Forma i typ
Książki
(9)
Czasopisma
(1)
Dostępność
nieokreślona
(6)
dostępne
(3)
Placówka
Magazyn
(9)
Autor
Jurgilewicz-Stępień Aneta (1978- )
(7)
Skibińska Katarzyna
(5)
Sawicki Piotr (1948- )
(4)
Marcinowska Maria (1960- )
(3)
Stawecka Krystyna
(3)
Tołkin-Snarska Edyta
(3)
Zalewska Ewa
(3)
Krahel Aleksandra
(2)
Kułak Aneta (1979?- )
(2)
Pokojowczyk Marta (1985- )
(2)
Tomalska-Więcek Joanna (1953- )
(2)
Żukowska Ewa (1978- )
(2)
Antonowicz Katarzyna
(1)
Antonowicz Katarzyna. Rzymska i bizantyńska mozaika sakralna - zarys tematu
(1)
Antonowicz Katarzyna. Sobór Świętych - geneza i ikonografia przedstawienia
(1)
Antonowicz Katarzyna. Wpływ sztuki zachodniej na ikonografię - okcydentalne detale w ikonach staroobrzędowców na przykładzie przedstawień z kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu
(1)
Antonowicz Katarzyna. Święci Kiryk i Julita - zarys hagiograficzny i ikonograficzny
(1)
Antonowicz Marija. Święty Bazyli Wielki - żywot oraz wybrane ikony z Muzeum Historycznego w Sanoku
(1)
Bondaruk Anna. Wniebowstąpienie Pańskie - podstawy piśmiennicze wymowa teologiczna historia i analiza schematów przedstawieniowych święta w tradycji bizantyńskiej
(1)
Brencz Andrzej (1943- )
(1)
Czaban Helena
(1)
Dobrowolski Radosław. Losy ikonostasu z cerkwi Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu (1640-1940)
(1)
Dąbrowska Anna (muzealnictwo)
(1)
Dębowska Alina
(1)
Flikop-Svita Galina Alaksandrauna (1984- ). Darcya nadpisy i autarskia poddpisy na belaruskih uniackih abrazah XVII - persaj treci XIX st
(1)
Iwaszko Elżbieta
(1)
Jarmuł-Niemczyk Katarzyna. Ikony świąteczne - Gościnność Abrahama jako przedstawienie Trójcy Świętej w odniesieniu do święta Zesłania Ducha Świętegi
(1)
Jarząbkowska Violetta. Ikony z wizerunkami anielskimi w kolekcji Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
(1)
Jurgilewicz-Stępień Aneta (1978- ). Hierarchia chórów anielskich według Pseudo-Dionizego Areopagity - terminologia
(1)
Jurgilewicz-Stępień Aneta (1978- ). Ikony z przegród ołtarzowych cerkwi parafialnej w Czyżach w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu
(1)
Jóźwiak Wojciech (filologia słowiańska). Medale z wizerunkiem Świętych Cyryla i Metodego
(1)
Karwowska Halina
(1)
Klauza Karol (1947- ). Geneza i specyfika starców na tle monastycyzmu ukraińskiego. Komunikat naukowy
(1)
Klauza Karol (1947- ). Hiszpańska ikona Bogurodzicy z Suzdala
(1)
Klauza Karol (1947- ). Smoleńska sukienka z Jasnej Góry - polski wkład w ewolucję artefaktu
(1)
Klauza Karol (1947- ). Teologiczne rozumienia świętości. Teologia świętości i jej wizualizacja w ikonie
(1)
Klauza Karol (1947- ). The genesis and the particular aspects of the elders in the context of Ukrainian monasticism. The scientific statement
(1)
Klauza Karol (1947- ). The holiness and its theological understanding. The theology of holiness and its visualization in the icon
(1)
Kobrzeniecka-Sikorska Grażyna (1959- ). Ikony Wszystkich Świąt - geneza rozwój funkcje
(1)
Kondraciuk Piotr. Ikona Matki Boskiej z monasteru oo. Bazylianów w Werchracie - wzorzec czy jedna z form przedstawień Eleusy na Podkarpaciu i Południowej Lubelszczyźnie?
(1)
Kondraciuk Piotr. Od ikony do obrazu. Wpływ ikony św. Mikołaja z Bari na kształłtowanie się ikonografii świętego w sztuce Kościoła katolickiego doby potrydenckiej
(1)
Kondraciuk Piotr. Wczesne przedstawienia anielskie w ikonografii chrześcijańskiej
(1)
Kosel Bogusław
(1)
Kossakowski Krzysztof
(1)
Krahel Aleksandra. Ikonografia cyklu pasyjnego
(1)
Krahel Aleksandra. Samodzielne przedstawienia Archanioła Michała w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu
(1)
Kryński Ireneusz
(1)
Król Anna (muzealnictwo). Ikony z przedstawieniami archaniołów w zbiorach Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach
(1)
Król Anna (muzealnictwo). O technice emalii na przykładzie obiektów z szamotulskiego zbioru
(1)
Kułak Aneta (1979?- ). Cerkiew pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Szczytach-Dzięciołowie. Przyczynek do historii powstania
(1)
Kułak Aneta (1979?- ). O dwóch nieznanych ikonach z cerkwi w Łosince
(1)
Kułak Piotr (1988- )
(1)
Lepionka Hubert
(1)
Lesisz Lucyna
(1)
Ludera Magdalena. O ahistorycznych metodach badań nad silnie okcydentalizującymi ikonami XVII i XVIII wieku
(1)
Maciejewski Jan
(1)
Marcinowska Maria (1960- ). Formy i techniki ikon z XV-XVII w. w oparciu o zabytki wybrane z kolekcji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
(1)
Marcinowska Maria (1960- ). Ikony z wyobrażeniem Michała Archanioła w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
(1)
Marcinowska Maria (1960- ). Personifikacja unii brzeskiej na ścianach babińca cerkwi pw. św. Dymitra w Sądeckim Parku Etnograficznym
(1)
Marcinowska Maria (1960- ). Warianty przedstawień św. Paraskewy
(1)
Motowicka Anna (1975- )
(1)
Motowicka Anna (1975- ). Czym jest droga do świętości. Słowo od ikonografki
(1)
Motowicka Anna (1975- ). Historia warsztat i zastosowanie ikon wyszywanych
(1)
Motowicka Anna (1975- ). Podlinnik postaci anielskich
(1)
Nacaeva Galina Rygorauna (1951- ). Arhangel Mihail - Voevoda. Osobennosti vetkovskoj ikonografii v ikone iz sobrania Suprasla
(1)
Niziołek Piotr (muzealnictwo)
(1)
Olanina Svitlana Valeriivna. Eshatologicni ocikuvanna 17 st. i formuvanna hudozn'ogo obrazu ukrains'kogo ikonostasa
(1)
Olanina Svitlana Valeriivna. Obramlenna slovom: ktitors'ki teksti na ukrains'kij barokovij ikoni
(1)
Piasecka Kornelia
(1)
Piasecki Aleksander
(1)
Pokojowczyk Marta (1985- ). Płócienne podobrazia ikon z ikonostasu supraskiego na tle tradycji tkackiej w XVI-XVII wieku
(1)
Prokopczyk Katarzyna
(1)
Romaniuk-Prokopowicz Izabela
(1)
Rosińska Iwona
(1)
Ross-Pazdyk Edyta (1977- ). Ikonografia św. Onufrego
(1)
Ross-Pazdyk Edyta (1977- ). Ikony malowane na płótnie
(1)
Ross-Pazdyk Edyta (1977- ). Pawlenty Radymski - muszyński malarz ikon unickich
(1)
Rusin Katarzyna
(1)
Ryżewski Grzegorz (1974- )
(1)
Ryżewski Grzegorz (1974- ). Złożoność kulturowa ziem podlaskich w kontekście historycznym
(1)
Saciuk Ryszard
(1)
Sawicki Piotr (1948- ). Geneza powstania oraz miejsce i funkcja ikony metalowej w kościele
(1)
Sawicki Piotr (1948- ). Kult oraz ikonografia świętych medyków Kosmy Damiana oraz Pantalleona w Bizancjum. Podejście do zdrowia i cielesności w kontekści życia wiecznego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa
(1)
Sawicki Piotr (1948- ). Wyobrażenia Anioła Stróża na ikonach staroobrzędowych
(1)
Skibińska Aneta
(1)
Skibińska Katarzyna. Analiza ikonograficzna święta Zaśnięcie Bogarodzicy
(1)
Skibińska Katarzyna. Angelos Prodromos - Anioł na ziemi
(1)
Skibińska Katarzyna. Funkcje i role aniołów w wybranej ikonografii
(1)
Skibińska Katarzyna. Ikona Zstąpienia do otchłani jako praobraz powszechnego zmartwychwstania
(1)
Skibińska Katarzyna. Iluminacje i malarstwo miniaturowe w kontekście ikony (przeznaczenie funkcje tematy i motywy kompozycyjne)
(1)
Skibińska Katarzyna. Podlasie Podlasze Polexitae. Rys historyczno-religijny
(1)
Skibińska Katarzyna. Zstąpienie do Otchłani a Zmartwychwstanie Pańskie - przemiany w ikonografii święta z uwzględnieniem zabytków w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu
(1)
Skibińska Katarzyna. Święta Wielka Męczennica Katarzyna Aleksandryjska
(1)
Sołub Jerzy Wojciech
(1)
Sołub Katarzyna
(1)
Sprutta Justyna (1970- ). Symboliczny wymiar ikony i jej kontekstu na przykładzie greckokatolickiej cerkwi pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Białym Borze
(1)
Stawecka Krystyna. Serafiny - cherubiny
(1)
Stawecka Krystyna. Wniebowstąpienie Pańskie - podstawy piśmiennicze wymowa teologiczna historia i analiza schematów przedstawieniowych święta w tradycji bizantyńskiej
(1)
Szota Zofia. Święta Zofia
(1)
Tomalska-Więcek Joanna (1953- ). Ikonostas cerkwi Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(4)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
Kraj wydania
Polska
(10)
Język
polski
(10)
Temat
Ikony
(7)
Muzeum Ikon (Supraśl)
(4)
Malarstwo sakralne
(2)
Muzeum Podlaskie (Białystok)
(2)
Aniołowie
(1)
Archeologia
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Ikony bizantyńskie
(1)
Ikony ruskie
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Malarstwo sakralne europejskie
(1)
Muzeum Etnograficzne (Poznań)
(1)
Nowosielski, Jerzy
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Rzeźba polska
(1)
Strój ludowy
(1)
Sztuka stosowana europejska
(1)
Wizerunki maryjne
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Święta
(1)
Temat: czas
1801-
(4)
1601-
(3)
1701-
(3)
1901-
(3)
1501-
(2)
Temat: miejsce
Podlasie
(1)
Gatunek
Czasopisma muzealne polskie
(1)
Czasopisma o sztuce polskie
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
11 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Skibińska Katarzyna (hasło formalne)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Suknia wydaje ludzkie obyczaje : wielkopolskie stroje ludowe w zbiorach Muzeum Etnograficznego : Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, 12. 08. 2005 - 30. 09. 2006 = Dress gives away people's customs : folk dress from Wielkopolska in the collection of the Ethnographic Museum / [wstęp Aneta Skibińska; wprow. Andrzej Brencz; aut. katalogu Iwona Rosińska; tł. Katarzyna Turska, Marcin Turski].
Wariant tytułu: Dress gives away people's customs : folk dress from Wielkopolska in the collection of the Ethnographic Museum
Adres wydawniczy: Poznań : Muzeum Narodowe w Poznaniu, cop. 2005.
Opis fizyczny: 123 s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Uwaga: Bibliogr. s. 123. Słownik terminów pol.-ang. s. 120-123.
Temat: Muzeum Etnograficzne Poznań - wystawy - 2005
Temat: Muzeum Etnograficzne Poznań - zbiory - 19-20 w
Temat: Strój ludowy - zagadnienia - wystawy - Polska - 19-20 w
Temat: Strój ludowy - zbiory - Polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Brencz, Andrzej (1943- ).
Hasło dodatkowe: Skibińska, Aneta.
Hasło dodatkowe: Rosińska, Iwona.
Hasło dodatkowe: Turska, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Turski, Marcin.
ISBN: 83-89053-36-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 13568 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Ikonografia maryjna = Iconography of the Mother of God. Cz. 2, Hodegetria : najstarsze typy wizerunków Hodegetrii i ich przykłady w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu = the oldest iconographic depictions of Hodegetria and their examples in the collection of Museum of Icons in Suprasl / [aut. tekstów Maciej Ćwiklewski, Katarzyna Prokopczyk, Piotr Sawicki, Katarzyna Skibińska, Ewa Zalewska, Ewa Żukowska ; red. nauk. Krystyna Stawecka ; red. Aneta Jurgilewicz-Stępień].
Wariant tytułu: Najstarsze typy wizerunków Hodegetrii i ich przykłady w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu
Wariant tytułu: Oldest iconographic depictions of Hodegetria and their examples in the collection of Museum of Icons in Suprasl
Wariant tytułu: Iconography of the Mother of God
Adres wydawniczy: Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2014.
Opis fizyczny: 100 s. : il. (gł. kolor.) ; 31 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 94-100.
Uwaga: Spis treści także w jęz. ang.
Temat: Muzeum Ikon Supraśl - zbiory
Temat: Ikony bizantyńskie - historia
Temat: Ikony bizantyńskie - zbiory - Polska
Temat: Ikony ruskie - historia
Temat: Ikony ruskie - zbiory - Polska
Temat: Wizerunki maryjne - prawosławie
Hasło dodatkowe: Ćwiklewski, Maciej.
Hasło dodatkowe: Jurgilewicz-Stępień, Aneta (1978- ).
Hasło dodatkowe: Prokopczyk, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Sawicki, Piotr (1948- ).
Hasło dodatkowe: Skibińska, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Stawecka, Krystyna.
Hasło dodatkowe: Zalewska, Ewa.
Hasło dodatkowe: Żukowska, Ewa (1978- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Podlaskie (Białystok)
ISBN: 978-83-87026-25-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 19583/2 (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Tytuł: Ikona i Logos : zeszyty muzealne : Muzeum Ikon w Supraślu. Oddział MuzeumPodlaskiego w Białymstoku / [redakcja: Aneta Jurgielewicz-Stępień, Aneta Kułak, Maria Marcinowska ; współpraca redakcyjna Katarzyna Skibińska, Edyta Tołkin-Snarska].
Adres wydawniczy: Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2019-.
Opis fizyczny: il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Częstotliwość: Rocznik
Uwaga: Tomy mają indywidualne tytuły.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Muzeum Podlaskie Białystok - czasopisma
Temat: Muzeum Ikon Supraśl - czasopisma
Temat: Ikony - historia - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma muzealne polskie - 21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma o sztuce polskie - 21 w
Hasło dodatkowe: Jurgilewicz-Stępień, Aneta (1978- ).
Hasło dodatkowe: Kułak, Aneta (1979?- ).
Hasło dodatkowe: Marcinowska, Maria (1960- ).
Hasło dodatkowe: Skibińska, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Tołkin-Snarska, Edyta.
Hasło dodatkowe: Muzeum Ikon (Supraśl)
Hasło dodatkowe: Muzeum Podlaskie (Białystok)
Tytuł poprzedni:
ISSN: 2657-9650
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II 3098
Cz. 1 (2019) [Cz. 1 (2019)]
[Cz.] 2 (2020) [[Cz.] 2 (2020)]
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Ikonografia świąt. Cz. 2 / [redakcja Aneta Jurgilewicz-Stępień, Krystyna Stawecka ; współpraca Aleksandra Krahel, Maria Marcinowska].
Wariant tytułu: Ikonosfera
Adres wydawniczy: Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2017.
Opis fizyczny: 103 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Uwaga: T. monogr.: Ikonosfera. 5 (2017), 2.
Uwaga: Bibliogr. s. 100-103.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang. przy art.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Ikony - tematyka
Temat: Malarstwo sakralne - prawosławie - tematyka
Temat: Święta - prawosławie - ikonografia
Hasło dodatkowe: Jurgilewicz-Stępień, Aneta (1978- ).
Hasło dodatkowe: Krahel, Aleksandra.
Hasło dodatkowe: Marcinowska, Maria (1960- ).
Hasło dodatkowe: Stawecka, Krystyna.
Hasło dodatkowe: Bondaruk, Anna. Wniebowstąpienie Pańskie - podstawy piśmiennicze, wymowa teologiczna, historia i analiza schematów przedstawieniowych święta w tradycji bizantyńskiej
Hasło dodatkowe: Jarmuł-Niemczyk, Katarzyna. Ikony świąteczne - "Gościnność Abrahama" jako przedstawienie Trójcy Świętej w odniesieniu do święta Zesłania Ducha Świętegi
Hasło dodatkowe: Kobrzeniecka-Sikorska, Grażyna (1959- ). Ikony Wszystkich Świąt - geneza, rozwój, funkcje
Hasło dodatkowe: Krahel, Aleksandra. Ikonografia cyklu pasyjnego
Hasło dodatkowe: Skibińska, Katarzyna. Analiza ikonograficzna święta Zaśnięcie Bogarodzicy
Hasło dodatkowe: Skibińska, Katarzyna. Ikona Zstąpienia do otchłani jako praobraz powszechnego zmartwychwstania
Hasło dodatkowe: Stawecka, Krystyna. Wniebowstąpienie Pańskie - podstawy piśmiennicze, wymowa teologiczna, historia i analiza schematów przedstawieniowych święta w tradycji bizantyńskiej
Hasło dodatkowe: Muzeum Podlaskie (Białystok)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. II 2209/5
Książka
W koszyku
Tytuł: Muzeum Podlaskie prezentuje / pod redakcją Waldemara F. Wilczewskiego ; [autorzy tekstów: Katarzyna Antonowicz, Helena Czaban, Anna Dąbrowska, Alina Dębowska, Elżbieta Iwaszko, Aneta Jurgilewicz-Stępień, Halina Karwowska, Bogusław Kosel, Krzysztof Kossakowski, Ireneusz Kryński, Hubert Lepionka, Lucyna Lesisz, Jan Maciejewski, Anna Motowicka, Piotr Niziołek, Aleksander Piasecki, Kornelia Piasecka, Marta Pokojowczyk, Izabela Romaniuk-Prokopowicz, Katarzyna Rusin, Ryszard Saciuk, Piotr Sawicki, Katarzyna Skibińska, Katarzyna Sołub, Jerzy W. Sołub, Joanna Tomalska-Więcek, Adam Wawrusiewicz, Beata Wilczewska, Waldemar F. Wilczewski, Ewa Zalewska, Ewa Żukowska].
Adres wydawniczy: Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2020.
Opis fizyczny: 224 s. : il. kolor. (w tym złoż.) ; 29 cm.
Temat: Muzeum Podlaskie Białystok - zbiory
Temat: Archeologia - zabytki - Polska
Temat: Archeologia - zabytki - zbiory - Polska
Temat: Ikony - Rosja - 18-19 w
Temat: Ikony - zbiory - Polska - 18-19 w
Temat: Malarstwo polskie - 19-20 w
Temat: Malarstwo polskie - zbiory - Polska - 19-20 w
Temat: Malarstwo sakralne europejskie - 17-18 w
Temat: Malarstwo sakralne europejskie - zbiory - Polska - 17-18 w
Temat: Rzemiosło artystyczne - Europa - 18-20 w
Temat: Rzemiosło artystyczne - zbiory - Polska - 18-20 w
Temat: Sztuka stosowana europejska - 18-20 w
Temat: Sztuka stosowana europejska - zbiory - Polska - 18-20 w
Temat: Rzeźba polska - 20 w
Temat: Rzeźba polska - zbiory - Polska - 20 w
Temat: Zbiory muzealne - Polska
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi zbiorów
Hasło dodatkowe: Wilczewski, Waldemar Franciszek.
Hasło dodatkowe: Antonowicz, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Czaban, Helena.
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Anna (muzealnictwo).
Hasło dodatkowe: Dębowska, Alina.
Hasło dodatkowe: Iwaszko, Elżbieta.
Hasło dodatkowe: Jurgilewicz-Stępień, Aneta (1978- ).
Hasło dodatkowe: Karwowska, Halina.
Hasło dodatkowe: Kosel, Bogusław.
Hasło dodatkowe: Kossakowski, Krzysztof.
Hasło dodatkowe: Kryński, Ireneusz.
Hasło dodatkowe: Lepionka, Hubert.
Hasło dodatkowe: Lesisz, Lucyna.
Hasło dodatkowe: Maciejewski, Jan.
Hasło dodatkowe: Motowicka, Anna (1975- ).
Hasło dodatkowe: Niziołek, Piotr (muzealnictwo).
Hasło dodatkowe: Piasecki, Aleksander.
Hasło dodatkowe: Piasecka, Kornelia.
Hasło dodatkowe: Pokojowczyk, Marta (1985- ).
Hasło dodatkowe: Romaniuk-Prokopowicz, Izabela.
Hasło dodatkowe: Rusin, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Saciuk, Ryszard.
Hasło dodatkowe: Sawicki, Piotr (1948- ).
Hasło dodatkowe: Skibińska, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Sołub, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Sołub, Jerzy Wojciech.
Hasło dodatkowe: Tomalska-Więcek, Joanna (1953- ).
Hasło dodatkowe: Wawrusiewicz, Adam.
Hasło dodatkowe: Wilczewska, Beata (bibliotekarstwo).
Hasło dodatkowe: Wilczewski, Waldemar Franciszek.
Hasło dodatkowe: Zalewska, Ewa.
Hasło dodatkowe: Żukowska, Ewa (1978- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Podlaskie (Białystok)
ISBN: 978-83-954471-9-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 25368 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Aniołowie : ikonografia, teologia / [redakcja Aneta Jurgilewicz-Stępień, Aleksandra Krahel, Krystyna Stawecka ; tłumaczenie Piotr Sawicki].
Wariant tytułu: Ikonosfera
Adres wydawniczy: Białystok ; Supraśl : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2018.
Opis fizyczny: 155 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: T. monogr.: Ikonosfera. T. 7 (2018).
Uwaga: Bibliogr. s. 148-155.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang. przy art.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Aniołowie - ikonografia
Temat: Ikony - tematyka
Hasło dodatkowe: Jurgilewicz-Stępień, Aneta (1978- ).
Hasło dodatkowe: Krahel, Aleksandra.
Hasło dodatkowe: Sawicki, Piotr (1948- ).
Hasło dodatkowe: Jarząbkowska, Violetta. Ikony z wizerunkami anielskimi w kolekcji Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
Hasło dodatkowe: Jurgilewicz-Stępień, Aneta (1978- ). Hierarchia chórów anielskich według Pseudo-Dionizego Areopagity - terminologia
Hasło dodatkowe: Kondraciuk, Piotr. Wczesne przedstawienia anielskie w ikonografii chrześcijańskiej
Hasło dodatkowe: Krahel, Aleksandra. Samodzielne przedstawienia Archanioła Michała w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu
Hasło dodatkowe: Król, Anna (muzealnictwo). Ikony z przedstawieniami archaniołów w zbiorach Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach
Hasło dodatkowe: Marcinowska, Maria (1960- ). Ikony z wyobrażeniem Michała Archanioła w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
Hasło dodatkowe: Motowicka, Anna (1975- ). Podlinnik postaci anielskich
Hasło dodatkowe: Sawicki, Piotr (1948- ). Wyobrażenia Anioła Stróża na ikonach staroobrzędowych
Hasło dodatkowe: Skibińska, Katarzyna. Angelos Prodromos - "Anioł na ziemi"
Hasło dodatkowe: Skibińska, Katarzyna. Funkcje i role aniołów w wybranej ikonografii
Hasło dodatkowe: Stawecka, Krystyna. Serafiny - cherubiny
Hasło dodatkowe: Zalewska, Ewa. Ikonografia Michała Archanioła Archistratega Zastępów Niebiańskich
Hasło dodatkowe: Stawecka, Krystyna.
Hasło dodatkowe: Muzeum Podlaskie (Białystok)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. II 2209/7
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Na przestrzeni wieków : techniki artystyczne i rozwiązania plastyczne stosowane w ikonie / redakcja: Aneta Jurgielewicz-Stępień, Aneta Kułak, Maria Marcinowska ; współpraca redakcyjna Katarzyna Skibińska, Edyta Tołkin-Snarska ; tłumaczenie Marta Pokojowczyk, Piotr Sawicki, Edyta Tołkin-Snarska].
Wariant tytułu: Ikona i Logos
Wariant tytułu: Techniki artystyczne i rozwiązania plastyczne stosowane w ikonie
Adres wydawniczy: Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2019.
Opis fizyczny: 148 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Uwaga: T. monogr.: Ikona i Logos. Cz. 1 (2019).
Uwaga: Bibliogr. s. 138-148.
Uwaga: Streszcz. art. w jęz. ang.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Ikony - technika
Hasło dodatkowe: Jurgilewicz-Stępień, Aneta (1978- ).
Hasło dodatkowe: Kułak, Piotr (1988- ).
Hasło dodatkowe: Marcinowska, Maria (1960- ).
Hasło dodatkowe: Skibińska, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Tołkin-Snarska, Edyta.
Hasło dodatkowe: Pokojowczyk, Marta (1985- ).
Hasło dodatkowe: Sawicki, Piotr (1948- ).
Hasło dodatkowe: Tołkin-Snarska, Edyta.
Hasło dodatkowe: Antonowicz, Katarzyna. Rzymska i bizantyńska mozaika sakralna - zarys tematu
Hasło dodatkowe: Jóźwiak, Wojciech (filologia słowiańska). Medale z wizerunkiem Świętych Cyryla i Metodego
Hasło dodatkowe: Klauza, Karol (1947- ). "Smoleńska" sukienka z Jasnej Góry - polski wkład w ewolucję artefaktu
Hasło dodatkowe: Król, Anna (muzealnictwo). O technice emalii na przykładzie obiektów z szamotulskiego zbioru
Hasło dodatkowe: Marcinowska, Maria (1960- ). Formy i techniki ikon z XV-XVII w. w oparciu o zabytki wybrane z kolekcji Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
Hasło dodatkowe: Motowicka, Anna (1975- ). Historia, warsztat i zastosowanie ikon wyszywanych
Hasło dodatkowe: Ross-Pazdyk, Edyta (1977- ). Ikony malowane na płótnie
Hasło dodatkowe: Sawicki, Piotr (1948- ). Geneza powstania oraz miejsce i funkcja ikony metalowej w kościele
Hasło dodatkowe: Skibińska, Katarzyna. Iluminacje i malarstwo miniaturowe w kontekście ikony (przeznaczenie, funkcje, tematy i motywy kompozycyjne)
Hasło dodatkowe: Walczak, Dorota (1990?- ). Nieuczciwa konkurencja dla ikonopisców?
Hasło dodatkowe: Żukowska, Ewa (1978- ). Rzymska i bizantyńska mozaika sakralna - zarys tematu
Hasło dodatkowe: Muzeum Podlaskie (Białystok)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. II 3098/1
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Ikonografia świętych w dialogu z kanonem / Muzeum Ikon w Supraślu.
Wariant tytułu: Ikona i Logos
Adres wydawniczy: Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2020.
Opis fizyczny: 153, [10] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: T. monogr.: Ikona i Logos. Cz. 2 (2020).
Uwaga: Bibliogr. przy art. lub w przypisach do art.
Uwaga: Teksty w jęz. pol. lub ukr. Streszcz. w jęz. ang.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Ikonografia chrześcijańska - prawosławie
Hasło dodatkowe: Antonowicz, Katarzyna. Sobór Świętych - geneza i ikonografia przedstawienia
Hasło dodatkowe: Antonowicz, Katarzyna. Święci Kiryk i Julita - zarys hagiograficzny i ikonograficzny
Hasło dodatkowe: Antonowicz, Marija. Święty Bazyli Wielki - żywot oraz wybrane ikony z Muzeum Historycznego w Sanoku
Hasło dodatkowe: Klauza, Karol (1947- ). Geneza i specyfika starców na tle monastycyzmu ukraińskiego. Komunikat naukowy
Hasło dodatkowe: Klauza, Karol (1947- ). Teologiczne rozumienia świętości. Teologia świętości i jej wizualizacja w ikonie
Hasło dodatkowe: Klauza, Karol (1947- ). The genesis and the particular aspects of the elders in the context of Ukrainian monasticism. The scientific statement
Hasło dodatkowe: Klauza, Karol (1947- ). The holiness and its theological understanding. The theology of holiness and its visualization in the icon
Hasło dodatkowe: Kondraciuk, Piotr. Od ikony do obrazu. Wpływ ikony św. Mikołaja z Bari na kształłtowanie się ikonografii świętego w sztuce Kościoła katolickiego doby potrydenckiej
Hasło dodatkowe: Marcinowska, Maria (1960- ). Warianty przedstawień św. Paraskewy
Hasło dodatkowe: Motowicka, Anna (1975- ). Czym jest droga do świętości. Słowo od ikonografki...
Hasło dodatkowe: Olânìna, Svìtlana Valerìïvna. Eshatologìčnì očìkuvannâ 17 st. ì formuvannâ hudožn'ogo obrazu ukraïns'kogo ìkonostasa
Hasło dodatkowe: Ross-Pazdyk, Edyta (1977- ). Ikonografia św. Onufrego
Hasło dodatkowe: Sawicki, Piotr (1948- ). Kult oraz ikonografia świętych medyków Kosmy, Damiana oraz Pantalleona w Bizancjum. Podejście do zdrowia i cielesności w kontekści życia wiecznego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa
Hasło dodatkowe: Skibińska, Katarzyna. Święta Wielka Męczennica Katarzyna Aleksandryjska
Hasło dodatkowe: Szota, Zofia. Święta Zofia
Hasło dodatkowe: Tołkin-Snarska, Edyta.
Hasło dodatkowe: Muzeum Podlaskie (Białystok)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. II 3098/2
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Dziedzictwo Podlasia / [edakcja Aneta Jurgilewicz-Stępień, Anata Kułak, Grzegorz Ryżewski, Joanna Tomalska-Więcek, Ewa Zalewska].
Wariant tytułu: Ikonosfera
Adres wydawniczy: Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2021.
Opis fizyczny: 212, [3] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: T. monogr.: Ikonosfera. T. 9 (2022).
Uwaga: Bibliogr. przy art. lub w przypisach do art.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Nowosielski Jerzy 1923-2011
Temat: Muzeum Ikon Supraśl
Temat: Ikony - Polska - 16-20 w
Temat: Ikony - zbiory - Polska - 16-20 w
Temat: Podlasie - sztuka - zabytki
Hasło dodatkowe: Jurgilewicz-Stępień, Aneta (1978- ).
Hasło dodatkowe: Kułak, Aneta (1979?- ).
Hasło dodatkowe: Ryżewski, Grzegorz (1974- ).
Hasło dodatkowe: Tomalska-Więcek, Joanna (1953- ).
Hasło dodatkowe: Zalewska, Ewa.
Hasło dodatkowe: Dobrowolski, Radosław. Losy ikonostasu z cerkwi Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu (1640-1940)
Hasło dodatkowe: Jurgilewicz-Stępień, Aneta (1978- ). Ikony z przegród ołtarzowych cerkwi parafialnej w Czyżach w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu
Hasło dodatkowe: Kułak, Aneta (1979?- ). Cerkiew pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela w Szczytach-Dzięciołowie. Przyczynek do historii powstania
Hasło dodatkowe: Pokojowczyk, Marta (1985- ). Płócienne podobrazia ikon z ikonostasu supraskiego na tle tradycji tkackiej w XVI-XVII wieku
Hasło dodatkowe: Ryżewski, Grzegorz (1974- ). Złożoność kulturowa ziem podlaskich w kontekście historycznym
Hasło dodatkowe: Skibińska, Katarzyna. Podlasie, Podlasze, Polexitae. Rys historyczno-religijny
Hasło dodatkowe: Tomalska-Więcek, Joanna (1953- ). Najstarsze ikony Podlasia
Hasło dodatkowe: Zalewska, Ewa. Nowosielski, ikony, Podlasie
Hasło dodatkowe: Zalewska, Ewa. XVII-wieczne ikony Michała Archanioła i Aarona Arcykapłana ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu. Komunikat
Hasło dodatkowe: Muzeum Podlaskie (Białystok)
Hasło dodatkowe - tytuł: Ikona droga przez życie Ikony Jerzego Nowosielskiego ze zbiorów Muzeum KUL
Hasło dodatkowe - tytuł: Po śladach mistrza Ikony brata Marcina Świądra OFMCap
Hasło dodatkowe - tytuł: Przemienienie Nowosielski Tarasewicz
Hasło dodatkowe - tytuł: Sala im Prof Jerzego Nowosielskiego w Muzeum Ikon w Supraślu Inauguracja i wystawy
Hasło dodatkowe - tytuł: W dialogu z kanonem Ikony J Nowosielskiego ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i Parafii Prawosławnej pw Zaśnięcia NMP w Krrakowie
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. II 2209/9
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Ikona okresu unickiego / Muzeum Ikon w Supraślu.
Wariant tytułu: Ikonosfera
Adres wydawniczy: Białystok : Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2021.
Opis fizyczny: 205, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: T. monogr.: Ikonosfera. T. 10 (2021).
Uwaga: Bibliogr. przy art. lub w przypisach do art.
Uwaga: Teksty w jęz. pol., białoruskim, ros. lub ukr.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Muzeum Ikon Supraśl - zbiory
Temat: Ikony - 16-19 w
Temat: Malarstwo sakralne - grekokatolicyzm - 16-19 w
Hasło dodatkowe: Antonowicz, Katarzyna. Wpływ sztuki zachodniej na ikonografię - okcydentalne detale w ikonach staroobrzędowców na przykładzie przedstawień z kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu
Hasło dodatkowe: Flìkop-Svìta, Galìna Alâksandraǔna (1984- ). Darčyâ nadpìsy ì autarskìâ poddpìsy na belaruskìh unìâckìh abrazah XVII - peršaj trècì XIX st.
Hasło dodatkowe: Klauza, Karol (1947- ). "Hiszpańska ikona" Bogurodzicy z Suzdala
Hasło dodatkowe: Kondraciuk, Piotr. Ikona Matki Boskiej z monasteru oo. Bazylianów w Werchracie - wzorzec czy jedna z form przedstawień Eleusy na Podkarpaciu i Południowej Lubelszczyźnie?
Hasło dodatkowe: Kułak, Aneta (1979?- ). O dwóch nieznanych ikonach z cerkwi w Łosince
Hasło dodatkowe: Ludera, Magdalena. O ahistorycznych metodach badań nad silnie okcydentalizującymi ikonami XVII i XVIII wieku
Hasło dodatkowe: Marcinowska, Maria (1960- ). Personifikacja unii brzeskiej na ścianach babińca cerkwi pw. św. Dymitra w Sądeckim Parku Etnograficznym
Hasło dodatkowe: Nâčaeva, Galìna Rygoraŭna (1951- ). "Arhangel Mihail - Voevoda". Osobennosti vetkovskoj ikonografii v ikone iz sobraniâ Supraslâ
Hasło dodatkowe: Olânìna, Svìtlana Valerìïvna. Obramlennâ slovom: ktitors'kì teksti na ukraïns'kìj barokovìj ìkonì
Hasło dodatkowe: Ross-Pazdyk, Edyta (1977- ). Pawlenty Radymski - muszyński malarz ikon unickich
Hasło dodatkowe: Skibińska, Katarzyna. Zstąpienie do Otchłani a Zmartwychwstanie Pańskie - przemiany w ikonografii święta z uwzględnieniem zabytków w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu
Hasło dodatkowe: Sprutta, Justyna (1970- ). Symboliczny wymiar ikony i jej kontekstu na przykładzie greckokatolickiej cerkwi pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Białym Borze
Hasło dodatkowe: Tomalska-Więcek, Joanna (1953- ). Ikonostas cerkwi Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu
Hasło dodatkowe: Muzeum Podlaskie (Białystok)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. II 2209/10
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej