Forma i typ
Książki
(22)
Dostępność
dostępne
(19)
wypożyczone
(2)
tylko na miejscu
(1)
Placówka
Magazyn
(19)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(2)
Autor
Kurowska Barbara (pedagogika)
(3)
Łapot-Dzierwa Kinga (1969- )
(3)
Hryniewicz Marek (1939-1989)
(2)
Witalewska Henryka
(2)
Andrusenko Tetana Ivanivna. Malarstwo Tarasa Szewczenki w systemie kształtowania wartości duchowych u młodzieży akademickiej
(1)
Anenko Oksana. Sovremennye tendencii v podgotovke budusih pedagogov-muzykantov v klasse estradnogo pena
(1)
Baś Kamil (1985- ). Synteza kształtu - synteza myśli
(1)
Baś Kamil (1985- ). Trening umiejętności plastycznych studenta pedagogiki w kontekście struktury formalnej obrazu
(1)
Bielawska Sylwia. Zapomniane wydawnictwa - działalność wydawnicza państwowych wyższych szkół zawodowych. Postulaty badawcze
(1)
Bielunas Jerzy (1950- ). Godzina Wrońca
(1)
Bielunas Jerzy (1950- ). Spektakl Pamiętnik z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego w odbiorze młodzieży
(1)
Bielunas Jerzy (1950- ). Wybrane uwagi na temat dramaturgii przedstawień dla dzieci
(1)
Bikovs'ka Olena V. Teoretyczno-metodyczne podstawy edukacji pozaszkolnej na Ukrainie
(1)
Bocsi Veronika (1978- ). Young Roma people's plans for schooling in Hungary
(1)
Bogus-Spyra Marzena (1965- ). Cierpliwi
(1)
Boguszewska Anna. Na przykładzie uczniowskich lektur - edukacja medialna a ilustrowana książka dla dzieci w Polsce
(1)
Brodzki Marek (1960- ). Misja Matejko
(1)
Brodzki Marek (1960- ). Żywe obrazy
(1)
Cebulak Andrzej. Muzyka w edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym
(1)
Chmielewska Martyna. Wychowawczo-edukacyjna rola PTTK w klasach młodszych szkoły podstawowej
(1)
Cvorsuk Ol'ga Pavlivna. Factors informing psychological and spiritual health at preschool age in terms of hagiotherapy
(1)
Czartoryska Krystyna
(1)
Domalewska Danuta (1965- ). Przegląd Ekonomiczny Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Lwowie na tle wybranych czaspism społeczno-gospodarczych okresu międzywojennego
(1)
Domżał Zbigniew. Dzieje wydarzenia i postacie historyczne w oczach szarych mnichów. Przeszłość w piśmiennictwie klasztoru cystersów w Mogile od początków XVI wieku
(1)
Dormus Katarzyna. Ewolucja metod nauczania rysunków jako odbicie pedagogicznych i artystycznych prądów epoki (na przykładzie dziewiętnastowiecznej szkoły galicyjskiej)
(1)
Dowlasz Inka. Program Terapii przez Sztukę w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie
(1)
Drost-Rudnicka Małgorzata. Wiedza uczniów kończących etap edukacji wczesnoszkolnej na temat regionu
(1)
Drzewiecka Anna (pedagogika). Edukacja regionalna i literacko-teatralna jako ważne elementy kulturowe w kształceniu uczniów klas I-III
(1)
Dworska Urszula. Rola środowiska rodzinnego w zakresie przybliżania uczniom w młodszym wieku szkolnym dziedzictwa kulturowego regionu
(1)
Dworska-Kaczmarczyk Urszula. Znajomość dziedzictwa kulturowego małej ojczyzny wśród uczniów w młodszym wieku szkolnym
(1)
Dziewanowska Dorota (1956-2017). Komunikacja międzykulturowa czyli słów kilka o mentalności Rosjan Niemców i Anglików
(1)
Fudala Rafał. Płytko czy głęboko czyli o medialnych (i nie tylko) rozmyślaniach pewnego śledzia
(1)
Gamski Zygmunt (1919-1981)
(1)
Garbuzenko Larisa Vilodimirivna. acylitacja w procesie przygotowania zawodowego przyszłych nauczycieli przedmiotów artystycznych na Ukrainie
(1)
Gołda Agnieszka. Z dziejów kultury akademickiej dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie postępowania i wykładu habilitacyjnego Stefana Vrtela-Wierczyńskiego
(1)
Grabovskaa Irina. Nravstvennaa kul'tura kak fundament razvita licnosti
(1)
Groniowski Krzysztof (1932- )
(1)
Grul'kova Svetlana. Kul'turnoe nasledie lubocnyh tradicij v rabote po hudozestvennomu razvitiu starsih doskolnikov
(1)
Grzegorzewski Bohdan
(1)
Guseva Lubov Grigorivna. Student's organization of the artistic space in the process of their educational preparation
(1)
Gąszczak-Wilde Julia. Plener plastyczny dla dzieci i młodzieży jego funkcja i znaczenie
(1)
Hohensee-Ciszewska Helena (1912-1991)
(1)
Jakubowicz-Bryx Anna. Elementy literatury kształtujące wyobraźnię dziecka przedszkolnego
(1)
Jurkowski Marian (1929-2005)
(1)
Just Monika. Książka obraz(k)owa w procesie wczesnego stymulowania myślenia twórczego dzieci
(1)
Jędruch Dorota (1977- ). Zmieniony model recepcji kultury
(1)
Jędrzejowska Ewa (1985- ). Rozwój schematu rysunkowego postaci ludzkiej w pracach dzieci przedszkolnych
(1)
Kajdanovs'ka Olena Oleksandrivna (1968- ). Portfolio in Architect's Proffestional Activity and Education
(1)
Kalarus Anna. Specyficzny sposób wykorzystania muzycznych działań percepcyjno-zabawotwórczych jako formy aktywności o charakterze prewencyjnym wobec stresu szkolnego
(1)
Karczmarzyk Małgorzata. Co dzieci myślą o malarstwie abstrakcyjnym?
(1)
Karczmarzyk Małgorzata. Dialogi malarskie
(1)
Kataryńczuk-Mania Lidia. Eskpresja muzyczna dzieci w teorii i praktyce
(1)
Klepar Maria Vasilivna. National traditons in the spiritual development of future teachers
(1)
Kondracka-Szala Marta. Muzyka w wybranych pakietach metodycznych przeznaczonych do pracy w przedszkolu
(1)
Kozłowska Ewa (1962). Stare wątki - nowa jakość
(1)
Krauze-Sikorska Hanna. Outsider Art
(1)
Krauze-Sikorska Hanna. Wolność tworzenia - twórczość artystyczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami interioryzacyjnymi jako forma terapii niedyrektywnej
(1)
Kurek Jacek (1966- ). Danuta Sieradzka - badaczka dziejów Chorzowa
(1)
Kurowska Barbara (pedagogika). Edukacja językowa i literacka w kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci i umiejętności twórczego posługiwania się językiem
(1)
Kust Izabella. Międzykulturowe aspekty pracy doradczej - działania wieloaspektowe
(1)
Kuszak Kinga. Edukacja językowa jako element edukacji kulturowej uczniów
(1)
Kuszak Kinga. Opowiadać bajki i czytać od deski do deski : doświadczenie kulturowe zapisane w języku
(1)
Kuszak Kinga. Wzbogacanie zasobu leksykalnego dziecka przez kontakt z literaturą
(1)
Kłosińska Tatiana. Twórcze aspekty reklam telewizyjnych w percepcji dzieci w młodszym wieku szkolnym
(1)
Langer Hanna. Edukacja STEM/STEAM w amerykańskich bibliotekach szkolnych (na wybranych przykładach)
(1)
Lubera Agnieszka (1987-). Dary biblioteczne Ignacego Wolskiego dla Muzeum Narodowego w Krakowie
(1)
Machowska Jolanta (filologia). Jesienne krajobrazy językowo-kulturowe w edukacji wczesnoszkolnej
(1)
Maj Małgorzata (pedagogika). Tworzenie regularności przez dzieci 6-letnie: matematyka czy sztuka?
(1)
Makles Karol
(1)
Makles Karol. Dorobek naukowy Danuty Sieradzkiej w świetle bibliografii
(1)
Makles Karol. Z zagadnień historii i kultury książki samorządu dwudziestolecia międzywojennego. Centralne instytucje nakładcze i ich działalność - zarys problematyki
(1)
Makowiecki Andrzej Zdzisław (1939-2019)
(1)
Marcol Anna (1982- ). Działalność edukacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach w latach 2008-2017
(1)
Markowicz Marcin W
(1)
Matras-Mastalerz Wanda. Książka uczy bawi wychowuje czyli o korzyściach płynących z mądrej lektury
(1)
Małoszowski Robert. Kompetencje studentów kierunków pedagogicznych w obszarze plastyki
(1)
Michalak-Dawidziuk Joanna. Jakość w edukacji a rynek pracy
(1)
Milczewska Magdalena. Edukacja językowa i literacka w kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci i umiejętności twórczego posługiwania się językiem
(1)
Morbitzer Janusz. Cultural context of internet
(1)
Moroz Victoria. Ukrainian decorative art of Maria Prymachenko as a source of artistic creativity of preschool children
(1)
Musiał Emilia. Czy współczesne media ogłupiają nasze dzieci?
(1)
Musiał Emilia. Dziecko w świecie nowych mediów
(1)
Musiał Emilia. Kreatywność dziecka a media
(1)
Nawolska Barbara. Tworzenie regularności przez dzieci 6-letnie: matematyka czy sztuka?
(1)
Nieduziak Edyta M. Terapia w teatrze dziecięcym - możliwości wykorzystania
(1)
Nogieć Katarzyna. Sztuka z perspektywy szkolnej ławki czyli rozważania na temat walorów sztuki o których warto pamiętać w pracy dydaktyczno-wychowawczej
(1)
Nowotny Wacław (1904-1985)
(1)
Oelszlaeger-Kosturek Beata. Przestrzenie współbycia dzieci i nauczyciela w pedagogice Celestyna Freineta
(1)
Olkusz Jolanta. Wybrane aspekty wychowania do wartości patriotycznych we współczesnej edukacji przedszkolnej
(1)
Opolska-Targosz Bogusława. Rola metody Emile'a Jaques-Dalcroze'a w procesie edukacyjno-wychowawczym
(1)
Orzeł-Dereń Kinga. Rola instytucji muzealnych w budowaniu obrazu własnego mniejszości na przykładzie polskiego muzeum etnograficznego w Brazylii
(1)
Otic Dmitro Anatolijovic. Problemy razvitia ispolnitel'skoj individual'nosti budusego ucitela muzyki v kontekste gumanisticeskogo podhoda
(1)
Otic Olena Mikolaivna. Podgotovka pedagoga k hudozestvennomu (artisticeskomu) obrazovaniu rebenka v sisteme poslediplomnogo pedagogiceskogo obrazovania Ukrainy
(1)
Pacek Jarosław (1975- ). Pole semantyczne terminu informacja w informatologii i naukach o kulturze
(1)
Pasieczny Jacek (1978- ). Mural - aktywność plastyczna a wychowanie i integracja
(1)
Pasieczny Jacek (1978- ). Mural - tylko namalowany mur?
(1)
Pasternak Anetta. Bajki muzyczne i ich znaczenie dla rozwoju twórczej ekspresji dziecka
(1)
Pogodina Svetlana Viktorovna. Art-kovorking kak uslovie dla tvorceskoj samorealizacii doskolnikov
(1)
Prażmo Janusz
(1)
Prządka Włodzimierz
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(8)
Kraj wydania
Polska
(22)
Język
polski
(22)
Temat
Sztuka
(6)
Edukacja medialna
(3)
Myślenie twórcze
(3)
Pedagogika kultury
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Arteterapia
(2)
Historia
(2)
Lekcje muzealne
(2)
Literatura
(2)
Literatura polska
(2)
Stolarstwo
(2)
Teatr
(2)
Bitwa 1683 r. pod Wiedniem
(1)
Jan
(1)
Krytyka literacka polska
(1)
Książka
(1)
Literatura romantyzmu
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)
(1)
Sieradzka, Danuta
(1)
Szkło artystyczne
(1)
Słowniki polsko-ukraińskie
(1)
Słowniki ukraińsko-polskie
(1)
Wojna 1939-1945 r.
(1)
Zdobnictwo
(1)
Temat: czas
1801-
(3)
1901-
(2)
1701-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Gatunek
Podręczniki
(4)
Podręczniki dla szkół zawodowych
(3)
Antologie
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych
(1)
Wydawnictwa dla dzieci
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
23 wyniki Filtruj
Rekord wzorcowy
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (hasło formalne)
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: WSiP ; WSiP SA ; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA ; Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka z oo
W 1974 nastąpiło połączenie Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych (PZWS) - powstałych w 1945- oraz Państwowych Wydawnictw Szkolnictwa Zawodowego (wydzielonych z PZWS w 1951) w jedną oficynę - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP). W 1998 WSiP zostają przekształcone w z przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa WSiP SA. Od 2004 notowania na Giełdzie PW. Po 2010 w formie Spółki z o.o.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: O sztuce prozą i wierszem / [wybór] Krystyna Czartoryska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.
Opis fizyczny: 281,[3] s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. Indeks.
Temat: Literatura - tematyka - antologia
Temat: Sztuka - w literaturze
Gatunek, rodzaj, forma: Antologie
Hasło dodatkowe: Czartoryska, Krystyna.
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 5931 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Grzegorzewski Bohdan
Tytuł: Muzeum a wychowanie plastyczne / Bohdan Grzegorzewski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.
Opis fizyczny: 98, [2] s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 94-[99].
Temat: Lekcje muzealne
Temat: Sztuka - nauczanie - metody
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 6221 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Prażmo Janusz
Tytuł: Stolarstwo. Cz. 1 / Janusz Prażmo.
Wydanie: Wyd. 11.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.
Opis fizyczny: 359, [1] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Technologia
Uwaga: Bibliogr. s. [360].
Temat: Stolarstwo - podręcznik
Gatunek, rodzaj, forma: Podręczniki dla szkół zawodowych
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
ISBN: 83-02-03206-9 (całość)
ISBN: 83-02-05161-6 (cz. 1)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. sygn. II 33375/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Witalewska Henryka
Tytuł: Teatr a człowiek współczesny / Henryka Witalewska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.
Opis fizyczny: 94, [2] s. ; 20 cm.
Seria: Sztuka Kultura Wychowanie
Temat: Teatr - teoria
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
ISBN: 83-02-01895-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. I 6512 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Witalewska Henryka
Tytuł: Teatr a człowiek współczesny / Henryka Witalewska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.
Opis fizyczny: 94, [2] s. ; 20 cm.
Seria: Sztuka Kultura Wychowanie
Temat: Teatr - teoria
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
ISBN: 83-02-01895-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. I 6513 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Straszewska Maria (1919- )
Tytuł: Romantyzm / Maria Straszewska.
Wydanie: Wyd. 3 zm.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977.
Opis fizyczny: 462, [2] s. : il. ; 22 cm.
Seria: Biblioteka Polonistyki
Uwaga: Zawiera m. in. wybór tekstów polskich i tł. z różnych jęz.
Uwaga: Bibliogr. s. 444-448. Indeks.
Temat: Literatura polska - historia - 19 w
Temat: Literatura romantyzmu - historia - Polska
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 6099 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Waltoś Stanisław (1932- )
Tytuł: Na tropach doktora Fausta i inne szkice / Stanisław Waltoś.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004.
