowe: Cichoń, Krzysztof. Światło jako opresja
Hasło dodatkowe: Salwa, Mateusz (1979- ). Rola światła w sztuce ogrodowej
Hasło dodatkowe: Kurak, Ewa. Światło płynące z nieba
Hasło dodatkowe: Wołyniec, Bartłomiej M. "Światło cnót rozmaitych, które wszędzie świeci"
Hasło dodatkowe: Kucharski, Adam (historia). Komety, lampy, latarnie i fajerwerki
Hasło dodatkowe: Owczarek, Przemysław (1975- ). Światło i ogień w kulcie Jana Pawła II na Podhalu
Hasło dodatkowe: Gierlach, Krzysztof. W kręgu światła lampy naftowej - epokowy wynalazek i dzieło sztuki użytkowej
Hasło dodatkowe: Łotysz, Sławomir. Erazm Jerzmanowski: Polak, który oświetlał Amerykę
Hasło dodatkowe: Roskal, Zenon Eugeniusz (1960- ). Historia naturalna światła elektrycznego
Hasło dodatkowe: Załużny, Mirosław. Półprzewodnikowe źródła światła - rewolucja w oświetleniu?
Hasło dodatkowe: Kostrzyńska-Miłosz, Anna. Triumf elektryczności
Hasło dodatkowe: Rosset, Tomasz Feliks de (1958- ). Światło zamknięte w kolekcji sztuki współczesnej
Hasło dodatkowe: Jankiewicz, Paula. Świece źródłem światła niekoniecznie naturalnego
Hasło dodatkowe: Jabłońska, Elżbieta (1958- ). Świece źródłem światła niekoniecznie naturalnego
Hasło dodatkowe: Jablonskaja, Ivona. Świece źródłem światła niekoniecznie naturalnego
Hasło dodatkowe: Gil, Zdzisław (1949- ). Konserwacja kryształowego świecznika z dawnej cerkwi pw. Zaśnięcia Bogarodzicy w Bałuciance koło Rymanowa Zdroju
Hasło dodatkowe: Muzeum Podkarpackie (Krosno)
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski
ISBN: 978-83-943173-9-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 23420/2 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Zmiany środowiska i warunków klimatycznych w okresie od schyłkowego paleolitu do końca średniowiecza i ich wpływ na warunki życia człowieka w północnej części Europy Środkowej / redakcja Jan Gancarski.
Adres wydawniczy: Krosno : Muzeum Podkarpackie w Krośnie : Wydawnictwo Ruthenus, 2021.
Opis fizyczny: 452 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Materiały konferencyjne: Krosno, 24-25 października 2019 r.
Uwaga: Bibliogr. przy ref.
Uwaga: Jeden ref. w jęz. słowackim, streszcz. w jęz. ang.
Temat: Geologia historyczna - Europa - materiały konferencyjne
Temat: Klimat - historia - Europa - materiały konferencyjne
Temat: Paleoklimatologia - materiały konferencyjne
Temat: Zmiany klimatyczne - materiały konferencyjne
Temat: Europa - archeologia - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Gancarski, Jan (1956- ).
Hasło dodatkowe: Alexandrowicz, Witold Paweł. Historia rozwoju osadnictwa na terenie Niecki Podhalańskiej i terenów sąsiednich w czasie późnego holocenu w świetle badań malakologicznych
Hasło dodatkowe: Alexandrowicz, Witold Paweł. Malacological and geochemical indicators of environmental changes of Mleczka valey (Kańczuga Upland)
Hasło dodatkowe: Alexandrowicz, Witold Paweł. Malakologiczne i geochemiczne wskaźniki zmian środowiska doliny Mleczki (Wysoczyzna Kańczucka) w Holocenie
Hasło dodatkowe: Alexandrowicz, Witold Paweł. The history of the development of settlement in the Podhale Basin and neighbouring areas during the Late Holocene in the light of malacological research
Hasło dodatkowe: Degórski, Marek. The use of selected soil characteristics in understanding palaeoenvironments
Hasło dodatkowe: Degórski, Marek. Wykorzystanie wybranych charakterystyk glebowych w poznaniu paleośrodowisk
Hasło dodatkowe: Gancarski, Jan (1956- ). Introduction
Hasło dodatkowe: Gancarski, Jan (1956- ). Wstęp
Hasło dodatkowe: Gębica, Piotr (1961- ). Regional and local determinants for climatic and environmental changes – the response of the fluvial systems and their influence on the societies of the central-eastern Europe
Hasło dodatkowe: Gębica, Piotr (1961- ). Regionalne i lokalne uwarunkowania zmian klimatu i środowiska – odpowiedź systemów fluwialnych i wpływ na społeczeństwo w Europie środkowo-wschodniej
Hasło dodatkowe: Kotorová-Jenčová, Mária. Influence of the natural environment on the settlement in the Slovak part of the Upper Tisza river basin in the mid-to-late Bronze Age
Hasło dodatkowe: Kotorová-Jenčová, Mária. Vplyv prírodného prostredia na osídlenie slovenského horného Potisia v strednej až neskorej dobe bronzovej
Hasło dodatkowe: Kowalewska-Marszałek, Hanna. Na górce czy w dolinie? Topografia terenu i warunki środowiska naturalnego a neolityczna sieć osadnicza Wyżyny Sandomierskiej
Hasło dodatkowe: Kowalewska-Marszałek, Hanna. On the hill or in the valley? Terrain topography and environmental conditions versus Neolithic settlement system of Sandomierz Upland
Hasło dodatkowe: Łanczont, Maria. Malacological and geochemical indicators of environmental changes of Mleczka valey (Kańczuga Upland)
Hasło dodatkowe: Łanczont, Maria. Malakologiczne i geochemiczne wskaźniki zmian środowiska doliny Mleczki (Wysoczyzna Kańczucka) w Holocenie
Hasło dodatkowe: Łącka, Bożena. Malacological and geochemical indicators of environmental changes of Mleczka valey (Kańczuga Upland)
Hasło dodatkowe: Łącka, Bożena. Malakologiczne i geochemiczne wskaźniki zmian środowiska doliny Mleczki (Wysoczyzna Kańczucka) w Holocenie
Hasło dodatkowe: Madej, Paweł (archeologia). Cultural change in hillfort in Trzcinica, Jasło district, versus the climate crisis of the second half of the 17th century before Christ
Hasło dodatkowe: Madej, Paweł (archeologia). Zmiana kulturowa na grodzisku w Trzcinicy, powiat Jasło, a kryzys klimatyczny w drugiej połowie XVII wieku przed Chrystusem
Hasło dodatkowe: Madyda-Legutko, Renata. Environmental changes and their relation with changes in settlements on Polish lands in the Early Pre-Roman Period, the Roman Period and early phase of the Migration Period (3rd century B.C. to first half of 5th century A.D.)
Hasło dodatkowe: Madyda-Legutko, Renata. Przemiany środowiska naturalnego i ich związki z przemianami osadnictwa na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim, okresie rzymskim i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów (III w. przed Chr. – pierwsza połowa V w. po Chr.)
Hasło dodatkowe: Moskal-del Hoyo, Magdalena. Changes in forest communities in the loess areas of Lesser Poland based on anthracological research of archaeological sites from the Neolithic and Early Bronze Age
Hasło dodatkowe: Moskal-del Hoyo, Magdalena. Przemiany w zbiorowiskach leśnych na obszarach lessowych Małopolski: na podstawie badań antrakologicznych z neolitycznych i wczesnobrązowych stanowisk archeologicznych
Hasło dodatkowe: Mueller-Bieniek, Aldona (1972- ). Fruit and seed of the archaeological sites as a source of knowledge about the paleoenvironment
Hasło dodatkowe: Mueller-Bieniek, Aldona (1972- ). Owoce i nasiona ze stanowisk archeologicznych jako źródło wiedzy o paleośrodowisku
Hasło dodatkowe: Pawlikowski, Maciej (1947- ). The influence of the environment on human activity in late Paleolithic. Piešťany – Moravany area, Slovakia
Hasło dodatkowe: Pawlikowski, Maciej (1947- ). Wpływ środowiska na aktywność człowieka w schyłkowym paleolicie. Rejon Piešťany – Moravany, Słowacja
Hasło dodatkowe: Rodzińska-Nowak, Judyta. Environmental changes and their relation with changes in settlements on Polish lands in the Early Pre-Roman Period, the Roman Period and early phase of the Migration Period (3rd century B.C. to first half of 5th century A.D.)
Hasło dodatkowe: Rodzińska-Nowak, Judyta. Przemiany środowiska naturalnego i ich związki z przemianami osadnictwa na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim, okresie rzymskim i wczesnej fazie okresu wędrówek ludów (III w. przed Chr. – pierwsza połowa V w. po Chr.)
Hasło dodatkowe: Skoczylas-Śniaz, Sylwia. Historia rozwoju osadnictwa na terenie Niecki Podhalańskiej i terenów sąsiednich w czasie późnego holocenu w świetle badań malakologicznych
Hasło dodatkowe: Skoczylas-Śniaz, Sylwia. The history of the development of settlement in the Podhale Basin and neighbouring areas during the Late Holocene in the light of malacological research
Hasło dodatkowe: Starkel, Leszek (1931- ). Changes in climate and hydrology during the Holocene controlling the human impact in the natural environment on the territory of Poland
Hasło dodatkowe: Starkel, Leszek (1931- ). Zmiany klimatu i obiegu wody w holocenie warunkujące ingerencję człowieka w środowisku przyrodniczym Polski
Hasło dodatkowe: Valde-Nowak, Paweł. Environment and cultural changes in the Stone Age in mountain areas. Why is it so hard to study?
Hasło dodatkowe: Valde-Nowak, Paweł. Środowisko a zmiany kulturowe w epoce kamienia na obszarach górskich. Dlaczego tak trudno to badać?
Hasło dodatkowe: Muzeum Podkarpackie (Krosno)
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski
ISBN: 978-83-963219-0-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 35221 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again