Form of Work
Książki
(71)
Czasopisma
(3)
Filmy i seriale
(1)
Status
available
(57)
unknown
(14)
unavailable
(1)
Branch
Magazyn
(68)
Dział
(4)
Author
Bazielich Barbara (1929-2017)
(7)
Lusek Joanna
(6)
Bartków Agnieszka
(4)
Kisielewska Helena
(4)
Abłamowicz Dominik (1958- )
(3)
Badura Beata (1967- )
(3)
Bednarska Jadwiga (1934- )
(3)
Dobkowski Mieczysław
(3)
Drabina Jan (1939- )
(3)
Giszter Elżbieta
(3)
Grabińska-Szczęśniak Anna
(3)
Jodliński Leszek (1967- )
(3)
Meschnik Marek (1955- )
(3)
Mohl Iwona
(3)
Bukowska-Floreńska Irena (1938- )
(2)
Droń Maciej (1968- )
(2)
Dubiel Ludwik (1910-1974)
(2)
Głogoczowski Jan
(2)
Holeksa Krystyna
(2)
Iwanek Witold (1930-2001)
(2)
Jaworski Eugeniusz
(2)
Ligęza Józef (1910-1972)
(2)
Szydłowska Elżbieta
(2)
Szydłowski Jerzy (1931-1997)
(2)
Woźnik-Batko Urszula
(2)
Andrysiak Ewa (1955- ). Alfons Parczewski a Wilno
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). Alfons Parczewski and Wilno
(1)
Badura Beata (1967- ). Klucz do odkryć Mistrza
(1)
Bembenek Mariusz. Ślady wojny - schrony przeciwlotnicze i inne pozostałości czasu okupacji w Dzielnicy V Krowodrza
(1)
Benc-Bosković Katica
(1)
Benka Urszula Maria
(1)
Bereszyński Zbigniew. Eastern borders of Poland- myths and reality An attempt at a critical analysis of the political and military heritage of Eastern Borderlands
(1)
Bereszyński Zbigniew. Kresowe przedmurze Rzeczypospolitej i wojna polsko-sowiecka 1919-1921. Próba nowego spojrzenia na ówczesne wydarzenia z uwzględnieniem nieznanych wcześniej źródeł i opracowań wydanych w Rosji postkomunistycznej
(1)
Bereszyński Zbigniew. Kresowe przedmurze Rzeczypospolitej – mity i rzeczywistość. Próba krytycznej analizy dziedzictwa polityczno-militarnej historii Kresów Wschodnich
(1)
Birgus Vladimir (1954- )
(1)
Bisaga Katarzyna
(1)
Boccioni Umberto (1882-1916)
(1)
Boroń Piotr (1965- ). Takim Go pamiętam
(1)
Borówka Tomasz (1971- ). Kwadrans z życia studenta
(1)
Breton Andre (1896-1966)
(1)
Buchowski Krzysztof (1969- ). Lithuanian myth as a part of Eastern Borderlands mythos
(1)
Buchowski Krzysztof (1969- ). Mit litewski jako część mitu Kresów Wschodnich
(1)
Bąk Krzysztof
(1)
Bębnik Grzegorz (1970- ). Górnoślązacy w afrykańskich wojskach kolonialnych Cesarstwa Niemieckiego podczas I wojny światowej
(1)
Bębnik Grzegorz (1970- ). Henryk Wegner-Wojnowski - clergyman publicist publisher
(1)
Bębnik Grzegorz (1970- ). Ks. Henryk Wegner-Wojnowski - duszpasterz publicysta wydawca
(1)
Chojecka Ewa (1933- )
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). Dziedzictwo protestanckiej kultury artystycznej na Górnym Śląsku. Od leśnych kościołów do postmodernizmu
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). The heritage of Protestant art culture in Upper Silesia (from forest churches to postmodernism)
(1)
Ciesielski Tomasz (1965- ). Mitologizacja Kresów początku XX wieku we wspomnieniach Eugeniusza Janiszewskiego Heleny Kutyłowskiej Julii Rutkowskiej i Juliana Ścibora-Marchockiego
(1)
Ciesielski Tomasz (1965- ). Mythologization of the early 1900s Eastern Borderlands in the memoirs of Eugeniusz Janiszewski Helena Kutyłowska Julia Rutkowskia and Julian Ścibor-Marchocki
(1)
Cieślewski Tadeusz (1895-1944)
(1)
Czapliński Marek (1940- ). Stan badań nad tematem "Śląsk a I wojna światowa" i perspektywy nowej historiografii
(1)
Czarnecka Daria. Evangelicals from Upper Silesia who lost their lives in KL Auschwitz
(1)
Czarnecka Daria. Górnośląscy ewangelicy zmarli w KL Auschwitz
(1)
Czerwiński Czesław
(1)
Czyżewski Tytus (1880-1945)
(1)
Dawid Adriana (1974- )
(1)
Dawid Adriana (1974- ). The memories of Eastern Borderlanders amassed by the Spoken History Archive www.e-historie.pl
(1)
Dawid Adriana (1974- ). Ze wspomnień Kresowian zgromadzonych w Archiwum Historii Mówionej www.e-historie.pl
(1)
Dendura Bartosz. Rezydencja królewska w Łobzowie - rekonstrukcja renesansowego pałacu
(1)
Derlatka Adam. Rezydencja królewska w Łobzowie - rekonstrukcja renesansowego pałacu
(1)
Derus Małgorzata
(1)
Droń Maciej (1968- ). Cmentarze ewangelickie w Bytomiu
(1)
Droń Maciej (1968- ). Kilka wspomnień o prof. Jerzym Szydłowskim
(1)
Droń Maciej (1968- ). Miasto graniczne - miasto kresowe. Wokół sporu krakowskiej i śląskiej sanacji i miejsce Krakowa i Katowic na mapie II Rzeczypospolitej
(1)
Droń Maciej (1968- ). The evangelical cemeteries in Bytom
(1)
Durczak Ondrej (1989- )
(1)
Durka Jarosław (1970- ). 1928 Volhynia Exhibition – organization and significance
(1)
Durka Jarosław (1970- ). Wystawa wołyńska 1928 roku – organizacja i znaczenie
(1)
Dutka Elżbieta. Deconstruction of the family Borderlands myth and the narration of "late grandson" in "Salki" of Wojciech Nowicki
(1)
Dutka Elżbieta. Dekonstrukcja rodzinnego mitu kresowego i narracja „spóźnionego wnuka” w „Salkach” Wojciecha Nowickiego
(1)
Dworniak Justyna Karolina. Innowacje mitograficzne za sprawą tragedii
(1)
Długajczyk Edward (1939- )
(1)
Fic Maciej (1973- )
(1)
Fic Maciej (1973- ). Odrodzona Niepodległa w zewnętrznej formule egzaminacyjnej z historii
(1)
Fitta-Spelina Agnieszka. Rezydencja królewska w Łobzowie - rekonstrukcja renesansowego pałacu
(1)
Frankowicz Krzysztof (1970- ). Zainicjowanie i znaczenie studiów nad językiem i literaturą grecką na przełomie XV i XVI wieku w Akademii Krakowskiej
(1)
Frużyński Adam. The contribution of Evangelicals to the economic development of Upper Silesia from the 18th to the 20th century
(1)
Frużyński Adam. Wkład ewangelików w rozwój gospodarczy Górnego Śląska w XVIII-XIX w
(1)
Galusek Łukasz (1973- )
(1)
Gediga Bogusław (1933- ). Jerzy Szydłowski - organizator górnośląskiego ośrodka archeologicznego
(1)
Giemza Grzegorz. Ewangelicka działalność charytatywna na Górnym Śląsku od XIX w
(1)
Giemza Grzegorz. The Evangelical charity and educational activity in the Province of Upper Silesia after 1945
(1)
Gierowska-Kałłaur Joanna. The vision of Polish policies regarding Eastern Lands in view of the Information Bulletins of the Borderlands Watch
(1)
Gierowska-Kałłaur Joanna. Wizja polskiej polityki wobec Ziem Wschodnich w świetle wewnętrznych biuletynów informacyjnych Straży Kresowej
(1)
Gojniczek Wacław. Przemiany wyznaniowe do połowy XVIII wieku
(1)
Gołdyn Piotr (1973- ). Nauczyciele z Kresów w szkołach Wielkopolski Wschodniej w okresie II Rzeczpospolitej
(1)
Gołdyn Piotr (1973- ). Teachers from the Eastern Borderlands in Eastern Greater Poland schools during Second Polish Republic
(1)
Grudniewski Jakub. Rejencja opolska podczas I wojny światowej w świetle zarządzeń administracyjnych
(1)
Grzyb Ryszard (1956- )
(1)
Grzywa Anna (filologia). Fenomen starożytnego katechumenatu jako zjawiska wpływającego na rozwój kultury wczesnochrześcijańskiej na przykładzie rytów przyjęcia (IV-VI w.)
(1)
Grzywacz Małgorzata (1962- ). Duchowe światy Matki Ewy
(1)
Grzywacz Małgorzata (1962- ). The spiritual worlds of Mother Eva
(1)
Gurbierz Adam. Evangelicals in Silesia. Selected archival material for research into the history of Evangelical communes in Silesia until 1945 in the resources of the State Archives in Opole
(1)
Gurbierz Adam. Wybór materiałów archiwalnych do badań nad dziejami gmin ewangelickich na Śląsku do 1945 r. w zasobach Archiwum Państwowego w Opolu
(1)
Gustowska Izabella (1948- ). 3 x R
(1)
Gwóźdź Krzysztof. Carl Wernicke (1848-1905) - the world-famous pathologist psychiatrist and neurologist
(1)
Gwóźdź Krzysztof. Carl Wernicke (1848-1905) - światowej sławy neurolog psychiatra i patolog
(1)
Górecki Piotr (1975- ). Reformacja - jutrzenka długo oczekiwanej odnowy Kościoła bolesne dziedzictwo rozłamu. Zarys genezy XVI-wiecznego sporu religijnego
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(32)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(5)
1970 - 1979
(11)
1960 - 1969
(11)
1950 - 1959
(2)
Country
Poland
(75)
Language
Polish
(74)
English
(1)
Subject
Muzeum Górnośląskie (Bytom)
(35)
Malarstwo polskie
(12)
Rysunek polski
(5)
Muzealnictwo
(4)
Haft ludowy
(3)
Sztuka polska
(3)
Żechowski, Stefan
(3)
Ewangelicyzm augsburski
(2)
Grafika polska
(2)
Górnictwo
(2)
Kultura
(2)
Powstania 1919-1921 r. śląskie
(2)
Rzeźba polska
(2)
Strój ludowy
(2)
Szewczyk, Andrzej
(2)
Sztuka
(2)
Sztuka niemiecka
(2)
Szukalski, Stanisław
(2)
Archeolodzy
(1)
Archeologia
(1)
Archiwum Miejskie (Bytom)
(1)
Awangarda (lit., szt.)
(1)
Bazielich, Barbara
(1)
Beksiński, Zdzisław
(1)
Biernacki, Andrzej
(1)
Blonder, Sasza
(1)
Borowski, Wacław
(1)
Brzeski, Janusz Maria
(1)
Budownictwo wiejskie
(1)
Ceramika
(1)
Ceramika artystyczna
(1)
Ceramika polska
(1)
Chwistek, Leon
(1)
Chłopi
(1)
Czepce
(1)
Czyżewski, Tytus
(1)
Drzeworyt japoński
(1)
Etnografia
(1)
Etnografowie
(1)
Folklor
(1)
Fotografia czeska
(1)
Fotografia polska
(1)
Galeria Foksal (Warszawa)
(1)
Goryńska, Wiktoria
(1)
Grafika angielska
(1)
Grafika włoska
(1)
Grzyb, Ryszard
(1)
Górale
(1)
Haft krzyżykowy
(1)
Hiller, Karol
(1)
Historia
(1)
Hrynkowski, Jan
(1)
Innowacje
(1)
Instalacja (szt.plast.)
(1)
Kafle
(1)
Konarski, Marian
(1)
Krytyka artystyczna polska
(1)
Krzyżanowski, Konrad
(1)
Krzyżanowski, Władysław
(1)
Kultura materialna
(1)
Legendy i podania czeskie
(1)
Legendy i podania niemieckie
(1)
Legendy i podania polskie
(1)
Lewczyński, Jerzy
(1)
Literatura ludowa czeska
(1)
Literatura ludowa niemiecka
(1)
Literatura ludowa polska
(1)
Literatura polska
(1)
Lortz, Jan
(1)
Malarstwo
(1)
Malczewski, Rafał
(1)
Maria
(1)
Mickiewicz, Aldona
(1)
Moda dziecięca
(1)
Muzeum Narodowe (Warszawa)
(1)
Nakrycia głowy
(1)
Odzież dziecięca
(1)
Odzyskanie niepodległości przez Polskę (1918)
(1)
Osadnictwo
(1)
Pocztówki
(1)
Podoski, Wiktor
(1)
Pomniki
(1)
Pomorze
(1)
Postęp
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Protestantyzm
(1)
Przedmioty użytku codziennego
(1)
Reformacja
(1)
Reymont, Władysław Stanisław
(1)
Robotnicy
(1)
Rodziński, Stanisław
(1)
Rzeźba ludowa polska
(1)
Schlabs Bronisław (1920-2009)
(1)
Skoczylas, Władysław
(1)
Stawiński Bolesław (1908-1983)
(1)
Stryjeńska, Zofia
(1)
Szczep Szukalszczyków herbu Rogate Serce
(1)
Szlachta
(1)
Sztuka amatorska polska
(1)
Sztuka ludowa polska
(1)
Subject: work
Chłopi
(1)
Plebiscyt 1921 r. na Górnym Śląsku
(1)
Subject: time
1901-
(28)
1801-
(21)
1701-
(13)
2001-0
(8)
1501-
(7)
1601-
(7)
2001-
(5)
1918-
(4)
1401-
(2)
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
Subject: place
Bytom
(6)
Śląsk
(5)
Śląsk Górny
(4)
Śląsk, Górny
(4)
Śląsk Cieszyński
(3)
Kraków
(2)
Polska
(2)
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Pomorze
(1)
Przeczyce (k. Zawiercia)
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(21)
Katalogi zbiorów
(4)
Materiały konferencyjne
(4)
Biografie
(2)
Pamiętniki polskie
(2)
Albumy
(1)
Czasopisma archeologiczne polskie
(1)
Czasopisma etnograficzne polskie
(1)
Czasopisma historyczne polskie
(1)
Dokumenty audiowizualne
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Film dokumentalny
(1)
Informatory
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Domain
Historia
(1)
75 results Filter
No cover
Book
In basket
Tytuł: Grafika Francesca Bartolozziego.
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie, [1975].
Opis fizyczny: s. ; cm.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 5689 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Kraków a Górny Śląsk : wzajemne relacje.
Wariant tytułu: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Etnografia
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 1997.
Opis fizyczny: 53, [2] s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: T. monogr.: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Etnografia. Z. 10.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Kraków - a Śląsk Górny - kultura
Temat: Śląsk Górny - a Kraków - kultura
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. II 471E/10
No cover
Book
In basket
Tytuł: Malarstwo polskie z lat 1918-1939 : katalog wystawy.
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie, 1972.
Opis fizyczny: 15 s., [12] k. tabl. : il. ; 23 cm.
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - wystawy
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 4559 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: W istocie rzeczy : Aldona Mickiewicz / [wstęp: Agnieszka Bartków].
Wariant tytułu: Aldona Mickiewicz
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, cop. 2016.
Opis fizyczny: 73, [2] s. : il. kolor. ; 27 cm.
Uwaga: Katalog wystawy prezentowanej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, 30 listopada 2016 - 28 lutego 2017.
Temat: Mickiewicz Aldona (1959- ) - wystawy
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - wystawy - 2016-2017
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 20-21 w
Temat: Rysunek polski - wystawy - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Bartków, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-88880-83-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 25296 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Derus Małgorzata
Tytuł: Przed samym sobą : w zaklętym kręgu fascynacji i tęsknot / Małgorzata Derus.
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 1988.
Opis fizyczny: [16] s. : il. ; 20 cm.
Uwaga: Opis wg okł.
Temat: Żechowski Stefan (1912-1984) - biografia
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 20 w
Temat: Rysunek polski - wystawy - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10085 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Ze spiżu i granitu : pomniki Bytomia : [Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 18.04 - 29.06.2012] / [oprac. red. Elżbieta Giszter].
Wariant tytułu: Pomniki Bytomia
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2012.
Opis fizyczny: 57, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Wstęp także w jęz. niem.
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - wystawy - 2012
Temat: Pomniki - wystawy - Polska - 19-20 w
Temat: Bytom - pomniki - wystawy
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Giszter, Elżbieta.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-88880-28-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29345 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Jaworski Eugeniusz
Tytuł: Górnośląscy malarze amatorzy / Eugeniusz Jaworski.
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie, 1974.
Opis fizyczny: 54, [2] s. : il. ; 18 cm.
Uwaga: Nazwa aut. na s. ostatniej. Katalog wystawy.
Uwaga: Streszcz. niem.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 5232 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Andrzej Biernacki / [wstęp: Helena Kisielewska].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2020.
Opis fizyczny: 249 s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm.
Uwaga: Zawiera wybór tekstów krytycznych Biernackiego opubl. m.in. w czasopismach w l. 2010-2018.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach.
Temat: Biernacki Andrzej (1958- ) - wystawy
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - wystawy - 2020
Temat: Krytyka artystyczna polska - 21 w
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 20-21 w
Temat: Rysunek polski - wystawy - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Kisielewska, Helena.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-65786-46-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 25293 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Kisielewska Helena
Tytuł: Biżuteria żeliwna ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu / [tekst: Helena Kisielewska].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2019.
Opis fizyczny: Teka (20 k. tabl. kolor.) ; 15x21 cm.
Uwaga: Tekst na wewnętrznej stronie teki.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-65786-29-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. I 10459
No cover
Journal
In basket
Tytuł: Rocznik. Historia / Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.
Wariant tytułu: Rocznik Muzeum Górnośląskiego. Historia
Wariant tytułu: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Historia
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 1963-.
Opis fizyczny: 24 cm.
Częstotliwość: Niereg.
Uwaga: Red. Nr 10 (2016): Joanna Lusek.
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - czasopisma
Temat: Historia - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma historyczne polskie - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Lusek, Joanna.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISSN: 0068-4651
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II 481H
Nr 10 (2016) [Nr 10 (2016)]
No cover
Book
In basket
Autor: Płazak Ignacy
Tytuł: Katalog zbiorowej wystawy obrazów Konrada Krzyżanowskiego (1872-1922) / [oprac. katalogu Ignacy Płazak].
Wariant tytułu: Katalog wystawy obrazów Konrada Krzyżanowskiego
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 1960.
Opis fizyczny: 22, [2] s., 32 s. tabl. ; 21 cm.
Uwaga: Tyt. na obwol.: "Katalog wystawy obrazów Konrada Krzyżanowskiego".
Temat: Krzyżanowski Konrad (1872-1922) - wystawy
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - wystawy - 1960
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 585 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Szydłowska Elżbieta
Tytuł: Gotyckie i renesansowe kafle w muzeach Górnego Śląska : katalog wystawy / [tekst Elżbieta Szydłowska].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie, 1973.
Opis fizyczny: 41 s. : il. ; 20 cm.
Uwaga: Nazwa aut. na s. 2.
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - wystawy
Temat: Ceramika artystyczna - wystawy - 15-17 w
Temat: Kafle - wystawy - 15-17 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 4858 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bednarska Jadwiga (1934- )
Tytuł: Katalog wystawy grafiki angielskiej XVIII i połowy XIX w. / [Jadwiga Bednarska].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie, 1968.
Opis fizyczny: 89 s. : il. ; 23 cm.
Uwaga: Nazwa aut. na odwrocie k. tyt.
Uwaga: Bibliogr. s. 13-16.
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - wystawy
Temat: Grafika angielska - wystawy - 18-19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Rycin i Rysunków Książąt Czartoryskich sygn. Kat. 3150 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Katalog wystawy grafiki włoskiej XVI-XVIII w. / [oprac. Jadwiga Bednarska].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie, 1965.
Opis fizyczny: 25, [2] s., [12] k. tabl. : il. ; 23 cm.
Uwaga: Nazwa aut. na odwr. k. tyt.
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - wystawy
Temat: Grafika włoska - wystawy - 16-18 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Bednarska, Jadwiga (1934- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 4557 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Benc-Bošković Katica
Tytuł: Ludowe maski Chorwacji / Katica Benc-Bošković.
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie, [1974].
Opis fizyczny: s. ; cm.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 5486 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Na 90-lecie powstań śląskich i plebiscytu / praca zbiorowa pod red. Edwarda Długajczyka.
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2011.
Opis fizyczny: 302 s. : il. kolor. ; 22 cm.
Seria: Biblioteka Powstań Śląskich i Plebiscytu
Seria: Biblioteka Powstań Śląskich
Uwaga: Biblioteka Powstań Śląskich.
Uwaga: Indeks.
Temat: Plebiscyt 1921 r. na Górnym Śląsku
Temat: Powstania 1919-1921 r. śląskie
Hasło dodatkowe: Długajczyk, Edward (1939- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-88880-17-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 26472 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu : 100 lat dziejów. [T.] 2, Kontakty z muzeami, instytucjami kultury i towarzystwami / pod red. Jana Drabiny ; [aut. Jan Drabina i in.].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2012.
Opis fizyczny: 224 s. : il. (gł. kolor.) ; 27 cm.
Uwaga: Numer tomu na grzbiecie.
Uwaga: Bibliogr. przy pracy s. 195-200.
Uwaga: Tekst częśc. niem. Streszcz. niem., pol. przy pracach.
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - historia
Temat: Muzealnictwo - Polska - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Drabina, Jan (1939- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-88880-33-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 18531/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Grabińska-Szczęśniak Anna
Tytuł: Bez prądu, z prądem / [kuratorka i autorka tekst ow Anna Grabińska-Szczęśniak].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2019.
Opis fizyczny: 58, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21x21 cm.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-65786-33-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 34395
Book
In basket
Autor: Grabińska-Szczęśniak Anna
Tytuł: Czepce, czepki i półczepce ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu / [scenariusz wystawy i opracowanie katalogu: Anna Grabińska-Szczęśniak].
Wariant tytułu: Z głową w chmurach?
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, cop. 2017.
Opis fizyczny: 76 s. : il. kolor. ; 21x21 cm.
Uwaga: Publikacja towarzysząca wystawie "Z głową w chmurach? Czepce, czepki i półczepce" prezentowanej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, 21.06-26.11.2017 r.
Uwaga: Bibliogr. s. 75.
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - wystawy - 2017
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - zbiory - 19-20 w
Temat: Czepce - wystawy - Śląsk - 19-20 w
Temat: Czepce - zbiory - Polska - 19-20 w
Temat: Nakrycia głowy - etnografia - wystawy - Polska - 19-20 w
Temat: Nakrycia głowy - etnografia - zbiory - Polska - 19-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi zbiorów
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-65-786-036
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31547 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Tomasz Tatarczyk : Bytom, Muzeum Górnośląskie, czerwiec - lipiec 1994 / [tekst Małgorzata Szejnert].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 1994.
Opis fizyczny: 21 s. : il. kolor. ; 21x26 cm.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Tatarczyk Tomasz (1947-2010) - wystawy
Temat: Muzeum Górnośląskie (Bytom) - wystawy - 1994
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1944 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Szejnert, Małgorzata (1936- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 12992 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again