Form of Work
Książki
(79)
Czasopisma
(3)
Filmy i seriale
(1)
Status
available
(62)
unknown
(17)
unavailable
(1)
Branch
Magazyn
(76)
Dział
(4)
Author
Bazielich Barbara (1929-2017)
(7)
Bartków Agnieszka
(6)
Lusek Joanna
(6)
Kisielewska Helena
(4)
Lameński Lechosław (1949- )
(4)
Abłamowicz Dominik (1958- )
(3)
Badura Beata (1967- )
(3)
Bednarska Jadwiga (1934- )
(3)
Dobkowski Mieczysław
(3)
Drabina Jan (1939- )
(3)
Giszter Elżbieta
(3)
Grabińska-Szczęśniak Anna
(3)
Jodliński Leszek (1967- )
(3)
Meschnik Marek (1955- )
(3)
Mohl Iwona
(3)
Bryłka-Jesionek Agata
(2)
Bukowska-Floreńska Irena (1938- )
(2)
Droń Maciej (1968- )
(2)
Dubiel Ludwik (1910-1974)
(2)
Głogoczowski Jan
(2)
Holeksa Krystyna
(2)
Iwanek Witold (1930-2001)
(2)
Jaworski Eugeniusz
(2)
Ligęza Józef (1910-1972)
(2)
Szydłowska Elżbieta (1934-2020)
(2)
Szydłowski Jerzy (1931-1997)
(2)
Wojtasik Andrzej (1970- )
(2)
Woźnik-Batko Urszula
(2)
Andrysiak Ewa (1955- ). Alfons Parczewski a Wilno
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). Alfons Parczewski and Wilno
(1)
Babiński Aleksander Zygmunt (1976- ). Szlachta a industrializacja w Zagłębiu Krakowskim w latach 1815 - 1846
(1)
Badura Beata (1967- ). Klucz do odkryć Mistrza
(1)
Barciak Antoni (1947- ). Rodzina i gospodarstwo chłopskie w Chorzowie i w Dębie do początków XVII w. w świetle ksiąg sądowych
(1)
Baron Arkadiusz (1966- ). Andrzej Maria hrabia Renard a kolej - przyczynek do kolejowych inspiracji i aspiracji szlachty polskiej
(1)
Bartków Agnieszka. Stanisław Szukalski and the Horned Heart Tribe - works in the collection of the Upper Silesian Museum in Bytom
(1)
Bartków Agnieszka. Stanisław Szukalski i Szczep Szukalszczyków herbu „Rogate Serce -prace w kolekcji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
(1)
Bembenek Mariusz. Ślady wojny - schrony przeciwlotnicze i inne pozostałości czasu okupacji w Dzielnicy V Krowodrza
(1)
Benc-Bosković Katica
(1)
Benka Urszula Maria
(1)
Bereszyński Zbigniew. Eastern borders of Poland- myths and reality An attempt at a critical analysis of the political and military heritage of Eastern Borderlands
(1)
Bereszyński Zbigniew. Kresowe przedmurze Rzeczypospolitej - mity i rzeczywistość. Próba krytycznej analizy dziedzictwa polityczno-militarnej historii Kresów Wschodnich
(1)
Bereszyński Zbigniew. Kresowe przedmurze Rzeczypospolitej i wojna polsko-sowiecka 1919-1921. Próba nowego spojrzenia na ówczesne wydarzenia z uwzględnieniem nieznanych wcześniej źródeł i opracowań wydanych w Rosji postkomunistycznej
(1)
Bergmann Olaf (1964- ). Górny Śląsk w relacjach i opiniach Przewodnika Katolickiego 1918-1939
(1)
Białokur Marek (1974- ). Lwów w metryce - Kijów we wspomnieniach - Polska w sercu. Historia malarze Włodzimierza Bartoszewicza (1899-1983) i jego peregrynacji
(1)
Białokur Marek (1974- ). Pierwsza z trzech śląskich insurekcji we współczesnej narracji podręcznikowej. Casus opracowań dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
(1)
Biel Urszula. Filmowe portrety Górnego Śląska lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku
(1)
Birgus Vladimir (1954- )
(1)
Bisaga Katarzyna
(1)
Boccioni Umberto (1882-1916)
(1)
Boroń Piotr (1965- ). Takim Go pamiętam
(1)
Borówka Tomasz (1971- ). Kwadrans z życia studenta
(1)
Breton Andre (1896-1966)
(1)
Bryłka-Jesionek Agata. Chronostych w przestrzeni publicznej jako przejaw kultury umysłowej na górnośląskim pograniczu diecezji wrocławskiej krakowskiej i ołomunieckiej
(1)
Buchowski Krzysztof (1969- ). Lithuanian myth as a part of Eastern Borderlands mythos
(1)
Buchowski Krzysztof (1969- ). Mit litewski jako część mitu Kresów Wschodnich
(1)
Bąk Krzysztof
(1)
Bębnik Grzegorz (1970- ). Górnoślązacy w afrykańskich wojskach kolonialnych Cesarstwa Niemieckiego podczas I wojny światowej
(1)
Bębnik Grzegorz (1970- ). Henryk Wegner-Wojnowski - clergyman publicist publisher
(1)
Bębnik Grzegorz (1970- ). Ks. Henryk Wegner-Wojnowski - duszpasterz publicysta wydawca
(1)
Chojecka Ewa (1933- )
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). Dziedzictwo protestanckiej kultury artystycznej na Górnym Śląsku. Od leśnych kościołów do postmodernizmu
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). The heritage of Protestant art culture in Upper Silesia (from forest churches to postmodernism)
(1)
Ciesielski Tomasz (1965- ). Mitologizacja Kresów początku XX wieku we wspomnieniach Eugeniusza Janiszewskiego Heleny Kutyłowskiej Julii Rutkowskiej i Juliana Ścibora-Marchockiego
(1)
Ciesielski Tomasz (1965- ). Mythologization of the early 1900s Eastern Borderlands in the memoirs of Eugeniusz Janiszewski Helena Kutyłowska Julia Rutkowskia and Julian Ścibor-Marchocki
(1)
Cieślewski Tadeusz (1895-1944)
(1)
Cieślik Agnieszka (1964- ). Magistrala Śląsk - Wołyń. Górny Śląsk na łamach prasy województwa wołyńskiego 1921-1939
(1)
Czapliński Marek (1940- ). Stan badań nad tematem Śląsk a I wojna światowa i perspektywy nowej historiografii
(1)
Czarnecka Daria. Evangelicals from Upper Silesia who lost their lives in KL Auschwitz
(1)
Czarnecka Daria. Górnośląscy ewangelicy zmarli w KL Auschwitz
(1)
Czerwiński Czesław
(1)
Czyżewski Tytus (1880-1945)
(1)
Dawid Adriana (1974- )
(1)
Dawid Adriana (1974- ). The memories of Eastern Borderlanders amassed by the Spoken History Archive www.e-historie.pl
(1)
Dawid Adriana (1974- ). Ze wspomnień Kresowian zgromadzonych w Archiwum Historii Mówionej www.e-historie.pl
(1)
Dendura Bartosz. Rezydencja królewska w Łobzowie - rekonstrukcja renesansowego pałacu
(1)
Derlatka Adam. Rezydencja królewska w Łobzowie - rekonstrukcja renesansowego pałacu
(1)
Derus Małgorzata
(1)
Droń Maciej (1968- ). Cmentarze ewangelickie w Bytomiu
(1)
Droń Maciej (1968- ). Kilka wspomnień o prof. Jerzym Szydłowskim
(1)
Droń Maciej (1968- ). Miasto graniczne - miasto kresowe. Wokół sporu krakowskiej i śląskiej sanacji i miejsce Krakowa i Katowic na mapie II Rzeczypospolitej
(1)
Droń Maciej (1968- ). Rozbark w zbiorach ikonograficznych Działu Historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
(1)
Droń Maciej (1968- ). The evangelical cemeteries in Bytom
(1)
Droń Maciej (1968- ). Zakłady przemysłowe Schaffgotschów w zbiorach ikonograficznych Działu Historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
(1)
Durczak Ondrej (1989- )
(1)
Durka Jarosław (1970- ). 1928 Volhynia Exhibition - organization and significance
(1)
Durka Jarosław (1970- ). Wystawa wołyńska 1928 roku - organizacja i znaczenie
(1)
Dutka Elżbieta. Deconstruction of the family Borderlands myth and the narration of late grandson in Salki of Wojciech Nowicki
(1)
Dutka Elżbieta. Dekonstrukcja rodzinnego mitu kresowego i narracja „spóźnionego wnuka” w „Salkach” Wojciecha Nowickiego
(1)
Dworniak Justyna Karolina. Innowacje mitograficzne za sprawą tragedii
(1)
Dziki Tomasz (1972- ). Obraz Śląska we włocławskich mediach - głównego ośrodka prasowego województwa warszawskiego w latach międzywojennych (1918-1939). Wybrane aspekty
(1)
Długajczyk Edward (1939- )
(1)
Fic Maciej (1973- )
(1)
Fic Maciej (1973- ). Odrodzona Niepodległa w zewnętrznej formule egzaminacyjnej z historii
(1)
Fitta-Spelina Agnieszka. Rezydencja królewska w Łobzowie - rekonstrukcja renesansowego pałacu
(1)
Frankowicz Krzysztof (1970- ). Zainicjowanie i znaczenie studiów nad językiem i literaturą grecką na przełomie XV i XVI wieku w Akademii Krakowskiej
(1)
Frużyński Adam. The contribution of Evangelicals to the economic development of Upper Silesia from the 18th to the 20th century
(1)
Frużyński Adam. Wkład ewangelików w rozwój gospodarczy Górnego Śląska w XVIII-XIX w
(1)
Galusek Łukasz (1973- )
(1)
Gediga Bogusław (1933- ). Jerzy Szydłowski - organizator górnośląskiego ośrodka archeologicznego
(1)
Giemza Grzegorz. Ewangelicka działalność charytatywna na Górnym Śląsku od XIX w
(1)
Year
2020 - 2022
(10)
2010 - 2019
(32)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(7)
1980 - 1989
(5)
1970 - 1979
(11)
1960 - 1969
(11)
1950 - 1959
(2)
Country
Poland
(83)
Language
Polish
(82)
English
(1)
Subject
Muzeum Górnośląskie (Bytom)
(39)
Malarstwo polskie
(12)
Rysunek polski
(5)
Muzealnictwo
(4)
Sztuka polska
(4)
Szukalski, Stanisław
(4)
Haft ludowy
(3)
Żechowski, Stefan
(3)
Ewangelicyzm augsburski
(2)
Grafika polska
(2)
Górnictwo
(2)
Konarski, Marian
(2)
Kultura
(2)
Powstania 1919-1921 r. śląskie
(2)
Rzeźba polska
(2)
Strój ludowy
(2)
Szczep Szukalszczyków herbu Rogate Serce
(2)
Szewczyk, Andrzej
(2)
Szlachta
(2)
Sztuka
(2)
Sztuka niemiecka
(2)
Archeolodzy
(1)
Archeologia
(1)
Archiwum Miejskie (Bytom)
(1)
Artyści polscy
(1)
Arystokracja
(1)
Awangarda (lit., szt.)
(1)
Bazielich, Barbara
(1)
Beksiński, Zdzisław
(1)
Bendarska, Janina
(1)
Biernacki, Andrzej
(1)
Biżuteria
(1)
Blonder, Sasza
(1)
Borowski, Wacław
(1)
Brzeski, Janusz Maria
(1)
Budownictwo wiejskie
(1)
Ceramika
(1)
Ceramika artystyczna
(1)
Ceramika polska
(1)
Chwistek, Leon
(1)
Chłopi
(1)
Czepce
(1)
Czyżewski, Tytus
(1)
Drzeworyt japoński
(1)
Etnografia
(1)
Etnografowie
(1)
Folklor
(1)
Fotografia czeska
(1)
Fotografia polska
(1)
Galeria Foksal (Warszawa)
(1)
Goryńska, Wiktoria
(1)
Grafika angielska
(1)
Grafika włoska
(1)
Grupy artystyczne
(1)
Grzyb, Ryszard
(1)
Górale
(1)
Haft krzyżykowy
(1)
Hiller, Karol
(1)
Historia
(1)
Hrynkowski, Jan
(1)
Innowacje
(1)
Instalacja (szt.plast.)
(1)
Kafle
(1)
Kościoły i kaplice
(1)
Krytyka artystyczna polska
(1)
Krzyżanowski, Konrad
(1)
Krzyżanowski, Władysław
(1)
Kultura materialna
(1)
Legendy i podania czeskie
(1)
Legendy i podania niemieckie
(1)
Legendy i podania polskie
(1)
Lewczyński, Jerzy
(1)
Literatura ludowa czeska
(1)
Literatura ludowa niemiecka
(1)
Literatura ludowa polska
(1)
Literatura polska
(1)
Lortz, Jan
(1)
Malarstwo
(1)
Malarze polscy
(1)
Malczewski, Rafał
(1)
Maria
(1)
Mickiewicz, Aldona
(1)
Moda dziecięca
(1)
Muzeum Narodowe (Warszawa)
(1)
Nakrycia głowy
(1)
Odlewnictwo
(1)
Odzież dziecięca
(1)
Osadnictwo
(1)
Pocztówki
(1)
Podoski, Wiktor
(1)
Pomniki
(1)
Pomorze
(1)
Postęp
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Prasa (wydawnictwa)
(1)
Protestantyzm
(1)
Przedmioty użytku codziennego
(1)
Przemysł
(1)
Reformacja
(1)
Reymont, Władysław Stanisław
(1)
Subject: work
Chłopi
(1)
Plebiscyt 1921 r. na Górnym Śląsku
(1)
Subject: time
1901-
(29)
1801-
(23)
1701-
(13)
2001-0
(8)
1501-
(7)
1601-
(7)
2001-
(6)
1918-
(5)
1401-
(2)
1001-
(1)
1101-
(1)
1201-
(1)
Subject: place
Bytom
(7)
Śląsk, Górny
(7)
Śląsk
(5)
Śląsk Górny
(4)
Śląsk Cieszyński
(3)
Kraków
(2)
Polska
(2)
Galicja
(1)
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Pomorze
(1)
Przeczyce (k. Zawiercia)
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(23)
Materiały konferencyjne
(6)
Katalogi zbiorów
(4)
Biografie
(2)
Pamiętniki polskie
(2)
Albumy
(1)
Czasopisma archeologiczne polskie
(1)
Czasopisma etnograficzne polskie
(1)
Czasopisma historyczne polskie
(1)
Dokumenty audiowizualne
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Film dokumentalny
(1)
Informatory
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Domain
Historia
(1)
87 results Filter
No cover
Book
In basket
Tytuł: Grafika Francesca Bartolozziego.
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie, [1975].
Opis fizyczny: s. ; cm.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 5689 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Kraków a Górny Śląsk : wzajemne relacje.
Wariant tytułu: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Etnografia
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 1997.
Opis fizyczny: 53, [2] s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: T. monogr.: Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Etnografia. Z. 10.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Kraków - a Śląsk Górny - kultura
Temat: Śląsk Górny - a Kraków - kultura
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. II 471E/10
No cover
Book
In basket
Tytuł: Malarstwo polskie z lat 1918-1939 : katalog wystawy.
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie, 1972.
Opis fizyczny: 15 s., [12] k. tabl. : il. ; 23 cm.
Temat: Muzeum Górnośląskie Bytom - wystawy
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 4559 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: W istocie rzeczy : Aldona Mickiewicz / [wstęp: Agnieszka Bartków].
Wariant tytułu: Aldona Mickiewicz
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, cop. 2016.
Opis fizyczny: 73, [2] s. : il. kolor. ; 27 cm.
Uwaga: Katalog wystawy prezentowanej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, 30 listopada 2016 - 28 lutego 2017.
Temat: Mickiewicz Aldona 1959- - wystawy
Temat: Muzeum Górnośląskie Bytom - wystawy - 2016-2017
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 20-21 w
Temat: Rysunek polski - wystawy - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Bartków, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-88880-83-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 25296 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Derus Małgorzata
Tytuł: Przed samym sobą : w zaklętym kręgu fascynacji i tęsknot / Małgorzata Derus.
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 1988.
Opis fizyczny: [16] s. : il. ; 20 cm.
Uwaga: Opis wg okł.
Temat: Żechowski Stefan 1912-1984 - biografia
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 20 w
Temat: Rysunek polski - wystawy - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Biografie
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10085 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Ze spiżu i granitu : pomniki Bytomia : [Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 18.04 - 29.06.2012] / [oprac. red. Elżbieta Giszter].
Wariant tytułu: Pomniki Bytomia
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2012.
Opis fizyczny: 57, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.
Uwaga: Wstęp także w jęz. niem.
Temat: Muzeum Górnośląskie Bytom - wystawy - 2012
Temat: Pomniki - wystawy - Polska - 19-20 w
Temat: Bytom - pomniki - wystawy
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Giszter, Elżbieta.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-88880-28-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 29345 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Jaworski Eugeniusz
Tytuł: Górnośląscy malarze amatorzy / Eugeniusz Jaworski.
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie, 1974.
Opis fizyczny: 54, [2] s. : il. ; 18 cm.
Uwaga: Nazwa aut. na s. ostatniej. Katalog wystawy.
Uwaga: Streszcz. niem.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 5232 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Andrzej Biernacki / [wstęp: Helena Kisielewska].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2020.
Opis fizyczny: 249 s. : il. (gł. kolor.) ; 26 cm.
Uwaga: Zawiera wybór tekstów krytycznych Biernackiego opubl. m.in. w czasopismach w l. 2010-2018.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach.
Temat: Biernacki Andrzej 1958- - wystawy
Temat: Muzeum Górnośląskie Bytom - wystawy - 2020
Temat: Krytyka artystyczna polska - 21 w
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 20-21 w
Temat: Rysunek polski - wystawy - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Kisielewska, Helena.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-65786-46-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 25293 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Kisielewska Helena
Tytuł: Biżuteria żeliwna ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu / [tekst: Helena Kisielewska].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2019.
Opis fizyczny: Teka (20 k. tabl. kolor.) ; 15x21 cm.
Seria: Kolekcjoner
Uwaga: Tekst na wewnętrznej stronie teki.
Temat: Muzeum Górnośląskie Bytom - zbiory - 19 w
Temat: Biżuteria - 19 w
Temat: Biżuteria - zbiory - Polska - 19 w
Temat: Odlewnictwo - wyroby - 19 w
Temat: Odlewnictwo - wyroby - zbiory - Polska - 19 w
Temat: Żeliwo - wyroby - 19 w
Temat: Żeliwo - wyroby - zbiory - Polska - 19 w
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-65786-29-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 10459 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Mikoś Urszula
Tytuł: Szkło z kolekcji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu / Urszula Mikoś.
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, cop. 2022.
Opis fizyczny: 155 s. : il. kolor. ; 21x21 cm.
Uwaga: Publ. związ. z wystawą prezentowaną w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, 14.04.-31.07.2022.
Uwaga: Bibliogr. s. 153-154.
Temat: Muzeum Górnośląskie Bytom - wystawy - 2022
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-65786-68-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 35456
No cover
Book
In basket
Autor: Płazak Ignacy
Tytuł: Katalog zbiorowej wystawy obrazów Konrada Krzyżanowskiego (1872-1922) / [oprac. katalogu Ignacy Płazak].
Wariant tytułu: Katalog wystawy obrazów Konrada Krzyżanowskiego
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 1960.
Opis fizyczny: 22, [2] s., 32 s. tabl. ; 21 cm.
Uwaga: Tyt. na obwol.: "Katalog wystawy obrazów Konrada Krzyżanowskiego".
Temat: Krzyżanowski Konrad 1872-1922 - wystawy
Temat: Muzeum Górnośląskie Bytom - wystawy - 1960
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 585 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Święcicki Jarosław
Tytuł: Kościół Świętego Ducha oczami archeologa / [opracowanie Jarosław Święcicki].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, cop. 2022.
Opis fizyczny: 55 s. : il. kolor. ; 21x21 cm.
Uwaga: Publ. związ. z wystawą prezentowaną w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, 26.05.2022-30.11.2022.
Uwaga: Bibliogr. s. 54-55.
Temat: Muzeum Górnośląskie Bytom - wystawy - 2022
Temat: Kościoły i kaplice - Polska - wystawy
Temat: Bytom - archeologia - wystawy
Temat: Bytom - kościół św. Ducha - wystawy
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-65786-76-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 35455 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Bednarska Jadwiga (1934- )
Tytuł: Katalog wystawy grafiki angielskiej XVIII i połowy XIX w. / [Jadwiga Bednarska].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie, 1968.
Opis fizyczny: 89 s. : il. ; 23 cm.
Uwaga: Nazwa aut. na odwrocie k. tyt.
Uwaga: Bibliogr. s. 13-16.
Temat: Muzeum Górnośląskie Bytom - wystawy
Temat: Grafika angielska - wystawy - 18-19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Rycin i Rysunków Książąt Czartoryskich sygn. Kat. 3150 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Katalog wystawy grafiki włoskiej XVI-XVIII w. / [oprac. Jadwiga Bednarska].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie, 1965.
Opis fizyczny: 25, [2] s., [12] k. tabl. : il. ; 23 cm.
Uwaga: Nazwa aut. na odwr. k. tyt.
Temat: Muzeum Górnośląskie Bytom - wystawy
Temat: Grafika włoska - wystawy - 16-18 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Bednarska, Jadwiga (1934- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 4557 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Benc-Bošković Katica
Tytuł: Ludowe maski Chorwacji / Katica Benc-Bošković.
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie, [1974].
Opis fizyczny: s. ; cm.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 5486 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Na 90-lecie powstań śląskich i plebiscytu / praca zbiorowa pod red. Edwarda Długajczyka.
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2011.
Opis fizyczny: 302 s. : il. kolor. ; 22 cm.
Seria: Biblioteka Powstań Śląskich i Plebiscytu
Seria: Biblioteka Powstań Śląskich
Uwaga: Biblioteka Powstań Śląskich.
Uwaga: Indeks.
Temat: Plebiscyt 1921 r. na Górnym Śląsku
Temat: Powstania 1919-1921 r. śląskie
Hasło dodatkowe: Długajczyk, Edward (1939- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-88880-17-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 26472 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu : 100 lat dziejów. [T.] 2, Kontakty z muzeami, instytucjami kultury i towarzystwami / pod red. Jana Drabiny ; [aut. Jan Drabina i in.].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2012.
Opis fizyczny: 224 s. : il. (gł. kolor.) ; 27 cm.
Uwaga: Numer tomu na grzbiecie.
Uwaga: Bibliogr. przy pracy s. 195-200.
Uwaga: Tekst częśc. niem. Streszcz. niem., pol. przy pracach.
Temat: Muzeum Górnośląskie Bytom - historia
Temat: Muzealnictwo - Polska - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Drabina, Jan (1939- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-88880-33-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 18531/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Grabińska-Szczęśniak Anna
Tytuł: Bez prądu, z prądem / [kuratorka i autorka tekst ow Anna Grabińska-Szczęśniak].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 2019.
Opis fizyczny: 58, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21x21 cm.
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-65786-33-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 34395
Book
In basket
Autor: Grabińska-Szczęśniak Anna
Tytuł: Czepce, czepki i półczepce ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu / [scenariusz wystawy i opracowanie katalogu: Anna Grabińska-Szczęśniak].
Wariant tytułu: Z głową w chmurach?
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, cop. 2017.
Opis fizyczny: 76 s. : il. kolor. ; 21x21 cm.
Uwaga: Publikacja towarzysząca wystawie "Z głową w chmurach? Czepce, czepki i półczepce" prezentowanej w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, 21.06-26.11.2017 r.
Uwaga: Bibliogr. s. 75.
Temat: Muzeum Górnośląskie Bytom - wystawy - 2017
Temat: Muzeum Górnośląskie Bytom - zbiory - 19-20 w
Temat: Czepce - wystawy - Śląsk - 19-20 w
Temat: Czepce - zbiory - Polska - 19-20 w
Temat: Nakrycia głowy - etnografia - wystawy - Polska - 19-20 w
Temat: Nakrycia głowy - etnografia - zbiory - Polska - 19-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi zbiorów
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
ISBN: 978-83-65-786-036
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 31547 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Tomasz Tatarczyk : Bytom, Muzeum Górnośląskie, czerwiec - lipiec 1994 / [tekst Małgorzata Szejnert].
Adres wydawniczy: Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, 1994.
Opis fizyczny: 21 s. : il. kolor. ; 21x26 cm.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Tatarczyk Tomasz 1947-2010 - wystawy
Temat: Muzeum Górnośląskie Bytom - wystawy - 1994
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1944 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Szejnert, Małgorzata (1936- ).
Hasło dodatkowe: Muzeum Górnośląskie (Bytom)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 12992 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again