Form of Work
Książki
(25)
Status
available
(21)
unknown
(3)
unavailable
(1)
Branch
Magazyn
(18)
Dział
(7)
Author
Pol Wincenty (1807-1872)
(19)
Kossak Juliusz (1824-1899)
(5)
Waligórski Franciszek (1823-1907)
(3)
Bellenger Clement-Edouard (1851-1898)
(2)
Suffczyński Kajetan (1807-1873)
(2)
Szretter Antoni Lech (1830- )
(2)
Babinetz Piotr (1969- ). Krośnieńscy strzelcy i ochotnicy do Legionów Polskich w świetle relacji Józefa Kwaciszewskiego i Franciszka Ptaka
(1)
Belcik Wanda. Wincenty Pol i jego związki z Podkarpaciem
(1)
Borowik Aneta. Modernity in the arhitecture of the Polish People's Republic
(1)
Borowik Aneta. Nowoczesność w architekturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
(1)
Brandys Iwona. Scenograf Wincenty Drabik w dziele tworzenia polskiej sceny narodowej. Przyczynek do badań nad sylwetką artysty i reinterpretacją jego stylu
(1)
Brandys Iwona. Scenographer Wincenty Drabik in creating the Theatre in Poland. Contribution to research on the artist and on interpretation of his style
(1)
Brodziński Kazimierz (1791-1835)
(1)
Celińska-Spodar Ewa (1985- ). Bittner Sławomir Maciej
(1)
Ciodyk Anna. Karpaty Wincentego Pola
(1)
Cui Napoleon (1822-po 1888)
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Independence motifs in decoration of the oldest so-called Polish Cathedrals
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Motywy niepodległościowe w dekoracji najstarszych tzw. Polish Catedrals
(1)
Desperak Olga. Józef Piłsudski Independence Defence Centre in Częstochowa as a living monument of the 10th anniversary of the restoration of Poland's sovereignty and an initiative to modernise the residents' sports life
(1)
Desperak Olga. Modernizacja życia sportowego częstochowian - budowa Ogniska Obrony Niepodległości im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie jako pomnika 10. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
(1)
Dyakowski Mikołaj (ok. 1663-po 1722). Diariusz wiedeńskiej okazji (pol.)
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Museum collections of contemporary Polish painting as a tool of "repolonisation" of Silesia after 1945 (selected examples)
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Muzealne kolekcje współczesnego malarsywa polskiego jako narzędzie "repolonizacji" Śląska po 1945 r. (wybrane przykłady)
(1)
Fredro Aleksander (1793-1876)
(1)
Fredro Felicjan Maksymilian (1820-1874)
(1)
Gałwiaczek Tomasz (1973- ). Babecki Jerzy Wincenty
(1)
Gałęzowski Marek (1972- )
(1)
Gałęzowski Marek (1972- ). Rosołowski Witold
(1)
Gałęzowski Marek (1972- ). Władysław Steinhaus i jego Pamiętnik legionisty
(1)
Golik Dawid (1984- ). Oddział partyzancki Wojciecha Bolesława Duszy "Szaroty"
(1)
Golik Dawid (1984- ). Szczypka Władysław
(1)
Goszczyński Seweryn (1801-1876)
(1)
Gwiazdowska-Paszkowska Małgorzata. Problematyka ochrony i konserwacji zabytków Szczecina po 1945 r
(1)
Gwiazdowska-Paszkowska Małgorzata. The protection and conservation of Szczecin's historic buildings after 1945
(1)
Gąsowski Tomasz (1947- ). Odzyskanie niepodległości w meandrach polskiej historiografii (do 1989 roku)
(1)
Harasimiuk Krystyna (1946- ). Geograficzna twórczość Wincentego Pola w oczach lwowskich geografów
(1)
Hańderek Marek (1985- ). Chomicz Adalbert
(1)
Hańderek Marek (1985- ). Wąsowicz Stanisław
(1)
Hołowiński Ignacy (1807-1855)
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). Echa stylu narodowego odrodzonego państwa w dekoracjach ściennych zabytkowych światyń drewnianych Wielkopolski
(1)
Jankowski Aleksander (historia sztuki). Echoes of National Style at the times of reborn state in wall decorations of historic wooden temples of Greater Poland
(1)
Jarczewski Paweł. Żuławy Wiślane w opisie Wincentego Pola
(1)
Jasiak Ksawery (1977- ). Wojenna epopeja por. Józefa Alfonsa Kaszy ps. "Alm"
(1)
Juszkiewicz Piotr (1959- ). Modernisation nationalism independence. Genealogy of Modernity in Polish art
(1)
Juszkiewicz Piotr (1959- ). Modernizacja nacjonalizm niepodległość. Genealogia nowoczesności w polskiej sztuce XX w
(1)
Kacprzak Dariusz (1971- )
(1)
Kacprzak Krzysztof (1971- ). Brodzicz Stanisław
(1)
Kacprzak Krzysztof (1971- ). Kulesza Zbigniew Pius
(1)
Kaczkowski Zygmunt (1825-1896)
(1)
Kaczkowski Zygmunt (1825-1896). Dzieła Zygmunta Kaczkowskiego
(1)
Kalbarczyk Sławomir (1961- )
(1)
Kallenbach Józef Henryk (1861-1929)
(1)
Kamińska Justyna. Towards modern conservation practice on the verge of restoration of independence - renovation of St. James church in Sandomierz
(1)
Kamińska Justyna. W stronę nowoczesnej praktyki konserwatorskiej u progu odzyskania niepodległości - renowacja kościoła św. Jakuba w Sandomierzu w latach 1907-1909
(1)
Karwowski Lech
(1)
Kirszak Jerzy (1968- )
(1)
Kirszak Jerzy (1968- ). Generał Roman Szymański o początkach służby w Pierwszej Kompanii Kadrowej
(1)
Kirszak Jerzy (1968- ). Wojenne losy braci Władysława i Janusza Dudziaków z Jarosławia
(1)
Koreś Daniel (1977- )
(1)
Koreś Daniel (1977- ). Ostatni zagończyk
(1)
Koreś Daniel (1977- ). Sulisławski Mieczysław
(1)
Koreś Daniel (1977- ). Szuszkiewicz Antoni
(1)
Korneluk Paulina (1992- ). "Rosyjski kompleks". Kamienica "Dom Księcia" w Częstochowie i jej modernistyczna przebudowa jako wyraz repolonizacji miasta w okresie II Rzeczypospolitej
(1)
Korneluk Paulina (1992- ). "The Russian complex". "Duke's House" in Częstochowa and its Modernistic reconstruction as an expression of repolonisation of the city at the time of the Second Polish Republic
(1)
Korotyński Wincenty (1831-1891). Pogląd krytyczny (pol.)
(1)
Korpała Małgorzata. Modern paintings inside historic buildings as a manifestation of new tastes and an expression of modernisation
(1)
Korpała Małgorzata. Nowoczesne malarstwo w zabytkach jako manifestacja nowych gustów i przejaw modernizacji
(1)
Kosiek Andrzej. Rodzinne Wietrzno i podkrośnieńskie okolice w "Pamiętnikach" Kazimierza Chłędowskiego
(1)
Kostrzewski Franciszek (1826-1911)
(1)
Krzanowski Adam. Zdzisław Deneka (1910-1969) - animator kultury i sportu w Krośnie
(1)
Kubiak Szymon Piotr (1979- )
(1)
Kubiak Szymon Piotr (1979- ). Jan z Kolna. Marian Tomaszewski i propaganda wizualna Szczecina w latach 1945-1950
(1)
Kucharski Łukasz. Franciszek Pik-Mirandola na "Tropach" fantastyki
(1)
Lewicki Jakub (1969- ). Concepts of rebuilding the country in years 1914-1925 as a manifestation of the search for a combination of tradition and modernity
(1)
Lewicki Jakub (1969- ). Koncepcje odbudowy kraju z lat 1914-1925 jako przejaw poszukiwań połączenia tradycji z nowoczesnością
(1)
Leśniak Franciszek (1953- )
(1)
Leśniak Franciszek (1953- ). Pitawal krośnieński
(1)
Leśniakowska Marta. Half a century. A neo-avant-garde architect in the hell of compromise
(1)
Leśniakowska Marta. Pół wieku. Neoawangardowy architekt w piekle kompromisów
(1)
Lyszczyna Jacek (1954- ). Poetyka swojskości w twórczości Wincentego Pola
(1)
Lyszczyna Jacek (1954- ). Wincenty Pol i romantyczne odkrywanie natury
(1)
Maciocha Agnieszka. Idea natury w myśli oświecenia i preromantyzmu
(1)
Majer Józef (1808-1899). Stanowisko c. k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego wobec nauki i kraju
(1)
Miłaszewski Adam (1827-1893)
(1)
Moszyński Piotr Stanisław (1800-1879)
(1)
Niziołek Paweł (1985- ). Pół wieku nonkonformizmu
(1)
Nowak Małgorzata Danuta. Przedstawianie i wartościowanie natury w Geografii Ziemi Świętej Wincentego Pola
(1)
Nowakowski Józef. Wiadomość historyczna o kościele żółkiewskim (pol.)
(1)
Ochendowska-Grzelak Barbara. Odbudowane - nieodbdowane. Zabytki elementem budowania świadomosci na przykładzie powojennych losów Zamku Książąt Pomorskich i Teatru Miejskiego w Szczecinie
(1)
Ochendowska-Grzelak Barbara. Rebuilt - non rebuilt. Monuments as an element of building awareness - the post-war history of Pomeranian Dukes' Castle and the Municipal Theatre in Szczecin as the examples
(1)
Odyniec Antoni Edward (1804-1885)
(1)
Odziemkowski Janusz (1950- ). Zwycięstwo w wojnach z Ukraińską Republiką Ludową i Rosją bolszewicką w świetle historiografii polskiej
(1)
Olstowski Przemysław (1968- ). O potrzebach badań nad dziejami walk o niepodległość i granice Rzeczypospolitej (1914-1921)
(1)
Piersiak Tadeusz
(1)
Piersiak Tadeusz. Jak Wincenty Pol opisał Rugię
(1)
Pieńkowska-Kmiecik Wioleta. Artists in Gdańsk between wars
(1)
Pieńkowska-Kmiecik Wioleta. Artyści w Gdańsku między wojnami
(1)
Piątkowski Sebastian (1970- ). Walka i masowy mord na żołnierzach Wojska Polskiego pod Dąbrową koło Ciepielowa we wrześniu 1939 roku
(1)
Podhorodecki Piotr (1980- ). Nieznane relacje gen. Władysława Jaxy-Rożena gen. Stanisława Roupperta i gen. Henryka Odrowąża-Minkiewicza z przebiegu pracy niepodległościowej przed 1914 rokiem
(1)
Pol Wincenty (1807-1872). Dzieła Wincentego Pola wierszem i prozą - wybór tekstów
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(1)
1950 - 1959
(1)
1920 - 1929
(1)
1910 - 1919
(1)
1870 - 1879
(4)
1860 - 1869
(8)
1850 - 1859
(5)
Country
Poland
(20)
Ukraine
(4)
France
(1)
Language
Polish
(23)
French
(1)
German
(1)
Subject
Poezja polska
(7)
Fredro, Aleksander
(3)
Medale polskie
(3)
Legiony Polskie (1797-1801)
(2)
Literatura polska
(2)
Powieść polska
(2)
Powstanie 1794 r. kościuszkowskie
(2)
Bitwa 1683 r. pod Wiedniem
(1)
Chłopi
(1)
Dyakowski Mikołaj (ok. 1663-po 1722)
(1)
Farmaceuci
(1)
Górale
(1)
Ilustracje polskie
(1)
Jan
(1)
Kaczkowski, Zygmunt
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Legiony Polskie (1914-1917)
(1)
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza (Bóbrka)
(1)
Muzeum-Dworek Wincentego Pola (Lublin)
(1)
Naturalizm
(1)
Odzyskanie niepodległości przez Polskę (1918)
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Pisarze polscy
(1)
Pol, Wincenty
(1)
Polska Akademia Umiejętności
(1)
Procesy sądowe
(1)
Przyroda
(1)
Ryszard, Antoni
(1)
Wojna 1939-1945 r.
(1)
Wojsko
(1)
Łowiectwo
(1)
Subject: time
1801-
(5)
1701-
(2)
1901-
(2)
1939-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Karpaty
(1)
Kraków
(1)
Krosno
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Podkarpacie Wschodnie (Ukraina)
(1)
Żółkiew (Ukraina)
(1)
Genre/Form
Biografie
(2)
Druki ulotne
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Antologie
(1)
Listy polskie
(1)
Powieść polska
(1)
25 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Pol Wincenty (1807-1872)
Tytuł: Die Kirche bei St. Katharina in der Vorstadt Kazimierz in Krakau.
Adres wydawniczy: [Krakau] : Verlag des Augustiner Conventes, 1855 ([Krakau] : Buchdr. des "Czas").
Opis fizyczny: 34 s., [1] k. tabl. złoż. ; 21 cm.
Uwaga: Wyd. anonim.
Uwaga: Tekst częśc. łac.
Temat: Kraków - kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej - kalendarium
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 784 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pol Wincenty (1807-1872)
Tytuł: O potrzebie zachowania pomników z przeszłości i znaczeniu ich w czasie dzisiejszym / Wincenty Pol.
Adres wydawniczy: Kraków, 1868.
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 1781 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pol Wincenty (1807-1872)
Tytuł: O potrzebie zachowania pomników z przeszłości i znaczeniu ich w czasie dzisiejszym / Wincenty Pol.
Adres wydawniczy: Kraków, 1868.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Uwaga: Odb. kserograf.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 3528 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pol Wincenty (1807-1872)
Tytuł: O potrzebie zachowania pomników z przeszłości i znaczeniu ich w czasie dzisiejszym / Wincenty Pol.
Adres wydawniczy: Kraków, 1868.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Uwaga: Odb. kserograf.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 3529 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pol Wincenty (1807-1872)
Tytuł: Wit Stwosz : poemat / Wincenty Pol.
Adres wydawniczy: Warszawa, [1918].
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 1850 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pol Wincenty (1807-1872)
Tytuł: Z podróży po burzy.
Wariant tytułu: Drobne poezyje Wincentego Pola
Wariant tytułu: Poezyje Wincentego Pola
Wariant tytułu: Drobne poezje Wincentego Pola
Wariant tytułu: Poezje Wincentego Pola
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. aut., 1856 ([Kraków] : Czc. Druk. "Czasu").
Opis fizyczny: 338, III, [1] s. : err. ; 23 cm + [6] s.
Uwaga: Tyt. okł.: Drobne poezyje Wincentego Pola, tyt. na s. przedtyt.: Poezyje Wincentego Pola. - Druk. dedyk.: "Józefowi Brodowiczowi z uczuciem najgłębszej czci i wdzięczności składam. W Krakowie 8 grudnia 1855 r. w dzień ogłoszenia dogmatu o niepokalanem poczęciu B. Maryi Panny".
Uwaga: Na końcu tekstu doklejone trzy utwory (6 s.): Do Pana Szymona, Szymonowi Dutkiewiczowi na pamiątkę ofiarując autograf, Hasło Syrokomli.
Temat: Poezja polska - 19 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 1001 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pol Wincenty (1807-1872)
Tytuł: Północny wschód Europy pod względem natury / [Wincenty Pol].
Adres wydawniczy: Kraków : [b.w.], 1851 (Kraków : Drukarnia Uniwersytecka).
Opis fizyczny: 111 s. ; 21 cm.
Seria: Prelekcje Wincentego Pola
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 1569 s.z.
Uwaga: Dostępne również w formie elektronicznej.
Temat: Europa Środkowo-Wschodnia - geografia fizyczna
Hasło dodatkowe: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wersja elektroniczna: http://polona.pl/item/31223885 (Zobacz w Polonie)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 1568 s.z.
No cover
Book
In basket
Autor: Pol Wincenty (1807-1872)
Tytuł: Rzut oka na północne stoki Karpat / [Wincenty Pol].
Adres wydawniczy: Kraków : [b.w.], 1851 (Kraków : Drukarnia Czasu).
Opis fizyczny: 132 s., [4] k. tabl. złoż. ; 21 cm.
Seria: Prelekcje Wincentego Pola
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 1568 s.z.
Uwaga: Dostępne również w formie elektronicznej.
Temat: Górale - Europa Środkowo-Wschodnia - 19 w
Temat: Karpaty - geografia fizyczna
Temat: Podkarpacie Północne - ludność
Temat: Podkarpacie Wschodnie (Ukraina) - ludność
Hasło dodatkowe: Drukarnia "Czasu" (Kraków)
Wersja elektroniczna: http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=29895 (Zobacz w Polonie)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 1569 s.z.
No cover
Book
In basket
Autor: Pol Wincenty (1807-1872)
Tytuł: Pieśń o ziemi naszej / Wincenty Pol ; z il. Juliusza Kossaka.
Wariant tytułu: Pieśń o ziemi naszey
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, [2007].
Opis fizyczny: 63 s. : il. ; 22 cm.
Uwaga: Reprint. Oryg.: Kraków: nakł. J. K. Żupańskiego & K. J. Heumanna, 1888.
Temat: Poezja polska - 19 w
Hasło dodatkowe: Kossak, Juliusz (1824-1899).
ISBN: 83-60594-03-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 22410 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pol Wincenty (1807-1872)
Tytuł: Pieśni Janusza / Wincenty Pol ; z wstępem i obj. Józefa Kallenbacha.
Adres wydawniczy: Kraków : nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, [1921] (Kraków : Druk. Literacka).
Opis fizyczny: 188 s. ; 18 cm.
Seria: Bibljoteka Narodowa
Seria: Bibljoteka Narodowa Serja 1
Seria: Biblioteka Narodowa
Seria: Biblioteka Narodowa Seria 1
Uwaga: We wstępie zakreślenia W. Janiszewskiego.
Uwaga: Biblioteka Narodowa Seria 1.
Uwaga: Bibliogr. s. 39-40.
Temat: Poezja polska - 19 w
Hasło dodatkowe: Kallenbach, Józef Henryk (1861-1929).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 1369 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pol Wincenty (1807-1872)
Tytuł: Wezwanie / zastępca prezydującego w komisyi: Wincenty Pol ; sekretarz komisyi: Franciszek Waligórski.
Adres wydawniczy: Lwów : [b.w.], 1864 ([Lwów] : Drukarnia E. Winiarza).
Opis fizyczny: [1] k. ; 30 cm.
Uwaga: Dotyczy wybicia medalu ku czci Aleksandra Fredry.
Temat: Fredro Aleksander (1793-1876) - pamiątki
Temat: Medale polskie - tematyka - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Druki ulotne
Hasło dodatkowe: Waligórski, Franciszek (1823-1907).
Hasło dodatkowe: Edward Winiarz (Lwów)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. III 367 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Waligórski Franciszek (1823-1907)
Tytuł: [Medal na cześć Alexandra Fredra] / sekretarz komisyi: Franciszek Waligórski ; zastępca prezydującego w komisyi: Wincenty Pol.
Wariant tytułu: Medal na cześć Aleksandra Fredry
Adres wydawniczy: Lwów : [b.w.], 1864 ([Lwów] : Drukarnia E. Winiarza).
Opis fizyczny: [1] k. ; 29 cm.
Uwaga: Tyt. sztuczny piórem ręką A. Ryszarda.
Temat: Fredro Aleksander (1793-1876) - pamiątki
Temat: Ryszard Antoni (1841-1894) - korespondencja
Temat: Medale polskie - tematyka - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Listy polskie - 19 w
Hasło dodatkowe: Pol, Wincenty (1807-1872).
Hasło dodatkowe: Edward Winiarz (Lwów)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. III 366 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pol Wincenty (1807-1872)
Tytuł: Rok myśliwca / Wincenty Pol ; z il. Juliusza Kossaka ; [wstęp Magdalena Samozwaniec].
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1957.
Opis fizyczny: 78, [2] s. : il. ; 25 cm.
Temat: Literatura polska - tematyka - 19 w
Temat: Łowiectwo - literatura polska - 19 w
Temat: Poezja polska - 19 w
Hasło dodatkowe: Kossak, Juliusz (1824-1899).
Hasło dodatkowe: Samozwaniec, Magdalena (1894-1972).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 2758 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pol Wincenty (1807-1872)
Tytuł: Z wyprawy wiedeńskiej : rapsod rycerski / przez Wincentego Pola, przeznaczony przez Autora na dochód restauracyi Fary Żółkiewskiej.
Wariant tytułu: Wiadomość historyczna o kościele żółkiewskim
Adres wydawniczy: Lwów : nakł. J. Nowakowskiego, 1865 ([Lwów] : Druk. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich).
Opis fizyczny: 103, [1] s., [1] k. tabl. : err. ; 23 cm.
Uwaga: Zawiera ponadto: "Dyaryusz wiedeńskiej okazyi r. 1863" / opisał Mikołaj Dyakowski na s. 45-86 i "Wiadomość historyczna o kościele żółkiewskim" / Józef Nowakowski na s. 87-103.
Temat: Dyakowski Mikołaj (ok. 1663-po 1722)
Temat: Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696) - pamiętniki
Temat: Kościoły i kaplice - Ukraina
Temat: Pamiętniki polskie - 17 w
Temat: Poezja polska - 19 w
Temat: Bitwa 1683 r. pod Wiedniem - pamiętniki
Temat: Żółkiew (Ukraina) - kościół św. Wawrzyńca Męczennika - historia
Hasło dodatkowe: Nowakowski, Józef. Wiadomość historyczna o kościele żółkiewskim
Hasło dodatkowe: Dyakowski, Mikołaj (ok. 1663-po 1722). Diariusz wiedeńskiej okazji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 409 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Suffczyński Kajetan (1807-1873)
Tytuł: Zawsze oni : obrazy historyczne i obyczajowe z czasów Kościuszki i Legionów. T. 1-3 / dzieło pośmiertne Kajetana Suffczyńskiego (Bodzantowicza) ; z illustracyami J. Kossaka i epigrafami W. Pola nigdzie niedrukowanemi, z portretem Suffczyńskiego i Pola.
Adres wydawniczy: Poznań : nakładem J. K. Żupańskiego, 1875 (Paryż : Drukarnia E. Martinet).
Opis fizyczny: 3 t. w 1 wol. (123 s., [1] k. tabl. ; 148 s. ; 168 s.) : il. ; 40 cm.
Uwaga: Tabl. z portretem Suffczyńskiego i Pola (wg rysunku J. Kossaka rytował Antoni L. Szretter w Paryżu) wydruk. nakładem J. K. Żupańskiego w Drukarni Eudea w Paryżu. Pozostałe il. rytował Bellenger.
Temat: Legiony Polskie (1797-1801) - w literaturze polskiej
Temat: Powieść polska - 19 w
Temat: Powstanie 1794 r. kościuszkowskie - w literaturze polskiej
Temat: Polska - historia - w literaturze polskiej - 18 w
Hasło dodatkowe: Bellenger, Clément-Edouard (1851-1898).
Hasło dodatkowe: Kossak, Juliusz (1824-1899).
Hasło dodatkowe: Pol, Wincenty (1807-1872).
Hasło dodatkowe: Szretter, Antoni Lech (1830- ).
Hasło dodatkowe: Imprimerie de É. Martinet
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
Hasło dodatkowe: Imprimerie Eudea
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. IV 47/1-3 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Suffczyński Kajetan (1807-1873)
Tytuł: Zawsze oni : obrazy historyczne i obyczajowe z czasów Kościuszki i Legionów. T. 1-3 / dzieło pośmiertne Kajetana Suffczyńskiego (Bodzantowicza) ; z illustracyami J. Kossaka i epigrafami W. Pola nigdzie niedrukowanemi, z portretem Suffczyńskiego i Pola.
Adres wydawniczy: Poznań : nakładem J. K. Żupańskiego, 1875 (Paryż : Drukarnia E. Martinet).
Opis fizyczny: 3 t. w 1 wol. (123 s., [1] k. tabl. ; 148 s. ; 168 s.) : il. ; 39 cm.
Uwaga: Tabl. z portretem Suffczyńskiego i Pola (wg rysunku J. Kossaka rytował Antoni L. Szretter w Paryżu) wydruk. nakładem J. K. Żupańskiego w Drukarni Eudea w Paryżu. Pozostałe il. rytował Bellenger.
Temat: Legiony Polskie (1797-1801) - w literaturze polskiej
Temat: Powieść polska - 19 w
Temat: Powstanie 1794 r. kościuszkowskie - w literaturze polskiej
Temat: Polska - historia - w literaturze polskiej - 18 w
Hasło dodatkowe: Kossak, Juliusz (1824-1899).
Hasło dodatkowe: Pol, Wincenty (1807-1872).
Hasło dodatkowe: Szretter, Antoni Lech (1830- ).
Hasło dodatkowe: Bellenger, Clément-Edouard (1851-1898).
Hasło dodatkowe: Imprimerie Eudea
Hasło dodatkowe: Imprimerie de É. Martinet
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. IV 94/1-3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Odezwa / Józef Załuski, Wincenty Pol, Piotr Moszyński, Adam Miłaszewski ; Franciszek Waligórski, sekretarz.
Adres wydawniczy: Lwów : [b. w.], 1864 ([Lwów] : Drukarnia E. Winiarza).
Opis fizyczny: [1] k. ; 30 cm.
Uwaga: Dotyczy wybicia medalu ku czci Aleksandra Fredry.
Temat: Fredro Aleksander (1793-1876) - pamiątki
Temat: Medale polskie - tematyka - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Druki ulotne
Hasło dodatkowe: Załuski, Józef Bonawentura Ignacy (1786-1866).
Hasło dodatkowe: Pol, Wincenty (1807-1872).
Hasło dodatkowe: Moszyński, Piotr Stanisław (1800-1879).
Hasło dodatkowe: Miłaszewski, Adam (1827-1893).
Hasło dodatkowe: Waligórski, Franciszek (1823-1907).
Hasło dodatkowe: Edward Winiarz (Lwów)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. sygn. III 365 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Przezdziecki Karol (1818-1883)
Tytuł: Cycle galicien : 1. Vincent Pol ; 2. Kornel Ujejski ; 3. Alexandre Fredro.
Adres wydawniczy: Nice : chez Visconti ; Paris : Marpon et Flammarion, 1879 (Nice : Malvano-Mignon).
Opis fizyczny: 541, [2] s. ; 18 cm.
Temat: Poezja polska - 19 w
Hasło dodatkowe: Pol, Wincenty (1807-1872).
Hasło dodatkowe: Ujejski, Kornel (1823-1897).
Hasło dodatkowe: Fredro, Aleksander (1793-1876).
Hasło dodatkowe: Visconti Libraire
Hasło dodatkowe: Flammarion
Hasło dodatkowe: Malvano-Mignon
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 788
No cover
Book
In basket
Tytuł: Plejada polska / wyd. staraniem Bolesława Maurycego Wolffa.
Wariant tytułu: Jan Bielecki
Wariant tytułu: Lirnik wioskowy
Wariant tytułu: Luli niemowlęciu Iwoni
Wariant tytułu: Przygody JP. Benedykta Winnickiego
Wariant tytułu: Sierota
Wariant tytułu: Sobótka
Wariant tytułu: Wiązanie Anielce
Wariant tytułu: Wiesław
Wydanie: Wyd. ozdobione drzeworytami.
Adres wydawniczy: Petersburg : nakł. Wydawcy, 1857 (druk. Wydawcy).
Opis fizyczny: [8], 220 s., [6] k. tabl. : il. ; 27 cm.
Uwaga: Zawiera: Wiesław / Kazimierza Brodzińskiego, Jan Bielecki : poemat / Juljusza Słowackiego, Luli niemowlęciu Iwoni : wiersz / Bohdana Zaleskiego, Wiązanie Anielce : wiersz / Edmunda Wasilewskiego, Lirnik wioskowy : sielanka / Władysława Syrokomli, Przygody JP. Benedykta Winnickiego / opowiedział Wincenty Pol, Wesele, Łzy / przez Antoniego Edwarda Odyńca, Sierota : legenda / Ignacego Hołowińskiego, Sobótka : powieść / Seweryna Goszczyńskiego. - Il. wg rys. Franciszka Kostrzewskiego, Maksymiliana Fredry, Juliusza Kossaka, Leonarda Straszyńskiego, rytowane przez: Cui, Freund, Hohenfelden, Lavieille, Pisan, Sotan.
Temat: Ilustracje polskie - 19 w
Temat: Poezja polska - 19 w. - antologia
Gatunek, rodzaj, forma: Antologie
Hasło dodatkowe: Brodziński, Kazimierz (1791-1835).
Hasło dodatkowe: Fredro, Felicjan Maksymilian (1820-1874).
Hasło dodatkowe: Cui, Napoléon (1822-po 1888).
Hasło dodatkowe: Goszczyński, Seweryn (1801-1876).
Hasło dodatkowe: Hołowiński, Ignacy (1807-1855).
Hasło dodatkowe: Kossak, Juliusz (1824-1899).
Hasło dodatkowe: Kostrzewski, Franciszek (1826-1911).
Hasło dodatkowe: Odyniec, Antoni Edward (1804-1885).
Hasło dodatkowe: Pol, Wincenty (1807-1872).
Hasło dodatkowe: Słowacki, Juliusz (1809-1849).
Hasło dodatkowe: Straszyński, Leonard (1828-1879).
Hasło dodatkowe: Syrokomla, Władysław (1823-1862).
Hasło dodatkowe: Wasilewski, Edmund (1814-1846).
Hasło dodatkowe: Wolff, Bolesław Maurycy (1826-1883).
Hasło dodatkowe: Zaleski, Józef Bohdan (1802-1886).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 164 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Cesarsko-Królewskie Towarzystwo Naukowe Krakowskie
Tytuł: Pamiątka obchodu pięćdziesiątej rocznicy zawiązania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego / [wstęp Stanisław Zarański].
Adres wydawniczy: Kraków : [b. w.], 1868 (Kraków : Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego).
Opis fizyczny: [2], 80 s. ; 25 cm.
Uwaga: Dedyk. Józefa Majera dla Kazimierza Władysława Wójcickiego: "Czcigodnemu Imci Panu / K. Wł. Wojcickiemu / niniejszą Pamiątkę / jako Członkowi Tow. nauk. kr. / w obywatelstwie i piśmiennictwie / równie zasłużonemu / ofiaruje / Panu / JMajer".
Uwaga: Zawiera: Przemowa Ks. Waleryjana Serwatowskiego Dziekana Kolegiaty WW. ŚŚ. Czł. Tow. nauk. krak. podczas nabożeństwa w kościele ś. Marka ; Stanowisko c. k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego wobec nauki i kraju / skreślił Józef Majer ; Jan Paweł Woronicz, poeta i mowca kościelny / rzecz napisana przez Lucyana Siemieńskiego ; Rytm na uroczystość pięćdziesiątletniej rocznicy od założenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego / przez Wincentego Pola.
Temat: Polska Akademia Umiejętności - księga pamiątkowa
Hasło dodatkowe: Majer, Józef (1808-1899). Stanowisko c. k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego wobec nauki i kraju.
Hasło dodatkowe: Pol, Wincenty (1807-1872). Rytm na uroczystość pięćdziesiątletniej rocznicy od założenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.
Hasło dodatkowe: Siemieński, Lucjan (1807-1877). Jan Paweł Woronicz, poeta i mówca kościelny.
Hasło dodatkowe: Serwatowski, Walerian (1810-1891). Przemowa Ks. Waleriana Serwatowskiego Dziekana Kolegiaty WW. ŚŚ. Czł. Tow. nauk. krak. podczas nabożeństwa w kościele ś. Marka.
Hasło dodatkowe: Zarański, Stanisław (1817-1889).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 955 s.z. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again