Form of Work
Książki
(61)
Czasopisma
(3)
Status
available
(60)
unknown
(3)
Branch
Magazyn
(45)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(17)
Author
Kunisz Andrzej (1932-1998)
(10)
Kaczanowicz Wiesław (1949- )
(5)
Zyska Bronisław (1924-2006)
(5)
Fertacz Sylwester (1950- )
(3)
Kluczek Agata Aleksandra
(3)
Żmigrodzki Zbigniew (1931- )
(3)
Banaś-Korniak Teresa
(2)
Chojecka Ewa (1933- )
(2)
Delekta Eugeniusz (1946- )
(2)
Derwich Marek (1956- )
(2)
Giełdoń-Paszek Aleksandra (1961- )
(2)
Komenda Magdalena
(2)
Stuchlik-Surowiak Beata
(2)
Tokarska Anna (1955- )
(2)
Wanatowicz Maria Wanda (1941- )
(2)
Al'mes Ivan. "Ex Libris Patrum Basilianorum": z historii prywatnych księgozbiorów bazylianów prowincji ruskiej w drugiej połowie XVIII w
(1)
Aleksandrowicz Tadeusz (1952- )
(1)
Andrzejewski Aleksander (1956- ). Od książęcego pałacu do Łąk(i) czyli klasztory po kasacie
(1)
Bajer Michał (1981- )
(1)
Bajor Agnieszka (1973- ). "Studia bibliologiczne" jako źródło informacji śląskoznawczej i zagłębiowskiej
(1)
Bangrowska Agnieszka. Curriculum Vitae Profesora Leonarda Ogiermana
(1)
Bangrowska Agnieszka. Oddziaływania atramentów oraz pigmentów na podłoże papierowe
(1)
Baran Elżbieta (numizmatyka). Stała wystawa numizmatyczna w Ossolineum we Lwowie i możliwości jej rekonstrukcji = The permanent numismatic exhibition of the Ossolineum in Lviv and the possibillities of its reconstruction
(1)
Barwicka-Makula Aleksandra
(1)
Baura Aleksandr. Utracennye v gody vtoroj mirovoj vojny Muzejnye Kollekcii Bresta = The Museum Collections of Brest lost during the second world war
(1)
Bebak Marek. Struktura proweniencyjna historycznego księgozbioru krakowskich bonifratrów - zarys problematyki
(1)
Bednarczyk Adam (1982- )
(1)
Biały Agnieszka. Warianty radełek wizerunkowych na szesnastowiecznych oprawach książkowych w Zabytkowej Bibliotece oo. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie
(1)
Bilewicz Hubert. Między nacjonalizmem a modernizmem
(1)
Borchardt Karl. Secularization of the Hospitaller commanderies in Silesia 1810-1811
(1)
Borek Piotr
(1)
Borkowska Małgorzata (1939- ). Wygnane drzwiami wraca oknem
(1)
Borowik Sylwia. Biblioteka domowa Alfreda Szklarskiego
(1)
Borza Peter. Premeny Baziliky Zosnutia Presvatej Bohorodicky v L'utine
(1)
Bończuk-Dawidziuk Urszula. Wykaz klasztorów i kolegiat mających zostać objętymi edyktem sekularyzacyjnym z 30 X 1810 r. w tzw. Aktach Buschinga ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
(1)
Bończuk-Dawidziuk Urszula. Zbiory malarstwa rzeźby i grafiki zgromadzone przy wrocławskim uniwersytecie po sekularyzacji klasztorów w 1810 r
(1)
Bożejewicz Arkadiusz. Starcie pod Ostródą 23 października 1628 r. Przykład "małej
(1)
Butent-Stefaniak Barbara. Stała wystawa numizmatyczna w Ossolineum we Lwowie i możliwości jej rekonstrukcji = The permanent numismatic exhibition of the Ossolineum in Lviv and the possibillities of its reconstruction
(1)
Bylewska Dorota
(1)
Bylinowa Elżbieta (1954- ). Pocysterskie księgozbiory z Koprzywnicy Sulejowa i Wąchocka w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). "Dwór" w mieście
(1)
Calma Clarinda E
(1)
Chmielewska Agnieszka (socjologia). Tożsamość narodowa i sztuka
(1)
Chojecki Dariusz
(1)
Ciarkowski Błażej (1982- ). Integralna część krajobrazu czy element obcy?
(1)
Ciesielski Tomasz (1965- )
(1)
Ciołek Renata (1972- )
(1)
Cubrzyńska-Leonarczyk Maria. Kolekcje klasztorne w zbiorze starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Księgozbiory klasztorów w Łowiczu i ich pokasacyjne losy
(1)
Czarnowska Joanna (numizmatyka). Przedwojenny Gabinet Numizmatyczny na Zamku w Malborku = The prewa Numismatic Chamber on the Malbork Castle
(1)
Czarski Bartłomiej Piotr. Staropolski ekslibris na tle ówczesnych form emblematycznych
(1)
Czarzasty Sergiusz. Ochrona zbiorów bibliotecznych w polskich siłach zbrojnych na przykładzie Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
(1)
Degler Adam (1978- ). Stała wystawa numizmatyczna w Ossolineum we Lwowie i możliwości jej rekonstrukcji = The permanent numismatic exhibition of the Ossolineum in Lviv and the possibillities of its reconstruction
(1)
Derwich Marek (1956- ). Edykt kasacyjny króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III z 30 X 1810 r
(1)
Derwich Marek (1956- ). Instytucje kościelne na Śląsku Pruskim skasowane na mocy edyktu kasacyjnego z 1810 r
(1)
Dola Kazimierz (1934- ). Zabezpieczenie materialne zakonników z klasztorów objętych edyktem sekularyzacyjnym z 1810 r
(1)
Dziadek Adam (1965- )
(1)
Dziewulska Joanna M. (1977- ). Stare druki z Biblioteki Tulczyńskiej w zbiorach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Dźwigaj Czesław (1950- ). Pomnik jako charakterystyczny znak tożsamości wizualnej
(1)
Dżurkowa-Kossowska Irena (1955- )
(1)
Dżurkowa-Kossowska Irena. "Estonia jest krajem maleńkim"
(1)
Fesser Dominika
(1)
Ficoń Magdalena. Od emblematów do plakatów
(1)
Fiuk Piotr. Architektura starych miast w relacji z krajobrazem naturalnych akwenów morskich (Wenecja Hamburg Rotterdam Gdańsk Szczecin)
(1)
Fluda-Krokos Agnieszka. Co zostało z biblioteki klasztornej augustianów w Książu Wielkim (1381-1864)?
(1)
Fojcik Henryk (1956- )
(1)
Franczyk-Cegła Agnieszka (1983- )
(1)
Frey Ludwik (1942- ). Symbolika klasztornego wirydarza
(1)
Friedrich Jacek (1965- ). Między nacjonalizmem a modernizmem
(1)
Gawarecka Anna
(1)
Gawlicki Marcin (1951- ). Nowa architektura w krajobrazie kulturowym Gdańska 1945-2015
(1)
Gaździcki Maciej
(1)
Gerlic Henryk (1952- ). Rewerenda zamiast mniszego habitu - cystersi śląscy po kasacie ich opactw
(1)
Giecewicz Joanna. Krajobrazy zurbanizowane - krajobrazy zamieszkane
(1)
Giza Andrzej. Znaczenie symbolu smoka w kulturze Państwa Środka
(1)
Gojniczek Wacław. Losy archiwaliów z cieszyńskiej rezydencji jezuitów po kasacie zakonu
(1)
Gołębiewski Jakub Ignacy. Krajobraz kulturowy skarpy odrzańskiej w Szczecinie
(1)
Gruchała Janusz Stanisław (1954- )
(1)
Gryglewicz Tomasz (1949- ). Nieistnienie - cecha konstytutywna Europy Środkowej - w polskiej sztuce (1919-2012)
(1)
Gugała Maciej. Balthus - Polak?
(1)
Gwioździk Jolanta. Pokasacyjne losy księgozbiorów klasztornych na obszarze Rzeczypospolitej Obojga Narodów
(1)
Górniak Marek Robert (1965- ). Kasata klasztorów w Głogowie w 1810 r
(1)
Gąssowska Maja. Średniowieczne zabytki z klasztorów śląskich zsekularyzowanych w 1810 r. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Głuchowska Lidia (1973- ). Between isms internationalism and patriotism
(1)
Harasimowicz Jan (1950- ). Wpływ kasat sprzed 1810 r. na przestrzeń publiczną Wrocławia
(1)
Heska-Kwaśniewicz Krystyna (1940- ). Rozważania o utracie książek
(1)
Horoszko Genowefa (1957- ). Utracone szczecińskie kolekcje numizmatyczne = The lost coin collections from Szczecin
(1)
Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Pomiędzy indywidualnym doświadczeniem traumy a pamięcią zbiorową - reinterpretacje przeszłości w pomnikach martyrologicznych Wiktora Tołkina
(1)
Hołdys Kacper
(1)
Hulvey Monique. Provenance data integration in France: the Bibale database
(1)
Jakubowska Agata (1972- ). Ciało podzielone
(1)
Jankeviciute Giedre (1960- ). Oratorium Vilnense
(1)
Janowski Jarosław (filozofia). Kształtowanie przestrzeni miejskiej Kazimierza Dolnego
(1)
Jarczykowa Mariola (1960- )
(1)
Jarczykowa Mariola (1960- ). Dawne oprawy książek w świetle inwentarzy i korespondencji Radziwiłłowskiej
(1)
Jarecka-Bidzińska Ewa. Znaczenie obszaru Natura 2000 dla potencjału rozwojowego warszawskiej Pragi
(1)
Jarzęcki Krzysztof
(1)
Jaworski Piotr (archeologia). Rekonstrukcja procesu dezintegracji i zapomnienia wielkiej kolekcji monet i medali Michała Hieronima Radziwiłła ostatniego wojewody wileńskiego = A reconstruction of the process of fragmentation snf phasing out of the great coins and medals collection owned by Michał Hieronim Radziwiłł the last voivode of Vilnius
(1)
Jezierska Anna (1981- ). Wykaz klasztorów i kolegiat mających zostać objętymi edyktem sekularyzacyjnym z 30 X 1810 r. w tzw. Aktach Buschinga ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
(1)
Jopek Dorota. Miejski krajobraz nabrzeży rzecznych
(1)
Year
2010 - 2019
(27)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(19)
1980 - 1989
(9)
1970 - 1979
(6)
Country
Poland
(64)
Language
Polish
(60)
English
(4)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Monety rzymskie
(7)
Zbiory biblioteczne
(7)
Pieniądz
(6)
Papier
(5)
Bibliotekarstwo
(4)
Grafika polska
(4)
Mennictwo
(4)
Kolekcjonerstwo
(3)
Sztuka
(3)
Sztuka polska
(3)
Zakony
(3)
Architektura sakralna polska
(2)
Dokumenty audiowizualne
(2)
Etos rycerski
(2)
Galeria Uniwersytecka (Cieszyn)
(2)
Instytut Sztuki (Filia Uniwersytetu Śląskiego ; Cieszyn)
(2)
Kościoły i kaplice
(2)
Książka
(2)
Literatura polska
(2)
Malarstwo polskie
(2)
Numizmatyka
(2)
Pisarze polscy
(2)
Rycerstwo
(2)
Sekularyzacja dóbr kościelnych
(2)
Allectus
(1)
Architektura krajobrazu
(1)
Architektura sakralna czeska
(1)
Arystokracja
(1)
Bezkrólewie
(1)
Bibliofilstwo
(1)
Bibliotekarze
(1)
Biblioteki kościelne
(1)
Biblioteki prywatne
(1)
Czapski, Józef
(1)
Czartoryscy
(1)
Czartoryska, Izabela Elżbieta
(1)
Dientzenhofer
(1)
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič
(1)
Dyplomacja austriacka
(1)
Dyplomacja polska
(1)
Edytorstwo
(1)
Ekslibrisy
(1)
Ekspertyza (prawo)
(1)
Epigrafika
(1)
Estetyka
(1)
Filologia klasyczna
(1)
Gry i zabawy ludowe
(1)
Habsburg
(1)
Herby miejskie
(1)
Ideologia
(1)
Informacja naukowa
(1)
Karauzjusz
(1)
Klasztory (bud.)
(1)
Kradzież dóbr kultury
(1)
Krajobraz kulturowy
(1)
Krytyka artystyczna
(1)
Krytyka literacka
(1)
Literatura
(1)
Literatura rosyjska
(1)
Malarstwo (szt.plast.)
(1)
Marginalia
(1)
Miasta
(1)
Mitologia rzymska
(1)
Miłosz, Czesław
(1)
Naczynia
(1)
Obrót pieniężny
(1)
Obyczaje
(1)
Ochrona krajobrazu
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Ogierman, Leonard
(1)
Osobowość
(1)
Pieniądz zastępczy
(1)
Pietsch Andrzej (1932-2010)
(1)
Powstanie 1794 r. kościuszkowskie
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Proweniencja (bibliot.)
(1)
Restytucja
(1)
Rysunek polski
(1)
Rękopisy
(1)
Sarmatyzm
(1)
Sejmiki
(1)
Sewerowie
(1)
Srebro
(1)
Stachlewski, Piotr Robert
(1)
Stare druki
(1)
Stempowski, Jerzy
(1)
Straty wojenne
(1)
Sygnatury (szt.plast.)
(1)
Symbole
(1)
Szkolnictwo artystyczne
(1)
Szlachta
(1)
Sztuka baroku
(1)
Sztuka sakralna czeska
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Trynitarze
(1)
Umowy międzynarodowe
(1)
Uniwersytet Śląski. Instytut Sztuki (Katowice)
(1)
Urbanistyka
(1)
Wat, Aleksander
(1)
Subject: time
1-
(9)
201-
(8)
101-
(7)
1801-
(7)
1701-
(6)
1501-
(5)
1601-
(3)
1901-
(3)
2001-0
(3)
301-
(2)
401-
(2)
1401-
(1)
1945-
(1)
Subject: place
Rzym (państwo)
(10)
Śląsk
(4)
Austria
(1)
Azja Mniejsza
(1)
Broumov (okręg)
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Mezja
(1)
Polska
(1)
Puławy
(1)
Rzym
(1)
Tracja
(1)
Zabór pruski
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(4)
Katalogi wystaw
(2)
Czasopisma etnograficzne polskie
(1)
Czasopisma naukowe polskie
(1)
Czasopisma o sztuce polskie
(1)
Czasopisma społeczno-kulturalne polskie
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Szkice literackie polskie
(1)
Źródła historyczne
(1)
Domain
Literaturoznawstwo
(1)
64 results Filter
No cover
Journal
In basket
Tytuł: Scripta Classica / edited by Anna Kucz and Patrycja Matusiak.
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004-.
Opis fizyczny: 24 cm.
Częstotliwość: Niereg.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Opis na podst.: Vol. 12 (2015).
Uwaga: Wychodzi w serii: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Uwaga: Tekst ang. lub włoski.
Temat: Filologia klasyczna - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma naukowe polskie - 21 w
Hasło dodatkowe: Kucz, Anna.
Hasło dodatkowe: Matusiak, Patrycja.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISSN: 1732-3509
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II
Vol. 12 (2015) [Vol. 12 (2015)]
No cover
Book
In basket
Tytuł: Z dziejów sztuki Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego / pod red. Ewy Chojeckiej.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982.
Opis fizyczny: 352 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Rez. Zsfassung. przy rozdz.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Śląsk - sztuka - historia
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski Katowice
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7414 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Z dziejów sztuki Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego / pod red. Ewy Chojeckiej.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982.
Opis fizyczny: 352 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Rez. Zsfassung. przy rozdz.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Śląsk - sztuka - historia
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski Katowice
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7415 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 9674 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kaczanowicz Wiesław (1949- )
Tytuł: Uzurpacja Karauzjusza i Allektusa w Brytanii i Galii u schyłku III w. n.e. / Wiesław Kaczanowicz.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1985.
Opis fizyczny: 139, [1] s., [2] k. tabl. : err. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Streszcz. ros., fr.
Temat: Allectus
Temat: Karauzjusz (cesarz rzymski ; ?-293)
Temat: Epigrafika - Rzym (państwo) - 3 w
Temat: Monety rzymskie - historia - 3 w
Temat: Zamach stanu - historia
Temat: Rzym (państwo) - historia - 3 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
ISBN: 83-226-0035-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 9707 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: 200 rocznica powstania kościuszkowskiego / pod red. Henryka Kocója.
Wariant tytułu: Dwusetna rocznica powstania kościuszkowskiego
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1994.
Opis fizyczny: 277, [3] s., [25] s. tabl. (w tym kolor.) : il., err. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Streszcz. fr., niem.
Temat: Powstanie 1794 r. kościuszkowskie
Hasło dodatkowe: Kocój, Henryk (1931- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
ISBN: 83-226-0543-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 13037 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kowalski Wojciech (1950- )
Tytuł: Restytucja dzieł sztuki : studium z dziedziny prawa międzynarodowego.
Wydanie: Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1993.
Opis fizyczny: 164, [4] s. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Rez. Summ. Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 145-156.
Temat: Prawo międzynarodowe - zagadnienia - od 1945 r
Temat: Ochrona zabytków - prawo - od 1945 r
Temat: Restytucja
Temat: Umowy międzynarodowe - od 1945 r
Temat: Własność - prawo - zagadnienia - od 1945 r
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski Katowice
ISBN: 83-226-0540-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 13102 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Podstawy teoretyczne badań nad odbiorem sztuki / pod. red. Katarzyny Olbrycht.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982.
Opis fizyczny: 127, [1] s. : err. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Rez. Sum. przy rozdz.
Temat: Sztuka - psychologia - zagadnienia
Temat: Sztuka - socjologia - zagadnienia
Hasło dodatkowe: Olbrycht, Katarzyna (1949- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski Katowice
ISBN: 83-00-00342-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7290 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Bibliofile, bibliotekarze, wydawcy / pod red. Jerzego Paszka.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1988.
Opis fizyczny: 158 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Seria: Studia Bibliologiczne
Uwaga: W serii gł.: nr 858.
Uwaga: Streszcz. ang., ros., przy rozdz.
Temat: Bibliofilstwo - Polska
Temat: Bibliotekarze - Polska
Temat: Edytorstwo - Polska - 1944-1989 r
Hasło dodatkowe: Paszek, Jerzy (1940- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
ISBN: 83-226-0111-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8884 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Skutnik Jolanta
Tytuł: Czuła pedagogia : edukacyjny walor dzieł i działań księżnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej / Jolanta Skutnik.
Wariant tytułu: Edukacyjny walor dzieł i działań księżnej Izabeli z Flemmingów Czartoryskiej
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwerystetu Śląskiego, 2019.
Opis fizyczny: 556 s. ; 25 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Bibliogr., netogr. s. 529-554.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Czartoryscy (ród)
Temat: Czartoryska Izabela Elżbieta (1746-1835)
Temat: Arystokracja - kultura - Polska - 18-19 w
Temat: Kolekcjonerstwo - Polska - 18-19 w
Temat: Praca kulturalno-oświatowa - Polska - 18-19 w
Temat: Wychowanie estetyczne - Polska - 18-19 w
Temat: Wychowanie patriotyczne - Polska - 18-19 w
Temat: Zbiory muzealne - Polska - 18-19 w
Temat: Puławy - kultura - 18-19 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-226-3635-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33350 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Stempczyńska Barbara (1946- )
Tytuł: Dostojewski a malarstwo / Barbara Stempczyńska.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1980.
Opis fizyczny: 143 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Bibliogr. s. 118-126.
Uwaga: Streszcz. ros., ang.
Temat: Dostoevskij Fëdor Mihajlovič (1821-1881) - a malarstwo
Temat: Literatura rosyjska - tematyka - 19 w
Temat: Malarstwo (szt.plast.) - w literaturze rosyjskiej
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
ISBN: 83-00-00123-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6874 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 15910 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wąchocka Ewa (1957- )
Tytuł: Między sztuką a filozofią : o teorii krytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza.
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1992.
Opis fizyczny: 111, [1] s. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Indeks. Rez. Summ.
Temat: Witkiewicz Stanisław Ignacy (1885-1939)
Temat: Estetyka - historia - Polska - 20 w
Temat: Krytyka artystyczna - teoria - historia - Polska - 20 w
Temat: Krytyka literacka - teoria - historia - Polska - 20 w
Temat: Sztuka - teoria - historia - Polska - 20 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski Katowice
ISBN: 83-226-0461-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 11722 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Żmigrodzki Zbigniew (1931- )
Tytuł: Problemy bibliotekarskiej etyki zawodowej.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1991.
Opis fizyczny: 95, [3] s. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Na okł. błędny ISBN i ISSN. - Summ. Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 89-[96].
Temat: Bibliotekarstwo - etyka
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski Katowice
ISBN: 83-226-0399-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10590 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Żmigrodzki Zbigniew (1931- )
Tytuł: Wyposażenie bibliotek i innych placówek informacji naukowej : skrypt przeznaczony dla studentów II i III roku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej studiów dziennych i zaocznych.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982.
Opis fizyczny: 106 s. : err. ; 24 cm.
Seria: Skrypty Uniwersytetu Śląskiego
Uwaga: Bibliogr. s. 103-106.
Temat: Bibliotekarstwo - wyposażenie - podręcznik akademicki
Temat: Informacja naukowa - wyposażenie - podręcznik akademicki
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski Katowice
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7420 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Barwicka-Makula Aleksandra
Tytuł: Od wrogości do przyjaźni : Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587-1592 / Aleksandra Barwicka-Makula.
Wariant tytułu: Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587-1592
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.
Opis fizyczny: 366 s. ; 24 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Bibliogr. s. 345-362.
Uwaga: Streszcz. ang., niem.
Temat: Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
Temat: Habsburg (ród) - 16 w
Temat: Bezkrólewie - Polska - 16 w
Temat: Dyplomacja austriacka - 16 w
Temat: Dyplomacja polska - 16 w
Temat: Austria - a Polska - 16 w
Temat: Polska - a Austria - 16 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-226-3290-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33082 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Kaniewski Jacek (historia)
Tytuł: Sejmiki koronne wobec problemów wewnętrznych Rzeczypospolitej za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669-1673) / Jacek Kaniewski.
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.
Opis fizyczny: 784 s. ; 25 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Bibliogr. s. 723-739. Indeks.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang. i ros.
Temat: Sejmiki - 17 w
Temat: Szlachta - Polska - 17 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8012-168-3 (wersja drukowana)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 33778
Book
In basket
Autor: Kluczek Agata Aleksandra
Tytuł: Primordia Romana : mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta / Agata Aleksandra Kluczek.
Wariant tytułu: Mityczna przeszłość Rzymu i pamięć o niej w rzymskich numizmatach zaklęta
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019.
Opis fizyczny: 560, [1] s., [6] s. tabl. (w tym złoż.) : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Bibliogr s. 461-504. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. fr., ang.
Temat: Mitologia rzymska - tematyka
Temat: Monety rzymskie - tematyka
Temat: Numizmatyka - Rzym
Temat: Rzym - historia
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-226-3443-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 33355 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kluczek Agata Aleksandra
Tytuł: Vndiqve victores : wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku - studium porównawcze / Agata Aleksandra Kluczek.
Wariant tytułu: Wizja rzymskiego władztwa nad światem w mennictwie złotego wieku Antoninów i doby kryzysu III wieku - studium porównawcze
Wariant tytułu: Undique victores
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009.
Opis fizyczny: 458, [2] s., [56] s. tabl. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Bibliogr. s. 355-411. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang., fr.
Temat: Mennictwo - Rzym (państwo) - 2 w. p.n.e.-3 w
Temat: Rzym (państwo) - 2 w. p.n.e.-3 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Wydawnictwo
ISBN: 978-83-226-1795-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28064 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kunisz Andrzej (1932-1998)
Tytuł: Geneza ustroju monetarnego Cesarstwa Rzymskiego / Andrzej Kunisz.
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet Śląski, 1975.
Opis fizyczny: 120 s. ; 24 cm + 6 tabl. (tabl. 1 x 2) w opasce.
Seria: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Uwaga: Luzem art.: "Posiedzenie dnia 11 kwietnia 1972 pod przewodnictwem dre Z. Woźniaka ; Doc. Andrzej Kunisz przedstawił własny referat pt. "Geneza ustroju monetarnego Cesarstwa Rzymskiego" z: "Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowej Oddz. PAN w Krakowie" ; 18: 1972 s. 10-11.
Uwaga: Skróty bibliogr. s. 114.
Uwaga: Streszcz. ros., ang.
Temat: Pieniądz - Rzym (państwo) - 1 w. p.n.e.-3 w
Temat: Rzym (państwo) - finanse - 1 w. p.n.e.-3 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 23173 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again