Forma i typ
Książki
(3)
Dostępność
nieokreślona
(3)
Placówka
Magazyn
(3)
Autor
Kontny Irena (1966- )
(3)
Aleksiejew-Wantuch Barbara. Odkrycie późnobarokowego iluzjonistycznego malowidła w strumieńskiej farze
(1)
Bednarska Aleksandra (historia sztuki). Prace konserwatorsko-remontowe przy konstrukcji drewnianego kościoła pw. św. Idziego w Zrębicach
(1)
Białkiewicz Krystyna. Odkrycie i konserwacja malowideł w domu modlitwy Mizrachi w Będzinie
(1)
Borcz Olga. Romańskie prezbiterium kościoła św. Jakuba Apostoła w Gieble
(1)
Borek-Firlejczyk Joanna. Zapomniany nagrobek - renesansowe epitafium Stanisława i Jadwigi Myszkowskich z kościoła pw. Wniebowizięcie NMP w Bestwinie
(1)
Caban Ewa. Ikonografia ołtarza w kaplicy Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Istebnej
(1)
Caban Ewa. Nie tylko „kurz i pajęczyny. Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Bartłomieja w Smolnicy
(1)
Chaber Anna (konserwatorstwo). Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza oraz wyposażenia bazyliki klasztoru oo. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie w latach 2009-2012
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). Odsłonięcie konserwacja i częściowa rekonstrukcja malowideł Emila Noellnera w auli Akademii Muzycznej w Katowicach
(1)
Chrzan Lucyna. Marzycielska natura Marzyna z Krzeszowic uwieczniona w malarskiej dekoracji katedry pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej
(1)
Dzienniak Katarzyna. Odkrycie i konserwacja malowideł w domu modlitwy Mizrachi w Będzinie
(1)
Dzik Ewa. Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego z kościoła św. Marcina w Tarnowskich Górach (Tarnowice Stare)
(1)
Dąbrowska Marta (historia sztuki). Ecclesia de Czencina - kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie. Prace konserwatorskie przy wyposażeniu świątyni
(1)
Dąbrowska Marta (historia sztuki). Odsłonięcie gotyckiej polichromii z XV wieku z przedstawieniem Męczeństwa Dziesięciu Tysięcy z Żywym Krzyżem w kościele pw. św. Jerzego w Cieszynie
(1)
Frużyński Adam. Zieleń w górnośląskich osiedlach patronackich
(1)
Godek Mariusz. Zespół pałacowo-parkowy w Kozach - kompleksowy remont konserwatorski w latach 2011-2015
(1)
Góralczyk Maria (konserwatorstwo). Prace konserwatorskie przy wyposażeniu w prezbiterium i kaplicach w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Boronowie
(1)
Głazek Dorota. Od łaźni do łazienki
(1)
Jakoweńko Karolina (1980- ). Przywracanie pamięci. Dawny żydowski dom modlitwy w Bramie Cukermana w Będzinie
(1)
Jaksik Marian. Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na budynek kościoła ewangelicko-augsburskiego w Bytomiu-Miechowicach
(1)
Jakubek Jacek. Transfer kapliczki kubaturowej w Sosnowcu-Niwce jako przykład rzadkiej praktyki ratowania obiektów zabytkowych przez przenoszenie ich w całości w nową lokalizację
(1)
Janikowska-Perczak Aleksandra. Klasztor przy kościele św. Zygmunta w Częstochowie. Badania odkrycia rewitalizacja
(1)
Josińska Barbara. Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Świętochłowicach-Chropaczowie. Wpływ skutków eksploatacji górniczej na dzieje jego budowy i ratowania
(1)
Klajmon Barbara. Prace remontowo-konserwatorskie w kościele pw. św. Marcina w Ćwiklicach
(1)
Konarzewski Łukasz. Kaplica pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej na Buczniku w Istebnej
(1)
Konieczny Aleksander. Badania dendrochronologiczne zabytków architektury drewnianej w województwie śląskim w latach 2012-2013
(1)
Konieczny Aleksander. Badania dendrochronologiczne zabytków architektury drewnianej w województwie śląskim w latach 2017-2018
(1)
Kontny Irena (1966- ). Nagrobek Myszkowskich w Bestwinie - zagadnienia historyczno-ikonograficzne
(1)
Kontny Irena (1966- ). Odkrycie i konserwacja malowideł w domu modlitwy Mizrachi w Będzinie
(1)
Kontny Irena (1966- ). Odkrycie późnobarokowego iluzjonistycznego malowidła w strumieńskiej farze
(1)
Kontny Irena (1966- ). Ogień i woda. Naprawa zniszczeń katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu po tragicznym pożarze w 2014 roku
(1)
Koziara-Ochęduszko Natalia. Nowo odkryte malowidła ścienne na sklepieniu zakrystii kościoła klasztornego Paulinów pw. śś. Andrzeja i Barbary w Częstochowie. Uwagi na temat okoliczności i czasu powstania oraz ikonografii i autorstwa
(1)
Kudła-Herner Sylwia. Pałac w Wilkowicach
(1)
Kwaśny Irena (1947- ). Polichromia na słupie w kościele w Puńcowie
(1)
Magrysiewicz-Dobrzańska Katarzyna. Kompleksowe prace konserwatorskie wystroju zabytkowego kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie
(1)
Majorek Bartosz. Prace konserwatorskie w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla w Bytomiu
(1)
Makosz Dariusz (konserwatorstwo)
(1)
Makosz Dariusz (konserwatorstwo). Ogród rajski w wirydarzu dawnego klasztoru w Rudach
(1)
Makosz Dariusz (konserwatorstwo). Przeszłość dworu w Mikulczycach w świetle badań architektonicznych
(1)
Makosz Dariusz (konserwatorstwo). Regotycyzacja kościoła w Rudach
(1)
Makosz Dariusz (konserwatorstwo). Tempel w Wielowsi
(1)
Makówka Leszek (1970- ). Problem rekonstrukcji nastaw ołtarzowych w kościołach doby historyzmu na terenie Górnego Śląska
(1)
Małek Zbigniew (archeologia). Badania archeologiczne przy kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach w 2018 r
(1)
Mzyk-Makosz Milena. Ogród rajski w wirydarzu dawnego klasztoru w Rudach
(1)
Mzyk-Makosz Milena. Przeszłość dworu w Mikulczycach w świetle badań architektonicznych
(1)
Mzyk-Makosz Milena. Regotycyzacja kościoła w Rudach
(1)
Mzyk-Makosz Milena. Tempel w Wielowsi
(1)
Nowalińska Małgorzata. Ostatnie realizacje konserwatorskie obrazów Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii Krakowskiej z województwa śląskiego
(1)
Olczyk Agnieszka. Ogród Kurii Metropolitalnej w Katowicach
(1)
Ostrowska Anna (architektura). Smok nierządnica i stara skrzynia. Odkrywanie historii kościoła pw. św. Jerzego w Gliwicach-Ostr
(1)
Pelon Filip. Technika i technologia wykonania nowo odkrytego gotyckiego obrazu będącego połączeniem dwóch typów ikonograficznych : Hodegetrii Krakowskiej i Sacra Conversazione z kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Koziegłówkach
(1)
Pencakowski Paweł. Pozostałości dekoracji malarskich w prezbiterium romańskiego kościoła św. Jakuba w miejscowości Giebło
(1)
Pokorska-Ożóg Ewa. Nim zabraknie na to czasu.... Odzyskane malowidła w kościele pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach
(1)
Pokorska-Ożóg Ewa. Tajemnice gliwickiego cmentarza-parku przy ul. Kozielskiej 120
(1)
Pokorska-Ożóg Ewa. Wszystko ma swój czas - ratowanie gliwickiego żydowskiego domu przedpogrzebowego
(1)
Proszyk Jacek (1973- ). Dom przedpogrzebowy na cmentarzu żydowskim w Bielsku-Białej
(1)
Rok Artur. Kościół pw. Świętej Trójcy w Będzinie. Prace budowlano-konserwatorskie
(1)
Sikora Włodzimierz (architektura krajobrazu). Przenikanie stylów i wielowątkowość kompozycji ogrodowej na przykładzie założenia dworsko-parkowego w Rzekach Wielkich gmina Kłomnice
(1)
Sypek Anna. Dekoracja malarska w prezbiterium kościoła pw. św. Mikołaja w Przyrowie
(1)
Sypek Anna. Prace konserwatorskie przy wyposażeniu w prezbiterium i kaplicach w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Boronowie
(1)
Sękowska Anna (1975- ). Ostatnie realizacje konserwatorskie obrazów Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii Krakowskiej z województwa śląskiego
(1)
Tombarkiewicz Wiktoria. Golgota Ojczyzny przy kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach
(1)
Tracz Szymon (1973- ). Gotyckie polichromie ścienne w kościele św. Jerzego w Cieszynie
(1)
Trzos Agnieszka (1969- ). Sarkofagi metalowe w rodowej krypcie Promnitzów w podziemiach kościoła Wszystkich Świętych w Pszczynie
(1)
Walczak Marek (1965- ). Malowidła ścienne w prezbiterium kościoła parafialnego w Lubecku. Wstępne rozpoznanie programu ikonograficznego i stylu
(1)
Walerjański Dariusz (1969- ). Domy Boże i bramy do nieba. Zachowane synagogi na terenie województwa śląskiego
(1)
Walker Martyna. Ogrody rezydencji sosonowieckich przemysłowców
(1)
Walker Martyna. Park pałacowy rezydencji Fanny i Amanda von Gaschin-Rosenbergów w Krowiarkach
(1)
Wildner-Nurek Iwona (1956- ). Karta ewidencyjna ogrodu historycznego - nowa forma katalogowania zabytków ogrodowych
(1)
Żmudziński Jerzy (1958- ). Nowo odkryte malowidła ścienne na sklepieniu zakrystii kościoła klasztornego Paulinów pw. śś. Andrzeja i Barbary w Częstochowie. Uwagi na temat okoliczności i czasu powstania oraz ikonografii i autorstwa
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
Kraj wydania
Polska
(3)
Język
polski
(3)
Temat
Konserwatorstwo polskie
(3)
Cmentarze
(1)
Ogrody
(1)
Parki i ogrody
(1)
Temat: czas
1401-
(2)
1501-
(2)
1601-
(2)
1701-
(2)
1801-
(2)
Temat: miejsce
Śląsk, Górny
(3)
4 wyniki Filtruj
Rekord wzorcowy
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Parki, ogrody, cmentarze / pod redakcją Ireny Kontny.
Wariant tytułu: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego
Adres wydawniczy: Katowice : Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków : Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, 2019.
Opis fizyczny: 481 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Uwaga: T. monogr.: "Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego". [T.] 11 (2019).
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Cmentarze - ochrona i konserwacja - Polska
Temat: Konserwatorstwo polskie - 21 w. - szkice
Temat: Ogrody - ochrona i konserwacja - Polska
Temat: Parki i ogrody - ochrona i konserwacja - Polska
Temat: Śląsk Górny - zabytki - ochrona i konserwacja
Hasło dodatkowe: Kontny, Irena (1966- ).
Hasło dodatkowe: Borcz, Olga. Romańskie prezbiterium kościoła św. Jakuba Apostoła w Gieble
Hasło dodatkowe: Borek-Firlejczyk, Joanna. Zapomniany nagrobek - renesansowe epitafium Stanisława i Jadwigi Myszkowskich z kościoła pw. Wniebowizięcie NMP w Bestwinie
Hasło dodatkowe: Frużyński, Adam. Zieleń w górnośląskich osiedlach patronackich
Hasło dodatkowe: Godek, Mariusz. Zespół pałacowo-parkowy w Kozach - kompleksowy remont konserwatorski w latach 2011-2015
Hasło dodatkowe: Konieczny, Aleksander. Badania dendrochronologiczne zabytków architektury drewnianej w województwie śląskim w latach 2017-2018
Hasło dodatkowe: Kontny, Irena (1966- ). Nagrobek Myszkowskich w Bestwinie - zagadnienia historyczno-ikonograficzne
Hasło dodatkowe: Kudła-Herner, Sylwia. Pałac w Wilkowicach
Hasło dodatkowe: Majorek, Bartosz. Prace konserwatorskie w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla w Bytomiu
Hasło dodatkowe: Makosz, Dariusz (konserwatorstwo). Ogród rajski w wirydarzu dawnego klasztoru w Rudach
Hasło dodatkowe: Makosz, Dariusz (konserwatorstwo). Tempel w Wielowsi
Hasło dodatkowe: Małek, Zbigniew (archeologia). Badania archeologiczne przy kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach w 2018 r.
Hasło dodatkowe: Mzyk-Makosz, Milena. Ogród rajski w wirydarzu dawnego klasztoru w Rudach
Hasło dodatkowe: Mzyk-Makosz, Milena. Tempel w Wielowsi
Hasło dodatkowe: Nowalińska, Małgorzata. Ostatnie realizacje konserwatorskie obrazów Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii Krakowskiej z województwa śląskiego
Hasło dodatkowe: Olczyk, Agnieszka. Ogród Kurii Metropolitalnej w Katowicach
Hasło dodatkowe: Pencakowski, Paweł. Pozostałości dekoracji malarskich w prezbiterium romańskiego kościoła św. Jakuba w miejscowości Giebło
Hasło dodatkowe: Pokorska-Ożóg, Ewa. Tajemnice gliwickiego cmentarza-parku przy ul. Kozielskiej 120
Hasło dodatkowe: Sękowska, Anna (1975- ). Ostatnie realizacje konserwatorskie obrazów Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii Krakowskiej z województwa śląskiego
Hasło dodatkowe: Sikora, Włodzimierz (architektura krajobrazu). Przenikanie stylów i wielowątkowość kompozycji ogrodowej na przykładzie założenia dworsko-parkowego w Rzekach Wielkich, gmina Kłomnice
Hasło dodatkowe: Tracz, Szymon (1973- ). Gotyckie polichromie ścienne w kościele św. Jerzego w Cieszynie
Hasło dodatkowe: Trzos, Agnieszka (1969- ). Sarkofagi metalowe w rodowej krypcie Promnitzów w podziemiach kościoła Wszystkich Świętych w Pszczynie
Hasło dodatkowe: Walker, Martyna. Ogrody rezydencji sosonowieckich przemysłowców
Hasło dodatkowe: Walker, Martyna. Park pałacowy rezydencji Fanny i Amanda von Gaschin-Rosenbergów w Krowiarkach
Hasło dodatkowe: Wildner-Nurek, Iwona (1956- ). Karta ewidencyjna ogrodu historycznego - nowa forma katalogowania zabytków ogrodowych
Hasło dodatkowe: Wojewódzki Konserwator Zabytków (Katowice)
Hasło dodatkowe: Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego (Katowice)
ISBN: 978-83-952833-2-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. II 1915/11
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Świątynia. 2 / pod redakcją Ireny Kontny.
Wariant tytułu: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego
Adres wydawniczy: Katowice : Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach : Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, 2017.
Opis fizyczny: 333 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: T. monogr.: "Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego". [T.] 9 (2017).
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Konserwatorstwo polskie - 21 w. - szkice
Temat: Śląsk Górny - zabytki - ochrona i konserwacja - 15-20 w. - szkice
Hasło dodatkowe: Kontny, Irena (1966- ).
Hasło dodatkowe: Aleksiejew-Wantuch, Barbara. Odkrycie późnobarokowego, iluzjonistycznego malowidła w strumieńskiej farze
Hasło dodatkowe: Bednarska, Aleksandra (historia sztuki). Prace konserwatorsko-remontowe przy konstrukcji drewnianego kościoła pw. św. Idziego w Zrębicach
Hasło dodatkowe: Caban, Ewa. Ikonografia ołtarza w kaplicy Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Istebnej
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- ). Odsłonięcie, konserwacja i częściowa rekonstrukcja malowideł Emila Noellnera w auli Akademii Muzycznej w Katowicach
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Marta (historia sztuki). Odsłonięcie gotyckiej polichromii z XV wieku z przedstawieniem Męczeństwa Dziesięciu Tysięcy z Żywym Krzyżem w kościele pw. św. Jerzego w Cieszynie
Hasło dodatkowe: Dzik, Ewa. Konserwacja i restauracja malarstwa ściennego z kościoła św. Marcina w Tarnowskich Górach (Tarnowice Stare)
Hasło dodatkowe: Głazek, Dorota. Od łaźni do łazienki
Hasło dodatkowe: Góralczyk, Maria (konserwatorstwo). Prace konserwatorskie przy wyposażeniu w prezbiterium i kaplicach w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Boronowie
Hasło dodatkowe: Jakubek, Jacek. Transfer kapliczki kubaturowej w Sosnowcu-Niwce jako przykład rzadkiej praktyki ratowania obiektów zabytkowych przez przenoszenie ich w całości w nową lokalizację
Hasło dodatkowe: Klajmon, Barbara. Prace remontowo-konserwatorskie w kościele pw. św. Marcina w Ćwiklicach
Hasło dodatkowe: Konarzewski, Łukasz. Kaplica pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej na Buczniku w Istebnej
Hasło dodatkowe: Konieczny, Aleksander. Badania dendrochronologiczne zabytków architektury drewnianej w województwie śląskim w latach 2012-2013
Hasło dodatkowe: Kontny, Irena (1966- ). Odkrycie późnobarokowego, iluzjonistycznego malowidła w strumieńskiej farze
Hasło dodatkowe: Kontny, Irena (1966- ). Ogień i woda. Naprawa zniszczeń katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu po tragicznym pożarze w 2014 roku
Hasło dodatkowe: Makosz, Dariusz (konserwatorstwo). Przeszłość dworu w Mikulczycach w świetle badań architektonicznych
Hasło dodatkowe: Mzyk-Makosz, Milena. Przeszłość dworu w Mikulczycach w świetle badań architektonicznych
Hasło dodatkowe: Ostrowska, Anna (architektura). Smok, nierządnica i stara skrzynia. Odkrywanie historii kościoła pw. św. Jerzego w Gliwicach-Ostr
Hasło dodatkowe: Pokorska-Ożóg, Ewa. Nim zabraknie na to czasu.... Odzyskane malowidła w kościele pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach
Hasło dodatkowe: Proszyk, Jacek (1973- ). Dom przedpogrzebowy na cmentarzu żydowskim w Bielsku-Białej
Hasło dodatkowe: Rok, Artur. Kościół pw. Świętej Trójcy w Będzinie. Prace budowlano-konserwatorskie
Hasło dodatkowe: Sypek, Anna. Prace konserwatorskie przy wyposażeniu w prezbiterium i kaplicach w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Boronowie
Hasło dodatkowe: Tombarkiewicz, Wiktoria. Golgota Ojczyzny przy kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach
Hasło dodatkowe: Regionalny Instytut Kultury (Katowice)
Hasło dodatkowe: Wojewódzki Konserwator Zabytków (Katowice)
Hasło dodatkowe - tytuł: Lista przyznanych dotacji przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2016 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Hasło dodatkowe - tytuł: Lista przyznanych przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2016 roku refundacji za prace wykonane w ostatnich trzech latach przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Hasło dodatkowe - tytuł: Wykaz zadań rekomendowanych do udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
ISBN: 978-83-945841-7-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. II 1915/9
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Świątynia. [1] / pod redakcją Ireny Kontny.
Wariant tytułu: Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego
Adres wydawniczy: Katowice : Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach : Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, 2016.
Opis fizyczny: 432 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: T. monogr.: "Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego". [T.] 8 (2016).
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Uwaga: DOKUMENT W ZBIORZE CZASOPISM zob. WARIANT TYTUŁU
Temat: Konserwatorstwo polskie - 21 w. - szkice
Temat: Śląsk Górny - zabytki - ochrona i konserwacja - 15-20 w. - szkice
Hasło dodatkowe: Kontny, Irena (1966- ).
Hasło dodatkowe: Białkiewicz, Krystyna. Odkrycie i konserwacja malowideł w domu modlitwy Mizrachi w Będzinie
Hasło dodatkowe: Caban, Ewa. Nie tylko „kurz i pajęczyny". Prace konserwatorskie w kościele pw. św. Bartłomieja w Smolnicy
Hasło dodatkowe: Chaber, Anna (konserwatorstwo). Kompleksowe prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza oraz wyposażenia bazyliki klasztoru oo. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie w latach 2009-2012
Hasło dodatkowe: Chrzan, Lucyna. Marzycielska natura Marzyna z Krzeszowic uwieczniona w malarskiej dekoracji katedry pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Marta (historia sztuki). Ecclesia de Czencina - kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie. Prace konserwatorskie przy wyposażeniu świątyni
Hasło dodatkowe: Dzienniak, Katarzyna. Odkrycie i konserwacja malowideł w domu modlitwy Mizrachi w Będzinie
Hasło dodatkowe: Jakoweńko, Karolina (1980- ). Przywracanie pamięci. Dawny żydowski dom modlitwy w Bramie Cukermana w Będzinie
Hasło dodatkowe: Jaksik, Marian. Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na budynek kościoła ewangelicko-augsburskiego w Bytomiu-Miechowicach
Hasło dodatkowe: Janikowska-Perczak, Aleksandra. Klasztor przy kościele św. Zygmunta w Częstochowie. Badania, odkrycia, rewitalizacja
Hasło dodatkowe: Josińska, Barbara. Kościół Matki Boskiej Różańcowej w Świętochłowicach-Chropaczowie. Wpływ skutków eksploatacji górniczej na dzieje jego budowy i ratowania
Hasło dodatkowe: Kontny, Irena (1966- ). Odkrycie i konserwacja malowideł w domu modlitwy Mizrachi w Będzinie
Hasło dodatkowe: Kwaśny, Irena (1947- ). Polichromia na słupie w kościele w Puńcowie
Hasło dodatkowe: Koziara-Ochęduszko, Natalia. Nowo odkryte malowidła ścienne na sklepieniu zakrystii kościoła klasztornego Paulinów pw. śś. Andrzeja i Barbary w Częstochowie. Uwagi na temat okoliczności i czasu powstania oraz ikonografii i autorstwa
Hasło dodatkowe: Magrysiewicz-Dobrzańska, Katarzyna. Kompleksowe prace konserwatorskie wystroju zabytkowego kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie
Hasło dodatkowe: Makosz, Dariusz (konserwatorstwo). Regotycyzacja kościoła w Rudach
Hasło dodatkowe: Makówka, Leszek (1970- ). Problem rekonstrukcji nastaw ołtarzowych w kościołach doby historyzmu na terenie Górnego Śląska
Hasło dodatkowe: Mzyk-Makosz, Milena. Regotycyzacja kościoła w Rudach
Hasło dodatkowe: Pelon, Filip. Technika i technologia wykonania nowo odkrytego gotyckiego obrazu, będącego połączeniem dwóch typów ikonograficznych : Hodegetrii Krakowskiej i Sacra Conversazione, z kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Koziegłówkach
Hasło dodatkowe: Pokorska-Ożóg, Ewa. "Wszystko ma swój czas" - ratowanie gliwickiego żydowskiego domu przedpogrzebowego
Hasło dodatkowe: Sypek, Anna. Dekoracja malarska w prezbiterium kościoła pw. św. Mikołaja w Przyrowie
Hasło dodatkowe: Walczak, Marek (1965- ). Malowidła ścienne w prezbiterium kościoła parafialnego w Lubecku. Wstępne rozpoznanie programu ikonograficznego i stylu
Hasło dodatkowe: Walerjański, Dariusz (1969- ). "Domy Boże i bramy do nieba". Zachowane synagogi na terenie województwa śląskiego
Hasło dodatkowe: Żmudziński, Jerzy (1958- ). Nowo odkryte malowidła ścienne na sklepieniu zakrystii kościoła klasztornego Paulinów pw. śś. Andrzeja i Barbary w Częstochowie. Uwagi na temat okoliczności i czasu powstania oraz ikonografii i autorstwa
Hasło dodatkowe: Regionalny Instytut Kultury (Katowice)
Hasło dodatkowe: Wojewódzki Konserwator Zabytków (Katowice)
Hasło dodatkowe - tytuł: Lista przyznanych dotacji przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2016 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkówLista przyznanych dotacji z budżetu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wykonanych w 2015 roku
Hasło dodatkowe - tytuł: Lista przyznanych refundacji — kosztów poniesionych na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wypłaconych w 2015 roku z budżetu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach
Hasło dodatkowe - tytuł: Wykaz prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przeprowadzonych w latach 2013 2015 wybór
Hasło dodatkowe - tytuł: Wykaz zadań rekomendowanych do udzielenia w 2016 roku dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Hasło dodatkowe - tytuł: Wspomnienie o Annie Fabiańczyk
Hasło dodatkowe - tytuł: Lista przyznanych dotacji z budżetu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wykonanych w 2015 roku
Hasło dodatkowe - tytuł: Lista przyznanych refundacji kosztów poniesionych na prace konserwatorskie restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wypłaconych w 2015 roku z budżetu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach
Hasło dodatkowe - tytuł: Wykaz prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków przeprowadzonych w latach 2013 2015 Wybór
Hasło dodatkowe - tytuł: Wykaz zadań rekomendowanych do udzielenia w 2016 roku dotacji z budżetu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
ISBN: 978-83-945841-1-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. Czas. II 1915/8
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej