Form of Work
Książki
(22)
Status
available
(22)
Branch
Magazyn
(22)
Author
Strzelczyk Jerzy (1941- )
(19)
Dobosz Józef (1959- )
(3)
Wyrwa Andrzej Marek (1955- )
(3)
Kaczmarek Krzysztof (1964- )
(2)
Vogler Werner (1944-2002)
(2)
Wyrozumski Jerzy (1930-2018)
(2)
Aleksandrowicz Marian
(1)
Andrzejowski Jacek. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Opniogórze
(1)
Auch Michał. Przemiany w produkcji garncarskiej na terenie kompleksu osadniczego w Czermnie we wczesnym średniowieczu
(1)
Bajka Monika. Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Banaszkiewicz Jacek (1947- ). Dlaczego w Helfendorf Lantperht zeskoczył z konia super petram i z niej sądził biskupa Emmerama?
(1)
Bartoszewicz Agnieszka (1966- ). Kult św. Stanisława w późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej Warszawie
(1)
Bełka Zdzisław. Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Biborski Marcin (1944- ). Moneta Ptolemeusza III (246-221 przed Chr.) ze zbiorów rodziny Kossaków
(1)
Biermann Felix (1969- ). Kultplatz Burgwall Motte? Der „Teufelsberg“ bei Landin (Havelland) im Mittelalter
(1)
Bis Wojciech. Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych
(1)
Bodzek Jarosław. Moneta Ptolemeusza III (246-221 przed Chr.) ze zbiorów rodziny Kossaków
(1)
Bogucki Mateusz (numizmatyka). Denarius Sandomiri z radomskiego grodu
(1)
Brzostowicz Michał (1961- )
(1)
Bugaj Ewa
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Najstarsze średniowieczne świątynie chełmskie i archeologia
(1)
Bukowska Aneta
(1)
Bursche Aleksander (1956- ). Unikatowy aureus Faustyny II z legendą mater castrorum z miejscowości Stygajny na Warmii
(1)
Błaszczyk Dariusz (1965- )
(1)
Błaszczyk Dariusz (1965- ). Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Cantarella Glauco Maria (1950- ). Appunti sul "Dictatus Pape" di Gregorio VII
(1)
Chowaniec Roksana. Barbarzyńcy na Sycylii. O wandalskich i ostrogockich wyprawach na wyspę
(1)
Chudziak Wojciech (1962- )
(1)
Chudziakowa Jadwiga (1935- )
(1)
Cieśliński Adam. The finds of the Przeworsk and Wielbark cultures in Herbert Jankuhn's archives
(1)
Ciołek Renata (1972- ). Moneta Gajusza (Kaliguli) wybita dla Marka Agryppy znaleziona w Radomiu
(1)
Czarnecka Katarzyna (archeologia). Co przechowywano w zamkniętej kasetce?
(1)
Dyczek Piotr (1956- ). Tajemniczy labirynt z Rhizon
(1)
Dygo Marian (1951- ). Ze studiów nad tytulaturą książąt polskich w XII w. (Bolesław Wysoki Mieszko Stary)
(1)
Dymowski Arkadiusz. Wojny dackie Trajana a napływ denarów rzymskich na tereny położone na północ od Karpat
(1)
Dzieńkowski Tomasz. Wczesnośredniowieczny Chełm. Powstanie i rozwój ośrodka
(1)
Figurski Paweł (1987- ). Oratio periculosa politica sed religiosa. O znaczeniu kanonu rzymskiego Mszy w kulturze średniowiecza
(1)
Florek Marek (1956- ). Czy we wczesnym średniowieczu użytkowano skały krzemionkowe?
(1)
Florek Marek (1956- ). Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Florek Marek (1956- ). Znaleziska wczesnośredniowiecznych odważników z okolic Opatowa woj. świętokrzyskie
(1)
Florkiewicz Iwona. Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych
(1)
Gawroński Radosław Andrzej. Tajemniczy greckojęzyczny informator Tacyta?
(1)
Gediga Bogusław (1933- ). Laudatio
(1)
Gelichi Sauro (1954- ). Islamic pottery in the neighbourhood of the Venetian lagoon. A contribution on the relationships between Venice and the Eastern Mediterranean during the 11th-12th century
(1)
Goszczyńska Jolanta
(1)
Graczyńska Marta
(1)
Gulczyński Andrzej
(1)
Guliński Jacek (1950- )
(1)
Gąssowski Jerzy (1926- ). Dlaczego wczesne średniowiecze?
(1)
Hardt Matthias (1960- )
(1)
Herbich Tomasz (1953- ). Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych
(1)
Jagodziński Marek Franciszek (1953- ). Unikatowy aureus Faustyny II z legendą mater castrorum z miejscowości Stygajny na Warmii
(1)
Jakubiak Krzysztof
(1)
Jakubiak Krzysztof. The end of the Iron Age period in the Araxes valley (Armenia) from the prespective of Metsamor
(1)
Janiak Tomasz (archeologia)
(1)
Jankowska Dobrochna (1944- )
(1)
Janowski Andrzej Stanisław. Elementy kultury bizantyjskiej w wyposażeniu zmarłych pochowanych w grobach komorowych
(1)
Jasiński Tomasz (1951- )
(1)
Jaworski Piotr (1950- ). Brązowy posążek Zeusa Amona znaleziony w Ptolemais
(1)
Jurek Tomasz (1962- )
(1)
Jurek Tomasz (1962- ). Opowieści niesamowite. Trzy przyczynki źródłowe do późnośredniowiecznych wierzeń ludowych
(1)
Kajzer Leszek (1944-2016)
(1)
Kalaga Joanna. Dorzecze środkowego Bugu w VI–XIII w. Przegląd problemów badawczych
(1)
Kapera Zdzisław Jan (1942- ). Przebieg kampanii turtanu Sargona II przeciw Aszdodowi. Przypadek do dziejów Filistei pod koniec VIII wieku p.n.e
(1)
Kara Michał (1964- )
(1)
Karasiewicz-Szczypiorski Radosław. Z dala od uczęszczanych szlaków? Kilka słów o znaczeniu i miejscu Olbii na peryferiach świata rzymskiego
(1)
Kasperski Robert (1981- ). "Kobiety z długimi brodami" kontra "mężczyźni z kobiecymi włosami" czyli o "Origo gentis Langobardorum" uwag kilka
(1)
Kittel Piotr
(1)
Kola Andrzej (1940- )
(1)
Kolenda Justyna. The settlement on site 1 in Bodzia - exception or the rule? A contribution to the studies of early medieval settlements in Kuyavia region
(1)
Kontny Bartosz (1971- ). O łodziach u Swionów
(1)
Kowalczyk Elżbieta (1945- )
(1)
Krenz-Niedbała Marta
(1)
Kruk Mirosław Piotr (1967- )
(1)
Kurasiński Tomasz. Razem czy osobno? Naczynia drewniane i gliniane na cmentarzyskach doby wczesnopiastowskiej
(1)
Laskowska Anna (1990- ). Bamberg i Trzebnica - przyczynek do badań nad znaczeniem relacji między tymi ośrodkami u progu XIII w
(1)
Lemke Martin (1980- ). Logistyka w pigułce. "Papirus Hunta" jako podsumowanie problemu zaopatrzenia armii rzymskiej w Mezji Dolnej
(1)
Libera Jerzy (1953- ). Czy we wczesnym średniowieczu użytkowano skały krzemionkowe?
(1)
Machajewski Henryk (1952- ). Importy rzymskie na Pomorzu Zachodnim z młdoszego i późnego okresu rzymskiego oraz z wczesnej fazy okresu wędrówek ludów
(1)
Madyda-Legutko Renata. Paradny pas ze złotymi okuciami z grobu III z Wrocławia-Zakrzowa
(1)
Maik Jerzy. Średniowieczne włókiennictwo w badaniach milenijnych
(1)
Makowiecka Marzena
(1)
Makowiecki Daniel (1959- )
(1)
Mamzer Henryk (1948- ). Od "socjologii ceramicznej" po procesy urbanizacyjne i państwotwórcze - archeologia Andrzeja Buko i jej konsekwencje interpretacyjne
(1)
Manikowska Halina (1950- ). Odpust zupełny a tożsamość ideowa miasta. Wrocław w połowie XV w
(1)
Mazurczak Urszula (1948- )
(1)
Michałowski Roman (1949- ). Rygoryzm religijny w Czechach i Polsce w początkowym okresie chrystianizacji
(1)
Mielczarek Mariusz (1955- ). "Inwentarze" Pana Antoniego
(1)
Modrzewska-Pianetti Iwona. Importy garum i salsamentum na obszary Górnego Adriatyku w okresie rzymskim na podstawie znalezisk amfor
(1)
Modzelewski Szymon. Mechanizm wzrostu w zagłębiu metalurgicznym w Noricum
(1)
Morawiec Jakub. Wzór poety i polityka. Przypadek Markusa Skeggjasona
(1)
Muller-Wille Michael (1938- ). An early Medieval trading place in the Obodrite area - Recent research and new finds
(1)
Musin Aleksandr Evgen'evic (1964- )
(1)
Myśliwski Grzegorz (1966- ). W sprawie zaginionej ustawy antyluksusowej z Wrocławia (1418 r.)
(1)
Mączyńska Magdalena (1945- ). Der Goldanhanger von Skierniwice-Ławki und seine Ritzdarstellungen
(1)
Męclewska Marta (1943- ). Wśród przyjaciół w Krzemieńcu
(1)
Nosek Elżbieta Maria. Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych
(1)
Nowakiewicz Tomasz
(1)
Nowakiewicz Tomasz. Średniowieczny topór z Nidajna: przypadek czy świadome nawiązanie do dawnego sacrum?
(1)
Nowakowski Wojciech (archeologia). Descriptio Suebiae a realia archeologiczne
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(4)
Country
Poland
(22)
Germany
(1)
Language
Polish
(19)
German
(2)
English
(1)
Subject
Cystersi
(3)
Archeologia
(2)
Benedyktyni
(2)
Chrześcijaństwo
(2)
Historia średniowieczna
(2)
Muzeum Początków Państwa Polskiego (Gniezno)
(2)
Numizmatyka
(2)
Sztuka europejska
(2)
Archeolodzy
(1)
Archeologia średniowieczna
(1)
Architektura sakralna
(1)
Architektura sakralna europejska
(1)
Buko, Andrzej
(1)
Cystersi (Europa)
(1)
Epigrafika
(1)
Goci
(1)
Grody
(1)
Historycy
(1)
Ikonografia
(1)
Kolendo, Jerzy
(1)
Kościół katolicki
(1)
Kultura chrześcijańska
(1)
Kultura materialna
(1)
Kóčka-Krenz, Hanna
(1)
Mediewistyka
(1)
Michałowski, Roman
(1)
Mieszko
(1)
Misje
(1)
Prymasi
(1)
Runy
(1)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(1)
Rękopisy
(1)
Sztuka sakralna europejska
(1)
Wandalowie
(1)
Władcy
(1)
Ziemia
(1)
Subject: time
1001-
(9)
1101-
(9)
1201-
(9)
1301-
(9)
1401-
(9)
901-
(7)
401-
(5)
501-
(5)
801-
(5)
1501-
(4)
1701-
(4)
1801-
(4)
1901-
(4)
601-
(4)
701-
(4)
1601-
(3)
1-
(1)
101-
(1)
2001-0
(1)
201-
(1)
301-
(1)
Subject: place
Europa
(4)
Polska
(3)
Afryka Północna
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Niemcy
(1)
Rzym
(1)
Sankt Gallen
(1)
Sankt Gallen - klasztor benedyktynów
(1)
Genre/Form
Księgi pamiątkowe
(4)
Materiały konferencyjne
(3)
Biografie
(1)
22 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Strzelczyk Jerzy (1941- )
Tytuł: Apostołowie Europy.
Adres wydawniczy: Warszawa : Pax, 1997.
Opis fizyczny: 347 s., [1] k. plan złoż. : il. ; 25 cm.
Seria: Biblioteka Kwartalnika Życie i Myśl
Uwaga: Bibliogr. s. 325-326 i przy biogr. Indeks.
Temat: Chrześcijaństwo - historia - Europa - do 15 w
Temat: Misje - biografie - Europa - do 15 w
Temat: Europa - kultura - historia - 1-15 w
ISBN: 83-211-1202-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16402 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Strzelczyk Jerzy (1941- )
Tytuł: Goci - rzeczywistość i legenda.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984.
Opis fizyczny: 460 s., [48] s. tabl., 16 s. tabl. kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 425-436. Indeks.
Temat: Goci - historia
ISBN: 83-06-00654-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7603 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki : [materiały z konferencji naukowej Instytutu Historii UAM w Błażejewku koło Poznania w dniach 22-24 maja 1985 roku] / red. Jerzy Strzelczyk.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 1987.
Opis fizyczny: 550, [1] s., [5] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm.
Seria: Historia
Uwaga: Tekst częśc. niem. - Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Temat: Cystersi - historia - Polska - do 19 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Strzelczyk, Jerzy (1941- ).
ISBN: 83-232-0035-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8526 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Niemcy - Polska w Średniowieczu : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniach 14-16 XI 1983 roku / pod red. Jerzego Strzelczyka.
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 1986.
Opis fizyczny: 365 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Historia Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uwaga: Streszcz. niem. przy rozdz.
Temat: Niemcy - historia - 9-15 w. - materiały konferencyjne
Temat: Niemcy - a Polska - historia - 12-15 w. - materiały konferencyjne
Temat: Polska - a Niemcy - historia - 12-15 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Strzelczyk, Jerzy (1941- ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Strzelczyk Jerzy (1941- )
Tytuł: Wandalowie i ich afrykańskie państwo.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1992.
Opis fizyczny: 391 s., [84] s. tabl. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Seria: Rodowody Cywilizacji
Uwaga: Tekst częśc. tł. z łac.
Uwaga: Poradnik bibliogr. s. 361-371. Indeks.
Temat: Wandalowie - historia
Temat: Afryka Północna - historia - 5-6 w
ISBN: 83-06-02205-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 11627 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Gniezno, pierwsza stolica Polski, miasto świętego Wojciecha : katalog wystawy zorganizowanej w dniach od 29 września 1994 do 31 stycznia 1995 roku przy współudziale Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie / [aut. Jerzy Strzelczyk [i in.] ; aut. katalogu Maria Aleksandrowicz [i in.].
Adres wydawniczy: Gniezno : "Abos", 1995.
Opis fizyczny: 359, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Wstęp także w jęz. niem. - Zsfassung przy pracach.
Uwaga: Bibliogr. przy pracach. Indeks.
Temat: Muzeum Początków Państwa Polskiego (Gniezno) - wystawy - 1994-1995
Hasło dodatkowe: Aleksandrowicz, Marian
Hasło dodatkowe: Strzelczyk, Jerzy (1941- )
ISBN: 83-865337-13-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 8303 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Strzelczyk Jerzy (1941- )
Tytuł: Mieszko I / Jerzy Strzelczyk.
Wydanie: [Wyd. 3].
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2013.
Opis fizyczny: 230, [2] s. ; 21 cm.
Uwaga: Wyd. I i II ukazały się w Wyd. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu.
Temat: Mieszko I (książę Polski ; ca 935-992) - biografia
Temat: Władcy - Polska - 10 w
Temat: Polska - historia - 10 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Poznańskie (1993- )
ISBN: 978-83-7177-845-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28189 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Strzelczyk Jerzy (1941- )
Tytuł: Szkice średniowieczne / Jerzy Strzelczyk.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1987.
Opis fizyczny: 365, [3] s., [62] s. tabl. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Wskazówki bibliogr. s. 351-358.
Temat: Historia średniowieczna
Temat: Europa - 5-15 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Poznańskie (1956-1992)
ISBN: 83-210-0681-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8635 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Page Raymond Ian (1924- )
Tytuł: Pismo runiczne / R. I. Page ; przeł. Joanna Strzelczyk ; konsult. nauk. Jerzy Strzelczyk.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo RTW, 1998.
Opis fizyczny: 68, [4] s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. [70]. Indeks.
Temat: Runy - historia
Hasło dodatkowe: Strzelczyk, Joanna.
Hasło dodatkowe: Strzelczyk, Jerzy (1941- ).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo RTW (1992- )
ISBN: 83-86822-93-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16565 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Opactwo Sankt Gallen a Polska : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej dnia 19 listopada 1999 / [red. nauk. Jerzy Wyrozumski i Werner Vogler ; aut. Jerzy Strzelczyk [i in.] ; tł. Katarzyna i JAcek Jaśtalowie].
Adres wydawniczy: Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2001.
Opis fizyczny: 154 s., [27] s. tabl. (gł. kolor.), 1 mapa złoż. ; 21 cm.
Seria: Nauka
Uwaga: Tekst częśc. tł. z niem.
Temat: Benedyktyni - Europa - do 16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sankt Gallen - klasztor benedyktynów - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Strzelczyk, Jerzy (1941- ).
Hasło dodatkowe: Vogler, Werner (1944-2002).
Hasło dodatkowe: Wyrozumski, Jerzy (1930-2018).
Hasło dodatkowe: Wyrozumski, Jerzy (1930-2018).
ISBN: 83-86739-78-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18207 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Imago narrat : obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich / pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego ; [aut. Jerzy Strzelczyk i in.].
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.
Opis fizyczny: 400 s. : il. ; 24 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis Historia
Uwaga: Jeden art. w jęz. czes. Zsfassung. - Materiały z konferencji odbytej w dn. 29.11-1.12.2001 w Kudowie-Zdroju.
Uwaga: Ser. gł. : 0239-6661; no. 2478.
Temat: Ikonografia - zagadnienia - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka europejska - zagadnienia - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Rosik, Stanisław (1969- ).
Hasło dodatkowe: Strzelczyk, Jerzy (1941- ).
Hasło dodatkowe: Wiszewski, Przemysław (1974- ).
ISBN: 83-229-2373-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19022 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Stolica prymasów : katalog wystawy zorganizowanej przy współudziale Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie = Capital of Primates : catalogue of the exhibition organised by the Archdiocese of Gniezno Museum and the Archdiocese of Gniezno Archives / [red. katalogu: Stanisław Pasiciel; aut. esejów: Jerzy Strzelczyk, Kazimierz Śmigiel, Zygmunt Zieliński; oprac. haseł katalogowych: Stanisław Pasiciel [i in.].
Wariant tytułu: Capital of Primates : catalogue of the exhibition organised by the Archdiocese of Gniezno Museum and the Archdiocese of Gniezno Archives
Adres wydawniczy: Gniezno : Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2010.
Opis fizyczny: 282, [3] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Tekst część. równol. pol., ang. Summ.
Uwaga: Bibliogr. po esejach.
Temat: Muzeum Początków Państwa Polskiego (Gniezno) - wystawy - 2010
Temat: Kościół katolicki - historia - wystawy - Polska
Temat: Prymasi - katolicyzm - Polska
Temat: Rękopisy - tematyka - wystawy - 11-20 w
Temat: Rzemiosło artystyczne europejskie - wystawy - 11-20 w
Temat: Sztuka europejska - tematyka - wystawy - 18-20 w
Hasło dodatkowe: Pasiciel, Stanisław (1941- ).
Hasło dodatkowe: Pasiciel, Stanisław (1941- )
Hasło dodatkowe: Strzelczyk, Jerzy (1941- )
Hasło dodatkowe: Śmigiel, Kazimierz (1933- )
Hasło dodatkowe: Zieliński, Zygmunt (1931- ).
ISBN: 978-83-61391-24-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 17081 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dzieje i kultura męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej od średniowiecza do czasów współczesnych / aut. Józef Dobosz [i in.].
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1999.
Opis fizyczny: 299, [1] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 30 cm.
Seria: Monasticon Cisterciense Poloniae
Uwaga: Summ.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Cystersi - historia - Polska - 11-20 w
Temat: Cystersi - kultura - Polska - 11-20 w
Hasło dodatkowe: Dobosz, Józef (1959- ).
Hasło dodatkowe: Kaczmarek, Krzysztof (1964- ).
Hasło dodatkowe: Strzelczyk, Jerzy (1941- ).
Hasło dodatkowe: Wyrwa, Andrzej Marek (1955- ).
ISBN: 83-7177-088-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 10420/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej / aut. Józef Dobosz [i in.].
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1999.
Opis fizyczny: 559, [1] s., 140 s. tabl. (gł. kolor.) : il. ; 30 cm.
Seria: Monasticon Cisterciense Poloniae
Uwaga: Bibliogr. s. 393-501. Indeksy.
Temat: Cystersi - budownictwo - historia - Polska - 11-20 w
Temat: Cystersi - budownictwo - Polska - 11-20 w. - katalog
Temat: Architektura sakralna - zabytki - Polska - 11-20 w
Hasło dodatkowe: Dobosz, Józef (1959- ).
Hasło dodatkowe: Kaczmarek, Krzysztof (1964- ).
Hasło dodatkowe: Strzelczyk, Jerzy (1941- ).
Hasło dodatkowe: Wyrwa, Andrzej Marek (1955- ).
ISBN: 83-7177-192-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 10420/2 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Ziemia, człowiek, sztuka : interdyscyplinarne studia nad ziemią : archeologia, historia, kultura, sztuka / red. Urszula Mazurczak ; [aut. Jerzy Strzelczyk i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015.
Opis fizyczny: 770 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy niektórych pracach.
Uwaga: Tekst częśc. ang. Streszcz. ang., pol. przy pracach.
Temat: Ziemia
Hasło dodatkowe: Mazurczak, Urszula (1948- ).
Hasło dodatkowe: Strzelczyk, Jerzy (1941- ).
Hasło dodatkowe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-8061-116-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29583 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Die Abtei Sankt Gallen und Polen : Materialien des Internationalen Symposiums vom 19. November 1999 / Hrsg.: Werner Vogler und Jerzy Wyrozumski ; [Aut.: Jerzy Strzelczyk et al. ; Übers.: Katarzyna und Jens Reufsteck].
Wariant tytułu: Tyt. oryg.: Opactwo Sankt Gallen a Polska : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej dnia 19 listopada 1999, 2001
Adres wydawniczy: Krakau : Internationales Kulturzentrum Krakau, 2001.
Opis fizyczny: 150, [1] s., [27] s. tabl. (w tym kolor.), [1] k. tabl. złoż. ; 21 cm.
Seria: Science International Cultural Centre
Seria: Wissenschaft Internationales Kulturzentrum Krakau
Uwaga: Bibliogr. s. 143-144.
Temat: Benedyktyni - 6-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Polska - kultura - 10-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sankt Gallen - klasztor benedyktynów - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Vogler, Werner (1944-2002).
Hasło dodatkowe: Wyrozumski, Jerzy (1930-2018).
Hasło dodatkowe: Strzelczyk, Jerzy (1941- ).
Hasło dodatkowe: Reufsteck, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Reufsteck, Jens.
Hasło dodatkowe: Międzynarodowe Centrum Kultury (Kraków)
ISBN: 83-85739-79-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28602 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy / red. Jerzy Strzelczyk.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 1992.
Opis fizyczny: 416 s., [4] k. tabl. ; 24 cm.
Seria: Historia
Uwaga: Mater. z II sympozjum zorg. w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 21-23.IX.1987 r. Tekst częśc. niem.
Uwaga: Bibliogr. s. 210-211.
Uwaga: Streszcz. ang., niem.
Temat: Cystersi (Europa) - kultura - historia - Europa - materiały konferencyjne
Temat: Architektura sakralna europejska - historia - do 18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - historia - do 18 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Strzelczyk, Jerzy (1941- ).
Hasło dodatkowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Instytut Historii
Hasło dodatkowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 83-232-0357-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 11310 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Rome, Constantinople and newly-converted Europe : archaeological and historical evidence. Vol. 1 / ed. by Maciej Salamon, Marcin Wołoszyn, Alexander Musin, Perica Špehar ; in coop. with Matthias Hardt, Mirosław P. Kruk, Aleksandra Sulikowska-Gąska ; [auth. Jerzy Strzelczyk [i in.].
Adres wydawniczy: Leipzig : Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas ; Kraków ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Rzeszów ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012.
Opis fizyczny: 775 s. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm.
Seria: U Źródeł Europy Środkowo Wschodniej
Uwaga: Bibliogr. po art.
Uwaga: Tekst częśc. ang., niem. Spis treści równol. ang., ros. Wstęp równol. pol., niem.
Temat: Chrześcijaństwo - historia - Europa Środkowo-Wschodnia - 5-15 w. - materiały konferencyjne
Temat: Europa Środkowo-Wschodnia - archeologia - 5-15 w. - materiały konferencyjne
Temat: Europa Środkowo-Wschodnia - historia - 5-15 w. - materiały konferencyjne
Temat: Europa Środkowo-Wschodnia - kultura - 5-15 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Salamon, Maciej (1946- ).
Hasło dodatkowe: Hardt, Matthias (1960- ).
Hasło dodatkowe: Kruk, Mirosław Piotr (1967- ).
Hasło dodatkowe: Sulikowska-Gąska, Aleksandra (1961- ).
Hasło dodatkowe: Wołoszyn, Marcin (1970- ).
Hasło dodatkowe: Musin, Aleksandr Evgen'evič (1964- ).
Hasło dodatkowe: Špehar, Perica.
Hasło dodatkowe: Strzelczyk, Jerzy (1941- ).
Hasło dodatkowe: Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Archeologii
ISBN: 978-3-86583-659-5
ISBN: 978-83-89499-85-1
ISBN: 978-83-936467-0-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 21200/1, sygn. III 19862/1 (2 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Gemma gemmarum : studia dedykowane Profesor Hannie Kóčce-Krenz. Cz. 1 / pod redakcją Artura Różańskiego.
Wariant tytułu: Studia dedykowane Profesor Hannie Kočce-Krenz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2017.
Opis fizyczny: 729, [1] s., [1] k. map złoż. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy art. Bibliogr. prac Hanny Kóčki-Krenz s. 73-89.
Uwaga: Publikację wydano dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacji UAM, JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego
Uwaga: Streszcz. ang. przy pracach.
Temat: Kóčka-Krenz Hanna (1947- ) - księga pamiątkowa
Temat: Archeologia - badanie - Polska - 20-21 w
Temat: Grody - archeologia - Polska - 5-15 w
Temat: Kultura materialna - Polska - 5-15 w
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Różański, Artur (1976- ).
Hasło dodatkowe: Goszczyńska, Jolanta.
Hasło dodatkowe: Guliński, Jacek (1950- ).
Hasło dodatkowe: Jankowska, Dobrochna (1944- ).
Hasło dodatkowe: Gulczyński, Andrzej.
Hasło dodatkowe: Jurek, Tomasz (1962- ).
Hasło dodatkowe: Brzostowicz, Michał (1961- ).
Hasło dodatkowe: Kara, Michał (1964- ).
Hasło dodatkowe: Poleski, Jacek.
Hasło dodatkowe: Dobosz, Józef (1959- ).
Hasło dodatkowe: Sikorski, Dariusz Andrzej.
Hasło dodatkowe: Jasiński, Tomasz (1951- ).
Hasło dodatkowe: Strzelczyk, Jerzy (1941- ).
Hasło dodatkowe: Wyrwa, Andrzej Marek (1955- ).
Hasło dodatkowe: Rączkowski, Włodzimierz.
Hasło dodatkowe: Makowiecki, Daniel (1959- ).
Hasło dodatkowe: Makowiecka, Marzena.
Hasło dodatkowe: Słupecki, Leszek Paweł (1956- ).
Hasło dodatkowe: Różycki, Łukasz.
Hasło dodatkowe: Sosnowski, Miłosz.
Hasło dodatkowe: Kowalczyk, Elżbieta (1945- ).
Hasło dodatkowe: Piekalski, Jerzy (1956- ).
Hasło dodatkowe: Kola, Andrzej (1940- ).
Hasło dodatkowe: Bugaj, Ewa.
Hasło dodatkowe: Piontek, Janusz (1945- ).
Hasło dodatkowe: Krenz-Niedbała, Marta.
Hasło dodatkowe: Zamelska-Monczak, Kinga.
Hasło dodatkowe: Sikora, Mateusz (archeologia).
Hasło dodatkowe: Sikora, Jerzy (archeologia).
Hasło dodatkowe: Kittel, Piotr.
Hasło dodatkowe: Skoczylas, Janusz (1948- ).
Hasło dodatkowe: Kajzer, Leszek (1944-2016).
Hasło dodatkowe: Bukowska, Aneta.
Hasło dodatkowe: Sawicki, Tomasz (archeologia).
Hasło dodatkowe: Graczyńska, Marta.
Hasło dodatkowe: Janiak, Tomasz (archeologia).
Hasło dodatkowe: Chudziakowa, Jadwiga (1935- ).
Hasło dodatkowe: Chudziak, Wojciech (1962- ).
Hasło dodatkowe: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
ISBN: 978-83-7654319-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31118/1 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Liber romani : studia ofiarowane Romanowi Michałowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / redakcja naukowa Grzegorz Pac, Krzysztof Skwierczyński.
Wariant tytułu: Studia ofiarowane Romanowi Michałowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.
Opis fizyczny: 387 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. prac R. Michałowskiego za lata 2009-2019 s. 11-14.
Uwaga: Publikacja dofinansowana przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Uwaga: Tekst w jęz. pol., włoskim, fr. i niem.
Temat: Michałowski Roman (1949- ) - księga pamiątkowa
Temat: Historycy - Polska - 20-21 w. - księga pamiątkowa
Temat: Kultura chrześcijańska - Europa - 5-15 w. - księga pamiątkowa
Temat: Europa - historia - 5-15 w. - księga pamiątkowa
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Pac, Grzegorz (1982- ).
Hasło dodatkowe: Skwierczyński, Krzysztof (1971- ).
Hasło dodatkowe: Bartoszewicz, Agnieszka (1966- ). Kult św. Stanisława w późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej Warszawie
Hasło dodatkowe: Buko, Andrzej (1947- ). Najstarsze średniowieczne świątynie chełmskie i archeologia
Hasło dodatkowe: Cantarella, Glauco Maria (1950- ). Appunti sul "Dictatus Pape" di Gregorio VII
Hasło dodatkowe: Dygo, Marian (1951- ). Ze studiów nad tytulaturą książąt polskich w XII w. (Bolesław Wysoki, Mieszko Stary)
Hasło dodatkowe: Figurski, Paweł (1987- ). Oratio periculosa, politica sed religiosa. O znaczeniu kanonu rzymskiego Mszy w kulturze średniowiecza
Hasło dodatkowe: Jurek, Tomasz (1962- ). Opowieści niesamowite. Trzy przyczynki źródłowe do późnośredniowiecznych wierzeń ludowych
Hasło dodatkowe: Kasperski, Robert (1981- ). "Kobiety z długimi brodami" kontra "mężczyźni z kobiecymi włosami", czyli o "Origo gentis Langobardorum" uwag kilka
Hasło dodatkowe: Laskowska, Anna (1990- ). Bamberg i Trzebnica - przyczynek do badań nad znaczeniem relacji między tymi ośrodkami u progu XIII w.
Hasło dodatkowe: Manikowska, Halina (1950- ). Odpust zupełny a tożsamość ideowa miasta. Wrocław w połowie XV w.
Hasło dodatkowe: Morawiec, Jakub. Wzór poety i polityka. Przypadek Markúsa Skeggjasona
Hasło dodatkowe: Myśliwski, Grzegorz (1966- ). W sprawie zaginionej ustawy antyluksusowej z Wrocławia (1418 r.)
Hasło dodatkowe: Pac, Grzegorz (1982- ). Maria Panna - szczególna patronka władczyń ottońskich?
Hasło dodatkowe: Palazzo, Éric. L'activation sensorielle de l'art dans la liturgie au Moyen Âge
Hasło dodatkowe: Pauk, Marcin Rafał (1974- ). Odciski palców świętego Wojciecha. Kolekcja prawno-kanoniczna z kodeksu Heiligenkreuz 217 w praktyce duszpasterskiej biskupa praskiego na przełomie X i XI w.
Hasło dodatkowe: Pianowski, Zbigniew (1950- ). Kościół Najświętszego Salwatora w Krakowie na podstawie fragmentu relacji Martina Grunewega z 1603 r.
Hasło dodatkowe: Pieniądz, Aneta (1974- ). Figura ojca w karolińskich tekstach polemicznych z pierwszej połowy IX w.
Hasło dodatkowe: Pysiak, Jerzy (1970- ). O początkach kultu Najświętszej Marii Panny w katedrze w Chartres
Hasło dodatkowe: Sas, Maksymilian (1987- ). Znaczenie kultu św. Piotra Apostoła w myśli misyjnej i działalności Brunona z Kwerfurtu
Hasło dodatkowe: Skwierczyński, Krzysztof (1971- ). O "Dictatus pape" raz jeszcze
Hasło dodatkowe: Steindorff, Ludwig. Der Chronist Thomas archidiaconus von Split - Akteur in einer Konfliktgemeinschaft
Hasło dodatkowe: Strzelczyk, Jerzy (1941- ). Kilka przykładów trudności procesu chrystianizacji Słowain połabskich
Hasło dodatkowe: Wenta, Jarosław (1955- ). O opatowskiej redakcji Kroniczki Wielkopolskiej w rękopisie Biblioteki Seminarium Ewangelickiego w Wittenberdze, sygnatura A VI 8
Hasło dodatkowe: Wetesko, Leszek (1961- ). Antyczne początki sztuki chryzografii i argyrografii. (Uwagi na marginesie studiów nad złotymi kodeksami)
Hasło dodatkowe: Żak, Łukasz. Wymyślić herezję? Polemika z poglądami heterodoksyjnymi w IX w. Przypadek Hrabana Maura i Ratramnusa z Corbie
Hasło dodatkowe: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
ISBN: 978-83-235-4086-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33911 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again