Forma i typ
Książki
(44)
Czasopisma
(1)
Dostępność
dostępne
(38)
nieokreślona
(3)
wypożyczone
(2)
tylko na miejscu
(1)
Placówka
Magazyn
(40)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(3)
Autor
Nowak Janusz Tadeusz (1953- )
(22)
Turdza Witold
(8)
Nowak Tadeusz Marian (1917-2010)
(7)
Białonowska Magdalena
(2)
Kozakowska-Zaucha Urszula (1976- )
(2)
Nowak Romuald (1957- )
(2)
Nowak Tadeusz
(2)
Adamczuk Arkadiusz (1974- )
(1)
Adamczyk Janusz (1931- )
(1)
Adamski Jakub (1985- ). O podobieństwie chórów gotyckich kościołów farnych w Stargardzie i Nysie. Przyczynek do badań nad interregionalnym transferem form w architekturze Europy Środkowej przełomu XIV i XV wieku
(1)
Aikema Bernard (1949- ). Giorgione’s Vecchia: The Northern connection
(1)
Andrzejowski Jacek. Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Opniogórze
(1)
Arpini Luigi (1952- ). Co za zagadka cała ta historia
(1)
Baculewski Krzysztof (1950- )
(1)
Badach Artur (1969- ). Późnorenesansowa plakieta ze sceną sądu nad św. Szczepanem na tle ikonografii męczennika
(1)
Bagłajewski Arkadiusz (1962- )
(1)
Baran Marcin
(1)
Barucki Tadeusz (1922- )
(1)
Barć Stanisław
(1)
Bastek Grażyna (historia sztuki). Caravaggio i iluzja realizmu
(1)
Baziak Jolanta (1956- )
(1)
Bednarczyk Zbigniew (1934-2011). Będą się śmiali
(1)
Bednarek Anna (muzealnictwo)
(1)
Bednarek Monika (1974- ). Korespondencja wojenna
(1)
Benesz Hanna (1947-2019). O darczyńcach dawnego malarstwa europejskiego na ekspozycji Galerii Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Bereś Jerzy (1930-2012). Egzystencję uczynić esencją
(1)
Berger Barbara
(1)
Białonowska Magdalena. Darczyńca dar muzeum
(1)
Białonowska Magdalena. Darczyńcy Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum
(1)
Białonowska Magdalena. Każdy bez mała kąt w Zamku nosi dziś piętno zbiorów Andrzeja Ciechanowieckiego
(1)
Biborski Marcin (1944- ). Moneta Ptolemeusza III (246-221 przed Chr.) ze zbiorów rodziny Kossaków
(1)
Biernacki Andrzej (1931- )
(1)
Biliński Piotr (1974- ). Relacje Mariana Kukiela z Wacławem Tokarzem w świetle ich korespondencji
(1)
Bodzek Jarosław. Moneta Ptolemeusza III (246-221 przed Chr.) ze zbiorów rodziny Kossaków
(1)
Bogucki Andrzej (1951- ). Towarzystwo Gimnastyczne Sokół 1867-2007
(1)
Borchert Till-Holger (1967- ). Pictor Hubertus eeyck maior quo nemo repertus – neue Gedanken zu einem alten Problem
(1)
Borowski Andrzej (1945- ). Książka o dworzaninie Baltazara Castiglionego po niderlandzku i po polsku
(1)
Boroń Piotr (1962- ). Stanisław Wyspiański - wieszcz Magnanimitas Poloniae
(1)
Borusowski Piotr (1980- )
(1)
Borusowski Piotr (1980- ). Iluminacje i książki z daru Stanisława Neymana
(1)
Borusowski Piotr (1980- ). Nowe spojrzenie na rysunkowe euvre Jana Miense Molenaera
(1)
Brink Peter van den (1956- ). A tale of two drawings: Albrecht Durer and Gossart’s lost Middelburg Altarpiece
(1)
Bubień Walery. Wawel jako miejsce pamięci narodowej
(1)
Bursche Aleksander (1956- ). Unikatowy aureus Faustyny II z legendą mater castrorum z miejscowości Stygajny na Warmii
(1)
Cegielski Tadeusz (1948- ). Cenniejsze niż Sokół maltański - zabytki historycy sztuki i muzealnicy w powieści i filmie kryminalnym PRL
(1)
Chapuis Julien. An almost-impossible acquisition: Michel Erhart’s Virgin and Child at the Bode Museum
(1)
Chowaniec Roksana (1975- ). Barbarzyńcy na Sycylii. O wandalskich i ostrogockich wyprawach na wyspę
(1)
Chrobak Stanisław (1961- ). Kultura szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu w świetle nauczania Jana Pawła II
(1)
Chybiński Piotr (1948- ). Gdzie jest ten drugi skurwysyn?
(1)
Ciciora-Czwórnóg Barbara
(1)
Ciesielska Maria (1934- ). Malował mi usta szminką
(1)
Cieślińska Nawojka. Wystawa której nie było
(1)
Cieśliński Adam. The finds of the Przeworsk and Wielbark cultures in Herbert Jankuhn's archives
(1)
Ciodyk Anna. Karpaty Wincentego Pola
(1)
Ciołek Renata (1972- ). Moneta Gajusza (Kaliguli) wybita dla Marka Agryppy znaleziona w Radomiu
(1)
Cupiał Mariusz. Dom Weteranów Powstania 1863 Przytulisko ul. Biskupia 18
(1)
Czapelski Marek. Nowoczesne budownictwo Holandii w oczach polskiego środowiska architektonicznego dwudziestolecia międzywojennego
(1)
Czarnecka Katarzyna (archeologia). Co przechowywano w zamkniętej kasetce?
(1)
Czermińska Małgorzata (1940- )
(1)
Czerni Krystyna (1957- )
(1)
Della Rocca Loriano (1947- ). To co pozostaje aktualne
(1)
Dobrowolski Tomasz (1949- ). Niewątpliwie był z nami
(1)
Dominik Lech (1955- ). Dział Edukacji i Promocji
(1)
Doni Eros (1943- ). Dawaj miłość
(1)
Dragońska Urszula. Artyści kolekcjonerzy instytucje - darczyńcy Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie a zbiór grafiki nowoczesnej
(1)
Duber Paweł. Wpływ rodzinnych tradycji powstańczych na kształtowanie się postaw patriotycznych wybranych przedstawicieli sanacyjnej elity politycznej w II Rzeczypospolitej
(1)
Duda Eugeniusz. Judaika
(1)
Dudzicki Stanisław (1960- ). Był bardzo samotny
(1)
Dumas Charles (1949- ). 18th-century Dutch drawings in the 17th-century manner: examples by Paulus Constantijn la Fargue
(1)
Duniec Krystyna
(1)
Durka Jarosław (1970- ). Patriotyzm czy zdrada? Spory wokół postaw Polaków w Polsce Ludowej
(1)
Dybciak Krzysztof (1948- )
(1)
Dyczek Piotr (1956- ). Tajemniczy labirynt z Rhizon
(1)
Dymowski Arkadiusz. Wojny dackie Trajana a napływ denarów rzymskich na tereny położone na północ od Karpat
(1)
Dzienis Helena (1942- )
(1)
Dąbała Jacek (1959- )
(1)
Fałkowski Wojciech (1952- ). Wstęp
(1)
Feliński Janusz (1953- ). To nie Kantor musiał sie usuwać
(1)
Filipow Krzysztof (1956- ). Obyczaj orderowy w Polsce w XVIII i XIX w
(1)
Filipowicz Mirosław (1963- )
(1)
Filipowicz Mirosław (1963- ). Mariana Kukiela studia nad Czartoryskim
(1)
Fischer Iwona. Związki Ignacego Jana Paderewskiego z Krakowem
(1)
Fitas Adam (1970- )
(1)
Folga-Januszewska Dorota (1956- )
(1)
Friedrich Jacek (1965- ). Van Eyck Vermeer i inni. Późnośredniowieczne i nowożytne inspiracje w twórczości ilustratorskiej Wiesława Majchrzaka
(1)
Friszke Andrzej (1956- )
(1)
Frontczak Beata
(1)
Fryc Stanisław (1953- ). Z dziejów lotniska w Krośnie w latach 1915-1939
(1)
Frątczak Marian. Rada Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1998-2014
(1)
Fyda Maria
(1)
Fyda Tadeusz
(1)
Gaczoł-Rzeszut Ewa
(1)
Galas Dominik (1978- ). Ustrój republikański a monarchiczny
(1)
Gaweł Łukasz (1970- ). Wstęp
(1)
Gawroński Radosław Andrzej. Tajemniczy greckojęzyczny informator Tacyta?
(1)
Gellner Joanna
(1)
Giltaij Jeroen (1947- ). The painting by Rembrandt and Studio portrait of Marten Soolmans of 1634 in the National Museum in Warsaw reconsidered
(1)
Godlewska Ewelina. Publicystyka gen. Mariana Kukiela w latach 1939-1945
(1)
Godyń Danuta
(1)
Gostomski Zbigniew (1932-2017). Bardzo znamienne wystąpienia
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(3)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(2)
Kraj wydania
Polska
(45)
Język
polski
(45)
Temat
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
(15)
Sztuka sakralna
(5)
Sztuka sakralna europejska
(4)
Wojsko
(4)
Legiony Polskie (1914-1917)
(3)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(3)
Wojna 1914-1918 r.
(3)
Numizmatyka
(2)
Piłsudski, Józef
(2)
Rzemiosło artystyczne
(2)
Sprzęty liturgiczne
(2)
Sztuka europejska
(2)
Ulice
(2)
Zakony
(2)
Archeolodzy
(1)
Archeologia
(1)
Bernardyni
(1)
Bibliofilstwo
(1)
Biblioteka Gdańska PAN
(1)
Congregatio Virginum a Praesentatione Beatae Mariae Virginis
(1)
Dominikanie
(1)
Działalność charytatywna
(1)
Ekslibrisy
(1)
Epigrafika
(1)
Galeria Krzysztofory (Kraków)
(1)
Galeria Piano Nobile (Kraków)
(1)
Generałowie
(1)
Grafika polska
(1)
Historiografia polska
(1)
Historycy
(1)
Jezuici
(1)
Jezuici (Kraków)
(1)
Kantor, Tadeusz
(1)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
(1)
Kolendo, Jerzy
(1)
Kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego (Kraków)
(1)
Kukiel, Marian
(1)
Literatura polska
(1)
Monarchia
(1)
Muzea regionalne
(1)
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta (Gorzów Wielkopolski)
(1)
Muzeum Narodowe (Wrocław)
(1)
Muzeum Zamkowe (Malbork)
(1)
Muzyka elektroniczna
(1)
Muzyka na kwintet dęty
(1)
Naturalizm
(1)
Obyczaje
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Patriotyzm
(1)
Paulini
(1)
Poczta polowa
(1)
Pol, Wincenty
(1)
Polacy za granicą
(1)
Politycy
(1)
Polska Siła Zbrojna
(1)
Polski Korpus Posiłkowy
(1)
Porcelana
(1)
Przyroda
(1)
Rada Regencyjna (1917-1918)
(1)
Rzeźba niemiecka
(1)
Rzeźba polska
(1)
Skórczewski, Krzysztof Witold
(1)
Stemple pocztowe
(1)
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
(1)
Superekslibrisy
(1)
Sztuka wojenna
(1)
Teatr "Cricot 2" (Kraków)
(1)
Teatr polski
(1)
Władysław Łokietek
(1)
Zamek Królewski (Warszawa)
(1)
Zbiory muzealne
(1)
Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo
(1)
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
(1)
Ziemba, Antoni
(1)
Temat: czas
1901-
(15)
1701-
(14)
1601-
(13)
1801-
(13)
1501-
(12)
1401-
(10)
1301-
(4)
1201-
(2)
1914-
(2)
2001-
(2)
2001-0
(2)
1001-
(1)
1101-
(1)
1918-
(1)
1939-
(1)
1945-
(1)
1989-
(1)
901-
(1)
Temat: miejsce
Kraków
(7)
Polska
(3)
Europa
(1)
Gorzów Wielkopolski
(1)
Krosno
(1)
Rzym (państwo)
(1)
Wolne Miasto Kraków
(1)
Gatunek
Katalogi wystaw
(4)
Księgi pamiątkowe
(3)
Przewodniki turystyczne
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Czasopisma historyczne polskie
(1)
Encyklopedie
(1)
Informatory
(1)
48 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Nowak Tadeusz Marian (1917-2010) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Nowak Tadeusz (1917-2010) ; Nowak Tadeusz M ; Nowak T
Rekord wzorcowy
Nowak Janusz Tadeusz (1953- ) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Nowak Janusz T ; Nowak Jan Tadeusz
Rekord wzorcowy
Nowak Tadeusz (hasło formalne)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Nowak Janusz Tadeusz (1953- )
Tytuł: Urny na Kopiec Marszałka Piłsudskiego / Janusz T. Nowak.
Adres wydawniczy: Kraków, [1991].
Opis fizyczny: s. ; cm.
Temat: Galeria Krzysztofory Kraków - wystawy - 1991
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 17899 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Nowak Janusz Tadeusz (1953- )
Tytuł: Wieża Wolności 1918 : w 90. rocznicę wyzwolenia Krakowa : [Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Wieża Ratuszowa, 31 października - 30 listopada 2008] / Janusz Tadeusz Nowak.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2008.
Opis fizyczny: 244, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm.
Uwaga: Wstęp równol. pol., ang. Summ.
Uwaga: Bibliogr. s. 227-229. Indeks.
Temat: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - wystawy - 2008
Temat: Wojna 1914-1918 r. - pamiątki - wystawy - Polska
ISBN: 978-83-7577-016-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 23895 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Nowak Janusz Tadeusz (1953- )
Tytuł: Zbiory OO. Bernardynów : Muzeum Historyczne m. Krakowa (Krzysztofory), 20 września - 19 listopada 1996 / [tekst folderu Janusz Tadeusz Nowak].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa : Trans-Krak, 1996.
Opis fizyczny: [4] s. ; 21 cm.
Seria: Skarby Krakowskich Klasztorów
Temat: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - wystawy - 1996
Temat: Bernardyni - zbiory - Polska
Temat: Sztuka sakralna - zbiory - Polska - 15-20 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 14531 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Nowak Tadeusz Marian (1917-2010)
Tytuł: Polska sztuka wojenna w czasach odrodzenia / Tadeusz Nowak.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1955.
Opis fizyczny: s. ; cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. sygn. III 661 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Nowak Tadeusz Marian (1917-2010)
Tytuł: Polska technika wojenna XVI-XVIII w. / Tadeusz Nowak.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1970.
Opis fizyczny: s. ; cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Dział Militariów sygn. II 4497 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Nowak Tadeusz Marian (1917-2010)
Tytuł: Władysław Łokietek : polityk i dowódca / Tadeusz Marian Nowak.
Adres wydawniczy: Warszawa : Książka i Wiedza, 1978.
Opis fizyczny: 274, [14] s. : il. ; 17 cm.
Uwaga: Przegląd bibliogr.
Temat: Władysław Łokietek król Polski ; ok. 1260-1333 - biografia
Temat: Monarchia - biografie - Polska - 13-14 w
Temat: Polska - biografie - 13-14 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 3912 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Nowak Tadeusz Marian (1917-2010)
Tytuł: Z dziejów techniki wojennej w dawnej Polsce / Tadeusz Nowak.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1965.
Opis fizyczny: s. ; cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 3703 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Nowak Janusz Tadeusz (1953- )
Tytuł: Wokół ulicy Księcia Józefa / Janusz Tadeusz Nowak.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Krakowa, 2022.
Opis fizyczny: 93, [3] s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm.
Seria: Wokół
Uwaga: Tyt. serii wg wykazu na okł. tylnej.
Uwaga: Bibliogr. s. 89-93.
Hasło dodatkowe: Muzeum Krakowa
ISBN: 978-83-66334-79-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. III 26470
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Nowak Janusz Tadeusz (1953- )
Tytuł: Zbiory księży jezuitów : wystawa : Pałac Krzysztofory [...], 18 września - 24 listopada 2002 / [aut. wydaw. Janusz Tadeusz Nowak, Witold Turdza].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2002.
Opis fizyczny: 28 s., [4] s. tabl. kolor. ; 21 cm.
Seria: Skarby Krakowskich Klasztorów
Uwaga: Bibliogr. s. 28.
Temat: Jezuici Kraków - zbiory - Polska
Temat: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - wystawy - 2002
Temat: Rzemiosło artystyczne europejskie - wystawy - 16-18 w
Temat: Rzemiosło artystyczne europejskie - zbiory - Polska - 16-18 w
Temat: Sztuka sakralna europejska - wystawy - Polska - 15-20 w
Temat: Sztuka sakralna europejska - zbiory - Polska - 15-20 w
Hasło dodatkowe: Turdza, Witold.
ISBN: 83-916789-3-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19170 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Nowak Janusz Tadeusz (1953- )
Tytuł: Zbiory księży Misjonarzy : 350. rocznica przybycia Zgromadzenia do Polski : wystawa - Pałac Krzysztofory, 25 września - 25 listopada 2001 / [aut. wydaw. Jan Tadeusz Nowak, Witold Turdza].
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2001.
Opis fizyczny: 11, [1] s., [4] s. tabl. kolor. ; 21 cm.
Seria: Skarby Krakowskich Klasztorów
Temat: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - wystawy - 2001
Temat: Sztuka sakralna - zbiory - Polska - 16-20 w
Temat: Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo - zbiory - Polska
Hasło dodatkowe: Turdza, Witold.
ISBN: 83-914251-9-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 18050 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Nowak Janusz Tadeusz (1953- )
Tytuł: Zbiory oo. paulinów na Skałce : wystawa : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (Pałac Krzysztofory) [...], 16 września - 16 listopada 2003 / Janusz Tadeusz Nowak, Witold Turdza.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2003.
Opis fizyczny: 24 s., [4] s. tabl. kolor. ; 21 cm.
Seria: Skarby Krakowskich Klasztorów
Uwaga: Bibliogr. s. 24.
Temat: Paulini - zbiory - Polska
Temat: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - wystawy - 2003
Temat: Rzemiosło artystyczne europejskie - wystawy - 17-19 w
Temat: Rzemiosło artystyczne europejskie - zbiory - Polska - 17-19 w
Temat: Sztuka sakralna europejska - wystawy - Polska - 15-19 w
Temat: Sztuka sakralna europejska - zbiory - Polska - 15-19 w
Hasło dodatkowe: Turdza, Witold.
ISBN: 83-89599-00-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19171 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Nyczek Tadeusz (1946- )
Tytuł: Krzysztof Skórczewski : pastele : Piano Nobile, Kraków, [wystawa czynna od 6 czerwca do 1 lipca 1995 / tekst Tadeusz Nyczek ; tł. Janina Rodakiewicz-Nowak].
Adres wydawniczy: Kraków : Galeria Piano Nobile, 1995.
Opis fizyczny: [16] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Aut. podpis. pod tekstem.
Uwaga: Bibliogr.
Temat: Skórczewski Krzysztof Witold 1947- - wystawy
Temat: Galeria Piano Nobile Kraków - wystawy - 1995
Temat: Grafika polska - wystawy - od 1989 r
Hasło dodatkowe: Rodakiewicz-Nowak, Janina.
ISBN: 83-903964-0-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 8208 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Nowak Janusz Tadeusz (1953- )
Tytuł: Tarcze Legionów Polskich 1915-1917 r. w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa / Janusz Tadeusz Nowak.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2006.
Opis fizyczny: 141, [1] s. : il. ; 24 cm.
Seria: Katalog Zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Uwaga: Bibliogr. s. 121. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - zbiory - 1914-1918 r
Temat: Legiony Polskie 1914-1917
Temat: Działalność charytatywna - Polska - 1914-1918 r
Temat: Wojna 1914-1918 r. - pamiątki - zbiory - Polska
Hasło dodatkowe: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
ISBN: 83-89599-92-9
ISBN: 978-83-89599-92-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 21856 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Nowak Janusz Tadeusz (1953- )
Tytuł: Urny na Kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa / Janusz Tadeusz Nowak.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2008.
Opis fizyczny: 311, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Seria: Katalog Zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Uwaga: Bibliogr. s. 279.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Piłsudski Józef 1867-1935 - pamiątki
Temat: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - zbiory - 1918-1939 r
Temat: Kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego Kraków
Hasło dodatkowe: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
ISBN: 978-83-89599-89-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 23897, sygn. II 23459 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Nowak Janusz Tadeusz (1953- )
Tytuł: Wokół Oleandrów / Janusz Tadeusz Nowak.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2014.
Opis fizyczny: 75, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.
Seria: Wokół
Uwaga: Mapa i il. na wyklejkach.
Uwaga: Bibliogr. s. 72-73.
Temat: Piłsudski Józef 1867-1935 - a Kraków
Temat: Kraków - Krowodrza - turystyka
Temat: Kraków - ulica Oleandry
Gatunek, rodzaj, forma: Przewodniki turystyczne
Hasło dodatkowe: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
ISBN: 978-83-7577-115-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 21677, sygn. III 20889 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Nowak Janusz Tadeusz (1953- )
Tytuł: Wokół Rynku Dębnickiego / Janusz Tadeusz Nowak.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2016.
Opis fizyczny: 92, [4] s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm.
Seria: Wokół
Uwaga: Bibliogr. s. 91-[93].
Temat: Ulice - Polska
Temat: Kraków - Dębniki
Gatunek, rodzaj, forma: Przewodniki turystyczne
Hasło dodatkowe: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
ISBN: 978-83-7577-233-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 22662 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Nowak Janusz Tadeusz (1953- )
Tytuł: Wokół ulicy Grzegórzeckiej / Janusz Tadeusz Nowak.
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2017.
Opis fizyczny: 70, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm.
Seria: Wokół
Uwaga: Bibliogr. s. 70-[71].
Temat: Ulice - Polska
Temat: Kraków - Grzegórzki - historia
Temat: Kraków - ulica Grzegórzecka
Gatunek, rodzaj, forma: Przewodniki turystyczne
Hasło dodatkowe: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
ISBN: 978-83-7577-258-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 22831 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej