Form of Work
Książki
(20)
Czasopisma
(1)
Status
available
(16)
only on-site
(3)
unknown
(3)
Branch
Magazyn
(13)
Księgozbiór podręczny
(3)
Dział
(6)
Author
Stryjeński Tadeusz (1849-1943)
(20)
Szydłowski Tadeusz (1883-1942)
(2)
Adamski Jakub (1985- ). Inspiracje sztuką dworską kręgu Karola IV Luksemburga w średniowiecznych Prusach. Przypadek katedry we Fromborku
(1)
Appuhn-Radtke Sibylle (1952- ). Occasio in der Staatsutopie: Zu einem Bild des "Guten Regenten" von Frans Francken dem Jungeren
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Rok 1950. Ostatni zamach na Wawel
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Architektura "antyczna" w reakcji na "barok". Neoklasycyzm w kręgu Wilna i Grodn
(1)
Bernatowicz Aleksandra. Miraże malarskich arcydzieł. O kopiach obrazów na dworze Stanisława Augusta
(1)
Bernatowicz Tadeusz (1956- ). Reprezentacyjna kameralność. Barokowa kompozycja ogrodowo-pałacowa w Zauszu
(1)
Betlej Andrzej (1971- )
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Oprawy artystyczne uroczystości okazjonalnych we Lwowie w XVIII wieku. Próba rekonesansu
(1)
Blaschke Kinga. "Kościół zmurowany stylem austryjackim rządowym czasów ostatnich". Uwagi o recepcji Musterkirchen w Galicji
(1)
Brykowska Maria (1933- ). Przekroje perspektywiczne barokowych kościołów według Oskara Sosnowskiego
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna. Uczniowe rzeźby w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie pochodzący z Małopolski Wschodniej
(1)
Czapla Julia (1986- ). Le Branle des provinces conquises sur les Turcs ou la decadence de l'Empire Ottoman jako element działań propagandowych Jana III Sobieskiego
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Klasycystyczne nagrobki na cmentarzach dawnego powiatu trembowelskiego
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Krótki tekst o meblach do zasiadania (z ikonografii biskupów krakowskich)
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Ołtarz główny kolegiaty w Wojniczu
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Wawel i Podhorce - spotkania z barokiem w twórczości Adolfa Szyszko-Bohusza
(1)
Dworzak Agata (1988- )
(1)
Dworzak Agata (1988- ). "...in hoc altari stant duo angeli magni deaurati..." Uwagi o ołtarzach w kościele Karmelitów Bosych w Przemyślu
(1)
Elzenberg Henryk (1887-1967)
(1)
Estreicher Stanisław (1869-1939)
(1)
Fabiański Marcin (1956- )
(1)
Fabiański Marcin (1956- ). Dossa Dossiego "Jowisz malujący motyle" czyli sen o wiośnie
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Język muzeum i pojęcie muzeum w języku - od starożytności do wieku XVI
(1)
Frey-Stecowa Beata. Dionizy Stuba i Cebes wawelski czyli o autorstwie fryzu podstropowego w Sali Poselskiej zamku wawelskiego raz jeszcze
(1)
Gabryś Dorota. Siedemnastowieczne grafiki jako wzór dekoracji malarskiej serwisu porcelanowego w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
(1)
Gorzelik Jerzy. Luterański patron - katolicka wspólnota. Międzywyznaniowa konfrontacja koegzystencja kooperacja na Górnym Śląsku
(1)
Grabski Józef (1950- ). Bernini's bronze medallion portrait of pope Clement X: some problems of workshop and collaboration
(1)
Gryglewicz Tomasz (1949- ). Dwutygodnik satyryczno-artystyczny "Abdera" a krakowska "szkoła" rysunku i satyry 1908-1918
(1)
Hankus Michał (1983- ). Święty Kazimierz królewicz w kostiumie all'antica. Próba interpretacji ryciny Jacopa Laura z roku 1600
(1)
Hennel-Bernasikowa Maria. Jak królowa Bona gromadziła swe kosztowności
(1)
Kałamajska-Saeed Maria (1941- ). Jaspisowa gemma w Ejsmontach. Zapomniany sobowtór ikony z Żyrowic
(1)
Korduba Piotr (1976- ). Polski dom czyli dwór. Architektoniczna wnętrzarska oraz mentalna koncepcja polskiego domu (XIX-XXI wiek)
(1)
Kozieł Andrzej (1966- ). Georg Siegart i jego fundacje w kościele filialnym pw. św. Michała Archanioła w Barcinku czyli o tym że warto było być malarzem na Śląsku w dobie baroku
(1)
Kozina Irma (1964- ). Lici di Nara Igora Mitoraja a relatywizm metodologiczny współczesnej historii sztuki
(1)
Krasny Piotr (1966- )
(1)
Krasny Piotr (1966- ). Artystyczna oprawa kultu błogosławionego Stanisława Kostki w kościele Sant'Andrea al Quorinale i w nowicjacie jezuickim w Rzymie według relacji Louisa Richeome'a spisanej w roku 1608
(1)
Kuczman Kazimierz (1947-2021). O wybranych polskich portretach szlacheckich w kolekcji zamkowej na Wawelu - na marginesie katalogu
(1)
Kurzej Michał (1981- )
(1)
Kurzej Michał (1981- ). Generosa proles Almae Parentis Sarmaticae. Ryciny alegoryczne w zbiorach stemmatów ku czci nowych doktorów Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1)
Lameński Lechosław (1949- ). Tadeusz Stryjeński a konkursy architektoniczne. Przyczynek do nienapisanej monografii architekta
(1)
Lenartowicz Światosław. O pracach Zofii Stryjeńskiej na Wawelu
(1)
Lewicki Jakub (1969- ). Architektura rzymskokatolickiej katedry we Lwowie. Kilka uwag na podstawie najnowszego pomiaru budowli
(1)
Link-Lenczowska Stanisława. "Summe necessarium pro omni statu hominum" - zegary ludzie portrety
(1)
Mehoffer Józef (1869-1946)
(1)
Michalczyk Zbigniew (1976- ). Szymon Czechowicz Maciej Mierzwicki i szkice do obrazów w kościele w Ciechanowcu
(1)
Mikocka-Rachubowa Katarzyna (1952- ). Włoskie rzeźby w wołyńskim Horochowie
(1)
Miler Jacek (1964-2018). "Umowa między Rzeczypospolitą Polską a Związkiem Sowieckim o zamianie odcinków terytoriów państwowych" z 15 lutego 1951
(1)
Miziołek Jerzy (1953- ). Batalia pod Telamonem. Nowa interpretacja cassone z Koleckji Lanckorońskich w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu
(1)
Mossakowski Stanisław (1937- ). Henryk Walezy na Wawelu
(1)
Mrozowski Przemysław (1958- ). Portret Piotra Widawskiego i problem początków stroju narodowego w Polsce
(1)
Mączyński Franciszek (1874-1947)
(1)
Mączyński Ryszard (1954- ). Jak Stanisław Zawadzki w sztuce architektonicznej Hilarego Szpilowskiego edukował
(1)
Nestorow Dagny
(1)
Nestorow Dagny. Kaplica św. Klemensa przy kościele Bernardynów w Krystynopolu
(1)
Nestorow Rafał. Nieznany plan Jaworowa z końca XVIII wieku. Kilka uwag na temat ogrodu Jana III Sobieskiego
(1)
Okoń Waldemar (1953- ). Eugeniusz Geppert i kamp
(1)
Petrus Jerzy T. (1946- ). Portret Marii Kazimiery w zbiorach wawelskich - św. Maria Magdalena czy Astrea?
(1)
Piwocka Magdalena. Coxcie czy Heemskerck? Uwagi na temat malarskiego warsztatu projektanta serii Genesis z kolekcji króla Zygmunta Augusta
(1)
Pokora Jakub (1944- ). "Tako rzecze Emeryk hr. Hutten-Czapski" czyli ponad stuletnia kariera błędnego opisu dzieła sztuki
(1)
Poprzęcka Maria (1942- ). Kobieta i filozof
(1)
Postawka Helena. "Widomy znak postępu i mocy Państwa". Wątki historyzujące w architekturze Korpusu Ochrony Pogranicza i koloniach urzędniczych w województwach wschodnich II RP
(1)
Purchla Jacek (1954- ). Wawel - dziedzictwo kłopotliwe?
(1)
Quirini-Popławski Rafał (1972- ). Czas i okoliczności powstania cytadeli twierdzy w Białogrodzie nad Dniestrem
(1)
Rolska-Boruch Irena. Madonna dell'Impannata. Kilka słów o recepcji obrazu Rafaela w Polsce
(1)
Rottermund Andrzej (1941- ). Praca naukowa we współczesnym muzeum
(1)
Siwek Andrzej (historia sztuki). Zapomniany dwór - dawna siedziba Zakładu św. Józefa przy ul. Karmelickiej w Krakowie
(1)
Skrabski Józef (1975- ). Nieznane projekty kościoła i hospicjum św. Stanisława w Rzymie w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie
(1)
Staniszewska Maria. Spisz i "walka o lud polski o ziemie polskie o kraj cudowny". Sztuka kresów południowych w polskim piśmiennictwie dwudziestolecia międzywojennego
(1)
Stefański Krzysztof (1955- ). Architekt lwowski - Tadeusz Obmiński (1874-1932). Twórczość w latach 1902-1914
(1)
Stryjeński Tadeusz (1849-1943). Polacy we Fryburgu
(1)
Szczerski Andrzej (1971- ). Sztuka współczesna w kontekście - uwagi na marginesie wystawy "The power of fantasy. Modern and contemporary art from Poland" w Brukseli w roku 2011
(1)
Tylicki Jacek (1962- ). Uzupełnienia do twórczości Andrzeja Stecha
(1)
Vignau-Wilberg Peter (1935- ). Overbeck und die Kunst Raffaels. Von der Madonna della Sedia bis zur Vermahlung Mariae
(1)
Volk Peter (1937-2016). Ignaz Gunthers Verkundigungsgruppe in Weyarn
(1)
Walczak Marek (1965- ). Krótki tekst o meblach do zasiadania (z ikonografii biskupów krakowskich)
(1)
Wardzyński Michał (1975- ). Lwowska rzeźba rokokowa pod Warszawą? Przyczynek do geografii artystycznej osiemnastowiecznej rzeźby na Mazowszu
(1)
Witko Andrzej (1966- ). Cykl malowideł Francisca de Zurbarana z Małego Dziedzińca sewilskiego klasztoru Marced Calzada
(1)
Wolski Marian (1962- ). Foltyn Szewerger. Zapomniany murator kamieniecki z początku XVII wieku
(1)
Wołczański Józef (1959- ). Inwentarze zbiorów muzelanych do roku 1939 w zasobach Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie
(1)
Wrabec Jan (1937-2019). Na wschód od Legnickiego Pola
(1)
Wątroba Przemysław (1966- ). Le palais d'Ignacy Cetner a Krakowiec et son architecture Pierre Ricaud de Tirregaille. Nouvelles constatations et hypotheses
(1)
Zaucha Tomasz (1969- ). "Prawdą a pracą". Sygnet drukarni w Dobromilu
(1)
Zgliński Marcin. Projekt Stanisława Połujana na regulację wzgórza wawelskiego z lat 1932-1933
(1)
Zgórniak Marek. Czy Krystyn Ostrowski był historykim sztuki?
(1)
Łepkowski Mateusz. Wyposażenie kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Alekandryjskiej w Gwoźdźcu. Zarys problematyki badawczej
(1)
Żmudziński Jerzy (1958- ). Zaginiony kontrakt na budowę kościoła Świętej Trójcy w Koniecpolu. O pracach Macieja Trapoli Jana Laitnera i Jana Zaora dla hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
1930 - 1939
(11)
1920 - 1929
(5)
1910 - 1919
(1)
1900 - 1909
(3)
Country
Poland
(20)
Switzerland
(1)
Language
Polish
(19)
French
(2)
Subject
Muzeum Narodowe (Kraków)
(3)
Zamki i pałace
(3)
Dwory
(2)
Kubicki Jakub (1758-1833)
(2)
Malarstwo sakralne polskie
(2)
Mehoffer, Józef
(2)
Muzeum Techniczno-Przemysłowe (Kraków)
(2)
Witraże
(2)
Historycy sztuki
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Malarstwo monumentalne
(1)
Mączyński, Franciszek
(1)
Ostrowski, Jan K.
(1)
Stryjeński, Tadeusz
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka polska
(1)
Subject: time
1901-
(4)
1801-
(1)
Subject: place
Fryburg Szwajcarski
(2)
Baranów Sandomierski
(1)
Żywiec
(1)
Genre/Form
Księgi pamiątkowe
(1)
Listy polskie
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Stryjeński Tadeusz (1849-1943)
Tytuł: Budowa Muzeum Narodowego i możliwość jej realizacji w dzisiejszej dobie : odczyt wygłoszony w Towarzystwie Technicznem dnia 18-go grudnia 1931 r. / oprac. Tadeusz Stryjeński.
Adres wydawniczy: Kraków : Druk. Przemysłowa, 1932 (Kraków : Druk. Przemysłowa).
Opis fizyczny: VI, 17 s. ; 21 cm.
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - historia - 1901-1939 r
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (N 1932 (1)) sygn. I 2980 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Stryjeński Tadeusz (1849-1943)
Tytuł: Dookoła kościoła Mariackiego / Tadeusz Stryjeński.
Adres wydawniczy: Kraków, 1930.
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 1652 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Stryjeński Tadeusz (1849-1943)
Tytuł: Fribourg et la Pologne / Thadée Stryjeński.
Adres wydawniczy: Fribourg : Impr. Fragnière Frères, 1930.
Opis fizyczny: 20 s. : il. ; 24 cm.
Zawiera: Les vitraux de Joseph Mehoffer a la cathédrale de St-Nicolas a Fribourg S. 3-9 ; Les Polonais a Fribourg S. 10-20.
Temat: Mehoffer Józef (1869-1946)
Temat: Malarstwo sakralne polskie - 19-20 w
Temat: Witraże - Polska - 19-20 w
Temat: Witraże - Szwajcaria - 19-20 w
Temat: Fryburg Szwajcarski - kościół św. Mikołaja - wyposażenie - 19-20 w
Hasło dodatkowe - tytuł: Polonais a Fribourg
Hasło dodatkowe - tytuł: Vitraux de Joseph Mehoffer a la cathedrale de St Nicolas a Fribourg
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 109, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 108
No cover
Book
In basket
Autor: Stryjeński Tadeusz (1849-1943)
Tytuł: Instytut Sztuk i Rzemiosł w Krakowie / Tadeusz Stryjeński.
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. aut., 1906 (Kraków : Druk. "Czasu").
Opis fizyczny: 13 s. ; 21 cm.
Uwaga: Odb. z: "Czas" ; 1906.
Temat: Muzeum Techniczno-Przemysłowe (Kraków)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 569 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Stryjeński Tadeusz (1849-1943)
Tytuł: Instytut Sztuk i Rzemiosł w Krakowie / Tadeusz Stryjeński.
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. aut., 1906 (Kraków : Czc. Druk. "Czasu").
Opis fizyczny: 13 s. ; 20 cm.
Uwaga: Odb. z: "Czas" ; 1906.
Temat: Muzeum Techniczno-Przemysłowe (Kraków)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 1627 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (N 1926 (2)) sygn. III 1721 (1 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. III 3734, sygn. III 1722 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Stryjeński Tadeusz (1849-1943)
Tytuł: O odnowieniu Zamku w Baranowie / Tadeusz Stryjeński.
Adres wydawniczy: Kraków : [b.w.], 1931 (Kraków : odbito w Drukarni "Czasu").
Opis fizyczny: 11 s., [1] k. tabl. ; 17 cm.
Uwaga: Odb. z "Czas" 1931 nr 170.
Temat: Zamki i pałace - Polska - 17-20 w
Temat: Baranów Sandomierski - zamek
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 55
No cover
Book
In basket
Autor: Stryjeński Tadeusz (1849-1943)
Tytuł: O przywrócenie prezbiterjum katedry do dawnego wyglądu / Tadeusz Stryjeński.
Wariant tytułu: O przywrócenie prezbiterium katedry do dawnego wyglądu
Adres wydawniczy: Kraków, 1933.
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 1743 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Stryjeński Tadeusz (1849-1943)
Tytuł: O przywrócenie prezbiterjum katedry do dawnego wyglądu / Tadeusz Stryjeński.
Wariant tytułu: O przywrócenie prezbiterium katedry do dawnego wyglądu
Adres wydawniczy: Kraków, 1933.
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 2994 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Stryjeński Tadeusz (1849-1943)
Tytuł: O przywrócenie prezbiterjum katedry do dawnego wyglądu / Tadeusz Stryjeński.
Wariant tytułu: O przywrócenie prezbiterium katedry do dawnego wyglądu
Adres wydawniczy: Kraków, 1933.
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 5033 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Stryjeński Tadeusz (1849-1943)
Tytuł: O uporządkowanie serca Krakowa / Tadeusz Stryjeński.
Adres wydawniczy: Kraków, 1937.
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 1651 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Stryjeński Tadeusz (1849-1943)
Tytuł: O uporządkowanie serca Krakowa / Tadeusz Stryjeński.
Adres wydawniczy: Kraków, 1937.
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 2603 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Stryjeński Tadeusz (1849-1943)
Tytuł: O wnętrza Wawelu / Tadeusz Stryjeński.
Adres wydawniczy: Kraków, 1930.
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 3047 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Stryjeński Tadeusz (1849-1943)
Tytuł: Ostatnie słowo w sporze o przeistoczenie gmachu poszpitalnego na Muzeum Narodowe / oprac. Tadeusz Stryjeński.
Adres wydawniczy: Kraków : Druk. "Czasu", 1927 (Kraków : Druk. "Czasu").
Opis fizyczny: 14 s. ; 17 cm.
Uwaga: Odb. z: "Czas" ; nr 151 z 7 lipca 1927.
Temat: Muzeum Narodowe (Kraków) - historia - 1901-1939 r
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (N 1927 (1)) sygn. I 5023 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Stryjeński Tadeusz (1849-1943)
Tytuł: Witraże Józefa Mehoffera w kolegjacie św. Mikołaja we Fryburgu ; Polacy we Fryburgu / Tadeusz Stryjeński.
Adres wydawniczy: Kraków : [b. w.], 1929 (Kraków : Drukarnia "Przeglądu Powszechnego") .
Opis fizyczny: 30, [1] s., [11] k. tabl. ; 23 cm.
Uwaga: Odb. z: Przegląd Powszechny.
Temat: Mehoffer Józef (1869-1946)
Temat: Malarstwo sakralne polskie - 19-20 w
Temat: Witraże - Szwajcaria - 19-20 w
Temat: Fryburg Szwajcarski - kościół św. Mikołaja
Hasło dodatkowe: Stryjeński, Tadeusz (1849-1943). Polacy we Fryburgu
Hasło dodatkowe: Drukarnia "Przeglądu Powszechnego"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10916 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Szydłowski Tadeusz (1883-1942)
Tytuł: O pałacach wiejskich i dworach z epoki po Stanisławie Auguście i budowniczym królewskim Jakóbie Kubickim / oprac.: Tadeusz Szydłowski i Tadeusz Stryjeński.
Wariant tytułu: O pałacach wiejskich i dworach z epoki po Stanisławie Auguście i budowniczym królewskim Jakubie Kubickim
Adres wydawniczy: Warszawa : Gebethner i Wolff, 1925 (Kraków : Druk. Przemysłowa).
Opis fizyczny: 50 s. : il. : err. ; 32 cm.
Uwaga: Nakł. 1000 egz., w tym 100 numerowanych, z podpisem aut. wyłączonych z handlu.
Temat: Kubicki Jakub (1758-1833) - twórczość
Temat: Dwory - Polska - 18-19 w. - szkice
Temat: Zamki i pałace - Polska - 18-19 w. - szkice
Hasło dodatkowe: Stryjeński, Tadeusz (1849-1943).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 1663 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Szydłowski Tadeusz (1883-1942)
Tytuł: O pałacach wiejskich i dworach z epoki po Stanisławie Auguście i budowniczym królewskim Jakóbie Kubickim / oprac.: Tadeusz Szydłowski i Tadeusz Stryjeński.
Wariant tytułu: O pałacach wiejskich i dworach z epoki po Stanisławie Auguście i budowniczym królewskim Jakubie Kubickim
Adres wydawniczy: Warszawa : Gebethner i Wolff, 1925 (Kraków : Druk. Przemysłowa).
Opis fizyczny: 50 s. : il. : err. ; 32 cm.
Uwaga: Nakł. 1000 egz., w tym 100 numerowanych, z podpisem aut. wyłączonych z handlu.
Temat: Kubicki Jakub (1758-1833) - twórczość
Temat: Dwory - Polska - 18-19 w. - szkice
Temat: Zamki i pałace - Polska - 18-19 w. - szkice
Hasło dodatkowe: Stryjeński, Tadeusz (1849-1943).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. III 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Stryjeński Tadeusz (1849-1943)
Tytuł: Kaplica zamkowa w Żywcu / architekci Tadeusz Stryjeński i Franciszek Mączyński.
Adres wydawniczy: [B. m. : b. w.], 1906.
Opis fizyczny: [4] s., [1] k. tabl. : il. ; 29 cm.
Uwaga: Odb. z: "Przegląd Techniczny" ; 1906.
Temat: Mączyński Franciszek (1874-1947) - twórczość
Temat: Stryjeński Tadeusz (1849-1943) - twórczość
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 1901-1914 r
Temat: Żywiec - Zamek - Kaplica - historia
Hasło dodatkowe: Mączyński, Franciszek (1874-1947).
Wersja elektroniczna: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/540231/edition/448398/content
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 2490, sygn. III 1782 (2 egz.)
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 1177
No cover
Book
In basket
Autor: Estreicher Stanisław (1869-1939)
Tytuł: Bliższe szczegóły odnoszące się do sprawy zamierzonej w r. 1896 przez Wyspiańskiego polichromji kościoła św. Krzyża : listy St. Estreichera, J. Mehoffera i T. Stryjeńskiego.
Wariant tytułu: Bliższe szczegóły odnoszące się do sprawy zamierzonej w r. 1896 przez Wyspiańskiego polichromii kościoła św. Krzyża
Adres wydawniczy: [Kraków : b. w., 1932] (Kraków : Drukarnia Przemysłowa).
Opis fizyczny: 33 s. ; 18 cm.
Uwaga: Tłoczono jako rękopis.
Temat: Malarstwo monumentalne - Polska - 19-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Listy polskie - 19 w
Hasło dodatkowe: Mehoffer, Józef (1869-1946).
Hasło dodatkowe: Stryjeński, Tadeusz (1849-1943).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. I 5690 (1 egz.)
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 574, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 573, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 572, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 571, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 570, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 569, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 568, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 567, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 566, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 565, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 564, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 563, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 562, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 561, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 560, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 559, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 558, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 557, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 556, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 555, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 554, Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 553
No cover
Journal
In basket
Tytuł: La Pologne Alliée : revue de la presse polonaise et bulletin des affaires de Pologne / publié a Cracovie par le Comité de Réception des Missions Interalliées ; redacteur: Henrie Elzenberg ; redaktor odpowiedzialny: Tadeusz Stryjeński.
Adres wydawniczy: Cracovie : [b. w.], 1919 (Cracovie : Imprimerie Industrielle (Drukarnia Przemysłowa)).
Opis fizyczny: 23 cm.
Częstotliwość: Niereg.
Hasło dodatkowe: Elzenberg, Henryk (1887-1967).
Hasło dodatkowe: Stryjeński, Tadeusz (1849-1943).
Hasło dodatkowe: Comité de Réception des Missions Interalliées
Hasło dodatkowe: Drukarnia Przemysłowa
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II 2662
1919, no 1 (mars) [1919, no 1 (mars)]
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again