Form of Work
Książki
(15)
Status
available
(15)
Branch
Magazyn
(14)
Dział
(1)
Author
Gronek Agnieszka
(3)
Binkowska Dagmara
(2)
Nowak Alicja (1972- )
(2)
Otto Maria (1980- )
(2)
Tomalska-Więcek Joanna (1953- )
(2)
Więcek Anna (1974- )
(2)
Aleksandrovic Volodimir Stepanovic (1956- ). Najstarsze dzieje malarstwa przemyskiego
(1)
Amato Rosalba. Comunicare le monete. Didattica e divulgazione al Museo "Paolo Orsi" di Siracusa
(1)
Angeli Bufalini Gabriella. Il Medagliere MNR la Banca dati Iuno Moneta e il Bollettino di Numismatica del MiBACT. Un trinomio per la tutela valorizzazione e fruizione del bene numismatico. Bilanci e prospettive
(1)
Apolito Pasquale. Monete medievali da Kyme in Eolide: un rapporto preliminare
(1)
Apostólou Eva. Les plinthophores rhodiennes et la fin de ce monnayage
(1)
Arena Emiliano. L’emissione a leggenda ΝΕΟΠΟΛΙ (ΤΩΝ) e la fondazione di Tauromenion
(1)
Arnold-Biucchi Carmen. The meaning of the crab on ancient Greek coins and its relation to ancient medicine: a new approach
(1)
Arslan Ermanno A. Die Design Reconstruction: Merging numismatics with information technology
(1)
Arthur Paul (1955- ). Between computation and exchange: coins (and not coins) from the excavations at the Castle of Lecce - Italy
(1)
Arzone Antonella. Il Catalogo della Collezione di monete greche del Museo di Castelvecchio di Verona
(1)
Aumaitre Heloise. Ake Ptolemais sous les Lagides: un atelier au ceur des problematiques Syro-Pheniciennes
(1)
Balbi de Caro Silvana. Il nuovo Museo della Zecca di Roma
(1)
Baldi Elena. Online catalogue of the Ostrogoths at the British Museum and possible developments for further research
(1)
Baldi Elena. Rinvenimenti numismatici basso-medievali nel contesto archeologico di Monte Lucio (Re)
(1)
Baliński Aleksander
(1)
Baranowa Anna (1959- ). Strażniczka skarbu. Portret nie tylko heroiczny
(1)
Barkay Rachel. Portraits of the Nabataean Kings as depicted on their coins
(1)
Bartnik Piotr. Kapłan jako opiekun obiektu zabytkowego w Bieszczadach w obliczu zmian zachodzących w Kościele i państwie po roku 1945
(1)
Barysenka Volha. Ikony Matki Boskiej Czerniakowskiej i Machirowskiej i ich losy po rozbiorach Rzeczypospolitej
(1)
Basiul Elżbieta. Jakie tajemnice kryją obrazy monachijczyków? Kilka nowych spostrzeżeń na temat warsztatu malarskiego Alfreda Wierusza-Kowalskiego
(1)
Bateson J. Donald. Dr. Hunter and the Prince of Torremuzza’s Sicilian Coins
(1)
Bator Zofia
(1)
Bator Zofia. Problem twórczości w malarstwie ikonowym
(1)
Bator Zofia. Zagadnienie twórczości w sztuce sakralnej Kościoła katolickiego
(1)
Beauvois Daniel (1938- ). O mamidłach egzotyki kresowej
(1)
Berezowska Małgorzata
(1)
Berthold Angela. Considerations on the horses of Maroneia
(1)
Bielat Andrzej (1965- ). Refleksje teologiczne nad symboliką wizerunku Świętej Rodziny z Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej w Tarnobrzegu
(1)
Bińkowska Anna (1987- ). Wspomnienia ze świata
(1)
Blusiewicz Karolina
(1)
Bochiński Jacek (1968- )
(1)
Bodzek Jarosław. New finds of moulds for casting coin flans at the Paphos agora
(1)
Boluk Oleg Mikolajovic. Christian ideograms in churches of Western Ukraine: the repertoire and plasticity of items of wooden carvings
(1)
Boluk Oleg Mikolajovic. Chrześcijańskie ideogramy w cerkwiach Zachodniej Ukrainy: różnorodność oraz plastyka dzieł snycerstwa
(1)
Borba Florenzano Maria Beatriz (1952- ). Ancient Roman coins in the University of Sao Paulo - Brazil
(1)
Borkowski Julian
(1)
Borner Susanne. Das Heidelberger Zentrum fur antike Numismatik
(1)
Borowik Aneta. Od stylu zakopiańskiego do awangardy - drewniana architektura Katowic w okresie międzywojennym
(1)
Boruta Tadeusz (1957- ). Wpływ chrześcijaństwa na sztukę
(1)
Bracey Robert. Contributions of die studies to the study of the intensity of ancient coin production: The work-station problem
(1)
Brandi Serena. La collezione numismatica del Museo di Santa Scolastica - Bari
(1)
Brzić Aleksandar. Against the history? Vienna Mint and its coinages for Serbia 1868-1914
(1)
Bulian Giovanni. Il nuovo Museo della Zecca di Roma
(1)
Burega Volodimir Viktorovic. Do pitanna pro tematiku parafial'nogo propovidnictva v Kiivs'kij mitropolii rann'omodernogo casu
(1)
Burrell Barbara. Coins from a well at Caesarea Maritima and the currency of fifth century Palaestina
(1)
Bylicki Tomasz
(1)
Caccamo Caltabiano Maria (1946- )
(1)
Camilleri Valeria Giulia. La collezione numismatica del Museo di Santa Scolastica - Bari
(1)
Camilleri Valeria Giulia. L’area della Basilica episcopale di Gnatia: la documentazione numismatica
(1)
Cantilena Renata. Una moneta d’oro di Lampsaco a Poseidonia
(1)
Cappiotti Francesco. Il Catalogo della Collezione di monete greche del Museo di Castelvecchio di Verona
(1)
Cardon Thibault. Les monnaies et mereaux en contexte archeologique: une source pour l’etude du salariat (France XIe -XVe s.)
(1)
Carrier Caroline (1985- ). Le systeme des monnaies de bronze cretoises de l’epoque hellenistique
(1)
Carroccio Benedetto (1964- )
(1)
Carroccio Benedetto (1964- ). Tesoretti corrosione coniazioni parallele cronologia: I "Tridenti" di Ierone II
(1)
Cassano Maria Raffaella. La collezione numismatica del Museo di Santa Scolastica - Bari
(1)
Cassano Maria Raffaella. L’area della Basilica episcopale di Gnatia: la documentazione numismatica
(1)
Castrizio Daniele (1964- )
(1)
Cavallaro Emilia. Sulle vie di una nuova scienza: la trattatistica numismatica tra Cinque e Seicento
(1)
Ceccato Daniele. New information on monetary arrow heads found in Dobroudja based on X-rays analysis of their alloy composition
(1)
Celhar Martina. South-Liburnian pre-imperial numismatic finds from Southern Italy and Sicily
(1)
Chapon Philippe. Les petits bronzes tardifs de Massalia: une utilisation extreme ou des frappes recentes. L’exemple de deux lots trouves en fouille
(1)
Chaves Tristan Francisca. Nuevos testimonios monetales de emisiones Hispano-Cartaginesas en la Peninsula Iberica
(1)
Chiantini Chiara. Un Ripostiglio di IV-V secolo proveniente dagli scavi del Sottosuolo Capitolino
(1)
Chille Maria. La moneta dei mercenari nell’Anabasi di Senofonte
(1)
Chimienti Michele. L’archivio della zecca di Bologna
(1)
Chowaniec Roksana. History of town Akrai/Acrae Sicily in the light of new numismatic finds
(1)
Cibko Andrij. Zbirka ikon na skli Muzeu Ukrains'kogo Katolic'kogo Universitetu (z kolekcii Ivana Grecka)
(1)
Ciurcina Concetta. Segnalazione di rinvenimenti monetali da indagini condotte a Siracusa negli anni novanta del Novecento
(1)
Constantinescu Bogdan. Information on silver and gold Dacian Koson type coins based on alloys composition analyzed by X-Ray Fluorescence and on their possible emissions chronology
(1)
Constantinescu Bogdan. New information on monetary arrow heads found in Dobroudja based on X-rays analysis of their alloy composition
(1)
Conventi Alberto. Analisi chimiche di monete di elettro e oro di Siracusa greca
(1)
Corfu Nicolas Assur. The Tetartemorion the smallest pre-Hellenistic silver-coin
(1)
Corsi Jacopo. Ancient silver coinages between Rhone and Po (3rd -1st centuries BC). New data from elemental analyses
(1)
Crisa Antonino (1982- ). Collecting coins and connecting collectors: Government and social networks in the Kingdom of the Two Sicilies (1816-1860)
(1)
Cristea-Stan Daniela. Information on silver and gold Dacian Koson type coins based on alloys composition analyzed by X-Ray Fluorescence and on their possible emissions chronology
(1)
Cristea-Stan Daniela. New information on monetary arrow heads found in Dobroudja based on X-rays analysis of their alloy composition
(1)
Cruz Mateos Montserrat. La nueva exposición y Gabinete Numismatico del Museo Arqueológico Nacional (Madrid)
(1)
Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. "Leluja w czerpaku" czyli witraże zakopieńskiej fary w skrzyniach zamknięte
(1)
Czapiewska Elżbieta
(1)
Czarnecka Aneta (historia sztuki). Włoska podróż śląskiego malarza
(1)
Czerzniewska Jolanta. Bez konieczności podróżowania za sztuką: Geneza funkcja i znaczenie wzorów w polskiej grafice nowoczesnej na przełomie XIX i XX wieku - rekonesans badawczy
(1)
Czuba Halina. Pokrajni zapisi na storinkah rukopisnih ucitel'nih Evangelij XVI–XVII st
(1)
Czyż Piotr Paweł. Polscy akwaforciści na drodze do grafiki autorskiej w Monachium i Paryżu - Redlich Jasiński Łopieński Pankiewicz
(1)
D'Ottone Rambach Arianna (1977- ). Arabic Coins from the Italian Royal Collection. Addenda to the Corpus Nummorum Italicorum
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- )
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki a ochrona zabytków w ostatnim półwieczu
(1)
De Callataÿ Francois (1961- ). Fontes Inediti Numismaticae Antiquae (FINA): a short presentation
(1)
De Callataÿ Francois (1961- ). Greek overstrikes database: a short presentation
(1)
De Pinto Nicola. La collezione numismatica del Museo di Santa Scolastica - Bari
(1)
De Pinto Nicola. L’area della Basilica episcopale di Gnatia: la documentazione numismatica
(1)
Destrooper-Georgiades Anne. Les Monnaies des fouilles du Departement des Antiquites de Chypre a Kourion ; la periode classique
(1)
Dmytrenko Alla. Lviv collection of theatre sketches by Andrzej Pronaszko: the problem of attribution
(1)
Dmytrenko Alla. Lwowska kolekcja szkiców teatralnych Andrzeja Pronaszki - problem artybucji
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(1)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(14)
Italy
(1)
Language
Polish
(13)
Czech
(1)
English
(1)
Subject
Konserwatorstwo
(3)
Biblioteka Gdańska PAN
(2)
Cerkwie
(2)
Ochrona zabytków
(2)
Portrety
(2)
Prawosławie
(2)
Zbiory biblioteczne
(2)
Architektura
(1)
Architektura sakralna
(1)
Artyści polscy
(1)
Arystokracja
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Bibliotekarze
(1)
Branicka, Izabela
(1)
Branicki
(1)
Branicki Jan Klemens (1689-1771)
(1)
Budownictwo drewniane
(1)
Cerkiew Zwiastowania NMP (Supraśl)
(1)
Cmentarze
(1)
Ikony
(1)
Ikony polskie
(1)
Ikony ukraińskie
(1)
Książka
(1)
Kultura dworska
(1)
Malarstwo europejskie
(1)
Malarstwo monumentalne europejskie
(1)
Malarstwo sakralne europejskie
(1)
Malarstwo sakralne polskie
(1)
Malarstwo sakralne ukraińskie
(1)
Monety
(1)
Monety greckie
(1)
Moravské muzeum (Brno)
(1)
Muzeum Ikon (Supraśl)
(1)
Muzeum Podlaskie (Białystok)
(1)
Muzeum Warszawy
(1)
Numizmatyka
(1)
Oprawy książkowe
(1)
Polacy za granicą
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rzemiosło
(1)
Rzemiosło artystyczne polskie
(1)
Rękopisy łacińskie
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka polska
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Sztuka sakralna ukraińska
(1)
Tondos, Barbara
(1)
Tur, Jerzy
(1)
Tyszkiewicz
(1)
Subject: time
1701-
(7)
1801-
(7)
1501-
(6)
1601-
(6)
1901-
(5)
1401-
(4)
2001-0
(4)
1201-
(1)
1301-
(1)
Subject: place
Gdańsk
(1)
Kraków
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Monachium
(1)
Paryż
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Podkarpacie Wschodnie
(1)
Supraśl
(1)
Warszawa
(1)
Wiedeń
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(5)
Katalogi wystaw
(3)
Kalendarium
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Domain
Historia
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Religia i duchowość
(1)
15 results Filter
Book
In basket
Tytuł: Książki - elegantki : katalog wystawy : Polska Akademia Nauk, Biblioteka Gdańska [...], 16.04.2014 - 23.05.2014 / scenariusz wystawy, dobór materiałów: Maria Otto, Dagmara Binkowska, Anna Więcek ; [noty katalogowe Dagmara Binkowska, Maria Otto, Anna Więcek].
Adres wydawniczy: Gdańsk : PAN Biblioteka Gdańska, [2014].
Opis fizyczny: 22 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Temat: Biblioteka Gdańska PAN - wystawy - 2014
Temat: Biblioteka Gdańska PAN - zbiory - 13-21 w
Temat: Książka - estetyka - wystawy - 15-21 w
Temat: Oprawy książkowe - wystawy - Europa - 15-21 w
Temat: Oprawy książkowe - zbiory - Europa - 15-21 w
Temat: Rękopisy łacińskie - wystawy - 13-15 w
Temat: Rękopisy łacińskie - zbiory - Polska - 13-15 w
Temat: Zbiory biblioteczne - Polska - 13-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Binkowska, Dagmara.
Hasło dodatkowe: Otto, Maria (1980- ).
Hasło dodatkowe: Więcek, Anna (1974- ).
Hasło dodatkowe: Biblioteka Gdańska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32404 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Więcek Anna (geografia)
Tytuł: Cmentarze Krakowa / Anna Więcek, Mariusz Gotfryd.
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. [Oddział Krakowski], 2004.
Opis fizyczny: 151 s., [12] k. tabl. (w tym złoż.) ; 23 cm.
Uwaga: Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 146-148.
Temat: Cmentarze - Polska
Temat: Kraków - cmentarze
Hasło dodatkowe: Gotfryd, Mariusz.
ISBN: 83-88341-14-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 20340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Maciejewska Irena
Tytuł: Krakovšti medailéři ze spirek Muzea medailerského uméni ve Wrocławi / [text: Irena Maciejewska, Adam Wiecek, Anna Wirpsza].
Adres wydawniczy: Brno, 1985.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Temat: Moravské muzeum (Brno) - wystawy - 1985
Hasło dodatkowe: Więcek, Adam (1923-2002).
Hasło dodatkowe: Wirpsza, Anna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 13602 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Dąbrowska Anna (muzealnictwo)
Tytuł: W kręgu Branickich : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, maj - wrzesień 2019 / [tekst Anna Dąbrowska ; noty katalogowe Anna Dąbrowska, Joanna Tomalska-Więcek].
Adres wydawniczy: Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2019.
Opis fizyczny: 112 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 112. Indeks.
Temat: Branicki (rodzina)
Temat: Branicka Izabela (1730-1808)
Temat: Branicki Jan Klemens (1689-1771)
Temat: Muzeum Podlaskie (Białystok) - wystawy - 2019
Temat: Arystokracja - ikonografia - wystawy - Polska - 17-19 w
Temat: Kultura dworska - wystawy - Polska - 17-19 w
Temat: Portrety - tematyka - wystawy - Polska - 18-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Tomalska-Więcek, Joanna (1953- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Podlaskie (Białystok)
ISBN: 978-83-954471-2-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 24996, sygn. III 24626 (2 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Kronika Biblioteki Gdańskiej 1596-2016 / pod redakcją Aleksandra Balińskiego, Anny Frąckowskiej, Marii Otto ; [autorzy not Aleksander Baliński, Anna Frąckowska, Agnieszka Kubiak, Aneta Kwiatkowska, Agata Larczyńska, Anna Walczak, Anna Więcek, Anna Wytyk, Beata Gryzio, Beata Meller, Dagmara Binkowska, Elżbieta Czapiewska, Ewa Lichnerowicz, Ewa Ogonowska, Grażyna Ewert, Helena Dzienis, Joanna Śliwa, Krystyna Jackowska, Magdalena Madeja-Grzyb, Maria Otto, Maria Pelczar, Maria Sokołowska, Paweł Pinkiewicz, Sabina Lis, Urszula Szybowska, Wanda Pętlicka, Zofia Tylewska-Ostrowska].
Adres wydawniczy: Gdańsk : Polska Akademia Nauk. Biblioteka Gdańska, 2017.
Opis fizyczny: 297, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy części art. Indeks.
Uwaga: Kronikę Biblioteki Gdańskiej 1596-2016 wydano dzięki środkom Polskiej Akademii Nauk z zakresu Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).
Temat: Biblioteka Gdańska PAN - 16-21 w. - kalendarium
Temat: Bibliotekarstwo - Polska - 16-21 w
Temat: Bibliotekarze - Polska - 16-21 w
Temat: Zbiory biblioteczne - Polska - 16-21 w
Temat: Gdańsk - bibliotekarstwo - 16-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Kalendarium
Hasło dodatkowe: Baliński, Aleksander.
Hasło dodatkowe: Frąckowska, Anna (1979- ).
Hasło dodatkowe: Otto, Maria (1980- ).
Hasło dodatkowe: Baliński, Aleksander.
Hasło dodatkowe: Frąckowska, Anna (1979- ).
Hasło dodatkowe: Kubiak, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Kwiatkowska, Aneta (1976- ).
Hasło dodatkowe: Larczyńska, Agata (1984- ).
Hasło dodatkowe: Walczak, Anna (bibliotekarstwo).
Hasło dodatkowe: Więcek, Anna (1974- ).
Hasło dodatkowe: Wytyk, Anna.
Hasło dodatkowe: Gryzio, Beata (1970- ).
Hasło dodatkowe: Meller, Beata.
Hasło dodatkowe: Binkowska, Dagmara.
Hasło dodatkowe: Czapiewska, Elżbieta.
Hasło dodatkowe: Lichnerowicz, Ewa.
Hasło dodatkowe: Ogonowska, Ewa.
Hasło dodatkowe: Ewert, Grażyna.
Hasło dodatkowe: Dzienis, Helena (1942- ).
Hasło dodatkowe: Śliwa, Joanna.
Hasło dodatkowe: Jackowska, Krystyna.
Hasło dodatkowe: Madeja-Grzyb, Magdalena.
Hasło dodatkowe: Otto, Maria (1980- ).
Hasło dodatkowe: Pelczar, Maria (1940- ).
Hasło dodatkowe: Sokołowska, Maria (1965- ).
Hasło dodatkowe: Pinkiewicz, Paweł.
Hasło dodatkowe: Lis, Sabina.
Hasło dodatkowe: Szybowska, Urszula.
Hasło dodatkowe: Pętlicka, Wanda.
Hasło dodatkowe: Tylewska-Ostrowska, Zofia (1972- ).
Hasło dodatkowe: Biblioteka Gdańska
ISBN: 978-83-931748-8-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 23526 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Rzeczy warszawskie / [koncepcja: Jarosław Trybuś ; autorzy tekstów: Małgorzata Berezowska, Karolina Blusiewicz, Jacek Bochiński, Julian Borkowski, Tomasz Bylicki, Agnieszka Dąbrowska, Paweł Ignaczak, Elżbieta Kamińska, Ewa Klekot, Anna Kotańska, Jolanta Niklewska, Ewa Perlińska-Kobierzyńska, Monika Siwińska, Andrzej Skalimowski, Aleksandra Sołtan-Lipska, Anna Topolska, Jarosław Trybuś, Katarzyna Wagner, Paweł E. Weszpiński, Ewa Wieruch-Jankowska, Marcin Więcek, Magdalena Wróblewska, Krzysztof Zwierz ; redakcja: Małgorzata Jurkiewicz, Małgorzata Mycielska].
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Warszawy, 2017.
Opis fizyczny: 171 s. : il. kolor. ; 27 cm.
Uwaga: Na dole s. tyt.: Książka towarzyszy wystawie głównej "Rzeczy warszawskie".
Temat: Muzeum Warszawy - wystawy
Temat: Muzeum Warszawy - zbiory - 15-21 w
Temat: Rzemiosło - wyroby - wystawy - Polska - 15-20 w
Temat: Rzemiosło - wyroby - zbiory - Polska - 15-20 w
Temat: Rzemiosło artystyczne polskie - wystawy - 15-21 w
Temat: Rzemiosło artystyczne polskie - zbiory - Polska - 15-21 w
Temat: Warszawa - historia - pamiątki - wystawy - 15-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Berezowska, Małgorzata.
Hasło dodatkowe: Blusiewicz, Karolina.
Hasło dodatkowe: Bochiński, Jacek (1968- ).
Hasło dodatkowe: Borkowski, Julian.
Hasło dodatkowe: Bylicki, Tomasz.
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Agnieszka (1975- ).
Hasło dodatkowe: Ignaczak, Paweł (1978- ).
Hasło dodatkowe: Jurkiewicz, Małgorzata.
Hasło dodatkowe: Kamińska, Elżbieta (muzealnictwo).
Hasło dodatkowe: Klekot, Ewa (1965- ).
Hasło dodatkowe: Kotańska, Anna.
Hasło dodatkowe: Mycielska, Małgorzata (1973- ).
Hasło dodatkowe: Niklewska, Jolanta (1948- ).
Hasło dodatkowe: Perlińska-Kobierzyńska, Ewa.
Hasło dodatkowe: Siwińska, Monika (1976- ).
Hasło dodatkowe: Skalimowski, Andrzej.
Hasło dodatkowe: Sołtan-Lipska, Aleksandra.
Hasło dodatkowe: Topolska, Anna.
Hasło dodatkowe: Trybuś, Jarosław (1976- ).
Hasło dodatkowe: Wagner, Katarzyna (1986- ).
Hasło dodatkowe: Weszpiński, Paweł E.
Hasło dodatkowe: Wieruch-Jankowska, Ewa (1957- ).
Hasło dodatkowe: Więcek, Marcin (1977- ).
Hasło dodatkowe: Wróblewska, Magdalena (1980- ).
Hasło dodatkowe: Zwierz, Krzysztof.
Hasło dodatkowe: Muzeum Warszawy
ISBN: 978-83-62189-96-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 23176 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Freski supraskie : relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyjskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu / redakcja Adam Ruta ; współpraca redakcyjna Aneta Jurgilewicz-Stępień, Anna Motowicka, Joanna Tomalska-Więcek, Anatol Wap, Ewa Zalewska ; tłumaczenie Anna Motowicka, Grażyna Sobecka, Anatol Wap].
Wariant tytułu: Relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyjskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu
Wariant tytułu: Relikty szesnastowiecznego malarstwa postbizantyjskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu
Adres wydawniczy: Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2019.
Opis fizyczny: 379, [5] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach do art.
Uwaga: Katalog dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego we ramach zadania "Wspieranie działań muzealnych 2019".
Uwaga: Tekst częśc. tł. z jęz. ros.
Temat: Cerkiew Zwiastowania NMP (Supraśl)
Temat: Muzeum Ikon (Supraśl) - zbiory - 16 w
Temat: Konserwatorstwo - Polska - 20-21 w
Temat: Malarstwo monumentalne europejskie - 16 w
Temat: Malarstwo monumentalne europejskie - zbiory - Polska - 16 w
Temat: Malarstwo sakralne europejskie - 16 w
Temat: Malarstwo sakralne europejskie - zbiory - Polska - 16 w
Temat: Ochrona zabytków - Polska - 20-21 w
Temat: Supraśl - zabytki
Hasło dodatkowe: Jurgilewicz-Stępień, Aneta.
Hasło dodatkowe: Motowicka, Anna.
Hasło dodatkowe: Motowicka, Anna.
Hasło dodatkowe: Ruta, Adam.
Hasło dodatkowe: Sobecka, Grażyna.
Hasło dodatkowe: Tomalska-Więcek, Joanna (1953- ).
Hasło dodatkowe: Wap, Anatol.
Hasło dodatkowe: Wap, Anatol.
Hasło dodatkowe: Zalewska, Ewa.
Hasło dodatkowe: Jodkowski, Józef (1890-1950). Cerkwie przygotowane do obrony na Litwie i Rusi Litewskiej
Hasło dodatkowe: Kadłubowska, Joanna. Konserwacja fresków supraskich
Hasło dodatkowe: Koczorowska, Marlena. Konserwacja fresków supraskich
Hasło dodatkowe: Kozarzewski, Marcin. Konserwacja fresków supraskich
Hasło dodatkowe: Lebiedzińska, Ludmiła. Freski z Supraśla. Katalog wystawy. Białystok 1968
Hasło dodatkowe: Motowicka, Anna. Wstęp. Katalog fresków
Hasło dodatkowe: Musin, Aleksandr Evgenʹevič (1964- ). Zabytki Supraśla w Sankt Petersburgu: materiały dotyczące historii i konserwacji cerkwi Zwiastowania Bogurodzicy (1907-1910) w archiwum Cesarskiej Komisji Archeologicznej
Hasło dodatkowe: Petković, Sreten. Nektarij Serb. Malarz z XVI wieku i jego działalność w klasztorze w Supraślu
Hasło dodatkowe: Pokryszkin, Piotr P. Cerkiew Zwiastowania w monasterze supraskim
Hasło dodatkowe: Sawicki, Piotr (1948- ). Szesnastowieczne freski supraskie. Przedmowa
Hasło dodatkowe: Siemaszko, Aleksander (1953?-2015). Malowidła ścienne cerkwi Zwiastowania w Supraślu. Rekonstrukcja programu ikonograficznego
Hasło dodatkowe: Stawicki, Stanisław (1930-2016). Malowidła ścienne z dawnej cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu - problemy techniczne i technologiczne
Hasło dodatkowe: Szymański, Stanisław (1911-2000). Freski z Supraśla. Próba rekonstruowania genealogii
Hasło dodatkowe: Tomalska-Więcek, Joanna (1953- ). Klasztor w Supraślu. Zaginione skarby na fotografiach
Hasło dodatkowe: Zalewska, Ewa. Wstęp. Katalog fresków
Hasło dodatkowe: Muzeum Podlaskie (Białystok)
ISBN: 978-83-87026-64-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 24994 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. T. 9 / pod redakcją Wojciecha Walczaka, Karola Łopateckiego.
Adres wydawniczy: Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2017.
Opis fizyczny: 438 s. : il. (gł. kolor., w tym złoż.) ; 25 cm.
Seria: Zachowanie Polskiego Dziedzictwa Narodowego
Uwaga: Materiały przedstawione na III Międzynarodowym Kongresie Naukowym pt."Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej" zorganizowanym w dniach 30 września - 2 października 2015 r. w Białymstoku.
Uwaga: Bibliogr. przy ref.
Uwaga: Współfinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Uwaga: Streszcz. ang. przy ref. Część ref. w jęz. ang.
Temat: Tyszkiewicz (rodzina) - ikonografia - materiały konferencyjne
Temat: Konserwatorstwo - Polska - 21 w. - materiały konferencyjne
Temat: Portrety - tematyka - Polska - 18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka polska - materiały konferencyjne
Temat: Kresy wschodnie Rzeczypospolitej - kultura - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Walczak, Wojciech (1980?- ).
Hasło dodatkowe: Łopatecki, Karol (1979- ).
Hasło dodatkowe: Bolûk, Oleg Mikolajovič. Christian ideograms in churches of Western Ukraine: the repertoire and plasticity of items of wooden carvings
Hasło dodatkowe: Bolûk, Oleg Mikolajovič. Chrześcijańskie ideogramy w cerkwiach Zachodniej Ukrainy: różnorodność oraz plastyka dzieł snycerstwa
Hasło dodatkowe: Dmytrenko, Alla. Lviv collection of theatre sketches by Andrzej Pronaszko: the problem of attribution
Hasło dodatkowe: Dmytrenko, Alla. Lwowska kolekcja szkiców teatralnych Andrzeja Pronaszki - problem artybucji
Hasło dodatkowe: Feliks, Anna. The plaques with portraits of famous people by Kazimierz Chodziński (1861-1921) on the background of the collection from the Coins Cabinet of the National Museum in Warsaw
Hasło dodatkowe: Goch, Marcin. Forgotten painted Polonica in the collections of Ukrainian museums
Hasło dodatkowe: Goch, Marcin. Zapomniane malarskie polonika w zbiorach muzeów Ukrainy
Hasło dodatkowe: Górecka, Katarzyna (1978- ). Mierzyć znaczy badać
Hasło dodatkowe: Górecka, Katarzyna (1978- ). To measure is to study
Hasło dodatkowe: Kałamajska-Saeed, Maria (1941- ). Grodzieńska rzeźba Jezusa Nazareńskiego
Hasło dodatkowe: Kałamajska-Saeed, Maria (1941- ). The sculpture of Jesus the Nazarene in Grodno
Hasło dodatkowe: Krupska, Aleksandra. Technika i technologia XVIII-wiecznego portretu staropolskiego na przykładzie imaginacyjnego portretu Leona Tyszkiewicza, kasztelana lubelskiego, z kolekcji rodowej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Hasło dodatkowe: Krupska, Aleksandra. Techniques and technologies of 18th-century Old Polish portraits illustrated with the example of imaginery portrait of Leo Tyszkiewicz the Castellan of Lublin from the Lohoysk family collection kept in the National Museum of Warsaw
Hasło dodatkowe: Łopatecki, Karol (1979- ). Stan badań nad oceną wiarygodności grafik autorstwa Erika Dahlbergha
Hasło dodatkowe: Łopatecki, Karol (1979- ). The state of research on the evaluation of reliability of prints by Erik Dahlbergh
Hasło dodatkowe: Mieleszkiewicz, Stefan. Carpenters from Łachwa and Czuczewice
Hasło dodatkowe: Mieleszkiewicz, Stefan. Stolarze łachewscy i czuczewiccy
Hasło dodatkowe: Ochnio, Monika. Relikty galerii rodowych polskich w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
Hasło dodatkowe: Ochnio, Monika. The rest of Polish portrait family collections in the National Museum in Warsaw
Hasło dodatkowe: Ogle, Kristīne (1974- ). Our Lady of Victory of Jeglava
Hasło dodatkowe: Omieczyńska, Lucyna. Initial diagnosis of conservation and historical issues concerning the stone triptych of 1470, originally fixed in a wall of the Cathedral dedicated to the Dormition of the Virgin Mary (Uspenski Cathedral), and currently in the Great Lavra Belltower of Kiev Pechersk Lavra in Ukraine
Hasło dodatkowe: Omieczyńska, Lucyna. Wstępne rozpoznanie problematyki konserwatorskiej i historycznej kamiennego tryptyku z 1470 r. pierwotnie wmurowanego w ścianę Katedry Zaśnięcia Bogurodzicy - Soboru Uspieńskiego (obecnie w wielką dzwonnicę) Ławry Peczerskiej w Kijowie, Ukraina
Hasło dodatkowe: Orkowska, Anna. Technika i technologia XVIII-wiecznego portretu staropolskiego na przykładzie imaginacyjnego portretu Leona Tyszkiewicza, kasztelana lubelskiego, z kolekcji rodowej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Hasło dodatkowe: Orkowska, Anna. Techniques and technologies of 18th-century Old Polish portraits illustrated with the example of imaginery portrait of Leo Tyszkiewicz the Castellan of Lublin from the Lohoysk family collection kept in the National Museum of Warsaw
Hasło dodatkowe: Potocka, Anna Dorota. Problematyka deformacji portretów z kolekcji Tyszkiewiczów z Łohojska jako przyczynek do badań nad malarstwem staropolskim z końca XVIII wieku
Hasło dodatkowe: Potocka, Anna Dorota. The problem of deformation of portraits from the collection of Lohoysk Tyszkiewicz family as a contribution to the study of Old Polish painting of the late 18th century
Hasło dodatkowe: Rudzka, Maria Anna (1952- ). Polish association of artists - "The Capitol" in Rome during the reign of Mussolini
Hasło dodatkowe: Rudzka, Maria Anna (1952- ). Polska grupa Kapitol w Rzymie Mussoliniego
Hasło dodatkowe: Rzeszutek, Aleksandra. Problematyka deformacji portretów z kolekcji Tyszkiewiczów z Łohojska jako przyczynek do badań nad malarstwem staropolskim z końca XVIII wieku
Hasło dodatkowe: Rzeszutek, Aleksandra. The problem of deformation of portraits from the collection of Lohoysk Tyszkiewicz family as a contribution to the study of Old Polish painting of the late 18th century
Hasło dodatkowe: Szałygin, Jerzy (1962- ). Conservation of the equipment of a Roman Catholic Church of Saints Peter and Paul in Tbilisi, Georgia
Hasło dodatkowe: Szałygin, Jerzy (1962- ). Prace konserwatorskie przy wyposażeniu kościoła rzymskokatolickiego pw. św. św. Piotra i Pawła w Tbilisi, Gruzja
Hasło dodatkowe: Szpor, Joanna. Odkształcone w formie płaskorzeźby portrety Tyszkiewiczów z Łohojska
Hasło dodatkowe: Szpor, Joanna. Technika i technologia XVIII-wiecznego portretu staropolskiego na przykładzie imaginacyjnego portretu Leona Tyszkiewicza, kasztelana lubelskiego, z kolekcji rodowej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
Hasło dodatkowe: Szpor, Joanna. Techniques and technologies of 18th-century Old Polish portraits illustrated with the example of imaginery portrait of Leo Tyszkiewicz the Castellan of Lublin from the Lohoysk family collection kept in the National Museum of Warsaw
Hasło dodatkowe: Szpor, Joanna. Relief portraits of Tyszkiewicz family from Lahoysk
Hasło dodatkowe: Tomalska-Więcek, Joanna (1953- ). Association of West Belarusian Artists in Białystok
Hasło dodatkowe: Tomalska-Więcek, Joanna (1953- ). Związek Artystów Zachodniej Białorusi w Białymstoku
Hasło dodatkowe: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
ISBN: 978-83-925705-8-5 (całość)
ISBN: 978-83-6410318-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31941/9 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej. T. 2 / redakcja naukowa Agnieszka Gronek, Alicja Z. Nowak.
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019.
Opis fizyczny: 331 s., [114] s. tabl. (gł. kolor.) ; 23 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy art. Indeks.
Uwaga: Publikacja dofinansowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Uwaga: Część art. w jęz. ukraińskim. Streszcz. w jęz. ang. przy art.
Temat: Cerkwie - Polska - 15-19 w
Temat: Cerkwie - Ukraina - 15-19 w
Temat: Ikony polskie - historia
Temat: Ikony ukraińskie - historia
Temat: Malarstwo sakralne polskie
Temat: Malarstwo sakralne ukraińskie
Temat: Prawosławie - historia - Polska
Temat: Prawosławie - historia - Ukraina
Hasło dodatkowe: Gronek, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Nowak, Alicja (1972- ).
Hasło dodatkowe: Barysenka, Volha. Ikony Matki Boskiej Czerniakowskiej i Machirowskiej i ich losy po rozbiorach Rzeczypospolitej
Hasło dodatkowe: Burega, Volodimir Vìktorovič. Do pitannâ pro tematiku parafìâl'nogo propovìdnictva v Kiïvs'kìj mitropolìï rann'omodernogo času
Hasło dodatkowe: Dovga, Larisa Mihajlìvna (1960- ). Temat zła w kazaniach Antoniego Radywyłowskiego (na podstawie zbioru Wieniec Chrystusowy z 1688 r.)
Hasło dodatkowe: Gelitovič, Marìâ Josipìvna. Ikoni z cerkvi svâtoï Paraskevi z Radruža z kolekcìï Nacìonal'nego muzeû u L'vovì ìmenì Andreâ Šepyic'kogo
Hasło dodatkowe: Gronek, Agnieszka. O rzędzie Deesis ikonostasu z cerkwi Zaśnięcia Matki Boskiej we Lwowie
Hasło dodatkowe: Kosìv, Roksolana Romanìvna. "Ribotic'ka robota" za materìalami vìzitacìj cerkov Starosambìrs'kogo ta Starosìl's'kogo dekanatìv XVIII stolìttâ ta zbereženmi tvorami
Hasło dodatkowe: Losʹ, Valentina (1975- ). Oleg Duh, Prevelebnì panni. Žìnočì černečì spìl'noti L'vivs'koï ta Peremišl's'koï êparhìï u rann'omodernij period, L'viv: Vidavnictvo Ukraïns'kogo Katolic'kogo universitetu , 2017, 752 s.: ìl., tabl., karti
Hasło dodatkowe: Mazur, Viktoriâ. Strasnij kontekst dipìntì u tvorah ukraïns'kogo seredn'ovìčnogo malârstva
Hasło dodatkowe: Nowak, Alicja (1972- ). Reformatorzy cerkiewni o szacunku dla głosicieli Słowa Bożego (wybrane przykłady z metropolii kijowskiej w XVII w.)
Hasło dodatkowe: Prokop'ûk, Oksana. Do pitannâ pro tematiku parafìâl'nogo propovìdnictva v Kiïvs'kìj mitropolìï rann'omodernogo času
Hasło dodatkowe: Šmanʹko, Taras. Kiïvs'kij Trebnik 1646 roku: peredumovi ì obstavini stvorennâ
Hasło dodatkowe: Sìnkevič, Natalìâ (1981- ). Ostatni patriota Rzeczypospolitej na kijowskim tronie metropolitalnym – Sylwester Kossów o polityce i kwestiach wyznaniowych
Hasło dodatkowe: Sulikowska-Bełczowska, Aleksandra (1974- ). Ogniste oblicze Bogurodzicy. Na marginesie rosyjskiej ikonografii maryjnej w XIX w.
Hasło dodatkowe: Sygowski, Paweł. Cerkiew pw. św. Michała Archanioła w Zaczerneczu na Wołyniu w XVIII w. i jej unicki ikonostas
Hasło dodatkowe: Tomalska-Więcek, Joanna (1953- ). Warsztat ikonowy w Lipsku nad Bierzbą w XVII w.
Hasło dodatkowe: Warzecha, Anna. Nieznane hafty cerkiewne w kolekcji Jana Matejki
Hasło dodatkowe: Księgarnia Akademicka (Kraków)
ISBN: 978-83-8138-071-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32431/2 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej. [T. 1] / redakcja Agnieszka Gronek, Alicja Z. Nowak.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2016.
Opis fizyczny: 239 s., [16] s. tabl. kolor. ; 23 cm.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach.
Uwaga: Publikacja dofinansowana przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Uwaga: Część art. w jęz. ukraińskim.
Temat: Ikony - 15-19 w
Temat: Prawosławie - kultura - historia - Polska - 15-19 w
Hasło dodatkowe: Gronek, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Nowak, Alicja (1972- ).
Hasło dodatkowe: Czuba, Halina. Pokrajnì zapisi na storìnkah rukopisnih učitel'nih Evangelìj XVI–XVII st.
Hasło dodatkowe: Gronek, Agnieszka. Ikona Matki Boskiej Hodegetrii z pierwszej połowy XVII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Hasło dodatkowe: Gronek, Agnieszka. Treści przedstawień "Króla Chwały" w zachodnioruskiej sztuce cerkiewnej XV–XVI wieku
Hasło dodatkowe: Korzo, Margarita Anatol'evna. Przyczynek do badań nad wpływami katolickimi na teologię prawosławną w XVII wieku
Hasło dodatkowe: Mojżyn, Norbert. Problemy malarstwa rosyjskiego w drugiej połowie XVII wieku na podstawie "Dysputy o czci ikon świętych" Symeona Połockiego
Hasło dodatkowe: Nowak, Alicja (1972- ). Przygotowanie kapłana do liturgii w świetle nauk dla kapłanów
Hasło dodatkowe: Onichimowska, Dagmara. Ikona Matki Boskiej Hodegetrii z pierwszej połowy XVII wieku w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Hasło dodatkowe: Pilipowicz, Denys (1975- ). Filozoficzna refleksja na temat starości w literackiej spuściźnie Hryhorija Skoworody
Hasło dodatkowe: Sìnkevič, Natalìâ (1981- ). Kijowski sobór Sofijski w okresie unickim (1596–1633)
Hasło dodatkowe: Siroid, Darìa. Davn'okiìvs'kì оpobìdannâ u "Zamojs'komu rukopicì poč. XVI sт. (z fondìv naukovoї biblìoteki L'vìvs'kogo nacìonal'nogo unìvercitetu imenì Ivana Franka, šifr 203.ІІІ)
Hasło dodatkowe: Sulikowska-Gąska, Aleksandra (1961- ). Spory o obrazy w dawnej Rzeczypospolitej
Hasło dodatkowe: Sygowski, Paweł. Jak ksiądz Panasiński "nieprzyzwoite" ikony chował, "gluzować" kazał i gorzałki używał, czyli o porządkach w cerkwiach dekanatu tomaszowskiego unickiej diecezji chełmskiej w 1811 roku
Hasło dodatkowe: Tomalska-Więcek, Joanna (1953- ). Ikonostas supraski: problem atrybucji
Hasło dodatkowe: Warzecha, Anna. "Epitrachelion" z fundacji hospodara Jeremiego Mohyły w skarbcu klasztoru Franciszkanów w Krakowie
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda
ISBN: 978-83-65432-18-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32431/1 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Sakralnej Pogranicza (2 ; 2013 ; Przemyśl)
Tytuł: Sztuka sakralna pogranicza : materiały z konferencji naukowej II Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Sakralnej Pogranicza, Przemyśl, 11-12.10.2013. T. 2 / pod red. Zofii Bator i Marty Trojanowskiej.
Wariant tytułu: Międzynarodowy Festiwal Sztuki Sakralnej Pogranicza, 2
Adres wydawniczy: Przemyśl : Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej, 2016.
Opis fizyczny: 281, [21] s. : il. ( w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Zdublowane s. 281-[284].
Uwaga: Współfinansowanie: Miasto Przemyśl.
Uwaga: Tekst częśc. ukr.
Temat: Regiony przygraniczne - kultura - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Regiony przygraniczne - kultura - Ukraina - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna polska - historia - 15-21 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna ukraińska - historia - 15-21 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Bator, Zofia.
Hasło dodatkowe: Trojanowska, Marta.
Hasło dodatkowe: Siwak, Wacław (1965- ). Wizerunek Łaskawej Matki Bożej Hyżneńskiej w historycznej, ikonograficznej i teologicznej perspektywie
Hasło dodatkowe: Bielat, Andrzej (1965- ). Refleksje teologiczne nad symboliką wizerunku Świętej Rodziny z Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej w Tarnobrzegu
Hasło dodatkowe: Dzik, Janina. Treści ideowe malowideł o tematyce eucharystycznej autorstwa Stanisława Stroińskiego w kaplicy Najświętszego Sakramentu przy katedrze przemyskiej
Hasło dodatkowe: Trojanowska, Marta. Przedwojenne dzwony z Odlewni Braci Felczyńskich w świątyniach Przemyśla i okolic
Hasło dodatkowe: Sobol, Urszula. Dzwony rodziny Felczyńskich
Hasło dodatkowe: Wojnarowski, Marek (1963- ). Zbiory sztuki kościelnej w Muzeum Archidiecezjalnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa w Przemyślu
Hasło dodatkowe: Gorda-Cibko, Ol'ga. Učast' Âna Matejka v Arheologìčno-bìblìografìčnìj vistavcì Stavropìgìjs'kogo ìnstitutu u L'vovì 1888-1889 rokìv
Hasło dodatkowe: Cibko, Andrìj. Zbìrka ìkon na sklì Muzeû Ukraïns'kogo Katolic'kogo Unìversitetu (z kolekcìï Ivana Grečka)
Hasło dodatkowe: Aleksandrovič, Volodimir Stepanovič (1956- ). Najstarsze dzieje malarstwa przemyskiego
Hasło dodatkowe: Tomalska-Więcek, Joanna (1953- ). Najstarsze ikony na Podlasiu - relikty z XVI wieku
Hasło dodatkowe: Sygowski, Paweł. Dawna unicka cerkiew pw. św. Mikołaja w Czortowicach koło Hrubieszowa i jej niezwykłe wyposażenie
Hasło dodatkowe: Mihajlûk, Natalìâ. Žìnočì vasilìâns'kì monastirì Peremišl's'koï êparhìï XVII - peršoï polovini XX st. ta zbereženì ìkoni počatku XV - peršoï polovini XVI stolìttâ monastirâ u Vovčì v Peremišlì
Hasło dodatkowe: Peleh, Mar'âna. Ìkonografìčnì pošuki ukraïns'kogo malârstva XVII stolìttâ
Hasło dodatkowe: Boruta, Tadeusz (1957- ). Wpływ chrześcijaństwa na sztukę
Hasło dodatkowe: Bator, Zofia. Problem twórczości w malarstwie ikonowym
Hasło dodatkowe: Bator, Zofia. Zagadnienie twórczości w sztuce sakralnej Kościoła katolickiego
Hasło dodatkowe: Siemieniec, Anna. Kanon ikony w sztuce witrażu Adama Stalony-Dobrzańskiego
Hasło dodatkowe: Niezgoda, Grażyna. "Przestrzeń ducha" - malarstwo religijne Marzanny Wróblewskiej
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej
ISBN: 978-83-929931-2-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30417/2 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Wokół malarstwa monachijskiego : wiek XIX : Monachium, Wiedeń, Paryż : studia i szkice / pod redakcją Elizy Ptaszyńskiej.
Wariant tytułu: Monachium, Wiedeń, Paryż
Wariant tytułu: Wiek XIX
Adres wydawniczy: Suwałki : Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2020.
Opis fizyczny: 189, [1] s., [31] s. tabl. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Materiały z sesji naukowej, towarzyszącej wystawie "Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na płótnach polskich monachijczyków" zorg. w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, kwiecień 2015 r.
Uwaga: Bibliogr. przy ref. Indeks.
Uwaga: Finansowanie: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miejski w Suwałkach.
Temat: Malarstwo europejskie - 19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Monachium - sztuka - 19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Paryż - sztuka - 19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Wiedeń - sztuka - 19 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Ptaszyńska, Eliza (1957- ).
Hasło dodatkowe: Basiul, Elżbieta. Jakie tajemnice kryją obrazy monachijczyków? Kilka nowych spostrzeżeń na temat warsztatu malarskiego Alfreda Wierusza-Kowalskiego
Hasło dodatkowe: Beauvois, Daniel (1938- ). O mamidłach egzotyki kresowej
Hasło dodatkowe: Filip, Aleš (1964- ). Malarz Gabriel von Max - czeski przedstawiciel szkoły monachijskiej
Hasło dodatkowe: Frączek, Piotr (konserwatorstwo). Tropiąc Gierymskiego
Hasło dodatkowe: Hessky, Orsolya (1965- ). Egzotyka w sztuce węgierskiej w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku
Hasło dodatkowe: Klarecki, Mariusz. Barwny świat Kozaków w malarstwie Józefa Brandta
Hasło dodatkowe: Klisińska-Kopacz, Anna. Tropiąc Gierymskiego
Hasło dodatkowe: Kopszak, Piotr. Perspektywa w malarstwie monachijczyków
Hasło dodatkowe: Krypczyk, Aleksandra. Tropiąc Gierymskiego
Hasło dodatkowe: Kudelska, Dorota (1958- ). Plastyczna forma egzotycznej Galicji w Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild
Hasło dodatkowe: Kuryłek, Ewelina. "[...] w Polsce, co z ziemi jej wyroslo, zapuścić miało czas w niej korzenie". Pejzaż w krytyce artystycznej Józefa Ignacego Kraszewskiego i Józefa Kremera
Hasło dodatkowe: Litwinowicz-Droździel, Małgorzata. Wędrujący horyzont. Spostrzeżenia o miejscu Orientu w nowoczesnej kulturze polskiej
Hasło dodatkowe: Matuszczak, Tadeusz. Egzotyka już się nie sprzedaje
Hasło dodatkowe: Molik, Witold (1949- ). "Polscy monachijczycy" to nie tylko artyści. Polscy studenci w Monachium w XIX i na początku XX wieku
Hasło dodatkowe: Ptaszyńska, Eliza (1957- ). Nowe pokolenie - nowe Monachium (1892-1914)
Hasło dodatkowe: Sitkiewicz, Magdalena Aleksandra. Jakie tajemnice kryją obrazy monachijczyków? Kilka nowych spostrzeżeń na temat warsztatu malarskiego Alfreda Wierusza-Kowalskiego
Hasło dodatkowe: Skotniczna, Ewa (1985- ). "Szara godzina" na płótnach polskich monachijczyków, czyli niemiecki Stimmung w rodzimym wydaniu
Hasło dodatkowe: Sztachelska, Jolanta (1957- ). Miejsce urodzenia. Realność, wyobraźnia, mit
Hasło dodatkowe: Tomalska-Więcek, Joanna (1953- ). Artyści żydowscy w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Rozważania na marginesie twórczości Samuela Hirszenberga
Hasło dodatkowe: Zygier, Elżbieta. Tropiąc Gierymskiego
Hasło dodatkowe: Muzeum Okręgowe (Suwałki)
ISBN: 978-83-61494-46-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34286 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura = Orginal above all : volume commemorating Barbara Tondos and Jerzy Tur / pod redakcją Agnieszki Gronek i Joanny Daranowskiej-Łukaszewskiej.
Wariant tytułu: Księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura
Wariant tytułu: Original above all
Wariant tytułu: Volume commemorating Barbara Tondos and Jerzy Tur
Adres wydawniczy: Kraków ; Rzeszów : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019.
Opis fizyczny: 607 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. prac Barbary Tondos i Jerzego Tura s. 35-50.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Tytuł dotowany przez Stowarzszenie Historyków Sztuki.
Uwaga: Spis treści, wstęp oraz streszcz. art. w jęz. ang.
Temat: Tondos Barbara (1936-2012) - księga pamiątkowa
Temat: Tur Jerzy (1933-2009) - księga pamiątkowa
Temat: Architektura - ochrona i konserwacja - Polska
Temat: Architektura sakralna - ochrona i konserwacja - Polska
Temat: Budownictwo drewniane - ochrona i konserwacja
Temat: Cerkwie - ochrona i konserwacja - Polska
Temat: Konserwatorstwo - Polska - 19-21 w
Temat: Ochrona zabytków - Polska - 20-21 w
Temat: Sztuka sakralna - ochrona i konserwacja - Polska
Temat: Podkarpacie Północne - zabytki - ochrona i konserwacja
Temat: Podkarpacie Wschodnie - zabytki - ochrona i konserwacja
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Daranowska-Łukaszewska, Joanna (1949- ).
Hasło dodatkowe: Gronek, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Liszewska, Krystyna (1936- ). Wspomienie
Hasło dodatkowe: Spiss, Anna. [Wspomnienie]
Hasło dodatkowe: Dziurawiec, Zofia. [Wspomnienie]
Hasło dodatkowe: Ornatowska-Hadałowa, Aleksandra. [Wspomnienie]
Hasło dodatkowe: Pyrkosz-Cifonelli, Elżbieta. Moje wspomienia o Barbarze Tondos i Jerzy Turze
Hasło dodatkowe: Tur-Marciszuk, Katarzyna. List do Andrzeja
Hasło dodatkowe: Szczepański, Jerzy (1950- ). Biblioteka Podziemna
Hasło dodatkowe: Rzepiejewska, Monika. Zaczęło się od cerkwi w Smolniku...
Hasło dodatkowe: Guttmejer, Karol. [Wspomnienie]
Hasło dodatkowe: Mazur, Janusz (regionalizm). [Wspomnienie]
Hasło dodatkowe: Niezgoda, Grażyna. Ich dwoje i ludzie wokół nich. Barbara Tondos i Jerzy Tur - wspomnienie
Hasło dodatkowe: Baranowa, Anna (1959- ). Strażniczka skarbu. Portret nie tylko heroiczny
Hasło dodatkowe: Zaucha, Tomasz (1969- ). Początki służby konserwatorskiej w Rzeszowie - "mieście trzeciorzędnym Galicyi"
Hasło dodatkowe: Żurawski, Jerzy (1930- ). Jerzy Tur, mój mistrz i przyjaciel. Wspomienie o współpracy i przyjażni - karta z dziejów konserwatorstwa na Rzeszowszczyźnie w latach 1958-1963
Hasło dodatkowe: Hennig, Władysław. Okruchy wspomień z Jerzym Turem i Barbarą Tondos w tle. (Pół wieku przyjaźni i twórczej współpracy)
Hasło dodatkowe: Bartnik, Piotr. Kapłan jako opiekun obiektu zabytkowego w Bieszczadach w obliczu zmian zachodzących w Kościele i państwie po roku 1945
Hasło dodatkowe: Zawałeń, Eugeniusz. Projekty konserwatorskie dla drewnianych cerkwi. Teoria i praktyka
Hasło dodatkowe: Daranowska-Łukaszewska, Joanna (1949- ). Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki a ochrona zabytków w ostatnim półwieczu
Hasło dodatkowe: Jucha, Zbigniew. Wyburzyć czy zachować. Historyk sztuki i konserwator a sprawa cerkwi w województwie rzeszowskim a latach 1972-1974
Hasło dodatkowe: Nowakowska-Wolak, Agata (1959- ). Działalność Barbary Tondos i Jerzego Tura na tle prac Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zakopanem
Hasło dodatkowe: Konopka, Marek (1940- ). Idea i rzeczywistość. Wczoraj i dziś Regionalnych Ośrodków Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego (obecnie Oddziałów Terenowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa)
Hasło dodatkowe: Kurek, Jan. Ranga inwentaryzacji w nauczaniu architektury
Hasło dodatkowe: Siwek, Andrzej (historia sztuki). Ochrona historycznego krajobrazu kulturowego - ewolucja systemu
Hasło dodatkowe: Kołodziejski, Stanisław. Zatopiony krajobraz warowny
Hasło dodatkowe: Godyń, Maria. Maniowy. Pejzaż zachowany w pamięci, z protestem w tle
Hasło dodatkowe: Laskowski, Andrzej (1973- ). Pełnoprawny zabytek czy rekonstrukcja krajobrazu kulturowego? Pytanie o granice rejestru zabytków na przykładzie spalonego kościoła w Libuszy
Hasło dodatkowe: Stano, Bernadeta (1971- ). Sztuka i konserwacja w cieniu prowincji
Hasło dodatkowe: Grabski, Marek. Muzea na (nie)wolnym powietrzu. O skansenach, które nie powstały
Hasło dodatkowe: Sygowski, Paweł. Cerwkiew w Łopience i dekanat baligrodzki unickiej diecezji przemyskiej w 2. połowie XVIII i 1. połowie XIX w.
Hasło dodatkowe: Szanter, Zofia (1952-2016). Zmienne losy cerkwi św. Michała Archanioła w Przysłopiu
Hasło dodatkowe: Żygadło, Andrzej. Piąta śmierć cerkwi w Rudce
Hasło dodatkowe: Tomalska-Więcek, Joanna (1953- ). Słynące cudami ikony maryjne na Podlasiu
Hasło dodatkowe: Gronek, Agnieszka. Prace kręgu "Mistrza Deesis z Bartnego". Charakterystyka stylu
Hasło dodatkowe: Seniuk, Bronisław (1940- ). Dwa ikonostasy
Hasło dodatkowe: Tur-Marciszuk, Katarzyna. Zakopane - problem konserwatorski
Hasło dodatkowe: Krasnowolski, Bogusław (1943- ). Urbanistyka i architektura Biecza i Bobowej a badania Barbary Tondos i Jerzego Tura
Hasło dodatkowe: Janczykowski, Jan (1953- ). Zamek Ligęzów i Lubomirskich w Rzeszowie
Hasło dodatkowe: Sapetowa, Inga (1934-2019). Rzeźba nowożytna w prywatnym mieście rezydencjalnym. W kręgu fundacji sepulkralnych właścicieli Rzeszowa, cz. I
Hasło dodatkowe: Czapczyńska-Kleszczyńska, Danuta. "Leluja w czerpaku", czyli witraże zakopieńskiej fary w skrzyniach zamknięte
Hasło dodatkowe: Borowik, Aneta. Od stylu zakopiańskiego do awangardy - drewniana architektura Katowic w okresie międzywojennym
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Historyków Sztuki
ISBN: 978-83-946646-9-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33687 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Wyjazdy "za sztuką" : nadzieje, zyski i straty artystów XIX i XX wieku / red. nauk. Dorota Kudelska, Ewelina Kuryłek.
Wariant tytułu: Nadzieje, zyski i straty artystów XIX i XX wieku
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2015.
Opis fizyczny: 381, [6] s., [59] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Seria: Prace Wydziału Historyczno Filologicznego Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Uwaga: Materiały z konf.
Uwaga: Tekst częśc. ang.
Temat: Artyści polscy - 19-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Polacy za granicą - 19-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka - historia - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kudelska, Dorota (1958- ).
Hasło dodatkowe: Kuryłek, Ewelina.
Hasło dodatkowe: Bińkowska, Anna (1987- ). Wspomnienia ze świata
Hasło dodatkowe: Czarnecka, Aneta (historia sztuki). Włoska podróż śląskiego malarza
Hasło dodatkowe: Czyż, Piotr Paweł. Polscy akwaforciści na drodze do grafiki autorskiej w Monachium i Paryżu - Redlich, Jasiński, Łopieński, Pankiewicz
Hasło dodatkowe: Czerzniewska, Jolanta. Bez konieczności podróżowania za sztuką: Geneza, funkcja i znaczenie wzorów w polskiej grafice nowoczesnej na przełomie XIX i XX wieku - rekonesans badawczy
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Małgorzata (historia sztuki). Polityka kulturalna czy po prostu polityka?
Hasło dodatkowe: Długosz, Magdalena (1981- ). "Pół-Szwajcar" i "Prowansalczyk polski"
Hasło dodatkowe: Kasa, Magdalena. Stale w drodze - sztuka Maryli Lednickiej-Szczytt
Hasło dodatkowe: Kilian, Paula. Orientalne podróże Kazimierza Pochwalskiego
Hasło dodatkowe: Kłudkiewicz, Kamila. Zagraniczne wyjazdy na zakupy
Hasło dodatkowe: Kościelniak, Marta. Olga Boznańska i Käthe Kollwitz - czołowe artystki kobiecej secesji i ich odmienny stosunek do naturalizmu
Hasło dodatkowe: Krypczyk, Aleksandra. Mit rodzimego pejzażu a twórczość polskich monachijczyków w drugiej połowie XIX wieku
Hasło dodatkowe: Kudelska, Dorota (1958- ). Lublin i wojenne podróże Kreigsmalera Franza Hohenbergera
Hasło dodatkowe: Kudelska, Dorota (1958- ). Wstęp
Hasło dodatkowe: Laskowska, Elżbieta (1969- ). Ilustracje i rysunki satyryczne artystów polskich na łamach dziennika "The New York Times" od końca lat siedemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku
Hasło dodatkowe: Majewski, Piotr (1970- ). Artyści polscy w Paryżu w latach 1946-1952 w publicystyce Wandy Ładniewskiej
Hasło dodatkowe: Mokrousova, Olena Georgìïvna (1973- ). Polish Architects in Kyiv in the XIX and Early XX Centuries
Hasło dodatkowe: Molińska, Dorota. Atanazy Raczyński w Portugalii
Hasło dodatkowe: Nitka, Maria. Dlaczego Kanuty Rusiecki udał się do Włoch?
Hasło dodatkowe: Płaszczewska, Olga. Za sztuką i ze sztuką: literackie szlaki Aliny Kalczyńskiej-Scheiwiller
Hasło dodatkowe: Ptaszyńska, Eliza (1957- ). Polscy malarze na monachijskim rynku sztuki w latach 1880-1900
Hasło dodatkowe: Remenâka, Oksana Sergìïvna (1959- ). Działalność artystów polskich w Kijowie
Hasło dodatkowe: Ryba, Grażyna (1959- ). Od intymnej refleksji po ekspresową kontestację
Hasło dodatkowe: Salamon-Radecka, Agnieszka. Z "Beocji" do stolicy sztuki
Hasło dodatkowe: Storčaj, Oksana Vìktorìvna (1962- ). Art School of Polish Artist Napoleon Buyalskiy in Kiev (1850-1858)
Hasło dodatkowe: Studziżba, Beata. "Pracuję nieustannie w sztuce malarskiey w szkole sławnego Artysty Pana Cogniet"
Hasło dodatkowe: Susak, Vìta Volodimirìvna (1966- ). Artyści ukraińscy i artyści z Ukrainy w École de Paris: opcje tożsamości i identyfikacji
Hasło dodatkowe: Tomalska-Więcek, Joanna (1953- ). Białystok: problem artystycznej emigracji
Hasło dodatkowe: Turowski, Andrzej (1941- ). Międzynarodówka awangardy
Hasło dodatkowe: Wolańska, Joanna. Jana Henryka Rosena podróż do Ameryki A.D. 1937
Hasło dodatkowe: Wójcik, Agata (1981- ). Stanisław Chlebowski w Turcji - bilans zysków i strat
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ISBN: 978-83-7306-712-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30081 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: International Congress of Numismatics (15 ; 2015 ; Taormina)
Tytuł: XV International Numismatic Congress, Taormina 2015 : proceedings. Vol. 1 / edited by Maria Caccamo Caltabiano ; coeditors Benedetto Carroccio, Daniele Castrizio, Mariangela Puglisi, Grazia Salamone.
Wariant tytułu: Fifteenth International Numismatic Congress, Taormina 2015 : Vol. 1proceedings.
Adres wydawniczy: Roma : Arbor Sapientiae Editore ; Messina : Università degli Studi di Messina, 2017.
Opis fizyczny: 640 s. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm.
Uwaga: Vol. 1-2 we wspólnym etui.
Uwaga: Bibliogr. przy ref.
Uwaga: Teksty ref. w jęz. ang., fr., hiszp., niem., wł.
Temat: Monety - archeologia - Bliski Wschód - materiały konferencyjne
Temat: Monety - archeologia - Europa - materiały konferencyjne
Temat: Monety - materiały konferencyjne
Temat: Monety greckie - materiały konferencyjne
Temat: Numizmatyka - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Caccamo Caltabiano, Maria (1946- ).
Hasło dodatkowe: Carroccio, Benedetto (1964- ).
Hasło dodatkowe: Castrizio, Daniele (1964- ).
Hasło dodatkowe: Puglisi, Mariangela.
Hasło dodatkowe: Salamone, Grazia.
Hasło dodatkowe: Travaini, Lucia (1953- ). Mints as volcanoes: Fire and technology
Hasło dodatkowe: Amato, Rosalba. Comunicare le monete. Didattica e divulgazione al Museo "Paolo Orsi" di Siracusa
Hasło dodatkowe: Manenti, Angela Maria. Comunicare le monete. Didattica e divulgazione al Museo "Paolo Orsi" di Siracusa
Hasło dodatkowe: Angeli Bufalini, Gabriella. Il Medagliere MNR, la Banca dati Iuno Moneta e il Bollettino di Numismatica del MiBACT. Un trinomio per la tutela, valorizzazione e fruizione del bene numismatico. Bilanci e prospettive
Hasło dodatkowe: Apolito, Pasquale. Monete medievali da Kyme in Eolide: un rapporto preliminare
Hasło dodatkowe: Arthur, Paul (1955- ). Between computation and exchange: coins (and not coins) from the excavations at the Castle of Lecce - Italy
Hasło dodatkowe: Sarcinelli, Giuseppe. Between computation and exchange: coins (and not coins) from the excavations at the Castle of Lecce - Italy
Hasło dodatkowe: Arzone, Antonella. Il Catalogo della Collezione di monete greche del Museo di Castelvecchio di Verona
Hasło dodatkowe: Cappiotti, Francesco. Il Catalogo della Collezione di monete greche del Museo di Castelvecchio di Verona
Hasło dodatkowe: Balbi de Caro, Silvana. Il nuovo Museo della Zecca di Roma
Hasło dodatkowe: Bulian, Giovanni. Il nuovo Museo della Zecca di Roma
Hasło dodatkowe: Baldi, Elena. Online catalogue of the Ostrogoths at the British Museum and possible developments for further research
Hasło dodatkowe: Baldi, Elena. Rinvenimenti numismatici basso-medievali nel contesto archeologico di Monte Lucio (Re)
Hasło dodatkowe: Bateson, J. Donald. Dr. Hunter and the Prince of Torremuzza’s Sicilian Coins
Hasło dodatkowe: Borba Florenzano, Maria Beatriz (1952- ). Ancient Roman coins in the University of São Paulo - Brazil
Hasło dodatkowe: Lo Monaco, Viviana. Ancient Roman coins in the University of São Paulo - Brazil
Hasło dodatkowe: Gianeze Ribeiro, Angela Maria. Ancient Roman coins in the University of São Paulo - Brazil
Hasło dodatkowe: Börner, Susanne. Das Heidelberger Zentrum für antike Numismatik
Hasło dodatkowe: Bracey, Robert. Contributions of die studies to the study of the intensity of ancient coin production: The work-station problem
Hasło dodatkowe: Brzić, Aleksandar. Against the history? Vienna Mint and its coinages for Serbia 1868-1914
Hasło dodatkowe: Burrell, Barbara. Coins from a well at Caesarea Maritima and the currency of fifth century Palaestina
Hasło dodatkowe: De Callataÿ, François (1961- ). Fontes Inediti Numismaticae Antiquae (FINA): a short presentation
Hasło dodatkowe: Cardon, Thibault. Les monnaies et méreaux en contexte archéologique: une source pour l’étude du salariat (France, XIe -XVe s.)
Hasło dodatkowe: Cassano, Maria Raffaella. La collezione numismatica del Museo di Santa Scolastica - Bari
Hasło dodatkowe: Travaglini, Adriana. La collezione numismatica del Museo di Santa Scolastica - Bari
Hasło dodatkowe: Fioriello, Custode Silvio (1969- ). La collezione numismatica del Museo di Santa Scolastica - Bari
Hasło dodatkowe: Brandi, Serena. La collezione numismatica del Museo di Santa Scolastica - Bari
Hasło dodatkowe: Camilleri, Valeria Giulia. La collezione numismatica del Museo di Santa Scolastica - Bari
Hasło dodatkowe: De Pinto, Nicola. La collezione numismatica del Museo di Santa Scolastica - Bari
Hasło dodatkowe: Silvestri, Maria. La collezione numismatica del Museo di Santa Scolastica - Bari
Hasło dodatkowe: Cavallaro, Emilia. Sulle vie di una nuova scienza: la trattatistica numismatica tra Cinque e Seicento
Hasło dodatkowe: Chiantini, Chiara. Un Ripostiglio di IV-V secolo proveniente dagli scavi del Sottosuolo Capitolino
Hasło dodatkowe: Chimienti, Michele. L’archivio della zecca di Bologna
Hasło dodatkowe: Chowaniec, Roksana. History of town Akrai/Acrae, Sicily, in the light of new numismatic finds
Hasło dodatkowe: Więcek, Tomasz. History of town Akrai/Acrae, Sicily, in the light of new numismatic finds
Hasło dodatkowe: Ciurcina, Concetta. Segnalazione di rinvenimenti monetali da indagini condotte a Siracusa negli anni novanta del Novecento
Hasło dodatkowe: Conventi, Alberto. Analisi chimiche di monete di elettro e oro di Siracusa greca
Hasło dodatkowe: Lazzarini, Lorenzo (1947- ). Analisi chimiche di monete di elettro e oro di Siracusa greca
Hasło dodatkowe: Crisà, Antonino (1982- ). Collecting coins and connecting collectors: Government and social networks in the Kingdom of the Two Sicilies (1816-1860)
Hasło dodatkowe: D'Ottone Rambach, Arianna (1977- ). Arabic Coins from the Italian Royal Collection. Addenda to the Corpus Nummorum Italicorum
Hasło dodatkowe: Gandolfo, Lucina (1956- ). Sulle tracce del Salinas. Testimonianze inedite dal suo Museo
Hasło dodatkowe: Gargano, Giorgia. Problemi e spunti di riflessione dall’analisi dei rinvenimenti di monete negli scavi archeologici a Vibo Valentia
Hasło dodatkowe: Gianazza, Luca (1974- ). A collaborative inventory of coin finds
Hasło dodatkowe: Gil Curado, Tiago. Contact and Commerce between Portugal and United Kingdom during Medieval and Post-Medieval Period. Numismatic Perspective
Hasło dodatkowe: Grimaldi, Jonathan. Il Medagliere del Museo Archeologico Comunale di Frosinone
Hasło dodatkowe: Gusar, Karla. Numismatic finds from Pakoštane - Crkvina, Croatia
Hasło dodatkowe: Šućur, Jure. Numismatic finds from Pakoštane - Crkvina, Croatia
Hasło dodatkowe: Hedlund, Ragnar (1975- ). The return of the Art Cabinet: Numismatic databases and virtual meeting places
Hasło dodatkowe: Hourmouziadis, Jean. Non-destructive assessment of material content of bronze coins
Hasło dodatkowe: Jankowski, Lyce (1982- ). Studying coin related objects and redefining paranumismatics
Hasło dodatkowe: Kopij, Kamil. Coin propaganda and communication
Hasło dodatkowe: Krishnamourthy, Ra. The influence of Early Roman Imperial coin symbols on Sangam age Chera and Pandya coins
Hasło dodatkowe: La Marca, Antonio. Monete da scavo, scavi con monete: il "laboratorio" della Missione Archeologica Italiana a Kyme Eolica
Hasło dodatkowe: Lombardi, Luca. Antonino Salinas, scritti scelti di Numismatica
Hasło dodatkowe: Ruotolo, Giuseppe. Antonino Salinas, scritti scelti di Numismatica
Hasło dodatkowe: Lopez, Cédric. Die Design Reconstruction: Merging numismatics with information technology
Hasło dodatkowe: Arslan, Ermanno A. Die Design Reconstruction: Merging numismatics with information technology
Hasło dodatkowe: Marchand, Sylvain. The IBISA System for computer-assisted coin identification and hoards study
Hasło dodatkowe: Marchesi, Enrico. Rinvenimenti numismatici basso-medievali nel contesto archeologico di Monte Lucio (Re)
Hasło dodatkowe: Morelli, Anna Lina. Monete di epoca romana repubblicana nella collezione numismatica del Museo Nazionale di Ravenna
Hasło dodatkowe: Napolitano, Maria Luisa. Hubertus Goltzius, totius antiquitatis restaurator: numismatica e storia antica in Sicilia et Magna Graecia (1576)
Hasło dodatkowe: Otero, Paloma. La nueva exposición y Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional (Madrid)
Hasło dodatkowe: Grañeda Miñón, Paula. La nueva exposición y Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional (Madrid)
Hasło dodatkowe: Cruz Mateos, Montserrat. La nueva exposición y Gabinete Numismático del Museo Arqueológico Nacional (Madrid)
Hasło dodatkowe: Parisot-Sillon, Charles. Ancient silver coinages between Rhône and Po (3rd -1st centuries BC). New data from elemental analyses
Hasło dodatkowe: Corsi, Jacopo. Ancient silver coinages between Rhône and Po (3rd -1st centuries BC). New data from elemental analyses
Hasło dodatkowe: Suspène, Arnaud (1973- ). Ancient silver coinages between Rhône and Po (3rd -1st centuries BC). New data from elemental analyses
Hasło dodatkowe: Sarah, Guillaume (1983- ). Ancient silver coinages between Rhône and Po (3rd -1st centuries BC). New data from elemental analyses
Hasło dodatkowe: Pellé, Richard. Le lot monétaire de la fouille archéologique de la Place des Martyrs à Alger
Hasło dodatkowe: Pellé, Richard. Les petits bronzes tardifs de Massalia: une utilisation extrême ou des frappes récentes. L’exemple de deux lots trouvés en fouille
Hasło dodatkowe: Frangin, Elsa. Les petits bronzes tardifs de Massalia: une utilisation extrême ou des frappes récentes. L’exemple de deux lots trouvés en fouille
Hasło dodatkowe: Chapon, Philippe. Les petits bronzes tardifs de Massalia: une utilisation extrême ou des frappes récentes. L’exemple de deux lots trouvés en fouille
Hasło dodatkowe: Zaaba, Omar. Le lot monétaire de la fouille archéologique de la Place des Martyrs à Alger
Hasło dodatkowe: Stiti, Kemal. Le lot monétaire de la fouille archéologique de la Place des Martyrs à Alger
Hasło dodatkowe: Souq, François. Le lot monétaire de la fouille archéologique de la Place des Martyrs à Alger
Hasło dodatkowe: Pelsdonk, Jan. Digital traps. The complexity of publishing numismatic databases on the internet
Hasło dodatkowe: Peter, Ulrike (1966- ). CNT - The web portal for Thracian coins
Hasło dodatkowe: Weisser, Bernhard (1964- ). CNT - The web portal for Thracian coins
Hasło dodatkowe: Rambach, Hadrien (1981- ). The coin-collection of Don Carlo Trivulzio (1715-1789)
Hasło dodatkowe: Ruske, Alexander. The new Money Museum of the Deutsche Bundesbank. Experience and outlook
Hasło dodatkowe: Santangelo, Stefania. Monete e ripostigli della Sicilia araba e normanna nel Medagliere di Siracusa
Hasło dodatkowe: Sinner, Alejandro G. Analysis of the metal of the coins of Ebusus and Northeastern Spain (3rd - 1st C. B.C.E.)
Hasło dodatkowe: Pardini, Giacomo (1973- ). Analysis of the metal of the coins of Ebusus and Northeastern Spain (3rd - 1st C. B.C.E.)
Hasło dodatkowe: Piacentini, Mario. Analysis of the metal of the coins of Ebusus and Northeastern Spain (3rd - 1st C. B.C.E.)
Hasło dodatkowe: Felici, Anna C. Analysis of the metal of the coins of Ebusus and Northeastern Spain (3rd - 1st C. B.C.E.)
Hasło dodatkowe: Vendittelli, Margherita. Analysis of the metal of the coins of Ebusus and Northeastern Spain (3rd - 1st C. B.C.E.)
Hasło dodatkowe: Spagnoli, Emanuela. Piombi monetiformi da Ostia e Porto: problematiche interpretative
Hasło dodatkowe: Travaglini, Adriana. L’area della Basilica episcopale di Gnatia: la documentazione numismatica
Hasło dodatkowe: Travaglini, Adriana. Monete e riti a Hierapolis di Frigia
Hasło dodatkowe: Cassano, Maria Raffaella. L’area della Basilica episcopale di Gnatia: la documentazione numismatica
Hasło dodatkowe: Camilleri, Valeria Giulia. L’area della Basilica episcopale di Gnatia: la documentazione numismatica
Hasło dodatkowe: De Pinto, Nicola. L’area della Basilica episcopale di Gnatia: la documentazione numismatica
Hasło dodatkowe: Fanizza, Monica. L’area della Basilica episcopale di Gnatia: la documentazione numismatica
Hasło dodatkowe: Fioriello, Custode Silvio (1969- ). L’area della Basilica episcopale di Gnatia: la documentazione numismatica
Hasło dodatkowe: Ujes Morgan, Dubravka. Unpublished Greek coin finds from Rhizon/Risan in Sir Arthur Evans’s Collection, Ashmolean Museum
Hasło dodatkowe: Vogt, Simone. To whom belong the coins? Jewish coin collections, the Nazis and museums of today
Hasło dodatkowe: Williams, Daniela. Joseph Eckhel and his correspondents from Sicily and the south of Italy: the Prince of Torremuzza (Palermo) and Michele Vargas Macciucca (Naples)
Hasło dodatkowe: Woods, Andrew R. Twenty-First Century Numismatics: Google and the Digital Exhibition
Hasło dodatkowe: Woytek, Bernhard (1974- ). Joseph Eckhel and his network of correspondents: a research project on Numismatics in the Age of Enlightenment
Hasło dodatkowe: Zverev, S. V. The monetary reforms in Russia in the mid-17th century
Hasło dodatkowe: Arena, Emiliano. L’emissione a leggenda ΝΕΟΠΟΛΙ (ΤΩΝ) e la fondazione di Tauromenion
Hasło dodatkowe: Arnold-Biucchi, Carmen. The meaning of the crab on ancient Greek coins and its relation to ancient medicine: a new approach
Hasło dodatkowe: Van Schaik, Katherine. The meaning of the crab on ancient Greek coins and its relation to ancient medicine: a new approach
Hasło dodatkowe: Berthold, Angela. Considerations on the horses of Maroneia
Hasło dodatkowe: Cantilena, Renata. Una moneta d’oro di Lampsaco a Poseidonia
Hasło dodatkowe: Chillè, Maria. La moneta dei mercenari nell’Anabasi di Senofonte
Hasło dodatkowe: Constantinescu, Bogdan. New information on monetary arrow heads found in Dobroudja based on X-rays analysis of their alloy composition
Hasło dodatkowe: Cristea-Stan, Daniela. New information on monetary arrow heads found in Dobroudja based on X-rays analysis of their alloy composition
Hasło dodatkowe: Talmaţchi, Gabriel. New information on monetary arrow heads found in Dobroudja based on X-rays analysis of their alloy composition
Hasło dodatkowe: Ceccato, Daniele. New information on monetary arrow heads found in Dobroudja based on X-rays analysis of their alloy composition
Hasło dodatkowe: Corfù, Nicolas Assur. The Tetartemorion, the smallest pre-Hellenistic silver-coin
Hasło dodatkowe: Destrooper-Georgiades, Anne. Les Monnaies des fouilles du Département des Antiquités de Chypre à Kourion ; la période classique
Hasło dodatkowe: Flament, Christophe. État d’avancement du corpus monétaire argien: Les émissions du IVe siècle av. n. ère
Hasło dodatkowe: Gerothanasis, Dimitrios. The early coinage of Kapsa reconsidered
Hasło dodatkowe: Grigorova-Gencheva, Valentina. New hoards with small denomination coins of the island of Thasos (6th - 5th century B.C.): context, interpretation and dating
Hasło dodatkowe: Prokopov, Ilâ Simeonov (1952- ). New hoards with small denomination coins of the island of Thasos (6th - 5th century B.C.): context, interpretation and dating
Hasło dodatkowe: Hoff, Corina. Lycian tiarate heads reconsidered
Hasło dodatkowe: Ivanova, Hristina I. A retrospect of Apollo in the coinage of Apollonia Pontike
Hasło dodatkowe: Kousoulas, Dimitrios Ath. Unbearded Hercules on the coins of the Sicilian cities in the 5th century B.C. Some observations of the iconographical type and its spreading in the sculpture
Hasło dodatkowe: Kroll, John H. (1938- ). Striking and restriking on folded flans: evidence from Athens, Cyzicus, (?)Sinope, Elis, Thebes, and Aegina
Hasło dodatkowe: Manenti, Angela Maria. Dee, Ninfe, donne: oggetti di ornamento nell’iconografia delle monete greche e in vari altri reperti del Museo Archeologico di Siracusa
Hasło dodatkowe: Marchand, Sylvain. Electrum Coinage of the Ionian Revolt: the Complete Series of Abydos
Hasło dodatkowe: Martino, Amos. Lyre’s representation on ancient Greek coins: a musical and political path between symbol and Realien
Hasło dodatkowe: Puebla Morón, José Miguel. El astrágalos de Hermes en la moneda de Hímera (483-472 a.C.)
Hasło dodatkowe: Raccuia, Carmela (1949- ). Dal "bue" alla civetta. Riverberi di un percorso politico e culturale
Hasło dodatkowe: Russo, Natalia. Una lettura non tradizionale del ruolo del Sileno: i documenti monetali
Hasło dodatkowe: Salamone, Grazia. La "testa femminile" sulle monete greche: funzione giuridica e identità della polis
Hasło dodatkowe: Santagati, Elena (1967- ). Identità federale nelle emissioni monetali: alcuni esempi
Hasło dodatkowe: Sapienza, Anna. La triskeles e le sue varianti iconografiche: analisi diatopica e diacronica dei documenti monetali
Hasło dodatkowe: Tekin, Oğuz (1958- ). Winged-Horse with bird’s tail: Identification of a creature on the coins of Mysia and Troas
Hasło dodatkowe: Traeger, Burkhard. Die Münzprägung und Geschichte von Phliasía (Peloponnesus) bis zum Ende der hellenistischen Zeitepoche
Hasło dodatkowe: Trifirò, Maria Daniela. I gesti della divinità: il multiforme Apollo
Hasło dodatkowe: Wahl, Marc Philipp. Bildkontakte reconsidered. A few remarks on the Adoption of Kimon’s Arethusa in Thessaly
Hasło dodatkowe: Wellhoefer, Herbert. Die Nymphen aus Thessalien. Obole aus der Sammlung Wellhöfer
Hasło dodatkowe: Wojan, Franck (1972- ). Réflexions sur la nature du monnayage au nom des Éléens: monnayage civique? monnayage de sanctuaire? monnayage de panégyrie?
Hasło dodatkowe: Apostólou, Éva. Les plinthophores rhodiennes et la fin de ce monnayage
Hasło dodatkowe: Aumaître, Héloïse. Akè Ptolémaïs sous les Lagides: un atelier au cœur des problématiques Syro-Phéniciennes
Hasło dodatkowe: Bodzek, Jarosław. New finds of moulds for casting coin flans at the Paphos agora
Hasło dodatkowe: De Callataÿ, François (1961- ). Greek overstrikes database: a short presentation
Hasło dodatkowe: Carrier, Caroline (1985- ). Le système des monnaies de bronze crétoises de l’époque hellénistique
Hasło dodatkowe: Stefanaki, Vassiliki E. (1973- ). Le système des monnaies de bronze crétoises de l’époque hellénistique
Hasło dodatkowe: Carroccio, Benedetto (1964- ). Tesoretti, corrosione, coniazioni parallele, cronologia: I "Tridenti" di Ierone II
Hasło dodatkowe: Constantinescu, Bogdan. Information on silver and gold Dacian Koson type coins based on alloys composition, analyzed by X-Ray Fluorescence, and on their possible emissions chronology
Hasło dodatkowe: Oberländer-Târnoveanu, Ernest. Information on silver and gold Dacian Koson type coins based on alloys composition, analyzed by X-Ray Fluorescence, and on their possible emissions chronology
Hasło dodatkowe: Cristea-Stan, Daniela. Information on silver and gold Dacian Koson type coins based on alloys composition, analyzed by X-Ray Fluorescence, and on their possible emissions chronology
Hasło dodatkowe: Evans, Jane DeRose (1956- ). What archaeology can tell us about the date of the opening of the civic mint at Sardis, Turkey
Hasło dodatkowe: Ilkić, Mato. South-Liburnian pre-imperial numismatic finds from Southern Italy and Sicily
Hasło dodatkowe: Čelhar, Martina. South-Liburnian pre-imperial numismatic finds from Southern Italy and Sicily
Hasło dodatkowe: Lannin, Mary N. Window into Seleucid Regional Mints: Reuse of obverse dies in the 3rd - 2nd Century B.C.
Hasło dodatkowe: Marest-Caffey, Laure. Images of Power in Seleukid Persis: A new study of the Victory Coinage from Susa
Hasło dodatkowe: Moreno Pulido, Elena. Influencias sículo-púnicas en la amonedación del Fretum Gaditanum
Hasło dodatkowe: Grandjean, Catherine (1957- ). The hoard IGCH 270
Hasło dodatkowe: Moustaka, Alikē. The hoard IGCH 270
Hasło dodatkowe: Panagopoulou, Katerina. Hellenistic Macedonia Revisited: Some evidence in redating the "Later Macedonian" Silver Alexanders
Hasło dodatkowe: Pavlovska, Eftimija. A part of a rare "Paeonian" hoard from Macedonia
Hasło dodatkowe: Sole, Lavinia (1970- ). Riflessioni intorno al ripostiglio IGCH 2132 da Gibil Gabib
Hasło dodatkowe: Spinelli, Marianna. La dea "regale" di Locri Epizefiri
Hasło dodatkowe: Tsoukanelis, Kimon. A new bronze coin of Alexander Molossos, son of Neoptolemos
Hasło dodatkowe: Van Schaik, Katherine. The currency of medicine: Healing iconography on the coins of Trikka, Epidauros, Kos and Pergamon
Hasło dodatkowe: Wolf, Daniel. The bronze coinage reform of Ptolemy II
Hasło dodatkowe: Chaves Tristán, Francisca. Nuevos testimonios monetales de emisiones Hispano-Cartaginesas en la Península Ibérica
Hasło dodatkowe: Pliego Vázquez, Ruth. Nuevos testimonios monetales de emisiones Hispano-Cartaginesas en la Península Ibérica
Hasło dodatkowe: Geiser, Anne (1952- ). Courants monétaires gaulois entre Alpes et Jura
Hasło dodatkowe: Gruel, Katherine (1953- ). Existe-t-il un système monétaire armoricain basé sur le billon à la fin de l’indépendance gauloise?
Hasło dodatkowe: Nieto-Pelletier, Sylvia (1974- ). Existe-t-il un système monétaire armoricain basé sur le billon à la fin de l’indépendance gauloise?
Hasło dodatkowe: Duval, Florian. Existe-t-il un système monétaire armoricain basé sur le billon à la fin de l’indépendance gauloise?
Hasło dodatkowe: Koczwara, Paulina (numizmatyka). Finds of cisalpine drachms and other Celtic coins in the Central and Southern Italy
Hasło dodatkowe: Militký, Jiří (1969- ). Das keltische Münzwesen des Horizonts LT C1 und C2 in der Tschechischen Republik
Hasło dodatkowe: Montanaro, Stefania. La monetazione dei centri peuceti
Hasło dodatkowe: Nick, Michael. Celtic Coin Finds in Switzerland: The recent volume of the Swiss Inventory of Coin Finds
Hasło dodatkowe: Kormikiari, Maria Cristina Nicolau. How monetarized was Numidian society in Antiquity?
Hasło dodatkowe: Paris, Elodie (1989- ). Circulation monétaire en Languedoc central au Deuxième Âge du Fer (VIe - Ier siècles avant J.-C.): comparaisons diachroniques des agglomérations de Béziers, Magalas et Agde
Hasło dodatkowe: Pilon, Fabien (1965- ). Frappe et coulage de monnaies à l’époque gauloise: synthèse de quelques découvertes et caractérisations chimiques récentes
Hasło dodatkowe: Rodríguez Casanova, Isabel. Dos nuevos conjuntos de divisores atribuidos a la II Guerra Púnica
Hasło dodatkowe: Barkay, Rachel. Portraits of the Nabataean Kings as depicted on their coins
Hasło dodatkowe: Gitler, Haim. A preliminary report on the Nablus 1968 hoard of the fourth century BC
Hasło dodatkowe: Tal, Oren (1968- ). A preliminary report on the Nablus 1968 hoard of the fourth century BC
Hasło dodatkowe: Magub, Alexandra. Coins of Mithradates II of Parthia (c. 121-91 BC)
Hasło dodatkowe: Mueseler, Wilhelm (1952- ). The place of the two Wekhssere in the history of Lycia
Hasło dodatkowe: Sancinito, Jane. Parthian Circulation: A study of the Wilson Hoard (IGCH 1816)
Hasło dodatkowe: Schindel, Nikolaus. A note on the coinage of Khusro I
Hasło dodatkowe: Shavarebi, Ehsan. The so-called "Thronfolgerprägungen" of Ardashīr I reconsidered
Hasło dodatkowe: Smagur, Emilia. So similar and yet so different. The iconography of Kushan pantheon
Hasło dodatkowe: Tandon, Pankaj. The Identity of Prakāśāditya
Hasło dodatkowe: Ruotolo, Giuseppe. La Sicilia di Filippo Paruta descritta con Medaglie
Hasło dodatkowe: Arbor Sapientiae Editore
Hasło dodatkowe: Università degli Studi di Messina
ISBN: 978-88-94820-31-7
Spis treści: : http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=030284582&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. III 23455/1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again