Forma i typ
Książki
(22)
Czasopisma
(3)
Dostępność
dostępne
(20)
nieokreślona
(3)
tylko na miejscu
(1)
Placówka
Magazyn
(21)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(2)
Autor
Brociek Waldemar Ryszard
(2)
Jedynak Artur (archeologia)
(2)
Kaptur Kamil
(2)
Oborny Alojzy (1933-2022)
(2)
Rumin Marian
(2)
Wielopolski Antoni (1911-1995)
(2)
Wielopolski Wojciech
(2)
Babraj Krzysztof (1952- ). Clothes do not make the man
(1)
Babraj Krzysztof (1952- ). Nie szata zdobi człowieka
(1)
Bagińska Jolanta. Cherven' Towns in the public space: state and perspectives
(1)
Bagińska Jolanta. Grody Czerwieńskie w przestrzeni publicznej: stan i perspektywy
(1)
Baraniecka-Olszewska Kamila (1981- ). In-between reality and fiction. Particpation in historical reenactments
(1)
Baraniecka-Olszewska Kamila (1981- ). Pomiędzy rzeczywistością a fikcją. Uczestnictwo w rekonstrukcjach historycznych
(1)
Benda Jan. O grenadierach i czapkach grenadierskich
(1)
Bocheński Zbigniew (1901-1976). Bechter z roku 1580 i jego pochodzenie na tle typologiczno-porównawczym
(1)
Bocheński Zbigniew (1901-1976). Nowe materiały do barwy wojsk Księstwa Warszawskiego
(1)
Bocheński Zbigniew (1901-1976). Opis Rolki Sztokholmskiej
(1)
Bocheński Zbigniew (1901-1976). Uwagi o polskim mundurze generalskim okresu Legionów i Księstwa Warszawskiego (1797-1814)
(1)
Borkiewicz Seweryn (1890-1954)
(1)
Borzym Monika
(1)
Byszewska-Łasińska Agata. Obraz przeszłości. Standary prezentacji i rekonstrukcji archeologicznych z perspektywy zarządzania dziedzictwem archeologicznym
(1)
Byszewska-Łasińska Agata. The image of the past. Standards of reconstruction and presentation of archaeological heritage from the persepective of archaeological heritage management
(1)
Cabalska Maria (1919-2000). Średniowieczne militaria Polski Południowej w świetle badań metaloznawczych
(1)
Diniejko Andrzej (1947- )
(1)
Drzymuchowska Anna. Clothes do not make the man
(1)
Drzymuchowska Anna. Nie szata zdobi człowieka
(1)
Firmanty Eliza
(1)
Foryś Ryszard F
(1)
Fuiński Zbigniew (1929-2012). Garnitur zbroi
(1)
Fuiński Zbigniew (1929-2012). Napierśnik zbroi tzw. maksymiliańskiej ze zbiorów prywatnych w Krakowie
(1)
Gancarski Jan (1956- )
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Przyczyny budowy Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy. Podstawy rekonstrukcji
(1)
Gancarski Jan (1956- ). Reasons for building The Carpathian Troy Archaeological Open-Air Museum in Trzcinica. Grounds for reconstruction
(1)
Grabowska Irena (1919-2004). Trzy okazy renesansowej broni myśliwskiej z dekoracją trawioną
(1)
Grabowska Irena (1919-2004). Zestawienie prac z zakresu dawnej broni i barwy oraz architektury obronnej opublikowanych przez Zbigniewa Bocheńskiego
(1)
Grabowska Irena (1919-2004). Ładownica z herbem Sas w Muzeum Świętokrzyskim w Kielcach (ze studiów nad sarmacko-wojskowym oporządzeniem XVIII wieku)
(1)
Grodzicka Maria ( -1979). Bombarda z zamku w Kurzętniku
(1)
Grzesik Paweł. Kolekcja i wystawa Gabinet Numizmatyczny w Muzeum Narodowym w Kielcach
(1)
Gupalo Vira Dionizivna (1958- ). Ancient Zvenyhorod historical and cultural reserve: research and promotion of the forgotten princely capital
(1)
Gupalo Vira Dionizivna (1958- ). Historyczno-kulturowy rezerwat Dawny Dźwinogród: badania i promocja zapomnianej stolicy książęcej
(1)
Górski Jacek (1962- )
(1)
Górski Jacek (1962- ). Exhibitions of the history of the Archeological Museum in Kraków (an outline)
(1)
Górski Jacek (1962- ). Wystawiennictwo w historii Muzeum Archeologicznego w Krakowie (zarys)
(1)
Gładysz Franciszek
(1)
Głowacki Kazimierz (1941- )
(1)
Heczko Edward (?-1975)
(1)
Henke Janusz Witold. Złoty czas banknotu i kieleckie papiery
(1)
Iskrzycki Tadeusz. Mundury formacji polskich na Węgrzech w latach 1848/49
(1)
Jeske Maciej (1940- ). Angielska szabla lekkiej kawalerii wz. 1796 i jej pruskie pochodne
(1)
Jeziorowski Tadeusz (1944- ). Początki polskiego munduru generalskiego
(1)
Jeziorowski Tadeusz (1944- ). Wielkopolski Krzyż Powstańczy
(1)
Kaleta Tomasz. Na marginesie historii zamojskich monet oblężniczych
(1)
Kalina Dariusz. Skarb z Małogoszcza
(1)
Kantor Ryszard (1947- )
(1)
Kobielski Stanisław (1914-1980). Chorągiew husarska pułku hetmańskiego Rzewuskich i jej zbroje
(1)
Konstankiewicz Andrzej. Element munduru Armii Wielkopolskiej w przepisach ubiorczych formacji Ministerstwa Skarbu i Spraw Wewnętrznych
(1)
Konstankiewicz Andrzej. Zestawienie prac z zakresu dawnej broni i barwy oraz architektury obronnej opublikowanych przez Zbigniewa Bocheńskiego
(1)
Kosmacińska Patrycja
(1)
Kostrzewski Andrzej (1927- ). 1 i 2 pułk mazurów w Powstaniu Listopadowym
(1)
Kotasiak Wojciech
(1)
Kotorova-Jencova Maria. Parl archeologiczny Żywa archeologiaw Hanuszowcach nad Toplą - miejsce eksperymentów nauki i zabawy
(1)
Kotorova-Jencova Maria. The Archaeological Park 'Living Archaeology' in Hanusovce nad Topiou - a place for experimentation aquiring knowledge and entertainment
(1)
Kowecka Elżbieta (1929-2001)
(1)
Kozioł Kazimierz (numizmatyka). Numizmatyczne tradycje w regionie świętokrzyskim
(1)
Kozubowski Witold. Moje wspomnienia
(1)
Kroczyński Hieronim (1934- ). Przyczynek do ubioru żołnierzy 12. pułku strzelców wielkopolskich
(1)
Królikowski Bohdan (1934- ). Zestawienie prac z zakresu dawnej broni i barwy oraz architektury obronnej opublikowanych przez Zbigniewa Bocheńskiego
(1)
Kuczyński Janusz (1930-2014)
(1)
Kunicka-Zyzman Agata. Interpretational problems in the reconstruction of the Bronze Age buildings as exemplified in Experimental Settlement at Wola Radziszowska
(1)
Kunicka-Zyzman Agata. Problematyka rekonstrukcji budynków z epoki brązu na przykładzie eksperymentalnej osady w Woli Radziszowskiej
(1)
Kurek Tadeusz (1936- )
(1)
Lewicki Leon. Ignacy Hofelmajer rusznikasz i szabelnik krakowski (1825-1889)
(1)
Lityńska-Zając Maria (1956- ). Archaeobotany as a source of information on old economics and landscape - opportunities and limitations
(1)
Lityńska-Zając Maria (1956- ). Archeobotanika jako źródło informacji o dawnej ekonomii i krajobrazie - możliwości i ograniczenia
(1)
Lityńska-Zając Maria (1956- ). Użycie surowców drzewnych - działalność człowieka prehistorycznego oraz rekonstrukcja wegetacji leśnej na przykładzie Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy (południowa Polska)
(1)
Lityńska-Zając Maria (1956- ). Wood resouce use - tracking prehictoric human activity and reconstructing woodland vegetation. Case study of the Carpathian Troy Archaeological Open-Air Museum in Trzcinica (South Poland)
(1)
Liwoch Radosław. Archeological artifacts from the Exhibition of antiquities and art objects organised by the Imperial-Royal Scientific Society in Kraków (1858-1859)
(1)
Liwoch Radosław. Zabytki archeologiczne z Wystawy starożytności i zabytków sztuki urządzonej przez Cesarsko-Królewskie Towarzystwo Naukowe w Krakowie (1858-1859 r.)
(1)
Lorek Krzysztof (1954- )
(1)
Lorek Krzysztof (1954- ). 50 lat zorganizowanego ruchu numizmatycznego w Kielcach
(1)
Madej Paweł (archeologia). Przyczyny budowy Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy. Podstawy rekonstrukcji
(1)
Madej Paweł (archeologia). Reasons for building The Carpathian Troy Archaeological Open-Air Museum in Trzcinica. Grounds for reconstruction
(1)
Maj Tadeusz (1946-1997)
(1)
Marzec Violetta
(1)
Matoga Andrzej (1951- ). Archaeological emergency
(1)
Matoga Andrzej (1951- ). Archeololgiczny ostry dyżur
(1)
Mazur Wanda. Średniowieczne militaria Polski Południowej w świetle badań metaloznawczych
(1)
Medwicz Roman. Polski mundur w przededniu II wojny światowej
(1)
Mielicka-Pawłowska Halina
(1)
Modrzejewska Barbara (1930-2013)
(1)
Moskal-del Hoyo Magdalena. Użycie surowców drzewnych - działalność człowieka prehistorycznego oraz rekonstrukcja wegetacji leśnej na przykładzie Skansenu Archeologicznego Karpacka Troja w Trzcinicy (południowa Polska)
(1)
Moskal-del Hoyo Magdalena. Wood resouce use - tracking prehictoric human activity and reconstructing woodland vegetation. Case study of the Carpathian Troy Archaeological Open-Air Museum in Trzcinica (South Poland)
(1)
Mueller-Bieniek Aldona (1972- ). Archaeobotany as a source of information on old economics and landscape - opportunities and limitations
(1)
Mueller-Bieniek Aldona (1972- ). Archeobotanika jako źródło informacji o dawnej ekonomii i krajobrazie - możliwości i ograniczenia
(1)
Nadolski Andrzej (1921-1993). Hełm z fragmenty zbroi z XIV wieku znalezione w Siedlątkowie
(1)
Nadolski Andrzej (1921-1993). Szczątki zbroi ze Spytkowic
(1)
Oleś Andrzej Zygmunt (1886-1952)
(1)
Orzechowski Mikołaj. Archaeological emergency
(1)
Orzechowski Mikołaj. Archeololgiczny ostry dyżur
(1)
Orzechowski Mikołaj. From collecting to museology
(1)
Rok wydania
2020 - 2024
(3)
2010 - 2019
(8)
1990 - 1999
(4)
1970 - 1979
(5)
1960 - 1969
(2)
1950 - 1959
(2)
1940 - 1949
(2)
Kraj wydania
Polska
(25)
Ukraina
(1)
Język
polski
(24)
angielski
(2)
Temat
Muzeum Świętokrzyskie (Kielce)
(6)
Malarstwo polskie
(4)
Muzeum Narodowe (Kielce)
(3)
Archeologia
(2)
Kamienie szlachetne
(2)
Kolekcjonerstwo
(2)
Krzemień pasiasty
(2)
Muzealnictwo
(2)
Muzeum Historyczno-Archeologiczne (Ostrowiec Świętokrzyski)
(2)
Neolit
(2)
Wielopolski, Antoni (1911-1995)
(2)
Akwarela polska
(1)
Biuro Wystaw Artystycznych (Ostrowiec Świętokrzyski)
(1)
Broń
(1)
Cukrownictwo
(1)
Czuba, Kazimierz (1934- )
(1)
Fotografia polska
(1)
Grafika polska
(1)
Gry i zabawy ludowe
(1)
Historia
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Kafle
(1)
Kielbass, Ludwik Wiktor (1893-1956)
(1)
Kołłątaj, Hugo (1750-1812)
(1)
Kurek, Tadeusz (1936- )
(1)
Malarze polscy
(1)
Medale polskie
(1)
Mundury
(1)
Muzea archeologiczne
(1)
Muzeum Archeologiczne (Kraków)
(1)
Muzeum Zabawek i Zabawy (Kielce)
(1)
Nauka
(1)
Numizmatyka
(1)
Pisarze polscy
(1)
Polacy za granicą
(1)
Politycy
(1)
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział Świętokrzyski im. Wacława Lorka (Kielce)
(1)
Porcelana
(1)
Rysunek polski
(1)
Salij, Aleksander (1942- )
(1)
Szermentowski, Józef (1833-1876)
(1)
Szkolnictwo
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka polska
(1)
Wystawa Starożytności i Zabytków Sztuki
(1)
Wystawiennictwo
(1)
Zabawki ludowe
(1)
Ściegienny, Piotr (1801-1890)
(1)
Temat: czas
1801-
(5)
1901-
(4)
1501-
(2)
1701-
(2)
2001-0
(2)
1301-
(1)
1401-
(1)
1601-
(1)
1989-
(1)
Temat: miejsce
Krzemionki (rezerwat archeol.)
(2)
Kielce
(1)
Tatry
(1)
Gatunek
Katalogi wystaw
(12)
Czasopisma muzealne polskie
(2)
Materiały konferencyjne
(2)
Pamiętniki polskie
(2)
Czasopisma archeologiczne polskie
(1)
Czasopisma etnograficzne polskie
(1)
Czasopisma historyczne polskie
(1)
Czasopisma o sztuce polskie
(1)
Czasopisma polskie
(1)
Dokumenty elektroniczne
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
29 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Muzeum Świętokrzyskie (Kielce) (hasło formalne)
Muzeum Świętokrzyskie Kielce (hasło przedmiotowe)
(nazwa późniejsza) zob. też Muzeum Narodowe Kielce (hasło przedmiotowe)
(nazwa późniejsza) zob. też Muzeum Narodowe (Kielce) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Muzeum Kieleckie ; Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach
Za początek działalności przyjmuje się rok 1908, gdy Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zaczęło gromadzić zbiory muzealne. W 1936 nadano muzeum nazwę Muzeum Świętokrzyskiego. W 1975 muzeum nadano nazwę Muzeum Narodowego w Kielcach.
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Katalog wystawy : wiek XVI i XVII - malarstwo, grafika, rzeźba, sprzęty : Kielce, październik, listopad, grudzień 1946.
Wariant tytułu: Wiek XVI i XVII - malarstwo, grafika, rzeźba, sprzęty.
Adres wydawniczy: Kielce : Muzeum Świętokrzyskie, 1946 (Kielce : Drukarnia "Jedność").
Opis fizyczny: 23, [1] s. ; cm.
Uwaga: Dostepny również w wersji elektronicznej.
Temat: Muzeum Świętokrzyskie Kielce - wystawy - 1946
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Świętokrzyskie (Kielce)
Wersja elektroniczna: http://polona.pl/item/73919940 (Polona)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 2091 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Motyw społeczno-rewolucyjny w polskim malarstwie i grafice 1850-1950 : katalog wystawy zorganizowanej w 30-lecie powstania Polskiej Partii Robotniczej / opracowanie Ignacy Płazak.
Wariant tytułu: Katalog wystawy zorganizowanej w 30-lecie powstania Polskiej Partii Robotniczej
Adres wydawniczy: Kielce : Muzeum Świętokrzyskie, 1972.
Opis fizyczny: 88, [3] s., [45] s. tabl. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Wystawa: Muzeum Świętokrzyskie, Kielce, 28 lutego - 15 kwietnia 1972 r.
Uwaga: Indeks.
Temat: Muzeum Świętokrzyskie Kielce - wystawy - 1972
Temat: Grafika polska - tematyka - wystawy - 19-20 w
Temat: Malarstwo polskie - tematyka - wystawy - 19-20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Płazak, Ignacy.
Hasło dodatkowe: Muzeum Świętokrzyskie (Kielce)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 10996, sygn. Kat. 4508 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Z dziejów rzemiosła w Kielecczyźnie : materiały z sesji 11-12 grudnia 1969 / [red. nauk. Elżbieta Kowecka].
Adres wydawniczy: Kielce : Muzeum Świętokrzyskie, 1973.
Opis fizyczny: 163, [1] s. : il. ; 23 cm.
Uwaga: Streszcz. ang., ros.
Temat: Kielce - rzemiosło - historia - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kowecka, Elżbieta (1929-2001).
Hasło dodatkowe: Muzeum Świętokrzyskie (Kielce)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 5812 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kuczyński Janusz (1930-2014)
Tytuł: Kafle z XIV-XVI w. w zbiorach Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach : katalog wystawy / [tekst: Janusz Kuczyński].
Adres wydawniczy: Kielce : Muzeum Świętokrzyskie, 1968.
Opis fizyczny: 16 s., [12] k. tabl. : il. ; 20x21 cm.
Temat: Muzeum Świętokrzyskie Kielce - wystawy - 1968
Temat: Muzeum Świętokrzyskie Kielce - zbiory - 14-16 w
Temat: Kafle - wystawy - 14-16 w
Temat: Kafle - zbiory - Polska - 14-16 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi zbiorów
Hasło dodatkowe: Muzeum Świętokrzyskie (Kielce)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 13405, sygn. Kat. 3130, sygn. Kat. 3129 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Oborny Alojzy (1933-2022)
Tytuł: Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach : Pałac / Alojzy Oborny.
Adres wydawniczy: Kielce : Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach, [1972].
Opis fizyczny: 35, [1] s. : il. ; 17 cm.
Temat: Muzeum Świętokrzyskie Kielce
Hasło dodatkowe: Muzeum Świętokrzyskie (Kielce)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 4577, sygn. I 3258 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Tyrowicz Marian (1901-1989)
Tytuł: Katalog wystawy historycznej : ks. Piotr Ściegienny na tle epoki / Marian Tyrowicz.
Wariant tytułu: Ksiądz Piotr Ściegienny na tle epoki
Adres wydawniczy: Kielce : Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach, 1949.
Opis fizyczny: 141 s., [10] k. tabl. ; cm.
Uwaga: Bibliografia literatury i źródeł drukowanych dotyczących ks. Piotra Ściegiennego (1800-1890) s. [115]-128.
Temat: Ściegienny Piotr 1801-1890 - wystawy
Temat: Muzeum Świętokrzyskie Kielce - wystawy - 1949
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Świętokrzyskie (Kielce)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Kat. 2679
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 3023, sygn. Kat. 2237 (2 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Tytuł: Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego / Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach ; [red. Alojzy Oborny].
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1963-1975.
Opis fizyczny: il. ; 25 cm.
Częstotliwość: Rocznik
Uwaga: Dostępny również w wersji elektronicznej.
Temat: Muzeum Narodowe Kielce - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma muzealne polskie - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma o sztuce polskie - 20 w
Hasło dodatkowe: Oborny, Alojzy (1933-2022).
Hasło dodatkowe: Muzeum Świętokrzyskie (Kielce)
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Literackie
Tytuł następny:
ISSN: 0451-8683
T. 1 (1963) - T. 9 (1975) : https://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/345/ (Muzeum Historii Polski w Warszawie)
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II 474
T. 1 (1963) [T. 1 (1963)]
T. 2 (1964) [T. 2 (1964)]
T. 3 (1965) [T. 3 (1965)]
T. 4 (1966-1967) [T. 4 (1966-1967)]
T. 5 (1968) [T. 5 (1968)]
T. 6 (1970) [T. 6 (1970)]
T. 7 (1971) [T. 7 (1971)]
T. 8 (1973) [T. 8 (1973)]
T. 9 (1975) [T. 9 (1975)]
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Ikonografia zabytków Kielecczyzny w malarstwie do 1944 r. : katalog wystawy / opracowanie Marian Rumin ; [tłumaczenia: Andrzej Diniejko (angielskie), Ryszard F. Foryś (niemieckie)].
Adres wydawniczy: Kielce : Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach, 1975.
Opis fizyczny: 183, [1] s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliografia na stronach 83-86. Indeksy.
Uwaga: Finansowanie: Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wydział Kultury i Sztuki (Urząd Wojewódzki ; Kielce)
Uwaga: Wstęp równoległy w języku polskim, angielskim, niemieckim.
Hasło dodatkowe: Rumin, Marian.
Hasło dodatkowe: Diniejko, Andrzej (1947- ).
Hasło dodatkowe: Foryś, Ryszard F.
Hasło dodatkowe: Muzeum Świętokrzyskie (Kielce)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 5881 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Głowacki Kazimierz (1941- )
Tytuł: Kolekcja Ludwika Wiktora Kielbassa w Muzeum Świętokrzyskim : [katalog wystawy] / Kazimierz Głowacki, Barbara Modrzejewska, Wiesława Ozdoba-Kosierkiewicz.
Wariant tytułu: Kielbass
Wariant tytułu: Kolekcja Kielbassa
Adres wydawniczy: Kielce : Muzeum Świętokrzyskie, 1973.
Opis fizyczny: 166, [2] s., [1] k. obustr. zadr. luzem. : il. ; 29 cm.
Uwaga: Tyt. na s. przedtyt. : Kolekcja Kielbassa. Tyt. na obwol. : Kielbass.
Temat: Kielbass Ludwik Wiktor 1893-1956 - zbiory
Temat: Muzeum Narodowe Kielce - wystawy
Temat: Kolekcjonerstwo - Polska - 20 w
Temat: Sztuka - 20 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Modrzejewska, Barbara (1930-2013).
Hasło dodatkowe: Ozdoba-Kosierkiewicz, Wiesława.
Hasło dodatkowe: Muzeum Świętokrzyskie (Kielce)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 5083, sygn. Kat. 5082 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Wystawa historyczna Hugo Kołłątaj urządzona przez Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach / w oprac. Seweryna Borkiewicza ; [fot. wyk. Marek Roztworowski, Edward Heczko, Franciszek Gładysz].
Wariant tytułu: Katalog wystawy historycznej Hugo Kołłątaj
Adres wydawniczy: Kielce : Muzeum Świętokrzyskie, 1950.
Opis fizyczny: 63 s., [5] k. tabl. : il. ; 22 cm.
Uwaga: Błąd w nazwisku aut. fot., powinno być: Rostworowski.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Katalog wydany z subwencji Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Temat: Kołłątaj Hugo 1750-1812 - pamiątki - wystawy
Temat: Muzeum Narodowe Kielce - wystawy - 1950
Temat: Nauka - Polska - 18-19 w
Temat: Pisarze polscy - wystawy - 18-19 w
Temat: Szkolnictwo - Polska - 18-19 w
Temat: Politycy - Polska - 18-19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Borkiewicz, Seweryn (1890-1954).
Hasło dodatkowe: Rostworowski, Marek (1921-1996).
Hasło dodatkowe: Heczko, Edward (?-1975).
Hasło dodatkowe: Gładysz, Franciszek.
Hasło dodatkowe: Muzeum Świętokrzyskie (Kielce)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. Kat. 4156, sygn. Kat. 2246 (2 egz.)
Rekord wzorcowy
Muzeum Historyczno-Archeologiczne (Ostrowiec Świętokrzyski) (hasło formalne)
Muzeum Historyczno-Archeologiczne Ostrowiec Świętokrzyski (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Muzeum Regionalne Ostrowiec Świętokrzyski (hasło przedmiotowe)
(nazwa wcześniejsza) zob. też Muzeum Regionalne (Ostrowiec Świętokrzyski) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: MHA ; Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
Powstało w 1968 (?) pod nazwą: Muzeum Regionalne w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od 1986: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Rekord wzorcowy
Muzeum Historyczno-Archeologiczne (Ostrowiec Świętokrzyski). Wydawnictwo (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Wydawnictwo Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Tytuł: Zabawy i Zabawki : kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności / Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach, Towarzystwo Rozwoju Zabawkarstwa w Kielcach ; [redaktor naczelny: Ryszard Kantor].
Wariant tytułu: Kwartalnik poświęcony zagadnieniom ludyzmu i ludyczności
Wariant tytułu: Plays and Toys
Wariant tytułu: Rocznik Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
Wariant tytułu: Yearbook Museum of Toys and Play in Kielce
Wariant tytułu: Studia antropologiczne
Adres wydawniczy: Kielce : ZKU "Optima" ; na zlecenia Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach : na zlecenie Towarzystwa Rozwoju Zabawkarstwa w Kielcach, 1997-.
Opis fizyczny: il. ; 24 cm.
Częstotliwość: Rocz. 2014-
Uwaga: R.7 (2009), nr 1/4 red. nauk.: Ryszard Kantor, Jolanta Podsiadło.
Uwaga: Od R. 6 (2008), nr 1/4 wyd.: Muzeum Zabawy i Zabawek.
Uwaga: Od R. 10 (2012), nr 1/4 [red. Ryszard Zięzio].
Uwaga: Od R. 11 (2013), nr 1/4 [red. nacz. Halina Mielicka-Pawłowska].
Uwaga: Od R. 12 (2014) podtyt.: studia antropologiczne.
Uwaga: Od R. 12 (2014) tyt równol.: Plays and Toys : studies in anthropology.
Uwaga: Od R. 12 (2014) równol. nazwa inst. sprawczej: The Museum of Toys and Play in Kielce.
Uwaga: W Nr 18-19 (2021) podtyt.: rocznik Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
Uwaga: W Nr 18-19 (2021) podtyt. w jęz. ang.: yearbook Museum of Toys and Play in Kielce
Uwaga: W latach 2000-2005 wydawnictwo nie publikowane.
Uwaga: R. 3 (1999), nr 1/4: Towarzystwo Rozwoju Zabawkarstwa w Kielcach, Muzeum Zabawkarstwa w Kielcach, Uniwersytet Śląski. Filia w Cieszynie. Zakład Etnologii w Instytucie Nauk Społecznych i Nauk o Kulturze.
Uwaga: R. 4 (2006), nr 1/2: Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Uniwersytet Śląski - Filia w Cieszynie, Centrum Zabaw i Zabawek. Towarzystwo Rozwoju Zabawkarstwa w Kielcach.
Uwaga: Od R. 5 (2007), nr 1/4: Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Centrum Zabaw i Zabawek. Towarzystwo Rozwoju Zabawkarstwa w Kielcach.
Uwaga: Od R. 6 (2008), nr 1/4: Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Uwaga: Od R. 7 (2009), nr 1/4: Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach.
Temat: Muzeum Zabawek i Zabawy Kielce - czasopisma
Temat: Gry i zabawy ludowe - czasopisma
Temat: Zabawki ludowe - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma etnograficzne polskie - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma muzealne polskie - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Kantor, Ryszard (1947- ).
Hasło dodatkowe: Mielicka-Pawłowska, Halina.
Hasło dodatkowe: Podsiadło, Jolanta.
Hasło dodatkowe: Zięzio, Ryszard (1946-2017).
Hasło dodatkowe: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego (Kielce)
Hasło dodatkowe: Muzeum Zabawkarstwa (Kielce)
Hasło dodatkowe: Muzeum Zabawek i Zabawy (Kielce)
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Rozwoju Zabawkarstwa (Kielce)
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Rozwoju Zabawkarstwa (Kielce). Centrum Zabaw i Zabawek
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego (Kielce)
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Filia (Cieszyn)
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Śląski (Katowice). Filia (Cieszyn). Zakład Etnologii
ISSN: 1428-2259
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II 2557
R. 1 (1997), nr 1-4 [R. 1 (1997), nr 1-4]
R. 2 (1998), nr 1-4 [R. 2 (1998), nr 1-4]
R. 3 (1999), nr 1-4 [R. 3 (1999), nr 1-4]
R. 4 (2006), nr 1-4 [R. 4 (2006), nr 1-4]
R. 5 (2007), nr 1-4 [R. 5 (2007), nr 1-4]
R. 6 (2008), nr 1-4 [R. 6 (2008), nr 1-4]
R. 7 (2009), nr 1-4 [R. 7 (2009), nr 1-4]
R. 8 (2010), nr 1-4 [R. 8 (2010), nr 1-4]
R. 9 (2011), nr 1-4 [R. 9 (2011), nr 1-4]
R. 10 (2012), nr 1-4 [R. 10 (2012), nr 1-4]
R. 11 (2013), nr 1-4 [R. 11 (2013), nr 1-4]
R. 12 (2014), nr 1-4 [R. 12 (2014), nr 1-4]
R. 13 (2015) [R. 13 (2015)]
R. 14 (2016) [R. 14 (2016)]
R. 15 (2017) [R. 15 (2017)]
Nr 16 (2018) [Nr 16 (2018)]
Nr 17 (2019) [Nr 17 (2019)]
Nr 18-19 (2021) [Nr 18-19 (2021)]
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Brociek Waldemar Ryszard
Tytuł: Dzieje polskiego cukrownictwa / [tekst - Waldemar Ryszard Brociek].
Adres wydawniczy: Ostrowiec Św. : Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2013.
Opis fizyczny: 117 s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Okł. wliczona w paginację.
Uwaga: Współfinansowanie: Krajowa Spółka Cukrowa.
Temat: Cukrownictwo - historia - Polska - 16-20 w
Hasło dodatkowe: Muzeum Historyczno-Archeologiczne (Ostrowiec Świętokrzyski)
ISBN: 978-83-923813-8-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 28135 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Brociek Waldemar Ryszard
Tytuł: Medale w porcelanie : Kazimierz Czuba / [tekst, projekt graficzny i skład Waldemar Ryszard Brociek].
Wariant tytułu: Kazimierz Czuba
Adres wydawniczy: [Ostrowiec Świętokrzyski : Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1996].
Opis fizyczny: 24 s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Dokończenie tekstu na s. [3] okł.
Uwaga: Katalog wydano z okazji wystawy jubileuszowej Kazimierza Czuby "Na porcelanie malowane" czynnej w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Św. w okresie luty - marzec 1996.
Temat: Czuba Kazimierz 1934- - wystawy
Temat: Muzeum Historyczno-Archeologiczne Ostrowiec Świętokrzyski - wystawy - 1996
Temat: Medale polskie - wystawy - od 1944 r
Temat: Porcelana - wyroby - wystawy - Polska - od 1944 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Muzeum Historyczno-Archeologiczne (Ostrowiec Świętokrzyski)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 30324 (1 egz.)
Brak okładki
Czasopismo
W koszyku
Tytuł: Rocznik Muzealny / [kol. red. Wojciek Kotasiak et al.].
Wariant tytułu: Rocznik Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Adres wydawniczy: Ostrowiec Świętokrzyski : Wydawnictwo Muzeum Historyczno-Archeologicznego, 1998-2000.
Opis fizyczny: 25 cm.
Częstotliwość: Rocz.
Temat: Archeologia - czasopisma
Temat: Historia - czasopisma
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma archeologiczne polskie - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma historyczne polskie - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Czasopisma polskie - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Kotasiak, Wojciech.
Hasło dodatkowe: Muzeum Historyczno-Archeologiczne (Ostrowiec Świętokrzyski). Wydawnictwo
ISSN: 1507-0867
Zawartość zasobu KR 239 Czas. II 1028
1998 [1998]
1999 [1999]
2000 [2000]
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Jesienny Salon Plastyki (1 ; 1996 ; Ostrowiec Świętokrzyski)
Tytuł: I Jesienny Salon Plastyki : Galeria Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim, [wrzesień - październik 1996 / wstęp Tadeusz Maj].
Wariant tytułu: Pierwszy Jesienny Salon Plastyki
Adres wydawniczy: Ostrowiec Świętokrzyski : Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1996.
Opis fizyczny: [103] s. : il. ; 21 cm.
Temat: Biuro Wystaw Artystycznych Ostrowiec Świętokrzyski - wystawy - 1996
Temat: Sztuka polska - wystawy - od 1989 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Maj, Tadeusz (1946-1997).
Hasło dodatkowe: Muzeum Historyczno-Archeologiczne (Ostrowiec Świętokrzyski)
ISBN: 83-905371-2-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 14527 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Jedynak Artur (archeologia)
Tytuł: Krzemionki : pradziejowe kopalnie krzemienia / [tekst: Artur Jedynak, Kamil Kaptur].
Wariant tytułu: Pradziejowe kopalnie krzemienia
Adres wydawniczy: Ostrowiec Świętokrzyski : Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2017.
Opis fizyczny: [32] s. : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Opis wg okł.
Uwaga: Okł. wliczona w paginację.
Temat: Kamienie szlachetne - geologia - Polska
Temat: Krzemień pasiasty - górnictwo - archeologia - Polska
Temat: Neolit - Polska
Temat: Krzemionki rezerwat archeol
Hasło dodatkowe: Kaptur, Kamil.
Hasło dodatkowe: Muzeum Historyczno-Archeologiczne (Ostrowiec Świętokrzyski)
ISBN: 978-83-64951-02-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 23001 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej