Form of Work
Książki
(32)
Status
available
(30)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Magazyn
(32)
Author
Wróblewska Danuta (1934-2013)
(9)
Guzowska Marzenna
(3)
Wat Andrzej
(3)
Wierzchowska Wiesława (1928- )
(3)
Wróblewski Andrzej Jan (1934- )
(3)
Bitner-Wróblewska Anna
(2)
Buko Andrzej (1947- )
(2)
Holzman Joanna (1945- )
(2)
Iwanowska Grażyna
(2)
Jaskanis Jan (1932-2016)
(2)
Kajzer Leszek (1944-2016)
(2)
Kinecka Anna (1963- )
(2)
Osęka Andrzej (1932- )
(2)
Pietrasik Agata (1985- )
(2)
Piotrowski Andrzej (archeologia)
(2)
Szewczyk Agnieszka (historia sztuki)
(2)
Słodkowski Piotr (1985- )
(2)
Wróblewska Magdalena (historyk sztuki)
(2)
Wróblewski Andrzej (1927-1957)
(2)
Wróblewski Tymoteusz
(2)
Aleksandrovic Volodimir Stepanovic (1956- ). Najstarsze dzieje malarstwa przemyskiego
(1)
Babik Wiesław (1956- ). Ekologia informacji w projektowaniu edukacyjnej przestrzeni informacyjnej
(1)
Bajer Jakub. Jak Biblioteka Politechniki Poznańskiej wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom swoich Czytelników
(1)
Banach Andrzej (1910-1990). Sztuka nieludzka
(1)
Banai Noit
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Memory of images
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Pamięć obrazów/obrazy pamięci
(1)
Barańska Katarzyna (1966- )
(1)
Bator Zofia
(1)
Bator Zofia. Problem twórczości w malarstwie ikonowym
(1)
Bator Zofia. Zagadnienie twórczości w sztuce sakralnej Kościoła katolickiego
(1)
Batorowska Hanna. Umiejętność strukturalizacji treści przez podmiot uczący się
(1)
Bańdo Adam Andrzej. Techniki prezentowania informacji - przygotowanie studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie do realizacji multimedialnych form informacji bibliotecznej
(1)
Berezowska Małgorzata
(1)
Bielat Andrzej (1965- ). Refleksje teologiczne nad symboliką wizerunku Świętej Rodziny z Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej w Tarnobrzegu
(1)
Bieńkowski Zbigniew (1913-1994). Wystawa prac Zinowija Tołkaczewa
(1)
Bikowska Katarzyna. Funkcjonalność komunikatów na Facebooku - analiza profili bibliotek uniwersyteckich w Polsce
(1)
Birczyńska-Duska Joanna. Urszula też pisała wiersze
(1)
Blum Helena (1904-1984). Architektura i plastyka na WZO
(1)
Blum Helena (1904-1984). I Ogólnopolska Wystawa Plastyki
(1)
Blum Helena (1904-1984). O polskiej awangardzie w plastyce
(1)
Blum Helena (1904-1984). Wystawa Młodych Plastyków
(1)
Blusiewicz Karolina
(1)
Bochiński Jacek (1968- )
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). Dwie błędne drogi i ucho igielne
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). Dysputy nieborowskie
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). Grzechy i cnoty plastyki na Festiwalu w Poznaniu
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). Kompleks poprawności
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). Picasso górale i polityka kulturalna
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). Pospolite ruszenie
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). Refleksje pozjazdowe na temat plastyki
(1)
Bogucki Janusz (1916-1995). W perspektywie pewnego doświadczenia
(1)
Boratyński Antoni (1930-2015). Głosy artystów
(1)
Borejsza Jerzy Wojciech (1935- ). Rewolucja łagodna
(1)
Borkowski Julian
(1)
Borowski Tadeusz (1922-1951). Koło trójkąt i rozstrzelany człowiek
(1)
Boruta Tadeusz (1957- ). Wpływ chrześcijaństwa na sztukę
(1)
Bożek Paulina
(1)
Bucka Janina Wanda. Całym sercem była oddana babiogórskiemu folklorowi!
(1)
Bucki Henryk. Całym sercem była oddana babiogórskiemu folklorowi!
(1)
Buczek Włodzimierz (1931-1986). O ideową postawę młodego artysty-plastyka
(1)
Buden Boris (1958- )
(1)
Bunsch Franciszek (1926- )
(1)
Bylicki Tomasz
(1)
Ceklarz Jan. Jestem etnografem
(1)
Ceklarz Jan. Komentarz do wywiadu z Urszulą Janicką-Krzywdą "Jestem etnografem"Jestem etnografem
(1)
Ceklarz Katarzyna (1983- ). Badania terenowe Urszuli Janickiej-Krzywdy
(1)
Celnikier Izaak (1923-2011). Postimpresjonizm i ideowa awandarda
(1)
Ciarkowski Błażej (1982- ). Integralna część krajobrazu czy element obcy?
(1)
Cibko Andrij. Zbirka ikon na skli Muzeu Ukrains'kogo Katolic'kogo Universitetu (z kolekcii Ivana Grecka)
(1)
Cybis Jan (1897-1972). Nauka malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych
(1)
Cyrklaff-Gorczyca Magdalena. Grywalizacja jako metoda komunikacji i edukacji
(1)
Czechowiczowa Natalia. Wystawy objazdowe
(1)
Czekalski Stanisław (1967- ). Obraz jako intryga
(1)
Czeszko Bohdan (1923-1988). Młodzi plastycy mobilizują się do dalszej walki o sztukę realizmu socjalistycznego
(1)
Czeszko Bohdan (1923-1988). Wypowiedź nie wypowiedziana
(1)
Cząstka-Kłapyta Justyna. Magiczny świat Hucułów w opracowaniach Urszuli Janickiej-Krzywdy
(1)
Dimitrijević Branislav
(1)
Dobrogowska-Schlebusch Ewa. Metodologia badania potrzeb informacyjnych nieformalnych opiekunów osób chorych lub niepełnosprawnych
(1)
Dobrowolski Tadeusz (1899-1984). O hermetyzmie i społecznej izolacji dzisiejszego malarstwa
(1)
Duda Jadwiga (1955- ). Urszula Janicka-Krzywda dla Wieliczki i wieliczan
(1)
Dudziński Robert (1990- ). Realizm socjalistyczny i kultura popularna
(1)
Dybowski Stefan (1903-1970). Kultura Polski Ludowej jest dla wszystkich
(1)
Dzik Janina. Treści ideowe malowideł o tematyce eucharystycznej autorstwa Stanisława Stroińskiego w kaplicy Najświętszego Sakramentu przy katedrze przemyskiej
(1)
Dąbrowska Agnieszka (1975- )
(1)
Eile Marian (1910-1984). Wystawa sztuki optymistycznej
(1)
Ekielska-Mardal Anna
(1)
Esche Charles (1962- )
(1)
Eysymont Halina (1932- )
(1)
Fethke Kamila
(1)
Figiel Natalia. Szkolenie przewodników górskich w zakresie kultury ludowej Karpat w działalności i pisarstwie Urszuli Janickiej-Krzywdy
(1)
Figiel Stanisław (1952- ). Rumunia w pracy i pasjach Urszuli Janickiej Krzywdy
(1)
Fiuk Piotr. Architektura starych miast w relacji z krajobrazem naturalnych akwenów morskich (Wenecja Hamburg Rotterdam Gdańsk Szczecin)
(1)
Fujak Katarzyna. Urszula Janicka-Krzywda i jej współpraca z Babiogórskim Parkiem Narodowym w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
(1)
Gaj Jacek (1938- )
(1)
Gajda Jarosław (bibliotekarstwo). Dobre praktyki w otwartym publikowaniu książek naukowych podręczników i czasopism na Politechnice Lubelskiej
(1)
Garztecka Ewa (1920-2007)
(1)
Gawlicki Marcin (1951- ). Nowa architektura w krajobrazie kulturowym Gdańska 1945-2015
(1)
Geppert Eugeniusz (1890-1979). Uwagi o stronie plastycznej Wystawy Ziem Odzyskanych
(1)
Giecewicz Joanna. Krajobrazy zurbanizowane - krajobrazy zamieszkane
(1)
Year
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(32)
Germany
(1)
Language
Polish
(32)
Subject
Malarstwo polskie
(9)
Rysunek polski
(6)
Grafika polska
(5)
Galeria Kordegarda (Warszawa)
(3)
Wróblewski, Andrzej
(3)
Ceramika
(2)
Film polski
(2)
Ilustracje polskie
(2)
Krytyka artystyczna polska
(2)
Lebenstein, Jan
(2)
Prusowie
(2)
Publicystyka polska
(2)
Sztuka
(2)
Sztuka polska
(2)
Wajda, Andrzej
(2)
"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki (Warszawa)
(1)
Architektura krajobrazu
(1)
Architektura polska
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Designerzy
(1)
Dziennikarze
(1)
Etnografowie
(1)
Eysymont, Halina
(1)
Film
(1)
Forma
(1)
Fotografia
(1)
Gaj, Jacek
(1)
Graficy polscy
(1)
Grafika
(1)
Ikonografia
(1)
Ilustracje dla dzieci
(1)
Informacja naukowa
(1)
Internet
(1)
Janicka-Krzywda, Urszula
(1)
Kozyrski Aleksander (1932-)
(1)
Krajobraz kulturowy
(1)
Kultura
(1)
Kultura socjalistyczna
(1)
Malarstwo (szt.plast.)
(1)
Mecenat
(1)
Międzynarodowe Triennale Grafiki
(1)
Multimedia
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Podlaskie (Białystok)
(1)
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" (Kraków)
(1)
Muzeum Warmii i Mazur (Olsztyn)
(1)
Muzeum Warszawy
(1)
Muzeum Zamkowe (Malbork)
(1)
Muzeum Śląskie (Katowice)
(1)
Narodowe Muzeum Morskie (Gdańsk)
(1)
Norwid, Cyprian Kamil
(1)
Ochrona krajobrazu
(1)
Panek, Jerzy
(1)
Przewodnicy górscy
(1)
Realizm
(1)
Realizm socjalistyczny
(1)
Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (Suwałki)
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rzemiosło
(1)
Rzemiosło artystyczne polskie
(1)
Rzeźba polska
(1)
Sołtan, Jerzy
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Szancer, Jan Marcin
(1)
Szapocznikow, Alina
(1)
Szczęsny, Marek
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Sztuka sakralna ukraińska
(1)
Sztuka stosowana polska
(1)
Teatr polski
(1)
Tomaszewski, Lech
(1)
Urbanistyka
(1)
Wilkoń, Józef
(1)
Wróblewski, Andrzej J.
(1)
Wyobrażenia
(1)
Wzornictwo przemysłowe
(1)
Wzrok
(1)
Subject: time
1901-
(8)
2001-0
(4)
1801-
(3)
1401-
(2)
1501-
(2)
1601-
(2)
1701-
(2)
1945-
(1)
1989-
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Kielce (okręg)
(2)
Kraków (okręg)
(2)
Polska
(2)
Płock (okręg)
(2)
Kraków
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(3)
Materiały konferencyjne
(3)
Antologie
(2)
Biografie
(2)
Publicystyka polska
(2)
Albumy
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(1)
Historia
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Nauka i badania
(1)
33 results Filter
Book
In basket
Tytuł: Wróblewski według Wajdy : [Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, 28 czerwca - 11 października 2015] / pod redakcją Anny Król ; [koncepcja i uklad Anna Król ; teksty Anna Król, Andrzej Wajda, Andrzej Wróblewski].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, 2015.
