Forma i typ
Książki
(48)
Czasopisma
(1)
Dostępność
dostępne
(45)
tylko na miejscu
(1)
wypożyczone
(1)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(37)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(10)
Autor
Fertacz Sylwester (1950- )
(3)
Kaczanowicz Wiesław (1949- )
(3)
Kluczek Agata Aleksandra
(3)
Kunisz Andrzej (1932-1998)
(3)
Banaś-Korniak Teresa
(2)
Komenda Magdalena
(2)
Stuchlik-Surowiak Beata
(2)
Tokarska Anna (1955- )
(2)
Wanatowicz Maria Wanda (1941- )
(2)
Wilkoń Teresa
(2)
Achremczyk Stanisław (1951- ). Rapt na Powiślu
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Inspiracje sztuką dworską kręgu Karola IV Luksemburga w średniowiecznych Prusach. Przypadek katedry we Fromborku
(1)
Al'mes Ivan. Ex Libris Patrum Basilianorum: z historii prywatnych księgozbiorów bazylianów prowincji ruskiej w drugiej połowie XVIII w
(1)
Aleksandrowicz Tadeusz (1952- )
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). Kolorowanki dla dorosłych jako nowa forma książki
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). The colouring book for adults as a new form of the book
(1)
Andrzejowski Jacek. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Opniogórze
(1)
Appuhn-Radtke Sibylle (1952- ). Occasio in der Staatsutopie: Zu einem Bild des Guten Regenten von Frans Francken dem Jungeren
(1)
Arszyńska Joanna. Impregnacja wzmacniająca drewna zabytkowych dzieł sztuki - problem wciąż otwarty. Próby wykorzystania do tego celu impregnatów na bazie metylotrimetoksysilanu
(1)
Augustyn Kamila
(1)
Badach Artur (1969- ). Fenomen obecności malarstwa manierystycznego w kilku wczesnorenesansowych kościołach we Florencji
(1)
Badach Artur (1969- ). The phenomenon of the presence of Mannerist painting in a few Early Renaissance church in Florence
(1)
Bajer Michał (1981- ). Fedra dla Antoniny Hoffmannowej. Adnotowany egzemplarz tragedii Jeana Racine'a z 1873 roku
(1)
Bajko Marcin (literaturoznawca). Motyw śmiechu w Śmierci Ignacego Dąbrowskiego
(1)
Bajor Agnieszka (1973- ). Studia bibliologiczne jako źródło informacji śląskoznawczej i zagłębiowskiej
(1)
Balińska-Ciężki Dorota. Sgraffito – zdobnictwo elewacji w XX w. jako wyraz ideologii mody i autorskich pomysłów
(1)
Banaś-Korniak Teresa. Antywzór sarmackiej rycerskości. Coś nowego Łukasza Opalińskiego
(1)
Bangrowska Agnieszka. Curriculum Vitae Profesora Leonarda Ogiermana
(1)
Bangrowska Agnieszka. Oddziaływania atramentów oraz pigmentów na podłoże papierowe
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Rok 1950. Ostatni zamach na Wawel
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Architektura antyczna w reakcji na barok. Neoklasycyzm w kręgu Wilna i Grodn
(1)
Barciak Antoni (1947- ). Postrzeganie Śląska i Ślązaków oraz sąsiednich narodów przez autora Rocznika Głogowskiego Kaspara Borgeniego
(1)
Barczyński Roman. Sztuka sepulkralna śląskich cystersów i dobroczyńców ich klasztorów w XVI w. i 1. połowie XVII w
(1)
Barwicka-Makula Aleksandra
(1)
Basiul Elżbieta. Badanie pierwotnej kolorystyki budynków Zespołu Toru Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie
(1)
Bebak Marek. Struktura proweniencyjna historycznego księgozbioru krakowskich bonifratrów - zarys problematyki
(1)
Bednarczyk Adam (1982- ). Rycerskość arystokraty z okresu Heian. Rozważania z perspektywy Il Cortegiano Baldassare de Castiglionego
(1)
Bernacki Paweł. Book objects as examples of the Polish artists' book after 1989
(1)
Bernacki Paweł. Book objects jako przykład funkcjonowania książki artystycznej w Polsce po 1989 roku
(1)
Bernatowicz Aleksandra. Miraże malarskich arcydzieł. O kopiach obrazów na dworze Stanisława Augusta
(1)
Bernatowicz Tadeusz (1956- ). Reprezentacyjna kameralność. Barokowa kompozycja ogrodowo-pałacowa w Zauszu
(1)
Betlej Andrzej (1971- )
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Oprawy artystyczne uroczystości okazjonalnych we Lwowie w XVIII wieku. Próba rekonesansu
(1)
Białkowski Łukasz (1981- )
(1)
Białobłocka Karolina. Kolorystyka architektury Dolnego Śląska w okresie historyzmu i modernizmu – elewacje tynkowane
(1)
Biały Agnieszka. Warianty radełek wizerunkowych na szesnastowiecznych oprawach książkowych w Zabytkowej Bibliotece oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie
(1)
Biborski Marcin (1944- ). Moneta Ptolemeusza III (246-221 przed Chr.) ze zbiorów rodziny Kossaków
(1)
Bilewicz Hubert. Między nacjonalizmem a modernizmem
(1)
Blaschke Kinga. Kościół zmurowany stylem austryjackim rządowym czasów ostatnich. Uwagi o recepcji Musterkirchen w Galicji
(1)
Bodzek Jarosław. Moneta Ptolemeusza III (246-221 przed Chr.) ze zbiorów rodziny Kossaków
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Badania nad cystersami w Polsce po 1989 r
(1)
Borek Piotr. Nad rękopiśmiennymi wariantami Płaczu grobowego na sławnej pamięci... Stanisława Żółkiewskiego... (1621)
(1)
Borowik Sylwia. Biblioteka domowa Alfreda Szklarskiego
(1)
Borsuk Ewa. Książki niebezpieczne książki zakazane: wpływ ideologicznej kontroli państwa na gromadzenie zbiorów w Bibliotece Jagiellońskiej w okresie PRL
(1)
Borza Peter. Premeny Baziliky Zosnutia Presvatej Bohorodicky v L'utine
(1)
Bożejewicz Arkadiusz. Ostróda (Osterode) engagement in 23th October 1628. An example of asymmetric conflict in conventional war
(1)
Bożejewicz Arkadiusz. Starcie pod Ostródą 23 października 1628 r. Przykład małej wojny w wielkim konflikcie
(1)
Bożek Sebastian. Social and aesthetic aspects of art practices in public space in Poland and Europe
(1)
Bożek Sebastian. Społeczny i estetyczny aspekt działań artystycznych w przestrzeni publicznej w Polsce i Europie Zachodniej
(1)
Bruski Klemens. Szesnastowieczne lemaństwa w dobrach królewskich na Pomorzu Gdańskim i ich geneza. Cz. I: Starostwo gniewskie
(1)
Bruździński Andrzej Mirosław (1950- ). Elity kościelne Krakowa w epoce wczesnonowożytnej do połowy XVII wieku
(1)
Brykowska Maria (1933- ). Przekroje perspektywiczne barokowych kościołów według Oskara Sosnowskiego
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- )
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uczniowe rzeźby w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie pochodzący z Małopolski Wschodniej
(1)
Brzuska-Kępa Alina. Cała Polska (nie tylko) czyta (nie tylko) dzieciom - czyli o książkach obrazkowych które warto mieć w bibliotece
(1)
Brzóstowicz Anna Cecylia. Konserwator malarstwa w krainie Fakturowców. Wybrane zagadnienia porblematyki konserwatorskiej prac Bronisława Kierzkowskiego
(1)
Bursche Aleksander (1956- ). Unikatowy aureus Faustyny II z legendą mater castrorum z miejscowości Stygajny na Warmii
(1)
Bylewska Dorota. Między duchem walki a duchowością wojny. Wzór rycerza prawego w zwierciadle Szymona Starowolskiego
(1)
Bąbiak Grzegorz Paweł. Obraz wroga na łamach Muchy w okresie rewolucji 1905-1907
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- )
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Between optic and haptic seeing. The dynamics of Adam Marczyński's works in space and time
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Dwór w mieście
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Na granicy optyczności i haptyczności widzenia. Dynamika w czasie i przestrzeni dzieł Adama Marczyńskiego
(1)
Calma Clarinda E. Zapiski studenckie Mikołaja Kopernika w Super feudis ... (1498) Jacoba de Alvarottis
(1)
Chlebus-Grudzień Patrycja. Pojęcie autentyczności w muzeum
(1)
Chmielewska Agnieszka (socjologia). Tożsamość narodowa i sztuka
(1)
Chmielewska Katarzyna (1967- ). Bibliotheca libri et potestas. Średniowieczne kroniki klasztorne o bibliotekach księgach i dbających o nie zakonnikach
(1)
Chojecki Dariusz. U północnych wrót Bramy Morawskiej. Stan badań nad znaleziskami monet rzymskich na ziemi głubczyckiej i raciborskiej 1945—2013
(1)
Chowaniec Roksana (1975- ). Barbarzyńcy na Sycylii. O wandalskich i ostrogockich wyprawach na wyspę
(1)
Chudzińska-Parkosadze Anna. Żywioł ziemi w twórczości Olgi Tokarczuk
(1)
Chylińska Marta
(1)
Chylińska Marta. Application of polymer materials for filling losses in brass alloys
(1)
Chylińska Marta. Implementacja mas plastycznych do uzupełniania ubytków w stopach mosiężnych
(1)
Cichoń Krzysztof. Hazy borderlands of art. Art as a liminal form of thinking
(1)
Cichoń Krzysztof. Pogranicze zamglone i bezludne. Sztuka jako graniczna forma myślenia
(1)
Ciesielski Tomasz (1965- ). Marginalia w księgach sądowych grodzkich i ziemskich Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVII i XVIII wieku. Prolegomena
(1)
Cieśliński Adam. The finds of the Przeworsk and Wielbark cultures in Herbert Jankuhn's archives
(1)
Ciołek Renata (1972- ). Moneta Gajusza (Kaliguli) wybita dla Marka Agryppy znaleziona w Radomiu
(1)
Ciołek Renata (1972- ). Monety rzymskie w obozach legionowych nad Dunajem. Casus Novae (Bułgaria)
(1)
Czaja Roman (1960- ). Paragraf pruski w przywilejach lokacyjnych miast
(1)
Czajkowski Michael J. Ecclesiastical Timekeeping with Special Reference to the Mogiła Monastery
(1)
Czapla Julia (1986- ). Le Branle des provinces conquises sur les Turcs ou la decadence de l'Empire Ottoman jako element działań propagandowych Jana III Sobieskiego
(1)
Czarnecka Katarzyna (archeologia). Co przechowywano w zamkniętej kasetce?
(1)
Czarski Bartłomiej Piotr. Staropolski ekslibris na tle ówczesnych form emblematycznych
(1)
Czarzasty Sergiusz. Ochrona zbiorów bibliotecznych w polskich siłach zbrojnych na przykładzie Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
(1)
Czernic Katarzyna. Groza u Gastona Leroux
(1)
Czerwińska Katarzyna
(1)
Czuczko Jolanta. Możliwości i ograniczenia w badaniu papierów zabytkowych z perspektywy konserwatora
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Klasycystyczne nagrobki na cmentarzach dawnego powiatu trembowelskiego
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Krótki tekst o meblach do zasiadania (z ikonografii biskupów krakowskich)
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(7)
2010 - 2019
(31)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(8)
Kraj wydania
Polska
(49)
Język
polski
(46)
angielski
(3)
Temat
Monety rzymskie
(5)
Książka
(4)
Sztuka
(4)
Bibliotekarstwo
(3)
Literatura polska
(3)
Mennictwo
(3)
Numizmatyka
(3)
Architektura sakralna polska
(2)
Bibliotekoznawstwo
(2)
Etos rycerski
(2)
Kolekcjonerstwo
(2)
Kościoły i kaplice
(2)
Literatura
(2)
Pieniądz
(2)
Pisarze polscy
(2)
Rycerstwo
(2)
Sztuka europejska
(2)
Sztuka polska
(2)
Sztuka sakralna polska
(2)
Zbiory biblioteczne
(2)
Zbiory muzealne
(2)
Archeolodzy
(1)
Archeologia
(1)
Architektura polska
(1)
Arystokracja
(1)
Barwy
(1)
Bezkrólewie
(1)
Bibliografia
(1)
Bibliologia
(1)
Bibliometria
(1)
Bibliotekarze
(1)
Biblioteki kościelne
(1)
Biblioteki prywatne
(1)
Cystersi
(1)
Czapski, Józef (1896-1993)
(1)
Czartoryska, Izabela Elżbieta (1746-1835)
(1)
Czartoryski (rodzina)
(1)
Czasopisma naukowe polskie
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Dyplomacja austriacka
(1)
Dyplomacja polska
(1)
Dzwony
(1)
Długokęcki, Wiesław (1957- )
(1)
Ekslibrisy
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Epigrafika
(1)
Estetyka
(1)
Filologia klasyczna
(1)
Grafika polska
(1)
Habsburg (ród)
(1)
Herby miejskie
(1)
Historycy
(1)
Historycy sztuki
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Informacja naukowa
(1)
Instytut Sztuki (Filia Uniwersytetu Śląskiego ; Cieszyn)
(1)
Kawaleria
(1)
Klasztory (bud.)
(1)
Kolendo, Jerzy (1933-2014)
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Kościół katolicki
(1)
Krytyka artystyczna polska
(1)
Krytyka literacka polska
(1)
Literatura europejska
(1)
Ludwisarstwo
(1)
Malarstwo monumentalne polskie
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Malarstwo sakralne polskie
(1)
Marginalia
(1)
Mecenat
(1)
Miasta
(1)
Mitologia rzymska
(1)
Miłosz, Czesław (1911-2004)
(1)
Naród
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Obyczaje
(1)
Ogierman, Leonard (1941- )
(1)
Osobowość
(1)
Ostrowski, Jan K. (1947- )
(1)
Powstanie 1794 r. kościuszkowskie
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Proweniencja (bibliot.)
(1)
Radziwiłł (rodzina)
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Rękopisy
(1)
Sarmatyzm
(1)
Sejmiki
(1)
Sewerowie (dynastia)
(1)
Srebro
(1)
Stare druki
(1)
Stefaniak, Barbara
(1)
Stempowski, Jerzy (1893-1969)
(1)
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
(1)
Strach
(1)
Sygnatury (szt.plast.)
(1)
Symbole
(1)
Szkice literackie polskie
(1)
Szlachta
(1)
Temat: czas
1901-
(9)
1801-
(7)
1601-
(5)
1701-
(5)
2001-0
(5)
1-
(4)
101-
(4)
1501-
(4)
201-
(4)
1401-
(3)
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
1301-
(1)
301-
(1)
401-
(1)
901-
(1)
Temat: miejsce
Rzym (państwo)
(7)
Polska
(3)
Śląsk, Górny
(2)
Austria
(1)
Azja Mniejsza
(1)
Birże (Litwa)
(1)
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Pomorze
(1)
Prusy
(1)
Puławy
(1)
Rzym
(1)
Gatunek
Księgi pamiątkowe
(6)
Materiały konferencyjne
(6)
Czasopisma naukowe polskie
(1)
50 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kluczek Agata Aleksandra
Tytuł: Vndiqve victores : wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku - studium porównawcze / Agata Aleksandra Kluczek.
Wariant tytułu: Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku - studium porównawcze
Wariant tytułu: Undique victores
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.
Opis fizyczny: 458, [2] s., [56] s. tabl. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Bibliogr. s. 355-411. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang., fr.
Temat: Mennictwo - Rzym państwo - 2 w. p.n.e.-3 w
Temat: Rzym państwo - 2 w. p.n.e.-3 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-226-1795-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 28064 (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Tytuł: Scripta Classica / edited by Anna Kucz and Patrycja Matusiak.
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004-.
Opis fizyczny: 24 cm.
Częstotliwość: Niereg.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Opis na podst.: Vol. 12 (2015).
Uwaga: Wychodzi w serii: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Uwaga: Tekst ang. lub włoski.
Temat: Filologia klasyczna - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma naukowe polskie - 21 w
Hasło dodatkowe: Kucz, Anna.
Hasło dodatkowe: Matusiak, Patrycja.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISSN: 1732-3509
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II
Vol. 12 (2015) [Vol. 12 (2015)]
Rekord wzorcowy
Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo (hasło formalne)
Uniwersytet Śląski Katowice. Wydawnictwo (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; Wydawnictwo ; Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ; Dział Wydawniczy Uniwersytetu Śląskiego ; Uniwersytet Śląski. Dział Wydawniczy
Dział Wydawniczy Uniwersytwetu Śląskiego powst. w 1968. W 1975 przekształcony w Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Na dokumentach z końca lat 60-tych występuje nazwa Wydawnictwo UŚ, Uniwersytet Śląski. ISBN 978-83-226.
Książka
W koszyku
Autor: Gorzelik Jerzy
Tytuł: Między "sensus catholicus" a "uchrześcijanionym nacjonalizmem" : sztuka Kościoła rzymskokatolickiego na Górnym Śląsku wobec dyskursów narodowych / Jerzy Gorzelik.
Wariant tytułu: Sztuka Kościoła rzymskokatolickiego na Górnym Śląsku wobec dyskursów narodowych
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020.
Opis fizyczny: 384 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 331-356. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang. i niem.
Temat: Sztuka chrześcijańska - tematyka - Polska - 20 w
Temat: Naród - w sztuce polskiej - 20 w
Temat: Kościoły i kaplice - wyposażenie - Polska - 20 w
Temat: Śląsk Górny - religia - 20 w
Temat: Śląsk Górny - sztuka - 20 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-2263898-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 34672 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Skutnik Jolanta
Tytuł: Czuła pedagogia : edukacyjny walor dzieł i działań księżnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej / Jolanta Skutnik.
Wariant tytułu: Edukacyjny walor dzieł i działań księżnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwerystetu Śląskiego, 2019.
Opis fizyczny: 556 s. ; 25 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Bibliogr., netogr. s. 529-554.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Czartoryski rodzina
Temat: Czartoryska Izabela Elżbieta 1746-1835
Temat: Arystokracja - kultura - Polska - 18-19 w
Temat: Kolekcjonerstwo - Polska - 18-19 w
Temat: Praca kulturalno-oświatowa - Polska - 18-19 w
Temat: Wychowanie estetyczne - Polska - 18-19 w
Temat: Wychowanie patriotyczne - Polska - 18-19 w
Temat: Zbiory muzealne - Polska - 18-19 w
Temat: Puławy - kultura - 18-19 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-226-3635-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 33350 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Barwicka-Makula Aleksandra
Tytuł: Od wrogości do przyjaźni : Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587-1592 / Aleksandra Barwicka-Makula.
Wariant tytułu: Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587-1592
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.
Opis fizyczny: 366 s. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Bibliogr. s. 345-362.
Uwaga: Streszcz. ang., niem.
Temat: Zygmunt III Waza król Polski ; 1566-1632
Temat: Habsburg ród - 16 w
Temat: Bezkrólewie - Polska - 16 w
Temat: Dyplomacja austriacka - 16 w
Temat: Dyplomacja polska - 16 w
Temat: Austria - a Polska - 16 w
Temat: Polska - a Austria - 16 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-226-3290-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 33082 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 14634 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Kaniewski Jacek (historia)
Tytuł: Sejmiki koronne wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669-1673) / Jacek Kaniewski.
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.
Opis fizyczny: 784 s. ; 25 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Bibliogr. s. 723-739. Indeks.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang. i ros.
Temat: Sejmiki - 17 w
Temat: Szlachta - Polska - 17 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8012-168-3 (wersja drukowana)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 33778 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Kluczek Agata Aleksandra
Tytuł: Ex nummis historia : szkice o obrazach numizmatycznych w badaniach nad dziejami starożytnego Rzymu / Agata Aleksandra Kluczek.
Wariant tytułu: Szkice o obrazach numizmatycznych w badaniach nad dziejami starożytnego Rzymu
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021.
Opis fizyczny: 334, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 261-292. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang. i fr.
Temat: Mennictwo - Rzym
Temat: Monety rzymskie - tematyka
Temat: Numizmatyka - Rzym
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-226-4026-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 34909 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Kluczek Agata Aleksandra
Tytuł: Primordia Romana : mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta / Agata Aleksandra Kluczek.
Wariant tytułu: Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.
Opis fizyczny: 560, [1] s., [6] s. tabl. (w tym złoż.) : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Bibliogr s. 461-504. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. fr., ang.
Temat: Mitologia rzymska - tematyka
Temat: Monety rzymskie - tematyka
Temat: Numizmatyka - Rzym
Temat: Rzym - historia
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-226-3443-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 33355 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: 200 rocznica powstania kościuszkowskiego / pod red. Henryka Kocója.
Wariant tytułu: Dwusetna rocznica powstania kościuszkowskiego
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994.
Opis fizyczny: 277, [3] s., [25] s. tabl. (w tym kolor.) : il., err. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Streszcz. fr., niem.
Temat: Powstanie 1794 r. kościuszkowskie
Hasło dodatkowe: Kocój, Henryk (1931- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISBN: 83-226-0543-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 13037 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Sieroń-Galusek Dorota
Tytuł: Moment osobisty : Stempowski, Czapski, Miłosz / Dorota Sieroń-Galusek.
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.
Opis fizyczny: 312 s. ; 25 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Bibliogr. s. 283-301. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang., fr.
Temat: Czapski Józef 1896-1993
Temat: Miłosz Czesław 1911-2004
Temat: Stempowski Jerzy 1893-1969
Temat: Literatura polska - historia - 20-21 w
Temat: Osobowość - rozwój
Temat: Pisarze polscy - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-226-2179-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 28800 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 15910 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wąchocka Ewa (1957- )
Tytuł: Między sztuką a filozofią : o teorii krytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Wariant tytułu: O teorii krytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992.
Opis fizyczny: 111, [1] s. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang., ros.
Temat: Witkiewicz Stanisław Ignacy 1885-1939
Temat: Estetyka - teoria - Polska - 20 w
Temat: Krytyka artystyczna polska - teoria - 20 w
Temat: Krytyka literacka polska - teoria - 20 w
Temat: Sztuka - teoria - Polska - 20 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISBN: 83-226-0461-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 11722 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Widła Tadeusz (1951- )
Tytuł: Ekspertyza sygnatury malarskiej / Tadeusz Widła.
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016.
Opis fizyczny: 237, [3] s. : il. kolor. ; 27 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Bibliogr. s. 215-220. Indeks.
Uwaga: Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki.
Uwaga: Streszcz. ang., fr.
Temat: Ekspertyza prawo
Temat: Sygnatury szt.plast
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8012-994-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (H 75.072) sygn. III 22365 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Rzym antyczny : polityka i pieniądz. [Cz. 1] / pod red. Andrzeja Kunisza.
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993.
Opis fizyczny: 132 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Przyp. bibliogr.
Uwaga: Streszcz. ang., fr.
Temat: Monety rzymskie - historia - 1 w.p.n.e.-3 w
Temat: Rzym państwo - prawo - historia - 1 w.p.n.e.-3 w
Hasło dodatkowe: Kunisz, Andrzej (1932-1998).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISBN: 83-226-0475-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 12678/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kunisz Andrzej (1932-1998)
Tytuł: Wojny i pieniądz : z badań nad obiegiem srebrnej monety na wschodnim pograniczu Imperium Rzymskiego w epoce Sewerów (193-235).
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998.
Opis fizyczny: 153, [2] s., [8] s. tabl. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Historia
Uwaga: Streszcz. ang., fr.
Temat: Sewerowie dynastia
Temat: Monety rzymskie - historia - 2-3 w
Temat: Obrót pieniężny - historia - Rzym państwo - 2-3 w
Temat: Pieniądz - zagadnienia - Polska - 15 w
Temat: Srebro - wyroby - Rzym państwo - 2-3 w
Temat: Rzym państwo - historia - zagadnienia - 2-3 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISBN: 83-226-0797-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 16413 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 34367 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: W kręgu sztuki / pod red. Aleksandry Giełdoń-Paszek ; [aut. Ewa Linkiewicz i in.].
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010.
Opis fizyczny: 132, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Sztuka i Dydaktyka
Uwaga: Streszcz. ang., niem.
Temat: Instytut Sztuki Filia Uniwersytetu Śląskiego ; Cieszyn
Temat: Sztuka polska - szkice
Temat: Grafika polska - 21 w
Temat: Malarstwo polskie - 21 w
Hasło dodatkowe: Giełdoń-Paszek, Aleksandra (1961- ).
Hasło dodatkowe: Linkiewicz, Ewa.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-226-1955-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 17722 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Sobczyńska-Szczepańska Mirosława
Tytuł: Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Mirosława Sobczyńska-Szczepańska.
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017.
Opis fizyczny: 345, [2] s., [85] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Praca doktorska. Uniwersytet Wrocławski, 2010.
Uwaga: Bibliogr. s. 279-306. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. hiszp., ang.
Temat: Trynitarze - Polska - 17-19 w
Temat: Architektura sakralna polska - 17-19 w
Temat: Klasztory bud. - Polska - 17-19 w
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 17-19 w
Temat: Zakony - katolicyzm - Polska - 17-19 w
Hasło dodatkowe: Fertacz, Sylwester (1950- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8012-936-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 31570 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej