Form of Work
Książki
(36)
Status
available
(31)
only on-site
(13)
unknown
(8)
unavailable
(1)
Branch
Magazyn
(25)
Księgozbiór podręczny
(13)
Dział
(15)
Author
Markiewicz Henryk (1922-2013)
(34)
Hennel Roman (1927- )
(3)
Żeleński Tadeusz (1874-1941)
(3)
Wyka Kazimierz (1910-1975)
(2)
Bagińska Agnieszka (1985- ). „Wędrówki po pracowniach” polskich artystów u schyłku XIX wieku
(1)
Białoskórski Henryk (1922- )
(1)
Biliński Lucjan (1930-2015)
(1)
Bokum Anne-Marie ten. Art nouveau ladies at work: rediscovered women artists in the collection of Design museum Gent
(1)
Borcz Henryk (1949- ). Od kolegium jezuitów do konwentu dominikanów : początki wspólnoty synów św. Dominika przy Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu
(1)
Buelinckx Erik. Henry van de Velde's use of concept of art nouveau in his early writings
(1)
Bułhakowa Karolina (1900-1993)
(1)
Bąbiak Grzegorz Paweł. Almanachy literacko-artystyczne europejskiego fin de sieclu
(1)
Chasjanowa Lejła. Dirce chrześcijańska Henryka Siemiradzkiego i Pojedynek Ilji Riepina na Drugim Biennale w Wenecji w 1897 roku
(1)
Chomentowska Edyta. Skład osobowy klasztoru dominikanów w Jarosławiu w latach 1851-1918 (na podstawie schematyzmów prowincji galicyjskiej)
(1)
Chrudzimska-Uhera Katarzyna (1969- ). Secesja w Zakopanem?
(1)
Czarnecka Aneta (historia sztuki). Świątynia „Promienistego kamienia” – niezrealizowane projekty świątyń jako przykład Gesamtkunstwerk Hugona Hoppenera (Fidusa)
(1)
Czubińska Magdalena. Najstarsze polskie plakaty komercyjne (wydane do 1914 roku) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
(1)
Czyż Piotr Paweł. Echa malarstwa polskiego modernizmu w nokturnach graficznych - inspiracje i autointerpretacje Zofii Stankiewiczówny i Feliksa Jabłczyńskiego
(1)
Demidowicz-Domanasiewicz Daria
(1)
Dura Anna (1970- )
(1)
Dywan Tomasz. Kult Matki Boskiej Bolesnej w świetle opublikowanych ksiąg cudów (koniec XVI - połowa XVIII wieku)
(1)
Dzik Janina. Malowidła Adama Swacha w kaplicy Serca Jezusowego kościoła dominikanów (jezuitów) w Jarosławiu : uwagi o motywie serca w ikonografii jezuickiej
(1)
Długoń Iwona. Czartoryskich i Dzieduszyckich związki z zakonem św. Dominika
(1)
Feliks Anna. Pierwsze polskie autorskie meble wyplatane - projekt Franciszka Bruzdowicza dla Szkoły Koszykarskiej w Skołyszynie (1902 rok)
(1)
Fiut Aleksander (1945- )
(1)
Frąckowiak Ewa
(1)
Gapski Henryk (1948- ). przestrzeń dominikańska w (archi)diecezji przemyskiej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniejw XVIII-XXI wieku
(1)
Gawarecka Anna. Świat w chorobliwych barwach malowany - o czeskich powrotach do fin de siecle’u
(1)
Goban-Klas Tomasz
(1)
Gondowicz Jan (1950- ). Monsieur Sans-Gene
(1)
Grabowski Józef (1901-1977)
(1)
Gryglewska Agnieszka. Wzory secesji na wrocławskich elewacjach – materiały i technologie
(1)
Guze Justyna. Późna twórczość artystów - uwagi na marginesie rysunku Henriego-Josepha Harpigniesa Pejzaż leśny (1907) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Gwiazdowska Ewa. Młody artysta w drodze - Alfred Meister w poszukiwaniu prawdy sztuki
(1)
Górska Elżbieta (1942- )
(1)
Gąssowski Szczepan (1927- )
(1)
Głowala Wojciech (1941- )
(1)
Hołub Jacek Marian (1962- ). Dominikanie na łamach prasy jarosławskiej w latach 1918-1939
(1)
Jank Tomasz (1966- ). Działalność franciszkańskiego malarza brata Adama Swacha w kościele "na Polu" w Jarosławiu na tle jego twórczości (wybrane aspekty)
(1)
Kacprzak Dariusz (1971- ). „Szczecińskie walki o sztukę” czyli o pomorskim spotkaniu Polikleta z Vincentem van Goghiem u schyłku belle epoque
(1)
Kapłon Marcin (ksiądz). Represyjna polityka władz komunistycznych wobec Małego Seminarium (Internatu) OO. Dominikanów im. św. Jacka w Jarosławiu (1945-1952 1957-1962)
(1)
Karolczak Kazimierz (1954- ). Czartoryskich i Dzieduszyckich związki z zakonem św. Dominika
(1)
Karpińska Karolina. "Wszystko bowiem teraz było fin-de-siecle!"
(1)
Kasprzak Aleksandra J. Zjawisko polskich szkieł historyzujących wytwarzanych dla kolekcjonerów
(1)
Kesling Katarzyna Anna. Twórczość portretowa Marii Nostitz-Wasilkowskiej
(1)
Kibort Piotr. Między metropolią a prowincją - tradycjonalizm i modernizm w projektach architekta Jarosława Wojciechowskiego (1874–1942)
(1)
Klebowicz Grzegorz. Jarosławski ośrodek kościelny w średniowieczu i okresie wczesnonowożytnym (XIV-XVI w.)
(1)
Kopszak Piotr
(1)
Kopszak Piotr. Metafory życia konsekrowanego około 1900 roku
(1)
Kopszak Piotr. Wstęp
(1)
Kot Dawid
(1)
Kowalska Joanna Regina. Secesyjne hafty aplikacje i inkrustacje w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie
(1)
Kozakowska-Zaucha Urszula. „No pierwsza porządna wystawa” - nowa przestrzeń dla sztuki – Raumkunst i salony sztuki
(1)
Kubiak Szymon Piotr (1979- ). Deutsche Mannschaft - gmach paryskiego Theatre des Champs-Elysees oraz recepcja architektury niemieckiej u progu wielkiej wojny
(1)
Kudelska Dorota (1958- ). Między Secesją a Hagenbundem – artyści polscy w Wiedniu 1898–1914
(1)
Kulig-Janarek Krystyna. Od spraw narodowych do uciech doczesnych czyli o galicyjskich „swojskich” drukach użytkowych z początku XX wieku
(1)
Lack Stanisław (1876-1909)
(1)
Lasota Piotr (1984- ). Pierwowzory graficzne dla wybranych przedstawień malarskich w kościele Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu
(1)
Leń Kazimierz. Jezuickie kolegium Najświętszej Maryi Panny w Jarosławiu
(1)
Lorens Beata (1972- ). Bractwa i stowarzyszenia religijne przy kościele oo. dominikanów w Jarosławiu w okresie zaborów
(1)
Luboń-Radwańska Agnieszka (konserwator zabytków). Badania i konserwacja Piety z bazyliki oo. dominikanów w Jarosławiu
(1)
Luboń-Radwańska Agnieszka (konserwator zabytków). Prace konserwatorskie przy barokowej polichromii ściennej zabytkowej stolarce i wyposażeniu zakrystii w pojezuickiej bazylice i klasztorze "na Polu" w Jarosławiu w latach 2001-2010
(1)
Maj Jerzy (1933- )
(1)
Malinowski Jerzy (1950- ). Od redaktora
(1)
Manicka Anna. Pocałunki wiolonczela i cylinder. Nieznane aspekty grafiki Konstantego Brandla ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
(1)
Markiewicz Herman
(1)
Markiewicz Maria
(1)
Markiewicz Zuzanna. „Ostatni błysk bohaterstwa w dekadencji” – dandys w walce o piękno nowoczesne
(1)
Matyaszewska Elżbieta. Przestrzeń kawiarni i przestrzeń sztuki - Jama Michalika w Krakowie fin de siecle i Młoda Polska
(1)
Matyja Katarzyna (1991- ). "Pod opieką Matki Najświętszej Jarosławskiej" : dominikanie jarosławscy w czasie drugiej wojny światowej w "Moich wspomnieniach z życia zakonnego" o. Cyryla Markiewicza OP
(1)
Małecki Jan Marian (1926-2017)
(1)
Mieleszkiewicz Stefan. Europejskie stolarstwo i meblarstwo przełomu XIX i XX wieku
(1)
Milewska Wacława. Autosakralizacja w sztuce Jacka Malczewskiego – ortodoksja świętokradztwo czy akt genezyjskiej „wiary widzącej” Juliusza Słowackiego?
(1)
Miławicki Marek (1978- )
(1)
Miławicki Marek (1978- ). Co się tam u Panny Maryi dzieje?" : trzy wydarzenia z życia sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu w okresie komunistycznym
(1)
Musson Jeremy (1965- ). "Snatched from Time's effacement" - Sargent's portrait of the Sitwells and the embers of aristocratic life
(1)
Nestorow Rafał
(1)
Nestorow Rafał. Dekoracja malarska sklepienia kościoła jezuitów pw. Najświętszej Maryi Panny w Jarosławiu autorstwa Giuseppe Rossiego : uwagi na marginesie działalności fundatorskiej Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej
(1)
Okulicz-Kozaryn Radosław (1961- ). Samowywyższenie i strącenie w śmiech - wędrówka ducha myśli Bolesława Biegasa i Mistrz Kłębek Henryka Piątkowskiego
(1)
Overcuk Oleksandr (1960- ). Witraż świecki we Lwowie na początku XX wieku
(1)
Pawlikowska Aleksandra (1986- ). Kwiaty Jana Bulasa
(1)
Pawłowska Aneta (historia sztuki). Czy istnieje południowoafrykańska belle epoque?
(1)
Pelczar Roman. Kulturotwórcza rola klasztorów jarosławskich w XVI-XVIII wieku
(1)
Pencakowski Paweł. Gotycka Pieta w kościele dominikanów w Jarosławiu
(1)
Peukert Arlene. Hidden treasures rediscovered – the Bigot Pavilion in the collection of the Museum of Applied Arts Budapest
(1)
Pietrzkiewicz Iwona (1969- ). Źródła do dziejów księgozbioru dominikanów jarosławskich
(1)
Pisarzewski Łukasz. Z Chopinem w godle - Młoda Polska w Paryżu
(1)
Piwocki Ksawery (1901-1974)
(1)
Piątkowska Renata (historia sztuki). „Otworzyć nowe niebo” - artyści i żydowska nowoczesność w Polsce
(1)
Platt Dobrosława
(1)
Plutyńska Eleonora (1886-1969)
(1)
Podniesińska Katarzyna (1961- ). Ekslibris młodopolski – wizytówka właściciela wizytówka twórcy (zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie)
(1)
Powalska Izabella. Twórczość łódzkich malarzy przełomu XIX i XX stulecia
(1)
Prymlewicz Karolina. „Krzesło do siedzenia” - o secesyjnej sztuce stosowanej w karykaturze niemieckiej
(1)
Rachlewicz Marta. Between Art Craft and Industry - porcelain techniques of Fanny Garde and Effie Hegermann-Lindencrone
(1)
Reuckl Julia C. Between dilettantism and independent art - the situation of women at the Vienna School of Arts and Crafts exemplified by the case of Adele von Stark
(1)
Romanowski Andrzej (1951- )
(1)
Romeyko-Hurko Marcin
(1)
Rosset Tomasz Feliks de (1958- ). Niezborni nowatorzy końca wieku (wieków)
(1)
Rostworowski Emanuel Mateusz (1923-1989)
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(11)
1980 - 1989
(5)
1970 - 1979
(5)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(1)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(36)
Subject
Literatura polska
(9)
Sztuka polska
(4)
Bibliotekarstwo
(3)
Literaturoznawstwo
(3)
Biblioteki wirtualne
(2)
Informacja naukowa
(2)
Pozytywizm
(2)
Zbiory biblioteczne
(2)
Aforyzmy
(1)
Baza danych
(1)
Biblioteki publiczne
(1)
Ciołkosz Adam (1901-1978)
(1)
Ciołkoszowa Lidia (1902-2002)
(1)
Cytaty
(1)
Dominikanie
(1)
Filologia polska
(1)
Integracja europejska
(1)
Internet
(1)
Krytyka literacka polska
(1)
Krytyka teatralna polska
(1)
Księgozbiory domowe
(1)
Lekarze
(1)
Literatura żydowska
(1)
MAK (informat.)
(1)
Malarstwo monumentalne polskie
(1)
Mickiewicz, Adam
(1)
Modernizm
(1)
Pieta
(1)
Plotka
(1)
Polacy za granicą
(1)
Powieść francuska
(1)
Prawo autorskie
(1)
Programy komputerowe
(1)
Przysłowia
(1)
Secesja
(1)
Swach, Adam
(1)
Tkaniny ludowe
(1)
Tłumacze
(1)
Wyka Kazimierz (1910-1975)
(1)
Żeleński Tadeusz Boy (1874-1941)
(1)
Subject: work
Pan Tadeusz
(1)
Subject: time
1901-
(8)
1801-
(6)
Subject: place
Polska
(10)
Kraków
(4)
Jarosław
(1)
Londyn
(1)
Rzeźba sakralna polska
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
37 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Markiewicz Henryk (1922-2013)
Tytuł: Polska nauka o literaturze : zarys rozwoju / Henryk Markiewicz.
Wydanie: Wyd. 2 uzup.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.
Opis fizyczny: 266, [6] s., [166] s. tabl. : err. : il. ; 17 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 228-237. Indeks.
Temat: Literaturoznawstwo - historia - Polska
ISBN: 83-01-05626-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. I 6445 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Polski słownik biograficzny. T. 33 z. 1-4 [og. zb.] 136-139, Rudowski Jan - Rząśnicki Adolf / [red. nacz. Henryk Markiewiczi].
Adres wydawniczy: Wrocław ; Kraków ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991-1992.
Opis fizyczny: X, 624 s. : err. ; 28 cm.
Uwaga: Bibliogr. po hasłach.
Temat: Polska - biografie
Hasło dodatkowe: Markiewicz, Henryk (1922-2013).
ISBN: 83-04-00148-9 (całość)
ISBN: 83-04-03925-7
ISBN: 83-04-03967-2
ISBN: 83-04-03902-8 ([z. 3])
ISBN: 83-04-03902-8 ([z. 4])
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (K [92(438)](030.8)) sygn. III 3657/33 (4 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Rycin i Rysunków Książąt Czartoryskich sygn. III 5882/33 (1 egz.)
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Gabinet Rycin i Rysunków Książąt Czartoryskich sygn. III 5882/33, Dział Rycin, Rysunków i Akwarel sygn. III 2981/33
No cover
Book
In basket
Tytuł: Polski słownik biograficzny. T. 34 z. 1-4 [og. zb.] 140-143, Rząśnicki Adolf - Sapieha Jan / [red. nacz. Henryk Markiewicz].
Adres wydawniczy: Wrocław ; Kraków ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992-1993.
Opis fizyczny: XII, 629 s. : err. ; 28 cm.
Uwaga: Bibliogr. po hasłach.
Temat: Polska - biografie
Hasło dodatkowe: Markiewicz, Henryk (1922-2013).
ISBN: 83-04-00148-9 (całość)
ISBN: 83-04-03902-8 ([z. 1])
ISBN: 83-04-03902-8 ([z. 2])
ISBN: 83-04-04174-X
ISBN: 83-04-04227-4
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (K [92(438)](030.8)) sygn. III 3657/34 (4 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Rycin i Rysunków Książąt Czartoryskich sygn. III 5882/34 (1 egz.)
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Gabinet Rycin i Rysunków Książąt Czartoryskich sygn. III 5882/34, Dział Rycin, Rysunków i Akwarel sygn. III 2981/34
No cover
Book
In basket
Tytuł: Polski słownik biograficzny. T. 35 z. 1-4 [og. zb.] 144-148, Sapieha Jan - Schroeder Eliasz / [red. nacz. Henryk Markiewicz].
Adres wydawniczy: Warszawa ; Kraków : Polska Akademia Nauk. Instytut Historii : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 1994.
Opis fizyczny: XIV, 640 s. ; 28 cm.
Uwaga: Bibliogr. po hasłach.
Temat: Polska - biografie
Hasło dodatkowe: Markiewicz, Henryk (1922-2013).
ISBN: 83-86301-01-5 (całość)
ISBN: 83-86301-02-3
ISBN: 83-86301-05-8
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (K [92(438)](030.8)) sygn. III 3657/35 (4 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Rycin i Rysunków Książąt Czartoryskich sygn. III 5882/35 (1 egz.)
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. III 15859/35, Gabinet Rycin i Rysunków Książąt Czartoryskich sygn. III 5882/35, Dział Rycin, Rysunków i Akwarel sygn. III 2981/35
No cover
Book
In basket
Tytuł: Polski słownik biograficzny. T. 41 [z.] 1-4 [og. zb.] 168-171, Sowiński Jan - Stanisław August Poniatowski / [red. nacz. Henryk Markiewicz [et al.].
Adres wydawniczy: Warszawa ; Kraków : Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, 2002.
Opis fizyczny: XII, 640 s. : err. ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. po hasłach.
Temat: Polska - biografie
Hasło dodatkowe: Markiewicz, Henryk (1922-2013).
ISBN: 83-86301-01-5 (całość)
ISBN: 83-86301-91-0
ISBN: 83-88909-01-0
ISBN: 83-88909-00-2
ISBN: 83-88909-03-7
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (K [92(438)](030.8)) sygn. III 3657/41 (2 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Rycin i Rysunków Książąt Czartoryskich sygn. III 5882/41 (1 egz.)
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. III 15859/41, Dział Rycin, Rysunków i Akwarel sygn. III 2981/41, Gabinet Rycin i Rysunków Książąt Czartoryskich sygn. III 5882/41
No cover
Book
In basket
Autor: Markiewicz Henryk (1922-2013)
Tytuł: Świadomość literatury : rozprawy i szkice / Henryk Markiewicz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.
Opis fizyczny: 368, [2] s. ; 20 cm.
Uwaga: Prace dr. w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych w l. 1978-1982.
Uwaga: Indeks.
Temat: Literaturoznawstwo - historia - Polska
ISBN: 83-06-01028-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. I 6446 (1 egz.)
Authority data
Markiewicz Henryk (1922-2013) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Markiewicz Herman
No cover
Book
In basket
Autor: Dura Anna (1970- )
Tytuł: Emigracyjny księgozbiór Lidii i Adama Ciołkoszów w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie = Emigration book collection of Lidia and Adam Ciołkosz in the J. Słowacki Municipal Public Library in Tarnów / Anna Dura.
Wariant tytułu: Emigration book collection of Lidia and Adam Ciołkosz in the J. Słowacki Municipal Public Library in Tarnów
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2007.
Opis fizyczny: 183, [1] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Propozycje i Materiały
Seria: Propositions and Materials
Seria: Contributions and Materials
Uwaga: Tyt. i spis treści także ang.
Uwaga: Contributions and Materials.
Uwaga: Bibliogr. s. 127-134. Indeks.
Temat: Ciołkosz Adam (1901-1978) - zbiory
Temat: Ciołkoszowa Lidia (1902-2002) - zbiory
Temat: Księgozbiory domowe - historia - Wielka Brytania - 20 w
Temat: Polacy za granicą - kultura - Wielka Brytania - 20 w
Temat: Londyn - kultura - 20 w
Hasło dodatkowe: Markiewicz, Henryk (1922-2013).
ISBN: 978-83-89316-80-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23192 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Kazimierz Wyka : charakterystyki, wspomnienia, bibliografia : praca zbiorowa / pod red. Henryka Markiewicza i Aleksandra Fiuta.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978.
Opis fizyczny: 583 s., 53 tabl. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. podmiot. i przedm. K. Wyki s. 461-548. Indeksy.
Temat: Wyka Kazimierz (1910-1975) - biografia
Temat: Filologia polska - biografie - 20 w
Temat: Literaturoznawstwo - biografie - Polska - 20 w
Hasło dodatkowe: Fiut, Aleksander (1945- ).
Hasło dodatkowe: Markiewicz, Henryk (1922-2013).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 12844 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Maj Jerzy (1933- )
Tytuł: Elementarz MAK-a dla bibliotekarzy = ABC of MAK for librarians.
Wariant tytułu: ABC of MAK for librarians.
Adres wydawniczy: Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1999.
Opis fizyczny: 200, [4] s. : il. ; 21 cm + dyskietka.
Seria: Propozycje i Materiały
Seria: Contributions and Materials
Seria: Propositions and Materials
Uwaga: Spis treści także w jęz. ang.
Uwaga: Propositions and Materials.
Uwaga: Słowniczek.
Temat: Bibliotekarstwo - automatyzacja - podręcznik
Temat: Bibliotekarstwo - oprogramowanie
Temat: MAK (informat.) - podręcznik
Temat: Programy komputerowe - bibliotekarstwo - podręcznik
Hasło dodatkowe: Markiewicz, Henryk (1922-2013).
ISBN: 83-87629-23-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 17314 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Markiewicz Henryk (1922-2013)
Tytuł: Boy-Żeleński / Henryk Markiewicz.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2001.
Opis fizyczny: 246, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 20 cm.
Seria: A to Polska Właśnie
Uwaga: Bibliogr. s. 224-228. Indeks.
Temat: Żeleński Tadeusz Boy (1874-1941) - biografia
Temat: Krytyka teatralna polska - biografie - 19-20 w
Temat: Lekarze - biografie - Polska - 19-20 w
Temat: Literatura polska - biografie - 19-20 w
Temat: Tłumacze - biografie - Polska - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Demidowicz-Domanasiewicz, Daria.
ISBN: 83-7023-833-5 (popr.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 7935 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Markiewicz Henryk (1922-2013)
Tytuł: Skrzydlate słowa : wielki słownik cytatów polskich i obcych / Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski.
Wydanie: Wyd. nowe, popr. i znacznie rozsz.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005.
Opis fizyczny: 121, [4] s. ; 30 cm.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Cytaty - antologia
Temat: Aforyzmy - antologia
Temat: Przysłowia - antologia
Hasło dodatkowe: Romanowski, Andrzej (1951- ).
ISBN: 83-08-03649-X
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (I 82-82(082.2)) sygn. III 14584 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Markiewicz Henryk (1922-2013)
Tytuł: Żydzi w Polsce : antologia literacka / oprac. Henryk Markiewicz.
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 1997.
Opis fizyczny: 496, [1] s. ; 21 cm.
Seria: Żydzi w Polsce obraz i słowo
Uwaga: Zbiór przygotowany z inicjatywy M. Rostworowskiego jako część wydaw. pt. "Żydzi w Polsce", związanego z wystawą w Muzeum Narodowym w Krakowie w 1989 r.
Temat: Literatura polska - tematyka - antologia
Temat: Literatura żydowska - tematyka - antologia
Hasło dodatkowe: Rostworowski, Marek (1921-1996).
ISBN: 83-7052-452-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (O 1997 (40)) sygn. II 15665 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wyka Kazimierz (1910-1975)
Tytuł: Modernizm polski / Kazimierz Wyka.
Wydanie: Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987.
Opis fizyczny: 375, [1] s. ; 21 cm.
Seria: Młoda Polska
Uwaga: Indeks.
Temat: Literatura polska - historia - 19-20 w
Temat: Modernizm - historia - Polska
Hasło dodatkowe: Markiewicz, Henryk (1922-2013).
Hasło dodatkowe - tytuł: Młoda Polska i izmy
ISBN: 83-08-01527-1 (t. 1-2)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Muzeum Stanisława Wyspiańskiego sygn. II 12846/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Markiewicz Henryk (1922-2013)
Tytuł: Cracoviana : sprawy i ludzie / Henryk Markiewicz.
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2009.
Opis fizyczny: 324, [1] s. ; 20 cm.
Seria: Biblioteka Krakowska
Uwaga: Bibliogr. s. 301-302. Indeks.
Temat: Kraków - historia
Hasło dodatkowe: Małecki, Jan Marian (1926-2017).
ISBN: 978-83-89131-59-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 9065 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Dziedzictwo kulturowe : zbiory biblioteczne i nowe technologie ich ochrony : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa, 16-17 października 2006 r. = Cultural heritage : new technologies for preservation of library collection : proceedings of the national conference, Warsaw, October 16-17, 2006 / [red. t. Ewa Stachowska-Musiał; aut. Dobrosława Platt].
Wariant tytułu: Cultural heritage : new technologies for preservation of library collection : proceedings of the national conference, Warsaw, October 16-17, 2006
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2006.
Opis fizyczny: 191, [17] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Propozycje i Materiały
Seria: Propositions and Materials
Seria: Contributions and Materials
Uwaga: Spis treści także w jęz. ang.
Uwaga: Bibliogr. po ref.
Temat: Zbiory biblioteczne - ochrona i konserwacja - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Markiewicz, Henryk (1922-2013).
Hasło dodatkowe: Platt, Dobrosława.
Hasło dodatkowe: Stachowska-Musiał, Ewa.
ISBN: 83-89316-67-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21796 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Polski słownik biograficzny. T. 32 z. 1-4 [og. zb.] 132-135, Romiszewski Aleksander - Rudowski Jan / [red. nacz. Emanuel Rostworowski].
Adres wydawniczy: Wrocław ; Kraków ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989-1992.
Opis fizyczny: XVII, 684 s. : err. ; 28 cm.
Uwaga: Od z. 4 - red. nacz. Henryk Markiewicz.
Uwaga: Bibliogr. po hasłach.
Temat: Polska - biografie
Hasło dodatkowe: Markiewicz, Henryk (1922-2013).
Hasło dodatkowe: Rostworowski, Emanuel Mateusz (1923-1989).
ISBN: 83-04-00148-9 (całość)
ISBN: 83-04-03361-5
ISBN: 83-04-03566-9
ISBN: 83-04-03670-3
ISBN: 83-04-03902-8
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (K [92(438)](030.8)) sygn. III 3657/32 (4 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Rycin i Rysunków Książąt Czartoryskich sygn. III 5882/32 (1 egz.)
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Gabinet Rycin i Rysunków Książąt Czartoryskich sygn. III 5882/32, Dział Rycin, Rysunków i Akwarel sygn. III 2981/32
No cover
Book
In basket
Tytuł: Polski słownik biograficzny. T. 36 [z.] 1-4 [og. zb.] 148-151, Schroeder Franciszek - Siemiatycki Chaim / [red. nacz. Henryk Markiewicz].
Adres wydawniczy: Warszawa ; Kraków : Polska Akademia Nauk. Instytut Historii : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 1995-1996.
Opis fizyczny: XI, 640 s. ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. po hasłach.
Temat: Polska - biografie
Hasło dodatkowe: Markiewicz, Henryk (1922-2013).
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Historii
ISBN: 83-86301-01-5 (całość)
ISBN: 83-86301-05-8
ISBN: 83-86301-18-X
ISBN: 83-86301-19-8
ISBN: 83-86301-27-9
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (K [92(438)](030.8)) sygn. III 3657/36 (4 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Rycin i Rysunków Książąt Czartoryskich sygn. III 5882/36 (1 egz.)
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. III 15859/36, Gabinet Rycin i Rysunków Książąt Czartoryskich sygn. III 5882/36, Dział Rycin, Rysunków i Akwarel sygn. III 2981/36
No cover
Book
In basket
Tytuł: Polski słownik biograficzny. T. 37 [z.] 1-4 [og. zb.] 152-155, Siemiątkowski Antoni - Skaradkiewicz Patrycy / [red. nacz. Henryk Markiewicz [et al.].
Adres wydawniczy: Warszawa ; Kraków : Polska Akademia Nauk. Instytut Historii : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 1996-1997.
Opis fizyczny: XI, [1], 658 s. ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. po hasłach.
Temat: Polska - biografie
Hasło dodatkowe: Markiewicz, Henryk (1922-2013).
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Historii
ISBN: 83-86301-01-5 (całość)
ISBN: 83-86301-28-7
ISBN: 83-86301-29-5
ISBN: 83-86301-42-2
ISBN: 83-86301-43-0
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (K [92(438)](030.8)) sygn. III 3657/37 (4 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Rycin i Rysunków Książąt Czartoryskich sygn. III 5882/37 (1 egz.)
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. III 15859/37, Gabinet Rycin i Rysunków Książąt Czartoryskich sygn. III 5882/37, Dział Rycin, Rysunków i Akwarel sygn. III 2981/37
No cover
Book
In basket
Tytuł: Polski słownik biograficzny. T. 38 [z]. 1-4 [og. zb.] 156-159, Skarbek Aleksander - Słomka Jan / [red. nacz. Henryk Markiewicz [et al.].
Adres wydawniczy: Warszawa ; Kraków : Polska Akademia Nauk. Instytut Historii : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 1997-1998.
Opis fizyczny: IX, 656 s. ; 30 cm.
Uwaga: Bibliogr. po hasłach.
Temat: Polska - biografie
Hasło dodatkowe: Markiewicz, Henryk (1922-2013).
Hasło dodatkowe: Polska Akademia Nauk. Instytut Historii
ISBN: 83-86301-01-5 (całość)
ISBN: 83-86301-44-9
ISBN: 83-86301-55-4
ISBN: 83-86301-57-0
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (K [92(438)](030.8)) sygn. III 3657/38 (4 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Rycin i Rysunków Książąt Czartoryskich sygn. III 5882/38 (1 egz.)
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. III 15859/38, Gabinet Rycin i Rysunków Książąt Czartoryskich sygn. III 5882/38, Dział Rycin, Rysunków i Akwarel sygn. III 2981/38
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again