Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(5)
Branch
Magazyn
(5)
Author
Bahlcke Joachim (1963- )
(2)
Skiba Maria (1972- )
(2)
Stortkuhl Beate (1963- )
(2)
Weber Matthias (1961.06.22- )
(2)
Augustyniak Mariola
(1)
Bahlcke Joachim (1963- ). Book-Smuggling: Supplying East-Central European Protestants with Bibles Cantionals and Lutheran Devotional Literature During the Counter-Reformation
(1)
Bahlcke Joachim (1963- ). Bucherschmuggel. Die Versorgung ostmitteleuropaischer Protestanten mit Bibeln Gesangbuchern und lutherischen Erbauungsschriften in der Zeit der Gegenreformation
(1)
Balcer Małgorzata. Die evangelische Friedenskirche „Zum Heiligen Geist" in Jauer. Ein Erinnerungsort fur Deutsche und Polen
(1)
Balcer Małgorzata. The Protestant Church of Peace ‘of the Holy Spirit’ in Jawor: A Lieu de Memoire for Germans and Poles
(1)
Banaszewski Kamil
(1)
Bartosiak Katarzyna
(1)
Bednarczyk Monika. Stacja szósta
(1)
Boeckh Katrin (1967- ). Confessional Identities and Transnational Networks: Lutheran and Reformed Conversions Among Ukrainians in Galicia (1925–1939)
(1)
Boeckh Katrin (1967- ). Konfessionelle Identitaten und transnationale Netzwerke. Die lutherische und reformierte Ubertrittsbewegung der Ukrainer in Galizien (1925-1939)
(1)
Bomelburg Hans-Jurgen (1961- ). Die Lutheraner in Polen-Litauen im 17. und 18. Jahrhundert. Bedrohungskommunikation nationale Zuschreibungen und kulturelle Positionierung
(1)
Bomelburg Hans-Jurgen (1961- ). The Lutherans in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Seventeenth and Eighteenth Centuries: Threatening Communications National Assumptions and Cultural Positioning
(1)
Bosacka Maria (bibliotekarstwo)
(1)
Bourkane Mateusz (1977- ). Przestrzenie melancholii w Tolkienowskim Śródziemiu
(1)
Brzozowska Sabina. Durer - Berent - Kristeva
(1)
Błaszkowska Katarzyna
(1)
Chlebowska Edyta. "Brodę na dłoni oparłszy kielichu" - figury melancholii w twórczości plastycznej Cypriana Norwida
(1)
Chlebowski Piotr. "Przeciw tej nudzie przeklętej"
(1)
Cieniewska Monika
(1)
Curyło Monika
(1)
Czechowicz Bogusław (1967- ). Melencolia I Albrechta Durera jako „dyptyk”?
(1)
Daugirdas Kęstutis (1973- ). Between Luther Calvin and the Antitrinitarians: The Early Development of the Reformation in the Grand Duchy of Lithuania
(1)
Daugirdas Kęstutis (1973- ). Zwischen Luther Calvin und Antitrinitariern - Die fruhe Entwicklung der Reformation im Grosfurstentum Litauen
(1)
Dec-Michalska Agnieszka
(1)
Duda Bartłomiej
(1)
Dybizbański Marek
(1)
Dybizbański Marek. Melancholijny świat wczesnych dramatów Józefa Korzeniowskiego
(1)
Długosz Justyna
(1)
Eberhard Winfried (1941- ). Reformation and Lutheranism in Eastern Europe: Conlicts to Assert Confessional and Estates Identities in the Sixteenth and Seventeenth Centuries
(1)
Eberhard Winfried (1941- ). Reformation und Luthertum im ostlichen Europa. Konflikte um konfessionelle und standische Selbstbehauptung im 16. und 17. Jahrhundert
(1)
Franaszek Andrzej (1971- ). Flet Szczurołapa
(1)
Fryzowska-Chrobot Iwona
(1)
Ganosenko Urij Anatolijovic. Melancholia jako metatekstualna strategia interpretacji poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego
(1)
Gawarecka Anna. Smutek depresja melancholia
(1)
Giermaziak Wojciech
(1)
Gościniak Katarzyna. Melancholia Jerzego Lieberta w Listach do Agnieszki
(1)
Głuszko-Boczoń Estera. W obronie prawa do melancholii
(1)
Haberland Detlef (1953- ). Luther and Reformation Printing in Eastern Europe
(1)
Haberland Detlef (1953- ). Luther und der reformatorische Buchdruck im ostlichen Europa
(1)
Harasimowicz Jan (1950- ). Protestant Early Modern Church Architecture Between Szczecin Konigsberg and Wrocław
(1)
Harasimowicz Jan (1950- ). Protestantischer Kirchenbau der Fruhen Neuzeit zwischen Stettin Konigsberg und Breslau
(1)
Heck Dorota (1962- ). Melancholia w literaturze polskiej po 1989 roku
(1)
Huffmeier Wilhelm (1941- ). Help for Protestants Under Pressure: The Support Offered to the Protestant Diaspora in East-Central Europe by the Gustav-Adolf Charity in the Nineteenth and Twentieth Centuries
(1)
Huffmeier Wilhelm (1941- ). Hilfe fur Protestanten in Bedrangnis. Die Unterstutzung der evangelischen Diaspora in Ostmitteleuropa durch das Gustav-Adolf-Werk im 19. und 20. Jahrhundert
(1)
Jahnig Bernhart (1941- ). Die Bedeutung von Konigsberg fur Annahme und Ausbreitung der Reformation imostlichen Mitteleuropa
(1)
Jahnig Bernhart (1941- ). The Signiicance of Konigsberg in the Reception and Propagation of the Reformation in East-Central Europe
(1)
Janoszka Maria. Figury melancholii w Rękopisie znalezionym w Saragossie Jana Potockiego
(1)
Jaskot Maciej. Melancholia jako metatekstualna strategia interpretacji poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego
(1)
Jonca Magdalena (1958- ). Smutek męski kobieca melancholia
(1)
Jurkowlaniec Grażyna. Confessional Images? The Luther Bible and Sixteenth-Century Biblical Illustrations in Poland
(1)
Jurkowlaniec Grażyna. Konfessionelle Bilder? Die Lutherbibel und die Bibelillustrationen des 16. Jahrhunderts in Polen
(1)
Jurzysta Aneta. Durer wiecznie żywy albo o mrokach niemieckiej duszy
(1)
Karwowski Marcin
(1)
Kaszowski Ludwik (1939-2017)
(1)
Kodres Krista (1957- ). Translations: Conveying Reformation Ideas Through Architecture and Visual Media in the Eastern Baltic Region
(1)
Kodres Krista (1957- ). Ubersetzungen: Reformatorischer Ideentransfer durch Architektur und visuelle Medien im ostlichen Ostseeraum
(1)
Kowalska Eva (1955- ). Competitors and Allies: Lutherans and Reformed in the Kingdom of Hungary During the Seventeenth and Eighteenth Centuries
(1)
Kowalska Eva (1955- ). Konkurrenten und Verbundete. Lutheraner und Reformierte im Konigreich Ungarn wahrend des 17. und 18. Jahrhunderts
(1)
Królak Lidia
(1)
Kulesza Monika. "Wstyd mi wielu melancholii byrońskich" - ćwiczenia duchowe Juliusza Słowackiego w walce z melancholią
(1)
Kuropatnicki Andrzej. Medyczne i religijne aspekty melancholii
(1)
Ledwina Anna. Szaleństwo jako wyraz melancholijnego przeżywania rzeczywistości przez bohaterki prozy Marguerite Duras
(1)
Lichy Kolja. Against Luther’s "Satanism"? Catholic Reform and Lutheran Reformation in East-Central Europe
(1)
Lichy Kolja. Wider Luthers „Satanismus“? Katholische Reform und lutherische Reformation in Ostmitteleuropa
(1)
Makowska Marta (filologia polska). Kazimierz Przerwa-Tetmajer wobec zagadki istnienia
(1)
Mazur Aneta (1960- )
(1)
Mazur Jan
(1)
Małczyński Bartosz (1978- ). Drzewo miłości i rozpaczy
(1)
Mańko-Matysiak Anna (1968- ). Gedachtniskulturen auf der Spur - Das Lutherbild in Polen
(1)
Mańko-Matysiak Anna (1968- ). Remembrance Cultures: Tracing Images of Luther in Poland
(1)
Mańkowska Joanna. Melancholia miłości i śmierci
(1)
Obsulewicz-Niewińska Beata. Melancholia w twórczości Feliksa Jabłczyńskiego
(1)
Olesiak Karina
(1)
Osińska-Szpur Agnieszka. „Jak szatan w chmurze wyjąc z boleści w noc się zanurzę…”
(1)
Otvos Peter (1946- ). Glaubensfluchtlinge in der Habsburgermonarchie. Eine Fallstudie zu den osterreichischen Lutheranern in Ungarn wahrend des 16. und 17. Jahrhunderts
(1)
Otvos Peter (1946- ). Religious Refugees in the Habsburg Monarchy: A Case Study on Austrian Lutherans in Hungary During the Sixteenth and Seventeenth Centuries
(1)
Patey Sarah
(1)
Pilch Urszula M. Kategoria braku w liryce Juliusza Słowackiego
(1)
Pschichholz Frank. Polish and Lithuanian Songs of the Reformation: Notes on Their History and on Modern Performance Practices
(1)
Pschichholz Frank. Polnische und litauische Lieder der Reformationszeit - Anmerkungen zur Geschichte und zur heutigen Auffuhrungspraxis
(1)
Ptaszyński Maciej (1978- ). Beginning or End of the Reformation? Reactions to the 1548 Augsburg Interim in Poland
(1)
Ptaszyński Maciej (1978- ). Der Anfang oder das Ende der Reformation? Reaktionen auf das Augsburger Interim von 1548 in Polen
(1)
Radion Ewelina. Mundus melancholicus Wiesława Kulikowskiego
(1)
Rasche Anja. Reformation im Hanseraum: Kaufleute Bucher und Sanktionen
(1)
Rasche Anja. Reformation in the Hanseatic Area: Merchants Books and Sanctions
(1)
Ratuszna Hanna. Hamlet - "głos mojej choroby"
(1)
Roter-Bourkane Anna. Ekstaza - wzruszenie - przerażenie
(1)
Sagata Maciej. Pani Bovary jako symbol melancholii w opowiadaniu Zygmunta Haupta To ja sam jestem Emmą Bovary
(1)
Seta Magdalena
(1)
Skiba Aleksandra
(1)
Skiba Dominika (1987- ). Czarne światło boskiego Francuza i czarne słońce przeklętego dziecka
(1)
Skiba Maria (1972- ). Polish and Lithuanian Songs of the Reformation: Notes on Their History and on Modern Performance Practices
(1)
Skiba Maria (1972- ). Polnische und litauische Lieder der Reformationszeit - Anmerkungen zur Geschichte und zur heutigen Auffuhrungspraxis
(1)
Skibska Anna. O kilku aspektach melancholii indukowanych miedziorytem Albrechta Durera
(1)
Sobczyk Sławomir (bibliotekarstwo)
(1)
Szegedi Edit. The Reception of Luther in Transylvania: The Cluj Antitrinitarians and the Wittenberg Reformer in the Sixteenth Century
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(3)
Germany
(2)
United States
(2)
Language
Polish
(3)
English
(1)
German
(1)
Subject
Kościoły protestanckie
(2)
Luther, Martin
(2)
Reformacja
(2)
Bibliotekarstwo
(1)
Bibliotekoznawstwo
(1)
Biskupi
(1)
Dürer, Albrecht
(1)
Grafika niemiecka
(1)
Literatura
(1)
Literatura polska
(1)
Smutek
(1)
Stanisław
(1)
Subject: work
Melancholia
(1)
Subject: time
1001-
(1)
1401-
(1)
1501-
(1)
1701-
(1)
1801-
(1)
1901-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Kraków
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(3)
6 results Filter
Authority data
Skiba Maria (1972- ) (hasło formalne)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Skałka - sanktuarium i panteon narodu : 750-lecie kanonizacji św. Stanisława Biskupa i Męczennika / [red. t. Ludwik Kaszowski ; aut. Jan Mazur [i in.] ; tł. Maria Skiba].
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, 2003.
Opis fizyczny: 232 s., [30] k. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Z. monogr.: Peregrinus Cracoviensis. 2003, z. 14.
Uwaga: Streszcz. ang. po art.
Temat: Stanisław (św. ; ok. 1030-1079) - kult - historia - Polska
Temat: Biskupi - biografie - Polska - 11 w
Temat: Kraków - kościół św.św. Michała Archanioła i Stanisława na Skałce - historia
Hasło dodatkowe: Kaszowski, Ludwik (1939-2017).
Hasło dodatkowe: Mazur, Jan.
Hasło dodatkowe: Skiba, Maria (1972- ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Czas. II 1272/14 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Multibibliotekarstwo : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojciechowskiej.
Adres wydawniczy: Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018.
Opis fizyczny: 206, [1] s. : il. ; 24 cm.
Seria: Propozycje i Materiały Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Temat: Bibliotekarstwo
Temat: Bibliotekoznawstwo
Hasło dodatkowe: Augustyniak, Mariola.
Hasło dodatkowe: Banaszewski, Kamil.
Hasło dodatkowe: Bartosiak, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Błaszkowska, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Bosacka, Maria (bibliotekarstwo).
Hasło dodatkowe: Cieniewska, Monika.
Hasło dodatkowe: Curyło, Monika.
Hasło dodatkowe: Dec-Michalska, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Długosz, Justyna.
Hasło dodatkowe: Duda, Bartłomiej.
Hasło dodatkowe: Fryzowska-Chrobot, Iwona.
Hasło dodatkowe: Giermaziak, Wojciech.
Hasło dodatkowe: Karwowski, Marcin.
Hasło dodatkowe: Królak, Lidia.
Hasło dodatkowe: Olesiak, Karina.
Hasło dodatkowe: Seta, Magdalena.
Hasło dodatkowe: Skiba, Aleksandra.
Hasło dodatkowe: Sobczyk, Sławomir (bibliotekarstwo).
Hasło dodatkowe: Wojciechowska, Maja.
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
ISBN:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32523 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Der Luthereffekt im östlichen Europa : Geschichte, Kultur, Erinnerung / Joachim Bahlcke, Beate Störtkuhl, Matthias Weber (Hg.).
Adres wydawniczy: Berlin ; Boston : De Gruyter Oldenbourg, cop. 2017.
Opis fizyczny: 379 s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Seria: Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa
Uwaga: Materiały z konf. nauk., Berlin, 8-10 marca 2016 r.
Uwaga: Bibliogr. s. 313-361. Indeksy.
Temat: Luther Martin (1483-1546) - materiały konferencyjne
Temat: Kościoły protestanckie - Europa Środkowo-Wschodnia - 17-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Reformacja - Europa Środkowo-Wschodnia - materiały konferencyjne
Temat: Reformacja - sztuka - Europa Środkowo-Wschodnia - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Bahlcke, Joachim (1963- ).
Hasło dodatkowe: Störtkuhl, Beate (1963- ).
Hasło dodatkowe: Weber, Matthias (1961.06.22- ).
Hasło dodatkowe: Bahlcke, Joachim (1963- ). Bücherschmuggel. Die Versorgung ostmitteleuropäischer Protestanten mit Bibeln, Gesangbüchern und lutherischen Erbauungsschriften in der Zeit der Gegenreformation
Hasło dodatkowe: Balcer, Małgorzata. Die evangelische Friedenskirche „Zum Heiligen Geist" in Jauer. Ein Erinnerungsort für Deutsche und Polen
Hasło dodatkowe: Boeckh, Katrin (1967- ). Konfessionelle Identitäten und transnationale Netzwerke. Die lutherische und reformierte Übertrittsbewegung der Ukrainer in Galizien (1925-1939)
Hasło dodatkowe: Bömelburg, Hans-Jürgen (1961- ). Die Lutheraner in Polen-Litauen im 17. und 18. Jahrhundert. Bedrohungskommunikation, nationale Zuschreibungen und kulturelle Positionierung
Hasło dodatkowe: Daugirdas, Kęstutis (1973- ). Zwischen Luther, Calvin und Antitrinitariern - Die frühe Entwicklung der Reformation im Großfürstentum Litauen
Hasło dodatkowe: Eberhard, Winfried (1941- ). Reformation und Luthertum im östlichen Europa. Konflikte um konfessionelle und ständische Selbstbehauptung im 16. und 17. Jahrhundert
Hasło dodatkowe: Haberland, Detlef (1953- ). Luther und der reformatorische Buchdruck im östlichen Europa
Hasło dodatkowe: Harasimowicz, Jan (1950- ). Protestantischer Kirchenbau der Frühen Neuzeit zwischen Stettin, Königsberg und Breslau
Hasło dodatkowe: Hüffmeier, Wilhelm (1941- ). Hilfe für Protestanten in Bedrängnis. Die Unterstützung der evangelischen Diaspora in Ostmitteleuropa durch das Gustav-Adolf-Werk im 19. und 20. Jahrhundert
Hasło dodatkowe: Jähnig, Bernhart (1941- ). Die Bedeutung von Königsberg für Annahme und Ausbreitung der Reformation imöstlichen Mitteleuropa
Hasło dodatkowe: Jurkowlaniec, Grażyna. Konfessionelle Bilder? Die Lutherbibel und die Bibelillustrationen des 16. Jahrhunderts in Polen
Hasło dodatkowe: Kodres, Krista (1957- ). Übersetzungen: Reformatorischer Ideentransfer durch Architektur und visuelle Medien im östlichen Ostseeraum
Hasło dodatkowe: Kowalská, Eva (1955- ). Konkurrenten und Verbündete. Lutheraner und Reformierte im Königreich Ungarn während des 17. und 18. Jahrhunderts
Hasło dodatkowe: Lichy, Kolja. Wider Luthers „Satanismus“? Katholische Reform und lutherische Reformation in Ostmitteleuropa
Hasło dodatkowe: Mańko-Matysiak, Anna (1968- ). Gedächtniskulturen auf der Spur - Das Lutherbild in Polen
Hasło dodatkowe: Ötvös, Péter (1946- ). Glaubensflüchtlinge in der Habsburgermonarchie. Eine Fallstudie zu den österreichischen Lutheranern in Ungarn während des 16. und 17. Jahrhunderts
Hasło dodatkowe: Pschichholz, Frank. Polnische und litauische Lieder der Reformationszeit - Anmerkungen zur Geschichte und zur heutigen Aufführungspraxis
Hasło dodatkowe: Ptaszyński, Maciej (1978- ). Der Anfang oder das Ende der Reformation? Reaktionen auf das Augsburger Interim von 1548 in Polen
Hasło dodatkowe: Rasche, Anja. Reformation im Hanseraum: Kaufleute, Bücher und Sanktionen
Hasło dodatkowe: Skiba, Maria (1972- ). Polnische und litauische Lieder der Reformationszeit - Anmerkungen zur Geschichte und zur heutigen Aufführungspraxis
Hasło dodatkowe: Szegedi, Edit. Zur Lutherrezeption in Siebenbürgen. Die Klausenburger Antitrinitarier und der Wittenberger Reformator im 16. Jahrhundert
Hasło dodatkowe: Weber, Matthias (1961.06.22- ). Konfessionelle Koexistenz und Religionsfrieden in Ostmitteleuropa
Hasło dodatkowe: Wetter, Evelin (1969- ). Abgrenzung und Selbstvergewisserung. Zur Rolle vorreformatorischer Kirchenausstattungen in Siebenbürgen
Hasło dodatkowe: Zückert, Martin (1973- ). Abgrenzung und Integration. Lutherische Traditionen und evangelisch-lutherische Kirchen in der Tschechoslowakei
Hasło dodatkowe: Walter de Gruyter und Co
ISBN: 978-3-11-050159-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 23000 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Światy melancholii : w 500-lecie "Melencolii" Albrechta Dürera (1514-2014) / red. Marek Dybizbański, Aneta Mazur.
Wariant tytułu: W 500-lecie "Melencolii" Albrechta Dürera (1514-2014)
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016.
Opis fizyczny: 485 s., [3] s. tabl. kolor., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Materiały z konf., 22-24 października 2014 r., Opole.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Streszcz. ang. przy ref.
Temat: Dürer Albrecht (1471-1528). Melancholia - materiały konferencyjne
Temat: Grafika niemiecka - tematyka - 15-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Literatura - tematyka - 18-21 w. - materiały konferencyjne
Temat: Literatura polska - tematyka - 18-21 w. - materiały konferencyjne
Temat: Smutek - w literaturze - materiały konferencyjne
Temat: Smutek - w sztuce niemieckiej - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Dybizbański, Marek.
Hasło dodatkowe: Mazur, Aneta (1960- ).
Hasło dodatkowe: Kuropatnicki, Andrzej. Medyczne i religijne aspekty melancholii
Hasło dodatkowe: Czechowicz, Bogusław (1967- ). Melencolia I Albrechta Dürera jako „dyptyk”?
Hasło dodatkowe: Zagożdżon-Łyszczarz, Joanna. Hieroglifika zwierzęca i melancholia w graficznych przedstawieniach Albrechta Dürera
Hasło dodatkowe: Skibska, Anna. O kilku aspektach melancholii indukowanych miedziorytem Albrechta Dürera
Hasło dodatkowe: Osińska-Szpur, Agnieszka. „Jak szatan w chmurze, wyjąc z boleści, w noc się zanurzę…”
Hasło dodatkowe: Chlebowska, Edyta. "Brodę na dłoni oparłszy kielichu" - figury melancholii w twórczości plastycznej Cypriana Norwida
Hasło dodatkowe: Jurzysta, Aneta. Dürer wiecznie żywy albo o mrokach niemieckiej duszy
Hasło dodatkowe: Głuszko-Boczoń, Estera. W obronie prawa do melancholii
Hasło dodatkowe: Pilch, Urszula M. Kategoria braku w liryce Juliusza Słowackiego
Hasło dodatkowe: Kulesza, Monika. "Wstyd mi wielu melancholii byrońskich" - ćwiczenia duchowe Juliusza Słowackiego w walce z melancholią
Hasło dodatkowe: Chlebowski, Piotr. "Przeciw tej nudzie przeklętej"
Hasło dodatkowe: Dybizbański, Marek. Melancholijny świat wczesnych dramatów Józefa Korzeniowskiego
Hasło dodatkowe: Ratuszna, Hanna. Hamlet - "głos mojej choroby"
Hasło dodatkowe: Makowska, Marta (filologia polska). Kazimierz Przerwa-Tetmajer wobec zagadki istnienia
Hasło dodatkowe: Brzozowska, Sabina. Dürer - Berent - Kristeva
Hasło dodatkowe: Szeląg, Adam. Wymiary Melancholii Jacka Malczewskiego - wizjonerskie, wielowątkowe i monumentalne wyobrażenie ojczyzny
Hasło dodatkowe: Mańkowska, Joanna. Melancholia miłości i śmierci
Hasło dodatkowe: Roter-Bourkane, Anna. Ekstaza - wzruszenie - przerażenie
Hasło dodatkowe: Szulakowska-Kulawik, Jolanta (1952- ). Romański idiom dekadenckiej melancholii - gatunek muzycznej ballady
Hasło dodatkowe: Gawarecka, Anna. Smutek, depresja, melancholia...
Hasło dodatkowe: Bourkane, Mateusz (1977- ). Przestrzenie melancholii w Tolkienowskim Śródziemiu
Hasło dodatkowe: Ledwina, Anna. Szaleństwo jako wyraz melancholijnego przeżywania rzeczywistości przez bohaterki prozy Marguerite Duras
Hasło dodatkowe: Małczyński, Bartosz (1978- ). Drzewo miłości i rozpaczy
Hasło dodatkowe: Wroniszewski, Maksymilian. Wojaczek wydziedziczony
Hasło dodatkowe: Franaszek, Andrzej (1971- ). Flet Szczurołapa
Hasło dodatkowe: Jaskot, Maciej. Melancholia jako metatekstualna strategia interpretacji poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego
Hasło dodatkowe: Ganošenko, Ûrij Anatolìjovič. Melancholia jako metatekstualna strategia interpretacji poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego
Hasło dodatkowe: Heck, Dorota (1962- ). Melancholia w literaturze polskiej po 1989 roku
Hasło dodatkowe: Bednarczyk, Monika. Stacja szósta
Hasło dodatkowe: Janoszka, Maria. Figury melancholii w Rękopisie znalezionym w Saragossie Jana Potockiego
Hasło dodatkowe: Skiba, Dominika (1987- ). Czarne światło boskiego Francuza i czarne słońce przeklętego dziecka
Hasło dodatkowe: Jonca, Magdalena (1958- ). Smutek męski, kobieca melancholia...
Hasło dodatkowe: Sagata, Maciej. Pani Bovary jako symbol melancholii w opowiadaniu Zygmunta Haupta To ja sam jestem Emmą Bovary
Hasło dodatkowe: Obsulewicz-Niewińska, Beata. Melancholia w twórczości Feliksa Jabłczyńskiego
Hasło dodatkowe: Gościniak, Katarzyna. Melancholia Jerzego Lieberta w Listach do Agnieszki
Hasło dodatkowe: Radion, Ewelina. Mundus melancholicus Wiesława Kulikowskiego
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Opolski. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-7395-695-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30461 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: The Luther effect in Eastern Europe : history, culture, memory / edited by Joachim Bahlcke, Beate Störtkuhl and Matthias Weber ; translated by Sarah Patey.
Adres wydawniczy: Berlin ; Boston : De Gruyter Oldenbourg, cop. 2017.
Opis fizyczny: 379 s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Seria: Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im Östlichen Europa
Uwaga: Materiały z konf. nauk., Berlin, 8-10 marca 2016 r.
Uwaga: Bibliogr. s. 313-362. Słownik terminów s. 305-312. Indeksy.
Temat: Luther Martin (1483-1546) - materiały konferencyjne
Temat: Kościoły protestanckie - Europa Środkowo-Wschodnia - 17-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Reformacja - Europa Środkowo-Wschodnia - materiały konferencyjne
Temat: Reformacja - sztuka - Europa Środkowo-Wschodnia - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Bahlcke, Joachim (1963- ).
Hasło dodatkowe: Störtkuhl, Beate (1963- ).
Hasło dodatkowe: Weber, Matthias (1961.06.22- ).
Hasło dodatkowe: Patey, Sarah.
Hasło dodatkowe: Bahlcke, Joachim (1963- ). Book-Smuggling: Supplying East-Central European Protestants with Bibles, Cantionals and Lutheran Devotional Literature During the Counter-Reformation
Hasło dodatkowe: Balcer, Małgorzata. The Protestant Church of Peace ‘of the Holy Spirit’ in Jawor: A Lieu de Mémoire for Germans and Poles
Hasło dodatkowe: Boeckh, Katrin (1967- ). Confessional Identities and Transnational Networks: Lutheran and Reformed Conversions Among Ukrainians in Galicia (1925–1939)
Hasło dodatkowe: Bömelburg, Hans-Jürgen (1961- ). The Lutherans in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Seventeenth and Eighteenth Centuries: Threatening Communications, National Assumptions and Cultural Positioning
Hasło dodatkowe: Daugirdas, Kęstutis (1973- ). Between Luther, Calvin and the Antitrinitarians: The Early Development of the Reformation in the Grand Duchy of Lithuania
Hasło dodatkowe: Eberhard, Winfried (1941- ). Reformation and Lutheranism in Eastern Europe: Conlicts to Assert Confessional and Estates Identities in the Sixteenth and Seventeenth Centuries
Hasło dodatkowe: Haberland, Detlef (1953- ). Luther and Reformation Printing in Eastern Europe
Hasło dodatkowe: Harasimowicz, Jan (1950- ). Protestant Early Modern Church Architecture Between Szczecin, Königsberg and Wrocław
Hasło dodatkowe: Hüffmeier, Wilhelm (1941- ). Help for Protestants Under Pressure: The Support Offered to the Protestant Diaspora in East-Central Europe by the Gustav-Adolf Charity in the Nineteenth and Twentieth Centuries
Hasło dodatkowe: Jähnig, Bernhart (1941- ). The Signiicance of Königsberg in the Reception and Propagation of the Reformation in East-Central Europe
Hasło dodatkowe: Jurkowlaniec, Grażyna. Confessional Images? The Luther Bible and Sixteenth-Century Biblical Illustrations in Poland
Hasło dodatkowe: Kodres, Krista (1957- ). Translations: Conveying Reformation Ideas Through Architecture and Visual Media in the Eastern Baltic Region
Hasło dodatkowe: Kowalská, Eva (1955- ). Competitors and Allies: Lutherans and Reformed in the Kingdom of Hungary During the Seventeenth and Eighteenth Centuries
Hasło dodatkowe: Lichy, Kolja. Against Luther’s "Satanism"? Catholic Reform and Lutheran Reformation in East-Central Europe
Hasło dodatkowe: Mańko-Matysiak, Anna (1968- ). Remembrance Cultures: Tracing Images of Luther in Poland
Hasło dodatkowe: Ötvös, Péter (1946- ). Religious Refugees in the Habsburg Monarchy: A Case Study on Austrian Lutherans in Hungary During the Sixteenth and Seventeenth Centuries
Hasło dodatkowe: Pschichholz, Frank. Polish and Lithuanian Songs of the Reformation: Notes on Their History and on Modern Performance Practices
Hasło dodatkowe: Ptaszyński, Maciej (1978- ). Beginning or End of the Reformation? Reactions to the 1548 Augsburg Interim in Poland
Hasło dodatkowe: Rasche, Anja. Reformation in the Hanseatic Area: Merchants, Books and Sanctions
Hasło dodatkowe: Skiba, Maria (1972- ). Polish and Lithuanian Songs of the Reformation: Notes on Their History and on Modern Performance Practices
Hasło dodatkowe: Szegedi, Edit. The Reception of Luther in Transylvania: The Cluj Antitrinitarians and the Wittenberg Reformer in the Sixteenth Century
Hasło dodatkowe: Weber, Matthias (1961.06.22- ). Confessional Co-Existence and Religious Peace in East-Central Europe
Hasło dodatkowe: Wetter, Evelin (1969- ). Demarcation and Self-Afirmation: The Role of Pre-Reformation Church Furnishings in Transylvania
Hasło dodatkowe: Zückert, Martin (1973- ). Differentiation and Integration: Lutheran Traditions and Evangelical Lutheran Churches in Czechoslovakia
Hasło dodatkowe: Walter de Gruyter und Co
ISBN: 978-3-11-053767-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 22999 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again