Form of Work
Książki
(28)
Artykuły
(1)
Czasopisma
(1)
Status
available
(22)
unavailable
(4)
unknown
(3)
Branch
Magazyn
(28)
Dział
(1)
Author
Pawłowska Aneta (historia sztuki)
(4)
Gazda Grzegorz (1943- )
(3)
Czapnik Grzegorz
(2)
Gralińska-Toborek Agnieszka
(2)
Gruszka Zbigniew (bibliotekoznawstwo)
(2)
Jedlińska Eleonora (1954- )
(2)
Kita Jarosław
(2)
Kluszczyński Ryszard Waldemar (1952- )
(2)
Ladorucki Jacek
(2)
Wojciechowski Jacek (1938- )
(2)
Andrysiak Ewa (1955- )
(1)
Anusik Zbigniew (1957- ). Obrazy Michała Stachowicza w kościele parafialnym w Rembieszycach
(1)
Bagińska Agnieszka (1985- ). „Wędrówki po pracowniach” polskich artystów u schyłku XIX wieku
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Galeria arcybiskupów gnieźnieńskich na zamku w Uniejowie
(1)
Biały Łukasz. Moda zegarowa – XIX-wieczne czasomierze: rodzaje i ich funkcje
(1)
Bokum Anne-Marie ten. Art nouveau ladies at work: rediscovered women artists in the collection of Design museum Gent
(1)
Brzezińska Anna (1981- )
(1)
Buelinckx Erik. Henry van de Velde's use of concept of art nouveau in his early writings
(1)
Burzyńska Katarzyna. Moda na witraże
(1)
Bąbiak Grzegorz Paweł. Almanachy literacko-artystyczne europejskiego fin de sieclu
(1)
Celińska Paulina
(1)
Chasjanowa Lejła. Dirce chrześcijańska Henryka Siemiradzkiego i Pojedynek Ilji Riepina na Drugim Biennale w Wenecji w 1897 roku
(1)
Chlebus Ewa. Pursuing Warmian bookbinding
(1)
Chlebus Ewa. Śladami introligatorstwa warmińskiego
(1)
Chojnowski Zbigniew (1962- ). „Teraźniejsze mody” w wierszach Mazurów pruskich
(1)
Chrudzimska-Uhera Katarzyna (1969- ). Secesja w Zakopanem?
(1)
Chudzikowska-Wołoszyn Małgorzata (1975- ). Definicja XIX-wiecznej przystojności w parenezie Ignacego Piotra Legatowicza
(1)
Chęć-Małyszek Agnieszka
(1)
Ciarkowski Błażej (1982- )
(1)
Cichoń Krzysztof. Stereoselfie z mandragorą
(1)
Czajka Anna (konserwatorstwo). Moda kobieca na rower (przełom XIX i XX wieku)
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Bookbindings from the collection of professor Jan Musceniusz from Kraków Academy
(1)
Czapnik Marianna (1953- ). Oprawy z księgozbioru profesora Akademii Krakowskiej Jana Musceniusza
(1)
Czarnecka Aneta (historia sztuki). Świątynia „Promienistego kamienia” – niezrealizowane projekty świątyń jako przykład Gesamtkunstwerk Hugona Hoppenera (Fidusa)
(1)
Czubińska Magdalena. Najstarsze polskie plakaty komercyjne (wydane do 1914 roku) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
(1)
Czyż Piotr Paweł. Echa malarstwa polskiego modernizmu w nokturnach graficznych - inspiracje i autointerpretacje Zofii Stankiewiczówny i Feliksa Jabłczyńskiego
(1)
Dakowicz Przemysław (1977- )
(1)
Domżał Zbigniew
(1)
Drozdowski Adam (historia sztuki)
(1)
Dudzik Sebastian (1972- ). Bishop Hieronim Rozrażewski's orders for bookbindings from Gdańsk
(1)
Dudzik Sebastian (1972- ). Gdańskie zlecenia bpa Hieronima Rozrażewskiego
(1)
Dunin Janusz (1931-2007)
(1)
Długosz Magdalena (1981- )
(1)
Długosz Paulina
(1)
Feliks Anna. Pierwsze polskie autorskie meble wyplatane - projekt Franciszka Bruzdowicza dla Szkoły Koszykarskiej w Skołyszynie (1902 rok)
(1)
Franczak Radosław. Warsztat Introligatora ML na podstawie zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie
(1)
Franczak Radosław. Workshop of Bookbinder ML on the basis of the collections of the Archidiocesan Archives in Gniezno
(1)
Frąckowiak Ewa
(1)
Gadowska Irmina. "Don Kichot" sztuki
(1)
Gawarecka Anna. Świat w chorobliwych barwach malowany - o czeskich powrotach do fin de siecle’u
(1)
Gondowicz Jan (1950- ). Monsieur Sans-Gene
(1)
Gralińska-Toborek Agnieszka. Mit jako pretekst do refleksji nad kryzysem kultury
(1)
Gryglewska Agnieszka. Wzory secesji na wrocławskich elewacjach – materiały i technologie
(1)
Gryglewski Piotr (1968- ). "Najpiękniejsze są narodziny Ewy" czyli o Pani Profesor oczami ucznia
(1)
Grzejszczak Łukasz. W atelier artysty
(1)
Guze Justyna. Późna twórczość artystów - uwagi na marginesie rysunku Henriego-Josepha Harpigniesa Pejzaż leśny (1907) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Gwiazdowska Ewa. Młody artysta w drodze - Alfred Meister w poszukiwaniu prawdy sztuki
(1)
Hochleitner Janusz (1966- ). Modne sanktuaria - warmińskie ośrodki pielgrzymkowe w XIX wieku
(1)
Hłobaż Artur
(1)
Imańska Iwona (1958- )
(1)
Imańska Iwona (1958- ). Indroduction
(1)
Imańska Iwona (1958- ). Wstęp
(1)
Iwańska-Cieślik Bernardeta. Chapter commissions bookbinding - analysis of the accounts and other documents of the Cathedral Chapter in Włocławek in search for the fees for bookbinding services in the years 1492-1863
(1)
Iwańska-Cieślik Bernardeta. Kapituła zleca oprawę ksiąg - analiza rachunków i innych dokumentów kapituły katedralnej we Włocławku w poszukiwaniu opłat za usługi introligatorskie w latach 1492-1863
(1)
Janicka Iwona (historia). „Post mortem” – niezwykła moda na fotografię pośmiertną
(1)
Jedlińska Eleonora (1954- ). Namiętność ducha czyli sztuka narodowa na Powszechnej Wystawie Światowej w Paryżu w 1900 r
(1)
Jędrasiak Kamil (1988- )
(1)
Kacprzak Dariusz (1971- ). „Szczecińskie walki o sztukę” czyli o pomorskim spotkaniu Polikleta z Vincentem van Goghiem u schyłku belle epoque
(1)
Kaczor-Scheitler Katarzyna (1972- )
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016). O pierwszych i drugich narodzinach słów kilka
(1)
Kapuścińska-Kmiecik Nina
(1)
Karkocha Małgorzata. Obrazy Michała Stachowicza w kościele parafialnym w Rembieszycach
(1)
Karpińska Karolina. "Wszystko bowiem teraz było fin-de-siecle!"
(1)
Kasprzak Aleksandra J. Zjawisko polskich szkieł historyzujących wytwarzanych dla kolekcjonerów
(1)
Kaszyński Stanisław (1927-1988)
(1)
Kawałko Danuta. Ownership marks and bindings in the Klemensów book collection of the Zamoyskis family
(1)
Kawałko Danuta. Znaki własnościowe i oprawy w księgozbiorze klemensowskim rodziny Zamoyskich
(1)
Kazimierska-Jerzyk Wioletta (1972- )
(1)
Kazimierska-Jerzyk Wioletta (1972- ). Dzieła mistrzów tradycyjnego malarstwa sztalugowego jako inspiracje współczesnych murali - projekt "OFF Galeria" (2015)
(1)
Kałowska Agnieszka
(1)
Kesling Katarzyna Anna. Twórczość portretowa Marii Nostitz-Wasilkowskiej
(1)
Kibort Piotr. Między metropolią a prowincją - tradycjonalizm i modernizm w projektach architekta Jarosława Wojciechowskiego (1874–1942)
(1)
Kita Jarosław. Wilegiatury – moda na dziewiętnastowieczny „urlop”
(1)
Klimus Elżbieta. Na pograniczu nauki i wyobraźni – XIX-wieczny fenomen hipnozy i magnetyzmu w społeczeństwie polskim
(1)
Komsta-Sławińska Karolina. Dawni introligatorzy konserwatorami książki
(1)
Komsta-Sławińska Karolina. Old bookbinders as a book conservators
(1)
Kopszak Piotr
(1)
Kopszak Piotr. Metafory życia konsekrowanego około 1900 roku
(1)
Kopszak Piotr. Wstęp
(1)
Korybut-Marciniak Maria (1976- )
(1)
Korybut-Marciniak Maria (1976- ). Modny urzędnik w Nowogrodzie i Petersburgu
(1)
Kowalik Jolanta (historia). Nie ma nic stałego w modach…” – o damskich nakryciach głowy na podstawie wybranych polskich czasopism z I połowy XIX wieku
(1)
Kowalska Joanna Regina. Secesyjne hafty aplikacje i inkrustacje w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie
(1)
Kozakowska-Zaucha Urszula. „No pierwsza porządna wystawa” - nowa przestrzeń dla sztuki – Raumkunst i salony sztuki
(1)
Kołodziejczak Agnieszka
(1)
Kubiak Ewa (architektura). Rzecz nie tylko o architekturze
(1)
Kubiak Szymon Piotr (1979- ). Deutsche Mannschaft - gmach paryskiego Theatre des Champs-Elysees oraz recepcja architektury niemieckiej u progu wielkiej wojny
(1)
Kudelska Dorota (1958- ). Między Secesją a Hagenbundem – artyści polscy w Wiedniu 1898–1914
(1)
Kulig-Janarek Krystyna. Od spraw narodowych do uciech doczesnych czyli o galicyjskich „swojskich” drukach użytkowych z początku XX wieku
(1)
Kuran Magdalena
(1)
Year
2010 - 2019
(24)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(29)
English
(1)
Subject
Sztuka
(6)
Literatura polska
(3)
Architektura
(2)
Książka
(2)
Malarstwo europejskie
(2)
Sztuka polska
(2)
Ziemiaństwo
(2)
Architekci polscy
(1)
Architektura francuska
(1)
Architektura polska
(1)
Bibliologia
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biblioteki klasztorne
(1)
Bibliotekoznawstwo
(1)
Budownictwo
(1)
Cystersi
(1)
Czasopisma o sztuce
(1)
Czytelnictwo
(1)
Dokumenty
(1)
Drukarstwo
(1)
Dziecko
(1)
Edytorstwo
(1)
Estetyka
(1)
Etyka
(1)
Film
(1)
Fotografia
(1)
Graffiti
(1)
Gurevič, Aron Âkovlevič
(1)
Historia średniowieczna
(1)
Historiografia francuska
(1)
Historiografia polska
(1)
Historiografia rosyjska
(1)
Introligatorstwo
(1)
Introligatorzy
(1)
Kicz
(1)
Kobieta
(1)
Kultura
(1)
Kultura masowa
(1)
Kłoczowski, Jerzy
(1)
Le Goff, Jacques
(1)
Literatura katolicka
(1)
Moda
(1)
Muszkowski, Jan
(1)
Muzealnictwo
(1)
Naruszewicz, Adam
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Nowakowska, Wanda
(1)
Obyczaje
(1)
Oprawy książkowe
(1)
Ostrowska, Ludwika
(1)
Piękno
(1)
Poezja polska
(1)
Polacy za granicą
(1)
Potocka, Helena
(1)
Ropa naftowa
(1)
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie
(1)
Rękopisy polskie
(1)
Secesja
(1)
Skryptorium
(1)
Sztuka japońska
(1)
Sztuka ulicy
(1)
Teatr amatorski polski
(1)
Ubiór
(1)
Uchodźcy
(1)
Uniwersytet Łódzki
(1)
Wideo-art
(1)
Witkiewicz, Stanisław Ignacy
(1)
Wydawnictwa
(1)
Wystawa Światowa
(1)
Zakony
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
1901-
(8)
1801-
(5)
1201-
(3)
1301-
(3)
1401-
(3)
1501-
(3)
1701-
(3)
1101-
(2)
1001-
(1)
1601-
(1)
1939-
(1)
2001-0
(1)
901-
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Jasło (okręg)
(1)
Kraków
(1)
Paryż
(1)
Polska
(1)
Region śródziemnomorski
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(4)
Antologie
(1)
Czasopisma historyczne polskie
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Domain
Historia
(1)
Kultura i sztuka
(1)
31 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Wolska Barbara
Tytuł: W świecie żywiołów, Boga i człowieka : studia o poezji Adama Naruszewicza : [rozprawa habilitacyjna].
Wariant tytułu: Studia o poezji Adama Naruszewicza
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995.
Opis fizyczny: 281, [2] s., [5] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica
Uwaga: Bibliogr. s. 261-263. Indeks.
Uwaga: Streszcz. fr.
Temat: Naruszewicz Adam (1733-1796)
Temat: Poezja polska - historia - 18 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
ISBN: 83-7016-867-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 14125 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Brzezińska Anna (1981- )
Tytuł: Spór o średniowiecze : z rozważań nad tożsamością kulturową Europy : Jacques Le Goff, Jerzy Kłoczkowski, Aron Guriewicz / Anna M. Brzezińska.
Wariant tytułu: Z rozważań nad tożsamością kulturową Europy : Jacques Le Goff, Jerzy Kłoczkowski, Aron Guriewicz
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.
Opis fizyczny: 216 s. ; 24 cm.
Uwaga: Praca doktorska. Uniwersytet Łódzki, 2015.
Uwaga: Bibliogr. s. 195-208. Indeks.
Temat: Gurevič Aron Âkovlevič (1924-2006)
Temat: Kłoczowski Jerzy (1924-2017)
Temat: Le Goff Jacques (1924-2014)
Temat: Historia średniowieczna - historiografia - 20-21 w
Temat: Historiografia francuska - 20-21 w
Temat: Historiografia polska - 20-21 w
Temat: Historiografia rosyjska - 20-21 w
Temat: Świadomość społeczna - Europa - 10-15 w
Temat: Europa - kultura - 10-15 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8142-123-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32753 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Ciarkowski Błażej (1982- )
Tytuł: Odcienie szarości : architekci i polityka w PRL-u / Błażej Ciarkowski.
Wariant tytułu: Architekci i polityka w PRL-u
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.
Opis fizyczny: 172 s. : il. ; 23 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 165-169.
Temat: Architekci polscy - 1944-1989 r
Temat: Architektura polska - 1944-1989 r
Temat: Architektura - a polityka - Polska - 1944-1989 r
Temat: Budownictwo - a polityka - Polska - 1944-1989 r
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8088-515-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31133 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Gralińska-Toborek Agnieszka
Tytuł: Graffiti i street art : słowo, obraz, działanie / Agnieszka Gralińska-Toborek.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.
Opis fizyczny: 284 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 253-266. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Graffiti
Temat: Kultura masowa
Temat: Sztuka ulicy
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8142-237-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32875 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Jedlińska Eleonora (1954- )
Tytuł: Powszechna Wystawa Światowa w Paryżu w 1900 roku : splendory Trzeciej Republiki / Eleonora Jedlińska.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.
Opis fizyczny: 249, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. 217-224. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Wystawa Światowa (1900 ; Paryż)
Temat: Architektura francuska - historia - 19 w
Temat: Sztuka - historia - 19 w
Temat: Paryż - wystawy - 19 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7969-362-7 (wersja papierowa)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29240 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Między folwarkiem a szybem : ziemianie galicyjscy a nafta na przykładzie Jasła i powiatu jasielskiego / Andrzej Laskowski.
Wariant tytułu: Ziemianie galicyjscy a nafta na przykładzie Jasła i powiatu jasielskiego
Adres wydawniczy: [Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010].
Opis fizyczny: S. 121-134 ; 24 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku". T. 8: 2010.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Ropa naftowa - górnictwo - Polska - 19-20 w
Temat: Ziemiaństwo - Polska - 18-20 w
Temat: Jasło (okręg) - przemysł - 18-20 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28333 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pietrzak Jacek (1970- )
Tytuł: Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej : ośrodki, instytucje, organizacje / Jacek Pietrzak.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.
Opis fizyczny: 573 s., [3] s. tabl. złoż. kolor. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 507-533. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie - 1939-1945 r
Temat: Polacy za granicą - Bliski Wschód - 1939-1945 r
Temat: Uchodźcy - Polska - 1939-1945 r
Temat: Polska - emigracja - Bliski Wschód - 1939-1945 r
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7525-729-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 30663 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Rejniak-Majewska Agnieszka
Tytuł: Obraz zwielokrotniony : reprodukcja fotograficzna i wizualne narracje sztuki awangardowej 1910-1939 / Agnieszka Rejniak-Majewska.
Wariant tytułu: Reprodukcja fotograficzna i wizualne narracje sztuki awangardowej 1910-1939
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.
Opis fizyczny: 318 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 277-287. Indeks.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang. i fr.
Temat: Czasopisma o sztuce - 1901-1914 r
Temat: Czasopisma o sztuce - 1918-1939 r
Temat: Fotografia - 1901-1918 r
Temat: Fotografia - 1918-1939 r
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8088-879-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32442 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Szkice o polskim teatrze amatorskim / [red. zeszytu Stanisław Kaszyński].
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990.
Opis fizyczny: 163, [2] s., [16] s. tabl. ; 24 cm.
Seria: Acta Universitatis Lodziensis Foliae Scientiae Artium et Litterarum
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Teatr amatorski polski - historia - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Kaszyński, Stanisław (1927-1988).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10293 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Kazimierska-Jerzyk Wioletta (1972- )
Tytuł: Kamp, glamour, vintage : współczesne kategorie estetyczne / Wioletta Kazimierska-Jerzyk.
Wariant tytułu: Współczesne kategorie estetyczne
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.
Opis fizyczny: 225 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 191-207. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Estetyka - 21 w
Temat: Kicz
Temat: Kultura - 21 w
Temat: Piękno
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8088-828-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32493 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Pawłowska Aneta (historia sztuki)
Tytuł: Studia o sztuce polskiej XIX i XX wieku / Aneta Pawłowska.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.
Opis fizyczny: 224 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 203-218.
Temat: Sztuka polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8088-883-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31816 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Domżał Zbigniew
Tytuł: Imię róży inaczej... : w tajemniczym świecie pisarzy i rękopisów klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku / Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski.
Wariant tytułu: W tajemniczym świecie pisarzy i rękopisów klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
Opis fizyczny: 189, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Seria: Bibliologia Skryptoria
Uwaga: Bibliogr. s. 163-172. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Cystersi - kultura - Polska - 13-16 w
Temat: Dokumenty - historia - Polska - 13-16 w
Temat: Skryptorium - Polska - 13-16 w
Temat: Kraków - Mogiła - kultura - 13-16 w
Hasło dodatkowe: Wałkówski, Andrzej (1959- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8088-022-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30580 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Świat dziecka ziemiańskiego : antologia źródeł / wstęp, wybór i oprac. Nina Kapuścińska-Kmiecik, Jarosław Kita.
Wydanie: Wyd. 1 (dodr.).
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.
Opis fizyczny: 219 s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Ostrowska Ludwika (1851-1926) - pamiętniki
Temat: Potocka Helena (1864-1948) - pamiętniki
Temat: Dziecko - Polska - 19 w
Temat: Ziemiaństwo - życie codzienne - Polska - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Antologie
Gatunek, rodzaj, forma: Pamiętniki polskie - 19 w
Hasło dodatkowe: Kapuścińska-Kmiecik, Nina.
Hasło dodatkowe: Kita, Jarosław.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7525-833-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 28128 (1 egz.)
Authority data
Biblioteka Wydawnictw Monograficznych UŁ Folia Sociologica (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Uniwersytet Łódzki. Biblioteka Wydawnictw Monograficznych UŁ. Folia Sociologica ; Biblioteka Wydawnictw Monograficznych Uniwersytetu Łódzkiego Folia Sociologica ; Folia Sociologica a
Book
In basket
Autor: Dunin Janusz (1931-2007)
Tytuł: Rozwój cech wydawniczych polskiej książki literackiej XIX-XX wieku / Janusz Dunin ; opracował, wstępem poprzedził i podał do druku Jacek Ladorucki.
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.
Opis fizyczny: 361 s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Edytorstwo - Polska - 19-20 w
Temat: Książka - Polska - 19-20 w
Temat: Literatura polska - historia - wydawnictwa
Temat: Wydawnictwa - Polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Ladorucki, Jacek.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8088-521-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32036 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: W kręgu zagadnień awangardy. 4 / [red. zesz. Grzegorz Gazda, Grażyna Szymczyk-Kluszczyńska].
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1992.
Opis fizyczny: 156 s. ; 24 cm.
Seria: Acta Universitatis Lodziensis Foliae Scientiae Artium et Litterarum
Uwaga: Streszcz ang.
Temat: Sztuka - historia - 20 w
Temat: Sztuka - teoria - 20 w
Hasło dodatkowe: Gazda, Grzegorz (1943- ).
Hasło dodatkowe: Szymczyk-Kluszczyńska, Grażyna.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10292/4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: W kręgu zagadnień awangardy. 5 / [red. zesz. Grzegorz Gazda, Małgorzata Leyko].
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1995.
Opis fizyczny: 151 s. ; 24 cm.
Seria: Acta Universitatis Lodziensis Foliae Scientiae Artium et Litterarum
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Sztuka - historia - 20 w
Temat: Sztuka - teoria - 20 w
Hasło dodatkowe: Gazda, Grzegorz (1943- ).
Hasło dodatkowe: Leyko, Małgorzata (teatrologia).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10292/5 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Pawłowska Aneta (historia sztuki)
Tytuł: Japonizm w sztuce modernizmu : obrazy przepływającego świata / Aneta Pawłowska, Julia Niewiarowska-Kulesza.
Wariant tytułu: Obrazy przepływającego świata
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
Opis fizyczny: 161 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr., netogr. s. 147-156.
Temat: Malarstwo europejskie - 19-20 w
Temat: Sztuka japońska - recepcja - Europa
Hasło dodatkowe: Niewiarowska, Julia.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8088-460-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 30942 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Z problemów poetyki filmu : [zbiór studiów] / wstęp Mirosława Skalska-Kaca ; oprac. Mirosław Przylipiak [i in.].
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993.
Opis fizyczny: 146, [1] s. ; 24 cm.
Seria: Acta Universitatis Lodziensis
Seria: Acta Universitatis Lodziensis Foliae Scientiae Artium et Litterarum
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Film - teoria
Hasło dodatkowe: Przylipiak, Mirosław (1955- ).
Hasło dodatkowe: Skalska-Kaca, Mirosława.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 12097 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: W kręgu zagadnień awangardy. 3 / [red. z. Grzegorz Gazda, Ryszard W. Kluszczyński].
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1990.
Opis fizyczny: 299 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Acta Universitatis Lodziensis Foliae Scientiae Artium et Litterarum
Uwaga: Streszcz. ang., fr.
Temat: Sztuka - historia - 20 w
Temat: Sztuka - teoria - 20 w
Hasło dodatkowe: Kluszczyński, Ryszard Waldemar (1952- ).
Hasło dodatkowe: Gazda, Grzegorz (1943- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10292/3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again