Form of Work
Książki
(2)
Status
available
(2)
Branch
Magazyn
(2)
Author
Rohacek Jiri (1962- )
(2)
Balounova Helena. Prosopograficke poznamky k slechtickemu pohrebisti v Charvatcich
(1)
Barus Martin (1986- ). Galerie pozdne stredovekych a novovekych maleb a napisu v jeskyni Na Spicaku okres Jesenik
(1)
Bravermanova Milena (1955- ). Krestni oblecek novorozence z tumby knizete Bretislava II. v katedrale sv. Vita
(1)
Bravermanova Milena (1955- ). Problematika otevirani hrobu panovniku svatych a cirkevnich hodnostaru na Prazskem hrade
(1)
Cehovsky Petr (1979- ). Figuralni a erbovni nahrobky v moravsko-rakouskem Podyji kolem 1470–1560
(1)
Cerveny Marek. Reflexe doby ve funeralni plastice sochare Rudolfa Brezy
(1)
Chlibec Jan (1953- ). Nahrobni monument Barbory Celske ve Svatovitske katedrale v Praze
(1)
Chlibec Jan (1953- ). Novy podnet k diskusi o nahrobnim monumentu Vilema z Rozmberka
(1)
Covan Miroslav. Kultumo-spoloccnske pomery ranonovovekeho Bardejova na pozadi mestianskych sepulkralii
(1)
Covan Miroslav. Sepulkralie na Sarisi v stredoveku a ranom novoveku
(1)
Covanova Janosikova Zuzana. Sepulkralne pamiatky Kostola svateho Michala Archanjela v Markusovciach (Spis)
(1)
Covanova Janosikova Zuzana. Sepulkralne polonika zo severneho Spisa
(1)
Donath Gunter (1950- ). Getreu bis in den Tod Markgraf Wilhelm I. von Meisen und "der lange Schatten des Kaisers"
(1)
Flek Frantisek (1976- ). Archeologicke objevy nahrobniku z Prahy a zpusoby jejich dokumentace
(1)
Gaher Frantisek. Stredoveke a ranonovoveke sepulkralne pamiatky vo vybranej oblasti juhozapadneho Slovenska
(1)
Gersdorfova Zlata (1987- ). Kostel sv. Mikulase v Kasperskych Horach a jeho stredoveke epigraficke pamatky
(1)
Hlinomaz Milan (1959- ). Unikatnost a autenticita vysebrodske hrobky RozmberkuK 400. vyroci pohrbu posledniho Rozmberka
(1)
Hockova Helena. Nekolik poznamek k nahrobku opata Slavka z Oseka
(1)
Jenc Petr (1976- ). Galerie pozdne stredovekych a novovekych maleb a napisu v jeskyni Na Spicaku okres Jesenik
(1)
Kepartova Jana (1950- ). Antika v napisne kulture ceskych zemi
(1)
Kilian Jan (1976- ). Golcovske pohrebiste v Golcove Jenikove
(1)
Kleisner Tomas (1971- ). Czech Baroque funerary medals
(1)
Komarek Filip (1982- ). Castra doloris raneho novoveku na Morave jako fenomen barokni efemerni dekorace
(1)
Krcek Jakub (1985- ). Nalez rane baroknich nahrobniku v klastere Tepla. Ojedinely doklad pohrebni kultury premonstratske kanonie v 17. stoleti a prispevek k problematice druhotneho pouzivani sepulkralii
(1)
Kudlacova Marketa (1974- ). Sepulkralni objekty hrbitova v Horovicich
(1)
Lhotak Jan (1982- ). Kostel sv. Mikulase v Kasperskych Horach a jeho stredoveke epigraficke pamatky
(1)
Loch Jan (1939- ). Heraldicke vzpominky na zanikly kostel Panny Marie na Louzi na Starem Meste prazskem a jeho sepulkralni pamatky
(1)
Loch Jan (1939- ). Sepulkralni pamatky osobnosti z okruhu vevody Albrechta z Valdstejna
(1)
Machacova Dominika. Galerie pozdne stredovekych a novovekych maleb a napisu v jeskyni Na Spicaku okres Jesenik
(1)
Malivankova Waskova Marie (1979- ). Napisy na hornim hrade v Becove nad Teplou (s exkurzem k otazce nejstarsiho zasveceni tamni kaple)
(1)
Marik Jan (1975- ). Jeste jednou a jiste ne naposledy k tzv. libickym stelam
(1)
Neslehova Mahulena (1944- ). Skleneny nahrobek od Mariana Karla
(1)
Neslehova Mahulena (1944- ). Zprava o realizaci nahrobku malire Pavla Neslehy
(1)
Patkova Hana (1967- ). Galerie pozdne stredovekych a novovekych maleb a napisu v jeskyni Na Spicaku okres Jesenik
(1)
Pavlicek Martin (1974- ). "spi mto v telo kapli ... spi on chrapanim velikym". Barokni mauzolea nahrobky a epitafy v Olomouci a Kromerizi
(1)
Pavlicek Martin (1974- ). „Lezet v knihach“. K ikonografii nahrobku Jana Vaclava hrabete Vratislava z Mitrovic v kostele sv. Jakuba Vetsiho v Praze
(1)
Pesa Vladimir (1972- ). Galerie pozdne stredovekych a novovekych maleb a napisu v jeskyni Na Spicaku okres Jesenik
(1)
Pisarikova Karin. Nahrobky Bohuslava Fuchse
(1)
Podliska Jaroslav (1970- ). Archeologicke objevy nahrobniku z Prahy a zpusoby jejich dokumentace
(1)
Pohanicova Jana (1966- ). Navrhy hrobiek z pozostalosti M. M. Harminca
(1)
Pojsl Miloslav (1945- ). Problem dochovani sepulkralnich pamatek olomouckych biskupu a arcibiskupu
(1)
Rohacek Jiri (1962- ). Jeste jednou a jiste ne naposledy k tzv. libickym stelam
(1)
Rohacek Jiri (1962- ). Uvodem
(1)
Rybarik Vaclav (1937- ). Epitafy a nahrobni kameny v katedrale sv. Vita Vaclava a Vojtecha v PrazeReferencni prehled nejpocetnejsiho a nejvyznamnejsiho souboru ceskych sakralnich sepulkralnich pamatek k roku 2012
(1)
Rybarik Vaclav (1937- ). Prazske morove sloupy a jejich napisy
(1)
Safrtalova Zuzana. Sepulkralni pamatky jako pramen pro dejiny odivani
(1)
Srejber Adam. Recenze: Inga BRINKMANN Grabdenkmaler Grablegen und Begrabniswesen des lutherischen Adels Berlin Deutscher Kunstverlag 2010
(1)
Svatosova Sylvie. Archeologicke objevy nahrobniku z Prahy a zpusoby jejich dokumentace
(1)
Szyma Marcin (1968- ). The original tomb of St Hyacinth in the Dominican Church in Cracow
(1)
Turcan Lubomir (1954- ). Galerie pozdne stredovekych a novovekych maleb a napisu v jeskyni Na Spicaku okres Jesenik
(1)
Vacha Stepan (1976- ). Mathey delineavit: Nahrobek hrabete Humprechta Jana Cernina z Chudenic ve svetle pisemnych pramenu (1683-1688)
(1)
Vacha Stepan (1976- ). Nahrobek hrabete Leopolda Antonina Slika ve Svatovitske katedrale a Kodex Albrecht
(1)
Vales Tomas (1984- ). Castra doloris raneho novoveku na Morave jako fenomen barokni efemerni dekorace
(1)
Vasek Zdenek. Sepulkralni pamatky ve svetle slechtickych donaci cirkvi v prvni polovine 14. stoleti
(1)
Velimsky Filip (1977- ). Nahrobek doby lucemburske z nezname pristavby Vlasskeho dvora v Kutne Hore
(1)
Velimsky Filip (1977- ). Operativni pruzkum znovuotevrene barokni krypty v karneru Vsech svatych v Sedlci u Kutne Hory
(1)
Walczak Marek (1965- ). On the necropolises of Chivalric Clans at Sandomierz. remarks on the popularity of memorial inscrpitions in fourteenth-century painting in Central Europe
(1)
Wolf Jiri (1974- ). Epitaf ceskeho studenta Adama Oldricha Bohdaneckeho z Hodkova v bazilice sv. Dominika v Siene
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
Country
Czech Republic
(2)
Language
Czech
(2)
Subject
Epigrafika
(2)
Epitafia (szt. plast.)
(2)
Nagrobki
(2)
Sztuka sakralna europejska
(2)
Sztuka sepulkralna
(2)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
2 results Filter
Book
In basket
Tytuł: Fórum epigrafických a sepulkrálních studií / editor: Jiří Roháček.
Adres wydawniczy: Praha : Artefactum, 2013.
Opis fizyczny: 571 s. : il. ; 21 cm.
Seria: Epigraphica & Sepulcralia
Uwaga: Zawiera gł. mat. 10. konf.: "Contra vim mortis non est medicamen in hortis", Praga, 3-4 listopada 2011.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach oraz niektórych ref.
Uwaga: Finansowanie: Akademia Nauk Republiki Czeskiej.
Uwaga: Teksty w jęz. czes. i ang., streszcz. w jęz. ang. i czes.
Temat: Epigrafika - Europa - 10-19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Epitafia (szt. plast.) - Europa - 10-19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Nagrobki - Europa - 10-19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - 10-19 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sepulkralna - Europa - 10-19 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ).
Hasło dodatkowe: Balounová, Helena. Prosopografické poznámky k šlechtickému pohřebišti v Charvatcích
Hasło dodatkowe: Bravermanová, Milena (1955- ). Křestní obleček novorozence z tumby knížete Břetislava II. v katedrále sv. Víta
Hasło dodatkowe: Čehovský, Petr (1979- ). Figurální a erbovní náhrobky v moravsko-rakouském Podyjí kolem 1470–1560
Hasło dodatkowe: Chlíbec, Jan (1953- ). Náhrobní monument Barbory Celské ve Svatovítské katedrále v Praze
Hasło dodatkowe: Chlíbec, Jan (1953- ). Nový podnět k diskusi o náhrobním monumentu Viléma z Rožmberka
Hasło dodatkowe: Čovan, Miroslav. Sepulkrálie na Šariši v stredoveku a ranom novoveku
Hasło dodatkowe: Čovanová Janošíková, Zuzana. Sepulkrálne pamiatky Kostola svätého Michala Archanjela v Markušovciach (Spiš)
Hasło dodatkowe: Gahér, František. Stredoveké a ranonovoveké sepulkrálne pamiatky vo vybranej oblasti juhozápadného Slovenska
Hasło dodatkowe: Hlinomaz, Milan (1959- ). Unikátnost a autenticita vyšebrodské hrobky RožmberkůK 400. výročí pohřbu posledního Rožmberka
Hasło dodatkowe: Hocková, Helena. Několik poznámek k náhrobku opata Slavka z Oseka
Hasło dodatkowe: Kilián, Jan (1976- ). Golčovské pohřebiště v Golčově Jeníkově
Hasło dodatkowe: Kleisner, Tomáš (1971- ). Czech Baroque funerary medals
Hasło dodatkowe: Komárek, Filip (1982- ). Castra doloris raného novověku na Moravě jako fenomén barokní efemérní dekorace
Hasło dodatkowe: Kudláčová, Markéta (1974- ). Sepulkrální objekty hřbitova v Hořovicích
Hasło dodatkowe: Loch, Jan (1939- ). Sepulkrální památky osobností z okruhu vévody Albrechta z Valdštejna
Hasło dodatkowe: Malivánková Wasková, Marie (1979- ). Nápisy na horním hradě v Bečově nad Teplou (s exkurzem k otázce nejstaršího zasvěcení tamní kaple)
Hasło dodatkowe: Mařik, Jan (1975- ). Ještě jednou a jistě ne naposledy k tzv. libickým stélám
Hasło dodatkowe: Pavlíček, Martin (1974- ). „Ležet v knihách“. K ikonografii náhrobku Jana Václava hraběte Vratislava z Mitrovic v kostele sv. Jakuba Většího v Praze
Hasło dodatkowe: Pojsl, Miloslav (1945- ). Problém dochování sepulkrálních památek olomouckých biskupů a arcibiskupů
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). Ještě jednou a jistě ne naposledy k tzv. libickým stélám
Hasło dodatkowe: Rybařík, Václav (1937- ). Epitafy a náhrobní kameny v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v PrazeReferenční přehled nejpočetnějšího a nejvýznamnějšího souboru českých sakrálních sepulkrálních památek k roku 2012
Hasło dodatkowe: Safrtalová, Zuzana. Sepulkrální památky jako pramen pro dějiny odívání
Hasło dodatkowe: Šrejber, Adam. Recenze: Inga BRINKMANN, Grabdenkmäler, Grablegen und Begräbniswesen des lutherischen Adels, Berlin, Deutscher Kunstverlag 2010
Hasło dodatkowe: Vácha, Štěpán (1976- ). Náhrobek hraběte Leopolda Antonína Šlika ve Svatovítské katedrále a Kodex Albrecht
Hasło dodatkowe: Valeš, Tomáš (1984- ). Castra doloris raného novověku na Moravě jako fenomén barokní efemérní dekorace
Hasło dodatkowe: Vašek, Zdeněk. Sepulkrální památky ve světle šlechtických donací církvi v první polovině 14. století
Hasło dodatkowe: Velímský, Filip (1977- ). Náhrobek doby lucemburské z neznámé přístavby Vlašského dvora v Kutné Hoře
Hasło dodatkowe: Wolf, Jiří (1974- ). Epitaf českého studenta Adama Oldřicha Bohdaneckého z Hodkova v bazilice sv. Dominika v Sieně
Hasło dodatkowe: Artefactum
ISBN: 978-80-86890-45-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34253 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł: Fórum epigrafických a sepulkrálních studií / editor: Jiří Roháček.
Adres wydawniczy: Praha : Artefactum, 2014.
Opis fizyczny: 410, [1] s. : il. ; 21 cm.
Seria: Epigraphica & Sepulcralia
Uwaga: Zawiera m. in. materiały 11. konf.: "Longius aut propius, mors sua quemque manet", Praga, 31. października - 2. listopada 2012.
Uwaga: Na s. red.: ISSN 2336-3363.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach.
Uwaga: Finansowanie: Akademia Nauk Republiki Czeskiej.
Uwaga: Teksty w jęz. czes. i ang., streszcz. w jęz. ang. i czes.
Temat: Epigrafika - Europa - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Epitafia (szt. plast.) - Europa - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Nagrobki - Europa - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sakralna europejska - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka sepulkralna - Europa - 14-20 w. - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ).
Hasło dodatkowe: Barus, Martin (1986- ). Galerie pozdně středověkých a novověkých maleb a nápisů v jeskyni Na Špičáku, okres Jeseník
Hasło dodatkowe: Bravermanová, Milena (1955- ). Problematika otevírání hrobu panovníků, svátých a církevních hodnostářů na Pražském hradě
Hasło dodatkowe: Červený, Marek. Reflexe doby ve funerální plastice sochaře Rudolfa Březy
Hasło dodatkowe: Čovan, Miroslav. Kultúmo-spoločcnské poměry ranonovovekého Bardejova na pozadí meštianskych sepulkrálií
Hasło dodatkowe: Čovanová Janošíková, Zuzana. Sepulkrálne poloniká zo severného Spiša
Hasło dodatkowe: Donath, Günter (1950- ). Getreu bis in den Tod Markgraf Wilhelm I. von Meißen und "der lange Schatten des Kaisers"
Hasło dodatkowe: Flek, František (1976- ). Archeologické objevy náhrobníků z Prahy a způsoby jejich dokumentace
Hasło dodatkowe: Gersdorfová, Zlata (1987- ). Kostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách a jeho středověké epigrafické památky
Hasło dodatkowe: Jenč, Petr (1976- ). Galerie pozdně středověkých a novověkých maleb a nápisů v jeskyni Na Špičáku, okres Jeseník
Hasło dodatkowe: Kepartová, Jana (1950- ). Antika v nápisné kultuře českých zemí
Hasło dodatkowe: Krček, Jakub (1985- ). Nález raně barokních náhrobníků v klášteře Teplá. Ojedinělý doklad pohřební kultury premonstrátské kanonie v 17. století a příspěvek k problematice druhotného používání sepulkrálií
Hasło dodatkowe: Lhoták, Jan (1982- ). Kostel sv. Mikuláše v Kašperských Horách a jeho středověké epigrafické památky
Hasło dodatkowe: Loch, Jan (1939- ). Heraldické vzpomínky na zaniklý kostel Panny Marie na Louži na Starém Městě pražském a jeho sepulkrální památky
Hasło dodatkowe: Machačová, Dominika. Galerie pozdně středověkých a novověkých maleb a nápisů v jeskyni Na Špičáku, okres Jeseník
Hasło dodatkowe: Nešlehová, Mahulena (1944- ). Skleněny náhrobek od Mariana Karla
Hasło dodatkowe: Nešlehová, Mahulena (1944- ). Zpráva o realizaci náhrobku malíře Pavla Nešlehy
Hasło dodatkowe: Pátková, Hana (1967- ). Galerie pozdně středověkých a novověkých maleb a nápisů v jeskyni Na Špičáku, okres Jeseník
Hasło dodatkowe: Pavlíček, Martin (1974- ). "spi mto v tělo kapli, ... spí on chrápáním velikým". Barokní mauzolea, náhrobky a epitafy v Olomouci a Kroměříži
Hasło dodatkowe: Peša, Vladimír (1972- ). Galerie pozdně středověkých a novověkých maleb a nápisů v jeskyni Na Špičáku, okres Jeseník
Hasło dodatkowe: Písaříková, Karin. Náhrobky Bohuslava Fuchse
Hasło dodatkowe: Podliska, Jaroslav (1970- ). Archeologické objevy náhrobníků z Prahy a způsoby jejich dokumentace
Hasło dodatkowe: Pohaničová, Jana (1966- ). Návrhy hrobiek z pozostalosti M. M. Harminca
Hasło dodatkowe: Roháček, Jiří (1962- ). Úvodem
Hasło dodatkowe: Rybařík, Václav (1937- ). Pražské morové sloupy a jejich nápisy
Hasło dodatkowe: Svatošová, Sylvie. Archeologické objevy náhrobníků z Prahy a způsoby jejich dokumentace
Hasło dodatkowe: Szyma, Marcin (1968- ). The original tomb of St Hyacinth in the Dominican Church in Cracow
Hasło dodatkowe: Turčan, Ĺubomír (1954- ). Galerie pozdně středověkých a novověkých maleb a nápisů v jeskyni Na Špičáku, okres Jeseník
Hasło dodatkowe: Vácha, Štěpán (1976- ). Mathey delineavit: Náhrobek hraběte Humprechta Jana Černína z Chudenic ve světle písemných pramenů (1683-1688)
Hasło dodatkowe: Velímský, Filip (1977- ). Operativní průzkum znovuotevřené barokní krypty v karneru Všech svatých v Sedlci u Kutné Hory
Hasło dodatkowe: Walczak, Marek (1965- ). On the necropolises of Chivalric Clans at Sandomierz. remarks on the popularity of memorial inscrpitions in fourteenth-century painting in Central Europe
Hasło dodatkowe: Artefactum
ISBN: 978-80-86890-66-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34254 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again