Forma i typ
Książki
(12)
Dostępność
dostępne
(13)
Placówka
Magazyn
(12)
Dział
(1)
Autor
Leśniak Franciszek (1953- )
(8)
Leśniak Franciszek (1846-1915)
(5)
Babnis Tomasz. Humanista niesłusznie zapomniany
(1)
Belcik Wanda. Dziełalność Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w XV kadencji (2011-2014)
(1)
Belcik Wanda. Wincenty Pol i jego związki z Podkarpaciem
(1)
Burdzy Dominika. Sandomierz
(1)
Bęben Artur. Początki i pierwsze trzydzieści lat Oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
(1)
Czwojdrak Bożena. Brzeźnica
(1)
Fałtynowicz Zbigniew (1954- ). Maria Konopnicka w Żarnowcu
(1)
Fryc Stanisław (1953- ). Z dziejów lotniska w Krośnie w latach 1915-1939
(1)
Gajdziszewska Adrianna. Obraz Stanisława Bergmana Stanisław Oświęcim przy zwłokach Anny Oświęcimówny
(1)
Gil Zdzisław (1949- ). Ars longa - vita brevis. Pracownia artystyczno-rzeźbiarska Andrzeja Lenika w Kroośnie w latach 1887-1929
(1)
Graff Tomasz (1977- ). Hierarchia miast w Chorografii
(1)
Herzig Franciszek (1854-1924)
(1)
Iwaniec Joanna (filologia). Franciszek Waligórski - zapomniany poeta z Krosna
(1)
Iwaniec Joanna (filologia). Józef Bliziński w Galicji
(1)
Jakubus Marek. Oświata dukielska w latach 1772-1918
(1)
Jureczko Andrzej
(1)
Kalandyk Mariusz (1963- ). Przywracanie pamięci - gest nie tylko rytualny
(1)
Kosiek Andrzej. Krosno i okolice przed powstaniem styczniowym w świetle Dziennika Emilii z Jabłonowskich Skrzyńskiej
(1)
Kosiek Andrzej. Rodzinne Wietrzno i podkrośnieńskie okolice w Pamiętnikach Kazimierza Chłędowskiego
(1)
Kołodziejski Stanisław (1951-2019). Zamki ziemi krakowskiej
(1)
Kraus Franciszek. 22 lata działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
(1)
Krupski Leszek Kalikst (1923-2012). Józef Szmyd (1907-1963) miłośnik regionalnej twórczości ludowej w muzyce pieśni i tańcu w krośnieńskiem zaangażowany w życie kraju żołnierz i wzorowy wychowawca młodego pokolenia
(1)
Krzanowski Adam. Z historii Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie (1866-1976)
(1)
Krzanowski Adam. Zdzisław Deneka (1910-1969) - animator kultury i sportu w Krośnie
(1)
Kubit Janusz. Krośnieński Batalion Obrony Narodowej
(1)
Kubit Janusz. Listopad 1918 na Podkarpaciu : wyprawa Grupy podpułkownika Józefa Swobody z Krosna na odsiecz Lwowa
(1)
Kucharski Łukasz. Franciszek Pik-Mirandola na Tropach fantastyki
(1)
Laberschek Jacek (1950- ). Obraz późnośredniowiecznej aglomeracji krakowskiej
(1)
Labuda Gerard (1916-2010)
(1)
Laskowski Andrzej (1973- ). Wokół budowy gmachu Sądu Powiatowego w Krośnie
(1)
Leniek Jan (1857-1920)
(1)
Leszczyński Tomasz. Pierzeja zachodnia krośnieńskiego Rynku w świetle badań archeologicznych
(1)
Leśniak Fr
(1)
Leśniak Franciszek (1953- ). Elita intelektualna miasta. Pisarze miejscy i nauczyciele w Krośnie (do 1630 r.)
(1)
Leśniak Franciszek (1953- ). Nowy Korczyn i Nowy Sącz
(1)
Leśniak Franciszek (1953- ). Pitawal krośnieński
(1)
Leśniak Franciszek (1953- ). Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu krośnieńskiego. Z rękopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie. Muzeum Narodowe w Krakowie Kraków 2005 ss. 422 il. 253; ISBN 83-87312-92-4 (Recenzja)
(1)
Leśniak Franciszek (1953- ). Wieś miejska Białobrzegi (do połowy XVII wieku)
(1)
Leśniak Franciszek (1953- ). Wsie miejskie Krosna do połowy XVII wieku
(1)
Lisowicz-Żurek Dorota
(1)
Lisowicz-Żurek Dorota. Mieszczanie-koledzy ze studiów oraz informacje o wybranych małych miastach małopolskich
(1)
Lisowicz-Żurek Dorota. Wstęp
(1)
Lubaś Anna. Z historii Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie (1866-1976)
(1)
Machowski Tomasz. Powstanie funkcjonowanie i rozbudowa kolei w Krośnie w okrwsie autonomii galicyjskiej
(1)
Mrozowicz Wojciech (1958- ). Miasta śląskie - katedry i rezydencje biskupów wrocławskich
(1)
Muzyczuk Anna (1956-2010). Zaopatrzenie w wodę średniowiecznego Krosna w świetle odkryć archeologicznych
(1)
Nabiałek Karol. Mrzygłód Mokrzesz Mzurów i inne wybrane miejscowości północnej części ziemi krakowskiej
(1)
Niemczyk Katarzyna (historia). Na dobczyckim zamku - wychowawca synów królewskich
(1)
Noga Zdzisław (1961- )
(1)
Noga Zdzisław (1961- ). Siewierz i terytorium siewierskie
(1)
Nowak Daniel (1982- ). Krosno oraz Białobrzegi Krościenko Niżne Suchodół i Turaszówka z lat 1785-1789 w świetle Metryki Józefińskiej
(1)
Nowakowski Tomasz (historia). Miasta zamki i klasztory na kartach Roczników i Chorografii
(1)
Ostrowski Jan K. (1947- )
(1)
Pobóg-Lenartowicz Anna (1959- ). Kłobuck i kanonicy regularni
(1)
Polek Krzysztof. Aspekty historii gospodarczej późnośredniowiecznej Polski w dziełach Jana Długosza
(1)
Pomprowicz Stanisław (1925- ). Modest Humiecki (1842-1899) - życie i twórczość
(1)
Połuszejko Grażyna. Muzeum biograficzne Wincentego Pola w Lublinie jego historia zbiory i działalność
(1)
Rajman Jerzy (1962- )
(1)
Rajman Jerzy (1962- ). Kraków - rajcy i rada miejska
(1)
Rajman Jerzy (1962- ). Wstęp
(1)
Safran Stanisław. Pół wieku działalności Muzeum Premysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce
(1)
Sperka Jerzy. Zamek Melsztyn czyli w królewskiej niełasce. Jan Długosz w konflikcie o biskupstwo krakowskie (1460-1463)
(1)
Starzyński Marcin (1981- ). Breviculi - czyli co Jan Długosz postanowił utrwalić w Rocznikach z dziejów XV-wiecznego Krakowa
(1)
Syrek Wiesław (1971-2011). Rys historyczno-terytorialny powiatu krośnieńskiego
(1)
Szafran Stanisław (1941- ). Początki i pierwsze trzydzieści lat Oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
(1)
Szafran Stanisław (1941- ). Profesor Artur Bęben - uczony nauczyciel wychowawca piewca tradycji górniczych i miłośnik ziemi rodzinnej
(1)
Szmyd Kazimierz. Chłopski etos Podkarpacia a nowoczesność
(1)
Szyszka Janusz. Miasta i zamki Rusi Czerwonej
(1)
Terlecki Marian Hubert. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie w latach 1996-2011
(1)
Terlecki Marian Hubert. Udział mieszkańców Krosna i regionu w powstaniu styczniowym
(1)
Timofiejew Artur. Poezja Wincentego Pola wobec nurtów literackich XIX wieku
(1)
Trytek Tadeusz. Pamiętajcie o poetach
(1)
Urban Jacek (1953- ). Wawelski pogrzeb i pochówek na Skałce
(1)
Wojciechowska Beata (1963- ). Wiślica
(1)
Wojewoda Kazimierz (1930-2020). Przeciw amnezji : o książkach wspomnieniowych Kazimierza Buczka
(1)
Zdanek Maciej (1975- ). Rola dokumentu w opisach klasztorów cysterskich w Liber beneficiorum. Przyczynek do archiwalnych kwerend Jana Długosza
(1)
Zieliński Jerzy (1935- ). Aptekarz krośnieńsk Aleksander Żurawski (1845-1920)
(1)
Zieliński Jerzy (1935- ). Krośnieńska pocztówka artystyczna
(1)
Łopatkiewicz Piotr (1965- ). Kaplica Oświęcimów - mauzoleum rodziny czy pomnik gloryfikacji rodu fundatora?
(1)
Łopatkiewicz Piotr (1965- ). O Łopackich z Krosna w XVII i XVIII wieku
(1)
Łopatkiewicz Piotr (1965- ). Tablicowy obraz Koronacji Marii w kościele w Jasienicy Rosielnej a początki malarstwa w Krośnie u schyłku XV stulecia
(1)
Łopatkiewicz Piotr (1965- ). Z dziejów architektonicznego założenia jezuickiego w Krośnie
(1)
Łopatkiewicz Tadeusz (1958- )
(1)
Łopatkiewicz Tadeusz (1958- ). Dziewiętnastowieczna ikonografa kościoła Świętej Trójcy w Krośnie
(1)
Łopatkiewicz Tadeusz (1958- ). Franciszkanie i konserwatorzy
(1)
Łopatkiewicz Tadeusz (1958- ). Kościół Św. Marcina w Krościenku Wyżnym - jakim go widział Stanisław Tomkowicz
(1)
Łopatkiewicz Tadeusz (1958- ). Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu : Od monografii regionalnej do naukowego wydawnictwa ciągłego
(1)
Łopatkiewicz Tadeusz (1958- ). Śladami zapomnianej wycieczki. Studenci krakowskiej Szkoły Sztuk Pieknych w Krośnieńskiem A.D. 1890
(1)
Łopatkiewicz Zdzisław (1932- ). Kasper Wojnar - księgarz działacz niepodległościowy legionista
(1)
Łopatkiewicz Zdzisław (1932- ). O listach Marii Konopnickiej w kntekście rękopisów odnalezionych
(1)
Łopatkiewicz Zdzisław (1932- ). O nazwiskach mieszkańców Żarnowca w świetle osiemnastowicznych inwentarzy paulińskich
(1)
Łopatkiewicz Zdzisław (1932- ). Wojciech Komorowski - właściciel Żarnowca i powstaniec styczniowy
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
1910 - 1919
(3)
Kraj wydania
Polska
(12)
Język
polski
(12)
Temat
Urzędnicy
(2)
Chłopi
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Długosz, Jan
(1)
Farmaceuci
(1)
Historiografia polska
(1)
Kiryk, Feliks
(1)
Klasztory (bud.)
(1)
Miasta
(1)
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza (Bóbrka)
(1)
Muzeum-Dworek Wincentego Pola (Lublin)
(1)
Procesy sądowe
(1)
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
(1)
Zamki i pałace
(1)
Temat: czas
1501-
(2)
1601-
(2)
1701-
(2)
1401-
(1)
Temat: miejsce
Krosno
(4)
Kraków
(3)
Tarnów
(3)
Kraków (okręg)
(1)
Polska
(1)
Gatunek
Księgi pamiątkowe
(1)
14 wyników Filtruj
Rekord wzorcowy
Leśniak Franciszek (1953- ) (hasło formalne)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Leśniak Franciszek (1953- )
Tytuł: Wielkorządcy krakowscy XVI-XVIII wieku : gospodarze zamku wawelskiego i majątku wielkorządowego / Franciszek Leśniak.
Adres wydawniczy: Kraków : Zamek Królewski na Wawelu, 1996.
Opis fizyczny: 326, [1] s., [16] s. tabl. ; 24 cm.
Seria: Biblioteka Wawelska
Uwaga: Bibliogr. s. 279-[296]. Słownik terminów staropolskich. Indeks. Summ.
Temat: Urzędnicy - biografie - Polska - 16-18 w
Temat: Kraków - administracja - historia - 16-18 w
Temat: Kraków - historia gospodarcza - 16-18 w
Hasło dodatkowe: Ostrowski, Jan K. (1947- ).
ISBN: 83-902990-4-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 14916 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Leśniak Franciszek (1846-1915) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Leśniak Fr
Książka
W koszyku
Autor: Leśniak Franciszek (1953- )
Tytuł: Urzędnicy i personel pomocniczy w wielkorządach krakowskich w okresie nowożytnym / Franciszek Leśniak.
Adres wydawniczy: Kraków : Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, 2020.
Opis fizyczny: 325, [1] s. : il. ; 24 cm.
Seria: Biblioteka Wawelska
Uwaga: Bibliogr. s. 285-294. Słownik terminów staropolskich s. 318-320. Słownik łacińskich terminów źródłowych s. 321-322. Indeksy.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang.
Temat: Urzędnicy - Polska - 16-18 w
Temat: Kraków - administracja - 16-18 w
Temat: Kraków - Wawel - 16-18 w
Hasło dodatkowe: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki
ISBN: 978-83-61866-79-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 34195 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Leśniak Franciszek (1846-1915)
Tytuł: Artystyczne i historyczne zabytki miasta Tarnowa / Franciszek Leśniak.
Adres wydawniczy: Tarnów : nakł. Kasy Oszczędności M. Tarnowa, 1911 (Tarnów : Druk. Zygmunta Jelenia).
Opis fizyczny: 37, [2] s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Odb. z: "Dzieje miasta Tarnowa".
Temat: Tarnów - zabytki - historia
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 1775 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Leśniak Franciszek (1846-1915)
Tytuł: Realizm w sztuce / Franciszek Leśniak.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1899.
Opis fizyczny: s. ; cm.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 2329 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Leśniak Franciszek (1846-1915)
Tytuł: Artystyczne i historyczne zabytki miasta Tarnowa / Franciszek Leśniak.
Adres wydawniczy: Tarnów : nakł. Kasy Oszczędności M. Tarnowa, 1911 (Tarnów : Druk. Zygmunta Jelenia).
Opis fizyczny: 37, [2] s. : il. ; 29 cm.
Uwaga: Odb. z: "Dzieje miasta Tarnowa".
Temat: Tarnów - zabytki - historia
Hasło dodatkowe: Drukarnia Zygmunta Jelenia
Hasło dodatkowe: Kasa Oszczędności m. Tarnowa
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 2489 (1 egz.)
Dział
Zapytaj bibliotekarza o dostępność egzemplarzy do wypożyczenia: sygn. sygn. III 695, sygn. III 694 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Księga jubileuszowa Profesora Feliksa Kiryka / pod red. Andrzeja Jureczki, Franciszka Leśniaka, Zdzisława Nogi ; [aut. Gerard Labuda [i in.].
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004.
Opis fizyczny: 504 s., [3] s. tabl. kolor. ; 25 cm.
Seria: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis
Seria: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Historica
Seria: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
Uwaga: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis.
Uwaga: Ser. gł. : 1643-6539 (błędny) ; 21.
Temat: Kiryk Feliks 1933-2022 - księga pamiątkowa
Temat: Kiryk Feliks 1933-2022 - bibliografia
Temat: Polska - historia
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Jureczko, Andrzej.
Hasło dodatkowe: Labuda, Gerard (1916-2010).
Hasło dodatkowe: Leśniak, Franciszek (1953- ).
Hasło dodatkowe: Noga, Zdzisław (1961- ).
Hasło dodatkowe: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków). Wydawnictwo Naukowe
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 20534 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Leniek Jan (1857-1920)
Tytuł: Dzieje miasta Tarnowa / J. Leniek, Fr. Herzig, Fr. Leśniak.
Adres wydawniczy: Tarnów : nakł. Kasy Oszczędności M. Tarnowa, 1911 (Tarnów : Druk. Zygmunta Jelenia).
Opis fizyczny: [8], 303, [1] s. : il. : err. ; 28 cm.
Temat: Tarnów - historia
Hasło dodatkowe: Herzig, Franciszek (1854-1924).
Hasło dodatkowe: Leśniak, Franciszek (1846-1915).
Hasło dodatkowe: Drukarnia Zygmunta Jelenia
Hasło dodatkowe: Kasa Oszczędności m. Tarnowa
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 1107 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 6 / pod redakcją Franciszka Leśniaka.
Adres wydawniczy: Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2012.
Opis fizyczny: 479 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 233, 386-387. Indeksy.
Temat: Muzeum-Dworek Wincentego Pola Lublin
Temat: Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Bóbrka
Temat: Chłopi - socjologia - Polska
Temat: Farmaceuci - Polska - 19-20 w
Temat: Procesy sądowe - Polska - 16-17 w
Temat: Krosno - historia
Hasło dodatkowe: Leśniak, Franciszek (1953- ).
Hasło dodatkowe: Belcik, Wanda. Wincenty Pol i jego związki z Podkarpaciem
Hasło dodatkowe: Kosiek, Andrzej. Rodzinne Wietrzno i podkrośnieńskie okolice w "Pamiętnikach" Kazimierza Chłędowskiego
Hasło dodatkowe: Krzanowski, Adam. Zdzisław Deneka (1910-1969) - animator kultury i sportu w Krośnie
Hasło dodatkowe: Kucharski, Łukasz. Franciszek Pik-Mirandola na "Tropach" fantastyki
Hasło dodatkowe: Leśniak, Franciszek (1953- ). Pitawal krośnieński
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Piotr (1965- ). Kaplica Oświęcimów - mauzoleum rodziny, czy pomnik gloryfikacji rodu fundatora?
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Tadeusz (1958- ). Franciszkanie i konserwatorzy
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Tadeusz (1958- ). Kościół Św. Marcina w Krościenku Wyżnym - jakim go widział Stanisław Tomkowicz
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Zdzisław (1932- ). O nazwiskach mieszkańców Żarnowca w świetle osiemnastowicznych inwentarzy paulińskich
Hasło dodatkowe: Połuszejko, Grażyna. Muzeum biograficzne Wincentego Pola w Lublinie, jego historia, zbiory i działalność
Hasło dodatkowe: Safran, Stanisław. Pół wieku działalności Muzeum Premysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce
Hasło dodatkowe: Szmyd, Kazimierz. Chłopski etos Podkarpacia a nowoczesność
Hasło dodatkowe: Timofiejew, Artur. Poezja Wincentego Pola wobec nurtów literackich XIX wieku
Hasło dodatkowe: Zieliński, Jerzy (1935- ). Aptekarz krośnieńsk Aleksander Żurawski (1845-1920)
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
ISBN: 978-83-910572-3-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 4930/6 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 7 / pod redakcją Franciszka Leśniaka.
Adres wydawniczy: Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej : Wydawnictwo RUTHENUS, 2016.
Opis fizyczny: 381 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach do art. Indeksy.
Temat: Krosno - historia
Hasło dodatkowe: Leśniak, Franciszek (1953- ).
Hasło dodatkowe: Babnis, Tomasz. Humanista niesłusznie zapomniany
Hasło dodatkowe: Belcik, Wanda. Dziełalność Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w XV kadencji (2011-2014)
Hasło dodatkowe: Fałtynowicz, Zbigniew (1954- ). Maria Konopnicka w Żarnowcu
Hasło dodatkowe: Gajdziszewska, Adrianna. Obraz Stanisława Bergmana "Stanisław Oświęcim przy zwłokach Anny Oświęcimówny"
Hasło dodatkowe: Jakubus, Marek. Oświata dukielska w latach 1772-1918
Hasło dodatkowe: Kalandyk, Mariusz (1963- ). Przywracanie pamięci - gest nie tylko rytualny
Hasło dodatkowe: Kubit, Janusz. Krośnieński Batalion Obrony Narodowej
Hasło dodatkowe: Leśniak, Franciszek (1953- ). Wieś miejska Białobrzegi (do połowy XVII wieku)
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Piotr (1965- ). O Łopackich z Krosna w XVII i XVIII wieku
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Piotr (1965- ). Tablicowy obraz Koronacji Marii w kościele w Jasienicy Rosielnej a początki malarstwa w Krośnie u schyłku XV stulecia
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Tadeusz (1958- ). Dziewiętnastowieczna ikonografa kościoła Świętej Trójcy w Krośnie
Hasło dodatkowe: Terlecki, Marian Hubert. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie w latach 1996-2011
Hasło dodatkowe: Trytek, Tadeusz. Pamiętajcie o poetach...
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski
ISBN: 978-83-910572-4-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 4930/7 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 8 / pod redakcją Franciszka Leśniaka i Tadeusza Łopatkiewicza.
Adres wydawniczy: Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2018.
Opis fizyczny: 503 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
Temat: Krosno - biografie
Temat: Krosno - historia
Temat: Krosno - zabytki
Hasło dodatkowe: Leśniak, Franciszek (1953- ).
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Tadeusz (1958- ).
Hasło dodatkowe: Fryc, Stanisław (1953- ). Z dziejów lotniska w Krośnie w latach 1915-1939
Hasło dodatkowe: Kraus, Franciszek. 22 lata działalności Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
Hasło dodatkowe: Krupski, Leszek Kalikst (1923-2012). Józef Szmyd (1907-1963), miłośnik regionalnej twórczości ludowej w muzyce, pieśni i tańcu w krośnieńskiem, zaangażowany w życie kraju żołnierz i wzorowy wychowawca młodego pokolenia
Hasło dodatkowe: Kubit, Janusz. "Listopad 1918 na Podkarpaciu" : wyprawa Grupy podpułkownika Józefa Swobody z Krosna na odsiecz Lwowa
Hasło dodatkowe: Leszczyński, Tomasz. Pierzeja zachodnia krośnieńskiego Rynku w świetle badań archeologicznych
Hasło dodatkowe: Leśniak, Franciszek (1953- ). Wsie miejskie Krosna do połowy XVII wieku
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Piotr (1965- ). Z dziejów architektonicznego założenia jezuickiego w Krośnie
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Tadeusz (1958- ). "Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu" : Od monografii regionalnej do naukowego wydawnictwa ciągłego
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Zdzisław (1932- ). O listach Marii Konopnickiej w kntekście rękopisów odnalezionych
Hasło dodatkowe: Machowski, Tomasz. Powstanie, funkcjonowanie i rozbudowa kolei w Krośnie w okrwsie autonomii galicyjskiej
Hasło dodatkowe: Nowak, Daniel (1982- ). Krosno oraz Białobrzegi, Krościenko Niżne, Suchodół i Turaszówka z lat 1785-1789 w świetle Metryki Józefińskiej
Hasło dodatkowe: Szafran, Stanisław (1941- ). Profesor Artur Bęben - uczony, nauczyciel, wychowawca, piewca tradycji górniczych i miłośnik ziemi rodzinnej
Hasło dodatkowe: Wojewoda, Kazimierz (1930-2020). "Przeciw amnezji" : o książkach wspomnieniowych Kazimierza Buczka
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
ISBN: 978-83-910572-3-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 4930/8 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 5 / pod redakcją Franciszka Leśniaka.
Adres wydawniczy: Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2010.
Opis fizyczny: 608 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach. Indeksy.
Uwaga: Finansowanie: Gmina Krosno, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku oraz darowizny.
Temat: Krosno - historia
Hasło dodatkowe: Leśniak, Franciszek (1953- ).
Hasło dodatkowe: Muzyczuk, Anna (1956-2010). Zaopatrzenie w wodę średniowiecznego Krosna w świetle odkryć archeologicznych
Hasło dodatkowe: Leśniak, Franciszek (1953- ). Elita intelektualna miasta. Pisarze miejscy i nauczyciele w Krośnie (do 1630 r.)
Hasło dodatkowe: Syrek, Wiesław (1971-2011). Rys historyczno-terytorialny powiatu krośnieńskiego
Hasło dodatkowe: Kosiek, Andrzej. Krosno i okolice przed powstaniem styczniowym w świetle "Dziennika" Emilii z Jabłonowskich Skrzyńskiej
Hasło dodatkowe: Terlecki, Marian Hubert. Udział mieszkańców Krosna i regionu w powstaniu styczniowym
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Zdzisław (1932- ). Wojciech Komorowski - właściciel Żarnowca i powstaniec styczniowy
Hasło dodatkowe: Pomprowicz, Stanisław (1925- ). Modest Humiecki (1842-1899) - życie i twórczość
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Zdzisław (1932- ). Kasper Wojnar - księgarz, działacz niepodległościowy, legionista
Hasło dodatkowe: Laskowski, Andrzej (1973- ). Wokół budowy gmachu Sądu Powiatowego w Krośnie
Hasło dodatkowe: Lubaś, Anna. Z historii Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie (1866-1976)
Hasło dodatkowe: Krzanowski, Adam. Z historii Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie (1866-1976)
Hasło dodatkowe: Gil, Zdzisław (1949- ). "Ars longa - vita brevis". Pracownia artystyczno-rzeźbiarska Andrzeja Lenika w Kroośnie w latach 1887-1929
Hasło dodatkowe: Łopatkiewicz, Tadeusz(1958- ). Śladami zapomnianej wycieczki. Studenci krakowskiej Szkoły Sztuk Pieknych w Krośnieńskiem A.D. 1890
Hasło dodatkowe: Zieliński, Jerzy (1935- ). Krośnieńska pocztówka artystyczna
Hasło dodatkowe: Iwaniec, Joanna (filologia). Józef Bliziński w Galicji
Hasło dodatkowe: Iwaniec, Joanna (filologia). Franciszek Waligórski - zapomniany poeta z Krosna
Hasło dodatkowe: Bęben, Artur. Początki i pierwsze trzydzieści lat Oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
Hasło dodatkowe: Szafran, Stanisław (1941- ). Początki i pierwsze trzydzieści lat Oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
Hasło dodatkowe: Leśniak, Franciszek (1953- ). Stanisława Tomkowicza "Inwentarz zabytków powiatu krośnieńskiego". Z rękopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2005, ss. 422, il. 253; ISBN 83-87312-92-4 (Recenzja)
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
ISBN: 978-83-910572-1-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 4930/5 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Klasztory, miasta, zamki w życiu i twórczości Jana Długosza / pod redakcją Jerzego Rajmana i Doroty Żurek.
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, cop. 2016.
Opis fizyczny: 498 s. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 427-476. Indeksy.
Uwaga: Finansowanie: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang. przy art.
Temat: Długosz Jan 1415-1480
Temat: Duchowieństwo katolickie - Polska - 15 w
Temat: Historiografia polska - 15 w
Temat: Klasztory bud. - Polska - 15 w
Temat: Miasta - Polska - 15 w
Temat: Zamki i pałace - Polska - 15 w
Temat: Kraków - 15 w
Temat: Kraków okręg - miasta - 15 w
Hasło dodatkowe: Lisowicz-Żurek, Dorota.
Hasło dodatkowe: Rajman, Jerzy (1962- ).
Hasło dodatkowe: Burdzy, Dominika. Sandomierz
Hasło dodatkowe: Czwojdrak, Bożena. Brzeźnica
Hasło dodatkowe: Graff, Tomasz (1977- ). Hierarchia miast w Chorografii
Hasło dodatkowe: Kołodziejski, Stanisław (1951-2019). Zamki ziemi krakowskiej
Hasło dodatkowe: Laberschek, Jacek (1950- ). Obraz późnośredniowiecznej aglomeracji krakowskiej
Hasło dodatkowe: Leśniak, Franciszek (1953- ). Nowy Korczyn i Nowy Sącz
Hasło dodatkowe: Lisowicz-Żurek, Dorota. Mieszczanie-koledzy ze studiów oraz informacje o wybranych małych miastach małopolskich
Hasło dodatkowe: Lisowicz-Żurek, Dorota. Wstęp
Hasło dodatkowe: Mrozowicz, Wojciech (1958- ). Miasta śląskie - katedry i rezydencje biskupów wrocławskich
Hasło dodatkowe: Nabiałek, Karol. Mrzygłód, Mokrzesz, Mzurów i inne wybrane miejscowości północnej części ziemi krakowskiej
Hasło dodatkowe: Niemczyk, Katarzyna (historia). Na dobczyckim zamku - wychowawca synów królewskich
Hasło dodatkowe: Noga, Zdzisław (1961- ). Siewierz i terytorium siewierskie
Hasło dodatkowe: Nowakowski, Tomasz (historia). Miasta, zamki i klasztory na kartach Roczników i Chorografii
Hasło dodatkowe: Pobóg-Lenartowicz, Anna (1959- ). Kłobuck i kanonicy regularni
Hasło dodatkowe: Polek, Krzysztof. Aspekty historii gospodarczej późnośredniowiecznej Polski w dziełach Jana Długosza
Hasło dodatkowe: Rajman, Jerzy (1962- ). Kraków - rajcy i rada miejska
Hasło dodatkowe: Rajman, Jerzy (1962- ). Wstęp
Hasło dodatkowe: Sperka, Jerzy. Zamek Melsztyn, czyli w królewskiej niełasce. Jan Długosz w konflikcie o biskupstwo krakowskie (1460-1463)
Hasło dodatkowe: Starzyński, Marcin (1981- ). Breviculi - czyli co Jan Długosz postanowił utrwalić w Rocznikach z dziejów XV-wiecznego Krakowa
Hasło dodatkowe: Szyszka, Janusz. Miasta i zamki Rusi Czerwonej
Hasło dodatkowe: Urban, Jacek (1953- ). Wawelski pogrzeb i pochówek na Skałce
Hasło dodatkowe: Wojciechowska, Beata (1963- ). Wiślica
Hasło dodatkowe: Zdanek, Maciej (1975- ). Rola dokumentu w opisach klasztorów cysterskich w Liber beneficiorum. Przyczynek do archiwalnych kwerend Jana Długosza
Hasło dodatkowe: Księgarnia Akademicka (Kraków)
ISBN: 978-83-7638-770-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 34567 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej