Form of Work
Książki
(67)
Artykuły
(1)
Status
available
(35)
unavailable
(21)
unknown
(18)
Branch
Magazyn
(39)
Dział
(35)
Author
Lelewel Joachim (1786-1861)
(26)
Zoern Michał
(9)
Morawski Teodor (1797-1879)
(5)
Kamieński Napoleon Ludwik Felicjan (1806-1873)
(4)
Merzbach Ludwik (1820-1890)
(4)
Niemcewicz Julian Ursyn (1758-1841)
(4)
Lelewel Joachim (1786-1861). Rozpatrzenie niektórych względów i pomników prawodawstwa wiślickiemu uprzedniego
(3)
Morawski Teodor (1797-1879). Dzieje narodu polskiego w krótkości zebrane
(3)
Rykaczewski Erazm (1803-1873)
(3)
Suffczyński Kajetan (1807-1873)
(3)
Bellenger Clement-Edouard (1851-1898)
(2)
Gąsiorowski Ludwik (1807-1863)
(2)
Kossak Juliusz (1824-1899)
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Bolesława Szczodrego czyli Śmiałego upadek
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dostojności i urzędy
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Drzwi kościelne płockie i gnieźnieńskie z lat 1133 1155
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Grobowe królów polskich pomniki
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Grobowy napis Bolesława Wielkiego w Poznaniu tudzież grobowiec Bolesława Śmiałego w Ossjaku
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Herby w Polszcze
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). O związkach z Niemcami królów polskich i tytule ich królewskim
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Ocalenie Polski za króla Łokietka
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Opisanie Polski i jej sąsiedztwa za czasu Bolesława Krzywoustego
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Ostatnie spojrzenie na Polskę średnich wieków
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Oświecenie i nauki w Polsce aż do czasu wprowadzenia do niej druku
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Pieniądze Piastów
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Pojedynki w Polszcze
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Pszczoły i bartnictwo w Polszcze
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Wyrazy prawne i zakończenie
(2)
Lelewel Joachim (1786-1861). Zdobycze Bolesława Wielkiego
(2)
Małecki Antoni (1821-1913)
(2)
Pol Wincenty (1807-1872)
(2)
Szretter Antoni Lech (1830- )
(2)
Bartynowski Władysław (1832-1918)
(1)
Chocieszyński Franciszek (1848-1899)
(1)
Chociszewski Józef (1837-1914)
(1)
Darowski Aleksander Weryha (1815-1874)
(1)
Dąbrowski Jan Henryk (1755-1818)
(1)
Falkowski Juliusz (1815-1892)
(1)
Gadon Lubomir (1831-1908)
(1)
Handtke Karol
(1)
Jaroczyński Marian (1819-1901)
(1)
Jażdżewski Władysław (1835-1895)
(1)
Jełowicki Aleksander (1804-1877)
(1)
Kajsiewicz Hieronim (1812-1873)
(1)
Konopacki Szymon Ewaryst (1790-1884)
(1)
Kosiński Antoni (1769-1823)
(1)
Kossakowski Stanisław Szczęsny Fortunat (1795-1872)
(1)
Krasiński Zygmunt (1812-1859)
(1)
Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887)
(1)
Lannoy Ghillerbert de (1386-1462)
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Abecadłowy rozkład znamienitych ludzi
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Bałwochwalstwo słowiańskie
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Chronologia dziesięć upłynionych wieków dawnej Polski czyli Chronologia do obrazu dziejów
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dodatek do pisma Daniłowicza o katalogu biblioteki Tołstowa
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dodatki do niej
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dwie tablice starych pieniędzy w roku 1824 w Trzebuniu blisko Płocka wykopanych
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dzieje Litwy i Rusi aż do unii z Polską w Lublinie 1569 zawartej
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dzieje Polski potocznym sposobem opowiedziane
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Dziejopisarstwo polskie
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Geografia opisanie krajów polskich
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Historia geografii i odkryć
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Historia obraz dziejów polskich
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Historyczna paralela Hiszpanii z Polską w wieku XVI XVII XVIII
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Kultura nauki i światło piśmiennictwo
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Mogiła pod wsią Ruszcza Płaszczyzna w Sandomirskim
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Nauki dające poznawać zrzódła historyczne
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Nowosilcow w Wilnie
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). O monecie polskiej
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Objaśnienie trzech pieniędzy kufickich sammanidów w zbiorze Król. Warszawskiego Przyjaciół Nauk Towarzystwa znajdujących się
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Panowanie króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Pisarze dziejów w Polsce przed Długoszem
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Polityka stan i urządzenie rzeczypospolitej
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Polska dzieje i rzeczy jej rozpatrywane
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Porównanie dwu powstań narodu polskiego w 1794 i 1830-1831
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Przypiski
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Przypiski do Dziejów polskich potocznie opowiadanych (pol.)
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Rozmaitości
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Spis bogów żmudzkich i litewskich
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Trzy konstytucje
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Uprzednia myśl czyli Słowa do poszukiwań wstępne
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Uwagi nad Mateuszem herbu Cholewa polskim XII wieku dziejopisem a w szczególności nad pierwszą dziejów jego księgą
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Uwagi nad dziejami Polski i ludu jej
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Wiadomość o narodach litewskich
(1)
Lelewel Joachim (1786-1861). Winulska Słowiańszczyzna z geografa bawarskiego dziesiątego wieku
(1)
Libelt Karol Fryderyk (1807-1875)
(1)
Malczewski Antoni (1793-1826)
(1)
Mercier
(1)
Miłkowski Ludwik Bernard (1798-1867)
(1)
Morawski Teodor (1797-1879). Dzieje narodu polskiego w krótkości zebrane dla matek i niższych nauczycieli
(1)
Orpiszewski Ludwik (1810-1875)
(1)
Popliński Antoni (1796-1868)
(1)
Przezdziecki Aleksander (1814-1871)
(1)
Raczyński Roger Maurycy (1820-1864)
(1)
Rymarkiewicz Jan (1811-1889)
(1)
Sievers Akov Efimovic (1731-1808)
(1)
Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798)
(1)
Taylor Tom (1817-1880)
(1)
Vandale A
(1)
Ważyński Aleksander (1812-1872)
(1)
Wegner Leon (1824-1873)
(1)
Year
1990 - 1999
(1)
1880 - 1889
(4)
1870 - 1879
(22)
1860 - 1869
(14)
1850 - 1859
(25)
Country
Poland
(67)
Belgium
(1)
Language
Polish
(68)
Subject
Historiografia polska
(7)
Prawo
(6)
Dramat polski
(5)
Pamiętniki polskie
(5)
Legiony Polskie (1797-1801)
(4)
Niemcewicz, Julian Ursyn
(4)
Powstanie 1830 r. listopadowe
(4)
Literatura polska
(3)
Majątek kościelny
(3)
Monety polskie
(3)
Podróżnictwo
(3)
Powstanie 1794 r. kościuszkowskie
(3)
Stanisław August Poniatowski
(3)
Własność
(3)
Dokumentacja medyczna
(2)
Język polski
(2)
Komedia polska
(2)
Lannoy, Ghillerbert de
(2)
Listy polskie
(2)
Medycyna
(2)
Nauka
(2)
Pamiętniki francuskie
(2)
Pisarze polscy
(2)
Antykwariat - Księgarnia im. Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
(1)
Biblioteki
(1)
Bolesław
(1)
Dramat angielski
(1)
Drzwi gnieźnieńskie
(1)
Drzwi płockie
(1)
Duchowieństwo katolickie
(1)
Dyplomacja rosyjska
(1)
Dąbrowski, Jan Henryk
(1)
Estetyka
(1)
Grafika polska
(1)
Hagiografia
(1)
Historia
(1)
Historiografia rosyjska
(1)
Jełowicki, Aleksander
(1)
Kajsiewicz, Hieronim
(1)
Katarzyna
(1)
Komedia angielska
(1)
Kosiński Antoni (1769-1823)
(1)
Kościół katolicki
(1)
Koźmian, Andrzej Edward
(1)
Koźmian, Kajetan
(1)
Krasiński, Zygmunt
(1)
Książka
(1)
Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
(1)
Lelewel, Joachim
(1)
Lewicki, Jan Nepomucen
(1)
Mennictwo
(1)
Monety czeskie
(1)
Mowy polskie
(1)
Nauki pomocnicze historii
(1)
Nazwiska polskie
(1)
Nazwy miejscowe polskie
(1)
Nazwy osobowe polskie
(1)
Odkrycia geograficzne
(1)
Piastowie
(1)
Poezja polska
(1)
Polacy za granicą
(1)
Politycy
(1)
Polska
(1)
Przemyślidzi
(1)
Publicystyka polska
(1)
Rejtan, Tadeusz
(1)
Religia Słowian
(1)
Rosja
(1)
Rozbiór 1772 r. Polski
(1)
Rozbiór 1793 r. Polski
(1)
Rusyfikacja
(1)
Rysunek polski
(1)
Sejm (1793)
(1)
Sejm rozbiorowy (1773-1775)
(1)
Sievers, Âkov Efimovič
(1)
Skarby
(1)
Statuty Kazimierza Wielkiego
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szlachta
(1)
Słowianie
(1)
Tragedia polska
(1)
Wielopolski, Aleksander
(1)
Władcy
(1)
Źródłoznawstwo
(1)
Subject: work
Drzwi gnieźnieńskie
(1)
Drzwi płockie
(1)
Statuty Kazimierza Wielkiego
(1)
Subject: time
1701-
(10)
1801-
(9)
1101-
(8)
1201-
(7)
1301-
(7)
1401-
(7)
1001-
(4)
901-
(4)
1501-
(3)
1601-
(1)
801-
(1)
Subject: place
Polska
(28)
Małopolska
(3)
Rosja
(3)
Jarocin
(1)
Litwa
(1)
Ruś
(1)
Wileńska, diecezja (katol.)
(1)
Zabór rosyjski
(1)
Genre/Form
Pamiętniki polskie
(3)
Powieść polska
(3)
Wydawnictwa popularne
(2)
Antologie
(1)
Bibliografia
(1)
Indeksy
(1)
Kalendarium
(1)
Listy polskie
(1)
Listy rosyjskie
(1)
Pamiętniki rosyjskie
(1)
Podręczniki
(1)
Przysłowia polskie
(1)
68 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 246 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 21730, sygn. II 1988 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Nauki dające poznawać źrzódła historyczne / przez Joachima Lelewela.
Wariant tytułu: Nauki dające poznawać źródła historyczne
Adres wydawniczy: Poznań : Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, 1863.
Opis fizyczny: 91 s., [8] k. tabl. : il. ; 23 cm.
Temat: Nauki pomocnicze historii
Temat: Źródłoznawstwo
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 9225 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Pisma rozmaite / Joachim Lelewel.
Adres wydawniczy: Poznań : Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, 1863.
Opis fizyczny: 116, [1] s., [5] k. tabl. ; 24 cm.
Uwaga: Odb. z: Polska dzieje. T. 5, poz. 810.
Temat: Lelewel Joachim (1786-1861)
Temat: Historia
Gatunek, rodzaj, forma: Bibliografia
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 9627 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Wegner Leon (1824-1873)
Tytuł: Tadeusz Rejtan na Sejmie Warszawskim z roku 1773 : w stuletnią rocznicę Sejmu Rozbiorowego / opowiedział Leon Wegner.
Adres wydawniczy: Poznań : nakładem Księgarni J. K. Żupańskiego, 1873 (Poznań : J. I. Kraszewski (Dr. W. Łebiński)).
Opis fizyczny: 110 s. ; 18 cm.
Uwaga: Format sygn. II 1451 s.z.: 21 cm.
Temat: Rejtan Tadeusz (1742-1780)
Temat: Sejm rozbiorowy (1773-1775)
Temat: Politycy - Polska - 18 w
Temat: Rozbiór 1772 r. Polski
Temat: Rosja - polityka - Polska - 18 w
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 1451 s.z., sygn. I 1586 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 1442 s.z., sygn. II 1374 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 16807 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Chociszewski Józef (1837-1914)
Tytuł: Dzieje narodu polskiego dla ludu i młodzieży / w krótkości oprac. Józef Chociszewski.
Wydanie: Wyd. 5 ozdobione licznemi obazkami.
Adres wydawniczy: Poznań : nakładem Księgarni J. K. Żupańskiego, 1883 (Poznań : E. Schmädicke).
Opis fizyczny: [2], 256 s. : il. ; 17 cm.
Temat: Polska - do 19 w
Gatunek, rodzaj, forma: Wydawnictwa popularne
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
Hasło dodatkowe: E. Schmädicke (Poznań)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 173 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 37 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Lelewel Joachim (1786-1861)
Tytuł: Polska, dzieje i rzeczy jej. T. 3 / rozpatrywane przez Joachima Lelewela.
Adres wydawniczy: Poznań : nakładem J. K. Żupańskiego, 1855 (Poznań : L. Merzbach).
Opis fizyczny: IX, 519 s. : err. ; 22 cm.
Uwaga: W tekście notatki Mosbacha.
Temat: Polska - historia - szkice
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
Hasło dodatkowe: Merzbach'sche Buchdruckerei
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 139/3 s.z. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Małecki Antoni (1821-1913)
Tytuł: List żelazny : tragedya na podaniu historyczném osnuta w pięciu aktach / przez Antoniego Małeckiego.
Wariant tytułu: List żelazny : tragedia na podaniu historycznym osnuta w pięciu aktach
Wydanie: Wyd. 2 przejrz. / przez aut.
Adres wydawniczy: Poznań : Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, 1856 (Poznań : M. Zoern).
Opis fizyczny: [4], 108 s. ; 21 cm.
Uwaga: Współopr. z sygn.: I 1332 s.z.
Uwaga: Dostępne również w formie elektronicznej.
Temat: Dramat polski - 19 w
Temat: Tragedia polska - 19 w
Hasło dodatkowe: Zoern, Michał.
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
Wersja elektroniczna: http://polona.pl/item/14776823 (Zobacz w Polonie)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. I 1333 s.z.
No cover
Book
In basket
Tytuł: Wzory prozy. Stopień 2 / zebrane przez Jana Rymarkiewicza.
Wydanie: Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Poznań : nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, 1863 (Poznań : M. Zoern).
Opis fizyczny: VIII, [2], 482 s. : err. ; 23 cm.
Uwaga: Dostępne w wersji elektronicznej.
Temat: Język polski
Temat: Literatura polska
Gatunek, rodzaj, forma: Antologie
Gatunek, rodzaj, forma: Podręczniki
Hasło dodatkowe: Rymarkiewicz, Jan (1811-1889).
Hasło dodatkowe: Zoern, Michał.
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
Wersja elektroniczna: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=3168&from=FBC
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 956
No cover
Book
In basket
Autor: Gadon Lubomir (1831-1908)
Tytuł: Przejście Polaków przez Niemcy po upadku powstania listopadowego / skreślił L. Gadon.
Adres wydawniczy: Poznań : [skład główny w Księgarni J. K. Żupańskiego, 1889 (Poznań : Z Drukarni "Dziennika Poznańskiego").
Opis fizyczny: IV, 84 s. ; 23 cm.
Uwaga: Odb. z: "Dziennik Poznański".
Temat: Powstanie 1830 r. listopadowe - historia
Temat: Polska - emigracja - Niemcy - 19 w
Hasło dodatkowe: Drukarnia Dziennika Poznańskiego (Poznań)
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 271 s.z. (1 egz.)
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 709
No cover
Book
In basket
Autor: Gąsiorowski Ludwik (1807-1863)
Tytuł: Zbiór wiadomości do historyi sztuki lekarskiéj w Polsce od czasów najdawniejszych, aż do najnowszych. T. 3 / przez Ludwika Gąsiorowskiego.
Wariant tytułu: Zbiór wiadomości do historii sztuki lekarskiej w Polsce od czasów najdawniejszych, aż do najnowszych
Adres wydawniczy: Poznań : nakładem Jana Konstantego Żupańskiego, 1854 (Poznań : N. Kamieński i Spółka).
Opis fizyczny: IX, [1], 710, XIX, [1] s. : err. ; 21 cm.
Uwaga: Brak s. 9-10, 13-14, 55-56, 69-70, 75-76, 111-112, 141-142.
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 1571/4 s.z.
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Dostępny również w formie elektronicznej.
Temat: Dokumentacja medyczna - Polska - 18-19 w
Temat: Medycyna - historia - Polska - 18-19 w
Temat: Medycyna - Polska - 18-19 w
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
Hasło dodatkowe: N. Kamieński i Spółka (Poznań)
Wersja elektroniczna: http://www.wbc.poznan.pl/publication/100390
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 1571/3 s.z.
No cover
Book
In basket
Autor: Gąsiorowski Ludwik (1807-1863)
Tytuł: Zbiór wiadomości do historyi sztuki lekarskiéj w Polsce od czasów najdawniejszych, aż do najnowszych. T. 4 / przez Ludwika Gąsiorowskiego.
Wariant tytułu: Zbiór wiadomości do historii sztuki lekarskiej w Polsce od czasów najdawniejszych, aż do najnowszych
Adres wydawniczy: Poznań : nakładem Jana Konstantego Żupańskiego, 1855 (Poznań : N. Kamieński i Spółka).
Opis fizyczny: [6], 415, [1], XLVIII s. : err. ; 21 cm.
Uwaga: Współopr. z sygn.: II 1571/3 s.z.
Uwaga: Indeks dla t. 1-4.
Uwaga: Dostępne również w formie elektronicznej.
Temat: Dokumentacja medyczna - Polska - 18-19 w
Temat: Medycyna - historia - Polska - 18-19 w
Temat: Medycyna - Polska - 18-19 w
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
Hasło dodatkowe: N. Kamieński i Spółka (Poznań)
Wersja elektroniczna: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=417256
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 1571/4 s.z.
No cover
Book
In basket
Autor: Jełowicki Aleksander (1804-1877)
Tytuł: Moje wspomnienia / Alexander Jełowicki.
Wydanie: Wyd. 2.
Adres wydawniczy: Poznań : J. K. Żupański, 1877 (Poznań : N. Kamieński).
Opis fizyczny: 484, [1] s. ; 21 cm.
Temat: Jełowicki Aleksander (1804-1877) - pamiętniki
Temat: Pamiętniki polskie - 19 w
Temat: Polska - emigracja - Francja - 19 w. - pamiętniki
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
Hasło dodatkowe: N. Kamieński i Spółka (Poznań)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 1680 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Małecki Antoni (1821-1913)
Tytuł: Grochowy wieniec czyli Mazury w Krakowskiem : komedya w 4ch aktach / przez Antoniego Małeckiego.
Wariant tytułu: Mazury w Krakowskiem
Adres wydawniczy: Poznań : nakładem Księgarni J. K. Żupańskiego, 1855 (Poznań : N. Kamieński i Spółka).
Opis fizyczny: [6], 145 s. ; 21 cm.
Uwaga: Dostępne również w formie elektronicznej.
Temat: Dramat polski - 19 w
Temat: Komedia polska - 19 w
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
Hasło dodatkowe: N. Kamieński i Spółka (Poznań)
Wersja elektroniczna: https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/search?View=default&db=100&id=BV020309041
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. I 1332 s.z.
No cover
Book
In basket
Autor: Konopacki Szymon Ewaryst (1790-1884)
Tytuł: Chronologia dziejów Królestwa Polskiego dla młodego pokolenia. T. 1-2 / ułożył i wyd. Szymon Konopacki.
Wydanie: Ed. 2 z poprawą i dod. z tegoczesnych autorów czerpanemi.
Adres wydawniczy: Poznań : nakładem Księgarni J. K. Żupańskiego, 1878 (Poznań : N. Kamieński i Sp.).
Opis fizyczny: 2 t. w 1 wol. ([8], CIX, [1], 194, [1] s. ; [4], 277, [1], 70 s.) : err. ; 22 cm.
Temat: Polska - 9-18 w
Gatunek, rodzaj, forma: Kalendarium
Gatunek, rodzaj, forma: Wydawnictwa popularne
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
Hasło dodatkowe: N. Kamieński i Spółka (Poznań)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 1548/1-2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Libelt Karol Fryderyk (1807-1875)
Tytuł: Filozofia i krytyka. T. 2, Estetyka czyli umnictwo piękne : część ogólna / przez Karola Libelta.
Adres wydawniczy: Poznań : nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, 1849 (Poznań : N. Kamieński i Spółka).
Opis fizyczny: [10], 493, [9] s. : err. ; 21 cm.
Temat: Estetyka - 19 w
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
Hasło dodatkowe: N. Kamieński i Spółka (Poznań)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. Dom Józefa Mehoffera sygn. JM 1032/2
No cover
Book
In basket
Autor: Raczyński Roger Maurycy (1820-1864)
Tytuł: Margrabia Wielopolski i reformy rządu rossyjskiego w Królestwie Polskiém / [Roger Raczyński].
Wariant tytułu: Margrabia Wielopolski i reformy rządu rosyjskiego w Królestwie Polskim
Adres wydawniczy: Poznań : nakładem J. Konstantego Żupańskiego, 1863 (Poznań : N. Kamieński i Spółka).
Opis fizyczny: 55 s. ; 23 cm.
Uwaga: Wyd. anon., nazw. aut.: Roger Raczyński.
Uwaga: Tł. z jęz. fr.
Temat: Wielopolski Aleksander (1803-1877)
Temat: Zabór rosyjski - administracja - 19 w
Hasło dodatkowe: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego (Poznań)
Hasło dodatkowe: N. Kamieński i Spółka (Poznań)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 2000 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again