Forma i typ
Książki
(10)
Dostępność
dostępne
(9)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(10)
Autor
Sobczak-Kovesi Aleksandra
(11)
Kanigowska-Gedroyć Ewa (1968- )
(4)
Kluss Maciej (1956- )
(2)
Kłosek Piotr (1978- )
(2)
Smolińska Marta (1975- )
(2)
Tymosz Anna Maria
(2)
Albernaz Frances
(1)
Aleksandrowicz Maciej (1973- ). Introduction
(1)
Aleksandrowicz Maciej (1973- ). Wstęp
(1)
Balisz-Schmelz Justyna (1982- ). Co pozostaje? Antypomniki Gerzów a medialne ramy pamięci. Diagnoza po latach
(1)
Balisz-Schmelz Justyna (1982- ). What remains? Anti-monuments of the Gerzes and media frameworks of memory. Years later: a diagnosis
(1)
Berska Barbara
(1)
Cembrzyńska Patrycja. In a different rhythm - anti-monuments and counter-culture
(1)
Cembrzyńska Patrycja. W innym rytmie - antypomniki i kontrkultura
(1)
Coxon Ann. Sztuka tkaniny - Sztuka współczesna
(1)
Coxon Ann. Textile art - Contemporary art
(1)
Cyran Marcin
(1)
Czechowski Dominik
(1)
Dalbiak Aneta. Foreword
(1)
Dalbiak Aneta. Słoweo wstępne
(1)
Dembowska Julita. O pomnikach Władysława Hasiora
(1)
Dembowska Julita. On Władysław Hasior's monuments
(1)
Deptuła Bogusław (1965- )
(1)
Deptuła Bogusław (1965- ). Kwadraty wszędzie
(1)
Deptuła Bogusław (1965- ). Magia kwadratu
(1)
Deptuła Bogusław (1965- ). Magic of the square
(1)
Deptuła Bogusław (1965- ). Squares everywhere
(1)
Dogramaci Burcu (1971- ). Change of place material relations and companionship in the work of Maria Papa Rostkowska
(1)
Dogramaci Burcu (1971- ). Zmiana lokalizacji relacje materialne i międzyludzkie oraz aspekt towarzyszenia w dorobku Marii Papy Rostkowskiej
(1)
Domanowska Eulalia (1960- )
(1)
Domanowska Eulalia (1960- ). Anti-monuments and other forms of commemoration
(1)
Domanowska Eulalia (1960- ). Antypomniki i inne formy upamiętniania
(1)
Drabarczyk Paweł
(1)
Drabarczyk Paweł. Black and sublime
(1)
Drabarczyk Paweł. Czarny i wzniosły
(1)
Eross Agnes. Geografia (przeciw)pomnika: rola przestrzeni i przestrzenności w miejscu pamięci
(1)
Eross Agnes. The geography of a (counter) memorial: exploring the role of space and spatiality in a memorial site
(1)
Greub-Frącz Krystyna. Absolute embossed: Jakub Woynarowski's square Veraicon
(1)
Greub-Frącz Krystyna. Odcisk absolutu: Veraikon kwadratu Jakuba Woynarowskiego
(1)
Harambourg Lydia (1947- ). Maria Papa Rostkowska: Nowa Szkoła Paryska. Taille directe i rezonanse haptyczne
(1)
Harambourg Lydia (1947- ). Maria Papa Rostkowska: the New School of Paris. Taille directe and haptic resonances
(1)
Jarecka Dorota (1966- )
(1)
Jefferies Janis. Curatorial text
(1)
Jefferies Janis. Tekst kuratorski
(1)
Kluczewska-Wójcik Agnieszka (1960- )
(1)
Kopania Izabela (1979- )
(1)
Kovesi Aleksandra
(1)
Kovesi Aleksandra Sobczak-
(1)
Kowalewska Marta (1972- )
(1)
Kowalewska Marta (historia sztuki). Breaching borders
(1)
Kowalewska Marta (historia sztuki). Przekraczanie granic
(1)
Kozłowski Wojciech (1961- )
(1)
Kozłowski Wojciech (1961- ). Palimpsest zielonogórski - próba wstępnego odczytania w relacji do antypomnika Wydarzeń Zielonogórskich Roberta Kaji
(1)
Kozłowski Wojciech (1961- ). The Zielona Góra Palimpsest - an attempted preliminary reading in relation to Robert Kaja's anti-monument of Zielona Góra events
(1)
Krasnowolski Piotr (1968- )
(1)
Kruczek Jan (1945- )
(1)
Krzykawska Katarzyna (1973- ). The struggle with memory in memorialisation. American iconoclasm and its traces in Techniques of memory at UC Berkeley
(1)
Krzykawska Katarzyna (1973- ). Zmagania z pamięcią w upamiętnianiu. Amerykański ikonoklazm i jego tropy w Techniques of Memory w UC Berkeley
(1)
Kłos Agnieszka. Przestrzenie pamięci terenu po byłym obozie Birkenau jako przykład nietradycyjnych form upamiętniania
(1)
Kłos Agnieszka. Remembrace spaces of former Birkenau Camp site as an example of non-traditional forms of commemoration
(1)
Nyga Marcin
(1)
Peschken Anne (1966- ). The Wandering Buoy - and open content mobile anti-monument. How analysis generates form - a guide to the art practice of Anne Peschken/Marek Pisarsky (Urban Art)
(1)
Peschken Anne (1966- ). Wędrująca Boja - mobilny antypomnik otwarty na treści. Jak analiza generuje formę - podręcznik praktyk artystycznych Anne Peschken i Marka Pisarsky'ego (Urban Art)
(1)
Peyer Siri. Can a monument from below produce community? Thomas Hirschhorn's Robert Walser-sculpture
(1)
Peyer Siri. Czy pomnik oddolny może stworzyć społeczność? Rzeźba Roberta Walsera Thomasa Hirschhorna
(1)
Pisarsky Marek (1956- ). The Wandering Buoy - and open content mobile anti-monument. How analysis generates form - a guide to the art practice of Anne Peschken/Marek Pisarsky (Urban Art)
(1)
Pisarsky Marek (1956- ). Wędrująca Boja - mobilny antypomnik otwarty na treści. Jak analiza generuje formę - podręcznik praktyk artystycznych Anne Peschken i Marka Pisarsky'ego (Urban Art)
(1)
Piwowarczyk Norbert (1975- )
(1)
Piwowarska Barbara (sztuka)
(1)
Poprzęcka Maria (1942- ). Gioconda XX wieku
(1)
Poprzęcka Maria (1942- ). La gioconda of the 20th c
(1)
Pukyte Paulina (1966- ). Jest i nie jest: (Nie)możliwość pomnika. Cele i wyniki 11. Biennale w Kownie (2017) w kontekście aktualnej dyskusji dotyczącej sposobu upamiętniania na Litwie
(1)
Pukyte Paulina (1966- ). There and not there: the (im)possibility of a monument. Aims and results of the 11th Kaunas Biennial (2017) in the context of current commemoration discourse in Lithuania
(1)
Rostkowski Joelle (1947- ). A petrified ocean asking to be brought to life again: Nicolas and Joelle Rostkowski in conversation with Marta Smolińska
(1)
Rostkowski Joelle (1947- ). Skamieniały ocean który prosi o przywrócenie do życia: Nicolas i Joelle Rostkowscy w rozmowie z Martą Smolińską
(1)
Rostkowski Nicolas (1945- ). A petrified ocean asking to be brought to life again: Nicolas and Joelle Rostkowski in conversation with Marta Smolińska
(1)
Rostkowski Nicolas (1945- ). Skamieniały ocean który prosi o przywrócenie do życia: Nicolas i Joelle Rostkowscy w rozmowie z Martą Smolińską
(1)
Sienkiewicz Karol (1980- )
(1)
Sigurjónsdóttir Esa (1959- ). Agonistic intervention and political discourse in the city. The impact of outdoor exhibitions in Reykjavik
(1)
Sigurjónsdóttir Esa (1959- ). Agonistyczna interwencja i dyskurs polityczny. Sztuka w przestrzeni publicznej i wpływ wystaw plenerowych w Reykjaviku
(1)
Smolarek-Grzegorczyk Sylwia
(1)
Smolińska Marta (1975- ). A petrified ocean asking to be brought to life again: Nicolas and Joelle Rostkowski in conversation with Marta Smolińska
(1)
Smolińska Marta (1975- ). Anti-monuments and other forms of commemoration
(1)
Smolińska Marta (1975- ). Antypomniki i inne formy upamiętniania
(1)
Smolińska Marta (1975- ). Haptyczny rezonans materii: Maria Papa Rostkowska i gościnie w stulecie urodzin artystki
(1)
Smolińska Marta (1975- ). Seducing the sense of touch: Maria Papa Rostkowska's haptic pedestal strategies
(1)
Smolińska Marta (1975- ). Skamieniały ocean który prosi o przywrócenie do życia: Nicolas i Joelle Rostkowscy w rozmowie z Martą Smolińską
(1)
Smolińska Marta (1975- ). The haptic resonance of matter: Maria Papa Rostkowska and female guests on the centenary of the artist's birth
(1)
Smolińska Marta (1975- ). Uwodzenie zmysłu dotyku: haptyczne strategie Marii Papy Rostkowskiej wobec postumentów
(1)
Sobczak Aleksandra
(1)
Sobczak Aleksandra (tłumacz)
(1)
Sobczak Aleksandra G
(1)
Strobele Ursula (1981- ). Un travail de decouverte - rzeźbiarka przy pracy i jej tworzywo. Maria Papa i rzeźbiarska estetyka połysku
(1)
Strobele Ursula (1981- ). Un travail de decouverte - the working sculptress and her material. Maria Papa and the sculptural aesthetics of shine
(1)
Stępniak Władysław (1948- )
(1)
Suchan Izabela
(1)
Sural Agnieszka. A monument on how to fail better
(1)
Sural Agnieszka. Pomnik o tym jak chybić lepiej
(1)
Szymański Wojciech (1932- ). Podgórze revisited: monuments and the production of Holocaust memory in Krakow
(1)
Szymański Wojciech (1932- ). Powrót na Podgórze. Pomniki i wytwarzanie pamięci Zagłady w krakowskiej dzielnicy
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(3)
2010 - 2019
(7)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(10)
Temat
Architektura niemiecka
(2)
Architektura polska
(2)
Galeria Arsenał (Białystok)
(2)
Kłosek, Piotr (1978- )
(2)
Muzealnictwo
(2)
Muzeum Zamkowe (Pszczyna)
(2)
Sztuka
(2)
Sztuka polska
(2)
Zamki i pałace
(2)
Zbiory muzealne
(2)
Abakanowicz, Magdalena (1930-2017)
(1)
Agatowska, Agata (1976- )
(1)
Artyści polscy
(1)
Biuro Wystaw Artystycznych (Zielona Góra)
(1)
Blue Republic
(1)
Centralne Muzeum Włókiennictwa (Łódź)
(1)
Cyran, Marcin
(1)
Demko, Iwona (1974- )
(1)
Falender, Barbara (1947- )
(1)
Geometria
(1)
Grupy artystyczne
(1)
Instalacja (szt.plast.)
(1)
Jarema, Maria (1908-1958)
(1)
Kobro, Katarzyna (1898-1951)
(1)
Kudliński, Radosław (1962- )
(1)
Kultura
(1)
Kwadrat(mat.)
(1)
Miejsca pamięci narodowej
(1)
Muzeum Rzeźby Współczesnej (Orońsko)
(1)
Pająk, Martyna
(1)
Pamięć Świata
(1)
Papa-Rostkowska, Maria (1923-2008)
(1)
Passakas, Anna
(1)
Państwowa Galeria Sztuki (Sopot)
(1)
Pinińska-Bereś, Maria (1931-1999)
(1)
Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
(1)
Pomniki
(1)
Rosenstein, Erna (1913-2004)
(1)
Rzeźba europejska
(1)
Rzeźba polska
(1)
Stanczak, Barbara (1941- )
(1)
Szapocznikow, Alina (1926-1973)
(1)
Sztuka kobiet
(1)
Tkaniny artystyczne
(1)
Więcek, Magdalena (1924-2008)
(1)
Temat: dzieło
Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
(1)
Temat: czas
2001-0
(6)
1901-
(4)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Pszczyna
(2)
Gatunek
Katalogi wystaw
(4)
Albumy
(2)
Biografie
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
11 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Sobczak-Kövesi Aleksandra (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Kövesi Aleksandra ; Kövesi Aleksandra Sobczak- ; Sobczak Aleksandra ; Sobczak Aleksandra (tłumacz) ; Sobczak Aleksandra G
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Pamięć państw i narodów : lista światowa Programu Unesco Pamięć Świata = Memory of states and nations= Mémoire des États et des nations : world register of UNESCO Programme Memory of the World : registre mondial du Programme de l'UNESCO Mémoire du monde / [oprac. Barbara Berska, Władysław Stępniak; tł. na ang. Aleksandra Sobczak-Kövesi, Anna-Maria Tymosz; tł. na fr. SKRIVANEK].
Wariant tytułu: Memory of states and nations
Wariant tytułu: Mémoire des États et des nations : world register of UNESCO Programme Memory of the World : registre mondial du Programme de l'UNESCO Mémoire du monde
Adres wydawniczy: Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2011.
Opis fizyczny: 343 s. : il. kolor. ; 33 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang., fr. - Publikacja towarzyszy IV Międzynarodowej Konferencji Programu UNESCO "Pamięć Świata", Warszawa, 18-21 czerwca 2011 r.
Temat: Pamięć Świata
Temat: Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO
Temat: Kultura - historia
Hasło dodatkowe: Berska, Barbara
Hasło dodatkowe: Sobczak-Kövesi, Aleksandra.
Hasło dodatkowe: Stępniak, Władysław (1948- )
Hasło dodatkowe: Tymosz, Anna Maria.
Hasło dodatkowe: Skrivanek Sp. z oo
ISBN: 978-83-62421-13-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 18564 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Kłosek Piotr (1978- )
Tytuł: Zamek w Pszczynie : perła śląskiej architektury = Pszczyna Castle : pearl of Silesian architecture / fotografie Piotr Kłosek ; tekst Maciej Kluss, Jan Kruczek ; [tłumaczenie na język angielski Petruk-Sztuka Tłumaczenia, Aleksandra Sobczak-Kövesi].
Wariant tytułu: Pearl of Silesian architecture
Wariant tytułu: Perła śląskiej architektury
Wariant tytułu: Pszczyna Castle : pearl of Silesian architecture
Adres wydawniczy: Pszczyna : Muzeum Zamkowe w Pszczynie, cop. 2018.
Opis fizyczny: 220, [3] s. : il. kolor. ; 31 cm.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Kłosek Piotr 1978-
Temat: Muzeum Zamkowe Pszczyna - historia
Temat: Muzeum Zamkowe Pszczyna - zbiory
Temat: Architektura niemiecka - 15-20 w
Temat: Architektura polska - 20-21 w
Temat: Muzealnictwo - Polska - 20-21 w
Temat: Zamki i pałace - Polska - 15-21 w
Temat: Zbiory muzealne - Polska - 15-20 w
Temat: Pszczyna - zabytki
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Kluss, Maciej (1956- ).
Hasło dodatkowe: Kruczek, Jan (1945- ).
Hasło dodatkowe: Sobczak-Kövesi, Aleksandra.
Hasło dodatkowe: Muzeum Zamkowe (Pszczyna)
Hasło dodatkowe: Petruk Sztuka Tłumaczenia
ISBN: 978-83-60645-41-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 24193 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Jarecka Dorota (1966- )
Tytuł: Erna Rosenstein : mogę powtarzać tylko nieświadomie = I can repeat only unconsciously / Dorota Jarecka, Barbara Piwowarska ; [tł. Ewa Kanigowska-Gedroyć, Aleksandra Sobczak, Piotr Krasnowolski].
Wariant tytułu: Mogę powtarzać tylko nieświadomie
Wariant tytułu: I can repeat only unconsciously
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Galerii Foksal, 2014.
Opis fizyczny: 366, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Rosenstein Erna 1913-2004 - biografia
Temat: Artyści polscy - od 1944 r
Temat: Sztuka polska - biografie - od 1944 r
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Kanigowska-Gedroyć, Ewa (1968- ).
Hasło dodatkowe: Krasnowolski, Piotr (1968- ).
Hasło dodatkowe: Piwowarska, Barbara (sztuka).
Hasło dodatkowe: Sobczak-Kövesi, Aleksandra.
Hasło dodatkowe: Fundacja Galerii Foksal
ISBN: 978-83-89302-25-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 28645 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Blue Republic : made in Blue Republic / [teksty: Dominik Czechowski, Wojciech Kozłowski, Michał Łukaszuk, Karol Sienkiewicz ; tłumaczenie: Aleksandra Sobczak].
Wariant tytułu: Made in Blue Republic
Adres wydawniczy: Białystok : Galeria Arsenał w Białymstoku ; Zielona Góra : BWA, 2018.
Opis fizyczny: 77 s. : il. kolor. ; 27 cm.
Uwaga: Katalog wystawy prezentowanej w BWA w Zielonej Górze, 10.03 - 2.04.2017 oraz w Galerii Arsenał w Białymstoku, 17.03 - 4.05.2017.
Temat: Kudliński Radosław 1962- - wystawy
Temat: Passakas Anna - wystawy
Temat: Blue Republic - wystawy
Temat: Biuro Wystaw Artystycznych Zielona Góra - wystawy - 2017
Temat: Galeria Arsenał Białystok - wystawy - 2017
Temat: Grupy artystyczne - wystawy - Polska - 21 w
Temat: Grupy artystyczne - wystawy - Kanada - 21 w
Temat: Instalacja szt.plast. - wystawy - Kanada - 21 w
Temat: Instalacja szt.plast. - wystawy - Polska - 21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Czechowski, Dominik.
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Wojciech (1961- ).
Hasło dodatkowe: Łukaszuk, Michał (1989- ).
Hasło dodatkowe: Sienkiewicz, Karol (1980- ).
Hasło dodatkowe: Sobczak-Kövesi, Aleksandra.
Hasło dodatkowe: Biuro Wystaw Artystycznych (Zielona Góra)
Hasło dodatkowe: Galeria Arsenał (Białystok)
ISBN: 978-83-89778-79-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 24448 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kłosek Piotr (1978- )
Tytuł: Zamek w Pszczynie : perła śląskiej architektury = Pszczyna Castle : pearl of Silesian architecture / [fotografie Piotr Kłosek, Marcin Cyran ; redakcja Maciej Kluss ; tekst Maciej Kluss, Sylwia Smolarek-Grzegorczyk, Marcin Nyga ; [tłumaczenie na język angielski Petruk-Sztuka Tłumaczenia, Aleksandra Sobczak-Kövesi].
Wariant tytułu: Pearl of Silesian architecture
Wariant tytułu: Perła śląskiej architektury
Wariant tytułu: Pszczyna Castle : pearl of Silesian architecture
Wydanie: Wyd. drugie popr.
Adres wydawniczy: Pszczyna : Muzeum Zamkowe w Pszczynie, cop. 2023.
Opis fizyczny: 219, [4] s. : il. kolor. ; 31 cm.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Cyran Marcin
Temat: Kłosek Piotr 1978-
Temat: Muzeum Zamkowe Pszczyna - historia
Temat: Muzeum Zamkowe Pszczyna - zbiory
Temat: Architektura niemiecka - 15-20 w
Temat: Architektura polska - 20-21 w
Temat: Muzealnictwo - Polska - 20-21 w
Temat: Zamki i pałace - Polska - 15-21 w
Temat: Zbiory muzealne - Polska - 15-20 w
Temat: Pszczyna - zabytki
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Cyran, Marcin.
Hasło dodatkowe: Kluss, Maciej (1956- ).
Hasło dodatkowe: Nyga, Marcin.
Hasło dodatkowe: Smolarek-Grzegorczyk, Sylwia.
Hasło dodatkowe: Sobczak-Kövesi, Aleksandra.
Hasło dodatkowe: Muzeum Zamkowe (Pszczyna)
Hasło dodatkowe: Petruk Sztuka Tłumaczenia
ISBN: 978-83-60645-68-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. III 27135
Książka
W koszyku
Autor: Kopania Izabela (1979- )
Tytuł: Zbiór otwarty : prace z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku i Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych = Open set : works from Kolekcja II of Galeria Arsenał in Białystok and Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych / Izabela Kopania ; [tłumaczenie na język angielski Ewa Kanigowska-Gedroyć, Marcin Łakomski, Aleksandra Sobczak, Marcin Turski, Simon Włoch].
Wariant tytułu: Open set
Wariant tytułu: Prace z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku i Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
Wariant tytułu: Works from Kolekcja II of Galeria Arsenał in Białystok and Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Adres wydawniczy: Białystok : Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych : Galeria Arsenał, 2012.
Opis fizyczny: 255 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach.
Uwaga: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Biłegostoku.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Galeria Arsenał Białystok - zbiory - 20-21 w
Temat: Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych - zbiory - 20-21 w
Temat: Sztuka - 20-21 w
Temat: Sztuka - zbiory - Polska - 20-21 w
Temat: Sztuka polska - 20-21 w
Temat: Sztuka polska - zbiory - Polska - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi zbiorów
Hasło dodatkowe: Kanigowska-Gedroyć, Ewa (1968- ).
Hasło dodatkowe: Łakomski, Marcin.
Hasło dodatkowe: Sobczak-Kövesi, Aleksandra.
Hasło dodatkowe: Turski, Marcin.
Hasło dodatkowe: Włoch, Simon.
Hasło dodatkowe: Galeria Arsenał (Białystok)
Hasło dodatkowe: Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych (Biała Podlaska)
ISBN: 978-83-923837-1-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 33310 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Międzynarodowe Triennale Tkaniny (16 ; 2019 ; Łódź)
Tytuł: 16. Międzynarodowe Triennale Tkaniny Łódź 2019 : Przekraczanie granic = 16th International Triennial of Tapestry Łódź 2019 : Breaching borders / redakcja Marta Kowalewska ; [opracowanie not biograficznych i opisów prac: Norbert Piwowarczyk ; tłumaczenia: Monika Tacikowska, Aleksandra Sobczak-Kövesi].
Wariant tytułu: Sixteenth International Triennial of Tapestry Łódź 2019
Wariant tytułu: Szesnaste Międzynarodowe Triennale Tkaniny Łódź 2019
Wariant tytułu: Breaching borders
Wariant tytułu: Przekraczanie granic
Wariant tytułu: 16th International Triennial of Tapestry
Adres wydawniczy: Łódź : Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 2019.
Opis fizyczny: 225 s. : il. kolor. ; 27 cm.
Uwaga: Katalog wystawy prezentowanej w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 5.10.2019-15.03.2020, oraz dwóch wystaw towarzyszących: Ogólnopolskiej Wystawie Tkaniny Unikatowej i Ogólnopolskiej Wystawie Miniatury Tkackiej.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach. Indeks.
Uwaga: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Miasta Łodzi.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Centralne Muzeum Włókiennictwa Łódź - wystawy - 2019
Temat: Tkaniny artystyczne - konkursy i festiwale - 21 w
Temat: Tkaniny artystyczne - wystawy - 21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Kowalewska, Marta (1972- ).
Hasło dodatkowe: Piwowarczyk, Norbert (1975- ).
Hasło dodatkowe: Sobczak-Kövesi, Aleksandra.
Hasło dodatkowe: Tacikowska, Monika.
Hasło dodatkowe: Coxon, Ann. Sztuka tkaniny - Sztuka współczesna
Hasło dodatkowe: Coxon, Ann. Textile art - Contemporary art
Hasło dodatkowe: Dalbiak, Aneta. Foreword
Hasło dodatkowe: Dalbiak, Aneta. Słoweo wstępne
Hasło dodatkowe: Jefferies, Janis. Curatorial text
Hasło dodatkowe: Jefferies, Janis. Tekst kuratorski
Hasło dodatkowe: Kowalewska, Marta (historia sztuki). Breaching borders
Hasło dodatkowe: Kowalewska, Marta (historia sztuki). Przekraczanie granic
Hasło dodatkowe: Śliwa, Anna (1980- ). Curatorial text
Hasło dodatkowe: Śliwa, Anna (1980- ). Tekst kuratorski
Hasło dodatkowe: Centralne Muzeum Włókiennictwa (Łódź)
ISBN: 978-83-60146-73-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 25189 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Magia kwadratu = The magic of the square / [redakcja: Bogusław Deptuła, Paweł Drabarczyk ; autorzy tekstów: Bogusław Deptuła, Paweł Drabarczyk, Krystyna Greub-Frącz, Maria Poprzęcka ; tłumaczenie: Ewa Kanigowska-Gedroyć, Aleksandra Sobczak].
Wariant tytułu: Magic of the square
Adres wydawniczy: Sopot : Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 2016.
Opis fizyczny: 320, [3] s. (w tym złoż.), [3] k. tabl. (złoż. kolor.) : il. (gł. kolor.) ; 23x24 cm. + [1] k. tabl. złoż. kolor. luzem
Uwaga: Opis wg. okł.
Uwaga: Katalog wystawy prezentowanej w Państwowej Galerii Sztuki, Sopot, 7 X 2016 - 29 I 2017.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Państwowa Galeria Sztuki Sopot - wystawy - 2016-2017
Temat: Geometria - w sztuce - wystawy - 20-21 w
Temat: Kwadratmat. - sztuka - wystawy - 20-21 w
Temat: Sztuka - tematyka - wystawy - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Deptuła, Bogusław (1965- ).
Hasło dodatkowe: Drabarczyk, Paweł.
Hasło dodatkowe: Kanigowska-Gedroyć, Ewa (1968- ).
Hasło dodatkowe: Sobczak-Kövesi, Aleksandra.
Hasło dodatkowe: Deptuła, Bogusław (1965- ). Kwadraty wszędzie
Hasło dodatkowe: Deptuła, Bogusław (1965- ). Squares everywhere
Hasło dodatkowe: Deptuła, Bogusław (1965- ). Magia kwadratu
Hasło dodatkowe: Deptuła, Bogusław (1965- ). Magic of the square
Hasło dodatkowe: Drabarczyk, Paweł. Czarny i wzniosły
Hasło dodatkowe: Drabarczyk, Paweł. Black and sublime
Hasło dodatkowe: Greub-Frącz, Krystyna. Odcisk absolutu: Veraikon kwadratu Jakuba Woynarowskiego
Hasło dodatkowe: Greub-Frącz, Krystyna. Absolute embossed: Jakub Woynarowski's square Veraicon
Hasło dodatkowe: Poprzęcka, Maria (1942- ). Gioconda XX wieku
Hasło dodatkowe: Poprzęcka, Maria (1942- ). La gioconda of the 20th c.
Hasło dodatkowe: Państwowa Galeria Sztuki (Sopot)
ISBN: 978-83-8040-027-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 31525 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Haptyczny rezonans materii : Maria Papa Rostkowska i gościnie : w stulecie urodzin artystki = The haptic resonance of matter : Maria Papa Rostkowska and female guests on the centenary of the artist's birth / [redakcja Marta Smolińska ; autorki tekstów Lydia Harambourg, Burcu Dogramaci, Ursula Ströbele, Marta Smolińska, Nicolas i Joelle Rostkowscy ; tłumaczenia Aleksandra Sobczak-Kovesi, Frances Albernaz, Agnieszka Kluczewska].
Wariant tytułu: Haptic resonance of matter
Wariant tytułu: Maria Papa Rostkowska and female guests on the centenary of the artist's birth
Wariant tytułu: Maria Papa Rostkowska i gościnie
Adres wydawniczy: Orońsko : Centrum Rzeźby Polskiej, 2023.
Opis fizyczny: 138, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm.
Uwaga: Katalog wystawy prezentowanej w Muzeum Rzeźby Współczesnej, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 4 marca - 4 czerwca 2023 r.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach do art.
Uwaga: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Uwaga: Tekst równol. pol. i ang.
Temat: Abakanowicz Magdalena 1930-2017 - wystawy
Temat: Agatowska Agata 1976- - wystawy
Temat: Demko Iwona 1974- - wystawy
Temat: Falender Barbara 1947- - wystawy
Temat: Jarema Maria 1908-1958 - wystawy
Temat: Kobro Katarzyna 1898-1951 - wystawy
Temat: Pająk Martyna - wystawy
Temat: Papa-Rostkowska Maria 1923-2008 - wystawy
Temat: Pinińska-Bereś Maria 1931-1999 - wystawy
Temat: Stanczak Barbara 1941- - wystawy
Temat: Szapocznikow Alina 1926-1973 - wystawy
Temat: Więcek Magdalena 1924-2008 - wystawy
Temat: Muzeum Rzeźby Współczesnej Orońsko - wystawy - 2023
Temat: Rzeźba polska - wystawy - 20-21 w
Temat: Sztuka kobiet - wystawy - Polska - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Smolińska, Marta (1975- ).
Hasło dodatkowe: Albernaz, Francès.
Hasło dodatkowe: Kluczewska-Wójcik, Agnieszka (1960- ).
Hasło dodatkowe: Sobczak-Kövesi, Aleksandra.
Hasło dodatkowe: Aleksandrowicz, Maciej (1973- ). Introduction
Hasło dodatkowe: Aleksandrowicz, Maciej (1973- ). Wstęp
Hasło dodatkowe: Dogramaci, Burcu (1971- ). Change of place, material relations and companionship in the work of Maria Papa Rostkowska
Hasło dodatkowe: Dogramaci, Burcu (1971- ). Zmiana lokalizacji, relacje materialne i międzyludzkie oraz aspekt "towarzyszenia" w dorobku Marii Papy Rostkowskiej
Hasło dodatkowe: Harambourg, Lydia (1947- ). Maria Papa Rostkowska: Nowa Szkoła Paryska. "Taille directe" i rezonanse haptyczne
Hasło dodatkowe: Harambourg, Lydia (1947- ). Maria Papa Rostkowska: the New School of Paris. "Taille directe" and haptic resonances
Hasło dodatkowe: Rostkowski, Joëlle (1947- ). A petrified ocean asking to be brought to life again: Nicolas and Joëlle Rostkowski in conversation with Marta Smolińska
Hasło dodatkowe: Rostkowski, Joëlle (1947- ). Skamieniały ocean, który prosi o przywrócenie do życia: Nicolas i Joëlle Rostkowscy w rozmowie z Martą Smolińską
Hasło dodatkowe: Rostkowski, Nicolas (1945- ). A petrified ocean asking to be brought to life again: Nicolas and Joëlle Rostkowski in conversation with Marta Smolińska
Hasło dodatkowe: Rostkowski, Nicolas (1945- ). Skamieniały ocean, który prosi o przywrócenie do życia: Nicolas i Joëlle Rostkowscy w rozmowie z Martą Smolińską
Hasło dodatkowe: Smolińska, Marta (1975- ). A petrified ocean asking to be brought to life again: Nicolas and Joëlle Rostkowski in conversation with Marta Smolińska
Hasło dodatkowe: Smolińska, Marta (1975- ). Haptyczny rezonans materii: Maria Papa Rostkowska i gościnie w stulecie urodzin artystki
Hasło dodatkowe: Smolińska, Marta (1975- ). Seducing the sense of touch: Maria Papa Rostkowska's haptic pedestal strategies
Hasło dodatkowe: Smolińska, Marta (1975- ). Skamieniały ocean, który prosi o przywrócenie do życia: Nicolas i Joëlle Rostkowscy w rozmowie z Martą Smolińską
Hasło dodatkowe: Smolińska, Marta (1975- ). The haptic resonance of matter: Maria Papa Rostkowska and female guests on the centenary of the artist's birth
Hasło dodatkowe: Smolińska, Marta (1975- ). Uwodzenie zmysłu dotyku: haptyczne strategie Marii Papy Rostkowskiej wobec postumentów
Hasło dodatkowe: Ströbele, Ursula (1981- ). "Un travail de découverte" - rzeźbiarka przy pracy i jej tworzywo. Maria Papa i rzeźbiarska estetyka połysku
Hasło dodatkowe: Ströbele, Ursula (1981- ). "Un travail de découverte" - the working sculptress and her material. Maria Papa and the sculptural aesthetics of shine
Hasło dodatkowe: Centrum Rzeźby Polskiej (Orońsko)
ISBN: 978-83-64653-38-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 26714 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Rzeźba dzisiaj 4 : anty-pomnik: nietradycyjne formy upamiętniania = Sculpture today 4 : anti-monument: non-traditional forms of commemoration / [redakcja naukowa Marta Smolińska, Eulalia Domanowska ; tłumaczenia Ewa Kanigowska-Gedroyć, Aleksandra Sobczak, Izabela Suchan, Anna Maria Tymosz].
Wariant tytułu: Anti-monument: non-traditional forms of commemoration
Wariant tytułu: Anty-pomnik: nietradycyjne formy upamiętniania
Wariant tytułu: Sculpture today 4
Adres wydawniczy: Orońsko : Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2020.
Opis fizyczny: 415 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Materiały z konf.: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 14-16 listopada 2019.
Uwaga: Bibliogr., netogr. przy ref.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Miejsca pamięci narodowej - Europa - 20-21 w. - materiały konferencyjne
Temat: Pomniki - Europa - 20-21 w. - materiały konferencyjne
Temat: Rzeźba europejska - tematyka - 20-21 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Domanowska, Eulalia (1960- ).
Hasło dodatkowe: Kanigowska-Gedroyć, Ewa (1968- ).
Hasło dodatkowe: Smolińska, Marta (1975- ).
Hasło dodatkowe: Sobczak-Kövesi, Aleksandra.
Hasło dodatkowe: Suchan, Izabela.
Hasło dodatkowe: Tymosz, Anna Maria.
Hasło dodatkowe: Balisz-Schmelz, Justyna (1982- ). Co pozostaje? Antypomniki Gerzów a medialne ramy pamięci. Diagnoza po latach
Hasło dodatkowe: Balisz-Schmelz, Justyna (1982- ). What remains? Anti-monuments of the Gerzes and media frameworks of memory. Years later: a diagnosis
Hasło dodatkowe: Cembrzyńska, Patrycja. In a different rhythm - anti-monuments and counter-culture
Hasło dodatkowe: Cembrzyńska, Patrycja. W innym rytmie - antypomniki i kontrkultura
Hasło dodatkowe: Dembowska, Julita. O pomnikach Władysława Hasiora
Hasło dodatkowe: Dembowska, Julita. On Władysław Hasior's monuments
Hasło dodatkowe: Domanowska, Eulalia (1960- ). Anti-monuments and other forms of commemoration
Hasło dodatkowe: Domanowska, Eulalia (1960- ). Antypomniki i inne formy upamiętniania
Hasło dodatkowe: Erőss, Ágnes. Geografia (przeciw)pomnika: rola przestrzeni i przestrzenności w miejscu pamięci
Hasło dodatkowe: Erőss, Ágnes. The geography of a (counter) memorial: exploring the role of space and spatiality in a memorial site
Hasło dodatkowe: Kłos, Agnieszka. Przestrzenie pamięci terenu po byłym obozie Birkenau jako przykład nietradycyjnych form upamiętniania
Hasło dodatkowe: Kłos, Agnieszka. Remembrace spaces of former Birkenau Camp site as an example of non-traditional forms of commemoration
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Wojciech (1961- ). Palimpsest zielonogórski - próba wstępnego odczytania w relacji do antypomnika Wydarzeń Zielonogórskich Roberta Kaji
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Wojciech (1961- ). The Zielona Góra Palimpsest - an attempted preliminary reading in relation to Robert Kaja's anti-monument of Zielona Góra events
Hasło dodatkowe: Krzykawska, Katarzyna (1973- ). The struggle with memory in memorialisation. American iconoclasm and its traces in "Techniques of memory" at UC Berkeley
Hasło dodatkowe: Krzykawska, Katarzyna (1973- ). Zmagania z pamięcią w upamiętnianiu. Amerykański ikonoklazm i jego tropy w Techniques of Memory w UC Berkeley
Hasło dodatkowe: Peschken, Anne (1966- ). The Wandering Buoy - and open content, mobile anti-monument. How analysis generates form - a guide to the art practice of Anne Peschken/Marek Pisarsky (Urban Art)
Hasło dodatkowe: Peschken, Anne (1966- ). "Wędrująca Boja" - mobilny antypomnik otwarty na treści. Jak analiza generuje formę - podręcznik praktyk artystycznych Anne Peschken i Marka Pisarsky'ego (Urban Art)
Hasło dodatkowe: Peyer, Siri. Can a monument "from below" produce community? Thomas Hirschhorn's Robert Walser-sculpture
Hasło dodatkowe: Peyer, Siri. Czy pomnik "oddolny" może stworzyć społeczność? "Rzeźba Roberta Walsera" Thomasa Hirschhorna
Hasło dodatkowe: Pisarsky, Marek (1956- ). The Wandering Buoy - and open content, mobile anti-monument. How analysis generates form - a guide to the art practice of Anne Peschken/Marek Pisarsky (Urban Art)
Hasło dodatkowe: Pisarsky, Marek (1956- ). "Wędrująca Boja" - mobilny antypomnik otwarty na treści. Jak analiza generuje formę - podręcznik praktyk artystycznych Anne Peschken i Marka Pisarsky'ego (Urban Art)
Hasło dodatkowe: Pukytė, Paulina (1966- ). Jest i nie jest: (Nie)możliwość pomnika. Cele i wyniki 11. Biennale w Kownie (2017) w kontekście aktualnej dyskusji dotyczącej sposobu upamiętniania na Litwie
Hasło dodatkowe: Pukytė, Paulina (1966- ). There and not there: the (im)possibility of a monument. Aims and results of the 11th Kaunas Biennial (2017) in the context of current commemoration discourse in Lithuania
Hasło dodatkowe: Sigurjónsdóttir, Æsa (1959- ). Agonistic intervention and political discourse in the city. The impact of outdoor exhibitions in Reykjavík
Hasło dodatkowe: Sigurjónsdóttir, Æsa (1959- ). Agonistyczna interwencja i dyskurs polityczny. Sztuka w przestrzeni publicznej i wpływ wystaw plenerowych w Reykjaviku
Hasło dodatkowe: Smolińska, Marta (1975- ). Anti-monuments and other forms of commemoration
Hasło dodatkowe: Smolińska, Marta (1975- ). Antypomniki i inne formy upamiętniania
Hasło dodatkowe: Sural, Agnieszka. A monument on how to fail better
Hasło dodatkowe: Sural, Agnieszka. Pomnik o tym, jak chybić lepiej
Hasło dodatkowe: Szymański, Wojciech (1932- ). Podgórze revisited: monuments and the production of Holocaust memory in Krakow
Hasło dodatkowe: Szymański, Wojciech (1932- ). Powrót na Podgórze. Pomniki i wytwarzanie pamięci Zagłady w krakowskiej dzielnicy
Hasło dodatkowe: Tomberger, Corinna (1967- ). Nationalizing the anti-monument: reflections on German memory politics after 1989
Hasło dodatkowe: Tomberger, Corinna (1967- ). Unarodowienie antypomnika: refleksje na temat niemieckiej polityki pamięci po roku 1989
Hasło dodatkowe: Trzeciak, Katarzyna (1987- ). Jaką przyszłość mają pomniki? Uwagi o wyobraźni i pamięci w antropocenie
Hasło dodatkowe: Trzeciak, Katarzyna (1987- ). What in the future of monuments? Remarks on imagination and memory in the anthropocene
Hasło dodatkowe: Wasilewski, Marek (1968- ). Krzysztof Wodiczko's monument therapy
Hasło dodatkowe: Wasilewski, Marek (1968- ). Pomnikoterapia Krzysztofa Wodiczki
Hasło dodatkowe: Weiss, Monika (1964- ). "Nirbhaya". Triumphal gate lying down - memory, amnesia, flatness, wrath. Notes towards a project
Hasło dodatkowe: Weiss, Monika (1964- ). "Nirbhaya". Zwycięska brama leżąca - pamięć, amnezja, płaskość, gniew. Notatki do projektu
Hasło dodatkowe: Centrum Rzeźby Polskiej (Orońsko)
ISBN: 978-83-64653-25-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 34193 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej