Form of Work
Książki
(12)
Status
available
(13)
Branch
Magazyn
(10)
Dział
(3)
Author
Wegner Jan (1909-1996)
(9)
Albus Anita (1942- ). Kein Lowe weit und breit
(1)
Batschmann Oskar (1943- ). Kultbild
(1)
Bossong Nora (1982- ). Vor dem Gewitter
(1)
Buttner Nils. Aus- und Einsicht
(1)
Bębnik Grzegorz (1970- ). Henryk Wegner-Wojnowski - clergyman publicist publisher
(1)
Bębnik Grzegorz (1970- ). Ks. Henryk Wegner-Wojnowski - duszpasterz publicysta wydawca
(1)
Capus Alex (1961- ). Von der Leichtigkeit der Eiszeit
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). Dziedzictwo protestanckiej kultury artystycznej na Górnym Śląsku. Od leśnych kościołów do postmodernizmu
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). The heritage of Protestant art culture in Upper Silesia (from forest churches to postmodernism)
(1)
Czarnecka Daria. Evangelicals from Upper Silesia who lost their lives in KL Auschwitz
(1)
Czarnecka Daria. Górnośląscy ewangelicy zmarli w KL Auschwitz
(1)
Delius Friedrich Christian (1943- ). Idylle die keine ist
(1)
Droń Maciej (1968- ). Cmentarze ewangelickie w Bytomiu
(1)
Droń Maciej (1968- ). The evangelical cemeteries in Bytom
(1)
Dutli Ralph (1954- ). Violete Brotlaibe halluzinogene Eissorten gestrandete Wale
(1)
Eiling Alexander B. (1974- ). Gipfeltreffen
(1)
Fehrenbach Frank. Freie Liebe
(1)
Fiorentini Erna. Venedig unter dem Himmel
(1)
Fritsch Valerie (1989- ). Dromedar und Dinosaurier
(1)
Frużyński Adam. The contribution of Evangelicals to the economic development of Upper Silesia from the 18th to the 20th century
(1)
Frużyński Adam. Wkład ewangelików w rozwój gospodarczy Górnego Śląska w XVIII-XIX w
(1)
Funke Cornelia (1958- ). Mond und die fehlenden Berge
(1)
Gallwitz Klaus (1930- ). Mein Kalenderblatt
(1)
Geiger Arno (1968- ). Menschliche Erdgebundenheit
(1)
Giemza Grzegorz. Ewangelicka działalność charytatywna na Górnym Śląsku od XIX w
(1)
Giemza Grzegorz. The Evangelical charity and educational activity in the Province of Upper Silesia after 1945
(1)
Gloy Karen (1941- ). Multiperspektivitat
(1)
Grzywacz Małgorzata (1962- ). Duchowe światy Matki Ewy
(1)
Grzywacz Małgorzata (1962- ). The spiritual worlds of Mother Eva
(1)
Gurbierz Adam. Evangelicals in Silesia. Selected archival material for research into the history of Evangelical communes in Silesia until 1945 in the resources of the State Archives in Opole
(1)
Gurbierz Adam. Wybór materiałów archiwalnych do badań nad dziejami gmin ewangelickich na Śląsku do 1945 r. w zasobach Archiwum Państwowego w Opolu
(1)
Gwóźdź Krzysztof. Carl Wernicke (1848-1905) - the world-famous pathologist psychiatrist and neurologist
(1)
Gwóźdź Krzysztof. Carl Wernicke (1848-1905) - światowej sławy neurolog psychiatra i patolog
(1)
Górecki Piotr (1975- ). Reformacja - jutrzenka długo oczekiwanej odnowy Kościoła bolesne dziedzictwo rozłamu. Zarys genezy XVI-wiecznego sporu religijnego
(1)
Górecki Piotr (1975- ). Reformation - the dawn of a long-awaited revival of the Church painful heritage of the schism. An outline of the genesis of the 16th-century religious dispute
(1)
Hartling Peter (1933-2017). Vor der weissen Waldwand
(1)
Holsten Siegmar. Schopfung ohne Schopfer
(1)
Hoppe-Sailer Richard. Muhsal Lust und Schrecken im Gebirge
(1)
Jacob-Friesen Holger. Abseits des Weges
(1)
Jehle Oliver (1974- ). Landschaft mit Biss
(1)
Kaczmarzyk Izabela. Adam Gdacjusz. The Silesian Minister of the World of God and his concept of evangelical life
(1)
Kaczmarzyk Izabela. Adam Gdacjusz. Śląski Bogomodlca i Sługa Słowa Bożego oraz jego koncepcja ewangelickiego życia
(1)
Keller Dawid (1981- ). An outline history of the Evangelical community in Rybnik
(1)
Keller Dawid (1981- ). Zarys dziejów wspólnoty ewangelickiej w Rybniku
(1)
Kinder Hermann (1944- ). Leberecht im Jammertal
(1)
Kinsky Esther (1956- ). Seepentara bei Olevano
(1)
Kopiec Jan (1947- ). Formowanie się wspólnoty protestanckiej w Bytomiu (do 1629 r.)
(1)
Kopiec Jan (1947- ). The formation of the Protestant community in Bytom (until 1629)
(1)
Kozina Irma (1964- ). Conflict coexistence cooperation.... A contribution to the history of Evangelical architecture in Upper Silesia
(1)
Kozina Irma (1964- ). Konflikt współistnienie współdziałanie... Przyczynek do historii architektury ewangelickiej na Górnym Śląsku
(1)
Krebs Angelika (1961- ). Himmel und Erde
(1)
Kronauer Brigitte (1940- ). Vier Kuhe
(1)
Kubica Grażyna (1955- ). Dzieje protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim (od czasów reformacji do okresu tolerancji) i jego rola kulturowa - szkic historyczno-antropologiczny)
(1)
Kubica Grażyna (1955- ). The history of Protestantism in Teschen Silesia (from the Reformation to the Tolerance Period) and its culture-forming role - a historical and anthropological sketch
(1)
Lange-Muller Katja (1951- ). So gross wie klein - ein Eisberg von Stein
(1)
Leutenegger Gertrud (1948- ). Schopfungsmorgen
(1)
Licht Fred (1928- ). Zarte Empfindung erinnerten Glucks
(1)
Ludke Dietmar (1943- ). Landschaft Wohnung der Eremiten und Heiligen - Abglanz des Paradieses in der Welt
(1)
Lukas Krzysztof. Ewangeliccy organiści i kompozytorzy muzyki na organy na Górnym Śląsku w XX i XXI w
(1)
Lukas Krzysztof. Lutheran organists and composers of organ music in Upper Silesia in the 20th and the 21st century
(1)
Lusek Joanna
(1)
Lusek Joanna. Dzieje ewangelickich placówek przygotowania nauczycieli w Kluczborku do 1926 r
(1)
Lusek Joanna. Historia powstania Domu Parafii Ewangelickiej w Bytomiu
(1)
Lusek Joanna. Lubrichowie - śladami rodziny śląskich kompozytorów
(1)
Lusek Joanna. The Lubrich Family - following the footsteps of a family of Silesian composers
(1)
Lusek Joanna. The history of estaablishing the Evangelical Commune House in Bytom
(1)
Lusek Joanna. The history of evangelical establishments preparing teachers in Kluczbork until 1926
(1)
Malik Aneta. Evangelicals in Silesia. Selected archival material for research into the history of Evangelical communes in Silesia until 1945 in the resources of the State Archives in Opole
(1)
Malik Aneta. Wybór materiałów archiwalnych do badań nad dziejami gmin ewangelickich na Śląsku do 1945 r. w zasobach Archiwum Państwowego w Opolu
(1)
Malina Adam (1966- ). Faith in liturgical singing. The community dimension of the evangelical liturgical life in Upper Silesia in the 19th and the 20th century
(1)
Malina Adam (1966- ). Wyśpiewana wiara. Wspólnotowy wymiar ewangelickiego życia liturgicznego na Górnym Śląsku w XIX i XX w
(1)
Mayrocker Friederike (1924- ). Veilchenweise!
(1)
Michalak Ryszard (1972- ). Inwigilacja środowisk ewangelickich na Górnym Śląsku w latach 1945-1956
(1)
Michalak Ryszard (1972- ). Surveillance of the Evangelicals' environment in Upper Silesia in the years 1945-1956
(1)
Michalsky Tanja. Nah und fern - Zivilisation im Rahmen der Natur
(1)
Miller Norbert (1937- ). Landschaft offenbart sich
(1)
Muller-Tamm Pia
(1)
Muller-Tamm Pia. Landschaft
(1)
Muller-Tamm Pia. Surrealistische Landschaftsokonomie
(1)
Nadolski Przemysław (1970- ). Losy dzwonów kościołów ewangelickich na terenach wschodniego Górnego Śląska w kontekście obydwu wojen światowych
(1)
Nadolski Przemysław (1970- ). The fate of the bells of the evangelical churches in the Prussian Silesian during the two global wars
(1)
Niemiec Marian (1961- ). Kościół ewangelicko-augsburski w Diecezji Katowickiej wczoraj i dziś
(1)
Niemiec Marian (1961- ). The Evangelical Church of the Augsburg Confession in the Diocese of Katowice then and now
(1)
Panuś Marek (1992- ). The history of the Evangelican Parish in Tarnowskie Góry
(1)
Panuś Marek (1992- ). Z dziejów parafii ewangelickiej w Tarnowskich Górach
(1)
Piechocki Reinhard (1949- ). "...ich erblickte was man in seinem Leben nur einmal sieht!"
(1)
Poschmann Marion (1969- ). Baume der Erkenntnis
(1)
Pracki Wojciech. Evangelical model of education - catechisms Sunday schools confirmatory teaching and elementary schools
(1)
Pracki Wojciech. Ewangelicki wzór wychowania - katechizmy szkółki niedzielne nauka konfirmacyjna i szkoły powszechne
(1)
Rakusa Ilma (1946- ). Sogkraft des Tors
(1)
Raulff Ulrich (1950- ). Wie es losgeht
(1)
Reichlin Linus (1957- ). Buschbrand
(1)
Reuter Astrid. "Parforcejagd"
(1)
Rosebrock Tessa Friederike (1975- ). Juni
(1)
Ryszkiewicz Andrzej (1922-2005)
(1)
Schmidt Kathrin (1958- ). Kuhlmanns Visionen
(1)
Seel Martin (1954- ). Menschenabgewandte Seite der Natur
(1)
Sokół Aneta. Forms of promotion of the contemporary Lutheran book
(1)
Sokół Aneta. Formy promowania współczesnej książki luterańskiej
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
1970 - 1979
(3)
1950 - 1959
(4)
1940 - 1949
(2)
1870 - 1879
(1)
Country
Poland
(11)
Germany
(1)
Language
Polish
(11)
German
(1)
Subject
Parki i ogrody
(4)
Zamki i pałace
(4)
Radziwiłł
(3)
Chełmoński, Józef
(2)
Malarstwo polskie
(2)
Muzeum w Nieborowie i Arkadii
(2)
Listy polskie
(1)
Malarstwo europejskie
(1)
Pejzaż europejski
(1)
Politycy
(1)
Protestantyzm
(1)
Rejtan, Tadeusz
(1)
Rozbiór 1772 r. Polski
(1)
Sejm rozbiorowy (1773-1775)
(1)
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Subject: time
1701-
(4)
1801-
(4)
1901-
(4)
1501-
(2)
1601-
(2)
1401-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Nieborów
(4)
Rosja
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Genre/Form
Informatory
(1)
Katalogi wystaw
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Wegner Jan (1909-1996)
Tytuł: Arkadia / Jan Wegner.
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 1948.
Opis fizyczny: 74, [1] s., [39] tabl., [1] k. mapa złoż. ; 20 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 67-71.
Temat: Radziwiłł (rodzina)
Temat: Parki i ogrody - Polska - 18 w
Temat: Zamki i pałace - Polska - 17-18 w
Temat: Nieborów - parki i ogrody - 18 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. I 235 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wegner Jan (1909-1996)
Tytuł: Józef Chełmoński 1849-1914 / [oprac. Jan Wegner].
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 1949.
Opis fizyczny: 19 s., [6] k. tabl. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 18-19.
Temat: Chełmoński Józef (1849-1914) - biografia
Temat: Malarstwo polskie - biografie - 19-20 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 11762 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wegner Jan (1909-1996)
Tytuł: Maria Konopnicka w Arkadii i Nieborowie / Jan Wegner.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1975.
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 3534 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wegner Jan (1909-1996)
Tytuł: Nieborów / Jan Wegner.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo "Sztuka", 1954.
Opis fizyczny: 172, [3] s., [74] s. tabl. : err. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 154-160.
Temat: Radziwiłł (rodzina)
Temat: Parki i ogrody - Polska
Temat: Zamki i pałace - Polska
Temat: Nieborów - pałac - historia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. II 556, sygn. II 500 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wegner Jan (1909-1996)
Tytuł: Nieborów / Jan Wegner.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo "Sztuka", 1957.
Opis fizyczny: 24 s., 40 tabl. : err. ; 25 cm.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Radziwiłł (rodzina)
Temat: Parki i ogrody - Polska
Temat: Zamki i pałace - Polska
Temat: Nieborów - pałac - historia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 2006 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Nieborów 1945-1970 : księga pamiątkowa / [aut. Jan Wegner [i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 1970.
Opis fizyczny: 219, [1] s., [118] s. tabl. ; 25 cm.
Temat: Muzeum w Nieborowie i Arkadii - księga pamiątkowa
Temat: Nieborów - pałac - od 1944 r. - szkice
Hasło dodatkowe: Wegner, Jan (1909-1996).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 4484 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wegner Jan (1909-1996)
Tytuł: Warszawa w latach potopu szwedzkiego 1655-1657 / Jan Wegner.
Adres wydawniczy: Wrocław, 1957.
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 1951 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8191, sygn. II 6000 (2 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. II 408 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wegner Jan (1909-1996)
Tytuł: Nieborów, Arkadia : pałac, ogród, park / Jan Wegner.
Adres wydawniczy: Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979.
Opis fizyczny: 29, [3] s., [4] k. tabl. ; 23 cm.
Temat: Muzeum w Nieborowie i Arkadii - przewodnik
Temat: Parki i ogrody - Polska - przewodnik
Temat: Zamki i pałace - Polska - przewodnik
Gatunek, rodzaj, forma: Informatory
Hasło dodatkowe: Krajowa Agencja Wydawnicza (Warszawa ; 1974-2004). Oddział (Łódź)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6497 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wegner Leon (1824-1873)
Tytuł: Tadeusz Rejtan na Sejmie Warszawskim z roku 1773 : w stuletnią rocznicę Sejmu Rozbiorowego / opowiedział Leon Wegner.
Adres wydawniczy: Poznań : nakładem Księgarni J. K. Żupańskiego, 1873 (Poznań : J. I. Kraszewski (Dr. W. Łebiński)).
Opis fizyczny: 110 s. ; 18 cm.
Uwaga: Format sygn. II 1451 s.z.: 21 cm.
Temat: Rejtan Tadeusz (1742-1780)
Temat: Sejm rozbiorowy (1773-1775)
Temat: Politycy - Polska - 18 w
Temat: Rozbiór 1772 r. Polski
Temat: Rosja - polityka - Polska - 18 w
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 1451 s.z., sygn. I 1586 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Umbra transit lux permanet : ewangelicy na Górnym Śląsku na przestrzeni wieków / pod redakcją naukowa Joany Lusek.
Wariant tytułu: Ewangelicy na Górnym Śląsku na przestrzeni wieków
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2017.
Opis fizyczny: 606 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Indeksy.
Uwaga: Streszcz. art. w jęz. ang. Spis treści również w jęz. ang.
Temat: Protestantyzm - Polska - 16-21 w
Temat: Sztuka sakralna - protestantyzm - Polska - 17-20 w
Temat: Śląsk Górny - religia - 16-21 w
Hasło dodatkowe: Lusek, Joanna.
Hasło dodatkowe: Bębnik, Grzegorz (1970- ). Henryk Wegner-Wojnowski - clergyman, publicist, publisher
Hasło dodatkowe: Bębnik, Grzegorz (1970- ). Ks. Henryk Wegner-Wojnowski - duszpasterz, publicysta wydawca
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- ). Dziedzictwo protestanckiej kultury artystycznej na Górnym Śląsku. Od leśnych kościołów do postmodernizmu
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- ). The heritage of Protestant art culture in Upper Silesia (from forest churches to postmodernism)
Hasło dodatkowe: Czarnecka, Daria. Evangelicals from Upper Silesia who lost their lives in KL Auschwitz
Hasło dodatkowe: Czarnecka, Daria. Górnośląscy ewangelicy zmarli w KL Auschwitz
Hasło dodatkowe: Droń, Maciej (1968- ). Cmentarze ewangelickie w Bytomiu
Hasło dodatkowe: Droń, Maciej (1968- ). The evangelical cemeteries in Bytom
Hasło dodatkowe: Frużyński, Adam. The contribution of Evangelicals to the economic development of Upper Silesia from the 18th to the 20th century
Hasło dodatkowe: Frużyński, Adam. Wkład ewangelików w rozwój gospodarczy Górnego Śląska w XVIII-XIX w.
Hasło dodatkowe: Giemza, Grzegorz. Ewangelicka działalność charytatywna na Górnym Śląsku od XIX w.
Hasło dodatkowe: Giemza, Grzegorz. The Evangelical charity and educational activity in the Province of Upper Silesia after 1945
Hasło dodatkowe: Górecki, Piotr (1975- ). Reformacja - jutrzenka długo oczekiwanej odnowy Kościoła, bolesne dziedzictwo rozłamu. Zarys genezy XVI-wiecznego sporu religijnego
Hasło dodatkowe: Górecki, Piotr (1975- ). Reformation - the dawn of a long-awaited revival of the Church, painful heritage of the schism. An outline of the genesis of the 16th-century religious dispute
Hasło dodatkowe: Grzywacz, Małgorzata (1962- ). Duchowe światy Matki Ewy
Hasło dodatkowe: Grzywacz, Małgorzata (1962- ). The spiritual worlds of Mother Eva
Hasło dodatkowe: Gurbierz, Adam. Evangelicals in Silesia. Selected archival material for research into the history of Evangelical communes in Silesia until 1945 in the resources of the State Archives in Opole
Hasło dodatkowe: Gurbierz, Adam. Wybór materiałów archiwalnych do badań nad dziejami gmin ewangelickich na Śląsku do 1945 r. w zasobach Archiwum Państwowego w Opolu
Hasło dodatkowe: Gwóźdź, Krzysztof. Carl Wernicke (1848-1905) - światowej sławy neurolog, psychiatra i patolog
Hasło dodatkowe: Gwóźdź, Krzysztof. Carl Wernicke (1848-1905) - the world-famous pathologist, psychiatrist and neurologist
Hasło dodatkowe: Kaczmarzyk, Izabela. Adam Gdacjusz. Śląski Bogomodlca i Sługa Słowa Bożego oraz jego koncepcja ewangelickiego życia
Hasło dodatkowe: Kaczmarzyk, Izabela. Adam Gdacjusz. The Silesian Minister of the World of God and his concept of evangelical life
Hasło dodatkowe: Keller, Dawid (1981- ). An outline history of the Evangelical community in Rybnik
Hasło dodatkowe: Keller, Dawid (1981- ). Zarys dziejów wspólnoty ewangelickiej w Rybniku
Hasło dodatkowe: Kopiec, Jan (1947- ). Formowanie się wspólnoty protestanckiej w Bytomiu (do 1629 r.)
Hasło dodatkowe: Kopiec, Jan (1947- ). The formation of the Protestant community in Bytom (until 1629)
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ). Conflict, coexistence, cooperation.... A contribution to the history of Evangelical architecture in Upper Silesia
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ). Konflikt, współistnienie, współdziałanie... Przyczynek do historii architektury ewangelickiej na Górnym Śląsku
Hasło dodatkowe: Kubica, Grażyna (1955- ). Dzieje protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim (od czasów reformacji do okresu tolerancji) i jego rola kulturowa - szkic historyczno-antropologiczny)
Hasło dodatkowe: Kubica, Grażyna (1955- ). The history of Protestantism in Teschen Silesia (from the Reformation to the Tolerance Period) and its culture-forming role - a historical and anthropological sketch
Hasło dodatkowe: Lukas, Krzysztof. Ewangeliccy organiści i kompozytorzy muzyki na organy na Górnym Śląsku w XX i XXI w.
Hasło dodatkowe: Lukas, Krzysztof. Lutheran organists and composers of organ music in Upper Silesia in the 20th and the 21st century
Hasło dodatkowe: Lusek, Joanna. Dzieje ewangelickich placówek przygotowania nauczycieli w Kluczborku do 1926 r.
Hasło dodatkowe: Lusek, Joanna. Historia powstania Domu Parafii Ewangelickiej w Bytomiu
Hasło dodatkowe: Lusek, Joanna. Lubrichowie - śladami rodziny śląskich kompozytorów
Hasło dodatkowe: Lusek, Joanna. The history of estaablishing the Evangelical Commune House in Bytom
Hasło dodatkowe: Lusek, Joanna. The history of evangelical establishments preparing teachers in Kluczbork until 1926
Hasło dodatkowe: Lusek, Joanna. The Lubrich Family - following the footsteps of a family of Silesian composers
Hasło dodatkowe: Malik, Aneta. Evangelicals in Silesia. Selected archival material for research into the history of Evangelical communes in Silesia until 1945 in the resources of the State Archives in Opole
Hasło dodatkowe: Malik, Aneta. Wybór materiałów archiwalnych do badań nad dziejami gmin ewangelickich na Śląsku do 1945 r. w zasobach Archiwum Państwowego w Opolu
Hasło dodatkowe: Malina, Adam (1966- ). Faith in liturgical singing. The community dimension of the evangelical liturgical life in Upper Silesia in the 19th and the 20th century
Hasło dodatkowe: Malina, Adam (1966- ). Wyśpiewana wiara. Wspólnotowy wymiar ewangelickiego życia liturgicznego na Górnym Śląsku w XIX i XX w.
Hasło dodatkowe: Michalak, Ryszard (1972- ). Inwigilacja środowisk ewangelickich na Górnym Śląsku w latach 1945-1956
Hasło dodatkowe: Michalak, Ryszard (1972- ). Surveillance of the Evangelicals' environment in Upper Silesia in the years 1945-1956
Hasło dodatkowe: Nadolski, Przemysław (1970- ). Losy dzwonów kościołów ewangelickich na terenach wschodniego Górnego Śląska w kontekście obydwu wojen światowych
Hasło dodatkowe: Nadolski, Przemysław (1970- ). The fate of the bells of the evangelical churches in the Prussian Silesian during the two global wars
Hasło dodatkowe: Niemiec, Marian (1961- ). Kościół ewangelicko-augsburski w Diecezji Katowickiej wczoraj i dziś
Hasło dodatkowe: Niemiec, Marian (1961- ). The Evangelical Church of the Augsburg Confession in the Diocese of Katowice, then and now
Hasło dodatkowe: Panuś, Marek (1992- ). The history of the Evangelican Parish in Tarnowskie Góry
Hasło dodatkowe: Panuś, Marek (1992- ). Z dziejów parafii ewangelickiej w Tarnowskich Górach
Hasło dodatkowe: Pracki, Wojciech. Ewangelicki wzór wychowania - katechizmy, szkółki niedzielne, nauka konfirmacyjna i szkoły powszechne
Hasło dodatkowe: Pracki, Wojciech. Evangelical model of education - catechisms, Sunday schools, confirmatory teaching and elementary schools
Hasło dodatkowe: Sokół, Aneta. Forms of promotion of the contemporary Lutheran book
Hasło dodatkowe: Sokół, Aneta. Formy promowania współczesnej książki luterańskiej
Hasło dodatkowe: Szewczyk, Grażyna (1945- ). About the poetry of the Rev. Tadeusz Szurman
Hasło dodatkowe: Szewczyk, Grażyna (1945- ). O poezji ks. Tadeusza Szurmana
Hasło dodatkowe: Szturc, Jan (1955- ). Ewangelickie stowarzyszenia społeczno-kulturalne na Górnym Śląsku
Hasło dodatkowe: Szturc, Jan (1955- ). The Protestant socio-cultural associations in Upper Silesia
Hasło dodatkowe: Techmańska, Anna. Brzeskie druki ewangelickie (XVI w. - pierwsza połowa XX w.)
Hasło dodatkowe: Techmańska, Anna. Protestan prints from Brzeg (between the 16th and the first half of the 20th century)
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-88880-93-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31544 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Unter freiem Himmel : Landschaft sehen, lesen, hören : [Ausstellung vom 18.2. bis 27.8.2017 in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe] / herausgegeben von Kirsten Voigt und Pia Müller-Tamm.
Wariant tytułu: Landschaft sehen, lesen, hören
Adres wydawniczy: Bielefeld : Kerber Art, 2017.
Opis fizyczny: 407 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Temat: Staatliche Kunsthalle Karlsruhe - wystawy - 2017
Temat: Pejzaż europejski - wystawy - 15-20 w
Temat: Malarstwo europejskie - wystawy - 15-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Müller-Tamm, Pia.
Hasło dodatkowe: Voigt, Kirsten Claudia (1964- ).
Hasło dodatkowe: Müller-Tamm, Pia. Landschaft
Hasło dodatkowe: Lüdke, Dietmar (1943- ). Landschaft, Wohnung der Eremiten und Heiligen - Abglanz des Paradieses in der Welt
Hasło dodatkowe: Albus, Anita (1942- ). Kein Löwe weit und breit
Hasło dodatkowe: Michalsky, Tanja. Nah und fern - Zivilisation im Rahmen der Natur
Hasło dodatkowe: Thürlemann, Felix (1946- ). Lebensentwürfe im Vergleich
Hasło dodatkowe: Fehrenbach, Frank. Freie Liebe
Hasło dodatkowe: Büttner, Nils. Aus- und Einsicht
Hasło dodatkowe: Bossong, Nora (1982- ). Vor dem Gewitter
Hasło dodatkowe: Kronauer, Brigitte (1940- ). Vier Kühe
Hasło dodatkowe: Raulff, Ulrich (1950- ). Wie es losgeht
Hasło dodatkowe: Bätschmann, Oskar (1943- ). Kultbild
Hasło dodatkowe: Stolterfoht, Ulf (1963- ). Gedicht dem brasilianischen angenähert
Hasło dodatkowe: Poschmann, Marion (1969- ). Bäume der Erkenntnis
Hasło dodatkowe: Jacob-Friesen, Holger. Abseits des Weges
Hasło dodatkowe: Capus, Alex (1961- ). Von der Leichtigkeit der Eiszeit
Hasło dodatkowe: Kinder, Hermann (1944- ). Leberecht im Jammertal
Hasło dodatkowe: Wagner, Jan (1971- ). Franz de Hamilton
Hasło dodatkowe: Piechocki, Reinhard (1949- ). "...ich erblickte, was man in seinem Leben nur einmal sieht!"
Hasło dodatkowe: Reichlin, Linus (1957- ). Buschbrand
Hasło dodatkowe: Fiorentini, Erna. Venedig unter dem Himmel
Hasło dodatkowe: Hoppe-Sailer, Richard. Mühsal, Lust und Schrecken im Gebirge
Hasło dodatkowe: Delius, Friedrich Christian (1943- ). Idylle, die keine ist
Hasło dodatkowe: Streit, Bruno (1948- ). Passüberquerung auf Säumerpfaden
Hasło dodatkowe: Jehle, Oliver (1974- ). Landschaft mit Biss
Hasło dodatkowe: Rakusa, Ilma (1946- ). Sogkraft des Tors
Hasło dodatkowe: Funke, Cornelia (1958- ). Mond und die fehlenden Berge
Hasło dodatkowe: Lange-Müller, Katja (1951- ). So gross wie klein - ein Eisberg von Stein
Hasło dodatkowe: Miller, Norbert (1937- ). Landschaft offenbart sich
Hasło dodatkowe: Storch, Christina. Ausdruck kosmischer Ordnung
Hasło dodatkowe: Reuter, Astrid. "Parforcejagd"
Hasło dodatkowe: Wegner, Reinhard (1953- ). Aufbruch in den hellen Tag der Wirklichkeit
Hasło dodatkowe: Seel, Martin (1954- ). Menschenabgewandte Seite der Natur
Hasło dodatkowe: Treichel, Hans-Ulrich (1952- ). Von der Übermacht des Gestrüpps
Hasło dodatkowe: Gallwitz, Klaus (1930- ). Mein Kalenderblatt
Hasło dodatkowe: Kinsky, Esther (1956- ). Seepentara bei Olevano
Hasło dodatkowe: Schmidt, Kathrin (1958- ). Kuhlmanns Visionen
Hasło dodatkowe: Rosebrock, Tessa Friederike (1975- ). Juni
Hasło dodatkowe: Fritsch, Valerie (1989- ). Dromedar und Dinosaurier
Hasło dodatkowe: Gloy, Karen (1941- ). Multiperspektivität
Hasło dodatkowe: Geiger, Arno (1968- ). Menschliche Erdgebundenheit
Hasło dodatkowe: Leutenegger, Gertrud (1948- ). Schöpfungsmorgen
Hasło dodatkowe: Licht, Fred (1928- ). Zarte Empfindung erinnerten Glücks
Hasło dodatkowe: Dutli, Ralph (1954- ). Violete Brotlaibe, halluzinogene Eissorten, gestrandete Wale
Hasło dodatkowe: Krebs, Angelika (1961- ). Himmel und Erde
Hasło dodatkowe: Wagner, Christoph (1964- ). "Genesis Dauer verleihend"
Hasło dodatkowe: Weilacher, Udo (1963- ). Idylle misstrauen
Hasło dodatkowe: Voigt, Kirsten Claudia (1964- ). Wechselnde Horizonte
Hasło dodatkowe: Holsten, Siegmar. Schöpfung ohne Schöpfer
Hasło dodatkowe: Streeruwitz, Marlene (1950- ). Gegenanstalten
Hasło dodatkowe: Müller-Tamm, Pia. Surrealistische Landschaftsökonomie
Hasło dodatkowe: Mayröcker, Friederike (1924- ). Veilchenweise!
Hasło dodatkowe: Härtling, Peter (1933-2017). Vor der weissen Waldwand
Hasło dodatkowe: Eiling, Alexander B. (1974- ). Gipfeltreffen
Hasło dodatkowe: Voigt, Kirsten Claudia (1964- ). Lesarten
Hasło dodatkowe: Kerber Verlag
ISBN: 978-3-925212-97-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30908 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again