Form of Work
Książki
(93)
Artykuły
(1)
Status
available
(42)
unavailable
(42)
unknown
(14)
Branch
Magazyn
(57)
Dział
(41)
Author
Lelewel Joachim (1786-1861)
(88)
Straszewicz Józef (1801-1838)
(6)
Zoern Michał
(5)
Kamieński Napoleon Ludwik Felicjan (1806-1873)
(4)
Merzbach Ludwik (1820-1890)
(4)
Lelewel Joachim (1786-1861). Rozpatrzenie niektórych względów i pomników prawodawstwa wiślickiemu uprzedniego
(3)
Rykaczewski Erazm (1803-1873)
(3)
Lelewel Joachim (1786-1861). Bolesława Szczodrego czyli Śmiałego upadek
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dostojności i urzędy
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Drzwi kościelne płockie i gnieźnieńskie z lat 1133 1155
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Grobowe królów polskich pomniki
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Grobowy napis Bolesława Wielkiego w Poznaniu tudzież grobowiec Bolesława Śmiałego w Ossjaku
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Herby w Polszcze
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). O związkach z Niemcami królów polskich i tytule ich królewskim
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Ocalenie Polski za króla Łokietka
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Opisanie Polski i jej sąsiedztwa za czasu Bolesława Krzywoustego
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Ostatnie spojrzenie na Polskę średnich wieków
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Oświecenie i nauki w Polsce aż do czasu wprowadzenia do niej druku
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Pieniądze Piastów
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Pojedynki w Polszcze
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Pszczoły i bartnictwo w Polszcze
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Wyrazy prawne i zakończenie
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Zdobycze Bolesława Wielkiego
(2)
Adamczyk Dariusz (historia). Caravans Tributes and Transformations: The Political Economy of Dirham Redistribution Networks in Eastern Europe - Three Patterns from the Khazars to the Kievan Rus’ (800-965)
(1)
Bartkowiak Zbigniew (numizmatyka). Czy pomiar wagi pozwala na rozróżnienie mennic? Przykład denarów brandenburskich typu HDD 88 i HDD 89 ze skarbu z Wojcieszyc
(1)
Biernacka Maria Magdalena (1941- ). "...Na publiczny użytek"
(1)
Bieńkowska Barbara (1934- ). Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage
(1)
Bodzek Jarosław. Byzantine coins from the Jagiellonian University excavations at the Roman Agora of Nea Paphos (2011-2014)
(1)
Bogucki Mateusz (numizmatyka)
(1)
Butent-Stefaniak Barbara. Z zasobów Ossolineum: dziesiątowieczny skarb srebrny z nieznanej miejscowości
(1)
Chabrzyk Piotr. Denary książęce Władysława Hermana
(1)
Chamera-Nowak Agnieszka (1968- )
(1)
Coupland Simon. On good and bad coin in Carolingian Europe
(1)
Dehou Jean-Henri (1814- )
(1)
Derelkowski Andrzej
(1)
Folwarniak Marek
(1)
Garbaczewski Witold
(1)
Garbaczewski Witold. Sacrum palatium na denarze królewskim Bolesława Śmiałego
(1)
Giesen Klaus (1934- ). Die EILARD-Denare
(1)
Grabski Andrzej Feliks (1934-2000)
(1)
Grabski Andrzej Feliks (1934-2000). Joachim Lelewel (1786-1861)
(1)
Grimalauskaite Dalia. A mid-18th-century hoard of copper solidi of John II Casimir from the Polotsk district of the region of Vitebsk (Belarus)
(1)
Hahn Wolfgang (1945- ). Vom Kupfersolidus zum Silberdenar - Die Munzstatte Rom im letzten Viertel des 8. Jahrhunderts und die papstliche Munzhoheit
(1)
Hoffmann S. F. W. (1803-1872)
(1)
Ilisch Peter (1947- ). Beobachtungen zu fruhen Otto-Adelheid-Pfennigen
(1)
Januszkiewicz Eustachy (1805-1874)
(1)
Jaroczyński Marian (1819-1901)
(1)
Jonsson Kenneth (1950- ). The turn of the tide - the 2009 Gandarve hoard
(1)
Kaczmarek Łukasz (archeologia). Skarb denarów krzyżowych z miejscowości Tarnowa gm. Pyzdry pow. Września woj. wielkopolskie
(1)
Kałussowski Henryk (1806-1894)
(1)
Kiudsoo Mauri (1973- ). Dbg. 1304 - die erste in Schleswig gepragte Munze
(1)
Kobierska-Maciuszko Ewa (1958- ). Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 1981-2012
(1)
Kuźmina Dariusz. Polonijna Biblioteka Cyfrowa 2017
(1)
Kędzierski Adam (archeologia). Skarb placków srebrnych z Kalisza-Dobrzeca. Nowe możliwości badawcze problemu srebra lanego
(1)
Lannoy Ghillerbert de (1386-1462)
(1)
Leimus Ivar (1953- ). Dbg. 1304 - die erste in Schleswig gepragte Munze
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Abecadłowy rozkład znamienitych ludzi
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Bałwochwalstwo słowiańskie
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Chronologia dziesięć upłynionych wieków dawnej Polski czyli Chronologia do obrazu dziejów
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dodatek do pisma Daniłowicza o katalogu biblioteki Tołstowa
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dodatki do niej
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dwie tablice starych pieniędzy w roku 1824 w Trzebuniu blisko Płocka wykopanych
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dzieje Litwy i Rusi aż do unii z Polską w Lublinie 1569 zawartej
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dzieje Polski potocznym sposobem opowiedziane
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dziejopisarstwo polskie
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Geografia opisanie krajów polskich
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Historia geografii i odkryć
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Historia obraz dziejów polskich
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w wieku XVI XVII XVIII
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Kultura nauki i światło piśmiennictwo
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Mogiła pod wsią Ruszcza Płaszczyzna w Sandomirskim
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Nauki dające poznawać zrzódła historyczne
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Nowosilcow w Wilnie
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). O monecie polskiej
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Objaśnienie trzech pieniędzy kufickich sammanidów w zbiorze Król. Warszawskiego Przyjaciół Nauk Towarzystwa znajdujących się
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Panowanie króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Pisarze dziejów w Polsce przed Długoszem
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Polityka stan i urządzenie rzeczypospolitej
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Polska dzieje i rzeczy jej rozpatrywane
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Porównanie dwu powstań narodu polskiego w 1794 i 1830-1831
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Projekt utrzymania i urządzenia biblioteki
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Przypiski
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Przypiski do Dziejów polskich potocznie opowiadanych (pol.)
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Rozmaitości
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Spis bogów żmudzkich i litewskich
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Trzy konstytucje
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Uprzednia myśl czyli Słowa do poszukiwań wstępne
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Urządzenie biblioteki
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Uwagi nad Mateuszem herbu Cholewa polskim XII wieku dziejopisem a w szczególności nad pierwszą dziejów jego księgą
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Uwagi nad dziejami Polski i ludu jej
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Wiadomość o narodach litewskich
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Winulska Słowiańszczyzna z geografa bawarskiego dziesiątego wieku
(1)
Letronne Antoine Jean (1787-1848). Untersuchung uber die Erdmessungen der Alten und dessen Beurtheilung der Ansicht des Hipparchos uber die sudliche Verbindung Afrika's mit Asien (niem.)
(1)
Malarczyk Dorota (1966- ). Z zasobów Ossolineum: dziesiątowieczny skarb srebrny z nieznanej miejscowości
(1)
Marik Jan (1975- ). Skarb denarów krzyżowych z miejscowości Tarnowa gm. Pyzdry pow. Września woj. wielkopolskie
(1)
Maruszak Elżbieta. Registration of the Polish collections abroad with special consideration for our threatend heritage
(1)
Matwijów Maciej (1958- ). Rękopiśmienne zbiory materiałów życia publicznego XVII-XVIII w. w bibliotekach i archiwach wileńskich
(1)
Mercier
(1)
Mieczkowska Halina (1951- )
(1)
Mielczarek Mariusz (1955- ). Wiktoria. Islamski epizod antycznego motywu
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1920 - 1929
(1)
1880 - 1889
(2)
1870 - 1879
(3)
1860 - 1869
(14)
1850 - 1859
(39)
1840 - 1849
(10)
1830 - 1839
(12)
1820 - 1829
(6)
Country
Poland
(67)
Belgium
(19)
France
(6)
Germany
(1)
Language
Polish
(66)
French
(27)
German
(1)
Subject
Monety polskie
(12)
Geografia historyczna
(9)
Historiografia polska
(9)
Kartografia historyczna
(9)
Prawo
(8)
Lelewel, Joachim
(6)
Mennictwo
(6)
Numizmatyka
(6)
Majątek kościelny
(5)
Monety
(5)
Monety francuskie
(5)
Własność
(5)
Listy polskie
(4)
Monety europejskie
(4)
Drzwi gnieźnieńskie
(3)
Drzwi płockie
(3)
Bandtkie, Jerzy Samuel
(2)
Bibliofilstwo
(2)
Bibliologia
(2)
Biblioteka Jagiellońska
(2)
Biblioteki
(2)
Brąz
(2)
Celtowie
(2)
Lannoy, Ghillerbert de
(2)
Monety arabskie
(2)
Nauka
(2)
Pamiętniki francuskie
(2)
Powstanie 1830 r. listopadowe
(2)
Statuty Kazimierza Wielkiego
(2)
Archeolodzy
(1)
Architektura sakralna
(1)
Biblioteka Uniwersytecka (Warszawa)
(1)
Biblioteki akademickie
(1)
Biblioteki naukowe
(1)
Biskupi
(1)
Bolesław Chrobry
(1)
Bolesław Śmiały
(1)
Błazen
(1)
Działyński, Tytus
(1)
Fiałek, Walenty
(1)
Geografia
(1)
Grafika europejska
(1)
Hagiografia
(1)
Historia
(1)
Historiografia rosyjska
(1)
Historycy
(1)
Język polski
(1)
Karol Ferdynand Waza
(1)
Kraków
(1)
Książka
(1)
Leclercqz
(1)
Literatura polska
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Medale
(1)
Medale polskie
(1)
Monety angielskie
(1)
Monety belgijskie
(1)
Monety holenderskie
(1)
Mowy polskie
(1)
Nagrobki
(1)
Napisy nagrobne łacińskie
(1)
Nauki pomocnicze historii
(1)
Odkrycia geograficzne
(1)
Plakiety europejskie
(1)
Podróżnictwo
(1)
Polacy za granicą
(1)
Portrety
(1)
Powstanie 1794 r. kościuszkowskie
(1)
Publicystyka polska
(1)
Pytheas Marsiliensis
(1)
Rebusy
(1)
Religia Słowian
(1)
Roach Smith, Charles
(1)
Sienkiewicz, Karol Kazimierz
(1)
Stanisław August Poniatowski
(1)
Suchodolski, Stanisław
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Słowianie
(1)
Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
(1)
Zamek Królewski (Warszawa)
(1)
Źródłoznawstwo
(1)
Subject: work
Statuty Kazimierza Wielkiego
(2)
Drzwi gnieźnieńskie
(1)
Drzwi płockie
(1)
Subject: time
1101-
(19)
1401-
(18)
1301-
(17)
1201-
(15)
1701-
(13)
901-
(11)
1001-
(10)
1501-
(10)
1601-
(7)
801-
(6)
1801-
(5)
401-
(5)
501-
(5)
601-
(5)
701-
(5)
1901-
(1)
200-101 p.n.e.
(1)
2001-0
(1)
300-201 p.n.e.
(1)
400-301 p.n.e.
(1)
Subject: place
Polska
(23)
Małopolska
(3)
Franków, państwo
(2)
Gniezno
(2)
Litwa
(2)
Płock
(2)
Autun
(1)
Hiszpania
(1)
Kraków
(1)
Ossiach
(1)
Pays-Bas
(1)
Pikardia
(1)
Poznań
(1)
Rosja
(1)
Ruś
(1)
Tournai
(1)
Warszawa
(1)
Genre/Form
Albumy
(1)
Bibliografia
(1)
Kalendarium
(1)
Katalogi numizmatyczne
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Źródła historyczne
(1)
96 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Anciennes plaques décoratoires, sépulcrales, de distinction, et marques honorifiques / [J. Lelewel].
Adres wydawniczy: [Bruxelles : s. n., 1842].
Opis fizyczny: [2], 25 s., [1] k. tabl. : il. ; 22 cm.
Uwaga: Tyt. nagł.
Uwaga: Nazwa aut. pod tekstem.
Uwaga: Data wyd. wg tekstu s. 20.
Uwaga: Odb. z: Revue de la Numismatique Belge. 1 (1842), s. 94-119.
Temat: Plakiety europejskie - historia - do 5 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 1247 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: coup d'oeil historique sur la langue, la litteráture, la civilisation, les sciences et les arts en Pologne / Joachim Lelewel.
Adres wydawniczy: [Paris, b. r.].
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. III 5982 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Cześć bałwochwalcza Słowian i Polski / Joachim Lelewel.
Adres wydawniczy: Poznań, 1857.
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 980 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Drzwi kościelne płockie i gnieźnieńskie z lat 1133 i 1155 / przez Joachima Lelewela.
Adres wydawniczy: Poznań : nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego, 1857 (Poznań : Czc. N. Kamieńskiego i Sp.).
Opis fizyczny: [2], 65 s., [3] k. tabl. złoż. ; 23 cm.
Uwaga: Egz. nie rozcięty.
Temat: Brąz - wyroby - Polska - 12 w
Temat: Drzwi płockie
Temat: Drzwi gnieźnieńskie
Temat: Gniezno - katedra Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha
Temat: Płock - katedra Wniebowzięcia NMP
Hasło dodatkowe: Lelewel, Joachim (1786-1861).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 2042 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Drzwi kościelne płockie i gnieźnieńskie z lat 1133 i 1155 / przez Joachima Lelewela.
Adres wydawniczy: Poznań : nakł. Księgarni J. K. Żupańskiego, 1857 (Poznań : Czc. N. Kamieńskiego i Sp.).
Opis fizyczny: [2], 65 s., [3] k. tabl. złoż. ; 23 cm.
Temat: Brąz - wyroby - Polska - 12 w
Temat: Drzwi gnieźnieńskie
Temat: Drzwi płockie
Temat: Gniezno - katedra Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha
Temat: Płock - katedra Wniebowzięcia NMP
Hasło dodatkowe: Lelewel, Joachim (1786-1861).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 2448 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Dwie tablice starych pieniędzy w roku 1824 w Trzebuniu blisko Płocka wykopanych / [Joachim Lelewel].
Wariant tytułu: Dwie tablice starych pieniędzy w r. 1824 w Trzebuniu wykopanych
Adres wydawniczy: [Warszawa : b. w.], 1825.
Opis fizyczny: [4] s., [2] k. tabl. złoż. ; 24 cm.
Uwaga: Nazwa aut. wpisana na okł. egz.: II 9467.
Uwaga: Na okł. egz.: II 9467 wpisany odręcznie tyt. z nazwą aut. - Dwie tablice starych pieniędzy w r. 1824 w Trzebuniu wykopanych / przez Lelewela J.
Temat: Monety polskie - 11-14 w
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 9467 (1 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 9466 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Dzieje bibliotek do Dziennika Warszawskiego / napisał Joachim Lelewel.
Adres wydawniczy: [Warszawa : b. w., 1827].
Opis fizyczny: [2], 254 s. ; 19 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 251-254.
Temat: Biblioteki - historia - do 18 w
Temat: Bibliofilstwo - historia - do 18 w
Temat: Książka - historia - do 18 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. I 940 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 1453 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Dzieje Polski / Joachim Lelewel.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1830.
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. I 5246 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Geografja - opisanie krajów polskich : (udzielone 1829 do atlasu panny Reginy Korzeniowskiej) / przez Joachima Lelewela.
Wariant tytułu: Geografia - opisanie krajów polskich
Adres wydawniczy: Poznań : nakł. J. K. Żupańskiego, 1858.
Opis fizyczny: 84 s. ; 23 cm.
Temat: Polska - geografia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Grobowe królów polskich pomniki / Joachim Lelewel.
Adres wydawniczy: Poznań, 1857.
Opis fizyczny: s. ; cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 2184 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 2063, sygn. I 1580 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 1809 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 2477 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Listy. T. 1 / Joachim Lelewel.
Adres wydawniczy: Kraków, 1878.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Temat: Lelewel Joachim (1786-1861) - korespondencja
Temat: Listy polskie - 19 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 1541/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Listy. T. 2 / Joachim Lelewel.
Adres wydawniczy: Kraków, 1879.
Opis fizyczny: s. ; cm.
Temat: Lelewel Joachim (1786-1861) - korespondencja
Temat: Listy polskie - 19 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
All copies are currently on loan: sygn. sygn. II 1541/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Monnaie de Kharizm / Joachim Lelewel.
Adres wydawniczy: Bruxelles : Impr. Em. Devroye, 1853.
Opis fizyczny: 18 s. ; 21 cm.
Uwaga: Odb. z: "Revue de la numismatique belge" ; t. 2.
Temat: Monety arabskie - 11-13 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 13765 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Notice sur la monnaie de Pologne / Joachim Lelewel.
Adres wydawniczy: Paris : Librairie Polonaise, 1842 (Bruxelles : Voglet).
Opis fizyczny: 16 s., 2 k. tabl. : il. ; 28 cm.
Seria: Antiquités de Pologne le Lituanie et de Slavonie
Uwaga: Odb. z: "La Pologne illustrée".
Temat: Monety polskie - 10-17 w. - szkice
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. III 6002 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Notice sur la monnaie de Pologne / Joachim Lelewel.
Adres wydawniczy: Paris : Librairie Polonaise, 1842 (Bruxelles : Voglet).
Opis fizyczny: 16 s., 2 k. tabl. : il. ; 28 cm.
Seria: Antiquités de Pologne le Lituanie et de Slavonie
Uwaga: Odb. z: "La Pologne illustrée".
Temat: Monety polskie - 10-17 w. - szkice
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 1162 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Notice sur les monnaies qui se trouvent dans les Collectanea de CH. Roach Smith / [J. Lelewel].
Adres wydawniczy: [Bruxelles : b.w., 1852].
Opis fizyczny: 7 s. ; 21 cm.
Uwaga: Odb. z: Revue de la Numismatique Belge. 2e série. T. 2: 1852.
Uwaga: Nazwa autora pod tekstem.
Temat: Roach Smith Charles (1807-1890)
Temat: Numizmatyka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 1197 s.z.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again