Forma i typ
Książki
(2)
Dostępność
dostępne
(2)
Placówka
Magazyn
(2)
Autor
Bar Premysl (1979- ). Husyci i husytyzm w politycznej korespondencji Władysława Jagiełły i Witolda
(1)
Brynkus Józef (1962- ). Śmierć narzędziem polityki komunistów w Polsce Ludowej
(1)
Bursiewicz Natalia (1983- ). Wokół śmierci placów miejskich w wyniku projektów modernizacyjnych i podejmowanych prób estetyzacji
(1)
Chłosta-Sikorska Agnieszka
(1)
Ciecieląg Jerzy (1971- ). Wyrachowanie Jotapaty i heroizm Masady. Dwa zbiorowe samobójstwa żydowskich powstańców w historii i tradycji
(1)
Czwojdrak Bożena
(1)
Domenova Marcela (1978- ). Mors certa hora incerta - akty ostatniej woli preszowian z pierwszej połowy XVI wieku (wybrane zagadnienia)
(1)
Dziva Zuzana. Die Bestattungskultur in Presov im 18. Jahrhundert. Die Bestattung in Quellen
(1)
Długosz Katarzyna (historia). Szlacheckie relacjonowanie morderstw. Analiza protestów w sprawach kryminalnych z ksiąg grodzkich w Koronie z drugiej połowy XVII wieku
(1)
Ferenc Marek (1966- ). Duchowni na dworze królewicza Zygmunta Jagiellończyka
(1)
Grabowski Janusz (archiwistyka). Polityka Jagiellonów wobec obsady biskupstwa płockiego do początku XVI wieku
(1)
Januszek-Sieradzka Agnieszka (1978- ). Pietras Jagiellonica. Życie religijne Jagiellonów w badaniach siostry profesor Urszuli Borkowskiej (1935-2014)
(1)
Justyniarska-Chojak Katarzyna. Śmierć w małych miastach Małopolski w XVI-XVIII wieku (w świetle testamentów i inwentarzy pośmiertnych)
(1)
Kaletova Maria. Matrika Zomrelych z Novej L'ubovne (1882-1927)
(1)
Kempa Tomasz (1969- ). Gdzie i w jakiej postaci funkcjonowały ograniczenia we wznoszeniu cerkwi prawosławnych w Wielkim Księstwie Litewskim i w Królestwie Polskim w okresie panowania Jageillonów?
(1)
Kicińska Urszula (1983- ). Tak w sieroctwie moim nie mogąc sobie dać rady. Emocje a powinności wdowy po śmierci męża w dawnej Polsce
(1)
Klint Paweł. Nagrobki epitafia portrety trumienne... Prośby o upamiętnienie w testamentach szlachty polskiej z XVII wieku
(1)
Koczerska Maria (1944- )
(1)
Krzyżanowski Lech (1964- ). Śmierć to nie jest wyrok uniewinniający. Zgon Wandy Parylewiczowej i jego reperkusje: obyczajowe polityczne oraz rodzinne
(1)
Kwaśna Karolina. Thus I was conversing among the dead... Obcując ze zmarłymi w dawnej Nowej Anglii
(1)
Landau-Czajka Anna (1957- ). Dzieci wobec utraty bliskich. Analiza listów do Małego Przeglądu (1926-1939)
(1)
Lisowicz-Żurek Dorota. Pojednanie zamiast krwawej zemsty. Późnośredniowieczne ugody kompozycyjne z ksiąg sądowych miast dawnego województwa krakowskiego
(1)
Lisowicz-Żurek Dorota. Zapomniana fundacja królewska. Klasztor augustianów w Olkuszu (1387-1572)
(1)
Nemcova Lucia (1981- ). Triumphus in mortem - pohrebne kazne reci a prejavy Jana Kollra
(1)
Nikodem Jarosław (1964- ). Pobożność Giedyminowiczów (XIV-XV wiek)
(1)
Oczko Piotr (1973- ). Makabra i miłość. Holenderskie pośmiertne portrety dziecięce sekcje oraz preparaty anatomiczne z XVII i XVIII wieku
(1)
Ol'savska Gabriela. Triumphus in mortem - pohrebne kazne reci a prejavy Jana Kollra
(1)
Ożóg Krzysztof (1956- ). Rex pius w świetle wybranych średniowiecznych zwierciadeł monarszych
(1)
Penkała-Jastrzębska Anna (1988- ). Publiczna śmierć magnata. Relacje o śmierci i opisy zmarłych w gazetach rękopiśmiennych z czasów saskich - charakterystyka zjawiska
(1)
Pietrzak Jarosław (1986- ). Ojczyzny ciało pozostaje bez głowy czyli długie trwanie funeraliów po śmierci Jana III Sobieskiego
(1)
Pluta Edyta
(1)
Pluta Edyta. Jagiellonowie a klasztory żeńskie w Małopolsce do 1506 roku
(1)
Pluta Edyta. Śmierć dziecka w świetle wybranych piętnastowiecznych spisów cudów świętych
(1)
Pluta-Saladra Edyta‏
(1)
Popiołek Bożena (1962- )
(1)
Popiołek Bożena (1962- ). Legaty testamentowe na rzecz szpitali i bractw dewocyjnych w testamentach mieszczan wybranych miast Korony XVII-XVIII wieku
(1)
Płonka Mirosław
(1)
Płonka Mirosław. Prospektywny wymiar pamięci pośmiertnej w testamentach szlacheckich z bocheńskich ksiąg miejskich
(1)
Rajman Jerzy (1962- ). Wielki widzimy jego upadek - zakon premonstratensów w polityce kościelnej Jagiellonów (do 1492 roku)
(1)
Ratajczak Tomasz (1976- ). Architektura kaplic zamkowych wzniesionych przez Jagiellonów w Królestwie Polskim
(1)
Razowski Zbigniew. Żydzi a inwazja bolszewicka. Krytyczna analiza źródeł dotyczących wydarzeń z 1920 roku w Białymstoku
(1)
Saczyńska-Kaliszuk Monika. Mszy słuchanie grzechów odpuszczanie. Przywileje indywidualne dla Jagiellonów w XV wieku. Przyczynek do pobożności monarszej późnego średniowiecza
(1)
Saladra Edyta Pluta-
(1)
Sperka Jerzy
(1)
Szwedo Patrycja. Działania Kazimierza Jagiellończyka i jego synów wobec miast kościelnych w Wielkopolsce (1447-1548)
(1)
Szybkowski Sobiesław (1970- ). Król Kazimierz Jagiellończyk wobec fundacji klasztoru brygidek w Elblągu
(1)
Trimoniene Rita-Regina. Kobieta chłopska w obliczu śmierci w XVII wieku według ksiąg sądu dworskiego ekonomii szawelskiej
(1)
Walczak Marek (1965- )
(1)
Walczak Marek (1965- ). Umierający król. U źródeł formuły ikonograficznej nagrobka Kazimierza IV Jagiellończyka (1492)
(1)
Wolf Jiri (1974- ). Obraz smrti v rukopisech cisterciaku z baroknich Cech (Malachias Weckler Anton Edelmann Laurentius Scipio Desiderius Funiek)
(1)
Wróbel Dariusz. Duchowni w kancelarii Jagiellonów i ich rola w radzie królewskiej
(1)
Węcowski Piotr (1972- )
(1)
Zaruba Frantisek (1977- ). Kaplice na zamkach królewskich okresu jagiellońskiego w Czechach
(1)
Świeboda Wojciech. Pierwsi Jagiellonowie a inkwizycja papieska w Królestwie Polskim
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(2)
Kraj wydania
Polska
(2)
Język
polski
(2)
Temat
Jagiellonowie
(1)
Religijność
(1)
Rody
(1)
Władcy
(1)
Śmierć
(1)
Temat: czas
1301-
(1)
1401-
(1)
1501-
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(1)
3 wyniki Filtruj
Rekord wzorcowy
Pluta Edyta (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Pluta-Saladra Edyta‏ ; Saladra Edyta Pluta-
Książka
W koszyku
Tytuł: Jagiellonowie i ich świat : polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonów / pod redakcją Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki i Piotra Węcowskiego.
Wariant tytułu: Polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonów
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2020.
Opis fizyczny: 376 s., [8] s. tabl. kolor. ; 24 cm.
Seria: Studia Jagiellonica
Uwaga: Materiały konf.: 18-20 października 2018 r., Muzeum Zamek w Oświęcimiu.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach do ref.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang. przy ref.
Temat: Jagiellonowie ród - materiały konferencyjne
Temat: Religijność - katolicyzm - Polska - 14-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Rody - Polska - 14-16 w. - materiały konferencyjne
Temat: Władcy - Polska - 14-16 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Czwojdrak, Bożena.
Hasło dodatkowe: Koczerska, Maria (1944- ).
Hasło dodatkowe: Sperka, Jerzy.
Hasło dodatkowe: Walczak, Marek (1965- ).
Hasło dodatkowe: Węcowski, Piotr (1972- ).
Hasło dodatkowe: Bar, Přemysl (1979- ). Husyci i husytyzm w politycznej korespondencji Władysława Jagiełły i Witolda
Hasło dodatkowe: Ferenc, Marek (1966- ). Duchowni na dworze królewicza Zygmunta Jagiellończyka
Hasło dodatkowe: Grabowski, Janusz (archiwistyka). Polityka Jagiellonów wobec obsady biskupstwa płockiego do początku XVI wieku
Hasło dodatkowe: Januszek-Sieradzka, Agnieszka (1978- ). Pietras Jagiellonica. Życie religijne Jagiellonów w badaniach siostry profesor Urszuli Borkowskiej (1935-2014)
Hasło dodatkowe: Kempa, Tomasz (1969- ). Gdzie i w jakiej postaci funkcjonowały ograniczenia we wznoszeniu cerkwi prawosławnych w Wielkim Księstwie Litewskim i w Królestwie Polskim w okresie panowania Jageillonów?
Hasło dodatkowe: Lisowicz-Żurek, Dorota. Zapomniana fundacja królewska. Klasztor augustianów w Olkuszu (1387-1572)
Hasło dodatkowe: Nikodem, Jarosław (1964- ). Pobożność Giedyminowiczów (XIV-XV wiek)
Hasło dodatkowe: Ożóg, Krzysztof (1956- ). Rex pius w świetle wybranych średniowiecznych zwierciadeł monarszych
Hasło dodatkowe: Pluta, Edyta. Jagiellonowie a klasztory żeńskie w Małopolsce do 1506 roku
Hasło dodatkowe: Rajman, Jerzy (1962- ). "Wielki widzimy jego upadek" - zakon premonstratensów w polityce kościelnej Jagiellonów (do 1492 roku)
Hasło dodatkowe: Ratajczak, Tomasz (1976- ). Architektura kaplic zamkowych wzniesionych przez Jagiellonów w Królestwie Polskim
Hasło dodatkowe: Saczyńska-Kaliszuk, Monika. Mszy słuchanie, grzechów odpuszczanie. Przywileje indywidualne dla Jagiellonów w XV wieku. Przyczynek do pobożności monarszej późnego średniowiecza
Hasło dodatkowe: Szwedo, Patrycja. Działania Kazimierza Jagiellończyka i jego synów wobec miast kościelnych w Wielkopolsce (1447-1548)
Hasło dodatkowe: Szybkowski, Sobiesław (1970- ). Król Kazimierz Jagiellończyk wobec fundacji klasztoru brygidek w Elblągu
Hasło dodatkowe: Świeboda, Wojciech. Pierwsi Jagiellonowie a inkwizycja papieska w Królestwie Polskim
Hasło dodatkowe: Walczak, Marek (1965- ). "Umierający król". U źródeł formuły ikonograficznej nagrobka Kazimierza IV Jagiellończyka (1492)
Hasło dodatkowe: Wróbel, Dariusz. Duchowni w kancelarii Jagiellonów i ich rola w radzie królewskiej
Hasło dodatkowe: Záruba, František (1977- ). Kaplice na zamkach królewskich okresu jagiellońskiego w Czechach
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana
ISBN: 978-83-65548-62-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 34341 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Śmierć / pod redakcją Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej, Mirosława Płonki.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2022.
Opis fizyczny: 480 s. : il. ; 22 cm.
Seria: W Kręgu Rodziny Epok Dawnych
Seria: Prace Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uwaga: Bibliogr. s. 455-461. Indeks.
Uwaga: Teksty pol., czes., słow., niem. Streszcz. ang.
Temat: Śmierć - antropologia społeczna
Hasło dodatkowe: Chłosta-Sikorska, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Płonka, Mirosław.
Hasło dodatkowe: Popiołek, Bożena (1962- ).
Hasło dodatkowe: Brynkus, Józef (1962- ). Śmierć narzędziem polityki komunistów w Polsce Ludowej
Hasło dodatkowe: Bursiewicz, Natalia (1983- ). Wokół śmierci placów miejskich w wyniku projektów modernizacyjnych i podejmowanych prób estetyzacji
Hasło dodatkowe: Ciecieląg, Jerzy (1971- ). Wyrachowanie Jotapaty i heroizm Masady. Dwa zbiorowe samobójstwa żydowskich powstańców w historii i tradycji
Hasło dodatkowe: Długosz, Katarzyna (historia). Szlacheckie relacjonowanie morderstw. Analiza protestów w sprawach kryminalnych z ksiąg grodzkich w Koronie z drugiej połowy XVII wieku
Hasło dodatkowe: Domenová, Marcela (1978- ). "Mors certa, hora incerta" - akty ostatniej woli preszowian z pierwszej połowy XVI wieku (wybrane zagadnienia)
Hasło dodatkowe: Dzivá, Zuzana. Die Bestattungskultur in Prešov im 18. Jahrhundert. Die Bestattung in Quellen
Hasło dodatkowe: Justyniarska-Chojak, Katarzyna. Śmierć w małych miastach Małopolski w XVI-XVIII wieku (w świetle testamentów i inwentarzy pośmiertnych)
Hasło dodatkowe: Kaletová, Mária. Matrika Zomrelých z Novej L'ubovne (1882-1927)
Hasło dodatkowe: Kicińska, Urszula (1983- ). "Tak w sieroctwie moim nie mogąc sobie dać rady". Emocje a powinności wdowy po śmierci męża w dawnej Polsce
Hasło dodatkowe: Klint, Paweł. Nagrobki, epitafia, portrety trumienne... Prośby o upamiętnienie w testamentach szlachty polskiej z XVII wieku
Hasło dodatkowe: Krzyżanowski, Lech (1964- ). "Śmierć to nie jest wyrok uniewinniający". Zgon Wandy Parylewiczowej i jego reperkusje: obyczajowe, polityczne oraz rodzinne
Hasło dodatkowe: Kwaśna, Karolina. "Thus I was conversing among the dead..." Obcując ze zmarłymi w dawnej Nowej Anglii
Hasło dodatkowe: Landau-Czajka, Anna (1957- ). Dzieci wobec utraty bliskich. Analiza listów do "Małego Przeglądu" (1926-1939)
Hasło dodatkowe: Lisowicz-Żurek, Dorota. Pojednanie zamiast krwawej zemsty. Późnośredniowieczne ugody kompozycyjne z ksiąg sądowych miast dawnego województwa krakowskiego
Hasło dodatkowe: Němcová, Lucia (1981- ). "Triumphus in mortem" - pohrebné kázne, reči a prejavy Jána Kollra
Hasło dodatkowe: Oczko, Piotr (1973- ). Makabra i miłość. Holenderskie pośmiertne portrety dziecięce, sekcje oraz preparaty anatomiczne z XVII i XVIII wieku
Hasło dodatkowe: Ol'šavská, Gabriela. "Triumphus in mortem" - pohrebné kázne, reči a prejavy Jána Kollra
Hasło dodatkowe: Penkała-Jastrzębska, Anna (1988- ). Publiczna śmierć magnata. Relacje o śmierci i opisy zmarłych w gazetach rękopiśmiennych z czasów saskich - charakterystyka zjawiska
Hasło dodatkowe: Pietrzak, Jarosław (1986- ). "Ojczyzny ciało pozostaje bez głowy", czyli długie trwanie funeraliów po śmierci Jana III Sobieskiego
Hasło dodatkowe: Pluta, Edyta. Śmierć dziecka w świetle wybranych piętnastowiecznych spisów cudów świętych
Hasło dodatkowe: Płonka, Mirosław. Prospektywny wymiar pamięci pośmiertnej w testamentach szlacheckich z bocheńskich ksiąg miejskich
Hasło dodatkowe: Popiołek, Bożena (1962- ). Legaty testamentowe na rzecz szpitali i bractw dewocyjnych w testamentach mieszczan wybranych miast Korony XVII-XVIII wieku
Hasło dodatkowe: Razowski, Zbigniew. Żydzi a inwazja bolszewicka. Krytyczna analiza źródeł dotyczących wydarzeń z 1920 roku w Białymstoku
Hasło dodatkowe: Trimonienė, Rita-Regina. Kobieta chłopska w obliczu śmierci w XVII wieku według ksiąg sądu dworskiego ekonomii szawelskiej
Hasło dodatkowe: Wolf, Jiří (1974- ). Obraz smrti v rukopisech cisterciáků z barokních Čech (Malachias Weckler, Anton Edelmann, Laurentius Scipio, Desiderius Funiek)
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo LIBRON
ISBN: 978-83-67209-11-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 35501 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej