Form of Work
Książki
(76)
Czasopisma
(2)
Status
available
(68)
unknown
(6)
unavailable
(2)
Branch
Magazyn
(76)
Author
Janik Magdalena (historia)
(8)
Kuszyk-Peciak Ewa
(8)
Jakimińska Grażyna
(6)
Bartnik Renata
(5)
Mironowicz-Panek Maria
(5)
Przylicki Krzysztof (1981- )
(5)
Hałata Anna (1973- )
(4)
Oratowska Barbara
(4)
Frejlich Andrzej
(3)
Hunek Janina
(3)
Michniowski Marcin
(3)
Miliszkiewicz Grzegorz (1955- )
(3)
Nasalski Zygmunt
(3)
Cymerman Jarosław (1975- )
(2)
Czajkowska Barbara (sztuka)
(2)
Czechowicz Józef (1903-1939)
(2)
Iskrzycka Irena
(2)
Kasperowicz Bożena
(2)
Kondratowicz-Miliszkiewicz Łucja (1958- )
(2)
Koziarska-Kowalik Janina
(2)
Lachowski Marcin (1975- )
(2)
Lameński Lechosław (1949- )
(2)
Maciuk Piotr
(2)
Majewski Piotr (1970- )
(2)
Piwowarska Magdalena
(2)
Połuszejko Grażyna
(2)
Stachyra Halina
(2)
Surmacz Małgorzata
(2)
Szczygieł Ryszard (1944- )
(2)
Tymochowicz Mariola
(2)
Zagórska Anna (sztuka)
(2)
Łoś Ewa
(2)
Żuk-Orysiak Jolanta
(2)
Adach Dorota
(1)
Adamko Jerzy
(1)
Adamowski Jan Antoni (1948- )
(1)
Ajewski Konrad Andrzej (1951- ). Wychowanie dzieci Stanisława i Zofii Zamoyskich (lata 1800-1830)
(1)
Al'mes Ivan. "Ex Libris Patrum Basilianorum": z historii prywatnych księgozbiorów bazylianów prowincji ruskiej w drugiej połowie XVIII w
(1)
Bagińska Jolanta
(1)
Bajka Monika. Podręcznik archeologii dla najmłodszych - prezentacja
(1)
Bartnik Renata. Ubiór ludowy okolic Powiśla Lubelskiego - oryginał i wyobrażenie w grafice i malarstwie polskim
(1)
Batory Paweł (1979- ). Długa droga do wernisażu : Oragnizacja wystaw muzealnych jako istotny składnik zajęć praktycznych studentów historii sztuki KUL w latach 2006-2009
(1)
Bałaga Krystyna (1949- ). Rozwój osadnictwa pradziejowego w północno-wschodniej części Kotliny Sandomierskiej na tle przemian szaty roślinnej
(1)
Bebak Marek. Struktura proweniencyjna historycznego księgozbioru krakowskich bonifratrów - zarys problematyki
(1)
Bielak Agata (1983- ). Motywacje ludowych nazw potraw z kartofli
(1)
Bielak Włodzimierz
(1)
Bobrow Ryszard
(1)
Bochacz Andrzej. Nowoczesne formy ekspozycji witraży
(1)
Bogucki Michał (1946- ). Witraże cerkiewne w Polsce (streszczenie wystąpienia)
(1)
Broszkowska Izabela (1938- ). Wychowanie i kształcenie dzieci w rodzinach ziemiańskich w Wielkopolsce na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie dwóch domów Żółtowskich - w Godurowie i Jarogniewicach
(1)
Brzezińska Anna Weronika (1977- )
(1)
Brzezińska Anna Weronika (1977- ). Strój ludowy - od biografii przedmiotu do tożsamości podmiotu
(1)
Brzeziński Zbigniew. Witraż w obiekcie zabytkowym
(1)
Brzozowski Radosław (1971- ). Difficulties in retracing of the photographic silver-gelatin emulsions
(1)
Brzozowski Radosław (1971- ). Trudności w odtwarzaniu emulsji żelatynowo-srebrowych
(1)
Brzozowski Ryszard (1947- ). Muzeum Geodezyjne Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego
(1)
Budrewicz Tadeusz (1951- ). Duchy książek
(1)
Bukowska Halina
(1)
Bąbiak Grzegorz Paweł. Mecenat na ziemiach polskich w XIX w
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Dziedzictwo witrażowe Sosnowca (na wybranych przykładach)
(1)
Cholewianka-Kruszyńska Aldona. Dzieci na kucach
(1)
Cholewianka-Kruszyńska Aldona. Wychowanie dzieci - braci Alfreda i Artura Potockich w Łańcucie i Pod Baranami w Krakowie w dwudziestych i trzydziestych latach XIX wieku
(1)
Chorabik Marek (1962- ). Notatki nałęczowskie
(1)
Chrostowska Grażyna (1921-1942)
(1)
Ciodyk Anna. Karpaty Wincentego Pola
(1)
Conway Teresa
(1)
Cygan Sylwia (archeologia). Osadnictwo nad dolną Wisłoką w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza
(1)
Czachowski Hubert. O strojach ludowych inaczej... Między estetycznym a filozoficznym wymiarem wiejskiej odzieży
(1)
Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta
(1)
Czarski Bartłomiej Piotr. Staropolski ekslibris na tle ówczesnych form emblematycznych
(1)
Czerwińska Kinga (etnologia). Stroje ludowe Śląska Cieszyńskiego: tradycje - przemiany - perspektywy
(1)
Czopek Sylwester (1958- ). Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Kotlinie Sandomierskiej - uwagi o stanie badań i aktualnych problemach badawczych
(1)
Czuczko Jolanta. Black-and-white world of photography from the collection of the University Library in Toruń. Part 1 and 2: subject matter technique and deterioration
(1)
Czuczko Jolanta. Czarno-biały świat fotografii ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Cz. 2: technika i zniszczenia
(1)
Czyżewska Anna (etnografia). Projekt "polskie stroje ludowe w internecie" czyli klasyczny temat etnograficzny w nowym ujęciu
(1)
Danczowska Halina (1947- ). Ignacy Kędzierski architekt i budowniczy Lublina w II Rzeczypospolitej Polskiej
(1)
Dembosz Jacek (1946- ). Mały Zyga
(1)
Deniziak Michał. Kolekcja i melancholia
(1)
Domarzewski Andrzej. Witraże sakralne - dziedzictwem cennym obojętnym czy niechcianym?
(1)
Dragan Jolanta. Płótno lniane w wybranych kontekstach tradycyjnej kultury w Polsce
(1)
Durakiewicz Krystyna
(1)
Durka Jarosław (1970- ). Wacław Iwanowski (1869-1942) - nauczyciel i wychowawca synów polskiej arystokracji w świetle własnej korespondencji
(1)
Durovic Michal. Paper envelopes for long-term storage of glass plate negatives
(1)
Durovic Michal. Papierowe koperty do długoterminowego przechowywania szklanych negatywów
(1)
Dzbyński Aleksander. Terytorium eksploatowane przez osadę KCWR w Zwięczycy na tle podobnych badań w innych regionach
(1)
Dziaugytse Gintarse
(1)
Dziewulska Joanna M. (1977- ). Stare druki z Biblioteki Tulczyńskiej w zbiorach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
(1)
Dzik Janina. Recepcja witrażu w kościołach Franciszkanów-Reformatów
(1)
Dąbek Krzysztof (sztuka)
(1)
Dąbrowska Agnieszka. Gry i zabawy dla najmłodszych
(1)
Dąbrowska Anna (muzealnictwo). Instytut Panien Szlacheckich w Białymstoku
(1)
Dąbrowski Stanisław (1889-1969)
(1)
Dębiec Maciej. Terytorium eksploatowane przez osadę KCWR w Zwięczycy na tle podobnych badań w innych regionach
(1)
Epsztein Tadeusz (1959- ). Wychowawcy i nauczyciele w domu ziemiańskim w XIX i XX wieku - próba charaktersytki grupy społecznej
(1)
Fedorowicz Irena. Michał Eustachy Brensztejn - żmudzko-wileński starożytnik i kolekcjoner
(1)
Fert Józef (1945- )
(1)
Fiedor Agnieszka. Autostopowiczka
(1)
Fiett Marianna Klara (1931-2012). Tak było
(1)
Florek Marek (1956- ). Archeologiczne przyczynki do poznania chronologii późnych procesów eolitycznych w północnej części Kotliny Sandomierskiej
(1)
Florek Marek (1956- ). Wczesnośredniowieczna ceramika z grodziska w Zdziechowicach gm. Zaklików woj. podkarpackie
(1)
Year
2010 - 2019
(56)
2000 - 2009
(13)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(4)
1920 - 1929
(1)
1910 - 1919
(1)
Country
Poland
(78)
Lithuania
(1)
Language
Polish
(76)
English
(1)
Lithuanian
(1)
Subject
Muzeum Lubelskie
(29)
Sztuka polska
(9)
Literatura polska
(5)
Malarstwo polskie
(5)
Grafika europejska
(4)
Kolekcjonerstwo
(4)
Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
(4)
Rzeźba polska
(4)
Życie codzienne
(4)
Czechowicz, Józef
(3)
Konserwatorstwo
(3)
Konserwatorstwo polskie
(3)
Malarstwo europejskie
(3)
Miasta
(3)
Muzealnictwo
(3)
Muzeum Stefana Żeromskiego (Nałęczów)
(3)
Mysłowski, Tadeusz
(3)
Poezja polska
(3)
Rysunek europejski
(3)
Sztuka europejska
(3)
Wojna 1914-1918 r.
(3)
Żeromski Stefan (1864-1925)
(3)
Archiwa kościelne
(2)
Barok
(2)
Biblioteki kościelne
(2)
Grafika polska
(2)
Gry i zabawy
(2)
Kobieta
(2)
Kościoły i kaplice
(2)
Kościół katolicki
(2)
Malarstwo monumentalne bizantyjskie
(2)
Malarstwo sakralne bizantyjskie
(2)
Muzeum Historii Miasta Lublina
(2)
Muzeum Wsi Lubelskiej (Lublin)
(2)
Obyczaje
(2)
Obóz hitlerowski Ravensbrück
(2)
Pol, Wincenty
(2)
Rzemiosło artystyczne
(2)
Rękopisy polskie
(2)
Uczniowie szkół średnich
(2)
Więźniowie obozów
(2)
Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921
(2)
Akwaforta hiszpańska
(1)
Archeologia
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Asamblaż polski
(1)
Biblioteki prywatne
(1)
Bitwa 1410 r. pod Grunwaldem
(1)
Borowicze (obóz jeniecki)
(1)
Chrostowska, Grażyna
(1)
Czartoryski
(1)
Czasopisma literackie polskie
(1)
Dokumenty
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Dziecko
(1)
Dzieduszycki-Sas, Tytus
(1)
Edukacja domowa
(1)
Ekslibrisy
(1)
Fotografia
(1)
Fotografia polska
(1)
Franciszkanie
(1)
Globus
(1)
Goya y Lucientes, Francisco
(1)
Grafika hiszpańska
(1)
Grody
(1)
Hochman, Irena
(1)
II Liceum Ogólnokształczące im. Hetmana Jana Zamoyskiego (Lublin)
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Instalacja (szt.plast.)
(1)
Jeńcy wojenni
(1)
Kartografowie
(1)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
(1)
Kopel-Szulc, Zofia
(1)
Kuchnia regionalna
(1)
Kultura stołu
(1)
L'vivs'kij ìstoričnij muzej
(1)
Lanckorońska, Karolina
(1)
Lekcje muzealne
(1)
Lis, Jan Ryszard
(1)
Litawińska, Olga
(1)
Litawiński, Tadeusz
(1)
Malarstwo (szt.plast.)
(1)
Malarstwo monumentalne ruskie
(1)
Malarze polscy
(1)
Markowski, Bogdan
(1)
Matejko, Jan
(1)
Mecenat
(1)
Medale polskie
(1)
Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego (Zakopane)
(1)
Muzea kościelne
(1)
Muzeum Bolesława Prusa (Nałęczów)
(1)
Muzeum Geodezyjne Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego
(1)
Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza (Lublin)
(1)
Muzeum Nadwiślańskie (Kazimierz Dolny)
(1)
Muzeum Regionalne (Kraśnik)
(1)
Muzeum Regionalne im. Janusza Petera (Tomaszów Lubelski)
(1)
Muzeum Zamkowe (Malbork)
(1)
Naturalizm
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Pankiewicz, Józef
(1)
Subject: work
Kaprysy
(1)
Reflektor (czasopismo ; Polska ; 1923-1925)
(1)
Unia Lubelska
(1)
Subject: time
1901-
(27)
1801-
(20)
1701-
(13)
1601-
(11)
1401-
(4)
1501-
(4)
2001-0
(4)
1301-
(3)
2001-
(2)
1914-
(1)
1918-
(1)
1939-
(1)
Subject: place
Lublin
(17)
Lublin (okręg)
(7)
Polska
(4)
Ravensbrück (Niemcy ; obóz koncentracyjny)
(2)
Borowicze (Rosja)
(1)
Nara
(1)
Nałęczów
(1)
Sandomierska, Kotlina
(1)
Warszawa
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(27)
Materiały konferencyjne
(10)
Katalogi zbiorów
(2)
Przewodniki
(2)
Albumy
(1)
Czasopisma historyczne polskie
(1)
Czasopisma muzealne polskie
(1)
Czasopisma o sztuce polskie
(1)
Czasopisma regionalne i lokalne polskie
(1)
Informatory
(1)
Kalendarium
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Publicystyka polska
(1)
Wydawnictwa dla dzieci i młodzieży
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Źródła historyczne
(1)
79 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Muzeum Lubelskie
Tytuł: Statut Towarzystwa pod nazwą "Muzeum Lubelskie".
Adres wydawniczy: [b.m. : b.w.], 1914.
Opis fizyczny: 15 s. ; 21 cm.
Temat: Towarzystwo "Muzeum Lubelskie"
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 2392 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Bartnik Renata
Tytuł: Portret miasta : Lublin w malarstwie, rysunku i grafice 1618-1939 / Renata Bartnik.
Wariant tytułu: Lublin w malarstwie, rysunku i grafice 1618-1939
Wydanie: Wyd. 2 popr. i uzup.
Adres wydawniczy: Lublin : Muzeum Lubelskie, 2017.
Opis fizyczny: 293, [2] s. : il. kolor. ; 33 cm.
Uwaga: Na s. tyt.: Wydano z okazji 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich.
Uwaga: Publikacja związana z wystawą: Muzeum Lubelskie, Lublin, 30 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.
Uwaga: Bibliogr. s. 290.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Muzeum Lubelskie - wystawy
Temat: Grafika europejska - tematyka - wystawy - 17-20 w
Temat: Malarstwo europejskie - tematyka - wystawy - 17-20 w
Temat: Miasta - ikonografia - Polska - 17-20 w
Temat: Rysunek europejski - tematyka - wystawy - 17-20 w
Temat: Lublin - ikonografia - wystawy - 17-20 w
Hasło dodatkowe: Muzeum Lubelskie
ISBN: 978-83-61073-42-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 23331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bartnik Renata
Tytuł: Portret miasta : Lublin w malarstwie, rysunku i grafice 1618-1939 / Renata Bartnik.
Wariant tytułu: Lublin w malarstwie, rysunku i grafice 1618-1939
Adres wydawniczy: Lublin : Muzeum Lubelskie, 2009.
Opis fizyczny: 291, [3] s. : il. kolor. ; 33 cm.
Uwaga: Wydano z okazji 440. rocznicy Unii Lubelskiej.
Uwaga: Bibliogr. s. 290.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Grafika europejska - tematyka - wystawy - 17-20 w
Temat: Malarstwo europejskie - tematyka - wystawy - 17-20 w
Temat: Miasta - ikonografia - Polska - 17-20 w
Temat: Rysunek europejski - tematyka - wystawy - 17-20 w
Temat: Lublin - ikonografia - wystawy - 17-20 w
Hasło dodatkowe: Muzeum Lubelskie
ISBN: 978-83-61073-40-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 16697 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bartnik Renata
Tytuł: Portret miasta : Lublin w malarstwie, rysunku i grafice 1618-1939 / Renata Bartnik.
Wariant tytułu: Lublin w malarstwie, rysunku i grafice 1618-1939
Adres wydawniczy: Lublin : Muzeum Lubelskie, 2009.
Opis fizyczny: 291, [3] s. : il. kolor. ; 33 cm.
Uwaga: Wydano z okazji 440. rocznicy Uni Lubelskiej.
Uwaga: Bibliogr. s. 290.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Muzeum Lubelskie - wystawy
Temat: Grafika europejska - tematyka - wystawy - 17-20 w
Temat: Malarstwo europejskie - tematyka - wystawy - 17-20 w
Temat: Miasta - ikonografia - Polska - 17-20 w
Temat: Rysunek europejski - tematyka - wystawy - 17-20 w
Temat: Lublin - ikonografia - wystawy - 17-20 w
Hasło dodatkowe: Muzeum Lubelskie
ISBN: 978-83-61073-40-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 16750 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Bukowska Halina
Tytuł: Bolesław Prus w Nałęczowie / Halina L. Bukowska.
Wydanie: Wyd. 5.
Adres wydawniczy: Lublin : Muzeum Lubelskie, 2015.
Opis fizyczny: 48 s. : il. kolor. ; 16 cm.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Prus Bolesław (1847-1912) - pamiątki
Temat: Muzeum Bolesława Prusa (Nałęczów) - przewodnik
Gatunek, rodzaj, forma: Przewodniki
Hasło dodatkowe: Muzeum Lubelskie
ISBN: 978-83-61073-61-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 10140 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Wojciech Sadley : całuny i wizerunki / [redakcja Janina Hunek].
Wariant tytułu: Całuny i wizerunki
Wariant tytułu: Sadley
Adres wydawniczy: Lublin : Muzeum Lubelskie, 2010.
Opis fizyczny: 45, [1] s. : il. kolor. ; 21x21 cm.
Uwaga: Wystawa prezentowana w Muzeum Lubelskim w Lublinie, 6.03-26.04.2010.
Temat: Sadley Wojciech (1932- ) - wystawy
Temat: Muzeum Lubelskie - wystawy - 2010
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 20-21 w
Temat: Śmierć - w sztuce polskiej - wystawy - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Hunek, Janina.
Hasło dodatkowe: Muzeum Lubelskie
ISBN: 978-83-61073-52-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31859 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Architektura Lubelszczyzny w przekroju historycznym : katalog wystawy : Muzeum Lubelskie / kat. i wystawę oprac. Irena Iskrzycka.
Adres wydawniczy: Lublin : Muzeum Lubelskie, 1951.
Opis fizyczny: 43 s., 13 k. tabl. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 20.
Temat: Muzeum Lubelskie - wystawy - 1951
Temat: Lublin (okręg) - budownictwo
Hasło dodatkowe: Iskrzycka, Irena.
Hasło dodatkowe: Muzeum Lubelskie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 2283, sygn. II 10936 (2 egz.)
Book
In basket
Autor: Kasperowicz Bożena
Tytuł: Czas na Niepodległą / Bożena Kasperowicz.
Adres wydawniczy: Lublin : Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2018.
Opis fizyczny: 21, [3] s. : il. kolor., err. ; 16x16 cm.
Uwaga: Wystawa prezentowana w Muzeum Lubelskim w Lublinie, Zamek Lubelski, 21 kwietnia - 8 lipca 2018 r.
Uwaga: Zaburzona kolejność s. nlb.
Temat: Muzeum Lubelskie - wystawy - 2018
Temat: Sztuka europejska - tematyka - wystawy - 18-20 w
Temat: Sztuka polska - tematyka - wystawy - 18-20 w
Temat: Polska - historia - wystawy - 18-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Lubelskie
ISBN: 978-83-61073-82-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 10182 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Mazurek Anna
Tytuł: Józef Czechowicz 1903-1939 : poeta i muzeum jego imienia / [informator - Anna Mazurek].
Adres wydawniczy: Lublin : Muzeum Lubelskie, 2003.
Opis fizyczny: [14] s. : il. (w tym kolor.) ; 15x21 cm.
Temat: Czechowicz Józef (1903-1939) - pamiątki
Temat: Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza (Lublin) - przewodnik
Hasło dodatkowe: Muzeum Lubelskie
ISBN:
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 8209 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Oratowska Barbara
Tytuł: I trzeba było żyć... : kobiety w KL Ravensbrück : informator do wystawy / Barbara Oratowska.
Wariant tytułu: Kobiety w KL Ravensbrück
Adres wydawniczy: Lublin : Muzeum Lubelskie, 2010.
Opis fizyczny: 24 s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Wystawa prezentowana w Muzeum Lubelskim, Oddział Martyrologii "Pod Zegarem", 28 września 2010 r.
Temat: Muzeum Lubelskie - wystawy - 2010
Temat: Kobieta - martylologia - wystawy - Polska - 1939-1945 r
Temat: Obóz hitlerowski Ravensbrück
Temat: Więźniowie obozów - Polska - 1939-1945 r
Temat: Wojna 1939-1945 r. - martyrologia - wystawy - Polska
Temat: Ravensbrück (Niemcy ; obóz koncentracyjny) - wystawy
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Lubelskie
ISBN: 978-83-61073-60-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31852 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: 110 lat Muzeum Lubelskiego : kalendarium / w opracowaniu Magdaleny Piwowarskiej.
Wariant tytułu: Sto dziesięć lat Muzeum Lubelskiego
Adres wydawniczy: Lublin : [Muzeum Lubelskie w Lublinie], 2016.
Opis fizyczny: 133 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Nazwa wydawcy wg nr ISBN.
Temat: Muzeum Lubelskie - kalendarium
Temat: Muzealnictwo - Polska - 20-21 w
Temat: Lublin - muzealnictwo
Gatunek, rodzaj, forma: Kalendarium
Hasło dodatkowe: Piwowarska, Magdalena.
Hasło dodatkowe: Muzeum Lubelskie
ISBN: 978-83-61073-30-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32959 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Połuszejko Grażyna
Tytuł: I nic nad Boga : wiara, Kościół, duchowieństwo w życiu i twórczości Wincentego Pola : w dwusetną rocznicę urodzin Wincentego Pola 1807-2007 / Grażyna Połuszejko.
Wariant tytułu: Wiara, Kościół, duchowieństwo w życiu i twórczości Wincentego Pola
Adres wydawniczy: Lublin : Muzeum Lubelskie, 2007.
Opis fizyczny: 34 s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 34.
Temat: Pol Wincenty (1807-1872) - wystawy
Temat: Muzeum Lubelskie - wystawy - 2007
Temat: Duchowieństwo katolickie - literatura polska - wystawy - 19 w
Temat: Kościół katolicki - literatura polska - wystawy - 19 w
Temat: Literatura polska - tematyka - wystawy - 19 w
Temat: Wiara - literatura polska - wystawy - 19 w
Hasło dodatkowe: Muzeum Lubelskie
ISBN: 978-83-921846-7-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 22321 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Surmacz Małgorzata
Tytuł: Uczniowie szkół lubelskich w walkach w okresie I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej : Szkoła Lubelska : informator do wystawy w Muzeum Historii Miasta Lublina / Małgorzata Surmacz.
Wariant tytułu: Szkoła Lubelska
Adres wydawniczy: Lublin : Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2015.
Opis fizyczny: 24 s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Wystawa prezentowana w Muzeum Lubelskim w Lublinie, Brama Krakowska, 23 października - 13 grudnia 2015.
Uwaga: Bibliogr. s. 23.
Temat: Muzeum Historii Miasta Lublina - wystawy - 2015
Temat: Prywatne Męskie Gimnazjum im. Stefana Batorego (Lublin)
Temat: Uczniowie szkół średnich - Polska - 1901-1939 r
Temat: Wojna 1914-1918 r. - udział młodzieży - wystawy
Temat: Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 - udział młodzieży - wystawy
Temat: Lublin - szkolnictwo i oświata - wystawy - 1901-1939 r
Temat: Polska - 1901-1939 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Lubelskie
ISBN: 978-83-61073-89-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32960 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Hałata Anna (1973- )
Tytuł: Tadeusz Mysłowski : Studio/Pracownia / [tekst Anna Hałata].
Wariant tytułu: Studio/Pracownia
Adres wydawniczy: [Lublin : Muzeum Lubelskie, 2018].
Opis fizyczny: Składanka ([8] s. : il. kolor.) ; 21 cm.
Temat: Mysłowski Tadeusz (1943- ) - wystawy
Temat: Sztuka polska - wystawy - od 1944 r
Hasło dodatkowe: Muzeum Lubelskie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II
Book
In basket
Autor: Mironowicz-Panek Maria
Tytuł: Oktawia Żeromska : portret rodzinny / Maria Mironowicz-Panek.
Adres wydawniczy: Lublin : Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2018.
Opis fizyczny: 223, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
Uwaga: Na s. przytyt.: Wydano z okazji 90-lecia Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie i w 90. rocznicę śmierci fundatorki Oktawii Żeromskiej.
Temat: Żeromska Oktawia (1862-1928) - biografia
Temat: Żeromski Stefan (1864-1925)
Temat: Żeromski (rodzina)
Temat: Kobieta - Polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Muzeum Lubelskie
ISBN: 978-83-61073-98-7
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32956 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Mironowicz-Panek Maria
Tytuł: Stefan Żeromski i jego Muzeum w Nałęczowie / Maria Mironowicz-Panek.
Wydanie: Wyd. 5.
Adres wydawniczy: Lublin : Muzeum Lubelskie, 2015.
Opis fizyczny: 24 s. : il. kolor. ; 16 cm.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Żeromski Stefan (1864-1925) - pamiątki
Temat: Muzeum Stefana Żeromskiego (Nałęczów) - przewodnik
Gatunek, rodzaj, forma: Przewodniki
Hasło dodatkowe: Muzeum Lubelskie
ISBN: 978-83-61073-65-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 10141 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Mironowicz-Panek Maria
Tytuł: Stefan Żeromski i jego Muzeum w Nałęczowie / Maria Mironowicz-Panek.
Adres wydawniczy: Lublin : Muzeum Lubelskie, 2006.
Opis fizyczny: [24] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Temat: Żeromski Stefan (1864-1925) - pamiątki
Temat: Muzeum Stefana Żeromskiego (Nałęczów) - przewodnik
Hasło dodatkowe: Muzeum Lubelskie
ISBN: 83-921846-6-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 22320 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Mironowicz-Panek Maria
Tytuł: Stefan Żeromski i jego Muzeum w Nałęczowie / Maria Mironowicz-Panek.
Wydanie: Wyd. 3 zm. i popr.
Adres wydawniczy: Lublin : Muzeum Lubelskie, 2008.
Opis fizyczny: 24 s. : il. kolor. ; 16x16 cm.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Żeromski Stefan (1864-1925) - pamiątki
Temat: Muzeum Stefana Żeromskiego (Nałęczów) - przewodnik
Hasło dodatkowe: Muzeum Lubelskie
ISBN: 978-83-61073-36-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 8883 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: W stulecie wystawy przedmiotów sztuki i starożytności 1901-2001 / [red. Janina Hunek ; tekst Grażyna Jakimińska [i in.].
Adres wydawniczy: Lublin : Muzeum Lubelskie, 2001.
Opis fizyczny: 36 s. : il. ; 22 cm.
Temat: Muzeum Lubelskie - wystawy - 2001
Temat: Wystawiennictwo - zagadnienia - wystawy - Polska - 1901-1914 r
Hasło dodatkowe: Hunek, Janina.
Hasło dodatkowe: Jakimińska, Grażyna.
Hasło dodatkowe: Muzeum Lubelskie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18063 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Jakimińska Grażyna
Tytuł: Donżon na Zamku Lubelskim / Grażyna Jakimińska ; [fot. Piotr Maciuk].
Adres wydawniczy: Lublin : Muzeum Lubelskie w Lublinie, 2012.
Opis fizyczny: 71, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 22x22 cm.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Zamki i pałace - Polska
Temat: Lublin - zamek - wieża
Gatunek, rodzaj, forma: Wydawnictwa popularne
Hasło dodatkowe: Maciuk, Piotr.
Hasło dodatkowe: Muzeum Lubelskie
ISBN: 978-83-61073-13-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29632 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again