Form of Work
Książki
(34)
Czasopisma
(1)
Status
available
(25)
only on-site
(4)
unavailable
(3)
unknown
(3)
Branch
Magazyn
(31)
Księgozbiór podręczny
(4)
Author
Bartmiński Jerzy (1939- )
(3)
Bielak Agata (1983- )
(3)
Boguszewska Anna
(3)
Kaczan Anna
(3)
Niebrzegowska Stanisława (1962- )
(3)
Prorok Katarzyna
(3)
Pękala Teresa
(3)
Szadura Joanna
(3)
Gabryś-Sławińska Monika
(2)
Jasiński Tomasz (1958- )
(2)
Letkiewicz Ewa (1954- )
(2)
Majewski Piotr (1970- )
(2)
Stępnik Krzysztof
(2)
Stępnik Małgorzata (1975- )
(2)
Symotiuk Stefan (1943- )
(2)
Ziębińska-Witek Anna (1971- )
(2)
Adamko Jerzy
(1)
Al'mes Ivan. "Ex Libris Patrum Basilianorum": z historii prywatnych księgozbiorów bazylianów prowincji ruskiej w drugiej połowie XVIII w
(1)
Babinov Urij Aleksandrovic
(1)
Bagiński Dobrosław
(1)
Bakalarz Monika
(1)
Bandura Agnieszka. Labirynty abstrakcji - od konstrukcji do reprezentacji
(1)
Bartnik Renata
(1)
Bebak Marek. Struktura proweniencyjna historycznego księgozbioru krakowskich bonifratrów - zarys problematyki
(1)
Bieńkowska Maja. Dokumenty dla arystów - pamiętanie i zapominanie w fotografii
(1)
Bobilewicz-Bryś Grażyna (1951- ). Wizualność znakowość funkcje "unifirmów" subkultur młodzieżowych w Rosji drugiej połowy XX wieku
(1)
Bobrowicz Wojciech
(1)
Bogacka Katarzyna (1965- ). Pierścień Tysiąclecia Chrztu Polski. Historia i symbolika w kontekście społeczno-kulturowym
(1)
Bogdanowicz Katarzyna. Metafora sprzężona z wyobraźnią
(1)
Boguszewska Anna. Dobór ideowy szkolnej lektury dla uczniów w wieku wczesnoszkolnym w Polsce w latach 1944-1953 i jej szata graficzna
(1)
Bogusławska Magdalena. Design pamięci w muzeum "historii niechcianej"
(1)
Budzyńska Magdalena (literaturoznawstwo)
(1)
Błaszczak Monika. Dyskurs pamięci w sztuce teatru - na wybranych przykładach spektakli nurtu offowego
(1)
Błaszczyk Monika. Dyskurs teatralno-filmowo-literacki - o "Dyskretnym uroku burżuazji" Marcina Libera
(1)
Chęćka Anna. Dyskurs dotyku
(1)
Chęćka Anna. Piotr Zieliński Mnemosyne muzyka i mózg. Humanistyka i neurobiologia na tropach pamięci i zapomnienia
(1)
Czarski Bartłomiej Piotr. Staropolski ekslibris na tle ówczesnych form emblematycznych
(1)
Czekaj Rafał (filozofia). Historie czytane wstecz i z powrotem. O preposteryczności sztuki
(1)
Czekaj Rafał (filozofia). Porządki interpretacyjne sztuki
(1)
Danczowska Halina (1947- ). Ignacy Kędzierski architekt i budowniczy Lublina w II Rzeczypospolitej Polskiej
(1)
Domin Anna (1988- ). Historyzm w modzie drugiej połowy XX wieku i początku XXI wieku (zarys zagadnienia)
(1)
Dorak-Wojakowska Lilianna (1974- )
(1)
Drewniak Maciej
(1)
Drozdowski Adam (historia sztuki). Symbioza ciała i stroju jako manifest. Wizja artystyczna Alexandra McQueena na tle przemian lat dziewięćdziesiątych XX wieku
(1)
Dymek Marta. Życie w wolnym tępie - estetyczne doświadczenie nudy zjawisko filmowego neomodernizmu
(1)
Dziewulska Joanna M. (1977- ). Stare druki z Biblioteki Tulczyńskiej w zbiorach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Długosz Magdalena (1981- )
(1)
Ferworn-Horawa Katarzyna. Artysta u jego cień czyli sztuka zapominania na podstawie tekstu Filozof i jego cień Maurice'a Merleau-Ponty'ego
(1)
Fluda-Krokos Agnieszka. Co zostało z biblioteki klasztornej augustianów w Książu Wielkim (1381-1864)?
(1)
Franczyk-Cegła Agnieszka (1983- )
(1)
Frankowiak Anita Monika (1969- ). Inspiracje literackie i artystyczne polskich dziennikarzy w latach 20. XX wieku
(1)
Frankowska Katarzyna
(1)
Gadowska Irmina. "Nie-sterylni od marzeń" - ubiór jako element identyfikacji i narzędzie konstruowania tożsamości. Fotografie Roberta Laski 1985-1990
(1)
Gałecka Marzena. Architektura i rozwój przestrzenny Lublina w niepublikowanych opracowaniach Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków
(1)
Gombin Krzysztof (1974- ). Sejm lubelski 1703 roku ceremoniał i ikonografia
(1)
Groń Krzysztof. Ignacy Bieniek - artysta zapomniany
(1)
Gruba Jan
(1)
Guczalski Krzysztof
(1)
Gurgul Paulina
(1)
Górska Irena (filolog). Między historycznością sztuki a jednostkowym doświadczeniem. Artystyczne narracje Zbigniewa Herberta
(1)
Górska Irena (filolog). Podróż - miasto - sztuka w dyskursie estetycznym Tadeusza Różewicza
(1)
Głutkowska-Polniak Alicja. "Na marginesie sztuki" - dizajn
(1)
Hankus Michał (1983- ). Angielscy katolicy i ich heretyccy oprawcy
(1)
Hańderek Joanna (1974- )
(1)
Hrycyna Ewa
(1)
Huculak Łukasz (1977- ). Powierzchnia obrazu
(1)
Hulvey Monique. Provenance data integration in France: the Bibale database
(1)
Issa Nadia (1991- ). Przestrzeń świata wyobraźni w happeningu "Eviva L'Arte"
(1)
Janowski Jarosław (filozofia)
(1)
Janowski Jarosław (filozofia). Cielesność pojęć
(1)
Jedlińska Eleonora (1954- ). Ciało - śmierć - zwłoki: piękno i makabra
(1)
Kacur Irina Bogdanivna. Z historii bibliotek renesansowych - dar Erazma z Rotterdamu dla arcybiskupa Jana Łaskiego
(1)
Kaliś Natalia. O wpływie polityki na sztukę - Zbigniew Warpechowski i Jerzy Bereś
(1)
Karwowska Marzena (kulturoznawstwo)
(1)
Kasperek Bogusław (1957- )
(1)
Kawalec Anna (nauki filozoficzne). Antropologiczny dyskurs o sztuce
(1)
Kawalec Anna (nauki filozoficzne). Dwa przypadki antropologicznego przypominania. Esaj o zapomianym dziele
(1)
Kierczuk-Macieszko Małgorzata. Malarze w archidiakonacie lubelskim w świetle źródeł archiwalnych od XV do początków XVII wieku
(1)
Kitowska-Łysiak Małgorzata (1953-2012)
(1)
Kiwała Kinga (1978- )
(1)
Kluz Paulina. Lubelskie dzieła Sebastiana Zeisla i jego warsztatu - dotychczasowy stan wiedzy
(1)
Knapek Elżbieta. Księgozbiór Świętosława Milczącego w świetle zapisek proweniencyjnych
(1)
Knosala Bartłomiej
(1)
Kociuba Maciej
(1)
Koltakova Natalia. Fenomenologia doświadczenie fotograficznego: historia pamięć efekt debacle
(1)
Kopciowski Dariusz. Kamienice przy rynku lubelskim
(1)
Korusiewicz Maria. Liminalne aspekty (?) doświadczenia estetycznego w kontekście estetyki codzienności - casus "drogi do Bielska"
(1)
Korzeniowski Mariusz
(1)
Kostrzyńska-Miłosz Anna. Ciało strój i meble. Kilka uwag o zależności form
(1)
Kowalewska Małgorzata (1960- )
(1)
Kowalska Joanna Regina. Egzotyczne remedia. Moda i polska rzeczywistość lat osiemdziesiątych XX wieku
(1)
Kozak Liliana. Doświadczenie sztuki mediów
(1)
Kozak Liliana. Wspólna pamięć sztuki
(1)
Krasińska Magdalena. Ars memorativa - od retoryki do Teatru Pamięci
(1)
Krasińska Magdalena. Poetyka myślenia seryjnego
(1)
Krawczyk Anna (sztuka). Antoni Michalak w Lublinie - artysta pedagog
(1)
Krawczyk Marcin (filozofia). O jednej z form trwania sztuki w czasie i przestrzeni
(1)
Krzykała Monika. Dyskursy estetyzacji
(1)
Krzykała Monika. Sztuka dialogu w sztuce pamiętania
(1)
Kubinowski Dariusz (1962- )
(1)
Year
2020 - 2021
(4)
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(36)
Subject
Sztuka
(6)
Antropologia społeczna
(3)
Estetyka
(3)
Etnolingwistyka
(3)
Folklor
(3)
Książka
(3)
Literatura ludowa polska
(3)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(3)
Symbole
(3)
Ilustracje dla dzieci
(2)
Komunizm
(2)
Lektura szkolna
(2)
Literatura dziecięca polska
(2)
Literatura polska
(2)
Malarstwo polskie
(2)
Moda
(2)
Muzealnictwo
(2)
Muzeum Lubelskie
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Rośliny
(2)
Stare druki
(2)
Sztuka polska
(2)
Witkiewicz, Stanisław Ignacy
(2)
Wychowanie estetyczne
(2)
Akwaforta hiszpańska
(1)
Archeologia śródziemnomorska
(1)
Biblioteki kościelne
(1)
Biblioteki prywatne
(1)
Biżuteria
(1)
Centrum Sztuki Współczesnej (Warszawa)
(1)
Chopin, Fryderyk
(1)
Ciało ludzkie
(1)
Czapski, Józef
(1)
Dyskurs (filoz.)
(1)
Ekslibrisy
(1)
Fałszerstwo
(1)
Filozofia kultury
(1)
Fotografia
(1)
Goya y Lucientes, Francisco
(1)
Grafika
(1)
Grafika hiszpańska
(1)
Grafika użytkowa polska
(1)
Ilustracja książkowa
(1)
Institut polonais (Paryż)
(1)
Kokoschka, Oskar
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Kraszewski, Józef Ignacy
(1)
Krytyka artystyczna
(1)
Krytyka artystyczna polska
(1)
Krytyka literacka polska
(1)
Kultura
(1)
Kultura masowa
(1)
Kwiaty
(1)
Lebenstein, Jan
(1)
Literatura
(1)
Mahler-Werfel, Alma Maria
(1)
Malarstwo austriackie
(1)
Metafizyka
(1)
Mistyfikacja literacka
(1)
Międzynarodowe Centrum Kultury (Kraków)
(1)
Muzea historyczne
(1)
Muzeum Narodowe (Gdańsk)
(1)
Pamięć
(1)
Plakat polski
(1)
Poezja polska
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka historyczna
(1)
Proweniencja (bibliot.)
(1)
Przyprawy
(1)
Rośliny przemysłowe
(1)
Rysunek polski
(1)
Szkolnictwo artystyczne
(1)
Teatr
(1)
Towarzystwo Naukowe Płockie
(1)
Ubiór
(1)
Uchodźcy
(1)
Warzywa
(1)
Weterynaria
(1)
Weyssenhoff, Józef
(1)
Wyczółkowski, Leon
(1)
Wystawiennictwo
(1)
Zbiory biblioteczne
(1)
Zboże
(1)
Subject: work
Kaprysy
(1)
Subject: time
1901-
(13)
1501-
(4)
1801-
(4)
1701-
(3)
1601-
(2)
2001-0
(2)
1301-
(1)
1401-
(1)
1914-
(1)
1945-
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Lublin
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Grecja
(1)
Polska
(1)
Romanów (k. Białej Podlaskiej)
(1)
Rosja
(1)
Rzym (państwo)
(1)
ZSRR
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(6)
Słowniki
(3)
Katalogi wystaw
(2)
Czasopisma o sztuce polskie
(1)
Encyklopedie
(1)
37 results Filter
No cover
Book
CD
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 27813 (1 egz.)
No cover
Other collections
CD
In basket
Autor: Boguszewska Anna
Tytuł: Projekty graficzne pozapodręcznikowego wyboru książek zalecanych do edukacji elementarnej w Polsce w latach 1918-1945 [Dokument elektroniczny] / Anna Boguszewska.
Cechy pliku: Dane tekstowe, dane graficzne.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.
Opis fizyczny: 1 dysk optyczny (CD-ROM). kolor. ; 12 cm.
Uwaga: Płyta zawiera materiał ilustracyjny do książki.
Uwaga: Pliki .pdf.
Uwaga: Wymagania systemowe: Komputer ze stacją CD i programem do odczytu plików .pdf.
Temat: Książka - estetyka - Polska - 20 w
Temat: Lektura szkolna - Polska - 20 w
Temat: Nauczanie początkowe - Polska - 20 w
Temat: Ilustracje dla dzieci - historia - Polska - 20 w
Temat: Literatura dziecięca polska - historia - 20 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7784-283-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. El 449 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Boguszewska Anna
Tytuł: Sztuka książki : o kształceniu graficznym w środowisku akademickim Krakowa i Warszawy w latach 1918-1989 / Anna Boguszewska.
Wariant tytułu: O kształceniu graficznym w środowisku akademickim Krakowa i Warszawy w latach 1918-1989
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.
Opis fizyczny: 234, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 201-218. Indeks.
Temat: Grafika - szkolnictwo wyższe - Polska - 20 w
Temat: Ilustracja książkowa - Polska - 20 w
Temat: Książka - estetyka - Polska - 20 w
Temat: Szkolnictwo artystyczne - Polska - 20 w
Temat: Wychowanie estetyczne - szkolnictwo wyższe - Polska - 20 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-227-9383-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 34370 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lisiecka Alicja
Tytuł: Założenia realizacji przedmiotów artystycznych w polskim szkolnictwie powszechnym w latach 1918-1939 / Alicja Lisiecka.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.
Opis fizyczny: 231 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 207-218.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-227-9331-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II
Book
In basket
Tytuł: Witkacy w kontekstach : Stanisław Ignacy Witkiewicz a kryzys metafizyki / pod red. Teresy Pękali.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
Opis fizyczny: 404 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 377-391. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang. przy pracach.
Temat: Witkiewicz Stanisław Ignacy (1885-1939)
Temat: Metafizyka - historia - Polska - 20 w
Hasło dodatkowe: Pękala, Teresa.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7784-642-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29234 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Długosz Magdalena (1981- )
Tytuł: Oskar Kokoschka : błędny rycerz : figury wyobraźni młodego artysty / Magdalena Anna Długosz.
Wariant tytułu: Błędny rycerz
Wariant tytułu: Figury wyobraźni młodego artysty
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.
Opis fizyczny: 153 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 137-142. Indeks.
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Kokoschka Oskar (1886-1980)
Temat: Mahler-Werfel Alma Maria (1879-1964)
Temat: Malarstwo austriackie - 1901-1918 r
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7784-518-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28967 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II
No cover
Book
In basket
Autor: Pogonowska Ewa (1967- )
Tytuł: Dzikie biesy : wizja Rosji Sowieckiej w antybolszewickiej poezji polskiej lat 1917-1932 / Ewa Pogonowska.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002.
Opis fizyczny: 270, [1] s., [7] s. tabl. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 251-261. Indeks.
Temat: Komunizm - literatura polska
Temat: Poezja polska - tematyka - 1900-1939 r
Temat: ZSRR - stereotyp - literatura polska
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo
ISBN: 83-227-1909-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19228 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Stępnik Małgorzata (1975- )
Tytuł: Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX wieku : studium postaw twórczych / Małgorzata Stępnik.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.
Opis fizyczny: 289 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 249-263. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Fałszerstwo - w literaturze - 20 w
Temat: Fałszerstwo - w sztuce - 20 w
Temat: Literatura - tematyka - 20 w
Temat: Mistyfikacja literacka - 20 w
Temat: Sztuka - tematyka - 20 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7784-821-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30502 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 9944, sygn. I 9893 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Żukowska Anna Marta
Tytuł: Kontekst historyczny polskiej edukacji plastycznej / Anna Marta Żukowska.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.
Opis fizyczny: 292 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 237-254. Indeks.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-227-9398-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II
No cover
Book
In basket
Autor: Bartnik Renata
Tytuł: Goya : Francisco Goya y Lucientes : Los Caprichos : cykl osiemdziesięciu rycin ze zbiorów Towarzystwa Naukowego Płockiego : katalog wystawy zorganizowanej przez Muzeum Lubelskie w Lublinie i Towarzystwo Naukowe Płockie : Lublin - Płock 2003 / [przyg. katalogu: Renata Bartnik].
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : Muzeum Lubelskie, 2003.
Opis fizyczny: 32, [5] s., 80 s. tabl. : il. ; 32 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. [33].
Temat: Goya y Lucientes Francisco (1746-1828). Kaprysy - wystawy
Temat: Muzeum Lubelskie - wystawy - 2003
Temat: Towarzystwo Naukowe Płockie - zbiory - 18 w
Temat: Akwaforta hiszpańska - wystawy - 18 w
Temat: Grafika hiszpańska - wystawy - 18 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo
Hasło dodatkowe: Muzeum Lubelskie
ISBN: 83-227-1942-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 12434 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Nowak Bożena (1950-2015)
Tytuł: Rzemiosło Lublina od XIV do połowy XVI wieku / Bożena Nowak.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1991.
Opis fizyczny: 184 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Wykaz źródeł i opracowań s. 172-184.
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Lublin - rzemiosło - 14-16 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo
ISBN: 83-227-0415-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 11073 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 1559 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33186, sygn. II 32722 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Józef Weyssenhoff i Leon Wyczółkowski / red. Monika Gabryś, Krzysztof Stępnik.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
Opis fizyczny: 253, [3] s., [24] s. tabl. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Seria: Obrazy Kultury Polskiej
Uwaga: Materiały z konferencji, 24-26 maja 2006 r., Lublin i Roskosz k. Białej Podlaskiej.
Uwaga: Indeks.
Temat: Weyssenhoff Józef (1860-1932) - materiały konferencyjne
Temat: Wyczółkowski Leon (1852-1936) - materiały konferencyjne
Temat: Literatura polska - 19-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Malarstwo polskie - 19-20 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Gabryś-Sławińska, Monika.
Hasło dodatkowe: Stępnik, Krzysztof.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-227-2781-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23025 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Z osiągnięć polskiej archeologii śródziemnomorskiej : (materiały z konferencji) [Lublin 3-5 V 1988 r.] / pod red. Jana Gruby i Tadeusza Łoposzki.
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1991.
Opis fizyczny: [4], 170 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Lubelskie Materiały Archeologiczne
Uwaga: Na s. 4 okł. błędny ISBN.
Uwaga: Bibliogr. s. 161-165.
Temat: Archeologia śródziemnomorska - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Grecja - archeologia - materiały konferencyjne
Temat: Rzym (państwo) - archeologia - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Gruba, Jan.
Hasło dodatkowe: Łoposzko, Tadeusz (1929-1994).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo
ISBN: 83-227-0427-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 11074 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Jan Lebenstein - Etapy : wybrane obrazy na płótnie i na papierze : Paris, Institut Polonais - 4. 12. 1998 - 28. 01. 1999, Lublin, Muzeum Lubelskie - 10. 02. 1999 - 31. 03. 1999, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury - 13. 04. 1999 - 23. 05. 1999, Gdańsk, Muzeum Narodowe (Oddział Sztuki Współczesnej) - 17. 06. 1999 - 12. 09. 1999, Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej - 11. 10. 1999 - 31. 10. 1999 = Jan Lebenstein - Etapes : tableaux choisis sur toile et sur papier des années 1956-1993 / [red. katalogu Piotr Kłoczowski, Elżbieta Muszyńska].
Wariant tytułu: Jan Lebenstein - Etapes : tableaux choisis sur toile et sur papier des années 1956-1993
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.
Opis fizyczny: 71 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Tekst także w jęz. fr.
Temat: Lebenstein Jan (1930-1999) - wystawy
Temat: Muzeum Narodowe (Gdańsk) - wystawy - 1999
Temat: Międzynarodowe Centrum Kultury (Kraków) - wystawy - 1999
Temat: Muzeum Lubelskie - wystawy - 1999
Temat: Institut polonais (Paryż) - wystawy - 1998-1999
Temat: Centrum Sztuki Współczesnej (Warszawa) - wystawy - 1999
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1944 r
Temat: Rysunek polski - wystawy - od 1944 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Kłoczowski, Piotr (1949- ).
Hasło dodatkowe: Muszyńska, Elżbieta (1951- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 12595, sygn. III 11327 (2 egz.)
Authority data
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ; Wydawnictwo UMCS ; Maria Curie-Skłodowska University Press ; Dział Wydawnictw UMCS ; Wydaw. UMCS ; Vidavnictvo Unìversitetu Mariï Kûrì-Sklodovs'koï ; Druk. UMCS ; Wydawnictwo Uczelniane UMCS
Początki sięgają roku 1945. Pierwszym red. nacz. był prof. Zdzisław Raabe, od października 1955 - prof. Grzegorz L. Seidler.
No cover
Book
In basket
Tytuł: W dwusetną rocznicę urodzin Fryderyka Chopina / [red. t. Tomasz Jasiński ; aut. Mieczysław Tomaszewski [i in.].
Wariant tytułu: Artes
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.
Opis fizyczny: 239 s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Seria: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska Sectio L Artes
Uwaga: T. monogr.: "Artes". Vol. 7: 2009.
Uwaga: Numeracja ser. gł. : sectio L.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Chopin Fryderyk (1810-1849)
Temat: Chopin Fryderyk (1810-1849) - twórczość - recepcja - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Jasiński, Tomasz (1958- ).
Hasło dodatkowe: Tomaszewski, Mieczysław (1921-2019).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Czas. II 1374/7 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again