Form of Work
Książki
(31)
Artykuły
(2)
Czasopisma
(1)
Status
available
(30)
unknown
(9)
Branch
Magazyn
(28)
Dział
(11)
Author
Bogucki Mateusz (numizmatyka)
(7)
Ilisch Peter (1947- )
(5)
Nowakiewicz Tomasz
(5)
Suchodolski Stanisław (1936- )
(5)
Urbańczyk Przemysław (1951- )
(5)
Buko Andrzej (1947- )
(4)
Malarczyk Dorota (1966- )
(4)
Piniński Jerzy (1939- )
(4)
Adamczyk Dariusz (historia)
(3)
Auch Michał
(2)
Chabrzyk Piotr
(2)
Hardt Matthias (1960- )
(2)
Kruk Mirosław Piotr (1967- )
(2)
Kulesza Michał (numizmatyka)
(2)
Kędzierski Adam (archeologia)
(2)
Lauranson-Rosaz Christian
(2)
Mielczarek Mariusz (1955- )
(2)
Musin Aleksandr Evgen'evic (1964- )
(2)
Prokop Krzysztof Rafał
(2)
Salamon Maciej (1946- )
(2)
Spehar Perica
(2)
Sulikowska-Gąska Aleksandra (1961- )
(2)
Tazbir Janusz (1927-2016)
(2)
Walczak Eliza
(2)
Wołoszyn Marcin (1970- )
(2)
Śnieżko Grzegorz (1987- )
(2)
Adamczyk Dariusz (historia). Caravans Tributes and Transformations: The Political Economy of Dirham Redistribution Networks in Eastern Europe - Three Patterns from the Khazars to the Kievan Rus’ (800-965)
(1)
Adamska Anna (1964- ). "Czy Pan wie kim ja jestem?" Kilka uwag o mechanizmach percepcji wzrokowej i skuteczności kodów westymentarnych w późnośredniowiecznej Europie
(1)
Auch Michał. Przemiany w produkcji garncarskiej na terenie kompleksu osadniczego w Czermnie we wczesnym średniowieczu
(1)
Bajka Monika. Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Banaszkiewicz Jacek (1947- ). Dlaczego w Helfendorf Lantperht zeskoczył z konia super petram i z niej sądził biskupa Emmerama?
(1)
Bartkowiak Zbigniew (numizmatyka). Czy pomiar wagi pozwala na rozróżnienie mennic? Przykład denarów brandenburskich typu HDD 88 i HDD 89 ze skarbu z Wojcieszyc
(1)
Bełka Zdzisław. Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Biermann Felix (1969- ). Kultplatz Burgwall Motte? Der „Teufelsberg“ bei Landin (Havelland) im Mittelalter
(1)
Bis Magdalena
(1)
Bis Wojciech
(1)
Bis Wojciech. Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych
(1)
Bodzek Jarosław
(1)
Bodzek Jarosław. Byzantine coins from the Jagiellonian University excavations at the Roman Agora of Nea Paphos (2011-2014)
(1)
Bogdanowicz Wiesław (biologia). Analiza genetyczna wybranych grobów z cmentarza z Bodzi
(1)
Bogucki Mateusz (numizmatyka). Denarius Sandomiri z radomskiego grodu
(1)
Bogucki Mateusz (numizmatyka). Szlaki handlowe środkowej i dolnej Wisły w X-XI w. w świetle danych archeologicznych
(1)
Brzostowicz Michał (1961- )
(1)
Brzostowicz Michał (1961- ). Zagadka Mietlicy
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Chronologia cmentarza
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Cmentarzysko w Bodzi w świetle wyników badań interdyscyplinarnych
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Ogólna charakterystyka znalezisk
(1)
Butent-Stefaniak Barbara
(1)
Butent-Stefaniak Barbara. Z zasobów Ossolineum: dziesiątowieczny skarb srebrny z nieznanej miejscowości
(1)
Buś Magdalena M. Analiza genetyczna wybranych grobów z cmentarza z Bodzi
(1)
Błaszczyk Dariusz (1965- )
(1)
Błaszczyk Dariusz (1965- ). Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- )
(1)
Chabrzyk Piotr. Denary książęce Władysława Hermana
(1)
Coupland Simon. On good and bad coin in Carolingian Europe
(1)
Czech-Błońska Renata. Katalog metalowych ozdób
(1)
Czech-Błońska Renata. Paciorki z kamieni półszlachetnych
(1)
Czech-Błońska Renata. Zespół unikalnych paciorków z grobu D171
(1)
Dekówna Maria. Katalog paciorków szklanych
(1)
Dekówna Maria. Paciorki szklane
(1)
Drozd-Lipińska Alicja (1977- ). Populacja z cmentarzyska w Bodzi w świetle danych antropologicznych
(1)
Duczko Władysław (1946- ). Status i magia
(1)
Dzieńkowski Tomasz. Wczesnośredniowieczny Chełm. Powstanie i rozwój ośrodka
(1)
Florek Marek (1956- ). Czy we wczesnym średniowieczu użytkowano skały krzemionkowe?
(1)
Florek Marek (1956- ). Pochodzenie osób pochowanych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Sandomierzu stan. 1 w świetle badań trwałych izotopów strontu
(1)
Florek Marek (1956- ). Znaleziska wczesnośredniowiecznych odważników z okolic Opatowa woj. świętokrzyskie
(1)
Florkiewicz Iwona. Wczesnośredniowieczny trzewik pochwy miecza z Czermna w świetle analiz archeologicznych i metaloznawczych
(1)
Frei Karin Margarita. Badania izotopowe pochówków z Bodzi
(1)
Gan Paweł. Analiza chemiczna elementów wagi składanej z grobu E41 w Bodzi
(1)
Garbaczewski Witold
(1)
Garbaczewski Witold. Sacrum palatium na denarze królewskim Bolesława Śmiałego
(1)
Gediga Bogusław (1933- ). Laudatio
(1)
Gelichi Sauro (1954- ). Islamic pottery in the neighbourhood of the Venetian lagoon. A contribution on the relationships between Venice and the Eastern Mediterranean during the 11th-12th century
(1)
Gerd Lora Aleksandrovna (1970- )
(1)
Giesen Klaus (1934- ). Die EILARD-Denare
(1)
Gorlińska-Sobusiak Dobrochna (1973- )
(1)
Goslar Tomasz. Wyniki kalibrowanych datowań radiowęglowych prób z cmentarzyska w Bodzi wykonanych w Poznańskim Laboratorium Radiowęglowym metodą 14C AMS
(1)
Grimalauskaite Dalia. A mid-18th-century hoard of copper solidi of John II Casimir from the Polotsk district of the region of Vitebsk (Belarus)
(1)
Grupa Małgorzata (1958- ). Koronki i wstążki - moda czy prestiż
(1)
Grzybowski Tomasz (biologia medyczna). Analiza genetyczna wybranych grobów z cmentarza z Bodzi
(1)
Gąssowski Jerzy (1926- ). Dlaczego wczesne średniowiecze?
(1)
Hahn Wolfgang (1945- ). Vom Kupfersolidus zum Silberdenar - Die Munzstatte Rom im letzten Viertel des 8. Jahrhunderts und die papstliche Munzhoheit
(1)
Hensel Zdzisław. Badania materiałoznawcze wybranych znalezisk z cmentarzyska w Bodzi
(1)
Herbich Tomasz (1953- ). Żelechowska siedziba rodu Ciołków w świetle źródeł historycznych i nieinwazyjnych badań archeologicznych
(1)
Hildebrandt-Radke Iwona. Wpływ procesów depozycyjnych i podepozycyjnych na stan zachowania pochówków na cmentarzysku szkieletowym w Bodzi
(1)
Horoszko Genowefa (1957- )
(1)
Ilisch Peter (1947- ). Beobachtungen zu fruhen Otto-Adelheid-Pfennigen
(1)
Janeczek Andrzej (1954- )
(1)
Janowski Andrzej Stanisław. Elementy kultury bizantyjskiej w wyposażeniu zmarłych pochowanych w grobach komorowych
(1)
Jonsson Kenneth (1950- ). The turn of the tide - the 2009 Gandarve hoard
(1)
Kaczmarek Jarmila. Na tropach szczątków Popiela i myszy. Z dziejów poszukiwań archeologicznych w Kruszwicy czasu zaborów
(1)
Kaczmarek Łukasz (archeologia). Skarb denarów krzyżowych z miejscowości Tarnowa gm. Pyzdry pow. Września woj. wielkopolskie
(1)
Kadrow Sławomir (1956- )
(1)
Kalaga Joanna. Dorzecze środkowego Bugu w VI–XIII w. Przegląd problemów badawczych
(1)
Kamiński Roman. Średniowieczny świecznik z klasztoru pocysterskiego w Kołbaczu
(1)
Kara Michał (1964- ). Chronologia cmentarza
(1)
Kara Michał (1964- ). Cmentarzysko w Bodzi w kontekście praktyk funeralnych ludności ziem polskich 2. połowy X-XI w
(1)
Kara Michał (1964- ). Organizacja przestrzeni grzebalnej rytuał i obrządek pogrzebowy
(1)
Kara Michał (1964- ). Przybory kupieckie
(1)
Kara Michał (1964- ). Uzbrojenie
(1)
Year
2010 - 2019
(32)
2000 - 2009
(5)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(38)
Germany
(5)
Language
Polish
(23)
English
(10)
German
(5)
Subject
Monety
(7)
Monety greckie
(4)
Skarby
(4)
Ceramika
(3)
Archeolodzy
(2)
Archeologia
(2)
Chrześcijaństwo
(2)
Cmentarze
(2)
Epoka brązu
(2)
Groby
(2)
Kultura materialna
(2)
Moda
(2)
Muzeum Narodowe (Warszawa)
(2)
Naczynia
(2)
Numizmatyka
(2)
Tabaczyński, Stanisław
(2)
Ubiór
(2)
Zbiory numizmatyczne
(2)
Archeologia średniowieczna
(1)
Biskupi
(1)
Broń palna
(1)
Buko, Andrzej
(1)
Cechy (rzem.)
(1)
Dzieduszycki, Wojciech
(1)
Dąbrowska, Maria
(1)
Epoka żelaza
(1)
Handel
(1)
Historia średniowieczna
(1)
Historycy
(1)
Klaryski
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Lanckoroński, Karol
(1)
Machnik, Jan
(1)
Mediewistyka
(1)
Mennictwo
(1)
Monety czeskie
(1)
Monety niemieckie
(1)
Monety polskie
(1)
Monety węgierskie
(1)
Mosiądz
(1)
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne (Łódź)
(1)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(1)
Neolit
(1)
Obrzędy
(1)
Osadnictwo
(1)
Pieczyngowie
(1)
Pieniądz
(1)
Pióra (zool.)
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Suchodolski, Stanisław
(1)
Szkło
(1)
Zakony
(1)
Subject: time
1001-
(19)
901-
(19)
1101-
(14)
801-
(11)
1201-
(10)
1301-
(9)
1401-
(8)
701-
(8)
401-
(7)
501-
(7)
601-
(7)
101-
(4)
1501-
(4)
1701-
(4)
201-
(4)
301-
(4)
1601-
(3)
1-
(1)
Subject: place
Europa
(4)
Małopolska
(4)
Europa Środkowo-Wschodnia
(3)
Warszawa
(3)
Bodzia
(2)
Wielkopolska
(2)
Śląsk
(2)
Krakowska, diecezja (katol.)
(1)
Kruszwica
(1)
Mazowsze
(1)
Mazury
(1)
Podlasie
(1)
Polska
(1)
Pomorze
(1)
Przemyśl
(1)
Warmia
(1)
Genre/Form
Księgi pamiątkowe
(7)
Materiały konferencyjne
(6)
Katalogi numizmatyczne
(5)
Dokumenty elektroniczne
(4)
Katalogi zbiorów
(2)
Czasopisma historyczne polskie
(1)
40 results Filter
Authority data
Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Wydawnictwo (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN ; Wydawnictwo IAE PAN
Instytut Historii Kultury Materialnej PAN powołano 1953. W 1992 nazwa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN. W ramach Instytutu istnieje Wydawnictwo.
No cover
Other collections
CD
In basket
Autor: Auch Michał
Tytuł: Tabele 1-79 [Dokument elektroniczny] : wyniki obserwacji makroskopowych oraz badań specjalistycznych / Michał Auch.
Wariant tytułu: Wczesnośredniowieczne naczynia szkliwione z terenu Małopolski.
Cechy pliku: Dane tekstowe.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2016.
Opis fizyczny: 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.
Uwaga: Tyt. z dysku.
Uwaga: [Wymagania systemowe: napęd CD; karta graficzna; program Adobe Reader].
Temat: Ceramika - wyroby - archeologia - Polska - 10-13 w. - dokument elektroniczny
Temat: Naczynia - archeologia - Polska - 10-13 w. - dokument elektroniczny
Temat: Małopolska - archeologia - 10-13 w. - dokument elektroniczny
Gatunek, rodzaj, forma: Dokumenty elektroniczne
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. El 647 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Purowski Tomasz
Tytuł: Od fajansu do szkła : kontakty ziem polskich z głównymi centrami cywilizacyjnymi w II-I tys. p.n.e. w świetle badań archeometrycznych tworzyw szklistych / Tomasz Purowski.
Wariant tytułu: Kontakty ziem polskich z głównymi centrami cywilizacyjnymi w II-I tys. p.n.e. w świetle badań archeometrycznych tworzyw szklistych
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2019.
Opis fizyczny: 408 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 337-363.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Ceramika - wyroby - archeologia - Polska
Temat: Epoka brązu - Polska
Temat: Epoka żelaza - Polska
Temat: Szkło - wyroby - archeologia - Polska
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)
ISBN: 978-83-951450-8-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 24700 (1 egz.)
No cover
Other collections
CD
In basket
Autor: Strzyż Piotr
Tytuł: Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w. [Dokument elektroniczny] / Piotr Strzyż.
Wariant tytułu: Broń palna w Europie Środkowej w czternastym-piętnastym wieku
Cechy pliku: Dane tekstowe.
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2014.
Opis fizyczny: 1 dysk optyczny (CD ROM) ; 12 cm.
Uwaga: Tyt. z dysku.
Zawiera: Lufy broni palnej ; Mapy ; Pociski artyleryjskie ; Pociski ręcznej broni palnej.
Uwaga: [Wymagania systemowe: napęd CD; karta graficzna; program Adobe Reader].
Temat: Broń palna - Europa Środkowo-Wschodnia - 14-15 w. - dokument elektroniczny
Gatunek, rodzaj, forma: Dokumenty elektroniczne
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. El 596, sygn. El 595 (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Autor: Kowalska Joanna Regina
Tytuł: Kobiety i ptaki : moda na ptasie pióra na ziemiach polskich w latach 1865-1914 / Joanna Regina Kowalska.
Wariant tytułu: Moda na ptasie pióra na ziemiach polskich w latach 1865-1914
Adres wydawniczy: [Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii], 2012.
Opis fizyczny: S. 73-88 : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Nadb. z: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. R. 60: 2012 nr 1.
Uwaga: Streszcz. ang. Podpisy pod il. również ang.
Temat: Moda - Polska - 19-20 w
Temat: Pióra (zool.)
Temat: Ubiór - Polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29841 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Autor: Mączyński Ryszard (1954- )
Tytuł: Mosiężnicy warszawscy w czasach stanisławowskich / Ryszard Mączyński.
Adres wydawniczy: [Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2013].
Opis fizyczny: S. 561-580 : il. kolor. ; 24 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Kwartalnik Historii i Kultury Materialnej". R. 61: 2013 nr 4.
Uwaga: Streszcz. ang.
Uwaga: Podpisy pod il. również ang.
Temat: Mosiądz - wyroby - Polska - 18 w
Temat: Rzemiosło artystyczne - organizacje - Polska - 18 w
Temat: Rzemiosło artystyczne - Polska - 18 w
Temat: Cechy (rzem.) - Polska - 18 w
Temat: Warszawa - rzemiosło - 18 w
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28680 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Paroń Aleksander (1973- )
Tytuł: Pieczyngowie : koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym średniowiecznej Europy / Aleksander Paroń.
Wariant tytułu: Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym średniowiecznej Europy
Adres wydawniczy: Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2015.
Opis fizyczny: 520 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 451-487. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Pieczyngowie
Temat: Europa - historia - 8-11 w
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)
ISBN: 978-83-63760-55-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 30852 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Auch Michał
Tytuł: Wczesnośredniowieczne naczynia szkliwione z terenu Małopolski / Michał Auch.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2016.
Opis fizyczny: 303 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 253-273.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Ceramika - wyroby - archeologia - Polska - 10-14 w
Temat: Naczynia - archeologia - Polska - 10-14 w
Temat: Małopolska - archeologia - 10-14 w
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-63760-90-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 22832 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. III /2/2
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. III /2/3
No cover
Book
In basket
Autor: Mielczarek Mariusz (1955- )
Tytuł: Rhodes : the ancient and mediaeval monuments in 1882-1884 and count Karol Lanckoroński / Mariusz Mielczarek, Manolis I. Stefanakis.
Wariant tytułu: Ancient and mediaeval monuments in 1882-1884 and count Karol Lanckoroński
Adres wydawniczy: Warsaw : Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, 2019.
Opis fizyczny: 176 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 93-110.
Temat: Lanckoroński Karol (1848-1933)
Hasło dodatkowe: Stefanakis, Manolis I.
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)
ISBN: 978-83-953153-4-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. III
Book
In basket
Autor: Prokop Krzysztof Rafał
Tytuł: Fabrica ecclesiae : budowa i utrzymanie katolickich miejsc kultu w diecezji krakowskiej w czasach nowożytnych / Krzysztof Rafał Prokop.
Wariant tytułu: Budowa i utrzymanie katolickich miejsc kultu w diecezji krakowskiej w czasach nowożytnych
Adres wydawniczy: Kraków ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011.
Opis fizyczny: 324 s., [12] s. tabl. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 307-320.
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Kościoły i kaplice - budownictwo - Polska - 15-18 w
Temat: Krakowska diecezja (katol.) - budownictwo - 15-18 w
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-89499-83-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29028 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Prokop Krzysztof Rafał
Tytuł: Między ascezą a przepychem : dwa studia o rzeczach codziennego użytku i przedmiotach zbytku w regułach zakonnych oraz kościelnych ceremoniach w średniowieczu i w czasach nowożytnych / Krzysztof Rafał Prokop.
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2013.
Opis fizyczny: 454 s., [40] s. tabl. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 126-132, 424-437.
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Biskupi - katolicyzm - Polska - 16-18 w
Temat: Obrzędy - katolicyzm - Polska - 16-18 w
Temat: Zakony - życie codzienne - 10-15 w
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-63760-08-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29029 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Tytuł: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej / Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; [Andrzej Klonder red.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 1953-.
Opis fizyczny: 24 cm.
Częstotliwość: Kwart.
Uwaga: Numeracja pierwszego zeszytu: R. 1 (1953), nr 1/2.
Uwaga: Opis na podstawie: R. 61 (2013), nr 1.
Uwaga: Od R. 65 (2017), nr 3 red.: Elżbieta Mazur.
Uwaga: Streszcz. ang., fr., niem., spis treści ang., fr., pol.
Temat: Kultura materialna - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma historyczne polskie
Hasło dodatkowe: Klonder, Andrzej.
Hasło dodatkowe: Błotnicka-Mazur, Elżbieta (1973- ).
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)
ISSN: 0023-5881
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II 432
R. 61 (2013), nr 1-4 [R. 61 (2013), nr 1-4]
R. 62 (2014), nr 1-4 [R. R. 62 (2014), nr 1-4]
R. 63 (2015), nr 1-4 [R. 63 (2015), nr 1-4]
R. 64 (2016), nr 1-4 [R. 64 (2016), nr 1-4]
R. 65 (2017), nr 1-4 [R. 65 (2017), nr 1-4]
R. 66 (2018), nr 1-4 [R. 66 (2018), nr 1-4]
R. 67 (2019), nr 1-4 [R. 67 (2019), nr 1-4]
R. 68 (2020), nr 1-2 [R. 68 (2020), nr 1-2]
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. III /3/3
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. III 10517/1/3 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Rzeczy i ludzie : kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym : studia dedykowane Marii Dąbrowskiej / red. Magdalena Bis, Wojciech Bis.
Wariant tytułu: Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 2014.
Opis fizyczny: 400 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. prac M. Dąbrowskiej s. 19-22.
Uwaga: Streszcz. ang. przy pracach. Spis treści także ang.
Temat: Dąbrowska Maria (archeologia) - księga pamiątkowa
Temat: Kultura materialna - Polska - 12-18 w
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Bis, Magdalena.
Hasło dodatkowe: Bis, Wojciech.
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Wydawnictwo
ISBN: 978-83-63760-22-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29030 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: A turning of ages = Im Wandel der Zeiten : jubilee book dedicated to professor Jan Machnik on his 70th anniversary / ed. Sławomir Kadrow.
Wariant tytułu: Im Wandel der Zeiten
Adres wydawniczy: Kraków : Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences. Cracow Branch, 2000.
Opis fizyczny: XXXII, 543 s., [2] s. tabl. złoż., [22] s. tabl. (gł. kolor.) : il. ; 24 cm.
Uwaga: Bibliogr. po art.
Uwaga: Tekst częśc. pol., słow., niem. i ukr.
Temat: Machnik Jan (1930- ) - księga pamiątkowa
Temat: Epoka brązu - Europa Środkowo-Wschodnia
Temat: Neolit - Europa Środkowo-Wschodnia
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Kadrow, Sławomir (1956- ).
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii. Oddział (Kraków)
ISBN: 83-908823-3-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29027 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Europe around the year 1000 / ed. Przemysław Urbańczyk ; [auth. Christian Lauranson-Rosaz i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : DiG : Polish Academy of Sciences. Institute of archaeology and Ethnology, 2001.
Opis fizyczny: 488 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. po art.
Temat: Europa - historia - 10-11 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Lauranson-Rosaz, Christian.
Hasło dodatkowe: Urbańczyk, Przemysław (1951- ).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo DiG
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii (Warszawa)
ISBN: 83-7181-211-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18914 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again