Form of Work
Książki
(103)
Artykuły
(1)
Status
available
(71)
only on-site
(30)
unavailable
(9)
unknown
(1)
Branch
Magazyn
(46)
Księgozbiór podręczny
(30)
Dział
(35)
Author
Samek Jan (1930-2007)
(102)
Łoziński Jerzy Zygmunt (1925-1996)
(70)
Rejduch-Samek Izabella
(35)
Bochnak Adam (1899-1974)
(30)
Wolff-Łozińska Barbara (1920-1990)
(24)
Kornecki Marian (1924-2001)
(16)
Musioł Ludwik (1892-1970)
(14)
Chrzanowski Tadeusz (1926-2006)
(12)
Wiśniewski Jerzy (1928-1983)
(8)
Biedrońska-Słotowa Beata
(6)
Dwornik-Gutowska Ewa
(6)
Gutowski Maciej (1931-1998)
(6)
Olszewski Andrzej Mieczysław (1930-2005)
(6)
Ruszczyńska Teresa (1918-1985)
(6)
Rutkowski Henryk
(6)
Sławska Aniela (1918-1997)
(6)
Dżułyńska Krystyna
(4)
Kałamajska-Saeed Maria (1941- )
(4)
Małkowska-Holcerowa Teresa (1932- )
(4)
Chojecka Ewa (1933- )
(3)
Pasierb Janusz Stanisław (1929-1993)
(3)
Brykowski Ryszard (1931-2017)
(2)
Krasny Piotr (1966- )
(2)
Kutrzebianka Kazimiera (1896-1960)
(2)
Maliszewski Przemysław (1933-1997)
(2)
Mańkowska-Jurczakowa Jadwiga
(2)
Przała Jan
(2)
Płazak Ignacy
(2)
Rosikoń Janusz (1942- )
(2)
Sito Jakub (1961- )
(2)
Smulikowska-Rowińska Ewa
(2)
Solarzówna Olga
(2)
Adamski Jakub (1985- ). Biskupi Nanker i Jan Grot a architektoniczna awangarda około roku 1300
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Pałac biskupów krakowskich w Warszawie
(1)
Beiersdorf Zbigniew (1941- ). Pałac biskupi w Krakowie po pożarze w 1850 roku
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Przykłady wykorzystania znaku herbowego w fundacjach biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego (komunikat)
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru Dominikanów w Krakowie i opactwa Cystersów w Mogile
(1)
Cendrowski Sławomir. Kardynał Radziwiłł Giulio Cesare i Lawina Fontana
(1)
Ciesielska Tanita. Dawna nastawa ołtarzowa kaplicy biskupa Filipa Padniewskiego
(1)
Czwojdrak Bożena. Fundacje biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca w ziemi sandomierskiej
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Stan i perspektywy badań nad działalnością fundacyjną biskupów krakowskich
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Wyposażenie pałacu biskupiego w Krakowie w czasach Piotra Gembickiego (około roku 1654)
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Osiemnastowieczny wystrój rzeźbiarski katedry krakowskiej a działalność fundacyjna biskupa Franciszka Potkańskiego
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Osiemnastowieczny wystrój rzeźbiarski katedry krakowskiej a działalność fundacyjna biskupa Franciszka Potkańskiego
(1)
Dudek-Bujarek Teresa
(1)
Dzik Janina. Rola biskupów krakowskich w szerzeniu kultu św. Stanisława Kostki
(1)
Frey-Stecowa Beata
(1)
Furman Mariusz (1987- ). Jan Puzyna - wyważony fundator czy grabarz przełomowego Akropolis?
(1)
Gawęcka Barbara Maria. Przebudowy i remonty kolegiaty kieleckiej prowadzone za czasów biskupów Jana Pawła Woronicza i Karola Skórkowskiego (1. połowa XIX wieku)
(1)
Gryglewski Piotr (1968- ). Fundacje artystyczne biskupów krakowskich na terenach Polski środkowej w XV-XVIII wieku
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Sacerdos magnus i Pastor bonus
(1)
Główka Jan (1953- )
(1)
Hankus Michał (1983- ). Święty Stanisław jako kontrreformacyjny wzór biskupa doskonałego w literaturze oraz fundacjach artystycznych biskupów krakowskich i ich otoczenia
(1)
Kluczwajd Katarzyna (1962- )
(1)
Kołodziejski Stanisław. Średniowieczne zamki biskupów krakowskich
(1)
Kołpak Piotr. Zespół patronów Królestwa Polskiego w działalności biskupów krakowskich do początku XVII wieku
(1)
Krasny Piotr (1966- ). Wzorce biskupiego patronatu nad sztuką sakralną w piśmiennictwie hagiograficznym i biografistyce epoki potrydenckiej
(1)
Kryński Wojciech
(1)
Królikowski Janusz (1962- ). Biskupi krakowscy promotorami kultu świętych polskich w XVII i XVIII wieku (w świetle suplik zachowanych w Archiwum Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych dawniej Świętej Kongregacji Obrzędów)
(1)
Laskowski Andrzej (1973- ). Twórcze sploty
(1)
Lewicki Jakub (1969- ). Problematyka badań architektury rezydencjonalnej biskupów krakowskich na przykładzie pałacu biskupów krakowskich w Kielcach
(1)
Markowski Stanisław (1949- )
(1)
Michlewski Jan (1939-1993)
(1)
Moskal Katarzyna. Nowożytne piece w krakowskim pałacu biskupim (do początku XIX wieku)
(1)
Musiał Sebastian (1983- ). Zaangażowanie Jana Pawła Woronicza w sprawy Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle prywatnej korespondencji prowadzonej ze Stanisławem hrabią Wodzickim w latach 1817-1829
(1)
Nestorow Dagny. Portret biskupa Jana Aleksandra Lipskiego z franciszkańskiej galerii biskupów krakowskich w świetle nieznanych materiałów archiwalnych
(1)
Niedenthal Chris (1950- )
(1)
Niemiec Dariusz (1974- ). Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru Dominikanów w Krakowie i opactwa Cystersów w Mogile
(1)
Oborny Alojzy (1933- )
(1)
Okniński Piotr. Krakowskie znaki pielgrzymie z przedstawieniem świętego Stanisława z 2. połowy XIII wieku
(1)
Pajor Piotr. Kościół parafialny w Sławkowie - zapomniania fundacja biskupa Prandoty?
(1)
Palka Stanisław (1941- )
(1)
Pieniążek-Samek Marta (1957- )
(1)
Pieniążek-Samek Marta (1957- ). Dla pożytku [...] i ozdoby naszego miasta
(1)
Pokora Jakub (1944- )
(1)
Prażmowski Tomasz (1928- )
(1)
Przybyłowicz Olga Miriam. Biskupi krakowscy końca XVI i początku XVII wieku wobec klasztorów żeńskich
(1)
Renner Joanna. Piece i kominki z pałacu biskupiego w Krakowie
(1)
Rodzińska-Chorąży Teresa. Główne problemy związane z formą i interpretacją najstarszych reliktów krakowskiej grupy katedralnej w świetle badań archeologicznych i historyczno-artystycznych
(1)
Rok Artur. Zamek biskupów krakowskich - książąt siewierskich w Siewierzu
(1)
Rostworowska Weronika. Jana Kantego Wojnarowskiego wizerunki pomników biskupich z katedry na Wawelu w kontekście zainteresowania grobami w XIX wieku
(1)
Skrabski Józef (1975- ). Opieka biskupów krakowskich nad hospicjum i kościołem św. Stanisława w Rzymie
(1)
Sobala Michał. Sieć rezydencji biskupów krakowskich w średniowieczu i czasach nowożytnych
(1)
Soćko Adam (1975- ). Dekoracja kamieniarska romańskiej świątyni w Kościelcu koło Proszowic - prywatnej fundacji biskupa Wisława z rodu Zabawów
(1)
Stojak Grażyna
(1)
Studnickova Milada (1955- ). Antifonar Zbigniewa Oleśnickeho a jeho vztah k ceske knizni malbe
(1)
Sulewska Renata. Szesnastowieczne pomniki nagrobne biskupów krakowskich i ich fundacje sepulkralne
(1)
Szyma Marcin (historia sztuki). Zwiastowanie w krużgankach klasztoru Trójcy Świętej
(1)
Szymoniak Marcin (historia). Jeszcze o występowaniu motywu imitatio episcopi na pieczęciach prepozytów klasztoru bożogrobowców w Miechowie z 2. połowy XV wieku
(1)
Urban Jacek (1953- ). Dwie fundacje biskupa Ludwika Łętowskiego
(1)
Utzig Joanna. Nawiązania do przeszłości w fundacjach artystycznych kardynała Zbigniewa Oleśnickiego
(1)
Walanus Wojciech (1976- ). Co wiadomo o nagrobku biskupa Jana Rzeszowskiego w katedrze na Wawelu
(1)
Walczak Marek (1965- )
(1)
Walczak Marek (1965- ). Berła kardynalskie Zbigniewa Oleśnickiego Fryderyka Jagiellończyka i Bernarda Maciejowskiego
(1)
Walczak Marek (1965- ). Stan i perspektywy badań nad działalnością fundacyjną biskupów krakowskich
(1)
Wołyniec Bartłomiej M. Fundacje sakralne biskupa Marcina Szyszkowskiego w Iłży
(1)
Wyszyńska Anna. Rola stroju w misji legackiej kardynała Jerzego Radziwiłła (1592) na podstawie diariusza Paola Alaleonego
(1)
Zbudniewek Janusz (1938- )
(1)
Zych Ewelina. Dwie fundacje biskupa Ludwika Łętowskiego
(1)
Łanuszka Magdalena. Rysunek w Liber Privilegiorum nr 2 katedry krakowskiej
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(14)
1990 - 1999
(13)
1980 - 1989
(11)
1970 - 1979
(35)
1960 - 1969
(24)
1950 - 1959
(6)
Country
Poland
(104)
Language
Polish
(103)
English
(1)
Subject
Sztuka
(46)
Sztuka sakralna
(34)
Jasna Góra (Częstochowa)
(4)
Rzemiosło artystyczne polskie
(4)
klasztor Paulinów (Częstochowa)
(4)
Sztuka żydowska
(3)
Złotnictwo
(3)
Odlewnictwo
(2)
Samek, Jan
(2)
Architektura
(1)
Architektura sakralna
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Biskupi
(1)
Fotografia polska
(1)
Fundacja
(1)
Iluminatorstwo polskie
(1)
Jezus Chrystus
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Medale polskie
(1)
Muzealnictwo
(1)
Muzeum Narodowe (Kielce)
(1)
Muzeum Regionalne (Mielec)
(1)
Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)
(1)
Rodzina
(1)
Rękopisy iluminowane polskie
(1)
Secesja
(1)
Stachowicz Michał (1768-1825)
(1)
Szablowski Jerzy (1906-1989)
(1)
Szkolnictwo
(1)
Sztuka polska
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Żydzi
(1)
Subject: time
1501-
(6)
1601-
(6)
1701-
(6)
1301-
(4)
1401-
(4)
1201-
(3)
1801-
(3)
1001-
(2)
1101-
(2)
1901-
(2)
901-
(2)
Subject: place
Kraków
(43)
Kępno (okręg)
(3)
Ostrzeszów (okręg)
(3)
Przemyśl
(3)
Bielsko-Biała (okręg)
(2)
Będzin (okręg)
(2)
Cieszyn
(2)
Cieszyn (okręg)
(2)
Czeladź
(2)
Częstochowa (okręg)
(2)
Dąbrowa Górnicza
(2)
Gliwice (okręg)
(2)
Hrubieszów (okręg)
(2)
Kłobuck (okręg)
(2)
Lubliniec (okręg)
(2)
Myszków (okręg)
(2)
Pszczyna (okręg)
(2)
Sosnowiec
(2)
Tarnowskie Góry (okręg)
(2)
Tychy (okręg)
(2)
Wodzisław (okręg)
(2)
Zawiercie (okręg)
(2)
Śląsk
(2)
Katowice
(1)
Krakowska, diecezja (katol.)
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
104 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Samek Jan (1930-2007)
Tytuł: Dekoracja malarska "Acta Transumpta" z lat 1656-1836 w klasztorze OO. Reformatów w Krakowie / Jan Samek.
Adres wydawniczy: [Kraków : Papieska Akademia Teologiczna], 1994.
Opis fizyczny: S. [403]-411, 13 s. tabl. ; 24 cm.
Uwaga: Nadb. z.: "Analecta Cracoviensia" ; 26: 1994.
Uwaga: Bibliogr. s. 410.
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Stachowicz Michał (1768-1825) - twórczość
Temat: Iluminatorstwo polskie - 17-19 w
Temat: Rękopisy iluminowane polskie - 17-19 w
Temat: Kraków - klasztor reformatów - zbiory - 17-19 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 14299 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Samek Jan (1930-2007)
Tytuł: Dzieje sztuki polskiej dla pedagogów = The history of Polish art for the educators / Jan Samek.
Wariant tytułu: History of Polish art for the educators
Adres wydawniczy: Kraków ; Przemyśl : Kolegium Nauczycielskie im. Aleksandra Fredry, 1999.
Opis fizyczny: 234, CCXXV-CCLXII, [2] s., 40 s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 181-183. Indeks. Słownik terminów.
Uwaga: Summ.
Temat: Sztuka polska - historia - podręcznik akademicki
Gatunek, rodzaj, forma: Podręczniki akademickie
ISBN: 83-911652-0-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19088 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Samek Jan (1930-2007)
Tytuł: "Genius loci" w dydaktyce.
Adres wydawniczy: [Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1995.
Opis fizyczny: S. [179]-182 ; 24 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Prace Pedagogiczne" ; z. 22.
Uwaga: Bibliogr. s. 182.
Temat: Architektura - zagadnienia
Temat: Szkolnictwo - budownictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 14297 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Samek Jan (1930-2007)
Tytuł: Jerzy Szablowski 1906-1989.
Adres wydawniczy: [Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe], 1993.
Opis fizyczny: S. [151]-154 ; 24 cm.
Uwaga: Nadb. z.: "Nauka Polska" ; 1995 nr 1.
Temat: Szablowski Jerzy (1906-1989) - biografia
Temat: Muzealnictwo - biografie - Polska - 20 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 14298 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Samek Jan (1930-2007)
Tytuł: O potrzebie badań nad sztuką średniowieczną w Gliwicach i "ziemi gliwickiej".
Adres wydawniczy: [Gliwice : Muzeum w Gliwicach], [1992].
Opis fizyczny: S. [9]-18 : il. ; 24 cm.
Uwaga: Summ. Rés. Zsfassung. - Nadb. z: "Rocznik Muzeum w Gliwicach" ; t. 7-8: 1991-1992.
Temat: Śląsk - sztuka - badanie - szkice
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 14393 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 14392 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Samek Jan (1930-2007)
Tytuł: Opuscula et miscelanea : prace prof. dr hab. Jana Sławomira Samka.
Adres wydawniczy: Kraków : [J. Samek], 2005.
Opis fizyczny: 49 s. : err. ; 30 cm.
Seria: Sztuka i Pedagogika
Temat: Samek Jan (1930-2007) - bibliografia
Temat: Sztuka - historia - bibliografia
Hasło dodatkowe: Samek, Jan (1930-2007).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 14528 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Samek Jan (1930-2007)
Tytuł: Polskie rzemiosło artystyczne : czasy nowożytne.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1984.
Opis fizyczny: 465, [3] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Rzemiosło artystyczne polskie - historia - 16-18 w
ISBN: 83-221-0170-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7807 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Samek Jan (1930-2007)
Tytuł: Polskie rzemiosło artystyczne : czasy nowożytne.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1984.
Opis fizyczny: 465, [3] s., [16] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Rzemiosło artystyczne polskie - historia - 16-18 w
ISBN: 83-221-0170-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 7806 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Samek Jan (1930-2007)
Tytuł: Polskie rzemiosło artystyczne : średniowiecze.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
Opis fizyczny: 341, [1] s., 16 s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 318-324. Indeks.
Temat: Rzemiosło artystyczne polskie - historia - 10-16 w
ISBN: 83-221-0702-1
ISBN: 83-01-13092-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 17129 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Samek Jan (1930-2007)
Tytuł: Polskie rzemiosło artystyczne : średniowiecze.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
Opis fizyczny: 341, [1] s., 16 s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 318-324. Indeks.
Temat: Rzemiosło artystyczne polskie - historia - 10-16 w
ISBN: 83-221-0702-1
ISBN: 83-01-13092-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 17908 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Samek Jan (1930-2007)
Tytuł: Polskie złotnictwo / Jan Samek.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
Opis fizyczny: 316, [3] s., [211] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 19x22 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Uwaga: Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 257-265. Indeks.
Temat: Złotnictwo - historia - Polska
ISBN: 83-04-01812-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. I 5099 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Samek Jan (1930-2007)
Tytuł: Polskie złotnictwo / Jan Samek.
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
Opis fizyczny: 316, [3] s., [211] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 19x22 cm.
Seria: Polskie Rzemiosło i Polski Przemysł
Uwaga: Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 257-265. Indeks.
Temat: Złotnictwo - historia - Polska
ISBN: 83-04-01812-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 5100 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Samek Jan (1930-2007)
Tytuł: Przemyśl 50 lat temu i dziś : album fotograficzny.
Adres wydawniczy: Przemyśl : Centrum Informacji Turystycznej w Przemyślu, 2003.
Opis fizyczny: 43 s., 60 k. tabl. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Tekst także w jęz. niem.
Temat: Fotografia polska - tematyka - album
Temat: Przemyśl - ikonografia - album
ISBN: 83-904030-2-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 12560 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Samek Jan (1930-2007)
Tytuł: Uniwersytecka kolegiata św. Anny w Krakowie / Jan Samek.
Adres wydawniczy: Kraków : Dom Wydawniczy Officina, 2000.
Opis fizyczny: 111, [1] s. : il. kolor. ; 19 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 109.
Uwaga: Streszcz. ang., wł., niem.
Temat: Sztuka sakralna - zabytki - Polska - 17-18 w
Temat: Kraków - kościół św. Anny - przewodnik
ISBN: 83-87784-50-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 7913 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Rejduch-Samek Izabella
Tytuł: Dawna sztuka żydowska w Polsce / Izabella Rejduch-Samkowa, Jan Samek.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
Opis fizyczny: 235 s. : il. (gł. kolor.) ; 32 cm.
Uwaga: Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 222-224. Słowniczek terminów. Indeksy.
Temat: Sztuka żydowska - album
Temat: Sztuka żydowska - historia - Polska
Hasło dodatkowe: Samek, Jan (1930-2007).
ISBN: 83-221-0751-X
ISBN: 83-01-13892-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 12148 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Rejduch-Samek Izabella
Tytuł: Dawna sztuka żydowska w Polsce / Izabella Rejduch-Samkowa, Jan Samek.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.
Opis fizyczny: 235 s. : il. (gł. kolor.) ; 32 cm.
Uwaga: Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 222-224. Słowniczek terminów. Indeksy.
Temat: Sztuka żydowska - album
Temat: Sztuka żydowska - historia - Polska
Hasło dodatkowe: Samek, Jan (1930-2007).
ISBN: 83-221-0751-X
ISBN: 83-01-13892-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dział Rzemiosła Artystycznego i Kultury Materialnej sygn. III 18426
No cover
Article
In basket
Autor: Samek Jan (1930-2007)
Tytuł: Kruchta zachodnia Kościoła Mariackiego w Krakowie : (geneza kompozycji formalnej) / Jan Samek.
Adres wydawniczy: [Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1970].
Opis fizyczny: S. 99-131, [1], [18] s. tabl. ; 24 cm.
Uwaga: Nadb. z: Prace z Historii Sztuki. Z. 8.
Uwaga: Streszcz. fr.
Temat: Architektura sakralna - Polska - 18 w
Temat: Kraków - kościół Mariacki - 18 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Jagielloński
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30259 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Oblicza secesji w Katowicach i na obszarze województwa śląskiego : materiały z sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Oddziału Górnośląskiego w Katowicach 24 listopada 2005 roku / pod red. Teresy Dudek Bujarek ; [aut. Jan Samek i in.].
Adres wydawniczy: Katowice : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Górnośląski, 2006.
Opis fizyczny: 198 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Spis treści również w jęz. ang., niem. Zsfassung po części art.
Uwaga: Bibliogr. po części art. Indeks.
Temat: Secesja - Niemcy - materiały konferencyjne
Temat: Secesja - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Katowice - sztuka - 19-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Śląsk - sztuka - 19-20 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Dudek-Bujarek, Teresa.
Hasło dodatkowe: Samek, Jan (1930-2007).
ISBN: 83-88341-25-1
ISBN: 978-83-88341-25-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21434 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Odlewnictwo w Polsce : materiały z VII sesji naukowej z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce / [red. nauk. Katarzyna Kluczwajd ; [aut. Jan Samek i in.].
Adres wydawniczy: Toruń : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Toruński, 2007.
Opis fizyczny: 213 s. : il. ; 30 cm.
Seria: Rzemiosło Artystyczne i Wzornictwo w Polsce
Uwaga: Bibliogr. przy ref. Indeksy.
Temat: Odlewnictwo - historia - Polska - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kluczwajd, Katarzyna (1962- ).
Hasło dodatkowe: Samek, Jan (1930-2007).
ISBN: 978-83-88341-37-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 15304 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again