Form of Work
Książki
(29)
Czasopisma
(6)
Status
available
(23)
only on-site
(3)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Magazyn
(26)
Księgozbiór podręczny
(3)
Author
Florjanowicz Paulina
(3)
Sadowska-Mazur Katarzyna
(3)
Siwek Andrzej (historia sztuki)
(3)
Włodarczyk Julia
(3)
Berezowski Piotr
(2)
Błaszczyk Iwona
(2)
Gawlicki Marcin (1951- )
(2)
Jamski Piotr (1972- )
(2)
Lenart Mirosław
(2)
Piotrowska Katarzyna (architektura krajobrazu)
(2)
Wawrzyńczuk Anna
(2)
Ackermann Felix. "Grusse aus Wronke". Zakład Karny we Wronkach jako miastotwórcza infrastruktura państwowa
(1)
Adamczyk Anna
(1)
Baranowa Anna (1959- ). Strażniczka skarbu. Portret nie tylko heroiczny
(1)
Barga-Więcławska Jadwiga
(1)
Bartnik Piotr. Kapłan jako opiekun obiektu zabytkowego w Bieszczadach w obliczu zmian zachodzących w Kościele i państwie po roku 1945
(1)
Barwik Monika. Zagrożenia zabytków w muzeach techniki
(1)
Baziak Jolanta (1956- )
(1)
Bałus Wojciech (1961- )
(1)
Beiersdorf Zbigniew (1941- )
(1)
Bieńkowski Andrzej (1946- )
(1)
Blizińska Beata
(1)
Bogacz Dariusz
(1)
Bogdańska Anna
(1)
Borowik Aneta. Od stylu zakopiańskiego do awangardy - drewniana architektura Katowic w okresie międzywojennym
(1)
Bończuk-Dawidziuk Urszula. Dziedzictwo rozproszone. Formy i środki prezentacji dawnych kolekcji uniwersyteckich na przykładzie Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego
(1)
Bron Michał (1949- )
(1)
Brudnicki Jacek
(1)
Brzezicki Sławomir
(1)
Bukowczan Jolanta
(1)
Bursiewicz Natalia. Od średniowiecznego placu targowego do dziewiętnastowiecznego placu reprezentacyjnego. Refleksje wokół przemian architektoniczno-przestrzennych placu Matejki w Krakowie
(1)
Bąbiak Grzegorz Paweł. Pogrzeby patriotyczne w przestrzeni Warszawy w XIX wieku
(1)
Chabiera Aleksandra
(1)
Charkot Józef
(1)
Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Kolekcje militariów na zamku w Malborku od Josepha Theodora Blella do Lecha Kobylińskiego 1882-2012
(1)
Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. "Leluja w czerpaku" czyli witraże zakopieńskiej fary w skrzyniach zamknięte
(1)
Cześnik Lesław. Materia - Twórca - Muzeum
(1)
Czuba Mariusz (1969-)
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- )
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Cmentarz Ewangelicki w Wilnie i nagrobki przeniesione na Rossę
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Cmentarz na Rossie w XIX w. - jego najstarsze dzieje kaplice i nagrobki
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- )
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki a ochrona zabytków w ostatnim półwieczu
(1)
Derkowska-Kostkowska Bogna. Kształtowanie struktury urbanistyczno-architektonicznej Bydgoszczy w czasach zaboru pruskiego i jej sfery reprezentacyjne
(1)
Dobosz Piotr (1961- )
(1)
Dremaite Grazina (1936- ). Rossa - wspólne litewsko-polskie narodowe dziedzictwo
(1)
Drąg Damian
(1)
Dyba Olga (1956- )
(1)
Dziuba Michał. Ochrona muzeów techniki za granicą
(1)
Dziurawiec Zofia
(1)
Dąbrowski Jacek
(1)
Długozima Anna. Szata roślinna i kompozycja cmentarza Na Rossie - cmentarz jako ogród
(1)
Ekielska-Mardal Anna
(1)
Eysymontt Krzysztof (1928-2018)
(1)
Eysymontt Rafał (1959- )
(1)
Falski Maciej (1977- ). Uniwersalne i lokalne aspekty obiektów reprezentacyjnych w przestrzeni miast habsburskich. Dwa przypadki z Zagrzebia i Osijeku
(1)
Feliński Andrzej Wojciech. Praktyka działań edukacyjnych w muzeach techniki
(1)
Fijałkowski Wojciech (1927-2014)
(1)
Furmanik Barbara
(1)
Gaczoł Andrzej
(1)
Gajowiak Renata
(1)
Gamble Barry
(1)
Gaweł Łukasz. W świecie Tildena
(1)
Gawroński Wojciech (1950- )
(1)
Gałecka Marzena. Ulica Krakowskie Przedmieście w gubernialnym mieście Lublinie
(1)
Girininkiene Vida (1946- ). Wileńska Rossa. Na styku kultur
(1)
Godyń Maria. Maniowy. Pejzaż zachowany w pamięci z protestem w tle
(1)
Godłowski Jan. Ochrona kopalń-muzeów na przykładzie Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
(1)
Grabski Marek. Muzea na (nie)wolnym powietrzu. O skansenach które nie powstały
(1)
Grajewski Grzegorz
(1)
Gronek Agnieszka
(1)
Gronek Agnieszka. Prace kręgu "Mistrza Deesis z Bartnego". Charakterystyka stylu
(1)
Grzeszczuk-Brendel Hanna. Przestrzeń publiczna - przestrzeń obywatelska. Dwugłos dawnego placu i alei Wilhelmowskich w Poznaniu w XIX i XX wieku
(1)
Guranowska-Gruszecka Krystyna
(1)
Gutowska Magdalena (historia sztuki)
(1)
Gutowski Bartłomiej (1973- )
(1)
Gutowski Bartłomiej (1973- ). Dwudziestowieczne dzieje i sztuka cmentarza Na Rossie
(1)
Guttmejer Karol
(1)
Górzyński Makary (1988- ). Papierowa metropolia? Projekty regulacyjne dla Warszawy na przełomie XIX i XX wieku: rekonesans badawczy
(1)
Głowacz Aleksandra. Smak rzeczy pięknych - edukacja estetyczna w muzeum
(1)
Głuszko Marek
(1)
Hanaka Anna
(1)
Haykowska Milena
(1)
Haykowski Michał (1939-2015)
(1)
Hennig Władysław. Okruchy wspomień z Jerzym Turem i Barbarą Tondos w tle. (Pół wieku przyjaźni i twórczej współpracy)
(1)
Herkt Monika. Pozytywnie zapatrzeni w dziedzictwo
(1)
Holc Jerzy. Namioty tureckie na Wawelu - dylematy konserwacji i wyzwania ekspozycyjne
(1)
Iżykowska Małgorzata
(1)
Jagiellak Anna
(1)
Jagielska Elżbieta (historia sztuki)
(1)
Jakubowski Tomasz. Ikonografia cmentarza Na Rossie - grafiki i fotografie do 1939 r
(1)
Janczykowski Jan (1953- ). Zamek Ligęzów i Lubomirskich w Rzeszowie
(1)
Jankowska Małgorzata (1971- ). Lis w muzeum. Widzieć i odczuwać czyli co jeszcze może się wydarzyć w muzealnej przestrzeni
(1)
Janowski Maciej (architektura). Naród wyobrażony w przestrzeni miejskiej. Przypadek Budapesztu
(1)
Jarzewicz Jarosław (1959- )
(1)
Jedlińska Eleonora (1954- ). Israel Museum Jerusalem - metodologia i metodyka tworzenia kolekcji dzieł sztuki
(1)
Jedynak Artur (archeologia)
(1)
Jucha Zbigniew. Wyburzyć czy zachować. Historyk sztuki i konserwator a sprawa cerkwi w województwie rzeszowskim a latach 1972-1974
(1)
Kaczmarek Agnieszka (kulturoznawstwo). Opowieść i interpretacja
(1)
Kania Joanna (historia sztuki)
(1)
Year
2010 - 2019
(30)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
1970 - 1979
(1)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(32)
Latin
(2)
English
(1)
Subject
Ochrona zabytków
(14)
Sztuka
(5)
Konserwatorstwo
(4)
Kultura
(4)
Polacy za granicą
(4)
Architektura
(3)
Konserwatorzy zabytków
(3)
Architektura polska
(2)
Folklor
(2)
Korporacje studenckie
(2)
Muzealnictwo
(2)
Obrzędy ludowe
(2)
Obyczaje ludowe
(2)
Religijność ludowa
(2)
Rzemiosło ludowe
(2)
Studenci
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Sztuka ludowa polska
(2)
Università degli studi di Padova
(2)
Zbiory muzealne
(2)
Antykwarstwo
(1)
Architektura europejska
(1)
Architektura sakralna
(1)
Budownictwo drewniane
(1)
Budownictwo miejskie
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Bukowski, Henryk
(1)
Cerkwie
(1)
Cmentarz na Rossie (Wilno)
(1)
Cmentarze
(1)
Epigrafika
(1)
Epitafia polskie (szt.plast.)
(1)
Górnictwo
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Konkursy
(1)
Konserwatorstwo europejskie
(1)
Kopalnie
(1)
Lekcje muzealne
(1)
Malarstwo monumentalne
(1)
Malarstwo monumentalne polskie
(1)
Miasta
(1)
Muzea techniki
(1)
Napisy nagrobne
(1)
Narodowy Instytut Dziedzictwa
(1)
Ochrona przyrody
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polnisches Nationalmuseum (Rapperswil)
(1)
Polonica
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(1)
Rejestr zabytków
(1)
Stronczyński, Kazimierz
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Sztuka sepulkralna
(1)
Tilden, Freeman
(1)
Tondos, Barbara
(1)
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości
(1)
Tur, Jerzy
(1)
Urbanistyka
(1)
Wystawiennictwo
(1)
Zespoły historyczne miast
(1)
Subject: work
Opis starożytnych pomników Królestwa
(1)
Subject: time
1901-
(7)
1801-
(6)
1701-
(5)
2001-0
(4)
1501-
(2)
Subject: place
Padwa
(2)
Augustów (okręg)
(1)
Galicja
(1)
Lipawa (Łotwa)
(1)
Lublin (okręg)
(1)
Małopolska
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Podkarpacie Wschodnie
(1)
Polska
(1)
Wilno
(1)
Zabór pruski
(1)
Zabór rosyjski
(1)
Genre/Form
Informatory
(3)
Katalogi zabytków
(3)
Materiały konferencyjne
(3)
Źródła historyczne
(3)
Czasopisma o sztuce polskie
(2)
Faksymile
(2)
Albumy
(1)
Biografie
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Sprawozdania
(1)
Szkice literackie amerykańskie
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
37 results Filter
Book
In basket
Tytuł: Niematerialne dziedzictwo kulturowe.
Wariant tytułu: NDK
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2013].
Opis fizyczny: 86, [16] s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Uwaga: Opis wg okł.
Uwaga: Na okł. i s. tyt.: Intangible Cultural Heritage.
Temat: Ochrona zabytków
Temat: Pluralizm społeczny
Hasło dodatkowe: Narodowy Instytut Dziedzictwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 21000 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017 / [oprac. Jacek Dąbrowski].
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2014.
Opis fizyczny: 108 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Dod. spec. do czasopisma Ochrona Zabytków.
Temat: Ochrona zabytków - Polska - od 2001 r
Hasło dodatkowe: Dąbrowski, Jacek.
Hasło dodatkowe: Narodowy Instytut Dziedzictwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 20999 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Piotrowska Joanna (1975- )
Tytuł: Zabytek Zadbany A.D. 2016 / [tekst: Joanna Piotrowska].
Wariant tytułu: Zabytek Zadbany Anno Domini 2016
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016.
Opis fizyczny: 127 s. : il. kolor. ; 27 cm.
Temat: Architektura polska - ochrona i konserwacja
Temat: Konkursy - Polska - 21 w
Temat: Konserwatorstwo - Polska - 21 w
Temat: Ochrona zabytków - Polska - 21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Gatunek, rodzaj, forma: Informatory
Hasło dodatkowe: Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISBN: 978-83-63260-70-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 22488 (1 egz.)
Authority data
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Polonika Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą ; Polonika ; Instytut Polonika
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą "Polonika" powstał w 2017 jako państwowa instytucja kultury. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim.
No cover
Book
In basket
Tytuł: Polski słownik biograficzny konserwatorów zabytków. Z. 4 / pod red. Iwony Błaszczyk [i in. ; aut. biogramów Anna Adamczyk i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2011.
Opis fizyczny: 186 s. : err. ; 24 cm.
Uwaga: Błędna kolejność s. 47-48.
Uwaga: Bibliogr. przy biogramach. Indeks.
Temat: Konserwatorzy zabytków - biografie - Polska - 18-20 w. - słownik
Hasło dodatkowe: Adamczyk, Anna.
Hasło dodatkowe: Błaszczyk, Iwona.
Hasło dodatkowe: Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISBN: 978-83-931656-7-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (H 7.071.3:929-052](438)) sygn. II 24118/4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kozioł Anna (dziedzictwo kulturowe)
Tytuł: Społeczno-gospodarcze oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : raport z badań społecznych / [zespół aut. Anna Kozioł, Małgorzata Trelka, Paulina Florjanowicz].
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2013.
Opis fizyczny: 96 s. : il. (gł. kolor.) ; 27 cm.
Uwaga: Bibliogr., netogr. s. 93-96.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Kultura - a gospodarka - Polska - od 2001 r
Temat: Polska - kultura - socjologia - od 2001 r
Hasło dodatkowe: Trelka, Małgorzata.
Hasło dodatkowe: Florjanowicz, Paulina.
Hasło dodatkowe: Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISBN: 978-83-63260-18-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 20634 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Sprawozdanie krajowe z weryfikacji rejestru zabytków nieruchomych, prowadzonej przez Oddziały Terenowe NID : lata 2009-2010 / [opracowanie redakcyjne Agata Kłoczko, Ewa Popławska-Bukało].
Wariant tytułu: Kurier Konserwatorski Nr 12 (2012)
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2012.
Opis fizyczny: 73 s. : il. ; 27 cm.
Uwaga: T. monogr.: Kurier Konserwatorski. Nr 12 (2012).
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Rejestr zabytków - Polska
Hasło dodatkowe: Kłoczko, Agata.
Hasło dodatkowe: Popławska-Bukało, Ewa.
Hasło dodatkowe: Narodowy Instytut Dziedzictwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. III 1962/12
No cover
Book
In basket
Autor: Skaldowski Bartosz
Tytuł: System ochrony zabytków w wybranych krajach europejskich / Bartosz Skaldowski, Aleksandra Chabiera, Adam Lisiecki.
Wariant tytułu: Kurier Konserwatorski
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2012.
Opis fizyczny: 33 s. ; 27 cm.
Uwaga: T. czasopisma: Kurier Konserwatorski. Nr 11 (2012).
Temat: Konserwatorstwo europejskie - teoria - 21 w
Temat: Ochrona zabytków - teoria - Europa - 21 w
Hasło dodatkowe: Chabiera, Aleksandra.
Hasło dodatkowe: Lisiecki, Adam.
Hasło dodatkowe: Narodowy Instytut Dziedzictwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Czas. III 1964/11 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Tytuł: Raport Roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa / [opracowanie redakcyjne Paulina Florjanowicz, Dariusz Bogacz].
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2012]-.
Opis fizyczny: 25 cm.
Częstotliwość: Rocz.
Uwaga: Opis na podstawie zasobu Biblioteki Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
Uwaga: Każdy rocznik z własnym ISBN.
Uwaga: Od 2013: opracowanie Wioletta Łabuda-Iwaniak.
Temat: Narodowy Instytut Dziedzictwa - czasopisma
Temat: Ochrona zabytków - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Sprawozdania
Hasło dodatkowe: Bogacz, Dariusz.
Hasło dodatkowe: Florjanowicz, Paulina.
Hasło dodatkowe: Łabuda-Iwaniak, Wioletta.
Hasło dodatkowe: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II 2746
2015 [2015]
Book
In basket
Autor: Głuszko Marek
Tytuł: Polacy w Lipawie : historia znana, nieznana, zapomniana = Poli Liepājā : zināmā, nezināmā, aizmirstā vēsture / Marek Głuszko.
Wariant tytułu: Poli Liepājā
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, cop. 2018.
Opis fizyczny: 461, [3] s. : il. kolor. ; 27 cm.
Uwaga: Na wyklejkach kolor. mapa miasta Lipawa.
Uwaga: Nazwa aut. na obwol.
Uwaga: Bibliogr. s. 411-413. Indeks. Słownik biograficzny.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i łotewskim.
Temat: Polacy za granicą - Łotwa - 18-20 w
Temat: Lipawa (Łotwa) - historia - 18-20 w
Hasło dodatkowe: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
ISBN: 978-83-66172-04-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 24281 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: [Album Polonicum 1592-1745 : metryka nacji polskiej w Padwie : edycja fototypiczna = Registri di immatricolazione della nazione polacca a Padova : edizione fototipica = Metrica of the Polish nation in Padua : the phototypic edition. T. 1, cz. 2].
Wariant tytułu: Metrica of the Polish nation in Padua
Wariant tytułu: Metryka nacji polskiej w Padwie
Wariant tytułu: Registri di immatricolazione della nazione polacca a Padova
Adres wydawniczy: [Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, 2018].
Opis fizyczny: [260] s. : il. kolor. ; 31 cm.
Seria: Natio Polona
Uwaga: Opis na podstawie t. 1, cz. 1. Tekst główny w formie faksymiliów. W komplecie z: Album Polonicum 1592-1745 : metryka nacji polskiej w Padwie : edycja fototypiczna = registri di immatricolazione della nazione polacca a Padova : edizione fototipica = metrica of the Polish nation in Padua : the phototypic edition. [T. 1, cz. 1]. Całość w etui.
Uwaga: Tekst w jęz. łacińskim.
Temat: Università degli studi di Padova
Temat: Korporacje studenckie - Włochy - 16-18 w
Temat: Polacy za granicą - 16-18 w
Temat: Studenci - Włochy - 16-18 w
Temat: Szkolnictwo wyższe - Włochy - 16-18 w
Temat: Padwa - szkolnictwo wyższe - 16-18 w
Gatunek, rodzaj, forma: Faksymile
Gatunek, rodzaj, forma: Źródła historyczne
Hasło dodatkowe: Lenart, Mirosław.
Hasło dodatkowe: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 24300/2 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Sadowska-Mazur Katarzyna
Tytuł: Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego / [opracowanie Katarzyna Sadowska-Mazur, Julia Włodarczyk ; opracowanie graficzne Piotr Berezowski].
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017.
Opis fizyczny: [60] s. : il. kolor. ; 20 cm.
Uwaga: Tyt. wg okł.
Uwaga: Okł. wliczona w paginację.
Temat: Folklor - Polska
Temat: Kultura - zabytki - Polska
Temat: Obrzędy ludowe - Polska
Temat: Obyczaje ludowe - Polska
Temat: Religijność ludowa - Polska
Temat: Rzemiosło ludowe - Polska
Temat: Sztuka ludowa polska
Gatunek, rodzaj, forma: Informatory
Hasło dodatkowe: Włodarczyk, Julia.
Hasło dodatkowe: Berezowski, Piotr.
Hasło dodatkowe: Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISBN: 978-83-63260-66-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 10192 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
Tytuł: Kurier Konserwatorski / [Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków ; red. nacz. Marcin Gawlicki].
Adres wydawniczy: Warszawa : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2008-.
Opis fizyczny: 27 cm.
Częstotliwość: Kwart.
Uwaga: Równol. nazwa inst. sprawczej: National Heritage Board of Poland.
Uwaga: Od Nr 9 (2010) red. nacz. Paulina Florjanowicz.
Uwaga: Od Nr 10 (2011) wyd.: Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Uwaga: Od Nr 13 (2016): red. nacz. Elżbieta Jagielska.
Uwaga: Od Nr 10 (2011): Narodowy Instytut Dziedzictwa = National Heritage Board of Poland.
Uwaga: Nawiązuje do czas.: Kuryer Konserwatorski = ISSN 1425-3437 ukazującego się w latach 1990-1995.
Temat: Konserwatorstwo - czasopisma
Hasło dodatkowe: Gawlicki, Marcin (1951- ).
Hasło dodatkowe: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
Hasło dodatkowe: Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISSN: 1899-9913
Wersja elektroniczna: https://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Wydawnictwa/wydanie.php?ID=371
Zawartość zasobu KR 239 Czas. III 1964
Nr 12 (2012) [Nr 12 (2012)]
Nr 13 (2016) [Nr 13 (2016)]
Nr 14 (2017) [Nr 14 (2017)]
Nr 15-16 (2018) [Nr 15-16 (2018)]
No cover
Journal
In basket
Tytuł: Spotkania z Zabytkami / [Krzysztof Nowiński red. nacz.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 1977-.
Uwaga: Od [R.] wyd.: Fundacja Hereditas.
Uwaga: Od [R.] współwyd.: Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Uwaga: Od [R.] red.: Wojciech Przybyszewski.
Hasło dodatkowe: Nowiński, Krzysztof (1938-2007).
Hasło dodatkowe: Przybyszewski, Wojciech (1950- ).
Hasło dodatkowe: Fundacja Hereditas
Hasło dodatkowe: Narodowy Instytut Dziedzictwa
Zawartość zasobu KR 239 Czas. III 896
R. 36 (2012), [nr] 1-12(299-310), nr specj. [R. 36 (2012), [nr] 1-12(299-310), nr specj.]
[R.] 37 (2013), [nr] 1-12(311-322) [[R.] 37 (2013), [nr] 1-12(311-322)]
[R.] 38 (2014), [nr] 1-12(323-334) [[R.] 38 (2014), [nr] 1-12(323-334)]
[R.] 39 (2015), [nr] 1-12(335-346) [[R.] 39 (2015), nr 1-12(335-346)]
[R.] 40 (2016), nr 1-12(347-358) [[R.] 40 (2016), nr 1-12(347-358)]
[R.] 41 (2017), nr 1-12(359-370) [[R.] 41 (2017), nr 1-12(359-370)]
[R.] 42 (2018), nr 1-12(371-382) [[R.] 42 (2018), nr 1-12(371-382)]
[R.] 43 (2019), nr 1-12(383-394) [[R.] 43 (2019), nr 1-12(383-394)]
[R.] 44 (2020), nr 1-4, 7-8(385-398, 401-402) [[R.] 44 (2020), nr 1-4, 7-8(385-398, 401-402)]
Book
In basket
Autor: Sadowska-Mazur Katarzyna
Tytuł: National list of intangible cultural heritage of Poland / [edited by Katarzyna Sadowska-Mazur, Amudena Rutkowska, Julia Włodarczyk ; graphic design Piotr Berezowski].
Wariant tytułu: Tyt. oryg.: Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego
Wydanie: 2nd ed.
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2018.
Opis fizyczny: 57, [3] s. : il. kolor. ; 20 cm.
Uwaga: Tyt. wg okł.
Uwaga: Okł. wliczona w paginację.
Temat: Folklor - Polska
Temat: Kultura - zabytki - Polska
Temat: Obrzędy ludowe - Polska
Temat: Obyczaje ludowe - Polska
Temat: Religijność ludowa - Polska
Temat: Rzemiosło ludowe - Polska
Temat: Sztuka ludowa polska
Gatunek, rodzaj, forma: Informatory
Hasło dodatkowe: Rutkowska, Amudena.
Hasło dodatkowe: Włodarczyk, Julia.
Hasło dodatkowe: Berezowski, Piotr.
Hasło dodatkowe: Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISBN: 978-83-63260-67-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 10193 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Polskie dziedzictwo kulturowe u progu niepodległości : wokół Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości / pod red. Ewy Manikowksiej i Piotra Jamskiego.
Adres wydawniczy: Warszawa : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego : Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki, 2010.
Opis fizyczny: 415 s. : il. ; 29 cm.
Uwaga: Indeksy.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości - historia
Temat: Ochrona zabytków - organizacje - Polska - 20 w
Hasło dodatkowe: Jamski, Piotr (1972- ).
Hasło dodatkowe: Manikowska, Ewa.
Hasło dodatkowe: Polska. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Departament Dziedzictwa Kulturowego
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki
ISBN: 978-83-89101-90-7 (IS PAN)
ISBN: 978-83-929227-2-8 (MKDiN)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 17356 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: 100 pomników historii / [zespół redakcyjny Elżbieta Jagielska, Mariusz Czuba, Anna Hanaka, Anna Wawrzyńczuk].
Wariant tytułu: Sto pomników historii
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2018.
Opis fizyczny: 411 s. : il. kolor. ; 31 cm.
Uwaga: Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022.
Temat: Architektura - zabytki - Polska
Temat: Ochrona zabytków - Polska - od 1989 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi zabytków
Hasło dodatkowe: Czuba, Mariusz (1969-).
Hasło dodatkowe: Hanaka, Anna.
Hasło dodatkowe: Jagielska, Elżbieta (historia sztuki).
Hasło dodatkowe: Wawrzyńczuk, Anna.
Hasło dodatkowe: Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISBN: 978-83-66160-17-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 24135 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Zabytki sztuki w Polsce : Małopolska / [opieka naukowa: Wojciech Bałus i Dietmar Popp ; redakcja merytoryczna: Sławomir Brzezicki i Joanna Wolańska ; współpraca: Adam Organisty i Birte Pusback].
Wariant tytułu: Małopolska
Wariant tytułu: Tyt. wersji niem.: Kleinpolen
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016.
Opis fizyczny: XVIII, 1686, [3] s., 31 s. map : il., err. ; 19 cm.
Uwaga: Publikacja ukazuje się w wersji niemieckojęzycznej jako "Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen. Kleinpolen", wydawnictwo Deutscher Kunstverlag.
Uwaga: Na wyklejkach mapy.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Współfinansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ; Hermann Reemtsma Stiftung.
Temat: Małopolska - zabytki
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi zabytków
Hasło dodatkowe: Bałus, Wojciech (1961- ).
Hasło dodatkowe: Popp, Dietmar (1963- ).
Hasło dodatkowe: Brzezicki, Sławomir.
Hasło dodatkowe: Wolańska, Joanna.
Hasło dodatkowe: Organisty, Adam (1973- ).
Hasło dodatkowe: Pusback, Birte (1972- ).
Hasło dodatkowe: Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISBN: 978-83-63260-72-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. sygn. I 10036 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Polichromie i sgraffita na fasadach ośrodków staromiejskich odbudowanych po 1945 r. : kreacja i konserwacja : materiały Krajowej Konferencji z okazji 35-lecia wpisu Starego Miasta w Warszawie na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, Warszawa, 24-25.09.2015 r. / [red. nauk. Anna Jagiellak, Paulina Świątek ; aut. Joanna Kania i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Miasto Stołeczne Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2015.
Opis fizyczny: 282 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 257-270.
Uwaga: Streszcz. ang. przy pracach.
Temat: Malarstwo monumentalne - ochrona i konserwacja - Polska - od 1944 r
Temat: Malarstwo monumentalne polskie
Temat: Zespoły historyczne miast - odbudowa - Polska - od 1944 r
Temat: Zespoły historyczne miast - ochrona i konserwacja - Polska - od 1944 r
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Jagiellak, Anna.
Hasło dodatkowe: Świątek, Paulina (historia szuki).
Hasło dodatkowe: Kania, Joanna (historia sztuki).
Hasło dodatkowe: Warszawa (Polska). Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Hasło dodatkowe: Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISBN: 978-83-63269-29-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 21327 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Haykowski Michał (1939-2015)
Tytuł: Henryk Bukowski : imię żyje nadal / Michał Haykowski ; [redakcja merytoryczna: Michał Bron Jr. ; tłumaczenie fragmentów z języka szwedzkiego: Milena Haykowska ; wybór materiału ilustracyjnego: Anna Ekielska].
Wariant tytułu: Imię żyje nadal
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, 2019.
Opis fizyczny: 498, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Tablica genealogiczna H. Bukowskiego na wykl. okł. tylnej.
Uwaga: Tekst częśc. tł. z jęz. szwedzkiego.
Temat: Bukowski Henryk (1839-1900) - biografia
Temat: Polnisches Nationalmuseum (Rapperswil) - 19 w
Temat: Antykwarstwo - Szwecja - 19 w
Temat: Polacy za granicą - Szwecja - 19 w
Temat: Polonica - zbiory - Szwajcaria - 19 w
Temat: Sztuka - handel - Szwecja - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Bron, Michał (1949- ).
Hasło dodatkowe: Ekielska-Mardal, Anna.
Hasło dodatkowe: Haykowska, Milena.
Hasło dodatkowe: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA
ISBN: 978-83-6617218-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 33818 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again