Form of Work
Książki
(89)
Artykuły
(2)
Czasopisma
(1)
Status
available
(84)
only on-site
(6)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Magazyn
(81)
Księgozbiór podręczny
(6)
Dział
(5)
Author
Kitowska-Łysiak Małgorzata (1953-2012)
(14)
Rolska-Boruch Irena
(12)
Lachowski Marcin (1975- )
(9)
Chlebowska Edyta
(6)
Wronikowska Bożena (1950- )
(6)
Lileyko Jerzy (1932-2009)
(5)
Maśliński Antoni (1917-1994)
(5)
Próchniak Daniel
(5)
Gigilewicz Edward (1965- )
(4)
Starowieyski Marek (1937- )
(4)
Bender Agnieszka (1962- )
(3)
Kudelska Dorota (1958- )
(3)
Majewski Piotr (1970- )
(3)
Wolicka-Wolszleger Elżbieta (1937-2013)
(3)
Adamczuk Arkadiusz (1974- )
(2)
Borkowska Urszula (1935-2014)
(2)
Chlebowski Piotr
(2)
Czerniatowicz Janina (1903-1997)
(2)
Fert Józef (1945- )
(2)
Filarska Barbara (1922-2007)
(2)
Gombin Krzysztof (1974- )
(2)
Kasperowicz Ryszard (1968- )
(2)
Kramiszewska Aneta
(2)
Krasny Piotr (1966- )
(2)
Kudelski Zdzisław (1957- )
(2)
Marzec Sławomir (1962- )
(2)
Mazur Czesław (1949- )
(2)
Rolska-Boruch Irena. Wprowadzenie
(2)
Sawicki Stefan (1927- )
(2)
Abdalla Michael (1952- )
(1)
Angenendt Arnold (1934- )
(1)
Baculewski Krzysztof (1950- )
(1)
Badach Artur (1969- )
(1)
Bagłajewski Arkadiusz (1962- )
(1)
Bagłajewski Arkadiusz (1962- ). Kajety i dzienniki Józefa Czapskiego
(1)
Bagłajewski Arkadiusz (1962- ). Wspomnienia o prof. Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak
(1)
Bania Zbigniew (1946- )
(1)
Baranowski Andrzej Józef
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Kontekst społeczny i kulturowy oraz forma artystyczna kościołów pielgrzymkowych w Europie Środkowej w okresie baroku
(1)
Barczyk Alina. Program funkcjonalno-ideowy zamku w Laszkach Murowanych w XVIII wieku
(1)
Barucki Tadeusz (1922- )
(1)
Barć Stanisław
(1)
Bejda Wojciech
(1)
Bender Agnieszka (1962- ). Meble dekorowane techniką pietra dura scagliola i pietra paesina
(1)
Bender Agnieszka (1962- ). Zofia Katarzyna Branicka Odescalchi - the first "Polish pope"
(1)
Bender Agnieszka (1962- ). Zofia Katarzyna Branicka Odescalchi zwana pierwszym "polskim papieżem"
(1)
Berger Barbara
(1)
Bernatowicz Tadeusz (1956- ). Jan Reisner in Accademia di San Luca
(1)
Bernatowicz Tadeusz (1956- ). Jan Reisner w Akademii św. Łukasza
(1)
Białonowska Magdalena
(1)
Bieniaszkiewicz Hanna
(1)
Biernacki Andrzej (1931- )
(1)
Blaschke Kinga. "Barbarzyńskie starożytności"
(1)
Blaschke Kinga. Z badań nad sztuką ludową i nieludową
(1)
Bobrowska Barbara
(1)
Bohdziewicz Piotr (1896-1982)
(1)
Budzik Stanisław (1952- ). Letter of Stanisław Budzik archbishop of the Metropolitan Archidiocese of Lublin
(1)
Budzik Stanisław (1952- ). List arcybiskupa metropolity lubelskiego Stanisława Budzika
(1)
Chrościcki Juliusz A. (1942- ). Kolumna Zygmunta III w Warszawie
(1)
Czapski Józef (1896-1993). Moje życie było przecież polskie jak najbardziej..."
(1)
Czartoryska Urszula (1934-1998)
(1)
Czermińska Małgorzata (1940- )
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- )
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Portrety-pomniki biskupów Samuela Maciejowskiego i Franciszka Krasińskiego w krużgankach klasztoru Franciszkanów w Krakowie
(1)
Dettlaff Danuta. Fides et credo
(1)
Dettlaff Danuta. Mecenat Wejherów w puckiej farze katolickim wyznaniem wiary
(1)
Dettlaff Jan P. Porta Aeternitatis
(1)
Dorota Iwona. Karol Wojtyła/Jan Paweł II i myśl religijna Zygmunta Krasińskiego we wczesnej epistolografii
(1)
Dorota Iwona. Karol Wojtyła/John Paul II and the religious thought of Zygmunt Krasiński in his early epistolography
(1)
Duniec Krystyna
(1)
Dutczak Marta. The Black crucifix of Wawel: the crucifix of queen Jadwiga Leon Wyczółkowski and Saint John Paul II
(1)
Dutczak Marta. Wawelski czarny krucyfiks - krzyż królowej Jadwigi Leona Wyczółkowskiego i św. Jana Pawła II
(1)
Dworzak Agata (1988- ). Lwowskie rodziny artystyczne w świetle XVIII-wiecznych ksiąg metrykalnych
(1)
Dybciak Krzysztof (1948- )
(1)
Dzikowska Greta. Pedro de Mena i jego Dolorosa
(1)
Dziura Ryszard Stanisław (1949-2016)
(1)
Dąbała Jacek (1959- )
(1)
Dębiński Antoni (1953- )
(1)
Filipowicz Mirosław (1963- )
(1)
Fita Stanisław (1932-2011)
(1)
Fitas Adam (1970- )
(1)
Fitas Adam (1970- ). Od dokumentu do paraboli
(1)
Friszke Andrzej (1956- )
(1)
Gombin Krzysztof (1974- ). Recepcja lubelskiej staropolskiej sztuki książki na przełomie XIX i XX wieku
(1)
Gombin Krzysztof (1974- ). „Naśladowałbym Zeuxisa ale że ten pewnego czasu w malarskiey swoiey sztuce mankament uczynił [...]"
(1)
Gostkowski Rajmund (1885-1966)
(1)
Gryglewski Piotr (1968- )
(1)
Gryglewski Piotr (1968- ). Czy kopuły powinny wirować?
(1)
Gryglewski Piotr (1968- ). Influence of papal foundations on Polish architecture in early 16th century
(1)
Gryglewski Piotr (1968- ). Wpływ fundacji papieskich na polską architekturę początku XVI wieku
(1)
Grzesiuk-Olszewska Irena
(1)
Guderian-Czaplińska Ewa
(1)
Gumowski Marian (1881-1974)
(1)
Górska Hanna (1955-2015)
(1)
Głowa Anna
(1)
Habielski Rafał (1957- )
(1)
Hałas Elżbieta (1954- )
(1)
Iwasiów Inga (1963- )
(1)
Jackowska Anna
(1)
Jagiełło Jakub
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(28)
2000 - 2009
(33)
1990 - 1999
(12)
1980 - 1989
(10)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(2)
1950 - 1959
(3)
1940 - 1949
(2)
Country
Poland
(92)
Language
Polish
(91)
Latin
(1)
Subject
Sztuka polska
(14)
Sztuka
(13)
Barok
(10)
Renesans
(9)
Kultura klasyczna
(6)
Malarstwo polskie
(6)
Norwid, Cyprian Kamil
(6)
Rysunek polski
(6)
Kościół wczesnochrześcijański
(5)
Kultura chrześcijańska
(5)
Sztuka baroku
(5)
Sztuka europejska
(5)
Sztuka renesansu
(5)
Architektura polska
(4)
Biblia. NT. Apokryfy
(4)
Chrześcijaństwo
(4)
Estetyka
(3)
Krytyka artystyczna polska
(3)
Polacy za granicą
(3)
Religioznawstwo
(3)
Zamki i pałace
(3)
Architektura sakralna
(2)
Artyści polscy
(2)
Biblistyka
(2)
Hagiografia
(2)
Historycy sztuki
(2)
Ikonografia chrześcijańska
(2)
Kościoły i kaplice
(2)
Listy polskie
(2)
Literatura
(2)
Literatura polska
(2)
Mecenat
(2)
Miasta
(2)
Objawienia prywatne
(2)
Patrologia
(2)
Rzemiosło artystyczne
(2)
Sztuka sakralna
(2)
Teologia chrześcijańska
(2)
Twórczość
(2)
Święci i błogosławieni
(2)
Apostołowie
(1)
Architektura
(1)
Architektura rzymska a architektura włoska
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Architektura włoska
(1)
Biblioteka Czartoryskich (Kraków)
(1)
Biskupi
(1)
Budownictwo miejskie
(1)
Cechy (rzem.)
(1)
Ceremoniał dworski
(1)
Chlebowski, Stanisław
(1)
Ciechanowiecki, Andrzej Stanisław
(1)
Czapski, Józef
(1)
Czartoryska Urszula (1934-1998)
(1)
Detal architektoniczny
(1)
Dramat polski
(1)
Drzeworyt polski
(1)
Fotografia
(1)
Fotografia polska
(1)
Giedroyc, Jerzy
(1)
Graficy polscy
(1)
Grafika polska
(1)
Hansen, Oskar
(1)
Historia
(1)
Historiografia
(1)
Humanizm (prąd)
(1)
Innowacje
(1)
Jagiellonowie
(1)
Jan Paweł
(1)
Kalendarz
(1)
Kitowska-Łysiak, Małgorzata
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kuczyńska, Jadwiga
(1)
Kultura
(1)
Lileyko, Jerzy
(1)
Malarstwo a literatura polska
(1)
Malarstwo francuskie
(1)
Malarze polscy
(1)
Matejko, Jan
(1)
Maśliński Antoni
(1)
Meble gięte
(1)
Modlitewniki
(1)
Monarchia
(1)
Męczeństwo (rel.)
(1)
Obrzędy
(1)
Obyczaje
(1)
Ontologia
(1)
Pielgrzymki
(1)
Pisarze polscy
(1)
Polski Przemysł Drzewny - Czerski i Jakimowicz (Bondyrz)
(1)
Pomniki
(1)
Portrety
(1)
Potocki Eustachy (ok. 1720-1768)
(1)
Publicystyka polska
(1)
Religia
(1)
Religijność
(1)
Rękopisy iluminowane
(1)
Scenografia polska
(1)
Secesja
(1)
Subject: work
Grupa Zamek
(2)
Skład Apostolski
(1)
Subject: time
1501-
(11)
1701-
(11)
1801-
(10)
1601-
(9)
1401-
(8)
1901-
(8)
201-
(5)
1101-
(4)
1301-
(4)
301-
(4)
701-
(4)
1-
(3)
1001-
(3)
101-
(3)
501-
(3)
601-
(3)
801-
(3)
901-
(3)
1201-
(2)
401-
(2)
1918-
(1)
1939-
(1)
1945-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Lublin
(5)
Bondyrz
(1)
Kazimierz Dolny
(1)
Krakowska, diecezja (katol.)
(1)
Kraków
(1)
Lwów
(1)
Niepołomice (k. Krakowa)
(1)
Polska
(1)
Pompeje
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(5)
Encyklopedie
(4)
Katalogi twórczości
(4)
Księgi pamiątkowe
(4)
Bibliografia
(2)
Biografie
(1)
Czasopisma o sztuce polskie
(1)
94 results Filter
Book
In basket
Autor: Chlebowska Edyta
Tytuł: Cyprian Norwid : katalog prac plastycznych. Dział 1, Prace zachowane. T. 3, Prace w albumach. 1, Prace luźne / Edyta Chlebowska.
Wariant tytułu: Katalog prac plastycznych
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2019.
Opis fizyczny: 575 s. : il. kolor. ; 22 cm.
Seria: Źródła i monografie
Uwaga: Bibliogr. s. 523-547. Indeksy.
Uwaga: Wyd. publ. dofinansowane przez Fundację Mateusza B. Grabowskiego (Londyn), Fundację Museion Norwid oraz Pana Profesora Stefana Sawickiego.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Norwid Cyprian Kamil (1821-1883) - twórczość
Temat: Rysunek polski - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi twórczości
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ISBN: 978-83-7306-838-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29661/1/3 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Chlebowska Edyta
Tytuł: Cyprian Norwid : katalog prac plastycznych. Dział 1, Prace zachowane. T. 4, Prace luźne. 2 / Edyta Chlebowska.
Wariant tytułu: Katalog prac plastycznych
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2019.
Opis fizyczny: 511 s. : il. kolor. ; 22 cm.
Seria: Źródła i monografie
Uwaga: Bibliogr. s. 469-488. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Norwid Cyprian Kamil (1821-1883) - twórczość
Temat: Malarstwo polskie - 19 w
Temat: Rysunek polski - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi twórczości
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ISBN: 978-83-7306-859-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29661/1/4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33427 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kramiszewska Aneta
Tytuł: Visio religiosa w polskiej sztuce barokowej : ze studiów nad ikonografią hagiograficzną / Aneta Kramiszewska.
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2003.
Opis fizyczny: 359, [4] s. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Wydziału Historyczno Filologicznego
Seria: Rozprawy Wydziału Historyczno Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL
Uwaga: Summ. Zsfassung.
Uwaga: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL.
Uwaga: Bibliogr. s. 261-290. Indeksy.
Temat: Barok - sztuka - Polska
Temat: Objawienia prywatne - ikonografia - historia
Temat: Sztuka polska - historia - zagadnienia - 17-18 w
Temat: Święci i błogosławieni - ikonografia - historia
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ISBN: 83-73006-169-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19670 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kramiszewska Aneta
Tytuł: Visio religiosa w polskiej sztuce barokowej : ze studiów nad ikonografią hagiograficzną / Aneta Kramiszewska.
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2003.
Opis fizyczny: 359, [4] s. : il. ; 24 cm.
Seria: Prace Wydziału Historyczno Filologicznego
Seria: Rozprawy Wydziału Historyczno Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL
Uwaga: Summ. Zsfassung.
Uwaga: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL.
Uwaga: Bibliogr. s. 261-290. Indeksy.
Temat: Barok - sztuka - Polska
Temat: Objawienia prywatne - ikonografia - historia
Temat: Sztuka polska - historia - zagadnienia - 17-18 w
Temat: Święci i błogosławieni - ikonografia - historia
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ISBN: 83-73006-169-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19807 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Matyaszewska Elżbieta
Tytuł: "Wierzę w cuda nie od dziś" : religia w życiu i twórczości Jana Matejki / Elżbieta Matyaszewska.
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2007.
Opis fizyczny: 182, [4] s., [17] s. tabl. ; 24 cm.
Seria: Prace Wydziału Historyczno Filologicznego
Seria: Rozprawy Wydziału Historyczno Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL
Uwaga: Rés.
Uwaga: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL.
Uwaga: Bibliogr. s. 159-162. Indeks.
Temat: Matejko Jan (1838-1893) - twórczość
Temat: Malarstwo polskie - biografie - 19 w
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ISBN: 978-83-7306-358-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 23415 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Tytuł: Roczniki Humanistyczne = Annales de Lettres et Sciences Humaines = Annals of Arts / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Wariant tytułu: Annales de Lettres et Sciences Humaines
Wariant tytułu: Annals of Arts
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Opis fizyczny: 24 cm.
Częstotliwość: Niereg.
Uwaga: Numeracja pierwszego zeszytu: T. 1 (1949).
Uwaga: Opis na podstawie: T. 56-57 (2008-2009).
Uwaga: Red. T. 58 (2010): Marcin Pastwa.
Uwaga: Od T. 59 (2011) red.: Irena Rolska.
Uwaga: Streszcz. mul.
Uwaga: Od t. 54, z. 1 (2006): Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Uwaga: T. 58, z. 4 (2010), od t. 59, z. 7 (2011): Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych.
Temat: Sztuka - historia - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma o sztuce polskie - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Pastwa, Marcin (1970- ).
Hasło dodatkowe: Rolska-Boruch, Irena.
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych
ISSN: 0035-7707
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II 716
T. 56-57 (2008-2009) [T. 56-57 (2008-2009)]
T. 58 (2010) [T. 58 (2010)]
T. 59 (2011) [T. 59 (2011)]
T. 60 (2012) [T. 60 (2012)]
T. 61 (2013) [T. 61 (2013)]
T. 62 (2014) [T. 62 (2014)]
T. 63 (2015) [T. 63 (2015)]
T. 64 (2015) [T. 64 (2015)]
T. 65 (2017) [T. 65 (2017)]
T. 66 (2018) [T. 66 (2018)]
T. 67 (2019) [T. 67 (2019)]
T. 68 (2020) [T. 68 (2020)]
T. 68 (2020) z. specj. [T. 68 (2020) z. specj.]
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 24784 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kasperowicz Ryszard (1968- )
Tytuł: Figury zbawienia? : idea "religii sztuki" w wybranych koncepcjach artystycznych XIX stulecia / Ryszard Kasperowicz.
Adres wydawniczy: Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL, cop. 2010.
Opis fizyczny: 260, [2] s., [9] s. tabl. ; 21 cm.
Seria: Prace Wydziału Historyczno Filologicznego Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Uwaga: Bibliogr. s. 239-252. Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Estetyka - historia - 19 w
Temat: Religia - a sztuka - 19 w
Temat: Sztuka - teoria - historia - 19 w
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ISBN: 978-83-7306-502-4
ISBN: 978-83-7702-052-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 26655 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16240 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pikulski Andrzej (1936- )
Tytuł: Mitra : studium historyczno-artystyczne / Andrzej Pikulski.
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2002.
Opis fizyczny: 186, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
Seria: Źródła i Monografie Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Uwaga: Bibliogr. po rozdz.
Uwaga: Streszcz. wł. Spis treści także w jęz. wł.
Temat: Szaty liturgiczne - historia - zagadnienia
Temat: Lublin - katedra św.św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty - zbiory
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ISBN: 83-7306-055-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18689 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pisarek-Małyszek Katarzyna
Tytuł: Z dziejów Kazimierza Dolnego w średniowieczu / Katarzyna Pisarek-Małyszek.
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2009.
Opis fizyczny: 126, [1] s., [48] s. tabl. ; 24 cm.
Seria: Źródła i Monografie
Uwaga: Bibliogr. s. 107-120.
Temat: Miasta - historia - Polska - 12-15 w
Temat: Kazimierz Dolny - historia - 12-15 w
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ISBN: 978-83-7306-450-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 25010 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 15983 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł ujednolicony - hasło: Biblia NT Apokryfy pol
Tytuł: Ewangelie apokryficzne / pod red. Marka Starowieyskiego.
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1980.
Opis fizyczny: S. [9], 410-756, [4] s., [12] k. tabl. ; 24 cm.
Seria: Źródła i Monografie
Seria: Źródła i Monografie Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Uwaga: Tł. z różnych jęz.
Uwaga: Bibliogr. s. 599-704. Indeksy.
Temat: Biblia. NT. Apokryfy
Hasło dodatkowe: Starowieyski, Marek (1937- ).
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (C 229.8 <3>) sygn. II 6721/1/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł ujednolicony - hasło: Biblia NT Apokryfy pol
Tytuł: Ewangelie apokryficzne / pod red. Marka Starowieyskiego.
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1980.
Opis fizyczny: S. [9], 410-756, [4] s., [12] k. tabl. ; 24 cm.
Seria: Źródła i Monografie
Seria: Źródła i Monografie Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Uwaga: Tł. z różnych jęz.
Uwaga: Bibliogr. s. 599-704. Indeksy.
Temat: Biblia. NT. Apokryfy
Hasło dodatkowe: Starowieyski, Marek (1937- ).
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6722/1/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł ujednolicony - hasło: Biblia NT Apokryfy pol
Tytuł: Ewangelie apokryficzne / pod red. Marka Starowieyskiego.
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1980.
Opis fizyczny: 406 s., [12] k. tabl. ; 24 cm.
Seria: Źródła i Monografie
Seria: Źródła i Monografie Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Uwaga: Tł. z różnych jęz.
Temat: Biblia. NT. Apokryfy
Hasło dodatkowe: Starowieyski, Marek (1937- ).
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (C 229.8 <3>) sygn. II 6721/1/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł ujednolicony - hasło: Biblia NT Apokryfy pol
Tytuł: Ewangelie apokryficzne / pod red. Marka Starowieyskiego.
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1980.
Opis fizyczny: 406 s., [12] k. tabl. ; 24 cm.
Seria: Źródła i Monografie
Seria: Źródła i Monografie Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Uwaga: Tł. z różnych jęz.
Temat: Biblia. NT. Apokryfy
Hasło dodatkowe: Starowieyski, Marek (1937- ).
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 6722/1/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Witkowska Aleksandra (1930- )
Tytuł: Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa : z badań nad miejską kulturą religijną / Aleksandra Witkowska.
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1984.
Opis fizyczny: 252, [4] s., [4] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Seria: Biblioteka Historii Społeczno Religijnej
Seria: Biblioteka Historii Społeczno Religijnej Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce
Uwaga: Zsfassung.
Uwaga: Biblioteka Historii Społeczno-Religijnej Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce.
Uwaga: Bibliogr. s. 7-25.
Temat: Pielgrzymki - historia - Polska - 15 w
Temat: Kraków - kultura - historia - 15 w
Temat: Kraków - religia - historia - 15 w
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7680 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa. [T. 1] / pod red. Bożeny Iwaszkiewicz-Wronikowskiej ; [aut. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998.
Opis fizyczny: 331, [1] s., [1] s. map złoż. ; 24 cm.
Seria: Prace Wydziału Historyczno Filologicznego
Seria: Rozprawy Wydziału Historyczno Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL
Uwaga: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwa Naukowego KUL.
Uwaga: Bibliogr. po części art.
Temat: Kościół wczesnochrześcijański - do 8 w. - materiały konferencyjne
Temat: Kultura chrześcijańska - do 8 w. - materiały konferencyjne
Temat: Kultura klasyczna - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Wronikowska, Bożena (1950- ).
Hasło dodatkowe: Wronikowska, Bożena (1950- ).
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
ISBN: 83-86668-91-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18776/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 5698 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again