Forma i typ
Książki
(25)
Dostępność
dostępne
(23)
tylko na miejscu
(1)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(23)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(1)
Autor
Samsonowicz Henryk (1930-2021)
(19)
Szczucki Lech (1933-2019)
(6)
Sławiński Janusz (1934-2014)
(6)
Bogucka Maria (1929-2020)
(2)
Ziółkowski Marek
(2)
Adamczyk Dariusz (historia). Caravans Tributes and Transformations: The Political Economy of Dirham Redistribution Networks in Eastern Europe - Three Patterns from the Khazars to the Kievan Rus’ (800-965)
(1)
Auch Michał. Przemiany w produkcji garncarskiej na terenie kompleksu osadniczego w Czermnie we wczesnym średniowieczu
(1)
Baczko Bronisław (1923-2016). Utopia i polityka
(1)
Bajka Monika. Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Banaszkiewicz Jacek (1947- ). Dlaczego w Helfendorf Lantperht zeskoczył z konia super petram i z niej sądził biskupa Emmerama?
(1)
Bartkowiak Zbigniew (numizmatyka). Czy pomiar wagi pozwala na rozróżnienie mennic? Przykład denarów brandenburskich typu HDD 88 i HDD 89 ze skarbu z Wojcieszyc
(1)
Beauvois Daniel (1938- ). Les illusions des insurges polonais de 1863 quant a une aide ukrainienne ou la survie fantomatique de la republique d'avant las partages
(1)
Beylin Marek (1957- ). Kroński faszyzm komunizm
(1)
Bełka Zdzisław. Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Białas Andrzej (1936- ). Przemówienie powitalne
(1)
Biermann Felix (1969- ). Kultplatz Burgwall Motte? Der „Teufelsberg“ bei Landin (Havelland) im Mittelalter
(1)
Bis Wojciech. Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych
(1)
Bodzek Jarosław. Byzantine coins from the Jagiellonian University excavations at the Roman Agora of Nea Paphos (2011-2014)
(1)
Bogucki Mateusz (numizmatyka)
(1)
Bogucki Mateusz (numizmatyka). Denarius Sandomiri z radomskiego grodu
(1)
Borejsza Jerzy Wojciech (1935- ). Rok 1968
(1)
Borzym Stanisław (1939- ). Bergson
(1)
Brojer Wojciech
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Sandomierz i wczesna chrystianizacja Polski: przesłanki archeologiczne
(1)
Burdzy Dominika. Nostra ecclesia - stosunki kościelne w staropolskim Sandomierzu (do połowy XVII wieku)
(1)
Butent-Stefaniak Barbara. Z zasobów Ossolineum: dziesiątowieczny skarb srebrny z nieznanej miejscowości
(1)
Błaszczyk Dariusz (1965- )
(1)
Błaszczyk Dariusz (1965- ). Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Cetwiński Marek (1945- ). Czy tylko genealogia? Związki Piastów mazowieckich z Piastami śląskimi
(1)
Cetwiński Marek (1945- ). Simply a question of genealogy? The connections between the Masovian branch of the Piast dynasty and the Silesian line
(1)
Chabrzyk Piotr. Denary książęce Władysława Hermana
(1)
Chudzio Hubert
(1)
Chudzio Hubert. Projekt Pokolenia odchodzą relacje źródłowe polskich sybiraków z Wielkiej Brytanii - badania ratunkowe
(1)
Chyła Roman
(1)
Chyła Roman. Wokół lokacji Sandomierza i Zawichostu
(1)
Cieślak Katarzyna (1956-1997)
(1)
Coupland Simon. On good and bad coin in Carolingian Europe
(1)
Czacharowski Antoni (1931-2015)
(1)
Czarciński Ireneusz (1951- )
(1)
Czubaty Jarosław (1961- ). Od szabli i kosy do bomby i powielacza
(1)
Domańska Ewa (1963- ). Semiofory i pneumatofory w perspektywie biohumanistycznej
(1)
Domański Juliusz (1927- ). Czy filozofia jest tym czym są filozofowie?
(1)
Drąg-Korga Iwona. Diaspora polskich sybiraków w Ameryce Północnej (USA Kanada Meksyk)
(1)
Działoszyński Bartosz (1977- ). Przeszłość jako przedmiot wiary i wiedzy
(1)
Dzieńkowski Tomasz. Wczesnośredniowieczny Chełm. Powstanie i rozwój ośrodka
(1)
Długosz Jan (1415-1480)
(1)
Dłuski Wiktor (1939- ). Anton Czechow Student
(1)
Fałkowski Wojciech (1952- )
(1)
Florek Marek (1956- ). Czy we wczesnym średniowieczu użytkowano skały krzemionkowe?
(1)
Florek Marek (1956- ). Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Florek Marek (1956- ). Sandomierz między Północą Południem a Wschodem : ponadregionalne kontakty Sandomierza w X-XIII wieku w świetle znalezisk archeologicznych
(1)
Florek Marek (1956- ). Znaleziska wczesnośredniowiecznych odważników z okolic Opatowa woj. świętokrzyskie
(1)
Florkiewicz Iwona. Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych
(1)
Friszke Andrzej (1956- ). Zmagania z XX wiekiem
(1)
Galicka Izabella (1931-2019)
(1)
Garbaczewski Witold
(1)
Garbaczewski Witold. Sacrum palatium na denarze królewskim Bolesława Śmiałego
(1)
Gawin Magdalena (1972- ). Miasto i higiena
(1)
Gediga Bogusław (1933- ). Laudatio
(1)
Gelichi Sauro (1954- ). Islamic pottery in the neighbourhood of the Venetian lagoon. A contribution on the relationships between Venice and the Eastern Mediterranean during the 11th-12th century
(1)
Giergiel Tomisław. Z wybranych problemów edytorskich dokumentu lokacyjnego Sandomierza
(1)
Giesen Klaus (1934- ). Die EILARD-Denare
(1)
Gieysztor Aleksander (1916-1999)
(1)
Gniazdowski Andrzej (1964- ). Trzeba bycia
(1)
Grabowski Janusz (1958- )
(1)
Grabowski Janusz (archiwistyka). Małżeństwa niedynastyczne Piastów mazowieckich w XIV–XV w
(1)
Grabowski Janusz (archiwistyka). Morganatic marriages in the Masovian branch of the Piast dynasty in the fourteenth to fifteenth centuries
(1)
Grimalauskaite Dalia. A mid-18th-century hoard of copper solidi of John II Casimir from the Polotsk district of the region of Vitebsk (Belarus)
(1)
Grodziski Stanisław (1929-2020). Sandomierz - uwagi o znaczeniu i losach w ustroju szlacheckiej Rzeczypospolitej
(1)
Gąssowski Jerzy (1926- ). Dlaczego wczesne średniowiecze?
(1)
Gąssowski Szczepan (1927- )
(1)
Głowiński Michał (1934- ). Poezja i wielkie gadanie (Norwid - Szymborska - Barańczak)
(1)
Hahn Wolfgang (1945- ). Vom Kupfersolidus zum Silberdenar - Die Munzstatte Rom im letzten Viertel des 8. Jahrhunderts und die papstliche Munzhoheit
(1)
Heller Michał (1936- ). Od Wielkiego Wybuchu do Gułagu. Jak usprawiedliwić historię Wszechświata?
(1)
Herbich Tomasz (1953- ). Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych
(1)
Herbst Stanisław (1907-1973)
(1)
Herod Patrycja Ewa. Działalność ustawodawcza książąt mazowieckich na gruncie prawa karnego (1377–1526)
(1)
Herod Patrycja Ewa. The legislative activities of the Masovian dukes on the basis of criminal law in the years (1377–1526)
(1)
Hlebionek Marcin (1974- ). Nieznana pieczęć księcia Kazimierza II przy dokumencie pokoju brzeskiego z 1435 r
(1)
Hlebionek Marcin (1974- ). The unknown seal of Duke Kazimierz II on the Treaty of Brest document of 1435
(1)
Hofman Iwona. Przyszłość jako przedmiot refleksji w Kulturze
(1)
Hopfinger Maryla (1942- ). Doświadzenia audiowizualne
(1)
Ilisch Peter (1947- ). Beobachtungen zu fruhen Otto-Adelheid-Pfennigen
(1)
Janiak-Jasińska Agnieszka (1973- ). Narodziny konsumenta
(1)
Janowski Andrzej Stanisław. Elementy kultury bizantyjskiej w wyposażeniu zmarłych pochowanych w grobach komorowych
(1)
Jasiński Tomasz (1951- ). Rola Piastów mazowieckich w handlu hanzeatycko-ruskim na przełomie XIII i XIV w
(1)
Jasiński Tomasz (1951- ). The role of the Masovian Piasts in Hanseatic-Ruthenian trade at the turn of the thirteen/fourteenth centuries
(1)
Jaszczołt Tomasz (1978- ). The Drohiczyn and Bielsk lands during the rule of Bolesław IV The Duke of Masovia in the years 1440–1444
(1)
Jaszczołt Tomasz (1978- ). Ziemia drohicka i bielska pod rządami księcia mazowieckiego Bolesława IV w latach 1440-1444
(1)
Jedlicki Jerzy (1930-2018). Honor i polityka
(1)
Jonsson Kenneth (1950- ). The turn of the tide - the 2009 Gandarve hoard
(1)
Jurkowlaniec Grażyna
(1)
Juszczak Wiesław (1932-2021). Archaiczne formy czasu (tytułem wprowadzenia)
(1)
Kaczmarek Łukasz (archeologia). Skarb denarów krzyżowych z miejscowości Tarnowa gm. Pyzdry pow. Września woj. wielkopolskie
(1)
Kalaga Joanna. Dorzecze środkowego Bugu w VI–XIII w. Przegląd problemów badawczych
(1)
Kalczyńska Maria (1958- ). Sybiracy w świecie dziś - pamięć o Kresach. Na przykładzie losów śląskich i wileńskich sybiraków
(1)
Karawajczyk Tomasz Norbert. Stan szkolnictwa polonijnego w krajach Beneluksu
(1)
Kijas Artur (1940- ). Obraz Syberii w pamiętniku zesłańca Rufina Piotrowskiego
(1)
Kiryk Feliks (1933-2022)
(1)
Kiryk Feliks (1933-2022). Miasto fascynującej przeszłości : rzecz o dawnym Sandomierzu z okazji 730-lecia kolejnej lokacji miejskiej
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(7)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(1)
Kraj wydania
Polska
(25)
Język
polski
(25)
Temat
Miasta
(5)
Historia
(3)
Filozofia
(2)
Mieszczaństwo
(2)
Sztuka
(2)
Archeolodzy
(1)
Archeologia średniowieczna
(1)
Architektura
(1)
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
(1)
Buko, Andrzej
(1)
Cnota (filoz.)
(1)
Diabeł
(1)
Długosz, Jan
(1)
Etnografia
(1)
Exemplum
(1)
Folklor
(1)
Fotografia
(1)
Gotyk
(1)
Herbst, Stanisław
(1)
Historia średniowieczna
(1)
Historycy
(1)
Kazania - katolicyzm
(1)
Kobieta
(1)
Kolejnictwo
(1)
Kościół
(1)
Kultura
(1)
Legendy i podania
(1)
Literatura polska
(1)
Literatury europejskie
(1)
Mediewistyka
(1)
Monarchia
(1)
Monety
(1)
Monety rzymskie
(1)
Muzyka
(1)
Numizmatyka
(1)
Obyczaje
(1)
Piastowie (ród)
(1)
Pielgrzymki
(1)
Pocztówki
(1)
Polacy za granicą
(1)
Pomian, Krzysztof
(1)
Reformacja
(1)
Religia
(1)
Religijność ludowa
(1)
Rody
(1)
Rzemiosło
(1)
Społeczeństwo
(1)
Suchodolski, Stanisław
(1)
Szkolnictwo polonijne
(1)
Sztuka romańska
(1)
Sztuka rzymska
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Sztuka sakralna europejska
(1)
Tradycja
(1)
Witkiewicz, Stanisław Ignacy
(1)
Wojsko
(1)
Zesłania
(1)
Zesłańcy
(1)
Życie codzienne
(1)
Temat: dzieło
Biblia
(1)
Temat: czas
1401-
(7)
1301-
(6)
1501-
(6)
1201-
(4)
1601-
(4)
1701-
(4)
1901-
(4)
1801-
(3)
1-
(1)
1001-
(1)
101-
(1)
1101-
(1)
201-
(1)
301-
(1)
401-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(4)
Mazowsze
(2)
Gdańsk
(1)
Jerozolima
(1)
Rzym
(1)
Sandomierz
(1)
Santiago de Compostela
(1)
Syberia
(1)
Gatunek
Księgi pamiątkowe
(3)
Materiały konferencyjne
(3)
Katalogi wystaw
(1)
26 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Samsonowicz Henryk (1930-2021)
Tytuł: O "historii prawdziwej" : mity, legendy i podania jako źródło historyczne / Henryk Samsonowicz.
Adres wydawniczy: Gdańsk : Novus Orbis, 1997.
Opis fizyczny: 205, [1] s. ; 20 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. [172]-175. Indeks.
Temat: Historia - zagadnienia - źródła
Temat: Legendy i podania - zagadnienia
ISBN: 83-85560-50-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 15621 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Samsonowicz Henryk (1930-2021)
Tytuł: Życie miasta średniowiecznego / Henryk Samsonowicz.
Wydanie: Wyd. 4.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2012.
Opis fizyczny: 294, [2] s. ; 20 cm.
Uwaga: Wskazówki bibliogr. s. 7-9, 294-[295].
Temat: Miasta - Europa - 10-15 w
Temat: Miasta - Polska - 10-15 w
Temat: Życie codzienne - Europa - 10-15 w
Temat: Życie codzienne - Polska - 10-15 w
ISBN: 978-83-7177-905-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 27130 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Samsonowicz Henryk (1930-2021) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Samsonowicz H ; Samsonovič Henrik
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Brojer Wojciech
Tytuł: Diabeł w wyobraźni średniowiecznej : trzynastowieczne exempla kaznodziejskie / Wojciech Brojer.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003.
Opis fizyczny: 664 s. : il. : err. ; 21 cm.
Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Seria Humanistyczna
Uwaga: Summ.
Temat: Diabeł - literatura
Temat: Exemplum - tematyka - 13 w
Temat: Kazania - katolicyzm - 13 w
Hasło dodatkowe: Samsonowicz, Henryk (1930-2021).
ISBN: 83-229-2402-X
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19097 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Polska około roku 1400 : państwo, społeczeństwo, kultura / pod red. Wojciecha Fałkowskiego ; [aut. Henryk Samsonowicz i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : "Neriton", 2001.
Opis fizyczny: 218 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. po art.
Temat: Architektura - historia - Polska - 14-15 w. - szkice
Temat: Kościół - historia - Polska - 14-15 w. - szkice
Temat: Monarchia - historia - Polska - 14-15 w. - szkice
Temat: Muzyka - historia - Polska - 14-15 w. - szkice
Temat: Społeczeństwo - historia - Polska - 14-15 w. - szkice
Temat: Sztuka - historia - Polska - 14-15 w. - szkice
Temat: Polska - historia - 14-15 w. - szkice
Hasło dodatkowe: Fałkowski, Wojciech (1952- ).
Hasło dodatkowe: Samsonowicz, Henryk (1930-2021).
ISBN: 83-88973-15-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 18640 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Bogucka Maria (1929-2020)
Tytuł: Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej / Maria Bogucka, Henryk Samsonowicz.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.
Opis fizyczny: 673, [2] s. : il. : err. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 589-647. Indeks.
Temat: Miasta - historia - Polska - do 18 w
Temat: Mieszczaństwo - historia - Polska - do 18 w
Hasło dodatkowe: Samsonowicz, Henryk (1930-2021).
ISBN: 83-04-01701-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 8304 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Herbst Stanisław (1907-1973)
Tytuł: Potrzeba historii czyli O polskim stylu życia : wybór pism. 2 / Stanisław Herbst ; [oprac. i wstępami opatrzyli : cz. 2 "Dzieje miast i mieszczaństwa" Henryk Samsonowicz].
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
Opis fizyczny: 627, [1] s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. prac S. Herbsta wydanych w latach 1930-1976, prac o S. Herbście. Indeksy.
Temat: Herbst Stanisław 1907-1973
Temat: Miasta - Polska
Temat: Wojsko - Polska
Temat: Polska - kultura
Hasło dodatkowe: Samsonowicz, Henryk (1930-2021).
Hasło dodatkowe: Państwowy Instytut Wydawniczy
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 6301/2 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Dzieje Mazowsza do 1526 roku : praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Gieysztora i Henryka Samsonowicza ; [aut.] Izabella Galicka [et al.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
Opis fizyczny: 483, [1] s., [1] k. tabl., [68] s. tabl. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 448-474. Indeks.
Temat: Mazowsze - historia - do 16 w
Hasło dodatkowe: Galicka, Izabella (1931-2019).
Hasło dodatkowe: Gieysztor, Aleksander (1916-1999).
Hasło dodatkowe: Samsonowicz, Henryk (1930-2021).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 12634 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Mączak Antoni (1928-2003)
Tytuł: Z dziejów rzemiosła w Polsce / A. Mączak, H. Samsonowicz, B. Zientara.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe Wiedza Powszechna, 1954.
Opis fizyczny: 308, [1] s., [2] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Na marginesach zakreślenia i komentarze K. Buczkowskiego.
Temat: Rzemiosło - historia - Polska
Hasło dodatkowe: Samsonowicz, Henryk (1930-2021).
Hasło dodatkowe: Zientara, Benedykt (1928-1983).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 4079 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Jurkowlaniec Grażyna
Tytuł: Epoka nowożytna wobec średniowiecza : pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki / Grażyna Jurkowlaniec.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.
Opis fizyczny: 588, [1] s., [8] s. tabl. kolor. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Seria Humanistyczna
Uwaga: Bibliogr. 503-537. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Gotyk - recepcja - sztuka - 16-18 w
Temat: Sztuka romańska - recepcja - sztuka - 16-18 w
Temat: Sztuka sakralna europejska - 16-18 w
Hasło dodatkowe: Samsonowicz, Henryk (1930-2021).
Hasło dodatkowe: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-229-2949-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 23426 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Seria trzecia / pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira ; [aut. Henryk Samsonowicz [i in.] ; wybór. il. Szczepan Gąssowski].
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1992.
Opis fizyczny: 284, [2] s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Wskazówki bibliogr. przy życiorysach. Indeks.
Temat: Polska - biografie - 14-20 w
Hasło dodatkowe: Gąssowski, Szczepan (1927- ).
Hasło dodatkowe: Samsonowicz, Henryk (1930-2021).
Hasło dodatkowe: Stefanowska, Zofia (1926-2007).
Hasło dodatkowe: Tazbir, Janusz (1927-2016).
ISBN: 83-01-10198-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (K 929-052(438)) sygn. II 6778/3 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Zowczak Magdalena (1956- )
Tytuł: Biblia ludowa : interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej.
Adres wydawniczy: Wrocław : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej : Wydawnictwo Funna, 2000.
Opis fizyczny: 527 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.
Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Seria Humanistyczna
Uwaga: Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 487-511.
Temat: Biblia - recepcja - etnografia
Temat: Etnografia - zagadnienia
Temat: Folklor - historia - zagadnienia
Temat: Obyczaje - etnografia - historia
Temat: Religijność ludowa - historia
Temat: Tradycja - zagadnienia
Hasło dodatkowe: Samsonowicz, Henryk (1930-2021).
Hasło dodatkowe: Sławiński, Janusz (1934-2014).
Hasło dodatkowe: Szczucki, Lech (1933-2019).
ISBN: 83-88631-00-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 17558 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 17559 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Mikocki Tomasz (1954-2007)
Tytuł: Zgodna, pobożna, płodna, skromna, piękna... : propaganda cnót żeńskich w sztuce rzymskiej / Tomasz Mikocki.
Adres wydawniczy: Wrocław : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej : Leopoldinum, 1997.
Opis fizyczny: 340, [3] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Seria Humanistyczna
Uwaga: Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 315-[326]. Indeksy.
Temat: Cnota filoz. - Rzym państwo - 1-4 w
Temat: Kobieta - ikonografia - Rzym państwo - 1-4 w
Temat: Monety rzymskie - tematyka - 1-4 w
Temat: Sztuka rzymska - tematyka - 1-4 w
Hasło dodatkowe: Samsonowicz, Henryk (1930-2021).
Hasło dodatkowe: Sławiński, Janusz (1934-2014).
Hasło dodatkowe: Szczucki, Lech (1933-2019).
ISBN: 83-85220-66-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 15752 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Manikowska Halina (1950- )
Tytuł: Jerozolima, Rzym, Compostela : wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza / Halina Manikowska.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008.
Opis fizyczny: 557, [1] s., [32] s. tabl. (w tym kolor.) : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Seria Humanistyczna
Uwaga: Bibliogr. s. 470-519. Indeksy.
Temat: Pielgrzymki - historia - 14-15 w
Temat: Jerozolima - religia - historia - 14-15 w
Temat: Rzym - religia - historia - 14-15 w
Temat: Santiago de Compostela - religia - historia - 14-15 w
Hasło dodatkowe: Samsonowicz, Henryk (1930-2021).
Hasło dodatkowe: Sławiński, Janusz (1934-2014).
Hasło dodatkowe: Szczucki, Lech (1933-2019).
Hasło dodatkowe: Ziółkowski, Marek.
ISBN: 978-83-229-2917-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 23436 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Tomasik Wojciech (1955- )
Tytuł: Ikona nowoczesności : kolej w literaturze polskiej / Wojciech Tomasik.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007.
Opis fizyczny: 388, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
Seria: Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Seria Humanistyczna
Uwaga: Na s. przedtyt. dedyk.: Bibliotece Muzeum Narodowego / w Krakowie / - ofiarowuję / Wojciech Tomasik.
Uwaga: Bibliogr. s. 329-337. Indeks.
Temat: Kolejnictwo - literatura polska
Temat: Kolejnictwo - literatury europejskie
Temat: Literatura polska - tematyka - 19-20 w
Temat: Literatury europejskie - tematyka - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Samsonowicz, Henryk (1930-2021).
Hasło dodatkowe: Sławiński, Janusz (1934-2014).
Hasło dodatkowe: Szczucki, Lech (1933-2019).
Hasło dodatkowe: Ziółkowski, Marek.
ISBN: 978-83-229-2780-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 22779 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Długosz Jan (1415-1480)
Tytuł: Polska Jana Długosza / red. nauk. Henryk Samsonowicz ; wybór il. i komentarz Stefan K. Kuczyński i Jerzy Pietrusiński ; przekł. [z łac.] Julia Mruk.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
Opis fizyczny: 597, [1] s., [84] s. tabl. (w tym kolor.) ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 14-16. Indeksy.
Temat: Długosz Jan 1415-1480
Temat: Polska - historia - do 15 w
Hasło dodatkowe: Kuczyński, Stefan Krzysztof (1938-2010).
Hasło dodatkowe: Mruk, Julia (1917-2003).
Hasło dodatkowe: Pietrusiński, Jerzy (1931-2014).
Hasło dodatkowe: Samsonowicz, Henryk (1930-2021).
ISBN: 83-01-02837-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 5315 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 15950 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu / [zespół red. Maria Bogucka [i in.] ; wstęp Antoni Czacharowski ; aut. Henryk Samsonowicz [i in.].
Adres wydawniczy: Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1996.
Opis fizyczny: 293, [1] s., [1] mapa złoż. : il. ; 24 cm + "Bibliografia historii miast polskich za lata 1993-1994" / pod red. A. Czacharowskiego ; oprac. I. Czarciński, A. Makowiecki, W. Sieradzan : dyskietka.
Seria: Studia Polonica Historiae Urbanae
Seria: Studia Polonica Historiae Urbanae Studia nad Dziejami Miast i Mieszczaństwa
Uwaga: "Bibliografia historii miast polskich za lata 1993-1994" s. 261-291 i na dyskietce.
Temat: Miasta - historia - Polska - 13-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Mieszczaństwo - historia - Polska - 13-18 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Bogucka, Maria (1929-2020).
Hasło dodatkowe: Czacharowski, Antoni (1931-2015).
Hasło dodatkowe: Czarciński, Ireneusz (1951- ).
Hasło dodatkowe: Makowiecki, Adam (1934-1997).
Hasło dodatkowe: Samsonowicz, Henryk (1930-2021).
Hasło dodatkowe: Sieradzan, Wiesław (1957- ).
ISBN: 83-231-0830-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 17061 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Ziemia obiecana : miasto i nowoczesność : wystawa Muzeum Historii Polski, 25 września - 6 grudnia 2015 r., Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie = Promised land : the city and modernity / [redakcja merytoryczna Michał Kopczyński ; tłumaczenie Andrzej Kopczyński].
Wariant tytułu: Miasto i nowoczesność
Wariant tytułu: City and modernity
Wariant tytułu: Promised land
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Polski, cop. 2015.
Opis fizyczny: 301, [3] s. : il. (gł. kolor.) ; 21x21 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie - wystawy - 2015
Temat: Fotografia - tematyka - wystawy - 19-20 w
Temat: Miasta - ikonografia - wystawy - Polska - 19-20 w
Temat: Pocztówki - tematyka - wystawy - Polska - 19-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Kopczyński, Michał (1964- ).
Hasło dodatkowe: Kopczyński, Andrzej (1935-2017).
Hasło dodatkowe: Czubaty, Jarosław (1961- ). Od szabli i kosy do bomby i powielacza
Hasło dodatkowe: Gawin, Magdalena (1972- ). Miasto i higiena
Hasło dodatkowe: Janiak-Jasińska, Agnieszka (1973- ). Narodziny konsumenta
Hasło dodatkowe: Kąkolewski, Igor (1963- ). Miasto symboli
Hasło dodatkowe: Kizwalter, Tomasz (1955- ). Miasto i nowoczesność
Hasło dodatkowe: Kopczyński, Michał (1964- ). Czym jest miasto?
Hasło dodatkowe: Orłowski, Bolesław (1934- ). Miasto i technika
Hasło dodatkowe: Samsonowicz, Henryk (1930- ). Czym jest miasto?
Hasło dodatkowe: Sikorska-Kulesza, Jolanta (1957- ). Miasto i życie zbiorowe
Hasło dodatkowe: Szelągowska, Grażyna (etnografia). Wielkomiejska kultura popularna
Hasło dodatkowe: Muzeum Historii Polski (Warszawa)
ISBN: 978-83-65248-02-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 30673 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej