Form of Work
Książki
(51)
Status
available
(49)
only on-site
(1)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Magazyn
(49)
Księgozbiór podręczny
(1)
Dział
(2)
Author
Krzyżanowski Lech (1931-2017)
(49)
Paszkiewicz Urszula (1940- )
(5)
Bieńkowska Barbara (1934- )
(3)
Kurzawa Zofia
(3)
Lewandowska Elżbieta (konserwatorstwo)
(3)
Małkowska-Holcerowa Teresa (1932- )
(3)
Stankiewicz Teresa
(3)
Bandurska Zofia (1944- )
(2)
Kiełboń Czesław
(2)
Kwilecka Izabella
(2)
Lewandowska Wiesława (1936-2003)
(2)
Banaś-Korniak Teresa. Siedemnastowiecznego szlachcica polskiego smutki i zabawy - motywy ludyczne w barokowych epigramatach Wespazjana Kochowskiego i Daniela Bratkowskiego
(1)
Baranowska Zofia (sztuki piękne)
(1)
Beiersdorf Zbigniew (1941- )
(1)
Bejda Wojciech
(1)
Bejda Wojciech. Wieloaspektowość spektakli historycznych w Wielkiej Brytanii w 1. połowie XX wieku
(1)
Bernatowicz Tadeusz (1956- )
(1)
Bieniecki Ireneusz (1955- ). Kultura rozrywka sport i wypoczynek w życiu codziennym personelu Flotylli Pińskiej polskiej Marynarki Wojennej w latach 1919-1939
(1)
Blizińska Beata
(1)
Bogdańska Anna
(1)
Brykowski Ryszard (1931-2017)
(1)
Brzostowski Zbigniew. „Jeżeli bowiem ktoś zapragnąłby latać nic bardziej nie przypomina latania...” – czyli o przyjemnościach starożytnych Greków z ćwiczeń hippicznych
(1)
Bukowczan Jolanta
(1)
Bębnik Grzegorz (1970- ). Górnoślązacy w afrykańskich wojskach kolonialnych Cesarstwa Niemieckiego podczas I wojny światowej
(1)
Błaszczyk Iwona
(1)
Chrzanowska Żaneta. Motyw uczty w średniowiecznych kronikach z przełomu XI/XII wieku
(1)
Ciesielski Tomasz (1965- ). Zabawy domowe i towarzyskie w Rzeczypospolitej doby saskiej w świetle egodokumentów
(1)
Czapliński Marek (1940- ). Stan badań nad tematem "Śląsk a I wojna światowa" i perspektywy nowej historiografii
(1)
Duda Aneta A. Formy spotkań familijnych i towarzyskich rodziny Radziwiłłów w XIX-XX wieku
(1)
Eysymontt Janina (1929-2013)
(1)
Eysymontt Krzysztof (1928-2018)
(1)
Eysymontt Rafał (1959- )
(1)
Frankiewicz-Kluk Anna (1945- )
(1)
Glapińska Krystyna
(1)
Gogosz Remigiusz. Kulturowa rola gier i sportu w świetle źródeł staroskandynawskich
(1)
Gomułka Izabela. Ewolucja zabawek na przestrzeni wieków średnich
(1)
Gradowski Michał (1932-2014)
(1)
Grajewski Grzegorz
(1)
Grudniewski Jakub. Rejencja opolska podczas I wojny światowej w świetle zarządzeń administracyjnych
(1)
Gryczka Barbara
(1)
Grzybkowski Andrzej (1935- )
(1)
Guranowska-Gruszecka Krystyna
(1)
Jankiewicz-Brzostowska Monika. Elementy moralnej waloryzacji w wybranych przedstawieniach zabaw w ogrodach
(1)
Jarzewicz Jarosław (1959- )
(1)
Jurzysta Aneta. Przyjęcia bale i odświętne rytuały - o obrazie świętowania i rozrywki w Buddenbrookach Tomasza Manna
(1)
Kania Natalia. Zbiory Archiwum Państwowego w Katowicach Oddziału w Gliwicach dotyczące dziejów Górnego Śląska w czasie I wojny światowej
(1)
Karczewska Joanna (historia). „W karczmie nie masz pana” – staropolska karczma jako centrum rozrywki
(1)
Kałamajska-Saeed Maria (1941- )
(1)
Kianicka Daniel (1975- ). Hry v Kremnici v ranom novoveku (16.-18. storocie)
(1)
Kleszczyńska Barbara
(1)
Kleszczyński Kamil. Prehistoria grywalizacji - praktyczne zastosowania mechaniki gier w dziejach
(1)
Kodym-Kozaczko Grażyna
(1)
Konarska-Zimnicka Sylwia. Ubiór tancerzy w świetle późnośredniowiecznych przekazów źródłowych
(1)
Kondziela Henryk (1931- )
(1)
Konopka Marek (1940- )
(1)
Kowalczyk Rafał (1975?- ). Polityka gospodarcza Niemiec na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w czasie I wojny światowej
(1)
Kościelak Lech J
(1)
Kościelak Lech J. Hieronim z Moraw – nauczyciel muzyki z XIII wieku
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- )
(1)
Kriegseisen Jacek (1965- )
(1)
Krzizanovskij Lech
(1)
Krzyżanowska Hanna
(1)
Krzyżanowski Lech (1964- )
(1)
Krzyżanowski Lech (1964- ). Kościół katolicki na Górnym Śląsku podczas I wojny światowej
(1)
Krzyżanowski Lech (1964- ). Rozrywki i formy wypoczynku międzywojennego środowiska sędziowskiego w Polsce
(1)
Ksizanovskij Lech
(1)
Kubiak Janusz (1934-1982)
(1)
Kurkowska Katarzyna
(1)
Kurpik Wojciech (1931- )
(1)
Kuśmierska Teresa
(1)
Kuśnierz Robert (1977- ). Jak zabawiali się enkawudziści? - kilka faktów z działalności szefa NKWD USRS Wsewołoda Balickiego i jego podwładnych
(1)
Kwapiński Marian
(1)
Lentowicz Zbigniew
(1)
Linette Renata
(1)
Maciąg Paweł Wojciech (1979- ). Gry i zabawy utrwalone przez artystów europejskich pociągnięciem pędzla
(1)
Majka Maria (1934- )
(1)
Maksymiuk Małgorzata
(1)
Merkel-Masse Małgorzata
(1)
Michalewski Tomasz (1974- ). Kulturowa transmisja międzypokoleniowa na przykładzie zabaw i zabawek czterech pokoleń
(1)
Mielicka-Pawłowska Halina. Homo ludens communitas
(1)
Mierzwiński Mariusz (1953- )
(1)
Morawska Elżbieta Anna
(1)
Mężyński Andrzej (1938- )
(1)
Narębski Lech
(1)
Nossowska Małgorzata. Paryskie wzorce – rozrywki i czas wolny w świetle prasy warszawskiej z 2. połowy XIX wieku
(1)
Nowakowski Jerzy
(1)
Ochendowska-Grzelak Barbara
(1)
Odrzywolska-Kidawa Anna. Poczciwe czy wszeteczne? Obraz biesiad u Mikołaja Reja
(1)
Okoń Emanuel (1963- )
(1)
Olbryś Mirosław
(1)
Otisk Marek (1976- ). Ludi philosophorum: filozofowie i zabawy w średniowieczu
(1)
Pająk Jerzy Z. (1957- ). Akcja werbunkowa i propagandowa na rzecz Legionów Polskich w Zagłębiu Dąbrowskim (1914-1916)
(1)
Paprocka-Gajek Joanna
(1)
Parys Paweł. Rodzinna pamięć o udziale w I wojnie światowej
(1)
Parys Paweł. Wojenne losy późniejszych powstańców śląskich
(1)
Pieńkowski Robert
(1)
Pijaj Stanisław (1965- )
(1)
Piotrowska Anna. Czy celebryci mają czas wolny? - o kształtowaniu się stylu życia nowej klasy próżniaczej
(1)
Przygoda-Motylińska Elżbieta
(1)
Racięski Jarosław
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(5)
1990 - 1999
(16)
1970 - 1979
(26)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(51)
Language
Polish
(49)
English
(1)
German
(1)
Subject
Konserwatorstwo polskie
(27)
Sztuka
(25)
Pracownie Konserwacji Zabytków
(24)
Straty wojenne
(7)
Bibliotekarstwo
(5)
Inwentarz biblioteczny
(3)
Katalog
(3)
Architektura
(2)
Bibliofilstwo
(2)
Malarstwo monumentalne
(2)
Rękopisy
(2)
Groby
(1)
Gry i zabawy
(1)
Kamienie budowlane
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Konserwatorzy zabytków
(1)
Kultura
(1)
Kultura wejherowsko-krotoszyńska
(1)
Leszczyński-Lester Michał (1906-1972)
(1)
Malarstwo (szt.plast.)
(1)
Malarstwo europejskie
(1)
Malarstwo polskie
(1)
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy
(1)
Nagrobki
(1)
Obyczaje towarzyskie
(1)
Olelkowicz
(1)
Polska Akademia Nauk
(1)
Popielnice
(1)
Portrety
(1)
Radziwiłł
(1)
Rody
(1)
Rysunek polski
(1)
Rzeźba
(1)
Smoliński, Józef
(1)
Sztuka sakralna litewska
(1)
Sztuka sakralna polska
(1)
Wojna 1914-1918 r.
(1)
Zamki i pałace
(1)
Zbiory archiwalne
(1)
Zbiory numizmatyczne
(1)
cmentarze (Kowel (Ukraina))
(1)
Życie codzienne
(1)
Subject: time
1901-
(32)
1701-
(9)
1501-
(7)
1601-
(7)
1801-
(7)
1939-
(6)
1401-
(1)
1918-
(1)
2001-0
(1)
400-301 p.n.e.
(1)
500-401 p.n.e.
(1)
600-501 p.n.e.
(1)
Subject: place
Kresy wschodnie Rzeczypospolitej
(4)
Gdańsk
(3)
Polska
(2)
Polska Północna
(2)
Polska Zachodnia
(2)
Białystok (okręg)
(1)
Bydgoszcz (okręg)
(1)
Gdańsk (okręg)
(1)
Katowice (okręg)
(1)
Kielce (okręg)
(1)
Koszalin (okręg)
(1)
Kraków
(1)
Kraków (okręg)
(1)
Landwarów
(1)
Lublin (okręg)
(1)
Lwów
(1)
Nieśwież
(1)
Olsztyn (okręg)
(1)
Opole (okręg)
(1)
Pomorze
(1)
Poznań
(1)
Poznań (okręg)
(1)
Rzeszów (okręg)
(1)
Stanisławów (Ukraina)
(1)
Szczecin (okręg)
(1)
Warszawa
(1)
Warszawa (okręg)
(1)
Wrocław
(1)
Wrocław (okręg)
(1)
Zielona Góra (okręg)
(1)
Łódź (okręg)
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
53 results Filter
No cover
Book
In basket
Autor: Krzyżanowski Lech (1931-2017)
Tytuł: Gdańsk / Lech Krzyżanowski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977.
Opis fizyczny: 254, [2] s., 8 s. tabl. kolor. : il. ; 17 cm.
Seria: Artystyczne Stolice Świata
Uwaga: Bibliogr. Indeksy.
Temat: Gdańsk - historia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 3794 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Kat. 9865 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Polscy konserwatorzy zabytków w Azji / [red. naczelny Lech Krzyżanowski].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa PPPKZ [Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków], 1994.
Opis fizyczny: 42, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 39-42.
Temat: Konserwatorstwo polskie - historia
Temat: Architektura - zabytki - ochrona i konserwacja - Azja
Temat: Malarstwo monumentalne - zabytki - ochrona i konserwacja - Azja
Hasło dodatkowe: Krzyżanowski, Lech (1931-2017).
ISBN: 83-85044-35-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 13485 (1 egz.)
Authority data
Krzyżanowski Lech (1931-2017) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Kržižanovskij Lech ; Kšižanovskij Lech
No cover
Book
In basket
Tytuł: Polish conservators of monuments in Asia / [ed. in chief Lech Krzyżanowski ; transl. from Pol. Iwona Zych].
Wariant tytułu: Polscy konserwatorzy zabytków w Azji
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa PPPKZ [Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków], 1994.
Opis fizyczny: 39 s., [4] s. tabl. (w tym kolor.) ; 23 cm.
Uwaga: Tyt. oryg. : "Polscy konserwatorzy zabytków w Azji". - Wyd. związane z wystawą pod takim samym tyt. w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.
Uwaga: Bibliogr. s. 35-38.
Temat: Architektura - zabytki - ochrona i konserwacja - Azja
Temat: Konserwatorstwo polskie - historia
Temat: Malarstwo monumentalne - zabytki - ochrona i konserwacja - Azja
Hasło dodatkowe: Krzyżanowski, Lech (1931-2017).
Hasło dodatkowe: Zych, Iwona.
ISBN: 83-85044-35-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 13147 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18163 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18285 (1 egz.)
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Gabinet Numizmatyczny sygn. II 18044 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Zabytki województwa stanisławowskiego : wykaz z lat 1920-1929 (opracowany przez pracowników lwowskiego okręgu konserwatorskiego) / [red. nauk. Ryszard Brykowski, Grażyna Ruszczyk].
Adres wydawniczy: Warszawa : Ministerstwo Kultury i Sztuki, 1998.
Opis fizyczny: 138 s. : il., err. ; 30 cm + 1 k. mapa złoż.
Seria: Polskie Dziedzictwo Kulturalne Seria B Wspólne Dziedzictwo
Uwaga: Bibliogr. s. 63-69. Indeks.
Temat: Kultura - zabytki - ochrona i konserwacja - Polska - 1918-1939 r
Temat: Stanisławów (Ukraina) - zabytki - spis
Hasło dodatkowe: Brykowski, Ryszard (1931-2017).
Hasło dodatkowe: Krzyżanowski, Lech (1931-2017).
Hasło dodatkowe: Ruszczyk, Grażyna.
ISBN: 83-85250-48-4
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 10281 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Pracownie Konserwacji Zabytków
Tytuł: Katalog dokumentacji PKZ zabytków Polski Zachodniej i Północnej 1951-1993 / P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków ; [zespół red. Lech Krzyżanowski [i in.].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa PPPKZ, 1995.
Opis fizyczny: [4], 872, XLIII s. ; 24 cm.
Uwaga: Zawiera niem.-pol. wykaz miejscowości.
Temat: Pracownie Konserwacji Zabytków
Temat: Konserwatorstwo polskie
Temat: Polska Północna - kultura - zabytki - dokumentacja
Temat: Polska Zachodnia - kultura - zabytki - dokumentacja
Hasło dodatkowe: Krzyżanowski, Lech (1931-2017).
ISBN: 83-85044-38-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 14821 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Paszkiewicz Urszula (1940- )
Tytuł: Inwentarze i katalogi bibliotek z Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku. Suplement 1 / Urszula Paszkiewicz.
Wariant tytułu: Rękopiśmienne inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej
Adres wydawniczy: Warszawa : DiG, 2000.
Opis fizyczny: 301 s. ; 24 cm.
Seria: Polskie Dziedzictwo Kulturalne
Seria: Polskie Dziedzictwo Kulturalne Seria B Wspólne Dziedzictwo
Seria: Polish Cultural Heritage
Uwaga: Suplement do "Inwentarze i katalogi bibliotek z Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1510-1939)" oraz "Rękopiśmienne inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej (spis za lata 1553-1939)".
Uwaga: Indeksy.
Temat: Bibliofilstwo - bibliografia - Polska - 16-20 w. - katalog
Temat: Bibliotekarstwo - zbiory - Polska - 16-20 w. - katalog
Temat: Inwentarz biblioteczny - Polska - 16-20 w. - bibliografia
Temat: Katalog - Polska - 16-20 w. - bibliografia
Temat: Kresy wschodnie Rzeczypospolitej - bibliotekarstwo - 16-20 w
Hasło dodatkowe: Krzyżanowski, Lech (1931-2017).
ISBN: 83-7181-178-0
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 17951 / Supl. 1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Czas. II 636/WLub (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Czas. II 636/MPoz (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Czas. II 636/WŁódz (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Czas. II 636/WPoz (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Czas. II 636/WZiel (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Czas. II 636/WKosz (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Czas. II 636/WSzcz (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Sulik Anatol Franciszek (1952-2014)
Tytuł: Cmentarz polski w Kowlu : część dwuwyznaniowego cmentarza rzymskokatolickiego i prawosławnego / Anatol Franciszek Sulik.
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki, 2006.
Opis fizyczny: 247, [1] s., [80] s. tabl. (w tym kolor.) ; 25 cm.
Seria: Polskie Dziedzictwo Kulturalne
Seria: Polskie Dziedzictwo Kulturalne Seria B Wspólne Dziedzictwo
Seria: Polish Cultural Heritage
Uwaga: Bibliogr. s. 229. Indeksy.
Temat: cmentarze (Kowel (Ukraina)) - 19-20 w
Temat: Groby - Polska - 19-20 w
Temat: Nagrobki - Ukraina - 19-20 w
Hasło dodatkowe: Krzyżanowski, Lech (1931-2017).
ISBN: 83-60247-45-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 23004 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Czas. II 636/WOp (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. Czas. II 636/WWr (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again