Forma i typ
Książki
(47)
Artykuły
(3)
Dostępność
dostępne
(49)
tylko na miejscu
(11)
wypożyczone
(1)
nieokreślona
(1)
Placówka
Magazyn
(50)
Księgozbiór podręczny
(11)
Dział
(1)
Autor
Laskowski Andrzej (1973- )
(26)
Laskowska Magdalena
(10)
Kozakowska-Zaucha Urszula (1976- )
(5)
Paś Monika
(5)
Betlej Andrzej (1971- )
(4)
Kilijańska Alicja
(4)
Marcinkowska Halina (1958- )
(4)
Szczerski Andrzej (1971- )
(4)
Czubińska Magdalena (1957- )
(3)
Godyń Danuta
(3)
Herudzińska-Oświecimska Marta
(3)
Kowalska Joanna Regina
(3)
Perzanowska Agnieszka
(3)
Purchla Jacek (1954- )
(3)
Ruśnica Bogusław
(3)
Wilkosz Janina
(3)
Zaucha Tomasz (1969- )
(3)
Bałus Wojciech (1961- )
(2)
Chmielewski Filip
(2)
Chmurzyński Wojciech
(2)
Czumaj Zenon (1976- )
(2)
Doleżyńska-Sewerniak Ewa (1977- )
(2)
Fekecz-Tomaszewska Beata (1951- )
(2)
Gajek Maria
(2)
Kabata Aleksandra (1955- )
(2)
Korczyńska Izabela (1980- )
(2)
Kordela Andrzej I
(2)
Kostuch Bożena
(2)
Koziara-Ochęduszko Natalia
(2)
Kruk Mirosław Piotr (1967- )
(2)
Kulig-Janarek Krystyna
(2)
Kwiatkowska Agnieszka
(2)
Laskowska Elżbieta (1969- )
(2)
Lencznarowicz Lucyna (1959- )
(2)
Małodobry Agata
(2)
Mirończuk Robert (1968- )
(2)
Mączyński Ryszard (1954- )
(2)
Pietrzak Agata
(2)
Róg Rafał
(2)
Stelmach Anna
(2)
Szybisty Tomasz
(2)
Wiercińska Izabella (1961-)
(2)
Woźniak Mateusz (archeologia)
(2)
Ławicka Magda (1962- )
(2)
Święch Magdalena
(2)
Adamowicz Jarosław. Painting techniques in the St. Mary's altar by Veit Stoss in the light of former and present studies
(1)
Adamowicz Jarosław. Techniki malarskie w ołtarzu mariackim Wita Stwosza w świetle dawnych i nowych badań
(1)
Adamska Magdalena (1969- )
(1)
Adamski Jakub (1985- ). Biskupi Nanker i Jan Grot a architektoniczna awangarda około roku 1300
(1)
Banach-Kielanowska Gabriela
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Pałac biskupów krakowskich w Warszawie
(1)
Baranowa Anna (1959- ). Strażniczka skarbu. Portret nie tylko heroiczny
(1)
Barański Marek (1943- ). Architectural monument researcher and his workshop
(1)
Barański Marek (1943- ). Badacz zabytków architektury i jego warsztat
(1)
Barnett Sylwia
(1)
Bartnik Piotr. Kapłan jako opiekun obiektu zabytkowego w Bieszczadach w obliczu zmian zachodzących w Kościele i państwie po roku 1945
(1)
Bartnik Renata
(1)
Bartoszewicz Agnieszka (1966- ). Kult św. Stanisława w późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej Warszawie
(1)
Barucka Edyta (1959- ). Karol Kłosowski and the Silent Villa: living the Arts and Crafts life in the Tatras
(1)
Bastek Grażyna (historia sztuki)
(1)
Batory Paweł (1979- )
(1)
Beiersdorf Zbigniew (1941- ). Pałac biskupi w Krakowie po pożarze w 1850 roku
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Przykłady wykorzystania znaku herbowego w fundacjach biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego (komunikat)
(1)
Białecka Marta
(1)
Biały Aneta (1956- )
(1)
Biela Małgorzata. Witraże ratusza w Słupsku
(1)
Biłozór-Salwa Małgorzata (1980- )
(1)
Bińkowska Anna (1987- ). Wspomnienia ze świata
(1)
Bochacz Andrzej. Nowoczesne formy ekspozycji witraży
(1)
Bodzek Jarosław
(1)
Bogoczek Barbara. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (b. 1891 Kraków d. 1945 Manchester): the pictorial art of Young Poland's daughter
(1)
Bogucki Michał (1946- ). Witraże cerkiewne w Polsce (streszczenie wystąpienia)
(1)
Bogusz Anna (konserwatorstwo). Przywrócić blask. Słowo o konserwacji matryc graficznych i niepublikowanych rycin Joachima Lelewela w świetle historii zbioru i jego dziejów muzealnych
(1)
Bohdanowicz Antoni
(1)
Bohdanowicz Janette
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru Dominikanów w Krakowie i opactwa Cystersów w Mogile
(1)
Borowik Aneta. Od stylu zakopiańskiego do awangardy - drewniana architektura Katowic w okresie międzywojennym
(1)
Borowska Dorota. We see what we know. The meaning of geomatry in the creation of the composition of Jan van Eyck's painting The Arnolfini portrait
(1)
Borowska Dorota. Widzimy to co wiemy. Znaczenie geometrii w tworzeniu kompozycji obrazu Jana van Eycka Małżeństwo Arnolfinich
(1)
Brandys Iwona. In the workshop of Wincenty Drabik - scenography painter and pedagogue. Introduction to the research
(1)
Brandys Iwona. W pracowni Wincentego Drabika – malarza scenicznego i pedagoga. Przyczynek do badań
(1)
Broński Krzysztof. Metropolia i jej wymiary
(1)
Broński Krzysztof. Przemysł i rzemiosło w Krakowie i dystrykcie krakowskim w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945
(1)
Broński Krzysztof. Rozwój sektora usług finansowych w Krakowie w drugiej połowie XIX wieku (zarys problematyki)
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Some remarks concering the art of painter Gebhard Flatz
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uczniowie pracowni witażowych w Zawodowej Dokształcajacej Szkole rzemiosł Artystycznych w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uwagi na temat warsztatu artystycznego malarza Gebharda Flatza
(1)
Brzeziński Zbigniew. Witraż w obiekcie zabytkowym
(1)
Budzałek Anna
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Najstarsze średniowieczne świątynie chełmskie i archeologia
(1)
Buła Janina (1955- )
(1)
Bułdys Barbara
(1)
Bęben Artur. Początki i pierwsze trzydzieści lat Oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
(1)
Błaszczyk Iwona. Poznańskie witraże Wacława Taranczewskiego
(1)
Błaszczyński Michał (historia sztuki)
(1)
Cantarella Glauco Maria (1950- ). Appunti sul Dictatus Pape di Gregorio VII
(1)
Cendrowski Sławomir. Kardynał Radziwiłł Giulio Cesare i Lawina Fontana
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Dziedzictwo witrażowe Sosnowca (na wybranych przykładach)
(1)
Chmielewska Małgorzata (konserwator). Characteristics if icon painting from the Cretan School using the example of the post-byzantine triptych from the Princes Czartoryski Collection in Kraków
(1)
Chmielewska Małgorzata (konserwator). Charakterystyka malarstwa ikonowego szkoły kreteńskiej na przykładzie pobizantyńskiego tryptyku ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(14)
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(4)
Kraj wydania
Polska
(49)
Wielka Brytania
(2)
Język
polski
(49)
angielski
(2)
Temat
Muzeum Narodowe (Kraków)
(9)
Witraże
(9)
Architektura polska
(6)
Rysunek polski
(6)
Architektura
(4)
Architektura sakralna polska
(4)
Wyspiański, Stanisław
(4)
Grafika polska
(3)
Ilustracje polskie
(3)
Metropolie (urban.)
(3)
Sztuka
(3)
Sztuka polska
(3)
Budownictwo drewniane
(2)
Karykatury
(2)
Konserwatorstwo
(2)
Książka
(2)
Malarstwo (szt.plast.)
(2)
Malarstwo polskie
(2)
Muzeum Karykatury (Warszawa)
(2)
Ochrona zabytków
(2)
Rzeźba
(2)
Sztuka europejska
(2)
Sztuka sakralna europejska
(2)
Urbanistyka
(2)
Architekci
(1)
Architektura sakralna
(1)
Artyści polscy
(1)
Barok
(1)
Biskupi
(1)
Boże Narodzenie
(1)
Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy (Lwów)
(1)
Cerkwie
(1)
Czechowicz, Szymon
(1)
Dokumenty życia społecznego
(1)
Edytorstwo
(1)
Fotografia
(1)
Fundacja
(1)
Geyling, Carl
(1)
Grafika
(1)
Grafika europejska
(1)
Grafika książkowa
(1)
Historycy
(1)
Humor rysunkowy polski
(1)
Ikonografia chrześcijańska
(1)
Inżynierowie
(1)
Jasieński, Feliks
(1)
Kaplica św. Małgorzaty (Kraków)
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Konserwatorstwo polskie
(1)
Korpal Michał (1854-1915)
(1)
Kościuszko, Tadeusz
(1)
Księgozbiory domowe
(1)
Kultura chrześcijańska
(1)
Lelewel, Joachim
(1)
Lipiński Eryk (1908-1991)
(1)
Malarstwo
(1)
Malarstwo włoskie
(1)
Marczak, Michał
(1)
Matryce graficzne
(1)
Michałowski, Roman
(1)
Mozaika
(1)
Muzeum Diecezjalne (Siedlce)
(1)
Muzeum Stanisława Wyspiańskiego (Kraków)
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Polacy za granicą
(1)
Pomniki
(1)
Ropa naftowa
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Rzemiosło artystyczne polskie
(1)
Secesja
(1)
Stare druki
(1)
Strój narodowy
(1)
Styl narodowy
(1)
Styl zakopiański
(1)
Szarytki
(1)
Sztuka ludowa polska
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Sądownictwo
(1)
Talowski, Teodor
(1)
Tondos, Barbara
(1)
Towarzystwo "Polska Sztuka Stosowana"
(1)
Tur, Jerzy
(1)
Warsztaty Krakowskie
(1)
William Morris Gallery (Londyn)
(1)
Witrażownicy
(1)
Wnętrza architektoniczne
(1)
Wydawnictwa
(1)
Zamki i pałace
(1)
Zdobnictwo
(1)
Ziemiaństwo
(1)
Znaki cechowe
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Temat: dzieło
Tarnobrzeg - z dziejów miasta i powiatu
(1)
Temat: czas
1801-
(28)
1901-
(23)
1701-
(7)
1601-
(5)
2001-
(5)
1401-
(4)
1501-
(4)
2001-0
(4)
1201-
(3)
1301-
(3)
1001-
(2)
1101-
(2)
1918-
(1)
401-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Temat: miejsce
Jasło
(6)
Kraków
(6)
Galicja
(4)
Tarnowska, diecezja (katol.)
(3)
Krosno
(2)
Brzyska
(1)
Dębno (k. Brzeska)
(1)
Europa
(1)
Gorajowice
(1)
Jasło (okręg)
(1)
Krakowska, diecezja (katol.)
(1)
Lwów
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Podkarpacie Wschodnie
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Polska
(1)
Rzeszów
(1)
Gatunek
Katalogi wystaw
(8)
Materiały konferencyjne
(7)
Księgi pamiątkowe
(2)
Informatory
(1)
Inwentarze
(1)
Katalogi zbiorów
(1)
52 wyniki Filtruj
Rekord wzorcowy
Laskowski Andrzej (1973- ) (hasło formalne)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: "Biprostal" i jego mozaika : historia i współczesność / pod red. Andrzeja Laskowskiego.
Adres wydawniczy: Kraków : Biprostal. Firma Inżynieryjno-Konsultingowa, 2012.
Opis fizyczny: 72 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Temat: Mozaika - historia - Polska - 20 w
Temat: Mozaika - ochrona i konserwacja - Polska - od 2001 r
Temat: Zdobnictwo - budownictwo - historia - Polska - od 1944 r
Temat: Kraków - Biprostal budynki
Hasło dodatkowe: Laskowski, Andrzej (1973- ).
ISBN: 978-83-925326-0-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 26469 (1 egz.)
Brak okładki
Pozostałe zbiory
CD
W koszyku
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Budując system : ochrona zabytków sakralnych w diecezji tarnowskiej na przełomie XIX i XX wieku : mapa Diecezji tarnowskiej z drugiej połowy lat 80. XIX wieku ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie / Andrzej Laskowski.
Wariant tytułu: Mapa Diecezji tarnowskiej z drugiej połowy lat 80. XIX wieku ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie
Wariant tytułu: Ochrona zabytków sakralnych w diecezji tarnowskiej na przełomie XIX i XX wieku
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020.
Opis fizyczny: CD-ROM ; 12 cm.
Uwaga: Współfinansowanie: Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków).
ISBN: 978-83-8138167-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. El 734
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Ekspansja lwowskiego środowiska architektonicznego na zachód w okresie autonomii galicyjskiej / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: [Warszawa : Gebethner i Ska. Wydawnictwo], 2001.
Opis fizyczny: S. 1257-1284 : il. ; 23 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Przegląd Wschodni" ; T. 7: 2000/2001 z. 4 (28). - Streszcz. w jęz. lit., białorus. i ukr.
Temat: Architektura polska - historia - zagadnienia - 19 w
Temat: Lwów - sztuka - zagadnienia - 19 w
Temat: Galicja - budownictwo - 19 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19213 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Kadra techniczno-budowlana związana z Jasłem w okresie autonomii galicyjskiej : słownik biograficzny.
Adres wydawniczy: Kraków : A. Laskowski, 2003 (Łańcut : Techgraf).
Opis fizyczny: 164, [4] s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. po części haseł.
Temat: Architekci - biografie - Polska - 19-20 w. - słownik
Temat: Inżynierowie - biografie - Polska - 19-20 w. - słownik
Temat: Jasło - budownictwo - biografie - 19-20 w. - słownik
ISBN: 83-919675-0-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Księgozbiór podręczny
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. (H 72-05(438-12)"18/19") sygn. II 19222 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Kształtowanie nowoczesnego centrum Jasła w ostatniej ćwierci XIX i na początku XX wieku / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: [Jasło ; Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2001].
Opis fizyczny: S. 217-240 : il. ; 23 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej".
Temat: Architektura polska - historia - 19-20 w
Temat: Urbanistyka - historia - Polska - 19-20 w
Temat: Jasło - budownictwo - historia - 19-20 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19215 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19218 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Michał Marczak, Tarnobrzeg - z dziejów miasta i powiatu, [Tarnobrzeg] 2000 [...] : [recenzja] / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: [Rzeszów : Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie], 2002].
Opis fizyczny: S. 223-231 ; 23 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Rzeszowska Teka Konserwatorska"; t. 3-4: 2002.
Temat: Marczak Michał 1886-1945. Tarnobrzeg - z dziejów miasta i powiatu - recenzja
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19219 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: "Najpierwszy w Galicyi"? : gmach sądu obwodowego w Jaśle na tle budownictwa sądowego w Galicji / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: [Rzeszów : Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie], 2002.
Opis fizyczny: S. 129-177 : il. ; 23 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Rzeszowska Teka Konserwatorska"; t. 3-4: 2002.
Temat: Sądownictwo - budownictwo - zagadnienia - Polska - 19-20 w
Temat: Galicja - budownictwo - zagadnienia - 19-20 w
Temat: Jasło - budownictwo - historia - 19-20 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19220 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Nieznana willa Teodora Talowskiego w Jaśle / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: [Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego], 1999.
Uwaga: Nadb. z: "Rzeszowska Teka Konserwatorska" ; T. 1: 1999.
Temat: Talowski Teodor 1857-1910 - twórczość
Temat: Jasło - budownictwo - zagadnienia - 19 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19211 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Pałac w Gorajowicach : przemiany formy i funkcji / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: [Kraków : Polska Akademia Nauk. Oddział], 2000.
Opis fizyczny: S. 35-54, [2] k. tabl. kolor. : il. ; 30 cm.
Uwaga: Nadb. z: Teka Komisji Urbanityki i Architektury. T. 32 (2000).
Temat: Architektura polska - zabytki - 19 w
Temat: Gorajowice - pałac Sroczyńskich
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 12735 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 16804 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: The stained glass revival in Galicia in the second half of the nineteenth century / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: [London : British Society of Master Glass Painters, 2001].
Opis fizyczny: S. 9-26 : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Nadb. z: "The Journal of Stained Glass" ; vol. 25: 2001.
Uwaga: Bibliogr. s. 25.
Temat: Witraże - Polska - 19 w
Temat: Galicja - sztuka - zagadnienia - 19 w
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19214 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Stan badań nad witrażami województwa podkarpackiego / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: [Kraków : Lettra-Graphic, 2008].
Opis fizyczny: S. 373-392 : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Żeby wiedzieć" : studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie".
Temat: Sztuka - wydawnictwa - Polska - 19-20 w
Temat: Witraże - historia - badanie - Polska - 19-20 w
Temat: Podkarpackie województwo - sztuka
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 26501 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Zarys problematyki [sesji naukowej "Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej"] / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: [Jasło ; Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2001].
Opis fizyczny: S. 13-30 ; 23 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej : materiały z sesji, Jasło, 23-24 kwietnia 1999".
Temat: Architektura - historia - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Urbanistyka - historia - Polska - 19-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Galicja - miasta - 19-20 w. - materiały konferencyjne
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19216 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Znaki kamieniarskie na zamku w Dębnie / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: [Kraków : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego], 1999.
Opis fizyczny: S. 65-72 : il. ; 24 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Teki Krakowskie"; 10: 1999.
Temat: Architektura polska - zagadnienia - 15 w
Temat: Zamki i pałace - Polska - 15 w
Temat: Znaki cechowe - Polska - 15 w
Temat: Dębno k. Brzeska - zamek
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19217 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: "Na świadectwo ducha religijnego..." : z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle : materiały z sesji, Jasło, 20 września 2002 = "Zum Zeugnis des religiösen Geistes..." : aus der Geschichte der Entstehung, des Wiederaufbaus und der Restaurierung der Pfarrkirche in Jasło : Tagungsmaterialien, Jasło, 20 September 2002 / pod red. Andrzeja Laskowskiego; [aut. Krzysztof Czyżewski [i in.].
Wariant tytułu: "Zum Zeugnis des religiösen Geistes..." : aus der Geschichte der Entstehung, des Wiederaufbaus und der Restaurierung der Pfarrkirche in Jasło : Tagungsmaterialien, Jasło, 20 September 2002
Adres wydawniczy: Jasło ; Rzeszów : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Oddział Regionalny w Rzeszowie, 2004.
Opis fizyczny: 363 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Streszcz. niem. po art. Spis treści także w jęz. niem.
Temat: Architektura sakralna polska - materiały konferencyjne
Temat: Jasło - kościół Wniebowzięcia NMP - historia - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Czyżewski, Krzysztof (1963- ).
Hasło dodatkowe: Laskowski, Andrzej (1973- ).
ISBN: 83-918949-2-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 26425, sygn. II 20083 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Budując system : ochrona zabytków sakralnych w diecezji tarnowskiej na przełomie XIX i XX wieku / Andrzej Laskowski.
Wariant tytułu: Ochrona zabytków sakralnych w diecezji tarnowskiej na przełomie XIX i XX wieku
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020.
Opis fizyczny: 580 s. : il. ; 25 cm + Mapa Dyecezyi Tarnowskiej : [1] k. tabl. kolor.
Uwaga: Bibliogr. s. 491-531. Indeksy.
Uwaga: Współfinansowanie: Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków).
Uwaga: Streszcz. w jęz. ang. i niem.
Temat: Architektura sakralna polska - ochrona i konserwacja - 19 w
Temat: Architektura sakralna polska - ochrona i konserwacja - 1901-1914 r
Temat: Ochrona zabytków - Polska - 19 w
Temat: Ochrona zabytków - Polska - 1901-1914 r
Temat: Tarnowska diecezja katol. - zabytki
Hasło dodatkowe: Księgarnia Akademicka (Kraków)
ISBN: 978-83-8138167-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 34657 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Między folwarkiem a szybem : ziemianie galicyjscy a nafta na przykładzie Jasła i powiatu jasielskiego / Andrzej Laskowski.
Wariant tytułu: Ziemianie galicyjscy a nafta na przykładzie Jasła i powiatu jasielskiego
Adres wydawniczy: [Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010].
Opis fizyczny: S. 121-134 ; 24 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku". T. 8: 2010.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Ropa naftowa - górnictwo - Polska - 19-20 w
Temat: Ziemiaństwo - Polska - 18-20 w
Temat: Jasło okręg - przemysł - 18-20 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 28333 (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Wokół budowy gmachu Sądu Powiatowego w Krośnie / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2010.
Opis fizyczny: S. 253-311 : il. ; 24 cm.
Uwaga: Opis wg okł.
Uwaga: Nadb. z: "Krosno : studia z dziejów miasta i regionu". T. 5: 2010.
Temat: Architektura polska - 20 w
Temat: Krosno - budownictwo - 20 w
Temat: Krosno - sądownictwo - 20 w
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 28332 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej