Form of Work
Książki
(32)
Artykuły
(1)
Status
available
(33)
unknown
(4)
Branch
Magazyn
(33)
Dział
(4)
Author
Steinborn Bożena (1930- )
(30)
Możdżyńska-Nawotka Małgorzata
(2)
Stankiewicz Daniela
(2)
Bartosz Antoni. Muzeum dla realnego świata
(1)
Barylewska-Szymańska Ewa. Miejsca zamieszkiwania polskich władców w czasie wizyt w Gdańsku w XV - XVIII w
(1)
Borusiewicz Mirosław (1947- ). Etyka tekstu muzealnego
(1)
Buhl Franciszek
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Rewitalizacja przestrzeni miasta poprzez sztukę - przypadek Stoczni Gdańskiej
(1)
Chłapowska Teresa (1920-2010)
(1)
Dzierżyc-Horniak Anna (1975- ). Eksperyment form przestrzennych w Elblągu – niechciane dziś dziedzictwo PRL-u?
(1)
Dąb-Kalinowska Barbara (1938- )
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- )
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- ). Dylematy etyczne w muzeach czyli o prawdach
(1)
Galas Daniela
(1)
Gołaczyńska Magdalena. Happeningi Pomarańczowej Alternatywy czyli współczesny karnawał na ulicach Wrocławia
(1)
Gołubiew Zofia (1942- ). O wartościach i znaczeniach - Jubilatowi
(1)
Grubba-Thiede Dorota. Zapis równoległy” – przyczynek do badań nad twórczością i pedagogiką Andrzeja Wojciechowskiego oraz Witosława Czerwonki po 1981 r. [artystów wywodzących się z Wrocławia]
(1)
Grątkowska-Ratyńska Barbara (1952-2015)
(1)
Hayder Piotr
(1)
Howorus-Czajka Magdalena (1973- ). Iwona Zając i „Cud ciężkiej pracy” czyli artysta jako homo faber
(1)
Jasińska Anna (historia sztuki). Ogród nauk i sztuk - rzecz o Collegium Maius
(1)
Kal Elżbieta (1962- ). Ciało nieskończoność i koniugacja - o perceptach i afektach twórczości Władysława Jackiewicza Jacka Mydlarskiego i Romana Gajewskiego
(1)
Kalinowski Konstanty (1935-2002)
(1)
Karwowska-Bajdor Alicja
(1)
Kiecko Emilia. Międzynarodowa Wystawa Architektury Intencjonalnej Terra-2
(1)
Kizik Edmund (1960- )
(1)
Kizik Edmund (1960- ). Król jedzie do Gdańska
(1)
Kizik Edmund (1960- ). Rozrzutny splendor władzy
(1)
Kizik Edmund (1960- ). Uroczyste wjazdy królów polskich i członków ich rodzin do Gdańska od drugiej połowy XV do XVIII w
(1)
Kizik Edmund (1960- ). Święta i ceremonie publiczne w nowożytnym Gdańsku (XV - XVIII w.)
(1)
Kociumbas Piotr (1977- ). Dźwiękami ugoszczeni
(1)
Kozak Stanisław (1941-2004)
(1)
Kozioł Wiktoria. Ziemia przeklęta - trzy wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu jako przykład strategii instytucjonalnej
(1)
Kozłowska Izabela (architektura). Przestrzeń pamięci – pamięć przestrzeni
(1)
Kozłowski Wojciech (1961- ). Sztuka w Zielonej Górze po 1981 roku
(1)
Kriegseisen Jacek (1965- ). Król jedzie do Gdańska
(1)
Kriegseisen Jacek (1965- ). Podarki w kulturze dyplomatycznej nowożytnegho Gdańska
(1)
Kriegseisen Jacek (1965- ). Święta i ceremonie publiczne w nowożytnym Gdańsku (XV - XVIIIw.)
(1)
Krzywobłocka Bożena (1929-2004)
(1)
Kubiak Szymon Piotr (1979- ). „[…] już nie mówiąc o sztuce ludów pierwotnych”. Szczecin kultury pozaeuropejskie i polska kolonizacja „Ziem Odzyskanych”
(1)
Kulig-Posłuszny Regina
(1)
Kulig-Posłuszny Regina. Architektura „odzyskana” - z Ernestem Niemczykiem rozmawia Regina Kulig-Posłuszny
(1)
Kulig-Posłuszny Regina. W stronę innej wielokulturowej tradycji
(1)
Maciakowska Zofia. Miejsca zamieszkiwania polskich władców w czasie wizyt w Gdańsku w XV - XVIII w
(1)
Majewski Piotr (1971- ). Dziedzictwo kulturowe Polski w czasach postsocrealistycznej odwilży czyli szkic o Etyce zmarginalizowanej przez Historię
(1)
Makarewicz Zbigniew (1940- ). ARYTMIA - o niektórych aspektach artystycznej awantury na Ziemiach Zachodnich i Północnych
(1)
Makarewicz Zbigniew (1940- ). Niszowe strategie wrocławskiej neoawangardy 1981–2016
(1)
Markowska Anna (1962- )
(1)
Markowska Anna (1962- ). O płytkiej rzece i tolerancji z Bożeną Steinborn w jej warszawskim mieszkaniu na Stegnach rozmawia Anna Markowska
(1)
Markowska Anna (1962- ). W stronę innej wielokulturowej tradycji
(1)
Markowska Anna (1962- ). „Przypatrz się dobrze bo to zaraz zniknie” - z Piotrem Łukaszewiczem rozmawia Anna Markowska
(1)
Mazek Dorota
(1)
Mańkowski Zbigniew. Wizualna refleksyjność Kazimierza Nowosielskiego
(1)
Meyer Peter (1894-1984)
(1)
Mielnik Magdalena. "Na wojnę i dla przyjemności"
(1)
Męclewska Marta (1943- )
(1)
Niemczyk Ernest (1941- ). Architektura „odzyskana” - z Ernestem Niemczykiem rozmawia Regina Kulig-Posłuszny
(1)
Niezabitowski Michał (1962- ). Muzeum i urok opowieści
(1)
Ostrowska Barbara (1950- )
(1)
Patalong Kazimierz
(1)
Pokrzywnicki Jacek (filologia klasyczna). Wystąpienie oratorskie Vincentiusa Fabriciusa z okazji wjazdu Ludwiki Marii Gonzagi d Gdańska w 1646 r
(1)
Polkowska-Nowak Grażyna. Muzea w moim życiu
(1)
Polkowska-Nowak Grażyna. O Profesorze Stanisławie Waltosiu słów kilka
(1)
Polkowska-Nowak Grażyna. Stanisław Waltoś - publikacje z zakresu dziejów kultury
(1)
Potocka Maria Anna (1950- ). Antropologia alternatywy
(1)
Rawski Tadeusz (1924- )
(1)
Rek-Lipczyńska Agnieszka. Przestrzeń pamięci – pamięć przestrzeni
(1)
Rosset Tomasz Feliks de (1958- ). Nowoczesne paryskie kolekcjonerstwo artystyczne
(1)
Rottermund Andrzej (1941- ). Zamek Królewski w Warszawie - pomnik czy muzeum?
(1)
Ruksza Stanisław (1979- ). „Nie lubię zamkniętych systemów” - ze Stachem Rukszą rozmawia Daria Skok
(1)
Ruszczycówna Janina (1914-1988)
(1)
Siekierka Michał. Współczesne miejsca pamięci: pomniki tablice mogiły w kontekście upamiętnienia tradycji i kultury Kresów na terenie województwa dolnośląskiego
(1)
Skok Daria. „Nie lubię zamkniętych systemów” - ze Stachem Rukszą rozmawia Daria Skok
(1)
Stefański Krzysztof (1955- ). Sky Tower Leszka Czarneckiego symbol Wrocławia XXI wieku i jego miejsce w sylwetce miasta
(1)
Steinborn Adam
(1)
Steinborn B
(1)
Steinborn Bozena
(1)
Steinborn Bożena (1930- ). Kozłówka - zwierciadło muzealniczych wątpliwości
(1)
Steinborn Bożena (1930- ). Na marginesie obrazów Bartholomausa Milwitza na wjazd królowej Ludwiki Marii Gonzagi do Gdańska 11 lutego 1646 r
(1)
Steinborn Bożena (1930- ). O płytkiej rzece i tolerancji z Bożeną Steinborn w jej warszawskim mieszkaniu na Stegnach rozmawia Anna Markowska
(1)
Stopka Krzysztof (1958- ). Kilka uwag na temat fundacji obrazu Ukrzyżowanie w Collegium Maius
(1)
Suchan Jarosław (1966- ). Muzeum jako happening
(1)
Szmelter Iwona (1952- ). Ethos pathos logos a stymulacja ochrony dziedzictwa kultury
(1)
Tarnowski Józef. Przełom postmodernistyczny w architekturze polskiej: odbudowa Starego Miasta w Elblągu
(1)
Wajda Andrzej (1926-2016). Na urodziny Profesora Stanisława Waltosia
(1)
Waltoś Stanisław (1932- ). Muzea w moim życiu
(1)
Witczak Agnieszka. Opisy wjazdu Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery z 1677 r. w gdańskiej poezji okilicznościowej
(1)
Woźniak Michał (1952- ). Dlaczego powinniśmy wystrzegać się muzeów narracyjnych?
(1)
Wyka Ewa. Muzeum uczelniane a akademickie dziedzictwo naukowe
(1)
Zachwatowicz Krystyna (1930- ). Na urodziny Profesora Stanisława Waltosia
(1)
Zelmańska-Lipnicka Anna. Galeria Koło (1995–2003) – przestrzeń otwarta
(1)
Ziejka Franciszek (1940-2020). Zanieśmy prochy Mickiewicza na Wawel!
(1)
Ziemba Antoni (1960- )
(1)
Zlat Mieczysław (1927-2014)
(1)
Zybert Elżbieta Barbara. Polacy i Droga Krzyżowa w Jerozolimie
(1)
Łukaszewicz Piotr (1940- )
(1)
Łukaszewicz Piotr (1940- ). „Przypatrz się dobrze bo to zaraz zniknie” - z Piotrem Łukaszewiczem rozmawia Anna Markowska
(1)
Żukowski Jacek. Apparatus publicus pro adventu regis
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(8)
1970 - 1979
(4)
1960 - 1969
(7)
1950 - 1959
(3)
Country
Poland
(32)
Austria
(1)
Language
Polish
(32)
German
(1)
Subject
Muzeum Narodowe (Wrocław)
(14)
Malarstwo niemieckie
(8)
Malarstwo polskie
(8)
Malarstwo europejskie
(4)
Rysunek niemiecki
(3)
Sztuka polska
(3)
Bitwa 1794 r. pod Racławicami
(2)
Krzetuska, Hanna
(2)
Malarstwo niderlandzkie
(2)
Schultz, Daniel
(2)
Sztuka europejska
(2)
Willmann Michael (1630-1706)
(2)
Willmann, Michael
(2)
Architektura polska
(1)
Biuro Wystaw Artystycznych (Wrocław)
(1)
Dawska, Maria
(1)
Geppert, Eugeniusz
(1)
Grafika europejska
(1)
Grafika niemiecka
(1)
Kultura dworska
(1)
Monety polskie
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Gdańska
(1)
Muzeum Narodowe (Warszawa)
(1)
Renesans
(1)
Residenzgalerie Salzburg
(1)
Rękopisy
(1)
Stare druki
(1)
Sztuka niemiecka
(1)
Waltoś, Stanisław
(1)
Wjazdy monarsze
(1)
Władcy
(1)
Subject: work
Panorama Racławicka
(3)
Subject: time
1601-
(13)
1701-
(11)
1501-
(9)
1801-
(8)
1901-
(6)
1401-
(5)
1301-
(3)
Subject: place
Otmuchów
(3)
Paczków
(3)
Śląsk
(3)
Gdańsk
(2)
Polska
(1)
Pomorze
(1)
Saksonia
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(4)
Katalog zbiorów
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
Historia
(1)
34 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Steinborn Bożena (1930- )
Tytuł: Malarstwo Michała Willmanna (1630-1706) : katalog wystawy : Muzeum Śląskie we Wrocławiu - październik - listopad 1959 / [katalog oprac.: Bożena Steinborn].
Wariant tytułu: Michał Willmann
Adres wydawniczy: Wrocław : Muzeum Śląskie we Wrocławiu, 1959.
Opis fizyczny: 12, [3] s. : il. ; 21 cm.
Temat: Willmann Michael (1630-1706) - wystawy
Temat: Muzeum Narodowe (Wrocław) - wystawy - 1959
Temat: Malarstwo niemieckie - wystawy - 17-18 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Steinborn Bożena (1930- )
Tytuł: Michał Leopold Willman / Bożena Steinborn.
Adres wydawniczy: Wrocław, 1989.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Temat: Muzeum Narodowe (Wrocław) - wystawy - 1989
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 17079 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Steinborn Bożena (1930- )
Tytuł: Otmuchów i Paczków / Bożena Steinborn.
Wydanie: Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.
Opis fizyczny: 216, [2] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 17 cm.
Seria: Śląsk w Zabytkach Sztuki
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Otmuchów - zabytki - historia
Temat: Paczków - zabytki - historia
ISBN: 83-04-00885-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 6298 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Steinborn Bożena (1930- )
Tytuł: Otmuchów i Paczków / Bożena Steinborn.
Wydanie: Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.
Opis fizyczny: 216, [2] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 17 cm.
Seria: Śląsk w Zabytkach Sztuki
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Otmuchów - zabytki - historia
Temat: Paczków - zabytki - historia
ISBN: 83-04-00885-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 4443 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Steinborn Bożena (1930- )
Tytuł: Otmuchów i Paczków / Bożena Steinborn.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961.
Opis fizyczny: 144 s. : il. ; 17 cm.
Seria: Śląsk w Zabytkach Sztuki
Uwaga: Bibliogr. s. 138-140.
Temat: Otmuchów - zabytki - historia
Temat: Paczków - zabytki - historia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 2204 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Steinborn Bożena (1930- )
Tytuł: Der verspätete Wiederhall der Rudolfinischen Malerei in Schlesien : "Raub der Proserpina" von Heiz und Willmann / Bożena Steinborn.
Adres wydawniczy: Praha, 1970.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 3807 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Steinborn Bożena (1930- )
Tytuł: Wystawa malarstwa Hanny Krzetuskiej : Wrocław, Biuro Wystaw Artystycznych / Bożena Steinborn.
Adres wydawniczy: Wrocław : Biuro Wystaw Artystycznych we Wrocławiu, 1959.
Opis fizyczny: [20] s. : il. ; 16 cm.
Temat: Krzetuska Hanna (1903-1999) - wystawy
Temat: Biuro Wystaw Artystycznych (Wrocław) - wystawy - 1959
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1944 r
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 6056 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Steinborn Bożena (1930- )
Tytuł: Wystawa "W kręgu Panoramy Racławickiej" : informator / Bożena Steinborn.
Adres wydawniczy: Wrocław, [1980].
Opis fizyczny: s. ; cm.
Temat: Muzeum Narodowe (Wrocław) - zbiory
Temat: Panorama Racławicka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Kat. 11525
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 4206, sygn. I 4205, sygn. I 4204 (3 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Ze studiów nad sztuką XVI w. na Śląsku i w krajach sąsiednich / [red. B. Steinborn].
Adres wydawniczy: Wrocław : Muzeum Śląskie we Wrocławiu, 1968.
Opis fizyczny: 162 s., [32] k. tabl. ; 23 cm.
Uwaga: Materiały z konferencji zorg. przez Muzeum Śląskie we Wrocławiu 16 i 17 XII 1966 r. - Tekst częśc. fr. i niem.
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Renesans - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka europejska - 16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka polska - 16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Śląsk - sztuka - 16 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Steinborn, Bożena (1930- ).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 4195 (1 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Dział Polskiego Malarstwa i Rzeźby do roku 1764 sygn. II 4194 (1 egz.)
Authority data
Steinborn Bożena (1930- ) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Steinborn Bozena ; Steinborn B
No cover
Article
In basket
Autor: Steinborn Bożena (1930- )
Tytuł: Malarz nadworny króla : znajomi i finanse Daniela Schultza / Bożena Steinborn.
Adres wydawniczy: [Warszawa : "Neriton", 2002].
Opis fizyczny: S. 65-73 ; 24 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Barok" T. 9: 2002.
Uwaga: Egz. z korektą aut. - Dedyk. aut. dla Z. Gołubiew.
Temat: Schultz Daniel (ok. 1615-1683) - biografia
Temat: Malarstwo niemieckie - 17 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Neriton
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23915 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Michael Willmann (1630-1706) : katalog wystawy : Residenzgalerie Salzburg - 15 czerwca - 25 września 1994, Muzeum Narodowe we Wrocławiu - 22 października - 11 grudnia 1994 / [oprac. Bożena Steinborn et al.].
Adres wydawniczy: Salzburg : Barockmuseum, 1994.
Opis fizyczny: 207 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
Seria: Schriften des Salzburger Barockmuseums
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Willmann Michael (1630-1706) - wystawy
Temat: Residenzgalerie Salzburg - wystawy - 1994
Temat: Muzeum Narodowe (Wrocław) - wystawy - 1994
Temat: Malarstwo niemieckie - wystawy - 17-18 w
Temat: Rysunek niemiecki - wystawy - 17-18 w
Hasło dodatkowe: Steinborn, Bożena (1930- ).
Hasło dodatkowe: Barockmuseum (Salzburg)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 8319, sygn. III 7917 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Steinborn Bożena (1930- )
Tytuł: Eugeniusz Geppert : wystawa w salach Muzeum Śląskiego we Wrocławiu - grudzień 1962 / [tekst: Bożena Steinborn].
Adres wydawniczy: Wrocław : Red. Wydawnictw Spółdzielczych, 1962.
Opis fizyczny: [16] k. : il. ; 22 cm.
Seria: Współczesne Malarstwo Wrocławskie
Uwaga: Aut. podpis. pod tekstem.
Temat: Geppert Eugeniusz (1890-1979) - wystawy
Temat: Muzeum Narodowe (Wrocław) - wystawy - 1962
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 1956-1980 r
Hasło dodatkowe: Muzeum Śląskie (Wrocław)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 237 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Steinborn Bożena (1930- )
Tytuł: Malarstwo śląskie 1520-1620 : katalog wystawy, grudzień 1966 r. - marzec 1967 r. / Bożena Steinborn.
Adres wydawniczy: [Wrocław] : Muzeum Śląskie, dr. 1966.
Opis fizyczny: 68, [3] s., [16] k. tabl. : il. ; 23 cm.
Temat: Muzeum Narodowe (Wrocław) - wystawy - 1966-1967
Temat: Malarstwo niemieckie - wystawy - 16-17 w
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 16-17 w
Temat: Śląsk - sztuka - 16-17 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Wrocław)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 3726 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Maria Dawska / [wstęp Bożena Steinborn].
Adres wydawniczy: Wrocław : Muzeum Śląskie, [1963].
Opis fizyczny: [17] k. tabl. : il. ; 21 cm.
Seria: Współczesne Malarstwo Wrocławskie
Temat: Dawska Maria (1909-1993) - wystawy
Temat: Muzeum Narodowe (Wrocław) - wystawy
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Steinborn, Bożena (1930- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Wrocław)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 3715 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Materiały konferencji poświęconej sztuce Michaela Willmanna : [Wrocław, 22 października 1994 r.] / [przedm. Bożena Steinborn ; aut. Konstanty Kalinowski [i in.].
Adres wydawniczy: Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1995.
Opis fizyczny: 82, [1] s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Tekst częśc. niem., wstęp równol. pol., niem. - Opis wg okł. - Streszcz. Zsfassung przey ref. - Wyd. związane z wystawą w MN we Wrocławiu w 1994 r.
Uwaga: Bibliogr. s. 3.
Temat: Willmann Michael (1630-1706) - materiały konferencyjne
Temat: Malarstwo niemieckie - historia - 17 w. - materiały konferencyjne
Temat: Rysunek niemiecki - historia - 17 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kalinowski, Konstanty (1935-2002)
Hasło dodatkowe: Steinborn, Bożena (1930- ).
ISBN: 83-86766-25-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 14808 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Steinborn Bożena (1930- )
Tytuł: Złotorya, Chojnów, Świerzawa / Bożena Steinborn, Stanisław Kozak.
Adres wydawniczy: Wrocław, 1971.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Hasło dodatkowe: Kozak, Stanisław (1941-2004).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 3181 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Karwowska-Bajdor Alicja
Tytuł: Malarstwo polskie : katalog zbiorów : Muzeum Śląskie / [życiorysy artystów i odpowiednie poz. oprac.: Alicja Bajdor, Piotr Łukaszewicz ; wstęp Bożena Steinborn].
Adres wydawniczy: Wrocław : Muzeum Śląskie we Wrocławiu, 1967.
Opis fizyczny: 131 s., [90] s. tabl. : err. ; 21 cm.
Uwaga: Skróty bibliogr. s. 9-10. Bibliogr. przy opisach katalogowych. Indeks.
Temat: Muzeum Narodowe (Wrocław) - zbiory - 18-20 w
Temat: Malarstwo polskie - 18-20 w
Temat: Malarstwo polskie - zbiory - Polska - 18-20 w
Hasło dodatkowe: Łukaszewicz, Piotr (1940- ).
Hasło dodatkowe: Steinborn, Bożena (1930- ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 12987, sygn. Kat. 5069, sygn. Kat. 3728, sygn. Kat. 3727 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Steinborn Bożena (1930- )
Tytuł: Katalog zbiorów malarstwa krajów romańskich / [oprac. Bożena Steinborn ; [analizy technologiczne obrazów oraz wynikające z nich wnioski oprac. Daniela Stankiewicz].
Adres wydawniczy: Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1982.
Opis fizyczny: 250 s. : il. ; 20 cm.
Seria: Katalogi Zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Seria: Catalogues of the Collections of the National Museum in Wrocław
Uwaga: Rés. przy poz. katalogu.
Uwaga: Bibliogr. przy poz. katalogu. Indeks.
Temat: Muzeum Narodowe (Wrocław) - zbiory - 14-19 w
Temat: Malarstwo europejskie - zbiory - Polska - 14-19 w
Hasło dodatkowe: Stankiewicz, Daniela.
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 10253 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again