Opis fizyczny: 109, [2] s. : il.(gł. kolor.) ; 29 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 104-105.
Temat: Wajda Andrzej (1926-2016) - wystawy
Temat: Wróblewski Andrzej (1927-1957) - wystawy
Temat: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" (Kraków) - wystawy - 2015
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 1944-1989 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Król, Anna (1958- ).
Hasło dodatkowe: Wajda, Andrzej (1926-2016).
Hasło dodatkowe: Wróblewski, Andrzej (1927-1957).
Hasło dodatkowe: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" (Kraków)
ISBN: 978-83-62096-47-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 21950, sygn. III 21949, sygn. III 21948 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wróblewski Andrzej Jan (1934- )
Tytuł: Sztuka widzenia / Andrzej Jan Wróblewski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, cop. 2012.
Opis fizyczny: 200 s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Sztuka - psychologia
Temat: Wyobrażenia
Temat: Wzrok - psychologia
ISBN: 978-83-61558-86-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 27835 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
Autor: Matt Gerald (1958- )
Tytuł: Muzeum jako przedsiębiorstwo : łatwo i przystępnie o zarządzaniu instytucją kultury / Gerald Matt ; współpr., oprac. pol. wersji i wstęp Hanna Wróblewska ; przeł. Andrzej Wajs.
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Aletheia, 2006.
Opis fizyczny: 225 s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 215-219.
Temat: Muzealnictwo - administracja
Temat: Muzealnictwo - finanse
Temat: Muzealnictwo - organizacja
Temat: Muzealnictwo - zarządzanie
Temat: Kultura - zarządzanie
Hasło dodatkowe: Wajs, Andrzej.
Hasło dodatkowe: Wróblewska, Hanna.
ISBN: 83-87372-24-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21643 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Interpretować fotografię : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Fundację "Ars Auro Prior", [listopad 2007 r.] / [wstęp Magdalena Wróblewska ; aut. Andrzej Pieńkos i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki : Uniwersytet Warszawski. Instytut Historii Sztuki, 2009.
Opis fizyczny: 169, [3] s. : il. ; 30 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Fotografia - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Pieńkos, Andrzej (1962- )
Hasło dodatkowe: Wróblewska, Magdalena (historyk sztuki).
ISBN:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 16901 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Rzempołuch Andrzej (1953- )
Tytuł: W stronę Korony : więzi Warmii i Prus z Rzeczpospolitą w XVI-XVIII wieku : [katalog wystawy] / Andrzej Rzempołuch, Kamila Wróblewska.
Adres wydawniczy: Olsztyn : Muzeum Warmii i Mazur, 1988.
Opis fizyczny: [32] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Zsfassung.
Temat: Muzeum Warmii i Mazur (Olsztyn) - wystawy - 1988
Hasło dodatkowe: Wróblewska, Kamila (1928-2015).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 14875 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej : wstęp do problematyki badawczej : materiały z konferencji zorganizowanej w Łagowie w dniu 6. maja 2005 roku / pod red. Andrzeja Buko i Leszka Kajzera ; [aut. Tymoteusz Wróblewski i in.].
Adres wydawniczy: Kielce ; Łagów : "Mediateka", 2005.
Opis fizyczny: 200 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Wstęp także w jęz. ang.
Uwaga: Zdublowane s. 193-196.
Uwaga: Bibliogr. po art.
Temat: Ceramika - wyroby - archeologia - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Kielce (okręg) - archeologia - materiały konferencyjne
Temat: Kraków (okręg) - archeologia - materiały konferencyjne
Temat: Płock (okręg) - archeologia - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Buko, Andrzej (1947- ).
Hasło dodatkowe: Kajzer, Leszek (1944-2016).
Hasło dodatkowe: Wróblewski, Tymoteusz
ISBN: 83-89864-04-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 14160 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej : wstęp do problematyki badawczej : materiały z konferencji zorganizowanej w Łagowie w dniu 6. maja 2005 roku / pod red. Andrzeja Buko i Leszka Kajzera ; [aut. Tymoteusz Wróblewski i in.].
Adres wydawniczy: Kielce ; Łagów : "Mediateka", 2005.
Opis fizyczny: 200 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Wstęp także w jęz. ang.
Uwaga: Bibliogr. po art.
Temat: Ceramika - wyroby - archeologia - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Kielce (okręg) - archeologia - materiały konferencyjne
Temat: Kraków (okręg) - archeologia - materiały konferencyjne
Temat: Płock (okręg) - archeologia - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Buko, Andrzej (1947- ).
Hasło dodatkowe: Kajzer, Leszek (1944-2016).
Hasło dodatkowe: Wróblewski, Tymoteusz
ISBN: 83-89864-04-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 14414 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Jan Lebenstein : rozmowy o sztuce własnej, o tradycji i współczesności. [T.] 1 / wybór i oprac. Andrzej Wat, Danuta Wróblewska ; wstępem opatrzył Krzysztof Pomian.
Adres wydawniczy: Warszawa : "Hotel Sztuki", 2004.
Opis fizyczny: 246 s. : il. ; 23 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 244-246.
Temat: Lebenstein Jan (1930-1999)
Temat: Grafika polska - od 1944 r. - publicystyka
Temat: Malarstwo polskie - od 1944 r. - publicystyka
Temat: Publicystyka polska - od 1944 r. - antologia
Temat: Rysunek polski - od 1944 r. - publicystyka
Hasło dodatkowe: Pomian, Krzysztof (1934- ).
Hasło dodatkowe: Wat, Andrzej.
Hasło dodatkowe: Wróblewska, Danuta (1934-2013).
ISBN: 83-86020-18-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 20161/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Saciuk Ryszard
Tytuł: Aleksander Kozyrski : akwarele, gwasze : Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Oddział Muzeum Okręgowego w Białymstoku - luty [...] - kwiecień 1995, Suwałki, Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki, Galeria "Chłodna 20" - maj 1995 / Ryszard Saciuk, Danuta Wróblewska, Andrzej Szadkowski.
Adres wydawniczy: Białystok : Muzeum Okręgowe w Białymstoku, 1995.
Opis fizyczny: 14, [1] s. (kolor.) : il. ; 20 cm.
Temat: Kozyrski Aleksander (1932-) - wystawy
Temat: Muzeum Podlaskie (Białystok) - wystawy - 1995
Temat: Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki (Suwałki) - wystawy - 1995
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1944 r
Hasło dodatkowe: Szadkowski, Andrzej (1947- ).
Hasło dodatkowe: Wróblewska, Danuta (1934-2013).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 6811 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Jan Lebenstein i krytyka : eseje, recenzje, wspomnienia. [T.] 2 / wybór i oprac. Andrzej Wat, Danuta Wróblewska ; wstępem opatrzyła Joanna Sosnowska.
Wariant tytułu: Jan Lebenstein
Adres wydawniczy: Warszawa : "Hotel Sztuki", 2004.
Opis fizyczny: 308, [8] s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm.
Uwaga: Tyt. okł.: "Jan Lebenstein".
Temat: Lebenstein Jan (1930-1999)
Temat: Grafika polska - od 1944 r. - publicystyka
Temat: Malarstwo polskie - od 1944 r. - publicystyka
Temat: Publicystyka polska - od 1944 r. - antologia
Temat: Rysunek polski - od 1944 r. - publicystyka
Hasło dodatkowe: Sosnowska, Joanna (1953- ).
Hasło dodatkowe: Wat, Andrzej.
Hasło dodatkowe: Wróblewska, Danuta (1934-2013).
ISBN: 83-86020-18-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 20161/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wilkoń Józef (1930- )
Tytuł: Ilustracja książkowa = Book illustration = Buchillustration / [katalog proj. Józef Wilkoń ; tekst Andrzej Matynia, Danuta Wróblewska].
Wariant tytułu: Book illustration
Wariant tytułu: Buchillustration
Wariant tytułu: Ilustracje
Adres wydawniczy: Zamość : Biuro Wystaw Artystycznych w Zamościu, 1994.
Opis fizyczny: 94 s. : il. kolor. ; 29 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 93.
Uwaga: Tyt. i tekst także ang. i niem.
Temat: Wilkoń Józef (1930- ) - twórczość
Temat: Ilustracje polskie - od 1944 r
Hasło dodatkowe: Wróblewska, Danuta (1934-2013).
Hasło dodatkowe: Matynia, Andrzej (1940-2012).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 9609 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Marek Szczęsny : płótna i papiery : Warszawa, Galeria Kordegarda, luty - marzec 1997 = Marek Szczęsny : toiles et papiers / [red. Marzenna Guzowska; aut. Danuta Wróblewska, Andrzej Turowski, Jean Portante; tł. Wojcich Gilewski].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Galerii "Zachęta", 1997.
Opis fizyczny: 22 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Uwaga: Tekst także w jęz. fr.
Temat: Szczęsny Marek (1939- ) - wystawy
Temat: Galeria Kordegarda (Warszawa) - wystawy - 1997
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1989 r
Hasło dodatkowe: Gilewski, Wojciech.
Hasło dodatkowe: Guzowska, Marzenna.
Hasło dodatkowe: Portante, Jean.
Hasło dodatkowe: Turowski, Andrzej (1941- ).
Hasło dodatkowe: Wróblewska, Danuta (1934-2013).
ISBN: 83-86277-69-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 15866 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Prusowie : dzieje i kultura ludu bałtyjskiego : wystawa Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku / [wstęp Andrzej Zbierski, Jan Jaskanis ; tekst: Anna Bitner-Wróblewska, Andrzej Piotrowski, Grażyna Iwanowska ; tł. Anna Kinecka].
Adres wydawniczy: Gdańsk : Marpress, 1997.
Opis fizyczny: 46, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 45-[47].
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Narodowe Muzeum Morskie (Gdańsk) - wystawy - 1997
Temat: Prusowie - historia - wystawy
Hasło dodatkowe: Bitner-Wróblewska, Anna.
Hasło dodatkowe: Iwanowska, Grażyna.
Hasło dodatkowe: Jaskanis, Jan (1932-2016).
Hasło dodatkowe: Kinecka, Anna (1963- ).
Hasło dodatkowe: Piotrowski, Andrzej (archeologia).
Hasło dodatkowe: Zbierski, Andrzej (1926-2013).
ISBN: 83-87291-06-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 15916 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Jacek Gaj = Temptation : Kuszenia : grafiki i rysunki : Galeria Kordegarda, Warszawa, czerwiec - lipiec 2001 : prints and drawings / [red. katalogu Marzenna Guzowska ; wstęp Danuta Wróblewska ; tekst Andrzej Osęka ; wywiad z artystą Wiesława Wierzchowska ; tł. Joanna Holzman].
Wariant tytułu: Temptation : Kuszenia : grafiki i rysunki : Galeria Kordegarda, Warszawa, czerwiec - lipiec 2001 : prints and drawings
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Galerii "Zachęta", 2001.
Opis fizyczny: 30 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Temat: Gaj Jacek (1938- ) - wystawy
Temat: Galeria Kordegarda (Warszawa) - wystawy - 2001
Temat: Grafika polska - wystawy - od 1944 r
Temat: Rysunek polski - wystawy - od 1944 r
Hasło dodatkowe: Guzowska, Marzenna.
Hasło dodatkowe: Holzman, Joanna (1945- ).
Hasło dodatkowe: Osęka, Andrzej (1932- ).
Hasło dodatkowe: Wierzchowska, Wiesława (1928- ).
Hasło dodatkowe: Wróblewska, Danuta (1934-2013).
Hasło dodatkowe: Wróblewska, Danuta (1934-2013).
ISBN: 83-87587-92-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18213 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Jerzy Panek : malarstwo, grafika, rysunek : Warszawa, Galeria Kordegarda, kwiecień - maj 1991 / [oprac. i red. Małgorzata Kurasiak ; wstęp Danuta Wróblewska ; tekst Marek Rostworowski ; tł. Andrzej Leligdowicz].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Galerii "Zachęta", 1991.
Opis fizyczny: 43 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
Uwaga: Tekst także w jęz. niem.
Temat: Panek Jerzy (1918-2001) - wystawy
Temat: Galeria Kordegarda (Warszawa) - wystawy - 1991
Temat: Grafika polska - wystawy - od 1944 r
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1944 r
Temat: Rysunek polski - wystawy - od 1944 r
Hasło dodatkowe: Kurasiak, Małgorzata.
Hasło dodatkowe: Kurasiak, Małgorzata.
Hasło dodatkowe: Leligdowicz, Andrzej.
Hasło dodatkowe: Rostworowski, Marek (1921-1996).
Hasło dodatkowe: Wróblewska, Danuta (1934-2013).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Galerii Zachęta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16761 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Unikanie stanów pośrednich : Andrzej Wróblewski (1927-1957) = Avoiding intermediary states / [koncepcja i red. nauk. Magdalena Ziółkowska, Wojciech Grzybała ; aut. Noit Banai, Boris Buden, Branislav Dimitrijević, Charles Esche, Eckhart Gillen, Wojciech Grzybała, Eryk Krasucki, Elżbieta Linnert, Barbara Majewska, Elżbieta Modzelewska, Ewa Skolimowska, Agnieszka Szewczyk, Andrzej Wróblewski, Magdalena Ziółkowska ; tł. Krzysztof Kościuczuk (ang.), Zuzanna Głowacka (serb.-chorw., ang.), Anna Taraska-Pietrzak (niem.)].
Wariant tytułu: Avoiding intermediary states
Wariant tytułu: Andrzej Wróblewski (1927-1957) : unikanie stanów pośrednich
Wariant tytułu: Andrzej Wróblewski (1927-1957) : Avoiding intermediary states
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Andrzeja Wróblewskiego : Instytut Adama Mickiewicza ; Ostfildern : Hatje Cantz Verlag, 2014.
Opis fizyczny: 751, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 737-742. Indeks.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang. Tekst częśc tł. z serboch., niem.
Temat: Wróblewski Andrzej (1927-1957)
Temat: Grafika polska - 20 w
Temat: Grafika polska - historia - 1944-1989 r
Temat: Malarstwo polskie - 20 w
Temat: Malarstwo polskie - historia - 1944-1989 r
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Gatunek, rodzaj, forma: Pamiętniki polskie - 1944-1989 r
Hasło dodatkowe: Ziółkowska, Magdalena (1981- ).
Hasło dodatkowe: Grzybała, Wojciech.
Hasło dodatkowe: Banai, Noit.
Hasło dodatkowe: Buden, Boris (1958- ).
Hasło dodatkowe: Dimitrijević, Branislav.
Hasło dodatkowe: Esche, Charles (1962- ).
Hasło dodatkowe: Gillen, Eckhart (1947- ).
Hasło dodatkowe: Krasucki, Eryk (1977- ).
Hasło dodatkowe: Linnert, Elżbieta.
Hasło dodatkowe: Majewska, Barbara.
Hasło dodatkowe: Modzelewska, Elżbieta (konserwacja dzieł sztuki).
Hasło dodatkowe: Skolimowska, Ewa.
Hasło dodatkowe: Szewczyk, Agnieszka (historia sztuki).
Hasło dodatkowe: Wróblewski, Andrzej (1927-1957).
Hasło dodatkowe: Kościuczuk, Krzysztof (1983- ).
Hasło dodatkowe: Głowacka, Zuzanna (1979- ).
Hasło dodatkowe: Taraska-Pietrzak, Anna (1977- ).
Hasło dodatkowe: Fundacja Andrzeja Wróblewskiego
Hasło dodatkowe: Instytut im. Adama Mickiewicza
Hasło dodatkowe: Hatje Cantz Verlag
ISBN: 978-83-935822-1-1 (dystr. kraj.)
ISBN: 978-3-7757-3796-8 (dystr. międzynar.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 20966 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Norwid - rysunki : Galeria Kordegarda, Warszawa, październik - listopad 2001 = Norwid - drawings / [red. katalogu Marzenna Guzowska ; wstęp Danuta Wróblewska ; teksty Aleksandra Melbechowska-Luty, Andrzej Wat ; tł. Joanna Holzman].
Wariant tytułu: Norwid - drawings
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Galerii "Zachęta", 2001.
Opis fizyczny: 15, [1] s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Norwid Cyprian Kamil (1821-1883) - wystawy
Temat: Rysunek polski - wystawy - 19 w
Hasło dodatkowe: Guzowska, Marzenna.
Hasło dodatkowe: Holzman, Joanna (1945- ).
Hasło dodatkowe: Melbechowska-Luty, Aleksandra (1930?-2015).
Hasło dodatkowe: Wat, Andrzej.
Hasło dodatkowe: Wróblewska, Danuta (1934-2013).
ISBN: 83-87587-93-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18201 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Prusowie : dzieje i kultura ludu bałtyjskiego / [wstęp Mariusz Mierzwiński, Jan Jaskanis ; tekst: Anna Bitner-Wróblewska, Andrzej Piotrowski, Grażyna Iwanowska ; tł. Anna Kinecka].
Adres wydawniczy: Malbork : Muzeum Zamkowe w Malborku, 1999.
Opis fizyczny: 44 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Uwaga: Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 42-44.
Temat: Muzeum Zamkowe (Malbork) - wystawy - 1999
Temat: Prusowie - historia - wystawy
Hasło dodatkowe: Bitner-Wróblewska, Anna
Hasło dodatkowe: Iwanowska, Grażyna
Hasło dodatkowe: Jaskanis, Jan (1932-2016).
Hasło dodatkowe: Kinecka, Anna (1963- ).
Hasło dodatkowe: Mierzwiński, Mariusz (1953- ).
Hasło dodatkowe: Piotrowski, Andrzej (archeologia).
ISBN: 83-86206-21-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 17402 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Eysymont Halina (1932- )
Tytuł: Halina Eysymont : malarstwo / Halina Eysymont ; [rozmawiała Wiesława Wierzchowska].
Adres wydawniczy: Warszawa : [Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Mirjan"], 2011 (Warszawa : Drukarnia "MATRIX").
Opis fizyczny: 103, [1] s. : il. kolor. ; 27 cm.
Uwaga: Spis wystaw s. 99-100.
Uwaga: Tekst częśc. równol. pol., ang.
Temat: Eysymont Halina (1932- ) - twórczość
Temat: Malarstwo polskie - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Wierzchowska, Wiesława (1928- ).
Hasło dodatkowe: Wróblewska, Danuta (1934-2013). Recenzja I: Pola, światło, dal
Hasło dodatkowe: Olszewski, Andrzej Kazimierz (1931- ). Recenzja II
Hasło dodatkowe: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Mirjan"
Hasło dodatkowe: Drukarnia "MATRIX"
ISBN: 978-83-932212-6-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 23327 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again