Opis fizyczny: 242, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
Temat: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków - zbiory - szkice
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
ISBN: 83-02-09056-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19575 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Hryniewicz Marek (1939-1989)
Tytuł: Na Zygmuntowskim dworze / Marek Hryniewicz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980.
Opis fizyczny: 99, [5] s., [8] s. tabl. ; cm.
Seria: Biblioteczka Historyczna Historia Polski
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
ISBN: 83-02-00016-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 4128 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Jurkowski Marian (1929-2005)
Tytuł: Mały słownik ukraińsko-polski [i] polsko-ukraiński / Marian Jurkowski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
Opis fizyczny: 935, [1] s. ; 18 cm.
Temat: Słowniki polsko-ukraińskie
Temat: Słowniki ukraińsko-polskie
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
ISBN: 83-02-06728-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (I 808.4:808.3]-3 <2>) sygn. I 7805 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Nowotny Wacław (1904-1985)
Tytuł: Technologia zdobienia szkła / Wacław Nowotny.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.
Opis fizyczny: 284, [3] s., [13] k. tabl. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. [286].
Temat: Szkło artystyczne - technologia - podręcznik
Temat: Zdobnictwo - technika - podręcznik
Gatunek, rodzaj, forma: Podręczniki dla szkół zawodowych
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 6197 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Prządka Włodzimierz
Tytuł: Stolarstwo. Cz. 2 / Włodzimierz Prządka, Jerzy Szczuka.
Wydanie: Wyd. 11.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.
Opis fizyczny: 379, [4] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Technologia
Uwaga: Bibliogr. s. 379-380.
Temat: Stolarstwo - podręcznik
Gatunek, rodzaj, forma: Podręczniki dla szkół zawodowych
Hasło dodatkowe: Szczuka, Jerzy.
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
ISBN: 83-02-03206-9 (całość)
ISBN: 83-02-05242-6 (cz. 2)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. sygn. II 33375/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Unger Piotr M. ( -2010)
Tytuł: Muzea w nauczaniu historii.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.
Opis fizyczny: 154, [1] s. ; 21 cm.
Uwaga: Na s. red. błędny ISBN.
Uwaga: Bibliogr. s. 153-[155].
Temat: Historia - nauczanie - metody
Temat: Lekcje muzealne - Polska - informator
Temat: Muzealnictwo - a nauczanie
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
ISBN: 83-02-03082-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 8887 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Hohensee-Ciszewska Helena (1912-1991)
Tytuł: Podstawy wiedzy o sztukach plastycznych / Helena Hohensee-Ciszewska.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.
Opis fizyczny: 203, [1] s., 8 s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 197-202.
Temat: Sztuka - wydawnictwa popularne
Gatunek, rodzaj, forma: Wydawnictwa popularne
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 5921 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Makowiecki Andrzej Zdzisław (1939-2019)
Tytuł: Młoda Polska / Andrzej Z. Makowiecki.
Wydanie: Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
Opis fizyczny: 334, [2] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Biblioteka Polonistyki
Uwaga: Indeks.
Temat: Krytyka literacka polska - 19-20 w
Temat: Literatura - teoria - 19-20 w
Temat: Literatura polska - historia - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
ISBN: 83-02-00521-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 8714 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Szaflik Józef Ryszard (1930-2008)
Tytuł: Historia Polski : 1939-1947 / Józef Ryszard Szaflik.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
Opis fizyczny: 224 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 214-216. Indeksy.
Temat: Wojna 1939-1945 r. - Polska - podręcznik
Temat: Polska - 1944-1956 r. - podręcznik
Gatunek, rodzaj, forma: Podręczniki
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
ISBN: 83-02-02294-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 8648 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Groniowski Krzysztof (1932- )
Tytuł: Historia Polski 1795-1914 / Krzysztof Groniowski, Jerzy Skowronek.
Wydanie: Wyd. 3 popr. i uzup.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
Opis fizyczny: 418, [1] s., [4] k. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 374-383. Indeksy.
Temat: Polska - historia - 18-20 w. - podręcznik
Gatunek, rodzaj, forma: Podręczniki akademickie
Hasło dodatkowe: Skowronek, Jerzy (1937-1996).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
ISBN: 83-02-02788-X
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 8652 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Hryniewicz Marek (1939-1989)
Tytuł: Bitwa pod Wiedniem / Marek Hryniewicz ; [il. Zygmunt Gamski i in.].
Wydanie: Wyd. 3.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.
Opis fizyczny: 73, [2] s. : il. ; 17 cm.
Seria: Biblioteczka Historyczna Historia Polski
Temat: Jan III Sobieski król Polski ; 1629-1696 - wydawnictwa dla dzieci
Temat: Bitwa 1683 r. pod Wiedniem - wydawnictwa dla dzieci
Gatunek, rodzaj, forma: Wydawnictwa dla dzieci
Hasło dodatkowe: Gamski, Zygmunt (1919-1981).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
ISBN: 83-02-02116-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 9573 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Markowicz Marcin W
Tytuł: Historia i społeczeństwo : ojczysty Panteon i ojczyste spory : podręcznik do liceum i technikum / Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyroda.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2013.
Opis fizyczny: 256 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Do nowej podstawy programowej.
Uwaga: Indeks.
Temat: Historia - szkoły ponadgimnazjalne
Gatunek, rodzaj, forma: Podręczniki dla szkół ponadgimnazjalnych
Hasło dodatkowe: Pytlińska-Markowicz, Olga.
Hasło dodatkowe: Wyroda, Agata.
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
ISBN: 978-83-02-13348-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 28258 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Kultura - sztuka - edukacja. T. 2 / redakcja Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016.
Opis fizyczny: 294, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm.
Seria: Prace Monograficzne Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uwaga: Na s. red. i s. 4 okł. ISSN: 0239-6025, dotyczy pierwotnego tyt. serii: Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie.
Uwaga: Bibliogr. s. 277-294.
Uwaga: Teksty w jęz. pol. lub ros.
Temat: Arteterapia
Temat: Edukacja medialna
Temat: Myślenie twórcze - nauczanie
Temat: Pedagogika kultury
Temat: Sztuka - nauczanie
Temat: Środki masowego przekazu - a nauczanie
Gatunek, rodzaj, forma: Podręczniki
Hasło dodatkowe: Kurowska, Barbara (pedagogika).
Hasło dodatkowe: Łapot-Dzierwa, Kinga (1969- ).
Hasło dodatkowe: Andruŝenko, Tetâna Ìvanìvna. Malarstwo Tarasa Szewczenki w systemie kształtowania wartości duchowych u młodzieży akademickiej
Hasło dodatkowe: Baś, Kamil (1985- ). Trening umiejętności plastycznych studenta pedagogiki w kontekście struktury formalnej obrazu
Hasło dodatkowe: Bielunas, Jerzy (1950- ). Spektakl "Pamiętnik z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego w odbiorze młodzieży
Hasło dodatkowe: Brodzki, Marek (1960- ). Żywe obrazy
Hasło dodatkowe: Drzewiecka, Anna (pedagogika). Edukacja regionalna i literacko-teatralna jako ważne elementy kulturowe w kształceniu uczniów klas I-III
Hasło dodatkowe: Dworska-Kaczmarczyk, Urszula. Znajomość dziedzictwa kulturowego małej ojczyzny wśród uczniów w młodszym wieku szkolnym
Hasło dodatkowe: Dziewanowska, Dorota (1956-2017). Komunikacja międzykulturowa, czyli słów kilka o mentalności Rosjan, Niemców i Anglików
Hasło dodatkowe: Grul'kova, Svetlana. Kul'turnoe nasledie lubočnyh tradicij v rabote po hudožestvennomu razvitiû starših doškolnikov
Hasło dodatkowe: Just, Monika. Książka obraz(k)owa w procesie wczesnego stymulowania myślenia twórczego dzieci
Hasło dodatkowe: Karczmarzyk, Małgorzata. Co dzieci myślą o malarstwie abstrakcyjnym?
Hasło dodatkowe: Kataryńczuk-Mania, Lidia. Eskpresja muzyczna dzieci w teorii i praktyce
Hasło dodatkowe: Kondracka-Szala, Marta. Muzyka w wybranych pakietach metodycznych przeznaczonych do pracy w przedszkolu
Hasło dodatkowe: Krauze-Sikorska, Hanna. Wolność tworzenia - twórczość artystyczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami interioryzacyjnymi jako forma terapii niedyrektywnej
Hasło dodatkowe: Kurowska, Barbara (pedagogika). Edukacja językowa i literacka w kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci i umiejętności twórczego posługiwania się językiem
Hasło dodatkowe: Kuszak, Kinga. "Opowiadać bajki" i "czytać od deski do deski" : doświadczenie kulturowe zapisane w języku
Hasło dodatkowe: Łapot-Dzierwa, Kinga (1969- ). Kompetencje studentów kierunków pedagogicznych w obszarze plastyki
Hasło dodatkowe: Małoszowski, Robert. Kompetencje studentów kierunków pedagogicznych w obszarze plastyki
Hasło dodatkowe: Matras-Mastalerz, Wanda. Książka uczy, bawi, wychowuje, czyli o korzyściach płynących z mądrej lektury
Hasło dodatkowe: Milczewska, Magdalena. Edukacja językowa i literacka w kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci i umiejętności twórczego posługiwania się językiem
Hasło dodatkowe: Musiał, Emilia. Czy współczesne media ogłupiają nasze dzieci?
Hasło dodatkowe: Nogieć, Katarzyna. Sztuka z perspektywy szkolnej ławki, czyli rozważania na temat walorów sztuki, o których warto pamiętać w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Hasło dodatkowe: Otič, Dmitro Anatolìjovič. Problemy razvitiâ ispolnitel'skoj individual'nosti buduŝego učitelâ muzyki v kontekste gumanističeskogo podhoda
Hasło dodatkowe: Otič, Olena Mikolaïvna. Podgotovka pedagoga k hudožestvennomu (artističeskomu) obrazovaniû rebenka v sisteme poslediplomnogo pedagogičeskogo obrazovaniâ Ukrainy
Hasło dodatkowe: Pasieczny, Jacek (1978- ). Mural - aktywność plastyczna a wychowanie i integracja
Hasło dodatkowe: Pogodina, Svetlana Viktorovna. Art-kovorking kak uslovie dlâ tvorčeskoj samorealizacii doškolnikov
Hasło dodatkowe: Rastrigìna, Alla Mikolaïvna. Muzykal'no-pedagogičeskoe obrazovanie Ukrainy v kontekste sovremennyh realij
Hasło dodatkowe: Rysiewicz, Monika. Co dzieci myślą o malarstwie abstrakcyjnym?
Hasło dodatkowe: Skiba, Waleria. Teatr osób niepełnosprawnych miejscem spotkań edukacyjnych
Hasło dodatkowe: Slany, Katarzyna (1983- ). Upiory, strachy i dzieciożercy w kulturze i literaturze dziecięcej
Hasło dodatkowe: Steliga, Anna. Obraz osoby niepełnosprawnej na podstawie bajki psychoedukacyjnej i rysunków dzieci w wieku wczesnoszkolnym
Hasło dodatkowe: Szatan, Ewa. Interpretacja ruchowa utworów muzycznych w pozaszkolnym środowisku dziecka
Hasło dodatkowe: Szuścik, Urszula. Edukacja artystyczna - twórczy wymiar działalności studenta
Hasło dodatkowe: Zadęcka-Cekiera, Anna. Współczesna literatura dla dzieci w edukacji polonistycznej
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-8084-008-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 30153/2 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej