Form of Work
Książki
(8)
Status
available
(8)
Branch
Magazyn
(8)
Author
Skoczek Tadeusz (1955- )
(3)
Struzik Adam (1957- )
(3)
Struzik Adam (1957- ). Słowo wstępne
(3)
Białecka Małgorzata (regionalistyka). Kazimierz Andrzej Starościński (1899-1959). O pewnym księdzu i płockim hejnale
(1)
Białecka Małgorzata (regionalistyka). Mirosław Lachman (1850-1883) Wacław Lachman (1880-1963). Tata Arcyharfiarza
(1)
Białecka Małgorzata (regionalistyka). Panteon Żołnierzy Wyklętych Mazowsza. Przywrócić pamięc godnie pochować
(1)
Białecka Małgorzata (regionalistyka). Rodzina Bronarskich Stefan Bronarski ps. Liść (1916-1951). Matka czeka na syna
(1)
Białecka Małgorzata (regionalistyka). Wincenty Fabian Orzeszkowski (1801-1887). Prałat i dobrodziej
(1)
Bilska-Ciećwierz Magdalena. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza Polski Europy .Druga wojna światowa
(1)
Bilska-Ciećwierz Magdalena. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza Polski Europy. Druga Rzeczypospolita
(1)
Bilska-Ciećwierz Magdalena. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza Polski Europy. W drodze do niepodległości. Pierwsza wojna światowa
(1)
Chlewiński Zbigniew (1954- )
(1)
Cichoń Krzysztof. Antypody modernizmu
(1)
Engelgard Jan (1957- ). Ziemie Zachodnie i Północne w polskiej myśli zachodniej
(1)
Grochowska-Iwańska Krystyna. Ludwika Dąbrowska (1844-1899). Płocka potentatka i dobrodziejka
(1)
Gurda-Jaroszewska Milena. Aleksy Gawriłowicz Kiriuszyn (1886-1972). Malarz płockiej ulicy
(1)
Gurda-Jaroszewska Milena. Ignacy Wincenty Teofil Smoleński (1816-1899). Człowiek bogaty wiarą
(1)
Gurda-Jaroszewska Milena. Z miłości do małej ojczyzny
(1)
Guttmejer Karol. Ratowo. Zespół bernardyński - architektura i funkcja
(1)
Horodyska-Gizińska Ewa. Halina Rutska (1868-1932) Stefan Rutski (1855-1932). Płoccy entuzjaści
(1)
Jagla Jowita (1972- ). Sekretna rozmowa z Bogiem. Kolekcja zachowanych wotów z sanktuarium św. Antoniego z Padwy
(1)
Jaroszewska Ewa
(1)
Kordala Tomasz (1958- )
(1)
Kordala Tomasz (1958- ). O historii Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Spojrzenie z perspektywy dwóch wieków. Lata 1907-1949
(1)
Kordala Tomasz (1958- ). O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza Polski Europy. Mazowsze wczesnopiastowskie. Początki Płocka
(1)
Kordala Tomasz (1958- ). O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza Polski Europy. Płock w średniowieczu
(1)
Kordala Tomasz (1958- ). O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza Polski Europy. W kręgu XVII i XVIII wieku
(1)
Kotecki Andrzej (1955- )
(1)
Kotecki Andrzej (1955- ). Ziemie Odzyskane w plakacie
(1)
Kotecki Andrzej. Ochrona dóbr kultury w plakacie
(1)
Kozłowska-Głębowicz Ewa. Prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zespole klasztornym w Ratowie w latach 2006-2019
(1)
Krupska-Łyczak Katarzyna. Malowidła z pobernardyńskiego sanktuarium św. Antoniego z Padwy
(1)
Kruszewski Zbigniew Paweł (1949- ). Słowo wstępne od Jubilata
(1)
Kuffel Romana
(1)
Kuffel Romana. Ignacy Lasocki (1860-1933). Ten który brał biedę za rogi
(1)
Kuffel Romana. Julian Kurowski (1826-1885). Pozłacana bieda
(1)
Kuffel Romana. Maria Płoska (1866-1949) Władysław Płoski (1861-1946) Jan Płoski (1896-1920) Stanisław Płoski (1897-1920) Kazimierz Płoski (1901-1959). Cieniom chwała
(1)
Kuffel Romana. Michał Wilhelm du Laurans (1873-1959). Ostatnia przystań
(1)
Kuffel Romana. Piotr Pawłowski (1818 lub 1819-1882). Zwierciadło życia
(1)
Kuffel Romana. Robert Gundlach (1871-1934). Człowiek renesansu
(1)
Kuffel Romana. Stanisław Pyrowicz (1816-1880) Stanisław Witold Pyrowicz (1846-1916) Ludwik Pyrowicz (1859-1910) Józef Pyrowicz (1826-1927). Nie(daleko) pada jabłko od jabłoni
(1)
Kuffel Romana. Szymon Kossobudzki (1869-1934). Stąd do nieśmiertelności
(1)
Kuffel Romana. Zenon Ihnatowicz (1889-1911). Ścichło serce... ból ukoił zimny grobu cień
(1)
Libera Piotr (1951- )
(1)
Lolo Radosław (1971- ). Wpływ klasztorów bernardyńskich w diecezji płockiej na życie religijne i kulturę szlachty mazowieckiej
(1)
Michalec Beata (1964- ). Świadomość. Patriotyzm. Pamięć
(1)
Michalska-Tusz Danuta. Felix Tuszyński - artysta przyjaciel mąż
(1)
Miecznikowski Zbigniew. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza Polski Europy. Mazowsze plemienne
(1)
Miecznikowski Zbigniew. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza Polski Europy. Wiek XVI - złoty wiek miasta
(1)
Nowakowski Andrzej (1971- )
(1)
Nowakowski Andrzej (1971- ). Szanowni Państwo!
(1)
Nowakowski Andrzej (1971- ). Słowo Prezydenta Miasta Płocka
(1)
Pawłowski Bogdan
(1)
Puchalska Alicja. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza Polski Europy. Tradycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku
(1)
Rydzewska Barbara
(1)
Rydzewska Barbara. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza Polski Europy. Pod pruskim zaborem
(1)
Rydzewska Barbara. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza Polski Europy. W epoce napoleońskiej
(1)
Rydzewska Barbara. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza Polski Europy. W kręgu XVII i XVIII wieku
(1)
Sitnik Aleksander Krzysztof (1971- ). Bernardyni i ich placówki klasztorne na północnym Mazowszu (Ratowo oraz Przasnysz Ostrołęka i Strzegocin)
(1)
Sito Jakub (1961- ). Ściennofilarowy system architektury sakralnej w Europie i na Mazowszu a kościół Bernardynów w Ratowie
(1)
Skoczek Tadeusz (1955- ). Ważne i mało znane. Plakaty w zbiorach Muzeum Niepodległości
(1)
Skoczek Tadeusz (1955- ). Świadomość. Patriotyzm. Pamięć
(1)
Sobieraj Leonard (1957- )
(1)
Sobieraj Leonard (1957- ). Kolekcja prac Feliksa Tuszyńskiego ze zbiorów MMP
(1)
Sobieraj Leonard (1957- ). O historii Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Spojrzenie z perspektywy dwóch wieków. Lata 1949-2021
(1)
Sobieraj Leonard (1957- ). Przedmowa
(1)
Sobieraj Leonard (1957- ). Wprowadzenie
(1)
Stanilewicz Karolina. Szaty liturgiczne w sanktuarium św. Antoniego z Padwy
(1)
Stołoska-Fuz Katarzyna. O historii Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Spojrzenie z perspektywy dwóch wieków. Lata 1821 - około 1838
(1)
Stołoska-Fuz Katarzyna. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza Polski Europy. Pod zaborem rosyjskim. Czas pracy organicznej
(1)
Stołoska-Fuz Katarzyna. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza Polski Europy. Pod zaborem rosyjskim. Powstanie styczniowe
(1)
Stołoska-Fuz Katarzyna. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza Polski Europy. Pod zaborem rosyjskim. Płock w latach 1815-1860
(1)
Stołoska-Fuz Katarzyna. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza Polski Europy. Pod zaborem rosyjskim. Wielokulturowość Płocka
(1)
Struzik Adam (1957- ). List gratulacyjny
(1)
Struzik Adam (1957- ). Szanowni Państwo
(1)
Struzik Adam (1957- ). Słowo Marszałka Województwa Mazowieckiego
(1)
Struzik Adam Krzysztof
(1)
Sulewska Renata. Graficzne wzory wyposażenia sanktuarium św. Antoniego z Padwy
(1)
Szatkowska Lena (1947- ). Adam Pankowski (1901-2005). Że kule gwizdały to głupstwo
(1)
Szumlicka-Rychlik Grażyna (1966- ). Towarzystwo Naukowe Płockie i jego zbiory 1820-2020
(1)
Tryka Grażyna (1953- ). O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza Polski Europy. Dzieje pieniądza polskiego
(1)
Wagner Arkadiusz (1976- )
(1)
Wardzyński Michał (1975- )
(1)
Wardzyński Michał (1975- ). Podalpejskie i brodnickie reminiscencje na Mazowszu. Geneza rokokowego wystroju pielgrzymkowej świątyni bernardyńskiej w Ratowie
(1)
Wardzyński Michał (1975- ). Wprowadzenie
(1)
Wasilewska Alicja. Z Melbourne do Płocka
(1)
Woźniak Michał (1952- ). Przedmioty liturgiczne ze srebra i innych metali w kościele pobernardyńskim w Ratowie
(1)
Zaremba Szymon. Wystawa prac Feliksa Tuszyńskiego ze zbiorów MMP
(1)
Łyjak Wiktor Z. (1954- ). Perła Mazowsza. Unikatowa realizacja ryciny Johanna Jacoba Schublera z projektem prospektu organowego
(1)
Year
2020 - 2023
(6)
2010 - 2019
(2)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Muzeum Niepodległości (Warszawa)
(3)
Plakat polski
(3)
Muzeum Mazowieckie (Płock)
(2)
Architektura sakralna polska
(1)
Bernardyni
(1)
Cmentarze
(1)
Ekslibrisy
(1)
Klasztory (bud.)
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Oprawy książkowe
(1)
Plakat radziecki
(1)
Propaganda wojenna
(1)
Płock
(1)
Płocka Galeria Sztuki
(1)
Rysunek polski
(1)
Sanktuaria
(1)
Stare druki
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Towarzystwa naukowe
(1)
Towarzystwo Naukowe Płockie
(1)
Tuszynski, Felix
(1)
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921
(1)
Wystawy historyczne
(1)
Zbiory biblioteczne
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Subject: time
1901-
(4)
1801-
(3)
2001-0
(3)
2001-
(2)
1301-
(1)
1401-
(1)
1501-
(1)
1601-
(1)
1701-
(1)
1918-
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Płock
(2)
Polska Północna
(1)
Polska Zachodnia
(1)
Ratowo
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(5)
Materiały konferencyjne
(1)
9 results Filter
Authority data
Struzik Adam (1957- ) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Struzik Adam Krzysztof
Book
In basket
Autor: Kotecki Andrzej (1955- )
Tytuł: Ochrona dóbr kultury : plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie : katalog wystawy / pod redakcją Tadeusza Skoczka ; [autor tekstu Andrzej Kotecki].
Wariant tytułu: Plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości, 2021.
Opis fizyczny: 59 s. : il. kolor. ; 28 cm.
Uwaga: Katalog wystawy prezentowanej w Galerii Plakatu Muzeum Niepodległości, Warszawa, 24 marca-15 kwietnia 2021 r.
Uwaga: U dołu k. przedtyt.: 30 lat Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach.
Temat: Muzeum Niepodległości Warszawa - wystawy - 2021
Temat: Muzeum Niepodległości Warszawa - zbiory - 20-21 w
Temat: Ochrona zabytków - wystawy - Polska - 20-21 w
Temat: Plakat polski - tematyka - wystawy - 20-21 w
Temat: Plakat polski - zbiory - Polska - 19-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Skoczek, Tadeusz (1955- ).
Hasło dodatkowe: Kotecki, Andrzej. Ochrona dóbr kultury w plakacie
Hasło dodatkowe: Struzik, Adam (1957- ). Słowo wstępne
Hasło dodatkowe: Muzeum Niepodległości (Warszawa)
ISBN: 978-83-66640-45-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 26245 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Świadomość, patriotyzm, pamięć : plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie / pod redakcją Tadeusza Skoczka.
Wariant tytułu: Plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Muzeum Niepodległości, 2020.
Opis fizyczny: 71 s. : il. kolor. ; 28 cm.
Uwaga: Na k. przedtyt.: Temat badawczy: Pokolenie Polski Niepodległej W/UMWM-UU/UM/KP/2410/2020.
Uwaga: U dołu k. przedtyt.: 30 lat Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Uwaga: Katalog wystawy prezentowanej w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, 9 listopada 2020 - 10 stycznia 2021, wystawa dostępna w Internecie.
Uwaga: Dostępny także w wersji elektronicznej.
Temat: Muzeum Niepodległości Warszawa - wystawy - 2020-2021
Temat: Muzeum Niepodległości Warszawa - zbiory - 20 w
Temat: Plakat polski - tematyka - wystawy - 1918-1939 r
Temat: Plakat polski - zbiory - Polska - 1918-1939 r
Temat: Plakat radziecki - tematyka - wystawy - 1918-1939 r
Temat: Plakat radziecki - zbiory - Polska - 1918-1939 r
Temat: Propaganda wojenna - wystawy - Polska - 1918-1939 r
Temat: Świadomość narodowa - Polska - 1918-1939 r
Temat: Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 - wystawy
Temat: Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 - zbiory - Polska
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Skoczek, Tadeusz (1955- ).
Hasło dodatkowe: Michalec, Beata (1964- ). Świadomość. Patriotyzm. Pamięć
Hasło dodatkowe: Skoczek, Tadeusz (1955- ). Świadomość. Patriotyzm. Pamięć
Hasło dodatkowe: Struzik, Adam (1957- ). Słowo wstępne
Hasło dodatkowe: Muzeum Niepodległości (Warszawa)
ISBN: 978-83-66640-17-7
Wersja elektroniczna: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/publication/87322 (Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 26244 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Wagner Arkadiusz (1976- )
Tytuł: Dwieście artefaktów na dwusetlecie Towarzystwa Naukowego Płockiego : katalog wystawy / opracował Arkadiusz Wagner ; [indeks nazwisk: Ewa Jaroszewska].
Adres wydawniczy: Płock : Muzeum Mazowieckie w Płocku, 2020.
Opis fizyczny: 342, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 31 cm.
Uwaga: Publikacja ukazała się z okazji jubileuszu 200-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego.
Uwaga: Katalog wystawy zorg. przez Towarzystwo Naukowe Płockie w Muzeum Mazowieckim w Płocku, październik - listopad 2020.
Uwaga: Bibliogr. s. 314-334 i przy notach katalogowych. Indeks.
Uwaga: Publikacja ukazała się przy finansowym wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Temat: Muzeum Mazowieckie Płock - wystawy - 2020
Temat: Towarzystwo Naukowe Płockie - zbiory - 14-18 w
Temat: Ekslibrisy - wystawy - 15-18 w
Temat: Ekslibrisy - zbiory - Polska - 15-18 w
Temat: Oprawy książkowe - wystawy - 15-18 w
Temat: Oprawy książkowe - zbiory - Polska - 15-18 w
Temat: Stare druki - wystawy
Temat: Stare druki - zbiory - Polska
Temat: Towarzystwa naukowe - Polska - 19-21 w
Temat: Zbiory biblioteczne - wystawy - 14-18 w
Temat: Zbiory biblioteczne - Polska - 14-18 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Jaroszewska, Ewa.
Hasło dodatkowe: Kruszewski, Zbigniew Paweł (1949- ). Słowo wstępne od Jubilata
Hasło dodatkowe: Sobieraj, Leonard (1957- ). Przedmowa
Hasło dodatkowe: Struzik, Adam (1957- ). List gratulacyjny
Hasło dodatkowe: Szumlicka-Rychlik, Grażyna (1966- ). Towarzystwo Naukowe Płockie i jego zbiory 1820-2020
Hasło dodatkowe: Muzeum Mazowieckie (Płock)
ISBN: 978-83-64676-48-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 25153 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Powrót nad Odrę i Bałtyk : plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie / pod redakcją Tadeusza Skoczka ; [autorzy tekstów Jan Engelgard, Andrzej Kotecki, Tadeusz Skoczek].
Wariant tytułu: Plakaty ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Niepodległości w Warszawie, 2015.
Opis fizyczny: 102, [1] s. : il. kolor. ; 28 cm.
Uwaga: U dołu k. przedtyt.: 25 lat Muzeum Niepodległości.
Uwaga: Katalog wystawy prezentowanej w Muzeum Niepodległości w Warszawie, 4 maja - 13 lipca 2015.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach do art.
Uwaga: Dostępny również w wersji elektronicznej.
Temat: Muzeum Niepodległości Warszawa - wystawy - 2015
Temat: Muzeum Niepodległości Warszawa - zbiory - od 1944 r
Temat: Plakat polski - tematyka - wystawy - od 1944 r
Temat: Plakat polski - zbiory - Polska - od 1944 r
Temat: Polska Północna - w sztuce polskiej - wystawy - od 1944 r
Temat: Polska Zachodnia - w sztuce polskiej - wystawy - od 1944 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Skoczek, Tadeusz (1955- ).
Hasło dodatkowe: Engelgard, Jan (1957- ). Ziemie Zachodnie i Północne w polskiej myśli zachodniej
Hasło dodatkowe: Kotecki, Andrzej (1955- ). Ziemie Odzyskane w plakacie
Hasło dodatkowe: Skoczek, Tadeusz (1955- ). Ważne i mało znane. Plakaty w zbiorach Muzeum Niepodległości
Hasło dodatkowe: Struzik, Adam (1957- ). Słowo wstępne
Hasło dodatkowe: Muzeum Niepodległości (Warszawa)
ISBN: 978-83-62235-74-2
Wersja elektroniczna: http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/doccontent?id=36532 (Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 26276 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Felix Tuszyński : antypody modernizmu : wystawa rysunku i malarstwa : 14.12.2016 - 15.01.2017, [Płocka Galeria Sztuki].
Wariant tytułu: Antypody modernizmu
Adres wydawniczy: Płock : Płocka Galeria Sztuki, 2016.
Opis fizyczny: 66, [1] s. : il. kolor. ; 28 cm.
Temat: Tuszynski Felix 1922-2016 - wystawy
Temat: Płocka Galeria Sztuki - wystawy - 2016-2017
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1944 r
Temat: Rysunek polski - wystawy - od 1989 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Cichoń, Krzysztof. Antypody modernizmu
Hasło dodatkowe: Michalska-Tusz, Danuta. Felix Tuszyński - artysta, przyjaciel, mąż
Hasło dodatkowe: Nowakowski, Andrzej (1971- ).
Hasło dodatkowe: Sobieraj, Leonard (1957- ). Kolekcja prac Feliksa Tuszyńskiego ze zbiorów MMP
Hasło dodatkowe: Struzik, Adam (1957- ).
Hasło dodatkowe: Wasilewska, Alicja. Z Melbourne do Płocka
Hasło dodatkowe: Zaremba, Szymon. Wystawa prac Feliksa Tuszyńskiego ze zbiorów MMP
Hasło dodatkowe: Płocka Galeria Sztuki
ISBN: 978-83-61256-82-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 22477 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Miejsce, które ratuje : prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą / redakcja naukowa Michał Wardzyński.
Wariant tytułu: Prostota franciszkańska i rokokowa ekspresja w założeniu pielgrzymkowym w Ratowie nad Wkrą
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Neriton ; Ratowo : Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie, 2020.
Opis fizyczny: 364 s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Uwaga: Materiały z konf.: Ratowo, 15-16 października 2019 r.
Uwaga: Bibliogr. s. 199-218. Indeksy.
Uwaga: Tekst częśc. równol. łac., pol. Streszcz. ang. przy art.
Temat: Bernardyni - Polska - 16-19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Architektura sakralna polska - 17-19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Klasztory bud. - Polska - 17-19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - 17-19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sanktuaria - Polska - 17-19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna polska - 17-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Ratowo - kościół św. Antoniego Padewskiego - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Wardzyński, Michał (1975- ).
Hasło dodatkowe: Guttmejer, Karol. Ratowo. Zespół bernardyński - architektura i funkcja
Hasło dodatkowe: Jagla, Jowita (1972- ). Sekretna rozmowa z Bogiem. Kolekcja zachowanych wotów z sanktuarium św. Antoniego z Padwy
Hasło dodatkowe: Kozłowska-Głębowicz, Ewa. Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zespole klasztornym w Ratowie w latach 2006-2019
Hasło dodatkowe: Krupska-Łyczak, Katarzyna. Malowidła z pobernardyńskiego sanktuarium św. Antoniego z Padwy
Hasło dodatkowe: Libera, Piotr (1951- ).
Hasło dodatkowe: Lolo, Radosław (1971- ). Wpływ klasztorów bernardyńskich w diecezji płockiej na życie religijne i kulturę szlachty mazowieckiej
Hasło dodatkowe: Łyjak, Wiktor Z. (1954- ). Perła Mazowsza. Unikatowa realizacja ryciny Johanna Jacoba Schüblera z projektem prospektu organowego
Hasło dodatkowe: Pawłowski, Bogdan.
Hasło dodatkowe: Sitnik, Aleksander Krzysztof (1971- ). Bernardyni i ich placówki klasztorne na północnym Mazowszu (Ratowo oraz Przasnysz, Ostrołęka i Strzegocin)
Hasło dodatkowe: Sito, Jakub (1961- ). Ściennofilarowy system architektury sakralnej w Europie i na Mazowszu a kościół Bernardynów w Ratowie
Hasło dodatkowe: Stanilewicz, Karolina. Szaty liturgiczne w sanktuarium św. Antoniego z Padwy
Hasło dodatkowe: Struzik, Adam (1957- ).
Hasło dodatkowe: Sulewska, Renata. Graficzne wzory wyposażenia sanktuarium św. Antoniego z Padwy
Hasło dodatkowe: Wardzyński, Michał (1975- ). Podalpejskie i brodnickie reminiscencje na Mazowszu. Geneza rokokowego wystroju pielgrzymkowej świątyni bernardyńskiej w Ratowie
Hasło dodatkowe: Wardzyński, Michał (1975- ). Wprowadzenie
Hasło dodatkowe: Woźniak, Michał (1952- ). Przedmioty liturgiczne ze srebra i innych metali w kościele pobernardyńskim w Ratowie
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Neriton
Hasło dodatkowe: Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy (Ratowo)
ISBN: 978-83-66018-68-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 26200 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Przystanek Płock : czas życia - czas cmentarzy / pod redakcją Romany Krystyny Kuffel.
Wariant tytułu: Czas życia - czas cmentarzy
Adres wydawniczy: Płock : Stowarzyszenie "Starówka Płocka", 2020.
Opis fizyczny: 391 s. : il. (gł. kolor.) ; 28 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 367-379. Indeks.
Temat: Cmentarze - ochrona i konserwacja - Polska - 21 w
Temat: Cmentarze - Polska - 20-21 w
Temat:
Temat: Płock - biografie - 19-20 w
Temat: Płock - cmentarze
Hasło dodatkowe: Kuffel, Romana.
Hasło dodatkowe: Białecka, Małgorzata (regionalistyka). Kazimierz Andrzej Starościński (1899-1959). O pewnym księdzu i płockim hejnale
Hasło dodatkowe: Białecka, Małgorzata (regionalistyka). Mirosław Lachman (1850-1883), Wacław Lachman (1880-1963). Tata Arcyharfiarza
Hasło dodatkowe: Białecka, Małgorzata (regionalistyka). Panteon Żołnierzy Wyklętych Mazowsza. Przywrócić pamięc, godnie pochować
Hasło dodatkowe: Białecka, Małgorzata (regionalistyka). Rodzina Bronarskich, Stefan Bronarski ps. Liść (1916-1951). Matka czeka na syna
Hasło dodatkowe: Białecka, Małgorzata (regionalistyka). Wincenty Fabian Orzeszkowski (1801-1887). Prałat i dobrodziej
Hasło dodatkowe: Grochowska-Iwańska, Krystyna. Ludwika Dąbrowska (1844-1899). Płocka potentatka i dobrodziejka
Hasło dodatkowe: Gurda-Jaroszewska, Milena. Aleksy Gawriłowicz Kiriuszyn (1886-1972). Malarz płockiej ulicy
Hasło dodatkowe: Gurda-Jaroszewska, Milena. Ignacy Wincenty Teofil Smoleński (1816-1899). Człowiek bogaty wiarą
Hasło dodatkowe: Gurda-Jaroszewska, Milena. Z miłości do małej ojczyzny
Hasło dodatkowe: Horodyska-Gizińska, Ewa. Halina Rutska (1868-1932), Stefan Rutski (1855-1932). Płoccy entuzjaści
Hasło dodatkowe: Nowakowski, Andrzej (1971- ). Szanowni Państwo!
Hasło dodatkowe: Kuffel, Romana. Ignacy Lasocki (1860-1933). Ten, który brał biedę za rogi
Hasło dodatkowe: Kuffel, Romana. Julian Kurowski (1826-1885). Pozłacana bieda
Hasło dodatkowe: Kuffel, Romana. Maria Płoska (1866-1949), Władysław Płoski (1861-1946), Jan Płoski (1896-1920), Stanisław Płoski (1897-1920), Kazimierz Płoski (1901-1959). Cieniom chwała
Hasło dodatkowe: Kuffel, Romana. Michał Wilhelm du Laurans (1873-1959). Ostatnia przystań
Hasło dodatkowe: Kuffel, Romana. Piotr Pawłowski (1818 lub 1819-1882). Zwierciadło życia
Hasło dodatkowe: Kuffel, Romana. Robert Gundlach (1871-1934). Człowiek renesansu
Hasło dodatkowe: Kuffel, Romana. Stanisław Pyrowicz (1816-1880), Stanisław Witold Pyrowicz (1846-1916), Ludwik Pyrowicz (1859-1910), Józef Pyrowicz (1826-1927). Nie(daleko) pada jabłko od jabłoni
Hasło dodatkowe: Kuffel, Romana. Szymon Kossobudzki (1869-1934). Stąd do nieśmiertelności
Hasło dodatkowe: Kuffel, Romana. Zenon Ihnatowicz (1889-1911). Ścichło serce... ból ukoił zimny grobu cień
Hasło dodatkowe: Struzik, Adam (1957- ). Szanowni Państwo
Hasło dodatkowe: Szatkowska, Lena (1947- ). Adam Pankowski (1901-2005). Że kule gwizdały, to głupstwo
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Starówka Płocka
ISBN: 978-83-913478-0-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 25758 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: X wieków Płocka : dzieje i ekspozycja historyczno-regionalna Muzeum Mazowieckiego w Płocku / Leonard Sobieraj redaktor naczelny ; Tomasz Kordala, Barbara Rydzewska redaktorzy naukowi ; Zbigniew Chlewiński redaktor prowadzący ; autorzy tekstów Magdalena Bilska-Ciećwierz, Tomasz Kordala, Zbigniew Miecznikowski, Alicja Puchalska, Barbara Rydzewska, Leonard Sobieraj, Katarzyna Stołoska-Fuz, Grażyna Tryka.
Wariant tytułu: Dzieje i ekspozycja historyczno-regionalna Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Wariant tytułu: Dziesięć wieków Płocka
Adres wydawniczy: Płock : Muzeum Mazowieckie w Płocku, 2021.
Opis fizyczny: 351, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 29x29 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 346-351.
Temat: Muzeum Mazowieckie Płock - 19-21 w
Temat: Wystawy historyczne - Polska - 21 w
Temat: Płock - historia
Temat: Płock - muzealnictwo - 19-21 w
Hasło dodatkowe: Sobieraj, Leonard (1957- ).
Hasło dodatkowe: Kordala, Tomasz (1958- ).
Hasło dodatkowe: Rydzewska, Barbara.
Hasło dodatkowe: Chlewiński, Zbigniew (1954- ).
Hasło dodatkowe: Bilska-Ciećwierz, Magdalena. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji "X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy". Druga Rzeczypospolita
Hasło dodatkowe: Bilska-Ciećwierz, Magdalena. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji "X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy" .Druga wojna światowa
Hasło dodatkowe: Bilska-Ciećwierz, Magdalena. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji "X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy". W drodze do niepodległości. Pierwsza wojna światowa
Hasło dodatkowe: Kordala, Tomasz (1958- ). O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji "X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy". Mazowsze wczesnopiastowskie. Początki Płocka
Hasło dodatkowe: Kordala, Tomasz (1958- ). O historii Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Spojrzenie z perspektywy dwóch wieków. Lata 1907-1949
Hasło dodatkowe: Kordala, Tomasz (1958- ). O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji "X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy". Płock w średniowieczu
Hasło dodatkowe: Kordala, Tomasz (1958- ). O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji "X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy". W kręgu XVII i XVIII wieku
Hasło dodatkowe: Miecznikowski, Zbigniew. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji "X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy". Mazowsze plemienne
Hasło dodatkowe: Miecznikowski, Zbigniew. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji "X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy". Wiek XVI - złoty wiek miasta
Hasło dodatkowe: Nowakowski, Andrzej (1971- ). Słowo Prezydenta Miasta Płocka
Hasło dodatkowe: Puchalska, Alicja. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji "X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy". Tradycje Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Hasło dodatkowe: Rydzewska, Barbara. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji "X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy". Pod pruskim zaborem
Hasło dodatkowe: Rydzewska, Barbara. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji "X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy". W epoce napoleońskiej
Hasło dodatkowe: Rydzewska, Barbara. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji "X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy". W kręgu XVII i XVIII wieku
Hasło dodatkowe: Sobieraj, Leonard (1957- ). O historii Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Spojrzenie z perspektywy dwóch wieków. Lata 1949-2021
Hasło dodatkowe: Sobieraj, Leonard (1957- ). Wprowadzenie
Hasło dodatkowe: Stołoska-Fuz, Katarzyna. O historii Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Spojrzenie z perspektywy dwóch wieków. Lata 1821 - około 1838
Hasło dodatkowe: Stołoska-Fuz, Katarzyna. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji "X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy". Pod zaborem rosyjskim. Czas pracy organicznej
Hasło dodatkowe: Stołoska-Fuz, Katarzyna. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji "X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy". Pod zaborem rosyjskim. Płock w latach 1815-1860
Hasło dodatkowe: Stołoska-Fuz, Katarzyna. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji "X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy". Pod zaborem rosyjskim. Powstanie styczniowe
Hasło dodatkowe: Stołoska-Fuz, Katarzyna. O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji "X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy". Pod zaborem rosyjskim. Wielokulturowość Płocka
Hasło dodatkowe: Struzik, Adam (1957- ). Słowo Marszałka Województwa Mazowieckiego
Hasło dodatkowe: Tryka, Grażyna (1953- ). O historii Płocka. Spojrzenie z perspektywy ekspozycji "X wieków Płocka. Płock w przestrzeni kulturowej Mazowsza, Polski, Europy". Dzieje pieniądza polskiego
Hasło dodatkowe: Muzeum Mazowieckie (Płock)
ISBN: 978-83-64676-55-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 26164 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again