Forma i typ
Książki
(49)
Czasopisma
(1)
Dostępność
dostępne
(54)
tylko na miejscu
(2)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(50)
Księgozbiór podręczny
(2)
Dział
(5)
Autor
Jurkiewicz-Zejdowska Alina
(8)
Pindor Anastazja
(7)
Skotnicki Mariusz (1963- )
(7)
Stefańska Zofia (1900-1983)
(6)
Czerny Jerzy
(5)
Matuszewski Roman (1949- )
(5)
Wasilewska Ewa (historia)
(5)
Wawer Zbigniew (1956-2022)
(5)
Gembarzewski Bronisław (1872-1941)
(4)
Krajewski Wojciech (1964- )
(4)
Mackiewicz Michał (1976- )
(4)
Prokopczuk-Runowska Izabela (1958- )
(4)
Wesołowski Janusz (historia)
(4)
Wielecki Henryk (1934-2000)
(4)
Kondracki Tadeusz (1956- )
(3)
Żurkowski Paweł. Wstęp
(3)
Borkowski Wojciech (1960- )
(2)
Buława Adam (1971- )
(2)
Czerwiński Aleksander (1924-2012)
(2)
Macyszyn Jacek (1949- )
(2)
Ochman Marcin
(2)
Prokopczuk-Runowska Izabela (1958- ). Od autorki
(2)
Pych Jarosław
(2)
Zieleniewska-Kasprzycka Marzenna
(2)
Abramowicz Agata. Gdynia – dzieło otwarte. Jak budowaliśmy nową wystawę stałą w Muzeum Miasta Gdyni
(1)
Andrysiak Joanna. Przedstawić fakty czy przybliżyć doświadczenie? Strategie przedstawienia zbrodni wojennych i cierpienia na wystawach historycznych
(1)
Barciak Antoni (1947- ). Rodzina i gospodarstwo chłopskie w Chorzowie i w Dębie do początków XVII w. w świetle ksiąg sądowych
(1)
Benda Jan. O grenadierach i czapkach grenadierskich
(1)
Białokur Marek (1974- ). Lwów w metryce - Kijów we wspomnieniach - Polska w sercu. Historia malarze Włodzimierza Bartoszewicza (1899-1983) i jego peregrynacji
(1)
Białokur Marek (1974- ). Pierwsza z trzech śląskich insurekcji we współczesnej narracji podręcznikowej. Casus opracowań dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
(1)
Bielawska-Puchalska Anna. Muzeum Pamięci Sybiru w zrewitalizowanych przestrzeniach przedwojennego magazynu wojskowego przy ul. Węglowej w Białymstoku
(1)
Bielecka Monika
(1)
Bocheński Zbigniew (1901-1976). Bechter z roku 1580 i jego pochodzenie na tle typologiczno-porównawczym
(1)
Bocheński Zbigniew (1901-1976). Nowe materiały do barwy wojsk Księstwa Warszawskiego
(1)
Bocheński Zbigniew (1901-1976). Opis Rolki Sztokholmskiej
(1)
Bocheński Zbigniew (1901-1976). Uwagi o polskim mundurze generalskim okresu Legionów i Księstwa Warszawskiego (1797-1814)
(1)
Bogdanowski Janusz (1929-2003). Dawna Twierdza Kraków
(1)
Bojarczuk Sergiusz. Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego - droga do poznania siebie
(1)
Bryłka-Jesionek Agata
(1)
Bryłka-Jesionek Agata. Chronostych w przestrzeni publicznej jako przejaw kultury umysłowej na górnośląskim pograniczu diecezji wrocławskiej krakowskiej i ołomunieckiej
(1)
Budziszewski Janusz (1955- ). Neolityczny krąg kultowy w Bodzowie koło Bytomia Odrzańskiego
(1)
Bukowska Aleksandra
(1)
Bębnik Grzegorz (1970- ). Górnoślązacy w afrykańskich wojskach kolonialnych Cesarstwa Niemieckiego podczas I wojny światowej
(1)
Cabalska Maria (1919-2000). Średniowieczne militaria Polski Południowej w świetle badań metaloznawczych
(1)
Chodyński Antoni Romuald (1945- ). Nieznana zbrojownia Zygmunta A. Działowskiego (1843-1878) z Mgowa w ziemi chełmińskiej (oraz inne obiekty kolekcjonerskie rzemiosła metalowego)
(1)
Ciborowska Lidia. Z Piątnicy pod Kilimandżaro
(1)
Cieśliński Marek (1968- ). Cinema
(1)
Cieśliński Marek (1968- ). Kino
(1)
Ciszek Krystyna
(1)
Czaplińska Beata. Współpraca Muzeum Archeologiczno-Historycznego z Litwą
(1)
Czapliński Marek (1940- ). Stan badań nad tematem Śląsk a I wojna światowa i perspektywy nowej historiografii
(1)
Czapska Monika. Kopie kompozycji retabulum ołtarzowego Hansa Memlinga z kościoła NMP w Gdańsku. Wokół problematyki dawnych zbiorów malborskich z zakresu malarstwa
(1)
Czarnowska Joanna (numizmatyka)
(1)
Droń Maciej (1968- ). Rozbark w zbiorach ikonograficznych Działu Historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
(1)
Duźniak Michał. Hudebni kultura
(1)
Duźniak Michał. Kultura muzyczna
(1)
Duźniak Michał. Music culture
(1)
Duźniak Michał. Musikkultur
(1)
Dzienis-Todorczuk Magdalena. Pośród obcych
(1)
Dziewulski Michał (1978- ). Dział militariów Muzeum Narodowego w Krakowie
(1)
Dąbrowski Piotr (nauki wojskowe)
(1)
Fryś Andrzej. Major Rudol Fryszkowski (1889-1953)
(1)
Fuiński Zbigniew (1929-2012). Garnitur zbroi
(1)
Fuiński Zbigniew (1929-2012). Napierśnik zbroi tzw. maksymiliańskiej ze zbiorów prywatnych w Krakowie
(1)
Gawroński Arkadiusz. Źródła do dziejów Sybiraków w zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku
(1)
Gawryś Zofia
(1)
Grabowska Irena (1919-2004). Trzy okazy renesansowej broni myśliwskiej z dekoracją trawioną
(1)
Grabowska Irena (1919-2004). Zestawienie prac z zakresu dawnej broni i barwy oraz architektury obronnej opublikowanych przez Zbigniewa Bocheńskiego
(1)
Grabowska Irena (1919-2004). Ładownica z herbem Sas w Muzeum Świętokrzyskim w Kielcach (ze studiów nad sarmacko-wojskowym oporządzeniem XVIII wieku)
(1)
Greiner Piotr. Archival sources
(1)
Greiner Piotr. Archivni prameny
(1)
Greiner Piotr. Archivquellen
(1)
Greiner Piotr. Źródła archiwalne
(1)
Gretzyngier Robert
(1)
Grodzicka Maria ( -1979). Bombarda z zamku w Kurzętniku
(1)
Grottger Artur (1837-1867)
(1)
Grudniewski Jakub. Die Presse 1922-1939
(1)
Grudniewski Jakub. Prasa w latach 1922-1939
(1)
Grudniewski Jakub. Rejencja opolska podczas I wojny światowej w świetle zarządzeń administracyjnych
(1)
Grudniewski Jakub. The press in the years 1922-1939
(1)
Grudniewski Jakub. Tisk v letech 1922-1939
(1)
Guzik Barbara (1939- )
(1)
Guzik Barbara (1939- ). Wstęp
(1)
Głazek Dorota. Architecture
(1)
Głazek Dorota. Architektur
(1)
Głazek Dorota. Architektura
(1)
Głowacki Albin (1949- )
(1)
Głowacki Albin (1949- ). O potrzebie planowania i skoordynowania badań nad losami polskich zesłańców w ZSRR w latach 1940-1946 i prac nad ich upamiętnieniem
(1)
Hass Waldemar. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie - geneza pytania konteksty
(1)
Herrmann Roman. Education and educational system
(1)
Herrmann Roman. Schulbildung und Ausbildung
(1)
Herrmann Roman. Skolstvi a osveta
(1)
Herrmann Roman. Szkolnictwo i oświata
(1)
Hubicki Krzysztof R
(1)
Idzior Anna. Współczesna pamięć o Sybirze w świetle prasy polskiej z lat 2008-2013
(1)
Iskrzycki Tadeusz. Mundury formacji polskich na Węgrzech w latach 1848/49
(1)
Janczykowski Jan (1953- ). Fortyfikacje Krakowa
(1)
Jeske Maciej (1940- ). Angielska szabla lekkiej kawalerii wz. 1796 i jej pruskie pochodne
(1)
Jeziorowski Tadeusz (1944- ). Początki polskiego munduru generalskiego
(1)
Jeziorowski Tadeusz (1944- ). Wielkopolski Krzyż Powstańczy
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(6)
2010 - 2019
(30)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(2)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(7)
1950 - 1959
(1)
Kraj wydania
Polska
(52)
Język
polski
(51)
angielski
(1)
Temat
Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
(22)
Wojsko
(17)
Mundury
(8)
Broń
(7)
Fotografia polska
(6)
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie
(5)
Sztuka polska
(4)
Kossak, Wojciech
(3)
Rysunek polski
(3)
Broń palna
(2)
Dokumenty
(2)
Groby
(2)
Kossak, Jerzy
(2)
Kossak, Juliusz
(2)
Legiony Polskie (1914-1917)
(2)
Malarstwo polskie
(2)
Muzea wojskowe
(2)
Muzealnictwo
(2)
Ordery i odznaczenia
(2)
Portrety
(2)
Sztandary
(2)
Wojna 1914-1918 r.
(2)
Wojna 1939-1945 r.
(2)
Akwarela polska
(1)
Armia Polska we Francji (1917-1919)
(1)
Batalistyka polska
(1)
Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem
(1)
Bitwa 1940 r. o Wielką Brytanię
(1)
Bitwa 1944 r. pod Monte Cassino
(1)
Bitwa 1945 r. pod Bolonią
(1)
Broń europejska
(1)
Czasopisma muzealne polskie
(1)
Czołgi lekkie
(1)
Egzekucja polskich oficerów w Katyniu
(1)
Fryszowski, Rudolf
(1)
Fundusz Obrony Narodowej
(1)
Grottger, Artur
(1)
Haller, Józef
(1)
Jeńcy wojenni
(1)
Karabin automatyczny
(1)
Karabin maszynowy
(1)
Kościuszko, Tadeusz
(1)
Lekcje muzealne
(1)
Litografia polska
(1)
Maczek, Stanisław
(1)
Medale polskie
(1)
Militaria
(1)
Muzea historyczne
(1)
Muzeum Archeologiczno-Historyczne (Głogów)
(1)
Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej (Stębark)
(1)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(1)
Obozy jenieckie
(1)
Pieczęcie
(1)
Pistolet
(1)
Pojazdy wojskowe
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polska
(1)
Powstanie 1794 r. kościuszkowskie
(1)
Powstanie 1863 r. styczniowe
(1)
Renault FT
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Rzeźba polska
(1)
Rękopisy polskie
(1)
Samochody pancerne
(1)
Samochody wojskowe
(1)
Sikorski, Władysław
(1)
Sosabowski, Stanisław
(1)
Srebro
(1)
Stefańska, Zofia
(1)
Straty wojenne
(1)
Sztuka europejska
(1)
Twierdze i fortyfikacje miejskie
(1)
Vis (pistolet)
(1)
Więźniowie obozów
(1)
Wojna lotnicza
(1)
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921
(1)
Wojska pancerne
(1)
Wolska, Zofia
(1)
Wysiedlanie
(1)
Wystawiennictwo
(1)
Zdobycz wojenna
(1)
Zesłania
(1)
Śledztwo i dochodzenie
(1)
Świadkowie
(1)
Żyw, Aleksander
(1)
Temat: dzieło
Lituania
(1)
Polonia
(1)
Zaślubiny Polski z morzem
(1)
Temat: czas
1901-
(19)
1801-
(9)
1918-
(8)
1701-
(7)
1601-
(5)
1401-
(3)
1501-
(3)
1939-
(3)
1914-
(2)
2001-0
(2)
1201-
(1)
1301-
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Warszawa
(3)
Śląsk, Górny
(2)
Chorzów
(1)
Galicja
(1)
Kraków
(1)
Polska
(1)
Pomorze Gdańskie
(1)
Syberia
(1)
Gatunek
Katalogi wystaw
(9)
Albumy
(5)
Katalogi zbiorów
(5)
Materiały konferencyjne
(4)
Wydawnictwa popularne
(3)
Biografie
(2)
Dokumenty elektroniczne
(2)
Informatory
(2)
Księgi pamiątkowe
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
53 wyniki Filtruj
Rekord wzorcowy
Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa) (hasło formalne)
Muzeum Wojska Polskiego Warszawa (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Muzeum Wojska Warszawa (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Muzeum Wojska (Warszawa) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Muzem Wojska powstało w 1920 z połączenia zbiorów Polskiego Muzeum Wojskowego z militariami Muzeum Narodowego. W 1945 reaktywowane pod nazwą Muzeum Wojska Polskiego.
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 31974 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: I będzie wolna Polska... : Legiony Polskie w sztuce : [katalog wystawy w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie] / [red. katalogu: Helena Piórkowska-Sulej [i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Wojska Polskiego, [2008].
Opis fizyczny: 271 s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. po notach katalogowych.
Temat: Legiony Polskie 1914-1917 - w sztuce polskiej - wystawy
Temat: Muzeum Wojska Polskiego Warszawa - wystawy - 2008
Temat: Sztuka polska - tematyka - wystawy - 1914-1918 r
Hasło dodatkowe: Piórkowska-Sulej, Helena.
Hasło dodatkowe: Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 16654, sygn. III 15952 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Lalak Zbigniew
Tytuł: Scout car Daimler Dingo / Zbigniew Lalak, Tomasz Ogrodniczuk.
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Wojska Polskiego, 2017.
Opis fizyczny: 31, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Temat: Pojazdy wojskowe - Wielka Brytania - 1939-1945 r
Temat: Samochody pancerne - Wielka Brytania - 1939-1945 r
Temat: Samochody wojskowe - Wielka Brytania - 1939-1945 r
Gatunek, rodzaj, forma: Wydawnictwa popularne
Hasło dodatkowe: Ogrodniczuk, Tomasz.
Hasło dodatkowe: Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 31080 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wielecki Henryk (1934-2000)
Tytuł: Dary społeczeństwa polskiego na Fundusz Obrony Narodowej 1936-1939 : wystawa z okazji powrotu z Francji do Polski przedmiotów srebrnych ofiarowanych przez społeczeństwo polskie na Fundusz Obrony Narodowej / [autor informatora o wystawie: Henryk Wielecki].
Wariant tytułu: Wystawa z okazji powrotu z Francji do Polski przedmiotów srebrnych ofiarowanych przez społeczeństwo polskie na Fundusz Obrony Narodowej
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Wojska Polskiego, 1977.
Opis fizyczny: 15, [1] s. : il. ; 17 cm.
Uwaga: Wystawa czynna: wrzesień - październik 1977.
Temat: Fundusz Obrony Narodowej
Temat: Muzeum Wojska Polskiego Warszawa - wystawy - 1977
Temat: Srebro - wyroby - wystawy - Polska
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 6907 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wojciechowski Ireneusz J. (1935- )
Tytuł: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie ze szkicownika frontowego Aleksandra Żywa : katalog wystawy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, wrzesień - grudzień 1991 / [komisarz wystawy i oprac. katalogu Ireneusz J. Wojciechowski].
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Wojska Polskiego, 1991.
Opis fizyczny: 63, [1] s. : il. ; 22x21 cm.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Żyw Aleksander 1905-1995 - wystawy
Temat: Muzeum Wojska Polskiego Warszawa - wystawy - 1991
Temat: Rysunek polski - tematyka - wystawy - 1939-1945 r
Temat: Wojsko - ikonografia - wystawy - Polska - 1939-1945 r
Hasło dodatkowe: Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 16977 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Wystawa z okazji 25 rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego / [red. kat. K. Ciszek, R. Wilewska].
Wariant tytułu: Wystawa rzeźby Zofii Wolskiej
Adres wydawniczy: Warszawa, 1968.
Opis fizyczny: [24] s. : il. ; 22x22 cm.
Uwaga: Opis wg okł.
Uwaga: Wystawa: Muzeum Wojska Polskiego, sierpień 1968.
Temat: Wolska Zofia 1934- - wystawy
Temat: Muzeum Wojska Polskiego Warszawa - wystawy - 1968
Temat: Rzeźba polska - wystawy - 1956-1989 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Ciszek, Krystyna.
Hasło dodatkowe: Wilewska, Renata (1938- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 3118 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
CD
W koszyku
Tytuł: Nieznana historia cmentarza z terenu Cytadeli Warszawskiej / pod redakcją Wojciecha Borkowskiego i Marzenny Zieleniewskiej-Kasprzyckiej.
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Wojska Polskiego, 2018.
Opis fizyczny: 221 s. : il. kolor. ; 31 cm +1 dysk optyczny (CD-ROM).
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Uwaga: Publikacja współfinansowana ze środków MKiDN w ramach zadania "Opracowanie wyników badań archeologicznych z cmentarza na terenie Cytadeli warszawskiej", współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych (Umowa nr 2478/17/FPK/NID) oraz z budżetu Muzeum Wojska Polskiego
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang. przy art.
Temat: Groby - archeologia - Polska - 17-20 w
Temat: Warszawa - cytadela - 17-20 w
Temat: Warszawa - archeologia - 17-20 w
Hasło dodatkowe: Borkowski, Wojciech (1960- ).
Hasło dodatkowe: Zieleniewska-Kasprzycka, Marzenna.
Hasło dodatkowe: Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
ISBN: 978-83-948333-5-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 24372 (1 egz.)
Brak okładki
Pozostałe zbiory
CD
W koszyku
Tytuł: Nieznana historia cmentarza z terenu Cytadeli Warszawskiej - materiał ilustracyjny / pod redakcją Wojciecha Borkowskiego i Marzenny Zieleniewskiej-Kasprzyckiej.
Cechy pliku: Dane graficzne, dane tekstowe.
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Wojska Polskiego, 2018.
Opis fizyczny: 1 dysk optyczny (CD-ROM) kolor. ; 12 cm.
Uwaga: Publikacja współfinansowana ze środków MKiDN w ramach zadania "Opracowanie wyników badań archeologicznych z cmentarza na terenie Cytadeli warszawskiej", współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych (Umowa nr 2478/17/FPK/NID) oraz z budżetu Muzeum Wojska Polskiego
Uwaga: Wymagania systemowe: Komputer z czytnikiem płyt CD/DVD, program do odczytu plików .pdf, .doc.
Temat: Groby - archeologia - Polska - 17-20 w. - dokument elektroniczny
Temat: Warszawa - cytadela - 17-20 w. - dokument elektroniczny
Temat: Warszawa - archeologia - 17-20 w. - dokument elektroniczny
Gatunek, rodzaj, forma: Dokumenty elektroniczne
Hasło dodatkowe: Borkowski, Wojciech (1960- ).
Hasło dodatkowe: Zieleniewska-Kasprzycka, Marzenna.
Hasło dodatkowe: Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
ISBN: 978-83-948333-5-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. El 708 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Wawer Zbigniew (1956-2022)
Tytuł: General Stanisław Maczek : a heart set on Poland / Zbigniew Wawer ; [transl. Anastazja Pindor].
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Wojska Polskiego, cop. 2014.
Opis fizyczny: 18, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Okładki wliczone do paginacji.
Temat: Maczek Stanisław 1892-1994
Temat: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 1 Dywizja Pancerna - biografie
Temat: Wojsko - biografie - Polska - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Pindor, Anastazja.
Hasło dodatkowe: Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
ISBN: 978-83-939984-0-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 21386 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 22951 (1 egz.)
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (O 2017 (50)) sygn. III 22950 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Stepan Kamil
Tytuł: Renault FT w Wojsku Polskim (1919-1939) / Kamil Stepan, Mirosław Zientarzewski ; [red. Mariusz Skotnicki].
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Wojska Polskiego, 2017.
Opis fizyczny: 191 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 168-169.
Temat: Polska. Wojsko Polskie 1918-1939 - wyposażenie
Temat: Czołgi lekkie - Polska - 1918-1939 r
Temat: Renault FT
Temat: Wojska pancerne - wyposażenie - Polska - 1918-1939 r
Hasło dodatkowe: Zientarzewski, Mirosław.
Hasło dodatkowe: Skotnicki, Mariusz (1963- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
ISBN: 978-83-939984-7-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 31238 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Powstanie styczniowe / [zespół aut. i współpr.: Alina Jurkiewicz-Zejdowska i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Bellona : Narodowe Centrum Kultury : Muzeum Wojska Polskiego, 2013.
Opis fizyczny: 205, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: U góry s. tyt. i okł.: 1863-2013.
Uwaga: Wydanie z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.
Temat: Powstanie 1863 r. styczniowe
Temat: Broń europejska - 19 w
Temat: Sztandary - wojsko - Polska - 19 w
Temat: Mundury - Polska - 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Wydawnictwa popularne
Hasło dodatkowe: Jurkiewicz-Zejdowska, Alina.
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Bellona
Hasło dodatkowe: Narodowe Centrum Kultury
Hasło dodatkowe: Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
ISBN: 978-83-11125-48-3 (Bellona)
ISBN: 978-83-63631-33-8 (Narodowe Centrum Kultury)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 19779 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Matuszewski Roman (1949- )
Tytuł: Zachowane dla potomnych : kolekcja karabinów maszynowych i elementów oporządzenia Wojska Polskiego z lat 1925-1939 pozyskana do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego / [autorzy: Roman Matuszewski, Marcin Ochman, Michał Mackiewicz].
Wariant tytułu: Kolekcja karabinów maszynowych i elementów oporządzenia Wojska Polskiego z lat 1925-1939 pozyskana do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Adres wydawniczy: [Warszawa] : Muzeum Wojska Polskiego, cop. 2017.
Opis fizyczny: 31 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Temat: Muzeum Wojska Polskiego Warszawa - zbiory - 1918-1939 r
Temat: Karabin maszynowy - Polska - 1918-1939 r
Temat: Karabin maszynowy - zbiory - Polska - 1918-1939 r
Temat: Warszawa - muzealnictwo - zbiory - 1918-1939 r
Gatunek, rodzaj, forma: Wydawnictwa popularne
Hasło dodatkowe: Ochman, Marcin.
Hasło dodatkowe: Mackiewicz, Michał (1976- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 31079 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Wasilewska Ewa (historia)
Tytuł: Zaślubiny Polski z morzem / [aut. Ewa Wasilewska, Janusz Wesołowski ; tł. na jęz. ang. Anastazja Pindor].
Adres wydawniczy: [Warszawa] : Muzeum Wojska Polskiego, [2015].
Opis fizyczny: 23, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Kossak Wojciech 1856-1942. Zaślubiny Polski z morzem
Temat: Polska - granice - 1918-1939 r
Temat: Pomorze Gdańskie - 1918-1939 r
Hasło dodatkowe: Wesołowski, Janusz (historia).
Hasło dodatkowe: Pindor, Anastazja.
Hasło dodatkowe: Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 29608 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Czerwiński Aleksander (1924-2012)
Tytuł: Przewodnik po Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie / Aleksander Czerwiński ; [red. Andrzej J. Szerauc i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Oręża Polskiego : Muzeum Wojska Polskiego, 1990.
Opis fizyczny: 46 s. : il. ; 23x12 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang. ros.
Temat: Muzeum Wojska Polskiego Warszawa
Temat: Muzea wojskowe - Polska
Gatunek, rodzaj, forma: Informatory
Hasło dodatkowe: Szerauc, Andrzej.
Hasło dodatkowe: Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Oręża Polskiego
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 10130 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Mackiewicz Michał (1976- )
Tytuł: Pistolet Vis : zbiory Muzeum Wojska Polskiego / Michał Mackiewicz, Marcin Ochman.
Wariant tytułu: Zbiory Muzeum Wojska Polskiego
Adres wydawniczy: Czerwonak : Wydawnictwo Vesper ; Warszawa : Muzeum Wojska Polskiego, 2019.
Opis fizyczny: 272 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 270-271.
Temat: Muzeum Wojska Polskiego Warszawa - zbiory - 20 w
Temat: Broń palna - Polska - 20 w
Temat: Broń palna - zbiory - Polska - 20 w
Temat: Pistolet - Polska - 20 w
Temat: Pistolet - zbiory - Polska - 20 w
Temat: Vis pistolet
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi zbiorów
Hasło dodatkowe: Ochman, Marcin.
Hasło dodatkowe: Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Vesper Włodzimierz Wieczorek
ISBN: 978-83-7731-338-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 24630 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Wasilewska Ewa (historia)
Tytuł: Najcenniejsze : Muzeum Wojska Polskiego. T. 1, Sztuka / [autorzy katalogu Ewa Wasilewska, Alina Jurkiewicz-Zejdowska i Wojciech Krajewski].
Wariant tytułu: Muzeum Wojska Polskiego
Adres wydawniczy: [Warszawa] : Muzeum Wojska Polskiego, cop. 2018.
Opis fizyczny: 199, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm.
Temat: Muzeum Wojska Polskiego Warszawa - zbiory - 13-20 w
Temat: Batalistyka polska - ikonografia - 13-20 w
Temat: Batalistyka polska - zbiory - Polska - 13-20 w
Temat: Sztuka europejska - tematyka - 13-20 w
Temat: Sztuka europejska - zbiory - Polska - 13-20 w
Temat: Sztuka polska - tematyka - 13-20 w
Temat: Sztuka polska - zbiory - Polska - 13-20 w
Temat: Wojsko - w sztuce - Polska - 13-20 w
Temat: Wojsko - w sztuce - zbiory - Polska - 13-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi zbiorów
Hasło dodatkowe: Jurkiewicz-Zejdowska, Alina.
Hasło dodatkowe: Krajewski, Wojciech (1964- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
ISBN: 978-83-948333-3-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 24241/1 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wasilewska Ewa (historia)
Tytuł: Wizja Wojska Polskiego w twórczości Kossaków : Juliusz Kossak, Wojciech Kossak, Jerzy Kossak : [wystawa w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie] / [aut. tekstów: Ewa Wasilewska, Alina Jurkiewicz-Zejdowska ; wstęp Roman Matuszewski].
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Wojska Polskiego, [2008].
Opis fizyczny: 131 s. : il. kolor. ; 26 cm.
Temat: Kossak Jerzy 1886-1955 - wystawy
Temat: Kossak Juliusz 1824-1899 - wystawy
Temat: Kossak Wojciech 1856-1942 - wystawy
Temat: Muzeum Wojska Polskiego Warszawa - wystawy - 2008
Temat: Malarstwo polskie - tematyka - wystawy - 19-20 w
Temat: Rysunek polski - tematyka - wystawy - 19-20 w
Temat: Wojsko - ikonografia - wystawy - Polska - 15-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Jurkiewicz-Zejdowska, Alina.
Hasło dodatkowe: Matuszewski, Roman (1949- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 15953 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Wasilewska Ewa (historia)
Tytuł: Wizja Wojska Polskiego w twórczości Kossaków : Juliusz Kossak, Wojciech Kossak, Jerzy Kossak : [wystawa w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie] / [aut. tekstów: Ewa Wasilewska, Alina Jurkiewicz-Zejdowska ; wstęp Roman Matuszewski].
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Wojska Polskiego, [2008].
Opis fizyczny: 131 s. : il. kolor. ; 26 cm.
Temat: Kossak Jerzy 1886-1955 - wystawy
Temat: Kossak Juliusz 1824-1899 - wystawy
Temat: Kossak Wojciech 1856-1942 - wystawy
Temat: Muzeum Wojska Polskiego Warszawa - wystawy - 2008
Temat: Malarstwo polskie - tematyka - wystawy - 19-20 w
Temat: Rysunek polski - tematyka - wystawy - 19-20 w
Temat: Wojsko - ikonografia - wystawy - Polska - 15-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Jurkiewicz-Zejdowska, Alina.
Hasło dodatkowe: Matuszewski, Roman (1949- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Wojska Polskiego (Warszawa)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 16679 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej