Form of Work
Książki
(35)
Artykuły
(3)
Status
available
(37)
only on-site
(3)
unknown
(2)
Branch
Magazyn
(37)
Księgozbiór podręczny
(5)
Author
Laskowski Andrzej (1973- )
(24)
Betlej Andrzej (1971- )
(4)
Laskowska Magdalena
(4)
Purchla Jacek (1954- )
(3)
Bałus Wojciech (1961- )
(2)
Chmurzyński Wojciech
(2)
Gajek Maria
(2)
Herudzińska-Oświecimska Marta
(2)
Korczyńska Izabela (1980- )
(2)
Kordela Andrzej I
(2)
Koziara Natalia
(2)
Laskowska Elżbieta (1969- )
(2)
Marcinkowska Halina (1958- )
(2)
Paś Monika
(2)
Perzanowska Agnieszka
(2)
Ruśnica Bogusław
(2)
Szybisty Tomasz
(2)
Wilkosz Janina
(2)
Zaucha Tomasz (1969- )
(2)
Adamski Jakub (1985- ). Biskupi Nanker i Jan Grot a architektoniczna awangarda około roku 1300
(1)
Banach-Kielanowska Gabriela
(1)
Bania Zbigniew (1946- ). Pałac biskupów krakowskich w Warszawie
(1)
Baranowa Anna (1959- ). Strażniczka skarbu. Portret nie tylko heroiczny
(1)
Bartnik Piotr. Kapłan jako opiekun obiektu zabytkowego w Bieszczadach w obliczu zmian zachodzących w Kościele i państwie po roku 1945
(1)
Bartnik Renata
(1)
Bartoszewicz Agnieszka (1966- ). Kult św. Stanisława w późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej Warszawie
(1)
Batory Paweł (1979- )
(1)
Beiersdorf Zbigniew (1941- ). Pałac biskupi w Krakowie po pożarze w 1850 roku
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Przykłady wykorzystania znaku herbowego w fundacjach biskupa Andrzeja Stanisława Załuskiego (komunikat)
(1)
Białecka Marta
(1)
Biały Aneta (1956- )
(1)
Biłozór-Salwa Małgorzata
(1)
Bochacz Andrzej. Nowoczesne formy ekspozycji witraży
(1)
Bogucki Michał (1946- ). Witraże cerkiewne w Polsce (streszczenie wystąpienia)
(1)
Bohdanowicz Antoni
(1)
Bohdanowicz Janette
(1)
Bojęś-Białasik Anna. Klasztorne fundacje biskupa Iwona Odrowąża w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych klasztoru Dominikanów w Krakowie i opactwa Cystersów w Mogile
(1)
Borowik Aneta. Od stylu zakopiańskiego do awangardy - drewniana architektura Katowic w okresie międzywojennym
(1)
Broński Krzysztof. Metropolia i jej wymiary
(1)
Broński Krzysztof. Przemysł i rzemiosło w Krakowie i dystrykcie krakowskim w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945
(1)
Broński Krzysztof. Rozwój sektora usług finansowych w Krakowie w drugiej połowie XIX wieku (zarys problematyki)
(1)
Brzeziński Zbigniew. Witraż w obiekcie zabytkowym
(1)
Budzałek Anna
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Najstarsze średniowieczne świątynie chełmskie i archeologia
(1)
Buła Janina (1955- )
(1)
Bułdys Barbara
(1)
Bęben Artur. Początki i pierwsze trzydzieści lat Oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
(1)
Błaszczyk Iwona. Poznańskie witraże Wacława Taranczewskiego
(1)
Cantarella Glauco Maria (1950- ). Appunti sul "Dictatus Pape" di Gregorio VII
(1)
Cendrowski Sławomir. Kardynał Radziwiłł Giulio Cesare i Lawina Fontana
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Dziedzictwo witrażowe Sosnowca (na wybranych przykładach)
(1)
Chmielewski Filip
(1)
Ciesielska Tanita. Dawna nastawa ołtarzowa kaplicy biskupa Filipa Padniewskiego
(1)
Cieśla-Korytowska Maria (1947- )
(1)
Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta
(1)
Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. "Leluja w czerpaku" czyli witraże zakopieńskiej fary w skrzyniach zamknięte
(1)
Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. Krakowski Zakład Witrażów S.G. Żeleński w PRL (1945-1960)
(1)
Czubińska Magdalena
(1)
Czumaj Zenon (1976- )
(1)
Czwojdrak Bożena. Fundacje biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca w ziemi sandomierskiej
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- )
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Stan i perspektywy badań nad działalnością fundacyjną biskupów krakowskich
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Wyposażenie pałacu biskupiego w Krakowie w czasach Piotra Gembickiego (około roku 1654)
(1)
Dakowicz Przemysław (1977- )
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- )
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki a ochrona zabytków w ostatnim półwieczu
(1)
Dec Dorota
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Osiemnastowieczny wystrój rzeźbiarski katedry krakowskiej a działalność fundacyjna biskupa Franciszka Potkańskiego
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Osiemnastowieczny wystrój rzeźbiarski katedry krakowskiej a działalność fundacyjna biskupa Franciszka Potkańskiego
(1)
Domarzewski Andrzej. Motywy ludowe w twórczości witrażowej po 1945 roku na przykładzie wybranych świątyń
(1)
Domarzewski Andrzej. Witraże sakralne - dziedzictwem cennym obojętnym czy niechcianym?
(1)
Dybciak Krzysztof (1948- )
(1)
Dygo Marian (1951- ). Ze studiów nad tytulaturą książąt polskich w XII w. (Bolesław Wysoki Mieszko Stary)
(1)
Dziewulska Joanna M. (1977- )
(1)
Dziewulski Michał (1978- )
(1)
Dzik Janina. Recepcja witrażu w kościołach Franciszkanów-Reformatów
(1)
Dzik Janina. Rola biskupów krakowskich w szerzeniu kultu św. Stanisława Kostki
(1)
Dziurawiec Zofia
(1)
Długopolska Iwona
(1)
Fekecz-Tomaszewska Beata (1951- )
(1)
Fekecz-Tomaszewska Beata. Projekt i realizacja witraży w kościele pw. św. Macieja we Wrocławiu
(1)
Figurski Paweł (1987- ). Oratio periculosa politica sed religiosa. O znaczeniu kanonu rzymskiego Mszy w kulturze średniowiecza
(1)
Furman Mariusz (1987- ). Jan Puzyna - wyważony fundator czy grabarz przełomowego Akropolis?
(1)
Gajewska-Prorok Elżbieta. O dawnych i nowych metodach konserwacji witraży z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu
(1)
Gaweł Łukasz
(1)
Gawęcka Barbara Maria. Przebudowy i remonty kolegiaty kieleckiej prowadzone za czasów biskupów Jana Pawła Woronicza i Karola Skórkowskiego (1. połowa XIX wieku)
(1)
Gałązka Robert
(1)
Gil Zdzisław (1949- ). "Ars longa - vita brevis". Pracownia artystyczno-rzeźbiarska Andrzeja Lenika w Kroośnie w latach 1887-1929
(1)
Godyń Danuta
(1)
Godyń Maria. Maniowy. Pejzaż zachowany w pamięci z protestem w tle
(1)
Gołubiew Zofia (1942- )
(1)
Gołąb Maria (1955- )
(1)
Gołębiewski Jakub
(1)
Grabowski Artur (1967- )
(1)
Grabski Marek. Muzea na (nie)wolnym powietrzu. O skansenach które nie powstały
(1)
Gronek Agnieszka
(1)
Gronek Agnieszka. Prace kręgu "Mistrza Deesis z Bartnego". Charakterystyka stylu
(1)
Gryglewski Piotr (1968- ). Fundacje artystyczne biskupów krakowskich na terenach Polski środkowej w XV-XVIII wieku
(1)
Grzesiuk-Olszewska Irena. Witraże w amerykańskich kościołach projektowanych przez Jerzego Szeptyckiego
(1)
Grzęda Mateusz (1984- ). Sacerdos magnus i Pastor bonus
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(15)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(37)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(37)
English
(1)
Subject
Witraże
(7)
Architektura polska
(5)
Muzeum Narodowe (Kraków)
(4)
Rysunek polski
(4)
Architektura sakralna polska
(3)
Metropolie (urban.)
(3)
Architektura
(2)
Budownictwo drewniane
(2)
Grafika polska
(2)
Ilustracje polskie
(2)
Karykatury
(2)
Malarstwo polskie
(2)
Muzeum Karykatury (Warszawa)
(2)
Urbanistyka
(2)
Architekci
(1)
Architektura sakralna
(1)
Barok
(1)
Biskupi
(1)
Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy (Lwów)
(1)
Cerkwie
(1)
Czechowicz, Szymon
(1)
Dokumenty życia społecznego
(1)
Edytorstwo
(1)
Fundacja
(1)
Geyling, Carl
(1)
Grafika
(1)
Grafika książkowa
(1)
Historycy
(1)
Humor rysunkowy polski
(1)
Inżynierowie
(1)
Jasieński, Feliks
(1)
Kaplica św. Małgorzaty (Kraków)
(1)
Kolekcjonerstwo
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Konserwatorstwo polskie
(1)
Korpal Michał (1854-1915)
(1)
Kościuszko, Tadeusz
(1)
Książka
(1)
Księgozbiory domowe
(1)
Kultura chrześcijańska
(1)
Lipiński Eryk (1908-1991)
(1)
Malarstwo włoskie
(1)
Marczak, Michał
(1)
Michałowski, Roman
(1)
Mozaika
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Pamiętniki polskie
(1)
Pomniki
(1)
Ropa naftowa
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Stare druki
(1)
Szarytki
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka europejsksa
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Sądownictwo
(1)
Talowski, Teodor
(1)
Tondos, Barbara
(1)
Tur, Jerzy
(1)
Witrażownicy
(1)
Wyspiański, Stanisław
(1)
Zamki i pałace
(1)
Zdobnictwo
(1)
Ziemiaństwo
(1)
Znaki cechowe
(1)
Subject: work
Tarnobrzeg - z dziejów miasta i powiatu
(1)
Subject: time
1801-
(20)
1901-
(16)
1701-
(6)
1401-
(4)
1201-
(3)
1301-
(3)
1501-
(3)
1601-
(3)
2001-0
(3)
1001-
(2)
1101-
(2)
2001-
(2)
1918-
(1)
401-
(1)
501-
(1)
601-
(1)
701-
(1)
801-
(1)
901-
(1)
Subject: place
Jasło
(6)
Kraków
(6)
Galicja
(4)
Krosno
(2)
Polska
(2)
Tarnowska, diecezja (katol.)
(2)
Brzyska
(1)
Dębno (k. Brzeska)
(1)
Europa
(1)
Gorajowice
(1)
Jasło (okręg)
(1)
Krakowska, diecezja (katol.)
(1)
Lwów
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Podkarpacie Wschodnie
(1)
Podkarpackie, województwo
(1)
Rzeszów
(1)
Genre/Form
Katalogi wystaw
(3)
Materiały konferencyjne
(3)
Księgi pamiątkowe
(2)
Inwentarze
(1)
39 results Filter
No cover
Book
In basket
Tytuł: "Biprostal" i jego mozaika : historia i współczesność / pod red. Andrzeja Laskowskiego.
Adres wydawniczy: Kraków : Biprostal. Firma Inżynieryjno-Konsultingowa, 2012.
Opis fizyczny: 72 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Temat: Mozaika - historia - Polska - 20 w
Temat: Mozaika - ochrona i konserwacja - Polska - od 2001 r
Temat: Zdobnictwo - budownictwo - historia - Polska - od 1944 r
Temat: Kraków - Biprostal (budynki)
Hasło dodatkowe: Laskowski, Andrzej (1973- ).
ISBN: 978-83-925326-0-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 26469 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Ekspansja lwowskiego środowiska architektonicznego na zachód w okresie autonomii galicyjskiej / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: [Warszawa : Gebethner i Ska. Wydawnictwo], 2001.
Opis fizyczny: S. 1257-1284 : il. ; 23 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Przegląd Wschodni" ; T. 7: 2000/2001 z. 4 (28). - Streszcz. w jęz. lit., białorus. i ukr.
Temat: Architektura polska - historia - zagadnienia - 19 w
Temat: Lwów - sztuka - zagadnienia - 19 w
Temat: Galicja - budownictwo - 19 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19213 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Kadra techniczno-budowlana związana z Jasłem w okresie autonomii galicyjskiej : słownik biograficzny.
Adres wydawniczy: Kraków : A. Laskowski, 2003 (Łańcut : Techgraf).
Opis fizyczny: 164, [4] s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Bibliogr. po części haseł.
Temat: Architekci - biografie - Polska - 19-20 w. - słownik
Temat: Inżynierowie - biografie - Polska - 19-20 w. - słownik
Temat: Jasło - budownictwo - biografie - 19-20 w. - słownik
ISBN: 83-919675-0-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (H 72-05(438-12)"18/19") sygn. II 19222 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Kształtowanie nowoczesnego centrum Jasła w ostatniej ćwierci XIX i na początku XX wieku / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: [Jasło ; Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2001].
Opis fizyczny: S. 217-240 : il. ; 23 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej".
Temat: Architektura polska - historia - 19-20 w
Temat: Urbanistyka - historia - Polska - 19-20 w
Temat: Jasło - budownictwo - historia - 19-20 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19215 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19218 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Michał Marczak, Tarnobrzeg - z dziejów miasta i powiatu, [Tarnobrzeg] 2000 [...] : [recenzja] / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: [Rzeszów : Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie], 2002].
Opis fizyczny: S. 223-231 ; 23 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Rzeszowska Teka Konserwatorska"; t. 3-4: 2002.
Temat: Marczak Michał (1886-1945). Tarnobrzeg - z dziejów miasta i powiatu - recenzja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19219 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: "Najpierwszy w Galicyi"? : gmach sądu obwodowego w Jaśle na tle budownictwa sądowego w Galicji / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: [Rzeszów : Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie], 2002.
Opis fizyczny: S. 129-177 : il. ; 23 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Rzeszowska Teka Konserwatorska"; t. 3-4: 2002.
Temat: Sądownictwo - budownictwo - zagadnienia - Polska - 19-20 w
Temat: Galicja - budownictwo - zagadnienia - 19-20 w
Temat: Jasło - budownictwo - historia - 19-20 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19220 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Nieznana willa Teodora Talowskiego w Jaśle / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: [Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego], 1999.
Uwaga: Nadb. z: "Rzeszowska Teka Konserwatorska" ; T. 1: 1999.
Temat: Talowski Teodor (1857-1910) - twórczość
Temat: Jasło - budownictwo - zagadnienia - 19 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19211 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Pałac w Gorajowicach : przemiany formy i funkcji / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: [Kraków : Polska Akademia Nauk. Oddział], 2000.
Opis fizyczny: S. 35-54, [2] k. tabl. kolor. : il. ; 30 cm.
Uwaga: Nadb. z: Teka Komisji Urbanityki i Architektury. T. 32 (2000).
Temat: Architektura polska - zabytki - 19 w
Temat: Gorajowice - pałac Sroczyńskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 12735 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 16804 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: The stained glass revival in Galicia in the second half of the nineteenth century / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: [London : British Society of Master Glass Painters, 2001].
Opis fizyczny: S. 9-26 : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Uwaga: Nadb. z: "The Journal of Stained Glass" ; vol. 25: 2001.
Uwaga: Bibliogr. s. 25.
Temat: Witraże - Polska - 19 w
Temat: Galicja - sztuka - zagadnienia - 19 w
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19214 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Stan badań nad witrażami województwa podkarpackiego / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: [Kraków : Lettra-Graphic, 2008].
Opis fizyczny: S. 373-392 : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Żeby wiedzieć" : studia dedykowane Helenie Małkiewiczównie".
Temat: Sztuka - wydawnictwa - Polska - 19-20 w
Temat: Witraże - historia - badanie - Polska - 19-20 w
Temat: Podkarpackie województwo - sztuka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 26501 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Zarys problematyki [sesji naukowej "Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej"] / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: [Jasło ; Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2001].
Opis fizyczny: S. 13-30 ; 23 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Rozwój przestrzenny miast galicyjskich położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej : materiały z sesji, Jasło, 23-24 kwietnia 1999".
Temat: Architektura - historia - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Urbanistyka - historia - Polska - 19-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Galicja - miasta - 19-20 w. - materiały konferencyjne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19216 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Znaki kamieniarskie na zamku w Dębnie / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: [Kraków : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego], 1999.
Opis fizyczny: S. 65-72 : il. ; 24 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Teki Krakowskie"; 10: 1999.
Temat: Architektura polska - zagadnienia - 15 w
Temat: Zamki i pałace - Polska - 15 w
Temat: Znaki cechowe - Polska - 15 w
Temat: Dębno (k. Brzeska) - zamek
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19217 (1 egz.)
Authority data
Laskowski Andrzej (1973- ) (hasło formalne)
No cover
Book
In basket
Tytuł: "Na świadectwo ducha religijnego..." : z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle : materiały z sesji, Jasło, 20 września 2002 = "Zum Zeugnis des religiösen Geistes..." : aus der Geschichte der Entstehung, des Wiederaufbaus und der Restaurierung der Pfarrkirche in Jasło : Tagungsmaterialien, Jasło, 20 September 2002 / pod red. Andrzeja Laskowskiego; [aut. Krzysztof Czyżewski [i in.].
Wariant tytułu: "Zum Zeugnis des religiösen Geistes..." : aus der Geschichte der Entstehung, des Wiederaufbaus und der Restaurierung der Pfarrkirche in Jasło : Tagungsmaterialien, Jasło, 20 September 2002
Adres wydawniczy: Jasło ; Rzeszów : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Oddział Regionalny w Rzeszowie, 2004.
Opis fizyczny: 363 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Streszcz. niem. po art. Spis treści także w jęz. niem.
Temat: Architektura sakralna polska - materiały konferencyjne
Temat: Jasło - kościół Wniebowzięcia NMP - historia - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Czyżewski, Krzysztof (1963- ).
Hasło dodatkowe: Laskowski, Andrzej (1973- ).
ISBN: 83-918949-2-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 26425, sygn. II 20083 (2 egz.)
No cover
Article
In basket
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Między folwarkiem a szybem : ziemianie galicyjscy a nafta na przykładzie Jasła i powiatu jasielskiego / Andrzej Laskowski.
Wariant tytułu: Ziemianie galicyjscy a nafta na przykładzie Jasła i powiatu jasielskiego
Adres wydawniczy: [Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010].
Opis fizyczny: S. 121-134 ; 24 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku". T. 8: 2010.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Ropa naftowa - górnictwo - Polska - 19-20 w
Temat: Ziemiaństwo - Polska - 18-20 w
Temat: Jasło (okręg) - przemysł - 18-20 w
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Łódzki. Wydawnictwo
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28333 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Wokół budowy gmachu Sądu Powiatowego w Krośnie / Andrzej Laskowski.
Adres wydawniczy: Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2010.
Opis fizyczny: S. 253-311 : il. ; 24 cm.
Uwaga: Opis wg okł.
Uwaga: Nadb. z: "Krosno : studia z dziejów miasta i regionu". T. 5: 2010.
Temat: Architektura polska - 20 w
Temat: Krosno - budownictwo - 20 w
Temat: Krosno - sądownictwo - 20 w
Hasło dodatkowe: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 28332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 17417 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Autor: Laskowski Andrzej (1973- )
Tytuł: Prace firmy Carla Geylinga dla krakowskich szarytek : z badań nad polskim oeuvre wiedeńskiego zakładu witrażowego / Andrzej Laskowski.
Wariant tytułu: Z badań nad polskim oeuvre wiedeńskiego zakładu witrażowego
Adres wydawniczy: [Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa], 2012.
Opis fizyczny: S. 73-95 : il. kolor. ; 30 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Rocznik Krakowski". T. 78: 2012.
Uwaga: Streszcz. ang.
Temat: Geyling Carl (1814-1880)
Temat: Szarytki - Polska - 19 w
Temat: Witraże - Polska - 19 w
Temat: Witrażownicy - Austria - 19 w
Temat: Kraków - sztuka - 19 w
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 20525 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again