Form of Work
Książki
(58)
Czasopisma
(5)
Status
available
(50)
unavailable
(6)
unknown
(3)
Branch
Magazyn
(56)
Dział
(3)
Author
Rodak Paweł (1967- )
(4)
Sadurska Anna (1921-2004)
(4)
Majda Tadeusz (1946- )
(3)
Mencwel Andrzej (1940- )
(3)
Mrozowska Alina Barbara (1927-1999)
(3)
Ziemba Antoni (1960- )
(3)
Budzińska Elżbieta
(2)
Chopin Fryderyk (1810-1849)
(2)
Czwojdrak Bożena
(2)
Helman Zofia (1937- )
(2)
Januszewska-Jurkiewicz Joanna
(2)
Kulecka Alicja (1956- )
(2)
Lisowicz-Żurek Dorota
(2)
Markowski Artur
(2)
Miroszewski Kazimierz (1957- )
(2)
Rychel-Mantur Dominika
(2)
Skowron Zbigniew
(2)
Wiśniewski Robert (1968- )
(2)
Wróblewska-Straus Hanna (1939- )
(2)
Węcowski Piotr (1972- )
(2)
Ambroży (św. ; ca 337-397). Epistula 77 (pol.)
(1)
Ambroży (św. ; ca 337-397). Hymnus 11 (Grates Tibi Iesu novas) (pol.)
(1)
Antyborzec Ewa. The digital publication of sources documenting the verbal and musical folklore at Oskar Kolberg Institute in Poznan
(1)
Antyborzec Ewa. Z problematyki cyfrowej publikacji źródeł dokumentujących folklor słowny i muzyczny w Instytucie im. Oskara Kolberga w Poznaniu
(1)
Arendt Ada
(1)
Arvaniti Joanna
(1)
Augustyn (św. ; 354-430). Confessiones 9 7 (pol.)
(1)
Augustyn (św. ; 354-430). De Civitate Dei 22 8-9 (pol.)
(1)
Augustyn (św. ; 354-430). Sermones 286 (pol.)
(1)
Augustyn (św. ; 354-430). Sermones 318 (pol.)
(1)
Babilas Dorota
(1)
Babiński Aleksander Zygmunt (1976- )
(1)
Baczko Bronisław (1923-2016). Utopia i polityka
(1)
Balińska-Ciężki Dorota. Sgraffito – zdobnictwo elewacji w XX w. jako wyraz ideologii mody i autorskich pomysłów
(1)
Barucka Edyta (1959- )
(1)
Basiul Elżbieta. Badanie pierwotnej kolorystyki budynków Zespołu Toru Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie
(1)
Beauvois Daniel (1938- ). Les illusions des insurges polonais de 1863 quant a une aide ukrainienne ou la survie fantomatique de la republique d'avant las partages
(1)
Beylin Marek (1957- ). Kroński faszyzm komunizm
(1)
Białobłocka Karolina. Kolorystyka architektury Dolnego Śląska w okresie historyzmu i modernizmu – elewacje tynkowane
(1)
Białostocki Jan (1921-1988)
(1)
Biernacka Maria Magdalena (1941- ). "...Na publiczny użytek"
(1)
Biernat Andrzej (1949- )
(1)
Bieńkowska Barbara (1934- ). Polonika w bibliotekach obcych
(1)
Borejsza Jerzy Wojciech (1935- ). Rok 1968
(1)
Borowik Aneta
(1)
Borowska Małgorzata (filologia klasyczna)
(1)
Borzym Stanisław (1939- ). Bergson
(1)
Budrewicz Tadeusz (1951- ). Duchy książek
(1)
Bąbiak Grzegorz Paweł. Mecenat na ziemiach polskich w XIX w
(1)
Chartier Roger (1945- )
(1)
Chlebus Ewa. Dwie oprawy Tomasza Krugera z księgozbioru elbląskiego patrycjusza Andrzeja Morenberga
(1)
Chodkowska Anita (1956- )
(1)
Chrościcki Juliusz A. (1942- )
(1)
Ciszewska Wanda (1972- ). Bibliografia prac Janusza Tondela
(1)
Ciszewska Wanda (1972- ). Sygnety drukarskie - subiektywny przegląd materiałów dostępnych w sieci
(1)
Cubrzyńska-Leonarczyk Maria
(1)
Czapelska Zofia
(1)
Czapelski Marek
(1)
Czyżak Marta (1972- ). Rękopisy duchownych Prus Krzyżackich w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
(1)
Deniziak Michał. Kolekcja i melancholia
(1)
Diderot Denis (1713-1784)
(1)
Domańska Ewa (1963- ). Semiofory i pneumatofory w perspektywie biohumanistycznej
(1)
Domański Juliusz (1927- ). Czy filozofia jest tym czym są filozofowie?
(1)
Dymowski Arkadiusz
(1)
Działoszyński Bartosz (1977- ). Przeszłość jako przedmiot wiary i wiedzy
(1)
Długosz Magdalena (1981- ). Prace Józefa Mehoffera na XXIV wystawie Secesji Wiedeńskiej w 1905 r. poświęconej współczesnej sztuce religijnej
(1)
Dłuski Wiktor (1939- ). Anton Czechow "Student"
(1)
Febvre Lucien (1878-1956)
(1)
Fedorowicz Irena. Michał Eustachy Brensztejn - żmudzko-wileński starożytnik i kolekcjoner
(1)
Ferenc Marek (1966- )
(1)
Fertacz Sylwester (1950- )
(1)
Fic Maciej (1973- )
(1)
Friszke Andrzej (1956- ). Zmagania z XX wiekiem
(1)
Gadomska Beata
(1)
Gawęcka Barbara Maria
(1)
Gawęcka Barbara Maria. Dziewiętnasto- i dwudziestowieczne malowidła ścienne w katedrze kieleckiej
(1)
Gielata Ireneusz. Kolekcjoner sztucznych kwiatów (diuk Jan Jorisa-Karla Huysmansa)
(1)
Gieysztor Aleksander (1916-1999)
(1)
Gniazdowski Andrzej (1964- ). Trzeba bycia
(1)
Godlewski Grzegorz (1955- )
(1)
Grabowska Marta (1948- )
(1)
Grzybkowski Andrzej (1935- )
(1)
Gzella Jacek (1954- ). Spór o naprawę Rzeczypospolitej
(1)
Głowacka Ewa (1959- ). List gratulacyjny od dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK dr hab. Prof. UMK Ewy Głowackiej
(1)
Głowiński Michał (1934- ). Poezja i wielkie gadanie (Norwid - Szymborska - Barańczak)
(1)
Hieronim (św. ; ok. 340-ok. 420). Contra Vigilantium (pol.)
(1)
Hieronim (św. ; ok. 340-ok. 420). Epistula 109 (pol.)
(1)
Hofman Iwona. Przyszłość jako przedmiot refleksji w "Kulturze"
(1)
Hopfinger Maryla (1942- ). Doświadzenia audiowizualne
(1)
Hładoń-Wiącek Joanna. "Ondraszek" Gustawa Morcinka w drzeworytach toruńskiego plastyka Zygfryda Gardzielewskiego
(1)
Imańska Iwona (1958- )
(1)
Imańska Iwona (1958- ). Bibliografia prac Janusza Tondela
(1)
Imańska Iwona (1958- ). Kilka nowych ustaleń u aukcjach książek w dawnym Królewcu Pruskim w XVIII wieku
(1)
Imańska Iwona (1958- ). Słowo wstępne
(1)
Jakubaszek Jakub. Narzędzia modernizacji reprezentacje nowoczesności
(1)
Jakubiak Krzysztof
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki)
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). Programy tematy i treści ideowe dekoracji ściennych drewnianych świątyń wielkopolskiej prowincji 1800–1915
(1)
Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja (1954- ). Wprowadzenie do badań opraw druków cyrylickich w zbiorach polskich
(1)
Jaworska Justyna. Rozkosze Hygeopola
(1)
Year
2020 - 2020
(1)
2010 - 2019
(32)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(5)
1980 - 1989
(5)
1970 - 1979
(9)
1960 - 1969
(6)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(64)
Language
Polish
(63)
English
(1)
Subject
Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa)
(11)
Historia
(4)
Książka
(3)
Literatura polska
(3)
Obyczaje
(3)
Rysunek
(3)
Sztuka
(3)
Architektura polska
(2)
Biblioteki naukowe
(2)
Chopin, Fryderyk
(2)
Drukarstwo
(2)
Edytorstwo
(2)
Kultura
(2)
Listy polskie
(2)
Literatura
(2)
Sztuka niderlandzka
(2)
Ubiór turecki
(2)
Architekci polscy
(1)
Architektura francuska
(1)
Architektura gotycka
(1)
Barwy
(1)
Biblioteka Jagiellońska
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Bibliotekarstwo klasztorne
(1)
Bibliotekarze
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Ceramika
(1)
Czasopisma polskie
(1)
Czytelnictwo
(1)
Digitalizacja
(1)
Dokumenty życia społecznego
(1)
Druki ulotne
(1)
Epigrafika
(1)
Film
(1)
Filozofia
(1)
Fotografia
(1)
Garnier, Charles
(1)
Gieysztor, Aleksander
(1)
Gotyk
(1)
Grabiański, Ludwik Mikołaj
(1)
Grafika francuska
(1)
Grafika polska
(1)
Grafika włoska
(1)
Grohmann Henryk (1862-1939)
(1)
Historycy
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Introligatorstwo
(1)
Językoznawcy
(1)
Kalendarze polskie
(1)
Katalog
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Księgozbiory domowe
(1)
Kultura klasyczna
(1)
Linde, Samuel Bogumił
(1)
Malarstwo (szt.plast.)
(1)
Malarstwo egipskie
(1)
Malarstwo monumentalne polskie
(1)
Malarstwo niderlandzkie
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Malarstwo sakralne polskie
(1)
Mecenat
(1)
Miasto-ogród
(1)
Mitologia słowiańska
(1)
Monety rzymskie
(1)
Mutsuhito
(1)
Muzeum Narodowe (Gdańsk)
(1)
Muzeum Narodowe (Poznań)
(1)
Opera
(1)
Opéra national de Paris
(1)
Oświecenie
(1)
Piranesi, Giovanni Battista
(1)
Pniewski, Bohdan
(1)
Polonica
(1)
Pomian, Krzysztof
(1)
Przedmioty użytku codziennego
(1)
Przemysł
(1)
Przemysł włókienniczy
(1)
Publicystyka żydowska
(1)
Realizm socjalistyczny
(1)
Relikwie
(1)
Robotnicy
(1)
Rysunek francuski
(1)
Rysunek niderlandzki
(1)
Rysunek polski
(1)
Rysunek włoski
(1)
Rzeźba egipska
(1)
Rzeźba grecka
(1)
Rękopisy
(1)
Sekula, Allan
(1)
Stare druki
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Szlachta
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Targi i wystawy
(1)
Teatr
(1)
Teatr operowy francuski
(1)
Tondel, Janusz
(1)
Subject: time
1901-
(12)
1801-
(10)
1701-
(8)
1401-
(5)
1501-
(4)
1601-
(4)
1301-
(3)
200-101 p.n.e.
(2)
2001-0
(2)
300-201 p.n.e.
(2)
301-
(2)
100-1 p.n.e.
(1)
1201-
(1)
401-
(1)
Subject: place
Rzym (państwo)
(4)
Warszawa
(3)
Oświęcim
(2)
Białystok
(1)
Bizancjum
(1)
Burgundia
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Grecja
(1)
Japonia
(1)
Jaćwież
(1)
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Memfis (Egipt ; miasto dawne)
(1)
Przemyśl
(1)
Łódź
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(5)
Czasopisma historyczne polskie
(3)
Księgi pamiątkowe
(3)
Materiały konferencyjne
(3)
Biografie
(2)
Czasopisma literackie polskie
(2)
Katalogi wystaw
(2)
Literatura
(2)
Antologie
(1)
Czasopisma filologiczne polskie
(1)
Czasopisma naukowe polskie
(1)
Czasopisma o sztuce polskie
(1)
Czasopisma o sztuce polskie
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Kalendarium
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Szkice literackie francuskie
(1)
Źródła historyczne
(1)
Domain
Historia
(2)
Kultura i sztuka
(1)
65 results Filter
Authority data
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ; Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego ; Warsaw University Press ; WUW ; Uniwersytet Warszawski - Wydawnictwa ; Wydawnictwa UW ; Éditions de l'Université de Varsovie
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego założono w 1956.
Book
In basket
Autor: Arendt Ada
Tytuł: Archeologia zatroskania : staropolskie kalendarze w działaniu / Ada Arendt.
Wariant tytułu: Staropolskie kalendarze w działaniu
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
Opis fizyczny: 344 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Seria: Communicare
Uwaga: Bibliogr. s. 311-337. Indeks.
Uwaga: Publikacja dofinansowana przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
Temat: Grabiański Ludwik Mikołaj (ok. 1650-1714)
Temat: Łuszczewski Bazyli Władysław (ok. 1640-ok. 1690)
Temat: Biblioteka Jagiellońska - zbiory - 17-18 w
Temat: Kalendarze polskie - historia - 15-18 w
Temat: Kalendarze polskie - zbiory - Polska - 17-18 w
Temat: Szlachta - życie codzienne - Polska - 17-18 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-3917-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33410 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Babilas Dorota
Tytuł: Opera Paryska : Palais Garnier : historia, sztuka, mit / Dorota Babilas.
Wariant tytułu: Palais Garnier : historia, sztuka, mit
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.
Opis fizyczny: 230 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 213-219, filmogr. s. 220-221. Indeks.
Uwaga: Publikacja dofinansowana przez Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Uwaga: Streszcz. ang., fr.
Temat: Garnier Charles (1825-1898)
Temat: Opéra national de Paris - historia
Temat: Opéra national de Paris - w filmie
Temat: Opéra national de Paris - w literaturze
Temat: Opéra national de Paris - w sztuce
Temat: Architektura francuska - 19 w
Temat: Budownictwo użyteczności publicznej - Francja - 19 w
Temat: Film - tematyka - 20-21 w
Temat: Literatura - tematyka - 19-21 w
Temat: Opera - Francja - 19-21 w
Temat: Sztuka - tematyka - 19-21 w
Temat: Teatr - budownictwo - Francja - 19 w
Temat: Teatr operowy francuski - historia - 19-21 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-3173-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31840 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie : przewodnik / [materiały do przewodnika przygot. Zofia Czapelska i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1979.
Opis fizyczny: 75, [1] s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa)
Temat: Biblioteki naukowe - Polska
Hasło dodatkowe: Czapelska, Zofia.
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7240 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Czapelski Marek
Tytuł: Bohdan Pniewski - warszawski architekt XX wieku / Marek Czapelski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008.
Opis fizyczny: 396 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego
Seria: Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
Seria: Dissertationes Universitatis Varsoviensis
Uwaga: Bibliogr. s. 353-366. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Pniewski Bohdan (1897-1965) - biografia
Temat: Architekci polscy - 20 w
Temat: Architektura polska - 20 w
Temat: Warszawa - budownictwo - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-0450-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23789 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Dymowski Arkadiusz
Tytuł: Nummi serrati, bigati et alii : coins of the Roman Republic in East-Central Europe north of the Sudetes and the Carpathians / Arkadiusz Dymowski.
Wariant tytułu: Coins of the Roman Republic in East-Central Europe north of the Sudetes and the Carpathians
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2016.
Opis fizyczny: 341, [1] s., [87] s. tabl. kolor. (w tym złoż.). ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 311-335. Indeksy.
Temat: Monety rzymskie - archeologia - Europa Środkowo-Wschodnia - 3-1 w. p.n.e
Temat: Europa Środkowo-Wschodnia - archeologia - 3-1 w. p.n.e
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-2462-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 30861 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Barucka Edyta (1959- )
Tytuł: W szkatułach zieleni : europejski ruch miast ogrodów 1903-1930 / Edyta Barucka.
Wariant tytułu: Europejski ruch miast ogrodów 1903-1930
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.
Opis fizyczny: 239 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr., netogr. s. 218-231. Indeks.
Temat: Miasto-ogród - planowanie przestrzenne - Europa - 1901-1939 r
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-1659-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28888 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Grabowska Marta (1948- )
Tytuł: Systemy online w bibliotekach.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992.
Opis fizyczny: 172, [1] s. ; 24 cm.
Seria: Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego
Seria: Dissertationes Universitatis Varsoviensis
Seria: Dissertationes WUW
Uwaga: Na s. red. i s. 4 okł. błędnie: ISBN. - Summ.
Uwaga: Dissertationes WUW.
Uwaga: Bibliogr. s. 163-173.
Temat: Bibliotekarstwo - automatyzacja
Temat: Katalog - automatyzacja
Temat: Systemy informacyjne - automatyzacja
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 83-230-0706-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10489 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Grzybkowski Andrzej (1935- )
Tytuł: Gotycka architektura murowana w Polsce / Andrzej Grzybkowski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014.
Opis fizyczny: 309 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Architektura gotycka - historia - Polska
Temat: Gotyk - budownictwo - Polska - 13-14 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-1304-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29125 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Poprzęcka Maria (1942- )
Tytuł: Czas wyobrażony : o sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX wieku / Maria Poprzęcka.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1986.
Opis fizyczny: 151 s., [22] s. tabl. ; 24 cm.
Seria: Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego
Seria: Dissertationes Universitatis Varsoviensis
Seria: Dissertationes WUW
Uwaga: Dissertationes WUW.
Temat: Historia - ikonografia - Polska - 19 w
Temat: Malarstwo polskie - tematyka - historia - 19 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8183 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Sztetyłło Zofia (1932- )
Tytuł: Grecka epigrafika ceramiczna : skrypt dla studentów archeologii śródziemnomorskiej / Zofia Sztetyłło.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1971.
Opis fizyczny: 105, [1] s. : il. ; 23 cm.
Temat: Ceramika - wyroby - archeologia - Grecja - 5 w. p.n.e.-3 w
Temat: Epigrafika - Grecja - 5 w. p.n.e.-3 w
Gatunek, rodzaj, forma: Podręczniki akademickie
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 5715 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Tyszkowa Maria (1938- )
Tytuł: Druga wojna światowa (1939-1945) w zbiorach BUW : informator o rękopisach = The IInd world war (1939-1945) in the Warsaw University Library : catalogue of manuscripts / Maria Tyszkowa.
Wariant tytułu: IInd world war (1939-1945) in the Warsaw University Library : catalogue of manuscripts.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1982.
Opis fizyczny: [4], IV, [2], 65, [1] s. ; 24 cm.
Seria: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
Uwaga: Bibliogr. s. 34-73. Indeksy.
Uwaga: Wstęp także ang.
Temat: Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa) - zbiory - 20 w
Temat: Literatura polska - 20 w. - bibliografia
Temat: Rękopisy - 20 w. - katalog
Temat: Wojna 1939-1945 r. - bibliografia
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 10954, sygn. Kat. 10953 (2 egz.)
Book
In basket
Autor: Zalewska Anna (1988- )
Tytuł: Jaką płeć ma robotnica? : analiza symboli realizmu socjalistycznego / Anna Zalewska.
Wariant tytułu: Analiza symboli realizmu socjalistycznego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.
Opis fizyczny: 228, [1] s. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr., netogr. s. 225-[229].
Uwaga: Publikacja dofinansowana przez Wydział Polonistyki UW.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Realizm socjalistyczny
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-3386-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32439 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Ziemba Antoni (1960- )
Tytuł: Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500. T. 1, Sztuka dworu burgundzkiego oraz miast niderlandzkich / Antoni Ziemba.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008.
Opis fizyczny: 541 s., [58] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Seria: Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
Uwaga: Bibliogr. s. 452-503. Indeks.
Temat: Sztuka niderlandzka - historia - 14-15 w
Temat: Burgundia - sztuka - 14-15 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-0443-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 24222/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Ziemba Antoni (1960- )
Tytuł: Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500. T. 2, Niderlandzkie malarstwo tablicowe 1430-1500 / Antoni Ziemba.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011.
Opis fizyczny: 916 s., [34] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Seria: Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
Uwaga: Bibliogr. s. 833-882. Indeks.
Temat: Malarstwo niderlandzkie - historia - 15 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-0835-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 24222/2 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Ziemba Antoni (1960- )
Tytuł: Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500. T. 3, Wspólnota rzeczy : sztuka niderlandzka i północnoeuropejska 1380-1520 / Antoni Ziemba.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.
Opis fizyczny: 985, [1] s., [28] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Seria: Prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego
Uwaga: Bibliogr. s. 853-934. Indeks.
Temat: Sztuka europejska - historia - 14-16 w
Temat: Sztuka niderlandzka - historia - 14-16 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-1615-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 24222/3 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Tytuł: Ikonotheka : prace Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego / [kom. red. Jan Białostocki przewodn.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1990-.
Opis fizyczny: 24 cm.
Częstotliwość: Niereg.
Uwaga: Od 5 (1993) brak wyróżnionego red.
Uwaga: 10 (1996)-16 (2003) wyd.: "Neriton".
Uwaga: Od 17 (2004) brak podtyt.
Uwaga: Od 17 (2004) brak inst. sprawczej.
Uwaga: Od 26 (2016) red.: Gabriela Świtek.
Uwaga: Od 21 (2008) tekst pol., ang.
Temat: Sztuka - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma o sztuce polskie - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Białostocki, Jan (1921-1988).
Hasło dodatkowe: Świtek, Gabriela (1969- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Warszawski. Instytut Historyczny
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Neriton
ISSN: 0860-5769
29 (2019) : https://wuw.pl/data/include/cms//Ikonotheka_2019_29.pdf?v=1602505215533
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II 890
25 (2015) [25 (2015)]
26 (2016) [26 (2016)]
27 (2017) [27 (2017)]
28 (2018) [28 (2018)]
No cover
Journal
In basket
Tytuł: U Schyłku Starożytności : studia źródłoznawcze / Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2008-.
Opis fizyczny: 23 cm.
Częstotliwość: Rocz.
Uwaga: Od 9 (2010)-10 (2011) brak inst. sprawczej.
Uwaga: Od 10 (2011) [Robert Wiśniewski red. nacz.].
Uwaga: W 16 (2017) red. nacz.: Maria Nowak.
Uwaga: Poprzednio: Chrześcijaństwo u Schyłku Starożytności = ISSN 2080-8380 rejestrowane w drukach zwartych.
Temat: Historia - czasopisma
Temat: Kultura klasyczna - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma historyczne polskie - 21 w
Hasło dodatkowe: Nowak, Maria (historia).
Hasło dodatkowe: Wiśniewski, Robert (1968- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Warszawski. Instytut Historyczny
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISSN: 2080-8097
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II 2132
T. 11 (2012) [T. 11 (2012)]
T. 12 (2013) [T. 12 (2013)]
T. 13 (2014) [T. 13 (2014)]
T. 14 (2015) [T. 14 (2015)]
T. 15 (2016) [T. 15 (2016)]
T. 16 (2017) [T. 16 (2017)]
No cover
Book
In basket
Autor: Lipińska Jadwiga (1932-2009)
Tytuł: Historia rzeźby, reliefu i malarstwa starożytnego Egiptu / Jadwiga Lipińska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1978.
Opis fizyczny: 246, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm.
Seria: Sztuka Starożytnego Egiptu
Uwaga: Bibliogr. s. 229-232. Indeks.
Temat: Rzeźba egipska - historia - do 4 w
Temat: Malarstwo egipskie - historia - do 4 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6488 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pałasz-Rutkowska Ewa (1953- )
Tytuł: Cesarz Meiji (1852-1912) : wizerunek władcy w modernizowanej Japonii : w setną rocznicę śmierci cesarza/ Ewa Pałasz-Rutkowska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012.
Opis fizyczny: 500 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Seria: Biblioteka Fundacji im Takashimy
Uwaga: Bibliogr. s. 445-457. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang. Spis treści także ang.
Temat: Mutsuhito (cesarz Japonii ; 1852-1912)
Temat: Władcy - Japonia - 19-20 w
Temat: Japonia - historia - 19-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-0847-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 27312 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again