Form of Work
Książki
(29)
Status
available
(25)
unknown
(2)
only on-site
(1)
unavailable
(1)
Branch
Magazyn
(28)
Księgozbiór podręczny
(1)
Author
Nowak Romuald (1957- )
(24)
Pierzchała Marek
(5)
Guldan-Klamecka Bożena (1954- )
(3)
Andruszkiewicz Barbara
(2)
Jarocka-Nowak Romualda
(2)
Juszczak Dorota
(2)
Knast Alicja (1972- )
(2)
Kolbuszewska Aniela (1934- )
(2)
Stragierowicz Beata
(2)
Zduniak Maria
(2)
Adamczewska Agnieszka
(1)
Adamczuk Arkadiusz (1974- )
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Ius patronatus - fabrica ecclesiae - verus fundator. Kto inicjował finansował i prowadził budowę gotyckich kościołów parafialnych na Śląsku?
(1)
Andruszkiewicz Barbara. Biogramy
(1)
Andruszkiewicz Barbara. Katalog
(1)
Andruszkiewicz Barbara. Mały Schulz - portret wrocławskiego artysty
(1)
Arecco Davide (1975- ). Science and religion in the 17th century: the Jesuits between Genoa and Europe
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Barokizacje wnętrz far gotyckich na terenach północnych Rzeczypospolitej
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Dynastic background to jesuit academies in Central Europe
(1)
Baziak Jolanta (1956- )
(1)
Białonowska Magdalena
(1)
Blacharska Wiktoria. Kresy II Rzeczypospolitej w wystawiennictwie i zbiorach Muzeum Etnograficznego w Gdańsku-Oliwie
(1)
Bober-Tubaj Anna (1967- ). Rzeźbiarz ceramik nauczyciel - śląska działalność Fritza Theilmanna w latach 1932-1942
(1)
Bułdys Barbara. Wokół Sanguszków
(1)
Byczkowski Dariusz. Słowo wstępne
(1)
Chachaj Krzysztof. Lwowskie firmy wydawnicze w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
(1)
Chlipalski Andrzej. O Instytut Polskiego Dziedzictwa Historii i Kultury Kresów Wschodnich
(1)
Ciciora-Czwórnóg Barbara
(1)
Czajor Jerzy
(1)
Czarnecki Leszek. Czapski and Giedroyc
(1)
Czarnecki Leszek. Czapski i Giedroyc
(1)
Czerni Krystyna (1957- )
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Prace inwentaryzacyjne na cmentarzach Podola prowadzone przez Instytut Historii Sztuki UKSW. Dokumentacja i popularyzatorstwo
(1)
Czyż Piotr Paweł. Wileński zbiór ekslibrisów Michała Brensztejna w zbiorach Muzeum Nardowego w Warszawie
(1)
Dali Salvador (1904-1989)
(1)
Descharnes Robert (1926- )
(1)
Dolińska Magdalena. Kolekcjie etnograficzne z Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej w Muzeum Etnograficznym im. S. Udzieli w Krakowie
(1)
Dzięciołowski Andrzej (1962?-2014). Album Portretów Obywateli Inflant z Muzeum Narodowego w Warszawie (wstępna prezentacja)
(1)
Eysymontt Rafał (1959- )
(1)
Eysymontt Rafał (1959- ). Extra et infra muros. Świątynia farna a układ funkcjonalno-przestrzenny średniowiecznego miasta śląskiego
(1)
Fiore Valentina. Andrea Pozzo and genoese altars: comparisons exchanges and relations
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- )
(1)
Fyda Maria
(1)
Fyda Tadeusz
(1)
Galewski Dariusz (1970- )
(1)
Galewski Dariusz (1970- ). Remarks on the architecture of Jesuit Colleges in the Bohemian Province particularly in Silesia
(1)
Galewski Dariusz (1970- ). Współczesna dekoracja i wystrój dawnych far wrocławskich na tle analogicznych realizacji na tzw. Ziemiach Odzyskanych
(1)
Golasz-Szołomicka Hanna. Bazylika i hala - miejskie kościoły parafialne na Śląsku w średniowieczu (XIII - poł. XVI w.)
(1)
Grajewski Grzegorz. Wrocławscy rzeźbiarze a konserwacja zabytków Śląska
(1)
Grochala Anna
(1)
Gutowski Bartłomiej (1973- ). Prace inwentaryzacyjne na cmentarzach Podola prowadzone przez Instytut Historii Sztuki UKSW. Dokumentacja i popularyzatorstwo
(1)
Hermansdorfer Mariusz (1940-2018)
(1)
Houszka Ewa
(1)
Jakubowski Tomasz
(1)
Jakubowski Tomasz. Wilno w grafice z kolekcji Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej. Na marginesie prac nad katalogiem Wilno w grafice
(1)
Janiak Agata. From poetics to metaphysics
(1)
Janiak Agata. Od poetyki do metafizyki
(1)
Janiszewska Aleksandra (1983- )
(1)
Jarocka Romualda
(1)
Jarzewicz Jarosław (1959- ). Dlaczego średniowieczne kościoły farne są tak wielkie?
(1)
Jezierska Anna (1981- ). Some remarks on the links between rhetoric and baroque art as evidenced by the decorations in the Church of the Most Sacred Name of Jesus in Wrocław
(1)
Jędryczak Paweł
(1)
Kabata Aleksandra (1955- ). Leopoliana w drukach ulotnych Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie. W 160. rocznicę Wiosny Ludów
(1)
Kaczmarek Romuald (1959- ). Joannicka fara w Kłodzku
(1)
Kaczmarek-Low Klara (1974- ). Fary w miastach Czech i Moraw ok. 1500 r
(1)
Kalinowski Konstanty (1935-2002)
(1)
Karlik Rafał. The Aula Leopoldina at the University of Wrocław as the Temple of God’s Wisdom. Notes on the iconographic program and its sources
(1)
Kastek Tomasz A. Kościoły grodowe targowe i parafialne wczesnego Wrocławia na tle śląskiej i europejskiej architektury sakralnej
(1)
Kibort Piotr (1980- ). Aprobuie te plante... Wiśniowiec i Gródek Podolski Urszuli z Zamoyskich Mniszchowej. Rysunki architektoniczne w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Klima Jadwiga. Prasa lwowska i wileńska w zbiorach Biblioteki Książąt czartoryskich w Krakowie
(1)
Kochanowska-Szlęzak Ewa
(1)
Kolbiarz Artur. Sculpted furnishings of the jesuit church and University in Wrocław. New findings and interpretations
(1)
Kondraciuk Piotr. Dokumentowanie i popularyzacja dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej w działalności wystawienniczej naukowo-badawczej i edytorskiej Muzeum Zamojskiego w Zamościu
(1)
Konopka Erika
(1)
Kosińska Agnieszka (1967- ). An experience an eye a hand
(1)
Kosińska Agnieszka (1967- ). Przeżycie oko ręka
(1)
Kowalski Jacek (1964- ). Fara jako nekropolia założyciela miasta czyli płyta nagrobna protoplastów rodu Czarnkowskich
(1)
Kozaczewska-Golasz Hanna. Bazylika i hala - miejskie kościoły parafialne na Śląsku w średniowieczu (XIII - poł. XVI w.)
(1)
Kozakowska-Zaucha Urszula (1976- )
(1)
Kozarska-Orzeszek Barbara (1954- )
(1)
Kozieł Andrzej (1966- ). The Aula Leopoldina at the University of Wrocław as the Temple of God’s Wisdom. Notes on the iconographic program and its sources
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- ). Kościół parafialny małego lokacyjnego miasta małopolskiego na przykładzie fary w Bieczu
(1)
Król Lucyna. Wojciech Buyko i Stanisław Rawicz-Kosiński. Dwie wystawy kresowe w Muzeum Historii Fotografii im. Walerego rzewuskiego w Krakowie
(1)
Kwiatek Filip (1978- ). Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej w zbiorach fotograficznych Narodowego Archiwum Cyfrowego
(1)
Lejman Beata (1964- )
(1)
Lubos-Kozieł Joanna. Katolicka tradycja rzeźby drewnianej w pierwszej połowie XX w. w środowisku wrocławskim
(1)
Magnani Lauro (1952- ). Giuseppe Castiglione in Genoa: the work of a jesuit artist for the global culture of images during his chinese mission
(1)
Magnani Lauro (1952- ). The Jesuit Fathers in Genoa their art and history: new research and a long tradition of studies
(1)
Mari Arturo (1940- )
(1)
Matuszczak Tadeusz
(1)
Milewska Anna. Liceum Krzemienieckiego służba na pożytek Ojczyzny i nauki - w świetle materiałów zgromadzonych w Muzeum Niepodległości w Warszawie
(1)
Milicer Ewa. Kresy w grafice i rysunkach Leona Wyczółkowskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Montanari Giacomo (1984- )
(1)
Moskała Katarzyna. Józef Czapski's address in Paris
(1)
Moskała Katarzyna. Paryski adres Józefa Czapskiego
(1)
Możdżyńska-Nawotka Małgorzata
(1)
Mruczek Roland. Kościoły grodowe targowe i parafialne wczesnego Wrocławia na tle śląskiej i europejskiej architektury sakralnej
(1)
Mądry Alina (1970- ). Muzyka farska w kolegiacie pw. św. Marii Magdaleny w Poznaniu
(1)
Nicieja Stanisław Sławomir (1949- ). Legenda Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej
(1)
Nowak Andrzej (1944- )
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(9)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(29)
Language
Polish
(24)
English
(4)
Spanish
(1)
Subject
Muzeum Narodowe (Wrocław)
(11)
Barok
(5)
Rzeźba europejska
(4)
Muzeum Miedzi (Legnica)
(3)
Rzeźba niemiecka
(3)
Styka, Jan
(3)
Sztuka
(3)
Sztuka polska
(3)
Brąz
(2)
Grafika niemiecka
(2)
Instrumenty muzyczne
(2)
Klahr Michał Starszy (1693-1742)
(2)
Kossak, Wojciech
(2)
Kościoły i kaplice
(2)
Malarstwo europejskie
(2)
Malarstwo polskie
(2)
Muzeum Piastów Śląskich (Brzeg)
(2)
Panorama (mal.)
(2)
Rysunek niemiecki
(2)
Rzeźba polska
(2)
Sztuka niemiecka
(2)
Sztuka sakralna europejska
(2)
Architektura niemiecka
(1)
Architektura polska
(1)
Architektura sakralna niemiecka
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Architektura włoska
(1)
Batalistyka polska
(1)
Caja Duero (Salamanca)
(1)
Cranach Lucas Mł. (1515-1586)
(1)
Cranach, Hans
(1)
Cranach, Lucas
(1)
Czapski, Józef
(1)
Dalí, Salvador
(1)
Drzeworyt niemiecki
(1)
Fałat, Julian
(1)
Gosen, Markus von
(1)
Gosen, Theodor von
(1)
Jezuici
(1)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
(1)
Konserwatorstwo polskie
(1)
Kuben Johannes (1697-1770)
(1)
Malarstwo historyczne polskie
(1)
Malarstwo monumentalne
(1)
Malarstwo niemieckie
(1)
Malarze polscy
(1)
Medale niemieckie
(1)
Muzeum Miejskie Wrocławia
(1)
Muzeum Ziemi Kłodzkiej (Kłodzko)
(1)
Polska
(1)
Popiel, Tadeusz
(1)
Porcelana
(1)
Reformacja
(1)
Rozwadowski, Zygmunt
(1)
Rzemiosło artystyczne niemieckie
(1)
Rzeźba
(1)
Rzeźba sakralna europejska
(1)
Rzeźba sakralna niemiecka
(1)
Stare druki
(1)
Surrealizm
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka gotycka
(1)
Wywiórski, Michał
(1)
Zamek Królewski (Warszawa)
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Subject: work
Panorama Racławicka
(3)
Panorama Siedmiogrodzka
(2)
Subject: time
1701-
(16)
1901-
(12)
1601-
(11)
1801-
(8)
1501-
(7)
1401-
(5)
1201-
(2)
1301-
(2)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Wrocław
(3)
Śląsk
(3)
Brzeg (k. Opola)
(1)
Genua
(1)
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Kłodzko
(1)
Kłodzko (okręg)
(1)
Polska
(1)
Śląsk, Dolny
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(3)
Albumy
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Biografie
(1)
Przewodniki
(1)
Domain
Historia
(1)
Kultura i sztuka
(1)
31 results Filter
Authority data
Nowak Romuald (1957- ) (hasło formalne)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 9561 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 7450 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Nowak Romuald (1957- )
Tytuł: Michał Klahr Starszy i jego Theatrum Sacrum : [katalog wystawy] / aut. katalogu Romuald Nowak.
Adres wydawniczy: Kłodzko : Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 1992.
Opis fizyczny: 48 s., [24] s. tabl. ; 26 cm.
Uwaga: Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. przy tematach.
Temat: Klahr Michał Starszy 1693-1742 - wystawy
Temat: Muzeum Ziemi Kłodzkiej Kłodzko - wystawy - 1992
Temat: Barok - kultura - zagadnienia
Temat: Polska - kultura - zagadnienia
Temat: Rzeźba sakralna niemiecka - wystawy - 18 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 6691 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Past, present and future of panoramas : III Panorama Conference, Wrocław (Poland) 1994 / intr. Romuald Nowak ; auth. Tatiana Łabzina [et al.].
Adres wydawniczy: [Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1995].
Opis fizyczny: [48] s. ; 21 cm.
Temat: Malarstwo europejskie - tematyka - 18-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Panorama mal. - Europa - materiały konferencyjne
Temat: Panorama mal. - Polska - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Łabzina, Tatiana.
Hasło dodatkowe: Nowak, Romuald (1957- ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 14216 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Nowak Romuald (1957- )
Tytuł: Barok na Śląsku : rzeźba i malarstwo ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu : Muzeum Miedzi w Legnicy, [luty - maj 2001 / tekst, katalog, wybór prac Romuald Nowak, Marek Pierzchała.
Adres wydawniczy: Legnica : Muzeum Miedzi, 2001.
Opis fizyczny: 36, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Zsfassung.
Temat: Muzeum Miedzi Legnica - wystawy - 2001
Temat: Muzeum Narodowe Wrocław - zbiory - 17-18 w
Temat: Barok - sztuka - wystawy - Europa
Temat: Barok - sztuka - zbiory - Polska
Temat: Malarstwo europejskie - wystawy - 17-18 w
Temat: Malarstwo europejskie - zbiory - Polska - 17-18 w
Temat: Rzeźba europejska - wystawy - 17-18 w
Temat: Rzeźba europejska - zbiory - Polska - 17-18 w
Hasło dodatkowe: Pierzchała, Marek.
ISBN: 83-88155-08-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 17900 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Nowak Romuald (1957- )
Tytuł: Ku wolności : polskie panoramy batalistyczne / Romuald Nowak.
Wariant tytułu: Polskie panoramy batalistyczne
Adres wydawniczy: Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2018.
Opis fizyczny: 148, [2] s. (w tym złoż.) : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Na s. przedtyt.: Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.
Uwaga: Przestawione s. 62-65 (po s. 68).
Uwaga: Bibliogr. s. 144.
Uwaga: Wydano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Fałat Julian 1853-1929 - twórczość
Temat: Kossak Wojciech 1856-1942 - twórczość
Temat: Popiel Tadeusz 1863-1913 - twórczość
Temat: Rozwadowski Zygmunt 1870-1950 - twórczość
Temat: Styka Jan 1858-1925 - twórczość
Temat: Wywiórski Michał 1861-1926 - twórczość
Temat: Panorama Racławicka - historia
Temat: Panorama Siedmiogrodzka - historia
Temat: Batalistyka polska - 19-20 w
Temat: Malarstwo historyczne polskie - 19-20 w
Temat: Panorama mal. - Polska - 19-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Wrocław)
ISBN: 978-83-65563-48-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 24237, sygn. III 23800 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Nowak Romuald (1957- )
Tytuł: Rzeźba europejska XIX i początku XX wieku / Romuald Nowak.
Adres wydawniczy: Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2009.
Opis fizyczny: 142, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Seria: Katalogi Zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Seria: Catalogues of the Collections of the National Museum in Wrocław
Uwaga: Tekst część. równol. pol., niem.
Uwaga: Bibliogr. przy notach katalogowych. Skróty bibliogr.
Temat: Muzeum Narodowe Wrocław - zbiory - 19-20 w
Temat: Rzeźba europejska - 19-20 w
Temat: Rzeźba europejska - zbiory - Polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
ISBN: 978-83-86766-69-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 16617 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Michał Klahr Starszy i jego środowisko kulturowe / pod red. Jana Wrabeca ; [aut. Romuald Nowak [et al.].
Adres wydawniczy: Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, 1995.
Opis fizyczny: 305, [3] s., [87] s. tabl. ; 24 cm.
Uwaga: Wstęp także niem. Art. w. jęz. czes. i pol. - Spis il. także czes. i niem.
Uwaga: Zsfassung lub streszcz. po art. Indeksy.
Temat: Klahr Michał Starszy 1693-1742 - materiały konferencyjne
Temat: Barok - kultura - zagadnienia - Polska
Temat: Rzeźba sakralna europejska - historia - 17-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - historia - 17-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Śląsk - sztuka - historia - 17-18 w. - materiały konferencyjne
Temat: Kłodzko - kultura - historia - 17-18 w. - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Wrabec, Jan (1937-2019).
Hasło dodatkowe: Nowak, Romuald (1957- )
ISBN: 83-904799-5-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16109 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Jędryczak Paweł
Tytuł: Panorama : Bitwa pod piramidami / Paweł Jędryczak, Romuald Nowak.
Wariant tytułu: Bitwa pod piramidami
Adres wydawniczy: Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2021.
Opis fizyczny: 23 s., [1] k. tabl. kolor. złoż. : il. kolor. ; 16x24 cm.
Seria: Panoramy Muzeum Narodowe Wrocław
Hasło dodatkowe: Nowak, Romuald (1957- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Wrocław)
ISBN: 978-83-66788-05-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. I 10583
No cover
Book
In basket
Autor: Nowak Romuald (1957- )
Tytuł: Magia iluzji : dzieło Jana Kubena = Die Illusion der Magie : das Werk von Johannes Kuben = Magic of illusion : work by John Kuben / [tekst Romuald Nowak, Antonina Żaba, Jerzy Czajor].
Wariant tytułu: Illusion der Magie : das Werk von Johannes Kuben
Wariant tytułu: Magic of illusion : work by John Kuben
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Kolekcjoner, 2000.
Opis fizyczny: 135 s. : il. kolor. ; 29 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 107.
Uwaga: Streszcz. ang., niem. po rozdz.
Temat: Kuben Johannes 1697-1770
Temat: Konserwatorstwo polskie - od 1989 r
Temat: Malarstwo monumentalne - Polska - 18 w
Temat: Brzeg k. Opola - kościół Podwyższenia Krzyża Świętego - wyposażenie - 18 w
Hasło dodatkowe: Czajor, Jerzy.
Hasło dodatkowe: Żaba, Antonina (1950- ).
ISBN: 83-914161-2-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 11427 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Nowak Romuald (1957- )
Tytuł: Panorama Siedmiogrodzka / Romuald Nowak, Beata Stragierowicz.
Adres wydawniczy: Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2021.
Opis fizyczny: 23 s., [1] k. tabl. kolor. złoż. : il. kolor. ; 16x24 cm.
Seria: Panoramy Muzeum Narodowe Wrocław
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Styka Jan 1858-1925
Temat: Panorama Siedmiogrodzka - historia
Hasło dodatkowe: Stragierowicz, Beata.
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Wrocław)
ISBN: 978-83-65563-91-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. I 10585
Book
In basket
Tytuł: Panorama Racławicka we Wrocławiu 1985-2015 : kultura i turystyka / pod red. Beaty Stragierowicz i Romualda Nowaka.
Adres wydawniczy: Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2015.
Opis fizyczny: 151, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 27 cm.
Temat: Panorama Racławicka
Temat: Wrocław - kultura - 20-21 w
Temat: Wrocław - turystyka - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Stragierowicz, Beata.
Hasło dodatkowe: Nowak, Romuald (1957- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Wrocław)
ISBN: 978-83-61900-70-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 21163 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Hrabstwo kłodzkie / pod red. Konstantego Kalinowskiego ; Agnieszka Adamczewska, K. Kalinowski, Romuald Nowak, Joanna Oziewicz-Nowak.
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Instytut Historii Sztuki, 1987.
Opis fizyczny: 236 s. : err. ; 24 cm.
Seria: Katalog rzeźby barokowej na Śląsku
Uwaga: Wstęp równol. pol., niem.
Uwaga: Skróty bibliogr. s. 20-22. Indeksy.
Temat: Kościoły i kaplice - wyposażenie - Śląsk - 18 w
Temat: Rzeźba - zabytki - Śląsk - 18 w
Temat: Kłodzko okręg - sztuka - 18 w
Temat: Śląsk - sztuka - zabytki - 18 w
Hasło dodatkowe: Adamczewska, Agnieszka
Hasło dodatkowe: Kalinowski, Konstanty (1935-2002).
Hasło dodatkowe: Kalinowski, Konstanty (1935-2002)
Hasło dodatkowe: Nowak, Romuald (1957- )
Hasło dodatkowe: Oziewicz-Nowak, Joanna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (H 730.034(438-14)) sygn. II 10147 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Hermansdorfer Mariusz (1940-2018)
Tytuł: Theatrum sacrum : et arte barroco de Silesia de los siglos XVII-XVIII : [exposición / textos Mariusz Hermansdorfer, Romuald Nowak, Marek Pierzchała].
Adres wydawniczy: [Salamanca] : Caja Duero, cop. 2005.
Opis fizyczny: 205 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 201, 203-205. Indeks s. 202.
Temat: Caja Duero Salamanca - wystawy - 2005
Temat: Barok - sztuka - wystawy - Polska - 17-18 w
Temat: Sztuka polska - wystawy - 17-18 w
Hasło dodatkowe: Nowak, Romuald (1957- ).
Hasło dodatkowe: Pierzchała, Marek.
ISBN: 84 95610 87 6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 13626 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Musica sacra : motywy muzyczne w sztuce śląskiej XIII-XVIII wieku : [wystawa prezentowana w Muzeum Narodowym we Wrocławiu od 23 maja do 31 sierpnia 1997] / oprac. Maria Zduniak, Romuald Nowak, Aniela Kolbuszewska, Alicja Knast.
Adres wydawniczy: Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1997.
Opis fizyczny: 137 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
Uwaga: Wstęp także w jęz. ang.
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Muzeum Narodowe Wrocław - wystawy - 1997
Temat: Instrumenty muzyczne - ikonografia - wystawy - 13-18 w
Temat: Sztuka - tematyka - wystawy - 13-18 w
Hasło dodatkowe: Knast, Alicja (1972- ).
Hasło dodatkowe: Kolbuszewska, Aniela (1934- ).
Hasło dodatkowe: Nowak, Romuald (1957- )
Hasło dodatkowe: Zduniak, Maria
ISBN: 83-86766-65-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 10394 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Musica sacra : motywy muzyczne w sztuce śląskiej XIII-XVIII wieku : [wystawa prezentowana w Muzeum Narodowym we Wrocławiu od 23 maja do 31 sierpnia 1997] / oprac. Maria Zduniak, Romuald Nowak, Aniela Kolbuszewska, Alicja Knast.
Adres wydawniczy: Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1997.
Opis fizyczny: 137 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
Uwaga: Wstęp także w jęz. ang.
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Muzeum Narodowe Wrocław - wystawy - 1997
Temat: Instrumenty muzyczne - ikonografia - wystawy - 13-18 w
Temat: Sztuka - tematyka - wystawy - 13-18 w
Hasło dodatkowe: Knast, Alicja (1972- ).
Hasło dodatkowe: Kolbuszewska, Aniela (1934- ).
Hasło dodatkowe: Nowak, Romuald (1957- )
Hasło dodatkowe: Zduniak, Maria
ISBN: 83-86766-65-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 9062 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Nowak Romuald (1957- )
Tytuł: Rzeźba śląska XVI-XVIII wieku : katalog zbiorów / Romuald Nowak ; [oprac. graf. Maria i Tadeusz Fydowie].
Adres wydawniczy: Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 1994.
Opis fizyczny: 188 s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
Seria: Katalogi Zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Seria: Catalogues of the Collections of the National Museum in Wrocław
Uwaga: Tekst częśc. równol. pol., niem.
Uwaga: Bibliogr. s. 40. Indeksy.
Temat: Muzeum Narodowe Wrocław - zbiory - 16-18 w
Temat: Rzeźba niemiecka - 16-18 w
Temat: Rzeźba niemiecka - zbiory - 16-18 w
Temat: Rzeźba polska - 16-18 w
Temat: Rzeźba polska - zbiory - 16-18 w
Hasło dodatkowe: Fyda, Tadeusz.
Hasło dodatkowe: Fyda, Maria.
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 7918 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Guldan-Klamecka Bożena (1954- )
Tytuł: Sztuka śląska XV-XVIII w. ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu : [katalog wystawy], Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu / [oprac. katalogu Bożena Guldan, Romuald Nowak, Marek Pierzchała].
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, 1990.
Opis fizyczny: 30, [1] s., [18] s. tabl. ; 21 cm.
Temat: Muzeum Piastów Śląskich Brzeg - wystawy - 1990
Temat: Muzeum Narodowe Wrocław - zbiory - 15-18 w
Temat: Sztuka niemiecka - wystawy - 15-18 w
Temat: Sztuka polska - wystawy - 15-18 w
Hasło dodatkowe: Pierzchała, Marek.
Hasło dodatkowe: Nowak, Romuald (1957- ).
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Instytut Śląski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 16053 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Nowak Romuald (1957- )
Tytuł: Panorama Racławicka = The Racławice Panorama = Das Panorama von Racławice / Romuald Nowak ; [przekład na język angielski Małgorzata Możdżyńska-Nawotka, na język niemiecki Ewa Kochanowska ; zdjęcia Arkadiusz Podstawka, Wojciech Rogowicz, Arturo Mari].
Wariant tytułu: Racławice Panorama
Wariant tytułu: Panorama von Racławice
Wydanie: Dodr.
Adres wydawniczy: Wrocław : Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 2016.
Opis fizyczny: 141, [1] s., [2] k. tabl. kolor. złoż. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Tablice (karty wielokrotnie złoż.) zawierają Panoramę w całości.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang., niem.
Temat: Kossak Wojciech 1856-1942. Panorama Racławicka
Temat: Styka Jan 1858-1925. Panorama Racławicka
Temat: Panorama Racławicka
Temat: Malarstwo polskie - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Możdżyńska-Nawotka, Małgorzata.
Hasło dodatkowe: Kochanowska-Szlęzak, Ewa.
Hasło dodatkowe: Podstawka, Arkadiusz.
Hasło dodatkowe: Rogowicz, Wojciech.
Hasło dodatkowe: Mari, Arturo (1940- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Wrocław)
ISBN: 978-83-61900-46-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 23005 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again