Form of Work
Książki
(107)
Czasopisma
(3)
Artykuły
(1)
Filmy i seriale
(1)
Status
available
(103)
unavailable
(3)
unknown
(3)
only on-site
(1)
Branch
Magazyn
(105)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(4)
Author
Kalinowski Konstanty (1935-2002)
(5)
Karłowska-Kamzowa Alicja (1935-1999)
(5)
Mencfel Michał
(5)
Suchocki Wojciech (1951- )
(5)
Kębłowski Janusz (1930-2012)
(4)
Labuda Adam Stanisław (1946- )
(4)
Kiepuszewski Łukasz (1971- )
(3)
Kócka-Krenz Hanna (1947- )
(3)
Labuda Aleksander Wit (1944- )
(3)
Lindenhayn-Fiedorowicz Agnieszka
(3)
Brendel Janos (1938-2010)
(2)
Bryl Mariusz
(2)
Czekalski Stanisław (1967- )
(2)
Danielewski Marcin (1984- )
(2)
Dimke-Kamola Joanna
(2)
Dobosz Józef (1959- )
(2)
Domasłowski Jerzy
(2)
Fogel Jerzy (1942-2013)
(2)
Greser Ewa
(2)
Iwanoyko Eugeniusz (1924-1988)
(2)
Juszkiewicz Piotr (1959- )
(2)
Józefowski Eugeniusz (1956- )
(2)
Jóźwiak Wojciech (filologia słowiańska)
(2)
Kabacińska Katarzyna
(2)
Kara Michał (1964- )
(2)
Kałążny Jerzy
(2)
Korduba Piotr (1976- )
(2)
Kłudkiewicz Kamila
(2)
Lis-Wielgosz Izabela
(2)
Michałowski Andrzej (1971- )
(2)
Michałowski M. Piotr
(2)
Molińska Dorota
(2)
Okulicz-Kozaryn Małgorzata
(2)
Okulicz-Kozaryn Radosław (1961- )
(2)
Piotrowski Piotr (1952-2015)
(2)
Rębkowski Marian (1960- )
(2)
Skibiński Szczęsny (1942- )
(2)
Skuratowicz Jan (1946- )
(2)
Tomczak Anna (historia)
(2)
Turski Marcin
(2)
Wujewski Tomasz
(2)
Wyrwa Andrzej Marek (1955- )
(2)
Łuczak Barbara (iberystyka)
(2)
Żuchowski Tadeusz J. (1958- )
(2)
Adamczyk Maria (1938-2013)
(1)
Adamczyk Piotr (historia). Sprzedawcy zabawek w Elblągu w latach 1799-1941 w świetle reklam w prasie lokalnej
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Między Anglią a Prusami
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Sklepienia pseudopoligonalne a kwestia iluzjonizmu w architekturze gotyckiej
(1)
Antowska Olga (1976- ). Ryte i wydrapywane motywy na wczesnośredniowiecznych i wczesnonowożytnych naczyniach z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu
(1)
Arczyńska Monika. Kontener na sztukę czy dzieło sztuki?
(1)
Bartol Krystyna
(1)
Bednarczuk Arkadiusz (1969- )
(1)
Berg Ronald. Das Scheinbare und das Unscheinbare - Zur Phanomenologie der Rekonstruktion
(1)
Biedermann Gottfried (1946- )
(1)
Biermann Felix (1969- ). Uber eine Gruppe hochmittelalterlicher Prunksporen im Sudwesten der Ostsee
(1)
Biniaś-Szkopek Magdalena
(1)
Bogucki Mateusz (numizmatyka). O fragmentaryzacji srebra wczesnośredniowiecznego: na ile wiarygodne są dane metrologiczne? - przypadek skarbu z Mózgowa na Warmii (t.p.q. 1009)
(1)
Budzińska Justyna
(1)
Bugaj Ewa
(1)
Burger Stefan (1970- ). Re-Konstruktion eines Prozesses
(1)
Chorzępa Emilia. Oznakowanie przestrzeni miejskiej a przekaz polityczny w wybranych pracach Nam June Paika
(1)
Chłopocka Helena (1921-2011)
(1)
Cynalewska-Kuczma Paulina
(1)
Czubak Bożena (1960- ). On the margins of the "global politeia"
(1)
Domański Grzegorz (1939- ). Ze studiów nad dziejami klasztoru Kanoników Regularnych na górze Ślęży
(1)
Dopierała Kazimierz (1944- )
(1)
Dziadul Paweł
(1)
Dąbrowski Jakub (1977- ). In the shadow of power: Piotr Piotrowski on the freedom of art on censorship
(1)
Engelberg-Dockal Eva von (1967- ). Jungere Wiederaufbaukonzepte in Polen: Eine vergleichende Formanalyse
(1)
Eysymontt Rafał (1959- ). Kopie Imitation Rekonstruktion
(1)
Frąszczak Ksenia. Retabuła ołtarzy głównych kościołów parafialnych - między reprezentacją miasta i kościelną dydaktyką. Przykłady Lewoczy i Spiskiej Soboty
(1)
Gerecka-Żołyńska Anna (1969- )
(1)
Gerecka-Żołyńska Anna (1969- ). Definicja "zabytku" pojęcie "dzieła sztuki" - znane problemy nowe wyzwania
(1)
Gomułka Izabela. Zabawki dziecięce w źródłach średniowiecznych
(1)
Gromadzka Beata
(1)
Guratzsch Dankwart (1939- ). Die Ruckseite der Moderne
(1)
Guzińska Klaudia. Policja jako służba odpowiedzialna za ochronę zabytków i przeciwdziałanie przestępczości przeciwko dobrom kultury
(1)
Guziński Bogdan (przestępczość). Policja jako służba odpowiedzialna za ochronę zabytków i przeciwdziałanie przestępczości przeciwko dobrom kultury
(1)
Gąssowska Maja. O tym jak św. Olaf kościoły budował (Estoński wariant pewnego literackiego motywu wędrownego)
(1)
Gąssowska Maja. Obraz gentes podczas krucjat bałtyckich w kronice Henryka zwanego Łotyszem (1 ćw. XIII w.)
(1)
Gąssowska Maja. Wschodnie pobrzeża Bałtyku w średniowiecznej tradycji skandynawskiej
(1)
Haake Michał
(1)
Hendrykowska Małgorzata
(1)
Hensel Witold (1917-2008)
(1)
Hilczer-Kurnatowska Zofia (1932-2013)
(1)
Idziak Agnieszka. Do czego potrzebne są stare zabawki?
(1)
Jagodziński Marek Franciszek (1953- ). Srebrna zawieszka z Truso – dama w długiej sukni czy kapłanka?
(1)
Jakubek-Raczkowska Monika (1976- ). Światy z zaświaty Doroty z Mątów Wielkich
(1)
Jakubiak Krzysztof. Polskie badania historyczno-pedagogiczne nad dawnymi zabawkami dziecięcymi
(1)
Jakubowska Agata (1972- )
(1)
Jakubowska Agata (1972- ). Introduction
(1)
Jakubowska Agata (1972- ). Writing a history of East-Central European modern and contemporary art in the (former) West and (former) East: a conversation with Steven Mansbach
(1)
Jakubowski Olgierd. Implementacja przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego w wybranych państwach europejskich - zarys zagadnienia
(1)
Jamroziakowa Anna
(1)
Janicka Katarzyna (historia sztuki). Idea mecenatu artystycznego a oblicze miasta Poznania - Edward hr. Raczyński i jego dzieła
(1)
Janowski Andrzej Stanisław. W kwestii kontaktów słowiańsko-skandynawskich we wczesnym średniowieczu - wolińskie osełki z metalowymi zawieszkami
(1)
Jarzewicz Jarosław (1959- )
(1)
Jazdon Artur (1956- )
(1)
Kabacińska Katarzyna. Zabawki dziecięce w polskiej literaturze pięknej II połowy XIX wieku
(1)
Kaczmarek Hieronim (1948- )
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(44)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(21)
1980 - 1989
(22)
1970 - 1979
(13)
1960 - 1969
(4)
1940 - 1949
(1)
Country
Poland
(112)
Language
Polish
(103)
German
(5)
English
(2)
French
(1)
Italian
(1)
Subject
Sztuka
(14)
Gotyk
(7)
Kolekcjonerstwo
(7)
Literatura polska
(5)
Nagrobki
(5)
Raczyński, Atanazy
(5)
Architektura polska
(4)
Historia
(4)
Sztuka polska
(4)
Archeologia
(3)
Architektura sakralna polska
(3)
Arystokracja
(3)
Barok
(3)
Listy europejskie
(3)
Listy polskie
(3)
Literatura
(3)
Malarstwo monumentalne polskie
(3)
Mecenat
(3)
Pomniki
(3)
Rzeźba europejska
(3)
Sztuka sakralna polska
(3)
Zamki i pałace
(3)
Architektura
(2)
Architektura gotycka
(2)
Architektura sakralna europejska
(2)
Arteterapia
(2)
Budownictwo miejskie
(2)
Fotografia polska
(2)
Fundacja
(2)
Historycy sztuki
(2)
Ikonografia
(2)
Katolicyzm
(2)
Kościoły i kaplice
(2)
Kościół katolicki
(2)
Kultura klasyczna
(2)
Malarstwo
(2)
Malarstwo polskie
(2)
Miasta
(2)
Modernizm
(2)
Ochrona zabytków
(2)
Poezja polska
(2)
Politycy
(2)
Prawosławie
(2)
Sztuka gotycka
(2)
Themerson, Franciszka
(2)
Themerson, Stefan
(2)
Urbanistyka
(2)
Zabawki
(2)
Zakony
(2)
"Der Ursprung des Kunstwerkes"
(1)
Aleksander Jagiellończyk
(1)
Architektura europejska
(1)
Architektura grecka
(1)
Architektura niemiecka
(1)
Architektura romańska
(1)
Architektura sakralna
(1)
Architektura sakralna rosyjska
(1)
Biblioteka Uniwersytecka (Poznań)
(1)
Boże Narodzenie
(1)
Broń
(1)
Cerkwie
(1)
Cmentarze
(1)
Cystersi
(1)
Cystersi (Europa)
(1)
Derrida, Jacques
(1)
Dobosz, Józef
(1)
Doskonałość chrześcijańska
(1)
Dwory
(1)
Dziecko
(1)
Edytorstwo
(1)
Egiptologia
(1)
Estetyka
(1)
Film oświatowy
(1)
Fortyfikacje
(1)
Gierymski, Aleksander
(1)
Grody
(1)
Grottger, Artur
(1)
Grottger, Artur (1837-1867)
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Ilustracje
(1)
Ilustracje dla dzieci
(1)
Ilustracje polskie
(1)
Jüdisches Museum Berlin
(1)
Kazimierz II Sprawiedliwy (książę Polski)
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kościół greckokatolicki
(1)
Krajobraz
(1)
Krytyka artystyczna polska
(1)
Książka
(1)
Kubczak, Jerzy
(1)
Kultura
(1)
Kultura łużycka
(1)
Kurhany
(1)
Kürbis Brygida (1921-2001)
(1)
Libeskind, Daniel
(1)
Literatura angielska
(1)
Literatura bizantyńska
(1)
Literatura dziecięca polska
(1)
Subject: work
Apollo
(1)
Biblia
(1)
Hortulus Animae
(1)
Lituania
(1)
Polonia
(1)
Subject: time
1301-
(21)
1401-
(20)
1801-
(20)
1501-
(17)
1201-
(16)
1901-
(15)
1101-
(12)
1601-
(9)
1701-
(9)
1001-
(8)
901-
(8)
801-
(6)
701-
(4)
501-
(3)
601-
(3)
1-
(1)
100-1 p.n.e.
(1)
1000-901 p.n.e.
(1)
101-
(1)
1100-1001 p.n.e.
(1)
1200-1101 p.n.e.
(1)
1300-1201 p.n.e.
(1)
1400-1301 p.n.e.
(1)
1918-
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
201-
(1)
400-301 p.n.e.
(1)
401-
(1)
500-401 p.n.e.
(1)
600-501 p.n.e.
(1)
700-601 p.n.e.
(1)
800-701 p.n.e.
(1)
900-801 p.n.e.
(1)
Subject: place
Wielkopolska
(7)
Śląsk
(5)
Polska
(4)
Poznań
(3)
Kraków
(2)
Adampol (Turcja)
(1)
Altenberg
(1)
Bałtycki, region
(1)
Berlin
(1)
Egipt
(1)
Eurazja
(1)
Europa
(1)
Gdańsk
(1)
Kujawy
(1)
Ląd
(1)
Malbork
(1)
Mogilno (okręg)
(1)
Obra
(1)
Odra (dorzecze)
(1)
Pałuki (kraina historyczna)
(1)
Pomorze
(1)
Pomorze Zachodnie
(1)
Rosja
(1)
Rzym
(1)
Strasburg
(1)
Watykan
(1)
Wielkie Księstwo Litewskie
(1)
Wisła (dorzecze)
(1)
Wrocław
(1)
Złotnictwo
(1)
Łekno
(1)
Łekno (okręg)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(14)
Księgi pamiątkowe
(4)
Pamiętniki polskie
(2)
Biografie
(1)
Czasopisma archeologiczne polskie
(1)
Czasopisma historyczne polskie
(1)
Czasopisma literackie polskie
(1)
Czasopisma o sztuce polskie
(1)
Dokumenty audiowizualne
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Indeksy
(1)
Katalogi zabytków
(1)
Szkice literackie polskie
(1)
Słowniki
(1)
121 results Filter
No cover
Book
In basket
Tytuł: Ars historica : prace z dziejów powszechnych i Polski.
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 1976.
Opis fizyczny: 789 s. : il. ; 25 cm.
Seria: Historia Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uwaga: Bibliogr. prac prof. Gerarda Labudy s. 9-88.
Uwaga: Wydano z pomocą finansową Polskiej Akademii Nauk.
Temat: Historia
Temat: Polska - historia
Hasło dodatkowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 5971 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 9847/2 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Karamucka Magdalena
Tytuł: Antyczny Rzym Norwida / Magdalena Karamucka.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016.
Opis fizyczny: 507 s., [2] k. tabl. kolor. : il. : 24 cm.
Seria: Filologia Polska Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uwaga: Praca doktorska. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014.
Uwaga: Bibliogr. s. 490-504.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Norwid Cyprian Kamil (1821-1883) - twórczość
Temat: Kultura klasyczna - recepcja - Polska
Temat: Kultura klasyczna - w literaturze polskiej
Temat: Poezja polska - tematyka - 19 w
Temat: Rzym - w literaturze polskiej
Hasło dodatkowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydawnictwo Naukowe
Hasło dodatkowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
ISBN: 978-83-232-3072-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30715 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Kłudkiewicz Kamila
Tytuł: Wybór i konieczność : kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku / Kamila Kłudkiewicz.
Wariant tytułu: Kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku
Wariant tytułu: Uncjała, italika
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.
Opis fizyczny: 399, [1] s. : il. ; 24 cm.
Seria: Historia Sztuki Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uwaga: Bibliogr. s. 334-381. Indeksy.
Uwaga: Współfinansowanie: Instytut Historii Sztuki UAM.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Arystokracja - Polska - 19-20 w
Temat: Kolekcjonerstwo - Polska - 19-20 w
Temat: Wielkopolska - kultura - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydawnictwo Naukowe
Hasło dodatkowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
ISBN: 978-83-232-3113-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30882, sygn. II 30726 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7380 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 13460, sygn. II 13459 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8596 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 4341 (1 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Dział Polskiego Malarstwa i Rzeźby do roku 1764 sygn. II 4342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8595 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Dział Polskiego Malarstwa i Rzeźby do roku 1764 sygn. II 4619 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy / red. Jerzy Strzelczyk.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 1992.
Opis fizyczny: 416 s., [4] k. tabl. ; 24 cm.
Seria: Historia
Uwaga: Mater. z II sympozjum zorg. w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 21-23.IX.1987 r. Tekst częśc. niem.
Uwaga: Bibliogr. s. 210-211.
Uwaga: Streszcz. ang., niem.
Temat: Cystersi (Europa) - kultura - historia - Europa - materiały konferencyjne
Temat: Architektura sakralna europejska - historia - do 18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - historia - do 18 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Strzelczyk, Jerzy (1941- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Historii
Hasło dodatkowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 83-232-0357-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 11310 (1 egz.)
Authority data
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) (hasło formalne)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Wszechnica Piastowska (Poznań) (hasło formalne) ; Uniwersytet Poznański (hasło formalne) ; Uniwersytet Ziem Zachodnich (Warszawa) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Adam Mickiewicz University ; AMU ; UAM ; Universidad Adam Mickiewicz de Poznań ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Uniwersytet A. Mickiewicza ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ; A. Mickiewicz University ; Universitet im. Adama Mickeviča v Poznani ; UnU00ECversitet U00ECmenU00EC Adama MU00ECckeviča v PoznanU00EC ; Adam Mickiewicz University in Poznan
Uniwersytet założony w 1919 pod nazwą Wszechnica Piastowska, w 1920 zmiana nazwy: Uniwersytet Poznański - wchodzi do jednolitego systemu szkół akademickich w Polsce. Istnieje do 1939, w 1940 założono tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich działający do końca okupacji. Po wojnie reaktywowany Uniwersytet Poznański, w 1955 zmiana nazwy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
No cover
Book
In basket
Tytuł: Barockskulptur in Mittel - und Osteuropa / hrsg von Konstanty Kalinowski.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1981.
Opis fizyczny: 231 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Historia Sztuki Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uwaga: Bibliogr. s. 183-185.
Uwaga: Tekst częśc. tł. z czes. i pol.
Temat: Sztuka baroku - historia - Europa Środkowo-Wschodnia
Temat: Rzeźba europejska - 17-18 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydawnictwo Naukowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6984/11 (1 egz.)
Authority data
Historia Sztuki Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu (hasło formalne)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Prace Wydziału Filozoficzno Historycznego Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Seria Historia Sztuki (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Historia Sztuki ; Seria Historia Sztuki a ; Series Historia Sztuki Adam Mickiewicz University in Poznań
No cover
Book
In basket
Tytuł: Mente et litteris : o kulturze i społeczeństwie wieków średnich / kom. red. Helena Chłopocka [i in.].
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 1984.
Opis fizyczny: 376 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Historia Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uwaga: Bibliogr. prac B. Kürbis s. 21-42.
Temat: Kürbis Brygida (1921-2001) - księga pamiątkowa
Temat: Historia - zagadnienia - 6-15 w
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Chłopocka, Helena (1921-2011).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Historii
Hasło dodatkowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydawnictwo Naukowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7905 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Olejnik Karol (1938- )
Tytuł: Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVII wieku / Karol Olejnik.
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 1976.
Opis fizyczny: 284, [1] s., [5] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Historia Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uwaga: Bibliogr. s. 261-277.
Uwaga: Streszcz. ros., niem.
Temat: Sztuka wojenna - historia - Polska - 9-17 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 5968 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Osięgłowski Janisław (1942- )
Tytuł: Konserwacja książki w Polsce przedrozbiorowej / Janusz Osięgłowski.
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 1985.
Opis fizyczny: 192, [1] s. ; 24 cm.
Seria: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej
Uwaga: Bibliogr. s. 184-192.
Uwaga: Streszcz. niem., ang.
Temat: Książka - konserwacja - historia - Polska - do 18 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8092 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Skibiński Szczęsny (1942- )
Tytuł: Pierwotny kościół Franciszkanów w Krakowie / Szczęsny Skibiński.
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 1977.
Opis fizyczny: 92 s., [20] k. tabl. ; 25 cm.
Seria: Historia Sztuki Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uwaga: Bibliogr. przy tekście.
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 13 w
Temat: Kraków - kościół św. Franciszka z Asyżu
Hasło dodatkowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6187 (1 egz.)
Authority data
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydział Filozoficzno-Historyczny (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Wydział Filozoficzno-Historyczny UAM
Wydział Historyczno-Filozoficzny UAM został wyodrębniony w 1951 z Wydziału Humanistycznego. Po podziale w 1975 powstał Wydział Historyczny.
Book
In basket
Autor: Budzińska Justyna
Tytuł: Źródło ikonograficzne w szkolnej edukacji historycznej na przykładzie zbiorów muzeów wielkopolskich / Justyna Budzińska.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014.
Opis fizyczny: 163 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr., netogr. s. 148-163.
Temat: Historia - nauczanie
Temat: Malarstwo - stosowanie - nauczanie
Hasło dodatkowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-232-2766-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28969 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again