Form of Work
Książki
(24)
Status
available
(24)
Branch
Magazyn
(24)
Author
Niedoba Barbara (1938- )
(24)
Bednarska Jadwiga (1934- )
(2)
Fiderkiewicz Maria
(2)
Kania Izabela
(2)
Lipok-Bierwiaczonek Maria (1950- )
(2)
Michalczyk Maria
(2)
Racięski Jarosław
(2)
Szeligowska-Farquhar Joanna
(2)
Borowik Aneta. Architektonische und stadtebauliche Innovationskraft der Wojewodschaft Katowice
(1)
Borowik Aneta. Innovation in the urban planning and architecture in Katowice Voivodeship in 1960s and 1970s
(1)
Borowik Aneta. Innowacyjność urbanistyki i architektury województwa katowickiego w latach 60. i 70. XX wieku
(1)
Branicka Monika (1974- )
(1)
Burszta Wojciech J. (1957-2021)
(1)
Chmiel Piotr (1941- )
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Kunst- und Gebrauchsglasmin der Wojewodschaft Śląskie im Zeitraum 1945-1975
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Szkło użytkowe i artystyczne w województwie śląskim powstałe w latach 1945-1975
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Utility and artistic glass in Silesian Voivodeship created in the years 1945-1975
(1)
Chmielniak Janusz
(1)
Cygan Dorota
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). Blumen der Volksrepublik Polen vor dem grauen Hintergrund der Alltagsrealitat: Sozialistische Moderne in der Architektur und Raumgestaltung in Śląsk Cieszyński in der Jahren 1957-1975
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). Kwiaty PRL-u na tle szarej codzienności czyli socmodernizm w architekturze i przestrzeni na Śląsku Cieszyńskim w latach 1957-1975
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). The flowers of PRL (Polish People's Republic) against the grim reality or socmodernism in space and architecture in Cieszyn Silesia in the years 1957-1975
(1)
Dudek-Bujarek Teresa
(1)
Dudek-Bujarek Teresa. Aby móc się zaprezentować trzeba mieć własny Pawilon Wystawowy
(1)
Dudek-Bujarek Teresa. To present yourself you need to have own Exhibition Pavilion
(1)
Dudek-Bujarek Teresa. Um sich prasentieren zu konnen braucht man einem Ausstellungspavillon
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). A receiver should not have to think too long what does monument present. About the monument of Polish Mother in Racibórz
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Soll denn etwa der Betrachter lange uberlegen was das Denkmal darstellt? Zum Denkmal der Mutter Polin in Racibórz
(1)
Filipczyk-Topolnicka Joanna (1969- ). Trudno aby odbiorca musiał się długo zastanawiać nad tym co pomnik przedstawia. O pomniku Matki-Polki w Raciborzu
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - Graphiker aus Solali
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - grafik z Solali
(1)
Firlej Dorota (sztuka). Zygmunt Jaworski - graphic designer from Solali
(1)
Gorzelik Jerzy. Henryk Burzec' Jagd nach Millennium. Millenarismus Nationalismus und Katholizismus im Millennium-Fries in der St. Kyrill-und-Method-Kirche in Knurów
(1)
Gorzelik Jerzy. Henryk Burzec's pursuit of millennium. Millenarianism nationalism and catholicism in the Millennium frieze in the church of Saints Cyril and Methodius in Knurów
(1)
Gorzelik Jerzy. Henryka Burzca pogoń za milenium. Milenaryzm nacjonalizm i katolicyzm we Fryzie milenijnym kościoła pw. Świetych Cyryla i Metodego w Knurowie
(1)
Grochowska Beata
(1)
Holeczko-Kiehl Andrzej
(1)
Homin Igor
(1)
Jarmuł-Niemczyk Katarzyna
(1)
Kaczko Krystyna
(1)
Kawczak Kinga. Rzeźba w przestrzeni publicznej - Ryszarda Sroczyńskiego Antoniego Biłki i Artura Cienciały realizacje o charakterze pomnikowym w Bielsku-Białej i okolicy
(1)
Kawczak Kinga. Sculpture in the public space - monument-like realizations by Ryszard Sroczyński Antoni Biłka nad Artur Cienciała in Bielsko-Biała and surroundings
(1)
Kawczak Kinga. Skulptur im offentlichen Raum - Ryszard Sroczyński Antoni Biłkas und Artur Cienciałas Denkmalprojekte in Bielsko-Biała und Umgebung
(1)
Klajmon Barbara. Dwa pałace
(1)
Klajmon Barbara. Two palaces
(1)
Klajmon Barbara. Zwei Palaste
(1)
Kmieć Krzysztof (1950-2011)
(1)
Kontny Irena (1966- ). Glasfensterkunst von Zdzisław Gedliczka in der Wojewodschaft Śląskie nach dem Zweiten Weltkrieg
(1)
Kontny Irena (1966- ). Stained glass works of Zdzisław Gedliczka in Silesian Voivodeship
(1)
Kontny Irena (1966- ). Witrażowa twórczość Zdzisława Gedliczki w województwie śląskim
(1)
Kozina Irma (1964- ). Neue Ordnung in der Architektur und Kunst der Wojewodschaft Katowice
(1)
Kozina Irma (1964- ). Nowy porządek w architekturze i sztuce województwa katowickiego
(1)
Kozina Irma (1964- ). The new order in architecture and art of Silesian Voivodeship
(1)
Kruszyna Natalia. How the dark history of PRL formed a defiant artist. Jerzy Duda-Gracz. Bildungsroman
(1)
Kruszyna Natalia. Jak mroczna historia PRL-u przekornego artystę kształtowała. Jerzy Duda-Gracz. Bildungsroman
(1)
Kruszyna Natalia. Wie eine dunkle Geschichte der Volksrepublik Polen den subversiven Kunstler pragte. Jerzy Duda-Gracz. Ein Bildungsroman
(1)
Krzeszowska Ewelina. Urszula Broll and Andrzej Urbanowicz - Katowice avant-garde of the post-war years
(1)
Krzeszowska Ewelina. Urszula Broll i Andrzej Urbanowicz - katowicka awangarda lat powojennych
(1)
Krzeszowska Ewelina. Urszula Broll und Andrzej Urbanowicz - Kattowizer Avantgarde der Nachkriegsjahre
(1)
Krzysztofowicz-Kozakowska Stefania (1939- )
(1)
Kunikowska Anita (historia sztuki). Architektura cerkiewna po 1945 roku
(1)
Kunikowska Anita (historia sztuki). Orthodox church architecture after 1945
(1)
Kunikowska Anita (historia sztuki). Orthodoxe Kirchenbauten nach 1945
(1)
Kwiotek Katarzyna. Polish saints blesseds and not only... The gallery on the occasion of the Baptism of Poland Millennium in the Church of the Assumption of Mary in Racibórz
(1)
Kwiotek Katarzyna. Polnische Heilige Selige und nicht nur... Eine Galerie aus Anlass des tausendjahrigen Jubilaums der Taufe Polens in der Maria-Himmelfahrt-Kirche in Racibórz
(1)
Kwiotek Katarzyna. Polscy święci błogosławieni i nie tylko... Galeria z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu
(1)
Majewski Jan (1945- )
(1)
Majewski Lech (1947- )
(1)
Makówka Leszek (1970- ). Kontroversen um die neue Kirchenkunst. Inneneinrichtung der Johannes-der-Taufer-Kirche in Tychy (1958-1963)
(1)
Makówka Leszek (1970- ). Kontrowersje wokół nowej sztuki kościelnej. Wystrój kościoła pw. Jana Chrzciciela w Tychach (1958-1963)
(1)
Makówka Leszek (1970- ). The controversy of the new church art. Decoration of John the Baptist Church in Tychy (1958-1963)
(1)
Marcinkowski Adam (język niemiecki)
(1)
Moroń Ewa (1959- )
(1)
Nakonieczny Ryszard (1965- ). Architektur von Sosnowiec in den Jahre 1945-1957 und die dazugehorigen Denkmal-skulpturen: Drei Etappen des Fortschritts in der Stadtgeschichte
(1)
Nakonieczny Ryszard (1965- ). Architektura Sosnowca w latach 1945-1975 i towarzysząca jej rzeźba pomnikowa lub architektoniczna - trzy etapy progresu w historii miasta
(1)
Nakonieczny Ryszard (1965- ). Sosnowiec architecture in the years 1945-1975 and the accompanying monument and architectural sculpture - three stages of progress in the history of the city
(1)
Niedoba Jolanta. Hervorragende Buhnenbildner im Teatr Śląski in den Jahre 1955-1975
(1)
Niedoba Jolanta. Outstanting stage designers in the Silesia Theatre in the years 1955-1975
(1)
Niedoba Jolanta. Wybitni scenografowie na scenie Teatru Śląskiego w latach 1955-1975
(1)
Nyczek Tadeusz (1946- )
(1)
Ochman Wiesław (1937- )
(1)
Oczko Patryk. Bildende Kunste im Dienste der Animation - Zur Tatigkeit des Filmstudios Studio Filmów Rysunkowych in Bielsko-Biała in den Jahren 1947-1970
(1)
Oczko Patryk. Sztuki plastyczne w służbie animacji - działalność Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej w latach 1947-1970
(1)
Oczko Patryk. Visual art in the service of animation - the activity of Animated Movies Studio in Bielsko-Biała in the years 1947-1970
(1)
Offenborn Anna
(1)
Olszewska-Jarema Henryka
(1)
Penarska Łucja
(1)
Pieronkiewicz-Pieczko Krystyna
(1)
Pokorska-Ożóg Ewa. Die Wohnsiedlungen Trynek A und B als Beispiel fur die Architektur und Stadtplanung der Nachkriegszeit in Gliwice
(1)
Pokorska-Ożóg Ewa. Osiedla Trynek A i B jako przykład powojennej gliwickiej architektury i urbanistyki
(1)
Pokorska-Ożóg Ewa. Settlements Trynek A and B as an example of a postwar Gliwice architecture and urban planning
(1)
Pyka Henryk (1946- )
(1)
Pyka Henryk (1946- ). Conciliar climates in Silesian visual arts
(1)
Pyka Henryk (1946- ). Der Geist des Vatikanischen Konzils in der bildenden Kunst in Schlesien
(1)
Pyka Henryk (1946- ). Klimaty soborowe w śląskiej plastyce
(1)
Rotowska-Śpiewak Sabina. Die Schwestern Obremba - Schlesierinnen auf der Kunstbuhne
(1)
Rotowska-Śpiewak Sabina. Obramba Sisters - lesian women on the artistic scene
(1)
Rotowska-Śpiewak Sabina. Siostry Obremba - Ślązaczki na artystycznej arenie
(1)
Syska Anna. Architecture of culture
(1)
Syska Anna. Architektur der Kultur
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(13)
1990 - 1999
(10)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(24)
Subject
Muzeum Śląskie (Katowice)
(21)
Malarstwo polskie
(12)
Rysunek polski
(5)
Grafika polska
(4)
Duda-Gracz, Jerzy
(2)
Malarstwo amatorskie polskie
(2)
Akwarela polska
(1)
Architektura polska
(1)
Bierwiaczonek, Olgierd
(1)
Chmielniak Janusz
(1)
Damian (św.; ?-303)
(1)
Dubiel Jan (1945-)
(1)
Dziecko
(1)
Ekslibrisy polskie
(1)
Kicz
(1)
Kosma (św.; ?-303)
(1)
L'vìv'ska nacìonal'na galereâ mistectv ìmenì B. G. Voznic'kogo
(1)
Lampy
(1)
Lerman, Halina
(1)
Mazuś, Stanisław
(1)
Napoleon
(1)
Nowak, Jan
(1)
Oberschlesisches Landesmuseum
(1)
Obyczaje
(1)
Ociepka, Teofil
(1)
Pałka, Witold
(1)
Państwowe Muzeum Etnograficzne (Warszawa)
(1)
Piwarski Andrzej Jan (1938-)
(1)
Rak, Aleksander
(1)
Realizm socjalistyczny
(1)
Riedel Rudolf (1941-)
(1)
Rzeźba amatorska polska
(1)
Rzeźba polska
(1)
Scenografia polska
(1)
Sichulski, Kazimierz
(1)
Symbolizm
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka polska
(1)
Sówka, Erwin
(1)
Toborowicz, Antoni
(1)
Ur, Barbara (1933- )
(1)
Waniek, Henryk
(1)
Wojtkiewicz Witold (1879-1908)
(1)
Subject: time
1901-
(7)
1989-
(3)
2001-
(3)
1801-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Śląsk, Górny
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(6)
Materiały konferencyjne
(1)
25 results Filter
Authority data
Niedoba Barbara (1938- ) (hasło formalne)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Jan Dubiel : malarstwo, rysunek : [Muzeum Śląskie w Katowicach, kwiecień - czerwiec 2006] / [red. Barbara Niedoba].
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 2006.
Opis fizyczny: 24 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.
Temat: Dubiel Jan 1945- - wystawy
Temat: Muzeum Śląskie Katowice - wystawy - 2006
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1989 r
Temat: Rysunek polski - wystawy - od 1989 r
Hasło dodatkowe: Niedoba, Barbara (1938- ).
ISBN: 83-60353-02-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 14148 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Zaginione światło : zabytkowe lampy i latarnie ze zbiorów Janusza Chmielniaka : wystawa : Muzeum Śląskie w Katowicach, maj - sierpień 2005 / [red. katalogu Barbara Niedoba ; wstęp Janusz Chmielniak].
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, [2005].
Opis fizyczny: 56 s. : il. kolor. ; 21 cm.
Temat: Chmielniak Janusz - zbiory
Temat: Muzeum Śląskie Katowice - wystawy - 2005
Temat: Lampy - wystawy - Europa - 19-20 w
Temat: Lampy - zbiory - Polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Chmielniak, Janusz.
Hasło dodatkowe: Niedoba, Barbara (1938- ).
ISBN: 83-87453-33-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 20508 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Teofil Ociepka : prawda i magia : wystawa retrospektywna malarstwa i rysunku : katalog wystawy : Muzeum Śląskie w Katowicach, listopad - grudzień 1998 / [red. Barbara Niedoba ; aut. Maria Fiderkiewicz [i in.].
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 1998.
Opis fizyczny: 51, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 14.
Temat: Ociepka Teofil 1892-1978 - wystawy
Temat: Muzeum Śląskie Katowice - wystawy - 1998
Temat: Malarstwo amatorskie polskie - wystawy - 20 w
Hasło dodatkowe: Fiderkiewicz, Maria.
Hasło dodatkowe: Niedoba, Barbara (1938- ).
ISBN: 83-87455-50-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 9998 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Kazimierz Sichulski 1879-1942 : malarstwo, rysunek, grafika : kolekcja Lwowskiej Galerii Sztuki : katalog wystawy : Muzeum Śląskie w Katowicach, październik 2000 - styczeń 2001 / oprac. Igor Chomyn ; [red. Barbara Niedoba [i in.].
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 2000.
Opis fizyczny: 85, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Tekst częśc. ukr.
Temat: Sichulski Kazimierz 1879-1942 - wystawy
Temat: L'vìv'ska nacìonal'na galereâ mistectv ìmenì B. G. Voznic'kogo - zbiory - 1901-1939 r
Temat: Grafika polska - wystawy - 1901-1939 r
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 1901-1939 r
Temat: Rysunek polski - wystawy - 1901-1939 r
Hasło dodatkowe: Homin, Ìgor.
Hasło dodatkowe: Niedoba, Barbara (1938- ).
ISBN: 83-87455-41-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 17510 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bednarska Jadwiga (1934- )
Tytuł: Olgierd Bierwiaczonek : malarstwo : katalog wystawy : Muzeum Śląskie, Katowice / [tekst Jadwiga Bednarska ; oprac. red. Barbara Niedoba].
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 1995.
Opis fizyczny: [16] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Temat: Bierwiaczonek Olgierd 1925-2002 - wystawy
Temat: Muzeum Śląskie Katowice - wystawy - 1995
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1944 r
Hasło dodatkowe: Niedoba, Barbara (1938- ).
ISBN: 83-85039-46-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 8201 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Duda Gracz i uczniowie (1976-1982) : [wystawa - Muzeum Śląskie w Katowicach, marzec - kwiecień 2001] / [red. Barbara Niedoba ; wstęp Monika Branicka].
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 2001.
Opis fizyczny: [84] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Temat: Duda-Gracz Jerzy 1941-2004 - wystawy
Temat: Muzeum Śląskie Katowice - wystawy - 2001
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1944 r
Hasło dodatkowe: Branicka, Monika (1974- ).
Hasło dodatkowe: Niedoba, Barbara (1938- ).
ISBN: 83-87455-71-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 11292 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Jerzy Duda-Gracz : obrazy prowincjonalno-gminne 1986-1996 : katalog wystawy : Muzeum Śląskie, Katowice, październik - grudzień 1996 / [wstęp Wiesław Ochman ; red. Barbara Niedoba].
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 1996.
Opis fizyczny: [40] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Temat: Duda-Gracz Jerzy 1941-2004 - wystawy
Temat: Muzeum Śląskie Katowice - wystawy - 1996
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1980 r
Hasło dodatkowe: Niedoba, Barbara (1938- ).
Hasło dodatkowe: Ochman, Wiesław (1937- ).
ISBN: 83-85039-55-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 8849 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Niech żyje cesarz! : wizerunki Napoleona wybrane ze zbiorów polskich : katalog wystawy : Muzeum Śląskie, luty - kwiecień 2002 / [red. katalogu Barbara Niedoba].
Wariant tytułu: Wizerunki Napoleona wybrane ze zbiorów polskich
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 2002.
Opis fizyczny: [47] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Temat: Napoleon I cesarz Francuzów ; 1769-1821 - ikonografia - wystawy
Temat: Muzeum Śląskie Katowice - wystawy - 2002
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Niedoba, Barbara (1938- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Śląskie (Katowice)
ISBN: 83-87455-07-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 11804 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Stanisław Mazuś : malarstwo : katalog wystawy, Katowice, Muzeum Śląskie, listopad 1997 = painting / [red. katalogu Barbara Niedoba; tekst Izabela Kania; tł. na jęz. ang. Jarosław Racięski].
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 1997.
Opis fizyczny: 16, [1] s., [25] s. tabl. kolor. ; 30 cm + Spis obrazów eksponowanych na wystawie : 4 s. ; 29 cm.
Uwaga: Tekst także w jęz. ang.
Temat: Mazuś Stanisław 1940- - wystawy
Temat: Muzeum Śląskie Katowice - wystawy - 1997
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1944 r
Hasło dodatkowe: Kania, Izabela.
Hasło dodatkowe: Niedoba, Barbara (1938- ).
Hasło dodatkowe: Racięski, Jarosław.
ISBN: 83-87455-00-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 9557 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kania Izabela
Tytuł: Jan Nowak : malarstwo, grafika, rysunek : katalog wystawy : Muzeum Śląskie, Katowice / [tekst Izabela Kania ; oprac. red. Barbara Niedoba].
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 1995.
Opis fizyczny: [20] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Aut. podpis. pod tekstem.
Temat: Nowak Jan 1930-2010 - wystawy
Temat: Muzeum Śląskie Katowice - wystawy - 1995
Temat: Grafika polska - wystawy - od 1944 r
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1944 r
Temat: Rysunek polski - wystawy - od 1944 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Niedoba, Barbara (1938- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Śląskie (Katowice)
ISBN: 83-85039-93-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 8073 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Aleksander Rak : sztuka poza czasem : katalog wystawy : Muzeum Śląskie w Katowiczch, październik - listopad 1999 / [red. Barbara Niedoba ; aut. Katarzyna Jarmuł [i in.].
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 1999.
Opis fizyczny: 36, [2] s., [10] s. tabl. : il. ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 17-18.
Temat: Rak Aleksander 1899-1978 - wystawy
Temat: Muzeum Śląskie Katowice - wystawy - 1999
Temat: Akwarela polska - wystawy - 20 w
Temat: Grafika polska - wystawy - 20 w
Temat: Rysunek polski - wystawy - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Jarmuł-Niemczyk, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Niedoba, Barbara (1938- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Śląskie (Katowice)
ISBN: 83-87455-90-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 10475 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Erwin Sówka : od okultyzmu do Hare Kriszna : jubileusz 45-lecia pracy twórczej : katalog wystawy : Muzeum Śląskie w Katowicach, grudzień [2001] - styczeń [2002] / [red. katalogu Barbara Niedoba ; teksty Lech Majewski [i in.].
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 2001.
Opis fizyczny: [51] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Wykaz wystaw.
Temat: Sówka Erwin 1936- - wystawy
Temat: Muzeum Śląskie Katowice - wystawy - 2001-2002
Temat: Malarstwo amatorskie polskie - wystawy - od 1944 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Majewski, Lech (1947- ).
Hasło dodatkowe: Niedoba, Barbara (1938- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Śląskie (Katowice)
ISBN: 83-87455-96-2
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 11805 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Henryk Waniek : Podwójność II : katalog wystawy : Muzeum Śląskie, Katowice, maj - czerwiec 1998 / [red. Barbara Niedoba ; teksty Tadeusz Nyczek, Henryka Jarema].
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 1998.
Opis fizyczny: 29, [1] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 29-[30].
Temat: Waniek Henryk 1942- - wystawy
Temat: Muzeum Śląskie Katowice - wystawy - 1998
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1980 r
Hasło dodatkowe: Olszewska-Jarema, Henryka.
Hasło dodatkowe: Niedoba, Barbara (1938- ).
Hasło dodatkowe: Nyczek, Tadeusz (1946- ).
ISBN: 83-87453-40-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 9784 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Barbara Ur i Andrzej Jan Piwarski : Ślady naszej obecności : katalog wystawy : Muzeum Śląskie, Katowice, październik - listopad 2001 / [red. katalogu Barbara Niedoba ; teksty Andrzej Holeczko-Kiehl [i in.].
Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Radio Katowice, 2001.
Opis fizyczny: [36] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr.
Uwaga: Tekst częśc. w jęz. niem.
Temat: Piwarski Andrzej Jan 1938- - wystawy
Temat: Ur Barbara 1933- - wystawy
Temat: Muzeum Śląskie Katowice - wystawy - 2001
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1989 r
Temat: Rzeźba polska - wystawy - od 1989 r
Hasło dodatkowe: Pyka, Henryk (1946- ).
Hasło dodatkowe: Holeczko-Kiehl, Andrzej.
Hasło dodatkowe: Niedoba, Barbara (1938- ).
ISBN: 83-87455-86-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 11596 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Kicz : między wstydem a zachwytem : Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie - kwiecień - wrzesień 2005, Muzeum Śląskie w Katowicach, październik - grudzień 2005 / [koncepcja merytor. katalogu Maria Fiderkiewicz ; teksty: Wojciech Józef Burszta, Maria Fiderkiewicz ; red. Barbara Niedoba].
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, [2005].
Opis fizyczny: 56 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Summ.
Temat: Muzeum Śląskie Katowice - wystawy - 2005
Temat: Państwowe Muzeum Etnograficzne Warszawa - wystawy - 2005
Temat: Kicz - wystawy
Hasło dodatkowe: Burszta, Wojciech J. (1957-2021).
Hasło dodatkowe: Fiderkiewicz, Maria.
Hasło dodatkowe: Niedoba, Barbara (1938- ).
ISBN: 83-87455-19-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 13524 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kmieć Krzysztof (1950-2011)
Tytuł: Święci Kosma i Damian - patroni farmacji jako motyw ekslibrisu / Krzysztof Kmieć, Jan Majewski.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Kontekst, 2005.
Opis fizyczny: 48 s. : il. ; 14x21 cm.
Uwaga: Wstęp i streszcz. pol., ang., niem., fr.
Temat: Damian św.; ?-303 - ikonografia
Temat: Kosma św.; ?-303 - ikonografia
Temat: Ekslibrisy polskie - tematyka - 21 w
Hasło dodatkowe: Majewski, Jan (1945- ).
Hasło dodatkowe: Niedoba, Barbara (1938- ).
ISBN: 83-88572-91-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 8337 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Witold Wojtkiewicz : między ironią a melancholią : katalog wystawy, maj - lipiec 1999 - Muzeum Śląskie w Katowicach / [red. katalogu Barbara Niedoba ; teksty Joanna Szeligowska, Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska].
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 1999.
Opis fizyczny: 32 s., [9] s. tabl. kolor. : il. ; 30 cm.
Temat: Wojtkiewicz Witold 1879-1908 - wystawy
Temat: Muzeum Śląskie Katowice - wystawy - 1999
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 19-20 w
Temat: Rysunek polski - wystawy - 19-20 w
Temat: Symbolizm - sztuka - wystawy - Polska
Hasło dodatkowe: Krzysztofowicz-Kozakowska, Stefania (1939- ).
Hasło dodatkowe: Niedoba, Barbara (1938- ).
Hasło dodatkowe: Szeligowska-Farquhar, Joanna.
ISBN: 83-87455-75-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 10356 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Rudolf Riedel : Pieta śląska : katalog wystawy : Muzeum Śląskie, Katowice, czerwiec - sierpień 2003 / [aut. tekstów Maria Fiderkiewicz, Krystyna Kaczko ; red. katalogu Barbara Niedoba ; tł. Adam Marcinkowski (jęz. niem.), Jarosław Racięski (jęz. ang.).
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 2003.
Opis fizyczny: [36] s. : il. ; 30 cm.
Uwaga: Aut. podpis. pod tekstem.
Uwaga: Tekst równol. pol., niem. Summ.
Temat: Riedel Rudolf 1941- - wystawy
Temat: Muzeum Śląskie Katowice - wystawy - 2003
Temat: Grafika polska - wystawy - od 1944 r
Hasło dodatkowe: Kaczko, Krystyna.
Hasło dodatkowe: Marcinkowski, Adam (język niemiecki).
Hasło dodatkowe: Niedoba, Barbara (1938- ).
Hasło dodatkowe: Racięski, Jarosław.
ISBN: 83-87455-87-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 12825 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Halina Lerman : malarstwo : katalog wystawy - Muzeum Śląskie w Katowicach, grudzień 1999 / [red. Barbara Niedoba ; tekst Jadwiga Bednarska, Maciej M. Szczawiński ; tł. w jęz. niem. Anna Offenborn].
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 1999.
Opis fizyczny: 11, [1] s., [29] s. tabl. kolor. ; 30 cm + Spis prac eksponowanych na wystawie : [1] k.
Uwaga: Tekst także w jęz. niem.
Temat: Lerman Halina 1928-2013 - wystawy
Temat: Muzeum Śląskie Katowice - wystawy - 1999
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1989 r
Hasło dodatkowe: Bednarska, Jadwiga (1934- ).
Hasło dodatkowe: Niedoba, Barbara (1938- ).
Hasło dodatkowe: Offenborn, Anna.
Hasło dodatkowe: Szczawiński, Maciej Michał (1954- ).
ISBN: 83-87455-01-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 10601 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again