Forma i typ
Książki
(21)
Artykuły
(3)
Dostępność
dostępne
(23)
tylko na miejscu
(15)
wypożyczone
(1)
Placówka
Magazyn
(24)
Księgozbiór podręczny
(15)
Autor
Studziżba Beata
(24)
Zeńczak Anna (1950- )
(4)
Deryng Xavier (1952- )
(2)
Kozakowska-Zaucha Urszula (1976- )
(2)
Lemoine Serge (1943- )
(2)
Smolińska Marta (1975- )
(2)
Wapiennik-Kossowicz Joanna
(2)
Adamczuk Arkadiusz (1974- )
(1)
Andrzejewska Alicja (1978- ). Johann Carl Schultz's (1801-1873) artistic collection
(1)
Andrzejewska Alicja (1978- ). Zbiór artystyczny Johanna Carla Schultza (1801-1873)
(1)
Arvidsson Kristoffer (1977- )
(1)
Bagińska Agnieszka (1985- )
(1)
Bartkowski Robert B. Migracje cymeliów nowożytnego rzemiosła bursztynniczego po II wojnie światowej na przykładzie wybranych zabytków Muzeum Zamkowego w Malborku
(1)
Bartkowski Robert B. Migrations of the early modern amber craftsmanship cimelia after the Second World War based on examples of selected artefacts from the Malbork Castle Museum
(1)
Barylewska-Szymańska Ewa (1957- ). From a private collection to a contemporary museum of burgher house interiors. Uphagen's House in Gdansk
(1)
Barylewska-Szymańska Ewa (1957- ). Od kolekcji prywatnej do współczesnego muzeum wnętrz mieszczańskich. Dom Uphagena w Gdańsku
(1)
Baziak Jolanta (1956- )
(1)
Białecka Marta
(1)
Białonowska Magdalena
(1)
Biały Aneta (1956- )
(1)
Bińkowska Anna (1987- ). Wspomnienia ze świata
(1)
Ciciora-Czwórnóg Barbara
(1)
Czarnecka Aneta (historia sztuki). Włoska podróż śląskiego malarza
(1)
Czarnowska Joanna (numizmatyka). A couple of words on the prewar collections of Malbork Castle
(1)
Czarnowska Joanna (numizmatyka). Kilka słów o przedwojennych zbiorach zamku malborskiego
(1)
Czerni Krystyna (1957- )
(1)
Czerzniewska Jolanta. Bez konieczności podróżowania za sztuką: Geneza funkcja i znaczenie wzorów w polskiej grafice nowoczesnej na przełomie XIX i XX wieku - rekonesans badawczy
(1)
Czyż Piotr Paweł. Polscy akwaforciści na drodze do grafiki autorskiej w Monachium i Paryżu - Redlich Jasiński Łopieński Pankiewicz
(1)
Danielewicz Iwona (1954- )
(1)
Darecka Katarzyna. Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku. Wyposażenie wnętrz przed i po II wojnie światowej
(1)
Darecka Katarzyna. The Main Town Hall in Gdansk. Interior furnishings before and after the Second World War
(1)
Dragońska Urszula. Henryk Grohman's collection from the Print Room of the University of Warsaw Library - new research perspectives
(1)
Dragońska Urszula. Kolekcja Henryka Grohmana z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie - nowe perspektywy badawcze
(1)
Dąbrowska Małgorzata (historia sztuki). Polityka kulturalna czy po prostu polityka?
(1)
Długosz Magdalena (1981- ). Pół-Szwajcar i Prowansalczyk polski
(1)
Feliks Anna. Kolekcja dyplomaty Johanna Antona Saurmy von der Jeltsch w zbiorach Muzeum Narodowegow Warszawie
(1)
Feliks Anna. The Diplomat Johann Anton Saurma von der Jeltsch's collection in the National Museum in Warsaw
(1)
Fietkiewicz Anna. Kolekcja dawnego konwisarstwa w zbiorach Muzeum Miejskiego i Muzeum Rzemiosł Artystycznych w Gdańsku (Stadt- und Kunstgewerbemuseum Danzig)
(1)
Fietkiewicz Anna. The collection of old pewter objects in the City and Decorative Arts Museum in Gdansk (Stadt- und Kunstgewerbemuseum Danzig)
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- )
(1)
Friedrich Jacek (1965- ). From the editors
(1)
Friedrich Jacek (1965- ). Od redakcji
(1)
Frąckowska Anna (1979- ). Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku. Wyposażenie wnętrz przed i po II wojnie światowej
(1)
Frąckowska Anna (1979- ). The Main Town Hall in Gdansk. Interior furnishings before and after the Second World War
(1)
Gajewska-Prorok Elżbieta. Collections of glass and stained glass in former museums of Wrocław up to 1945
(1)
Gajewska-Prorok Elżbieta. Kolekcje szkła i witraży w dawnych muzeach Wrocławia do 1945 roku
(1)
Grimsted Patricia Kennedy (1935- ). A Danzig gauleiter and nazi-looted art: a Goudstikker van Goyen in Gdansk
(1)
Grimsted Patricia Kennedy (1935- ). Gdański gauleiter a dzieła sztuki zagrabione przez nazistów: van Goyen z kolekcji Goudstikkera w Gdańsku
(1)
Grochala Anna
(1)
Grochowska Weronika. Extension of the collection of sculpture of the City Museum in Gdansk during the Second World War. Some remarks on works of art related to the Great German Art Exhibitions in Munich
(1)
Grochowska Weronika. Rozbudowa kolekcji rzeźby gdańskiego Muzeum Miejskiego w trakcie II wojny światowej. Kilka uwag dotyczących dzieł związanych z Wielkimi Niemieckimi Wystawami Sztuki w Monachium
(1)
Guldan-Klamecka Bożena (1954- )
(1)
Głowacki Wojciech M. (1993- )
(1)
Hyltze Anna (1973- )
(1)
Jakubowski Tomasz
(1)
Jastrzembska-Olkowska Izabela. Historia wystroju Dworu Artusa do 1945 r. Wybrane zagadnienia
(1)
Jastrzembska-Olkowska Izabela. The history of the interior design of Artus Court until 1945. Selected issues
(1)
Jeziorowski Tomasz
(1)
Juszczak Dorota
(1)
Kasa Magdalena. Stale w drodze - sztuka Maryli Lednickiej-Szczytt
(1)
Kendra Paweł. The historical seat of the Museum in Piotrków Trybunalski
(1)
Kendra Paweł. Zabytkowa siedziba Muzeum w PiotrkowieTrybunalskim
(1)
Kilian Paula. Orientalne podróże Kazimierza Pochwalskiego
(1)
Kita Katarzyna. Kolekcja rysunków Johna Sprota Stoddarta ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku
(1)
Kita Katarzyna. The collection of John Sprot Stoddart's drawings in the National Museum in Gdansk
(1)
Kostuch Bożena
(1)
Kowalska Helena. Gdański kupiec i kolekcjoner Rudolf Patschke (1854-1932)
(1)
Kowalska Helena. Rudolf Patschke - a tradesman and collector from Gdansk (1854-1932)
(1)
Kościelniak Marta. Olga Boznańska i Kathe Kollwitz - czołowe artystki kobiecej secesji i ich odmienny stosunek do naturalizmu
(1)
Kramer-Galińska Iwona. Charakterystyka kolekcji Muzeum Miejskiego w Gdańsku za czasów działalności dyrektora Willego Drosta
(1)
Kramer-Galińska Iwona. Description of the collection of the City Museum in Gdansk in the times of Willi Drost's directorship
(1)
Krypczyk-De Barra Aleksandra. Dzieła Aleksandra Kotsisa w polskich zbiorach muzealnych a krakowskie kolekcje prywatne do 1945 roku
(1)
Krypczyk-De Barra Aleksandra. Mit rodzimego pejzażu a twórczość polskich monachijczyków w drugiej połowie XIX wieku
(1)
Krypczyk-De Barra Aleksandra. Works by Aleksander Kotsis in Polish museums and in private Krakow collections until 1945
(1)
Kubalska Beata
(1)
Kubalska Beata Studziżba-
(1)
Kudelska Dorota (1958- )
(1)
Kudelska Dorota (1958- ). Lublin i wojenne podróże Kreigsmalera Franza Hohenbergera
(1)
Kudelska Dorota (1958- ). Wstęp
(1)
Kuryłek Ewelina
(1)
Kłudkiewicz Kamila. Ludwig Kaemmerer (1862-1938) - dyrektor Muzeum im. Cesarza Fryderyka (Kaiser-Friedrich-Museum) w Poznaniu
(1)
Kłudkiewicz Kamila. Ludwig Kaemmerer (1862-1938) - the director of the Kaiser Friedrich Museum in Poznan
(1)
Kłudkiewicz Kamila. Zagraniczne wyjazdy na zakupy
(1)
Laskowska Elżbieta (1969- ). Ilustracje i rysunki satyryczne artystów polskich na łamach dziennika The New York Times od końca lat siedemdziesiątych do połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku
(1)
Lenartowicz Światosław
(1)
Lijka Justyna. Album widoków zamku malborskiego z czasów tzw. romantycznej restauracji autorstwa gdańskiego malarza Johanna Carla Schultza. Przyczynek do historii zbiorów ikonograficznych Muzeum Zamkowego w Malborku
(1)
Lijka Justyna. An album of views of Malbork Castle from the so-called romantic restoration period by the Gdansk painter Johann Carl Schultz. An introduction to the history of the Malbork Castle Museum's iconographic collection
(1)
Majewski Piotr (1970- ). Artyści polscy w Paryżu w latach 1946-1952 w publicystyce Wandy Ładniewskiej
(1)
Matuszczak Tadeusz
(1)
Micke-Broniarek Ewa
(1)
Mielnik Magdalena
(1)
Mielnik Magdalena. From the editors
(1)
Mielnik Magdalena. Gdansk artistics in the collections of Stadtmuseum Danzig 1872-1945. A contribution to research into Gdansk paintings in 1870-1945
(1)
Mielnik Magdalena. Gdańscy artyści w zbiorach Muzeum Miejskiego 1872-1945. Przyczynek do badań nad malarstwem gdańskim 1870-1945
(1)
Mielnik Magdalena. Od redakcji
(1)
Modzolewska Agata. Badania proweniencyjne w kontekście prac Wydziału Restytucji Dóbr Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(1)
Modzolewska Agata. Provenance investigations in the context of the work of the Division of Looted Art Ministry of Culture and National Heritage
(1)
Mokrousova Olena Georgiivna (1973- ). Polish Architects in Kyiv in the XIX and Early XX Centuries
(1)
Molińska Dorota. Atanazy Raczyński w Portugalii
(1)
Morawińska Agnieszka (1944- )
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(4)
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(22)
Francja
(2)
Szwecja
(1)
Język
polski
(20)
francuski
(3)
angielski
(1)
szwedzki
(1)
Temat
Muzeum Narodowe (Kraków)
(14)
Malarstwo polskie
(12)
Mehoffer, Józef
(10)
Rzeźba polska
(5)
Malarstwo monumentalne polskie
(4)
Malarstwo sakralne polskie
(4)
Wyspiański, Franciszek
(3)
L'vìv'ska nacìonal'na galereâ mistectv ìmenì B. G. Voznic'kogo
(2)
Musée d'Orsay (Paryż)
(2)
Portrety
(2)
Witraże
(2)
Artyści polscy
(1)
Chlebowski, Stanisław
(1)
Cogniet, Léon
(1)
Dom Józefa Mehoffera (Kraków)
(1)
Göteborgs Konstmuseum
(1)
Jan
(1)
Janakowska, Wanda
(1)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Malarstwo francuskie
(1)
Michałowski, Piotr
(1)
Muzeum Niepołomickie
(1)
Parki i ogrody
(1)
Pegaz (mit.)
(1)
Polacy za granicą
(1)
Porcelana
(1)
Rodakowski, Henryk
(1)
Rysunek polski
(1)
Siedziby i pracownie artystów
(1)
Siemiradzki, Henryk
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka polska
(1)
Zadęcki, Wiesław
(1)
Zamek Królewski (Warszawa)
(1)
Zwierzęta baśniowe i mityczne
(1)
Temat: dzieło
Dworek w Jankówce
(1)
Śpiewaczka
(1)
Temat: czas
1801-
(16)
1901-
(9)
2001-
(6)
1939-
(2)
1401-
(1)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
Temat: miejsce
Lubień (k. Piotrkowa Trybunalskiego)
(2)
Jankówka
(1)
Kahlenberg
(1)
Gatunek
Katalogi wystaw
(10)
Informatory
(4)
Materiały konferencyjne
(2)
Dokumenty elektroniczne
(1)
26 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Studziżba Beata (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Kubalska Beata Studziżba- ; Studziżba-Kubalska Beata ; Kubalska Beata
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 26585 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Autor: Studziżba Beata
Tytuł: Le rôle de ľatelier de Léon Cogniet : pour ľhistoire de la peinture polonaise / Beata Studziżba-Kubalska.
Wariant tytułu: Pour ľhistoire de la peinture polonaise
Adres wydawniczy: [Tours] : Presses Universitaires François Rabelais, 2013.
Opis fizyczny: S. 263-274, [4] k. tabl. kolor. : il. ; 30 cm.
Uwaga: Odb. z: Apprendre à peindre : les ateliers privés à Paris 1780-1863 / sous la dir. France Nerlich & Alain Bonnet ; avec la collaboration de Arnaud Bertinet ; préf. de Sébastien Allard.
Temat: Cogniet Léon 1794-1880
Temat: Rodakowski Henryk 1823-1894
Temat: Malarstwo polskie - Francja - 19 w
Temat: Siedziby i pracownie artystów - Francja - 19 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 20349 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Studziżba Beata
Tytuł: Twórcy pierwszej narodowej galerii sztuki : Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, 16 listopada - 31 grudnia 1999 : [wystawa z okazji 120 lat Muzeum Narodowego w Krakowie] / Beata Studziżba.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 1999.
Opis fizyczny: Harmonijka ([10] s. : il.) ; 20 cm.
Uwaga: Aut. podpis. pod tekstem.
Temat: Muzeum Narodowe Kraków. Galeria w Sukiennicach - wystawy - 1999
Temat: Portrety - tematyka - wystawy - Polska - 19 w
Temat: Portrety - tematyka - wystawy - Polska - 1901-1914 r
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 16935 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (O 1999 (12)) sygn. II 16934 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Studziżba Beata
Tytuł: Dworek w Jankówce : 27.08.-28.11.2021 = The manor house in Jankówka / [tekst Beata Studziżba-Kubalska].
Wariant tytułu: Manor house in Jankówka
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, [2021].
Opis fizyczny: [4] s. : il. kolor. ; 21 cm.
Uwaga: Data wyd. wg daty wystawy.
Uwaga: Informator do wystawy prezentowanej w Domu Józefa Mehoffera, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Mehoffer Józef 1869-1946. Dworek w Jankówce
Temat: Dom Józefa Mehoffera Kraków - wystawy - 2021
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - wystawy - 2021
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - zbiory - 1901-1914 r
Temat: Malarstwo polskie - tematyka - wystawy - 1901-1914 r
Temat: Parki i ogrody - ikonografia - wystawy - Polska - 1901-1914 r
Temat: Jankówka - parki i ogrody - ikonografia - wystawy
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 34884 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (O 2021 (11)) sygn. II 34883 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Studziżba Beata
Tytuł: Franciszek Wyspiański : Krakow sculptor : 28.11.2017-30.07.2018, the Józef Mehoffer House, Branch of the National Museum in Krakow / [text Beata Studziżba-Kubalska].
Wariant tytułu: Krakow sculptor
Adres wydawniczy: [Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2017].
Opis fizyczny: [2] s. : il. kolor. ; 21 cm.
Uwaga: Wystawa jest częścią projektu "Wyspiański" realizowanego w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Temat: Wyspiański Franciszek 1836-1901 - pamiątki - wystawy
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - wystawy - 2017-2018
Temat: Rzeźba polska - wystawy - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 31673 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (O 2017 (65)) sygn. II 31672 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Studziżba Beata
Tytuł: Franciszek Wyspiański : krakowski rzeźbiarz : 28.11.2017-30.07.2018, Dom Józefa Mehoffera, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie / [tekst Beata Studziżba-Kubalska].
Wariant tytułu: Krakowski rzeźbiarz
Adres wydawniczy: [Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2017].
Opis fizyczny: [4] s. : il. kolor. ; 21 cm.
Uwaga: Zawiera także program wydarzeń towarzyszących wystawie.
Uwaga: Wystawa jest częścią projektu "Wyspiański" realizowanego w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Temat: Wyspiański Franciszek 1836-1901 - pamiątki - wystawy
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - wystawy - 2017-2018
Temat: Rzeźba polska - wystawy - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Informatory
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 31615 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (O 20217 (64)) sygn. II 31614 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Studziżba Beata
Tytuł: Józef Mehoffer : studium do autoportretu i inne rysunki : pokaz daru Wiesława Zadęckiego dla MNK : Dom Józefa Mehoffera - Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, 4.07-4.10.2020 = study of self-portrait and other drawings display of Wiesław Zadęcki's gift to the MNK : the Józef Mehoffer House - Branch of the National Museum in Kraków, 4.07-4.10.2020 / [tekst Beata Studziżba-Kubalska].
Wariant tytułu: Pokaz daru Wiesława Zadęckiego dla MNK
Wariant tytułu: Studium do autoportretu i inne rysunki
Wariant tytułu: Study of self-portrait and other drawings display of Wiesław Zadęcki's gift to the MNK
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2020.
Opis fizyczny: [2] s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Aut. podpis. pod tekstem.
Uwaga: Tekst równol. w jęz/ pol. i ang.
Temat: Mehoffer Józef 1869-1946 - wystawy
Temat: Zadęcki Wiesław - zbiory
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - wystawy - 2020
Temat: Rysunek polski - wystawy - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 34169 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (O 2020 (6)) sygn. II 34168 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Studziżba Beata
Tytuł: Spętany Pegaz : wystawa : 14.05-8.09.2019, Dom Józefa Mehoffera Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie = Pegasus bound : exhibition : 14.05.-8.09.2019, the Józef Mehoffer House Branch of the National Museum in Kraków / [tekst: Beata Studziżba-Kubalska].
Wariant tytułu: Pegasus bound
Adres wydawniczy: [Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2019].
Opis fizyczny: Harmonijka ([6] s. : [1] il. kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Aut.podpis. pod tekstem.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - wystawy - 2019
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - zbiory - 1901-1914 r
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 1901-1914 r
Temat: Pegaz mit. - ikonografia - wystawy - 1901-1914 r
Temat: Zwierzęta baśniowe i mityczne - w malarstwie polskim - wystawy - 1901-1914 r
Gatunek, rodzaj, forma: Informatory
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 33273 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (O 2019 (18)) sygn. II 33272 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Studziżba Beata
Tytuł: Zespół witraży Józefa Mehoffera : Gmach Główny - Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, [Galeria Sztuki Polskiej XX wieku] = Józef Mehoffer's stained glass windows : the Main Building - a Branch of the National Museum in Krakow / [tekst: Beata Studziżba-Kubalska].
Adres wydawniczy: [Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2017].
Opis fizyczny: Harmonijka ([6] s. : il. kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Aut. podpis. pod tekstem.
Uwaga: Pokaz kartonu do witraża "Kościół" zakupionego w 2017 roku dla Muzeum Narodowego w Krakowie dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Mehoffer Józef 1869-1946
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - wystawy - 2017
Temat: Malarstwo monumentalne polskie - 19-20 w
Temat: Malarstwo sakralne polskie - 19-20 w
Temat: Witraże - projekty - wystawy - Polska - 19-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Informatory
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 31227 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (O 2017 (39)) sygn. II 31226 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Studziżba Beata
Tytuł: Zespół witraży Józefa Mehoffera : Gmach Główny - Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie [Galeria Sztuki Polskiej XX wieku] = Józef Mehoffer's stained windows : the Main Building - a Branch of the National Museum in Krakow / [tekst: Beata Studziżba-Kubalska].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, [2018].
Opis fizyczny: Składanka ([6] s. : il. kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Aut. podpis. pod tekstem.
Uwaga: Pokaz kartonu do witraża "Św. Katarzyna i św. Barbara" zakupionego w 2018 roku dla Muzeum Narodowego w Krakowie dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Mehoffer Józef 1869-1946
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - wystawy - 2018
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - zbiory - 19 w
Temat: Malarstwo monumentalne polskie - wystawy - 19
Temat: Malarstwo sakralne polskie - wystawy - 19 w
Temat: Witraże - projekty - wystawy - Polska - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Informatory
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 32240 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (O 2018 (21)) sygn. II 32239 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Studziżba Beata
Tytuł: Śpiewaczka : arcydzieło Józefa Mehoffera ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B. G. Woźnickiego = The singer : a masterpiece by Józef Mehoffer from the collection of the Borys Voznytsky Lviv National Art Gallery / [tekst: Beata Studziżba-Kubalska ; tłumaczenie na język angielski: Poleng Sp. z o.o.].
Wariant tytułu: Arcydzieło Józefa Mehoffera ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B. G. Woźnickiego
Wariant tytułu: Masterpiece by Józef Mehoffer from the collection of the Borys Voznytsky Lviv National Art Gallery
Wariant tytułu: Singer
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, cop. 2023.
Opis fizyczny: 15 s. : il. kolor. ; 23x23 cm.
Uwaga: Publikacja towarzysząca wystawie prezentowanej w Muzeum Narodowym w Krakowie - Muzeum Dom Józefa Mehoffera, 27 czerwca 2023 - 7 stycznia 2024.
Uwaga: Okł. wlicz. w pagincję.
Uwaga: Tekst równol. pol. i ang.
Temat: Janakowska Wanda 1873-1940 - w sztuce polskiej - wystawy
Temat: Mehoffer Józef 1869-1946. Śpiewaczka - wystawy
Temat: L'vìv'ska nacìonal'na galereâ mistectv ìmenì B. G. Voznic'kogo - zbiory - 19 w
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - wystawy - 2023
Temat: Malarstwo polskie - tematyka - wystawy - 19 w
Temat: Portrety - wystawy - Polska - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
Hasło dodatkowe: Poleng
ISBN: 978-83-7581-435-4
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 36266 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (O 2023 (17)) sygn. II 36265 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Studziżba Beata
Tytuł: Franciszek Wyspiański : krakowski rzeźbiarz : 28.11.2017-30.07.2018, Dom Józefa Mehoffera, Oddział Muzeum Narodwego w Krakowie = A Krakow sculptor : 28.11.2017-30.07.2018, the Józef Mehoffer House, Branch of the National Museum in Krakow / [tekst Beata Studziżba-Kubalska ; tłumaczenie Marta Białecka].
Wariant tytułu: Krakowski rzeźbiarz
Wariant tytułu: Krakow sculptor
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, cop. 2017.
Opis fizyczny: 10, [2] s. : il. kolor. ; 23x23 cm.
Uwaga: Aut. podpis. pod tekstem.
Uwaga: Okł. wlicz. do paginacji.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Wyspiański Franciszek 1836-1901 - pamiątki - wystawy
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - wystawy - 2017-2018
Temat: Rzeźba polska - wystawy - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Białecka, Marta.
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
ISBN: 978-83-7581-263-3
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 31732 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (O 2017 (63)) sygn. II 31731 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Studziżba Beata
Tytuł: Ozdobić wiejski kościół : Józefa Mehoffera polichromie kościoła w Lubieniu : pokaz w Muzeum Narodowym w Krakowie, Dom Józefa Mehoffera, październik 2015 - styczeń 2016 = To decorate a village church : Józef Mehoffer's wall paintings in the parish church in Lubień : presentation at the National Museum in Krakow, the Józef Mehoffer House, October 2015 - January 2016 / [tekst: Beata Studziżba-Kubalska ; tłumaczenie: Dominika Pietrzykowska].
Wariant tytułu: Józefa Mehoffera polichromia kościoła w Lubieniu
Wariant tytułu: To decorate a village church
Wariant tytułu: Józef Mehoffer's wall paintings in the parish church in Lubień
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2015.
Opis fizyczny: 21, [1] s. : il. kolor. ; 16 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Mehoffer Józef 1869-1946 - twórczość
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - wystawy - 2015-2016
Temat: Malarstwo monumentalne polskie - tematyka - wystawy - 1939-1945 r
Temat: Malarstwo sakralne polskie - tematyka - wystawy - 1939-1945 r
Temat: Lubień k. Piotrkowa Trybunalskiego - kościół NMP Królowej Korony Polskiej - wyposażenie
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Pietrzykowska, Dominika.
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
ISBN: 978-83-7581-197-1
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 9889 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (O 2015 (34)) sygn. I 9888 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Studziżba Beata
Tytuł: Poszukując Arkadii : wystawa obrazów Henryka Siemiradzkiego z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B. G. Woźnickiego : w Muzeum Narodowym w Krakowie w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, maj - sierpień 2016 = Searching for Arcadia : an exhibition of paintings by Henryk Siemiradzki from the collection of the Lviv National Art Gallery named after B. G. Voznytskyi : at the National Museum in Krakow in the Gallery of the 19th-Century Polish Art at the Sukiennice, May - August 2016 / [Beata Studziżba-Kubalska, Dominika Sarkowicz].
Wariant tytułu: Wystawa obrazów Henryka Siemiradzkiego z Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B. G. Woźnickiego
Wariant tytułu: Searching for Arcadia
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2016.
Opis fizyczny: 25, [2] s. : il. kolor. ; 16 cm.
Uwaga: Aut. podpis. pod tekstem.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Siemiradzki Henryk 1843-1902 - wystawy
Temat: Muzeum Narodowe Kraków. Galeria w Sukiennicach - wystawy - 2016
Temat: L'vìv'ska nacìonal'na galereâ mistectv ìmenì B. G. Voznic'kogo - zbiory - 19 w
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 19 w
Temat: Malarstwo polskie - zbiory - Ukraina - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Sarkowicz, Dominika.
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
ISBN: 978-83-7581-215-2
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 9960 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (O 2016 (5)) sygn. I 9959 (1 egz.)
Brak okładki
Pozostałe zbiory
CD
W koszyku
Autor: Porębski Mieczysław (1921-2012)
Tytuł: Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach [Dokument elektroniczny] / [aut. scenariusza Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach Mieczysław Porębski ; aut. tekstów wykorzystanych w CD-ROMie: Mieczysław Porębski, Beata Studziżba, Bożena Kostuch].
Wariant tytułu: Multimedialny przewodnik po Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach
Cechy pliku: Multimedia interakcyjne.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie : Polskie Systemy Informatyczne, cop. 2003.
Opis fizyczny: 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm, w opakowaniu, 19x14x2 cm.
Uwaga: Tyt. z ekranu tytułowego.
Uwaga: Wymagania systemowe: Pentium 300, 32 MB RAM, 4xCD ROM, Karta dźwiękowa, MS Windows 9x/Me/NT/200/XP.
Uwaga: Możliwość wyboru jęz. pol., ang.
Temat: Muzeum Narodowe Kraków. Galeria w Sukiennicach
Temat: Malarstwo polskie - 19 w
Temat: Malarstwo polskie - zbiory - 19 w
Temat: Rzeźba polska - zbiory - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Dokumenty elektroniczne
Hasło dodatkowe: Kostuch, Bożena.
Hasło dodatkowe: Studziżba, Beata.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. El 374, sygn. El 1 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Piotr Michałowski 1800-1855 : wystawa dzieł artysty w dwusetną rocznicę urodzin / [aut. katalogu Anna Zeńczak ; aut. not katalogowych prac ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu [...] Beata Studziżba ; teksty Jan K. Ostrowski [i in.].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2000.
Opis fizyczny: 415 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 412-415.
Temat: Michałowski Piotr 1800-1855 - wystawy
Temat: Muzeum Narodowe Kraków - wystawy - 2000
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 19 w
Hasło dodatkowe: Ostrowski, Jan K. (1947- ).
Hasło dodatkowe: Studziżba, Beata.
Hasło dodatkowe: Zeńczak, Anna (1950- ).
ISBN: 83-87312-56-8
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 11019 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (O 2000 (34)) sygn. III 11020 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Autor: Studziżba Beata
Tytuł: Kompozycje historyczne i rodzajowe Stanisława Chlebowskiego (1835-1884) : w kręgu inspiracji malarstwem francuskim / Beata Studziżba-Kubalska.
Wariant tytułu: W kręgu inspiracji malarstwem francuskim
Adres wydawniczy: [Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2009].
Opis fizyczny: S. 139-161 : il. ; 24 cm.
Uwaga: Nadb. z: Roczniki Humanistyczne. T. 56-57 (2008-2009), z. 4.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Chlebowski Stanisław 1835-1884 - twórczość
Temat: Malarstwo francuskie - recepcja - Polska - 19 w
Temat: Malarstwo francuskie - a malarstwo polskie - 19 w
Temat: Malarstwo polskie - historia - 19 w
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 26502 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Studziżba Beata
Tytuł: Sukiennice w Niepołomicach : przewodnik / [autor tekstu - Beata Studziżba-Kubalska ; redakcja naukowa - Anna Zeńczak].
Adres wydawniczy: Kraków : [Muzeum Narodowe w Krakowie] ; Niepołomice : Muzeum Niepołomickie Zamek Królewski, 2007.
Opis fizyczny: 108 s. : il. kolor. ; 20 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 103-104.
Temat: Muzeum Niepołomickie - wystawy - 2007-2010
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 19 w
Temat: Malarstwo polskie - zbiory - Polska - 19 w. - przewodnik
Temat: Rzeźba polska - wystawy - 19 w
Temat: Rzeźba polska - zbiory - 19 w. - przewodnik
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Zeńczak, Anna (1950- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Kraków)
Hasło dodatkowe: Muzeum Niepołomickie
ISBN: 978-83-89424-80-8
ISBN: 978-83-91805-95-4
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 10003 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (O 2007 (4)) sygn. I 8491 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Autor: Studziżba Beata
Tytuł: Kwestia realizacji mehofferowskich projektów dekoracji malarskiej kaplicy Jana III Sobieskiego w kościele na Kahlenbergu, 1911-1914, w świetle zachowanych archiwaliów / Beata Studziżba-Kubalska.
Adres wydawniczy: Kraków : Zgromadzenie Zmartwychwstańców. Prowincja Polska, 2016.
Opis fizyczny: S. [4], 169-188 : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Nadb. z: Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców. R. 22 (2016), nr 22.
Uwaga: Bibliogr. s. 182-183.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Jan III Sobieski król Polski ; 1629-1696
Temat: Mehoffer Józef 1869-1946 - twórczość
Temat: Malarstwo polskie - 1901-1914 r
Temat: Kahlenberg - kościół św. Józefa
Hasło dodatkowe: Congregatio a Resurectione Domini Nostri Jesu Christi. Polska Prowincja
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 23692 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej