Form of Work
Książki
(35)
Status
available
(30)
only on-site
(4)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Magazyn
(31)
Księgozbiór podręczny
(4)
Dział
(1)
Author
Krasnowolski Bogusław (1943- )
(31)
Małecki Jan Marian (1926-2017)
(5)
Borkowska Małgorzata (1939- )
(3)
Dereszowska Małgorzata
(3)
Frey-Stecowa Beata
(3)
Kluz Paulina
(3)
Krasnowolski Piotr
(3)
Kuczman Kazimierz (1947-2021)
(3)
Kuska Justyna
(3)
Prokopowicz Anna (konserwator sztuki)
(3)
Pyznar Damian
(3)
Sarkowicz-Szlęk Karolina
(3)
Siwek Andrzej (historia sztuki)
(3)
Skrabski Józef (1975- )
(3)
Słomka-Groń Natalia
(3)
Tracz Szymon (1973- )
(3)
Wyrozumski Jerzy (1930-2018)
(3)
Włodarek Andrzej (1955- )
(3)
Żmudziński Jerzy (1958- )
(3)
Noga Zdzisław (1961- )
(2)
Nowakowski Andrzej (1952- )
(2)
Oramus Romuald (1953- )
(2)
Sobolewski Stanisław (1952- )
(2)
Art Piotr
(1)
Baranowa Anna (1959- ). Strażniczka skarbu. Portret nie tylko heroiczny
(1)
Bartnik Piotr. Kapłan jako opiekun obiektu zabytkowego w Bieszczadach w obliczu zmian zachodzących w Kościele i państwie po roku 1945
(1)
Beiersdorf Zbigniew (1941- )
(1)
Bercal Stanisław (1961- )
(1)
Bieroń Tomasz (1963- )
(1)
Blizińska Beata
(1)
Bogdańska Anna
(1)
Borek Piotr. Arkadia sprofanowana w Kozaczyźnie i Burdzie ruskiej Józefa Bartłomieja Zimorowica
(1)
Borkowska Małgorzata (1939- ). Zbiory staniąteckie
(1)
Borowik Aneta. Od stylu zakopiańskiego do awangardy - drewniana architektura Katowic w okresie międzywojennym
(1)
Budrewicz Tadeusz (1951- ). Panorama narodowych starożytności
(1)
Budrewicz Zofia (1951- )
(1)
Budrewicz Zofia (1951- ). "Między mitem a stereotypem". Obrazki życia w dworkach w lekturach dla młodzieży z lat 1918-1939
(1)
Budzałek Anna
(1)
Buko Andrzej (1947- ). Sandomierz i wczesna chrystianizacja Polski: przesłanki archeologiczne
(1)
Bukowczan Jolanta
(1)
Burdzy Dominika. "Nostra ecclesia" - stosunki kościelne w staropolskim Sandomierzu (do połowy XVII wieku)
(1)
Błaszczyk Iwona
(1)
Chrzanowski Tadeusz (1926-2006)
(1)
Chyła Roman
(1)
Chyła Roman. Wokół lokacji Sandomierza i Zawichostu
(1)
Czapczyńska-Kleszczyńska Danuta. "Leluja w czerpaku" czyli witraże zakopieńskiej fary w skrzyniach zamknięte
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- )
(1)
Daranowska-Łukaszewska Joanna (1949- ). Oddział Krakowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki a ochrona zabytków w ostatnim półwieczu
(1)
Dziedzic Stanisław (1953- ). Antenaci i epigoni z dąbrowskiego dworu - Jan Pakosławic i Andrzej Jordan Stojowski
(1)
Dziurawiec Zofia
(1)
Eysymontt Krzysztof (1928-2018)
(1)
Eysymontt Rafał (1959- )
(1)
Fabijanowska Katarzyna
(1)
Florek Marek (1956- ). Sandomierz między Północą Południem a Wschodem : ponadregionalne kontakty Sandomierza w X-XIII wieku w świetle znalezisk archeologicznych
(1)
Giergiel Tomisław. Z wybranych problemów edytorskich dokumentu lokacyjnego Sandomierza
(1)
Godyń Maria. Maniowy. Pejzaż zachowany w pamięci z protestem w tle
(1)
Gołubiew Zofia (1942- )
(1)
Grabski Marek. Muzea na (nie)wolnym powietrzu. O skansenach które nie powstały
(1)
Grajewski Grzegorz
(1)
Grodziska Karolina (1957- )
(1)
Grodziski Stanisław (1929-2020). Podstawy ustrojowe Rzeczypospolitej Krakowskiej
(1)
Grodziski Stanisław (1929-2020). Sandomierz - uwagi o znaczeniu i losach w ustroju szlacheckiej Rzeczypospolitej
(1)
Gronek Agnieszka
(1)
Gronek Agnieszka. Prace kręgu "Mistrza Deesis z Bartnego". Charakterystyka stylu
(1)
Grychowski Michał (1956- )
(1)
Grzybkowska Teresa (1939- )
(1)
Grzybkowski Andrzej (1935- )
(1)
Guranowska-Gruszecka Krystyna
(1)
Guttmejer Karol
(1)
Hennig Władysław. Okruchy wspomień z Jerzym Turem i Barbarą Tondos w tle. (Pół wieku przyjaźni i twórczej współpracy)
(1)
Jakubowski Krzysztof (1957- )
(1)
Janczykowski Jan (1953- ). Realia ochrony krakowskich zabytków
(1)
Janczykowski Jan (1953- ). Zamek Ligęzów i Lubomirskich w Rzeszowie
(1)
Jarzewicz Jarosław (1959- )
(1)
Jucha Zbigniew. Wyburzyć czy zachować. Historyk sztuki i konserwator a sprawa cerkwi w województwie rzeszowskim a latach 1972-1974
(1)
Kempf Piotr
(1)
Kiryk Feliks (1933- )
(1)
Kiryk Feliks (1933- ). Miasto facsynującej przeszłości : rzecz o dawnym Sandomierzu z okazji 730-lecia kolejnej lokacji miejskiej
(1)
Kiryk Feliks (1933- ). Zdrowotność higiena i służba zdrowia w dawnym Sandomierzu : kartki o opiece społecznej
(1)
Kodym-Kozaczko Grażyna
(1)
Komorowski Waldemar (1952- )
(1)
Kondziela Henryk (1931- )
(1)
Konopka Marek (1940- )
(1)
Konopka Marek (1940- ). Idea i rzeczywistość. Wczoraj i dziś Regionalnych Ośrodków Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego (obecnie Oddziałów Terenowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa)
(1)
Kopeć Marcin. Procesy rewitalizacji a rozwój Krakowa
(1)
Koriat Karolina
(1)
Kornecki Mikołaj
(1)
Koschalka Ben
(1)
Kołodziej Joanna. Historyczne panoramy Krakowa i ich ochrona
(1)
Kołodziejski Stanisław. Zatopiony krajobraz warowny
(1)
Krasnowolska Margerita
(1)
Krasnowolski B
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- ). Fenomen Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i jego sukcesy konserwatorskie
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- ). Kraków - przestrzeń miejska (ang.)
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- ). Pałace dworki i folwarki w okolicach Chrzanowa. Czasy świetności i upadku
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- ). Przekształcenia urbanistyczne i architektoniczne Sandomierza do najazdu szwedzkiego w 1655 roku
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- ). Urbanistyka i architektura Biecza i Bobowej a badania Barbary Tondos i Jerzego Tura
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- ). Urbanistyka i sztuka Wolnego Miasta Krakowa
(1)
Krasnowolski Bogusław (1943- ). Zarys dziejów opactwa Benedyktynek w Staniątkach
(1)
Kriegseisen Jacek (1965- )
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(6)
1980 - 1989
(1)
Country
Poland
(35)
Language
Polish
(34)
English
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Architektura polska
(7)
Urbanistyka
(5)
Sztuka sakralna
(4)
Kazimierz (Kraków)
(3)
Klasztory
(3)
Kościoły i kaplice
(3)
Malarstwo polskie
(3)
Miasta
(3)
Ochrona zabytków
(3)
Zakony żeńskie
(3)
Architektura sakralna
(2)
Budownictwo miejskie
(2)
Konserwatorstwo
(2)
Konserwatorstwo polskie
(2)
Malarstwo sakralne
(2)
Oramus, Romuald
(2)
Osadnictwo
(2)
Parki i ogrody
(2)
Place
(2)
Tereny zielone
(2)
Ulice
(2)
Architektura
(1)
Benedyktynki
(1)
Budownictwo drewniane
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Cerkwie
(1)
Czapski, Józef
(1)
Dwory
(1)
Epitafia (szt. plast.)
(1)
Fotografia polska
(1)
Grafika sakralna
(1)
Konserwatorzy zabytków
(1)
Krajobraz
(1)
Malarstwo monumentalne
(1)
Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły (Kraków)
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Rzemiosło artystyczne europejskie
(1)
Rzemiosło artystyczne polskie
(1)
Rzeźba sakralna
(1)
Sobolewski, Stanisław
(1)
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa
(1)
Szkolnictwo artystyczne
(1)
Szlachta
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka ludowa łemkowska
(1)
Sztuka ogrodowa polska
(1)
Sztuka polska
(1)
Tondos, Barbara
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Tur, Jerzy
(1)
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków)
(1)
Ziemiaństwo
(1)
Łemkowie
(1)
Subject: time
1901-
(12)
1801-
(11)
1701-
(10)
1301-
(9)
1501-
(9)
1601-
(8)
1401-
(7)
2001-0
(7)
1201-
(6)
1989-
(2)
Subject: place
Kraków
(14)
Staniątki
(4)
Kraków (okręg)
(2)
Gorlice (okręg)
(1)
Jasło (okręg)
(1)
Krosno (okręg)
(1)
Małopolska
(1)
Podkarpacie Północne
(1)
Podkarpacie Wschodnie
(1)
Polska
(1)
Sandomierz
(1)
Wolne Miasto Kraków
(1)
Genre/Form
Katalogi zbiorów
(3)
Materiały konferencyjne
(3)
Albumy
(2)
Katalogi wystaw
(2)
Encyklopedie
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Literatura polska
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Domain
Literaturoznawstwo
(1)
36 results Filter
Authority data
Krasnowolski Bogusław (1943- ) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Krasnowolski B
No cover
Book
In basket
Tytuł: Doktryny i realizacje konserwatorskie w świetle doświadczeń krakowskich ostatnich 30 lat : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Krasnowolskiego ; [aut.: Bogusław Krasnowolski [i in.].
Wariant tytułu: Doktryny i realizacje konserwatorskie w świetle doświadczeń krakowskich ostatnich trzydziestu lat
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WAM : Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, cop. 2011.
Opis fizyczny: 431, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Temat: Konserwatorstwo - teoria
Temat: Konserwatorstwo polskie - od 1980 r. - szkice
Temat: Ochrona zabytków - teoria
Hasło dodatkowe: Krasnowolski, Bogusław (1943- ).
Hasło dodatkowe: Krasnowolski, Bogusław (1943- ).
ISBN: 978-83-7505-793-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 25835 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Krasnowolski Bogusław (1943- )
Tytuł: Historia klasztoru Benedyktynek w Staniątkach / Bogusław Krasnowolski.
Adres wydawniczy: Kraków ; Staniątki : Klasztor Benedyktynek, 1999.
Opis fizyczny: 595 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Uwaga: Indeksy.
Temat: Benedyktynki - historia - Polska - 13-20 w
Temat: Sztuka sakralna - Polska - 14-20 w
Temat: Staniątki - klasztor benedyktynek - historia - 13-20 w
ISBN: 83-906238-0-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 16968 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 19144 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Krasnowolski Bogusław (1943- )
Tytuł: Leksykon zabytków architektury Małopolski / Bogusław Krasnowolski.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Arkady, cop. 2013.
Opis fizyczny: 327, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 32 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 324-325. Indeks.
Temat: Architektura polska - historia
Temat: Małopolska - budownictwo
Gatunek, rodzaj, forma: Encyklopedie
ISBN: 978-83-213-4744-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Księgozbiór podręczny
Copies are only available in the library: sygn. (H 72(438-13)(03)) sygn. III 19671 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Krasnowolski Bogusław (1943- )
Tytuł: Między Wschodem a Zachodem : studia nad historią i sztuką pogranicza polsko-łemkowskiego / Bogusław Krasnowolski.
Wariant tytułu: Studia nad historią i sztuką pogranicza polsko-łemkowskiego
Adres wydawniczy: Toruń ; Łysomice : Dom Wydawniczy Duet, 2010.
Opis fizyczny: 412 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 23 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 337-380. Indeksy.
Temat: Łemkowie - sztuka - szkice
Temat: Sztuka ludowa łemkowska - szkice
Temat: Sztuka polska - szkice
Temat: Gorlice (okręg) - sztuka - szkice
Temat: Jasło (okręg) - sztuka - szkice
Temat: Krosno (okręg) - sztuka - szkice
ISBN: 978-83-61185-88-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 25839 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Krasnowolski Bogusław (1943- )
Tytuł: Ulice i place krakowskiego Kazimierza : z dziejów chrześcijan i Żydów w Polsce / Bogusław Krasnowolski.
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 1992.
Opis fizyczny: 215,[1] s. , 98 s. tabl. ; 21 cm.
Seria: Open
Temat: Kazimierz (Kraków) - historia
Temat: Architektura polska - historia - 14-20 w
Temat: Place - historia - Polska - 14-20 w
Temat: Ulice - historia - Polska - 14-20 w
Temat: Urbanistyka - historia - Polska - 14-20 w
ISBN: 83-7052-044-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Dział
Ask the librarian about the availability of copies: sygn. Pracownia Ikonografii Krakowa sygn. II 14979 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Krasnowolski Bogusław (1943- )
Tytuł: Ulice i place krakowskiego Kazimierza : z dziejów chrześcijan i Żydów w Polsce.
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 1992.
Opis fizyczny: 215, [1] s., 98 s. tabl. ; 21 cm + 1 k.
Seria: Open
Temat: Kazimierz (Kraków) - historia
Temat: Architektura polska - historia - 14-20 w
Temat: Place - historia - Polska - 14-20 w
Temat: Ulice - historia - Polska - 14-20 w
Temat: Urbanistyka - historia - Polska - 14-20 w
ISBN: 83-7052-044-8
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 10583 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Krasnowolski Bogusław (1943- )
Tytuł: Zajazd Kazimierski : kamienica przy ul. Krakowskiej 29 i Węgłowej 1-1a na tle historii Kazimierza / Bogusław Krasnowolski.
Wariant tytułu: Kamienica przy ul. Krakowskiej 29 i Węgłowej 1-1a na tle historii Kazimierza
Adres wydawniczy: Kraków : Biblioteka Kraków, 2019.
Opis fizyczny: 238 s. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
Seria: Bibliotheca Cracovia
Uwaga: Bibliogr. s. 168-196. Indeks.
Temat: Architektura polska - ochrona i konserwacja
Temat: Architektura polska - zabytki - 19-21 w
Temat: Budownictwo miejskie - Polska - 19-21 w
Temat: Budownictwo mieszkaniowe - Polska - 19-21 w
Temat: Kraków - Kazimierz - budownictwo - 19-21 w
Hasło dodatkowe: Biblioteka Kraków
ISBN: 978-83-66253-00-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 34279 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Renowacja Bazyliki Mariackiej 1989-1999 / [red. Stanisław Bercal ; aut. Bogusław Krasnowolski i in.].
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, 1999.
Opis fizyczny: 81, [2] s., [32] s. tabl. kolor. ; 23 cm.
Temat: Sztuka sakralna - ochrona i konserwacja - Polska - od 1989 r
Temat: Kraków - kościół Mariacki - ochrona i konserwacja - od 1989 r
Hasło dodatkowe: Bercal, Stanisław (1961- ).
Hasło dodatkowe: Krasnowolski, Bogusław (1943- ).
ISBN: 83-87960-34-9
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 17765 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Komorowski Waldemar (1952- )
Tytuł: Architektoniczny pejzaż Krakowa około roku 1400 / Waldemar Komorowski, Bogusław Krasnowolski.
Adres wydawniczy: [Warszawa : "Arx Regia" : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 1996].
Opis fizyczny: S. 105-124, [2] : il. ; 25 cm.
Uwaga: Nadb. z: "Sztuka około 1400" ; T. 1. - Summ.
Temat: Architektura polska - historia - 13-14 w
Temat: Budownictwo miejskie - historia - Polska - 13-14 w
Temat: Kraków - budownictwo - historia - 13-14 w
Hasło dodatkowe: Krasnowolski, Bogusław (1943- ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 18719 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Krasnowolski Bogusław (1943- )
Tytuł: Dom przy ulicy Józefa 4 w Krakowie na Kazimierzu / [aut. Bogusław Krasnowolski, Jean-Pierre Sabsoub].
Adres wydawniczy: Kraków : [Józef IV], 2000.
Opis fizyczny: 58 s. : il. ; 21 cm.
Temat: Kazimierz (Kraków) - budownictwo - zabytki - konserwacja - od 1989 r
Temat: Architektura polska - zabytki - 15-20 w
Temat: Konserwatorstwo polskie - zagadnienia - od 1989 r
Hasło dodatkowe: Sabsoub, Jean-Pierre.
ISBN: 83-7188-431-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 17830 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Materiały do dyskusji na sesję dot. problematyki Krakowskiego Kazimierza organizowaną przez PP Pracownie Konserwacji Zabytków, Oddział w Krakowie / oprac. Bogusław Krasnowolski.
Wariant tytułu: Kraków : Kazimierz ze Stradomiem i dawną łąka św. Sebastiana
Adres wydawniczy: Kraków : [Pracownie Konserwacji Zabytków], 1986.
Opis fizyczny: 61 s. ; 21 cm.
Uwaga: Sesja : Kraków 29 IX - 1 X 1986.
Temat: Kraków - Kazimierz
Hasło dodatkowe: Krasnowolski, Bogusław (1943- ).
Hasło dodatkowe: Pracownie Konserwacji Zabytków. Oddział (Kraków)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 8610 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Krasnowolski Bogusław (1943- )
Tytuł: Restauracja zespołu augustiańskiego na Kazimierzu : z dziejów ochrony krakowskich zabytków / Bogusław Krasnowolski.
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2010.
Opis fizyczny: 179, [9] s., [24] s. tabl. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Seria: Biblioteka Krakowska
Uwaga: Bibliogr. s. 151-165. Indeks.
Temat: Architektura sakralna - ochrona i konserwacja
Temat: Kościoły i kaplice - Polska
Temat: Kraków - klasztor augustianów - ochrona i konserwacja
Temat: Kraków - kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej - ochrona i konserwacja
Hasło dodatkowe: Małecki, Jan Marian (1926-2017).
ISBN: 978-83-89131-62-1
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. I 9162 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. III 17487 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Autor: Krasnowolski Bogusław (1943- )
Tytuł: Katedra = Cathedral / Bogusław Krasnowolski, Romuald Oramus ; [tł. Margerita i Piotr Krasnowolscy].
Wariant tytułu: Cathedral
Wariant tytułu: Romuald Oramus - Katedra : malarstwo z lat 2007-2011
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, [2012].
Opis fizyczny: 135 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Oramus Romuald (1953- )
Temat: Kościoły i kaplice - w sztuce polskiej
Temat: Malarstwo polskie - tematyka - 21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Oramus, Romuald (1953- ).
Hasło dodatkowe: Krasnowolska, Margerita.
Hasło dodatkowe: Krasnowolski, Piotr.
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej (Kraków)
ISBN: 978-83-7271-760-3
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 27811 (1 egz.)
Book
In basket
Autor: Krasnowolski Bogusław (1943- )
Tytuł: Krakowskie Planty : zarys dziejów / Bogusław Krasnowolski.
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2018.
Opis fizyczny: 175 s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Na s. red. błędny zapis ISBN: 97883-242-3445-5.
Uwaga: Indeks.
Temat: Parki i ogrody - Polska - 19-20 w
Temat: Tereny zielone - Polska - 19-20 w
Temat: Kraków - Planty - historia
Hasło dodatkowe: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
ISBN: 978-83-242-3445-5
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 32683 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 20533/1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 20533/2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tytuł: Krajobraz Krakowa wobec zagrożeń : materiały sesji naukowej odbytej 22 kwietnia 2007 roku / [słowo wstępne Jerzy Wyrozumski ; aut. Bogusław Krasnowolski i in.].
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2007.
Opis fizyczny: 123, [3] s., [32] s. tabl. kolor. ; 21 cm.
Seria: Rola Krakowa w Dziejach Narodu
Seria: Kraków w Dziejach Narodu
Uwaga: Kraków w Dziejach Narodu.
Temat: Architektura polska - zabytki - ochrona - materiały konferencyjne
Temat: Krajobraz - ochrona - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Urbanistyka - Polska - materiały konferencyjne
Temat: Kraków - budownictwo - zagadnienia - materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Krasnowolski, Bogusław (1943- ).
Hasło dodatkowe: Małecki, Jan Marian (1926-2017).
Hasło dodatkowe: Wyrozumski, Jerzy (1930-2018).
ISBN: 978-83-89131-54-6
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyn
There are copies available to loan: sygn. sygn. II 22506 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again