Forma i typ
Książki
(42)
Dostępność
dostępne
(39)
nieokreślona
(3)
Placówka
Magazyn
(42)
Autor
Kozina Irma (1964- )
(22)
Chojecka Ewa (1933- )
(4)
Kansy Łukasz
(4)
Gorgoń Alicja
(3)
Gorzelik Jerzy
(3)
Szczypka-Gwiazda Barbara (1954- )
(3)
Białecka Barbara (tłumacz)
(2)
Bizacka Katarzyna
(2)
Chmielewska Ewa (historia sztuki)
(2)
Dudek-Bujarek Teresa
(2)
Dusza Paweł (1980- )
(2)
Kozina Irma (1964- ). Introduction
(2)
Kozina Irma (1964- ). Wprowadzenie
(2)
Szczerski Andrzej (1971- )
(2)
Adamski Jakub (1985- ). Inspiracje sztuką dworską kręgu Karola IV Luksemburga w średniowiecznych Prusach. Przypadek katedry we Fromborku
(1)
Antos Janusz (1966- ). Czy margines może być ciekawszy od centrum? O kontekstach obrazu Taka robota na wiosce oraz malarstwie Ignacego Czwartosa
(1)
Appuhn-Radtke Sibylle (1952- ). Occasio in der Staatsutopie: Zu einem Bild des Guten Regenten von Frans Francken dem Jungeren
(1)
Bajek Zbigniew (1958- ). Pracownie Interdyscyplinarne na Wydziale Malarstwa
(1)
Baraniewski Waldemar (1953- ). Rok 1950. Ostatni zamach na Wawel
(1)
Baranowski Andrzej Józef. Architektura antyczna w reakcji na barok. Neoklasycyzm w kręgu Wilna i Grodn
(1)
Baxmann Matthias (1954- ). Mezzogiorno czy Toskania. Dolnołużycki okręg przemysłowy - o historii i postindustralnej transformacji uprzemysłowionego obszaru
(1)
Baxmann Matthias (1954- ). Mezzogiorno oder Toskana? Der Niederlausitzer Industriebezirk - zur Geschichte und postindustriellen Transformation einer industralisierten Armutsregion
(1)
Bernatowicz Aleksandra. Miraże malarskich arcydzieł. O kopiach obrazów na dworze Stanisława Augusta
(1)
Bernatowicz Tadeusz (1956- ). Reprezentacyjna kameralność. Barokowa kompozycja ogrodowo-pałacowa w Zauszu
(1)
Betlej Andrzej (1971- )
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Co możemy nazwać dziedzictwem artystycznym zakonu jezuitów? Uwagi na temat sztuki w placówkach zakonnych dawnej archidiecezji lwowskiej po kasacie
(1)
Betlej Andrzej (1971- ). Oprawy artystyczne uroczystości okazjonalnych we Lwowie w XVIII wieku. Próba rekonesansu
(1)
Bierkowski Tomasz. Paradoksy polskiej komunikacji wizualnej
(1)
Bilewicz Hubert
(1)
Bilnicka Agata. Rola kluczowych etapów analizy w zrównoważonym rozwoju projektu
(1)
Bizio Krzysztof (1970- ). Inspiracje motywami lokalnymi w architekturze obiektów kultury początków XXI w. jako elemnt budowy tożsamości lokalnej
(1)
Blacha Izabela
(1)
Blaschke Kinga. Kościół zmurowany stylem austryjackim rządowym czasów ostatnich. Uwagi o recepcji Musterkirchen w Galicji
(1)
Borowik Aneta
(1)
Borowik Aneta. Architektonische und stadtebauliche Innovationskraft der Wojewodschaft Katowice
(1)
Borowik Aneta. Innovation in the urban planning and architecture in Katowice Voivodeship in 1960s and 1970s
(1)
Borowik Aneta. Innowacyjność urbanistyki i architektury województwa katowickiego w latach 60. i 70. XX wieku
(1)
Borsuk Andrzej Damian. Idee i problematyka rewitalizacji dawnej Strefy NGL fabryki DAG Bromberg obecnego Exploseum oddziału Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
(1)
Borsuk Andrzej Damian. Idee und Problematik der Revitalisierung des ehemaligen NGL-Betriebes der Fabrik DAG Bromberg des heutigen Objektes Exploseum einem Standort des Leon Wyczółkowski-Bezirksmuseums in Bydgoszcz
(1)
Borysławski Rafał (1972- )
(1)
Brade Johanna (1960- ). Dzieła artystek w zbiorach Schlesisches Museum w Gorlitz
(1)
Brincken Adam (1951- ). Katedra Edukacji Artystycznej
(1)
Brykowska Maria (1933- ). Przekroje perspektywiczne barokowych kościołów według Oskara Sosnowskiego
(1)
Bryl Mariusz (1959- ). Dadaistyczno-krakowskie halucynacje
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- )
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Dumac z Poręby i Cichy Pan. Przyczynek do kontaktów artystyczno-literackich Władysława Orkana i Konstantego Kietlicza-Rayskiego
(1)
Brzezina-Scheuerer Katarzyna (1970- ). Uczniowe rzeźby w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Krakowie pochodzący z Małopolski Wschodniej
(1)
Budka Józef (1953- ). Kuźnia Grafiki
(1)
Burno Filip. A story about Nuova Italia
(1)
Burno Filip. Opowieść o nowej Italii
(1)
Bębnik Grzegorz (1970- ). Henryk Wegner-Wojnowski - clergyman publicist publisher
(1)
Bębnik Grzegorz (1970- ). Ks. Henryk Wegner-Wojnowski - duszpasterz publicysta wydawca
(1)
Ceglarek Piotr (1981- ). Multimedia experiments and the concept of combining various techniques and areas within design
(1)
Chmielarz Agata (1979- ). Odpowiedzialna edukacja projektanta wzornictwa w kontekście zrównoważonego rozwoju
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Catalog of exhibits
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Dolny Śląsk - kraina szkła
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Katalog eksponatów
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Katalog zbiorów
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Kunst- und Gebrauchsglasmin der Wojewodschaft Śląskie im Zeitraum 1945-1975
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Lower Silesia - the land of glass
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Sosnowiec glass collection. Its history and significance for national heritage
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Sosnowiecka kolekcja szkła. Jej dzieje i znaczenie dla dziedzictwa narodowego
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Szkło użytkowe i artystyczne w województwie śląskim powstałe w latach 1945-1975
(1)
Chmielewska Ewa (historia sztuki). Utility and artistic glass in Silesian Voivodeship created in the years 1945-1975
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). Dziedzictwo protestanckiej kultury artystycznej na Górnym Śląsku. Od leśnych kościołów do postmodernizmu
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). Magna Industria als Gegenstand photographischer Darstellung und Thema kunsthistorischer Betrachtung (Thomas Vossbseck und Michael Baxandall)
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). Magna Industria jako przedmiot fotograficznego przedstawienia oraz temat rozważań historii sztuki (Thomas Vosbeck i Michael Baxandall)
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). Pałace i dwory regionu województwa śląskiego w dobie nowożytnej: zagubione/odkrywane lieux de memoire?
(1)
Chojecka Ewa (1933- ). The heritage of Protestant art culture in Upper Silesia (from forest churches to postmodernism)
(1)
Chrobak Józef (1948-2015). About Janusz Tarabuła
(1)
Chrobak Józef (1948-2015). O Januszu Tarabule
(1)
Chudyńska-Szuchnik Katarzyna
(1)
Chynał Piotr. Technologie przyszłości kontra zrównoważony rozwój interfejsu użytkownika
(1)
Cichoń Anna
(1)
Ciesielska Jolanta (1951- ). Sztuka bez granic
(1)
Cieślik Kazimierz (1953- )
(1)
Cieślik Kazimierz (1953- ). Mój artystyczny życiorys
(1)
Ciślak Filip (1988- )
(1)
Cygan Antoni (1964- ). Introduction
(1)
Cygan Antoni (1964- ). Wstęp
(1)
Cygan Dorota
(1)
Czajkowska Irena Barbara. Rola kobiety a rola artystki w XIX i na początku XX wieku
(1)
Czapla Julia (1986- ). Le Branle des provinces conquises sur les Turcs ou la decadence de l'Empire Ottoman jako element działań propagandowych Jana III Sobieskiego
(1)
Czarnecka Daria. Evangelicals from Upper Silesia who lost their lives in KL Auschwitz
(1)
Czarnecka Daria. Górnośląscy ewangelicy zmarli w KL Auschwitz
(1)
Czernek Przemysław (1985- )
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). Blumen der Volksrepublik Polen vor dem grauen Hintergrund der Alltagsrealitat: Sozialistische Moderne in der Architektur und Raumgestaltung in Śląsk Cieszyński in der Jahren 1957-1975
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). Kwiaty PRL-u na tle szarej codzienności czyli socmodernizm w architekturze i przestrzeni na Śląsku Cieszyńskim w latach 1957-1975
(1)
Czernek Przemysław (1985- ). The flowers of PRL (Polish People's Republic) against the grim reality or socmodernism in space and architecture in Cieszyn Silesia in the years 1957-1975
(1)
Czerni Krystyna (1957- ). A magical object made by hand
(1)
Czerni Krystyna (1957- ). Jesteś zbyt dobry jak na krytyka. O przyjaźni Mieczysława Porębskiego i Tadeusza Różewicza w świetle ich korespondencji
(1)
Czerni Krystyna (1957- ). Przedmiot magiczny wykonany ręcznie
(1)
Czyż Anna Sylwia (1974- ). Klasycystyczne nagrobki na cmentarzach dawnego powiatu trembowelskiego
(1)
Czyżewski Krzysztof (1963- ). Krótki tekst o meblach do zasiadania (z ikonografii biskupów krakowskich)
(1)
Daniec Tomasz (1973- ). Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(1)
Danielak-Kujda Agata (1963- ). Konkurs Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2019
(1)
Danielak-Kujda Agata (1963- ). The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts 2019
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Ołtarz główny kolegiaty w Wojniczu
(1)
Dettloff Anna (1977- ). Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
(1)
Dettloff Paweł (1970- ). Wawel i Podhorce - spotkania z barokiem w twórczości Adolfa Szyszko-Bohusza
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(15)
2010 - 2019
(23)
2000 - 2009
(4)
Kraj wydania
Polska
(42)
Belgia
(1)
Język
polski
(40)
angielski
(1)
niemiecki
(1)
Temat
Sztuka polska
(10)
Architektura polska
(5)
Malarstwo polskie
(4)
Urbanistyka
(4)
Akademia Sztuk Pięknych (Katowice)
(3)
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków)
(3)
Architektura
(3)
Architektura niemiecka
(3)
Budownictwo miejskie
(3)
Galeria Rondo Sztuki (Katowice)
(3)
Modernizm
(3)
Wzornictwo przemysłowe
(3)
Zamki i pałace
(3)
Akademia Sztuk Pięknych (Gdańsk)
(2)
Antropologia społeczna
(2)
Art déco
(2)
Bauhaus (Weimar)
(2)
Designerzy
(2)
Grafika polska
(2)
Muzeum (Sosnowiec)
(2)
Muzeum Śląskie (Katowice)
(2)
Nauczyciele akademiccy
(2)
Realizm socjalistyczny
(2)
Rysunek polski
(2)
Rzemiosło artystyczne
(2)
Szkolnictwo artystyczne
(2)
Szkło
(2)
Sztuka niemiecka
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Akademia Sztuk Pięknych (Warszawa)
(1)
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta (Wrocław)
(1)
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego (Łódź)
(1)
Akademia Sztuki (Szczecin)
(1)
Architekci polscy
(1)
Artyści plastycy polscy
(1)
Awangarda (lit., szt.)
(1)
Baszta Czarownic (Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej ; Słupsk)
(1)
Budownictwo górnicze
(1)
Budownictwo przemysłowe
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Cieślik, Kazimierz
(1)
Dwory
(1)
Fotografia węgierska
(1)
Fotomontaż węgierski
(1)
Freundlich, Otto
(1)
Galeria Sztuki Współczesnej BWA (Katowice)
(1)
Grupa Krakowska
(1)
Grupa ST-53
(1)
Grupy artystyczne
(1)
Gryglewicz, Tomasz
(1)
Hannecart, Nathalie
(1)
Historycy sztuki
(1)
Ilustracje polskie
(1)
Informacja wizualna
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje kultury
(1)
Kalarus, Roman
(1)
Kliś, Michał
(1)
Kolaż polski
(1)
Komunikacja
(1)
Konserwatorstwo
(1)
Lacroix, Mathilde
(1)
Linoryt polski
(1)
Miasta
(1)
Moda
(1)
Moholy-Nagy, László
(1)
Nauczanie
(1)
Nowohuckie Centrum Kultury (Kraków)
(1)
Nowotarski, Roman
(1)
Nowy produkt
(1)
Ochrona zabytków
(1)
Ostrowski, Jan K.
(1)
Plakat polski
(1)
Projektowanie
(1)
Protestantyzm
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Schaffgotschowie
(1)
Siupka, Weronika
(1)
Starak, Roman
(1)
Szkolnictwo wyższe artystyczne
(1)
Sztuka
(1)
Sztuka belgijska
(1)
Sztuka europejska
(1)
Sztuka kobiet
(1)
Sztuka sakralna
(1)
Sztuka stosowana polska
(1)
Tarabuła, Janusz
(1)
Teatr europejski
(1)
Technologia
(1)
Tereny poprzemysłowe
(1)
Uniwersytet Artystyczny (Poznań)
(1)
Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków)
(1)
Wnętrza architektoniczne
(1)
Temat: czas
1901-
(19)
2001-0
(17)
1801-
(7)
1501-
(2)
1601-
(2)
1701-
(2)
1301-
(1)
1401-
(1)
190001-
(1)
190101-
(1)
190201-
(1)
190301-
(1)
190401-
(1)
190501-
(1)
190601-
(1)
190701-
(1)
190801-
(1)
190901-
(1)
191001-
(1)
191101-
(1)
191201-
(1)
191301-
(1)
1918-
(1)
2001-
(1)
Temat: miejsce
Śląsk, Górny
(10)
Śląsk
(3)
Katowice
(2)
Katowice (okręg)
(1)
Kopice
(1)
Kraków
(1)
Walonia
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(8)
Katalogi wystaw
(6)
Albumy
(5)
Katalogi zbiorów
(3)
Księgi pamiątkowe
(2)
Dziedzina i ujęcie
Kultura i sztuka
(2)
43 wyniki Filtruj
Rekord wzorcowy
Kozina Irma (1964- ) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Kozina Irma Marzena
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kozina Irma (1964- )
Tytuł: Pałace i zamki na pruskim Górnym Śląsku w latach 1850-1914 / Irma Kozina.
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 2001.
Opis fizyczny: 208, [2] s., [32] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 166-179.
Uwaga: Streszcz. niem.
Temat: Zamki i pałace - historia - Niemcy - 19 w
Temat: Zamki i pałace - historia - Niemcy - 1901-1914 r
Temat: Śląsk Górny - budownictwo - historia - 19 w
Temat: Śląsk Górny - budownictwo - historia - 1901-1914 w
ISBN: 83-87455-36-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 18365 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Kozina Irma (1964- )
Tytuł: Art déco / [tekst: Irma Kozina].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo SBM, cop. 2013.
Opis fizyczny: 239, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 29 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 235.
Temat: Art déco - album
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo SBM
ISBN: 978-83-7845-353-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 20443 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Kozina Irma (1964- )
Tytuł: Art déco : historia, sztuka, ludzie / Irma Kozina.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo SBM, 2022.
Opis fizyczny: 233, [7] s. : il. (gł. kolor.) ; 34 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. [237].
Temat: Art déco - album
Temat: Sztuka - 1918-1939 r. - album
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo SBM
ISBN: 978-83-8222-691-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 26322 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Kozina Irma (1964- )
Tytuł: Historia mody / Irma Kozina.
Wariant tytułu: Historia mody : od krynoliny do mini
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo SBM, cop. 2017.
Opis fizyczny: 447, [1] s. : il. kolor. ; 31 cm.
Seria: Historia Wydawnictwo SBM
Uwaga: Bibliogr. s. 442-443. Indeks.
Temat: Moda - album
Temat: Moda - historia
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo SBM
ISBN: 978-83-8059-402-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 23086 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Kozina Irma (1964- )
Tytuł: Polski design / Irma Kozina.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo SBM, cop. 2015.
Opis fizyczny: 237, [2] s. : il. kolor. ; 31 cm.
Uwaga: Na okł.: Zajmująca historia polskiej myśli projektowej od czasów Młodej Polski do współczesności. Przedmioty codziennego użytku, które zmieniały życie każdego Polaka.
Uwaga: Bibliogr. s. 236-237. Indeks.
Temat: Wzornictwo przemysłowe - Polska - 19-21 w
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo SBM
ISBN: 978-83-7845-896-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 21461 (1 egz.)
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 25105 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kozina Irma (1964- )
Tytuł: Ikony dizajnu w województwie śląskim / Irma Kozina ; [proj. graf. Zofia Oslislo].
Adres wydawniczy: Katowice : Design Silesia, 2012.
Opis fizyczny: 241, [1] s. : il. ; 26 cm.
Uwaga: Publikacja stanowi dokumentację projektu badawczego: "Opracowanie koncepcji prezentacji rozwoju trendów wzornictwa na obszarze Województwa Śląskiego po roku 1900 oraz ich analiza w celu wskazania znaczących prakty, które w regionie mają swoją tradycję i mogą być inspiracją dla nowych działań podjętych przez projektantów i przedsiębiorców", prowadzonego przez dr hab. Irmę Kozinę, na zlecenie projektu Design Silesia.
Uwaga: Bibliogr. s. 233-236. Indeks.
Uwaga: Indeks.
Temat: Wzornictwo przemysłowe - Polska - 20 w
Temat: Designerzy - Polska - 20 w
Temat: Śląsk - sztuka - 20 w
Hasło dodatkowe: Oslislo, Zofia (1985- ).
ISBN: 978-83-62023-17-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 19627 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Sztuka i przemysł : paradygmat innowacji - dziedzictwo kulturowe na obszarach przemysłowych Niemiec i Polski = Kunst und Industrie : das Paradigma der Innovationen - das Kulturerbe in den Industriegebieten Deutschlands und Polens / pod red. Irmy Koziny ; [aut. Ewa Chojecka i in. ; tł. Marcin Wiatr].
Wariant tytułu: Paradygmat innowacji - dziedzictwo kulturowe na obszarach przemysłowych Niemiec i Polski
Wariant tytułu: Kunst und Industrie : das Paradigma der Innovationen - das Kulturerbe in den Industriegebieten Deutschlands und Polens
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 2013.
Opis fizyczny: 335 s. : il. (w tym kolor.) ; 27 cm.
Uwaga: Materiały konf. grupy roboczej pol. i niem. historyków sztuki i konserwatorów, 2011 r., Katowice.
Uwaga: Tekst częśc. niem.
Uwaga: Spis treści, wstępy i podpisy pod il. równol. pol., niem.
Uwaga: Streszcz. niem., pol.
Temat: Budownictwo przemysłowe - Niemcy - 19-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Budownictwo przemysłowe - Polska - 19-20 w. - materiały konferencyjne
Temat: Modernizm - budownictwo - Niemcy - materiały konferencyjne
Temat: Modernizm - budownictwo - Polska - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ).
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- ).
Hasło dodatkowe: Wiatr, Marcin.
Hasło dodatkowe: Muzeum Śląskie (Katowice)
ISBN: 978-83-62593-36-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 20550 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku / red. nauk. Ewa Chojecka ; Ewa Chojecka, Jerzy Gorzelik, Irma Kozina, Barbara Szczypka-Gwiazda.
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 2004.
Opis fizyczny: 711 s. : il. (w tym kolor.) ; 27 cm.
Uwaga: Summ. Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 529-550. Indeksy. Słownik terminów s. 551-558.
Temat: Śląsk Górny - sztuka - historia
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- ).
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- )
Hasło dodatkowe: Gorzelik, Jerzy
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ).
Hasło dodatkowe: Szczypka-Gwiazda, Barbara (1954- ).
ISBN: 83-87455-77-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 13193 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku / red. nauk. Ewa Chojecka ; Ewa Chojecka, Jerzy Gorzelik, Irma Kozina, Barbara Szczypka-Gwiazda.
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 2004.
Opis fizyczny: 711 s. : il. (w tym kolor.) ; 27 cm.
Uwaga: Summ. Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 529-550. Indeksy. Słownik terminów s. 551-558.
Temat: Śląsk Górny - sztuka - historia
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- ).
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- )
Hasło dodatkowe: Gorzelik, Jerzy
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ).
Hasło dodatkowe: Szczypka-Gwiazda, Barbara (1954- ).
ISBN: 83-87455-77-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 13194 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Sztuka Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku / red. nauk. Ewa Chojecka ; Ewa Chojecka, Jerzy Gorzelik, Irma Kozina, Barbara Szczypka-Gwiazda.
Wydanie: Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, 2009.
Opis fizyczny: 719, [1] s. : il. ; 27 cm.
Uwaga: Tyt. okł.: "Sztuka Górnego Śląska". - Summ. Zsfassung.
Uwaga: Bibliogr. s. 531-557. Słownik terminów. Indeksy.
Temat: Śląsk Górny - sztuka - historia
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- ).
Hasło dodatkowe: Chojecka, Ewa (1933- )
Hasło dodatkowe: Gorzelik, Jerzy
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ).
Hasło dodatkowe: Szczypka-Gwiazda, Barbara (1954- ).
ISBN: 978-83-60353-73-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 16170 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Dobesz Janusz L. (1944- )
Tytuł: Kopice : historia utraconego piękna / Janusz L. Dobesz, Irma Kozina, Maciej Mischok.
Wariant tytułu: Historia utraconego piękna
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie, 2020.
Opis fizyczny: 333, [2] s., [5] k. tabl. w kieszonce : il. (w tym kolor.) ; 27 cm.
Temat: Schaffgotschowie rodzina
Temat: Architektura niemiecka - 18-21 w
Temat: Zamki i pałace - Polska - 18-21 w
Temat: Kopice - zabytki - 19-21 w
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ).
Hasło dodatkowe: Mischok, Maciej.
Hasło dodatkowe: Muzeum Śląskie (Katowice)
ISBN: 978-83-65945-16-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 25567 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Umiejscowienie : Roman Nowotarski = Location / [pod redakcją Jolanty Jastrząb ; autorzy tekstów Jolanta Jastrząb, Irma Kozina, Roman Kalarus ; tłumaczenie Izabela Blacha].
Wariant tytułu: Location
Wariant tytułu: Roman Nowotarski
Adres wydawniczy: Katowice : Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, 2018.
Opis fizyczny: 138, [1] s. : il. kolor. ; 26 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 138 i w przypisach.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Nowotarski Roman 1931- - wystawy
Temat: Galeria Rondo Sztuki Katowice - wystawy - 2018
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Blacha, Izabela.
Hasło dodatkowe: Jastrząb, Jolanta Dorota (1971- ).
Hasło dodatkowe: Jastrząb, Jolanta Dorota (1971- ). Preface
Hasło dodatkowe: Jastrząb, Jolanta Dorota (1971- ). Przedmowa
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ). Location
Hasło dodatkowe: Kalarus, Roman (1951- ). Roman Nowotarski : perspective
Hasło dodatkowe: Kalarus, Roman (1951- ). Roman Nowotarski : perspektywa
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ). Umiejscowienie
Hasło dodatkowe: Akademia Sztuk Pięknych (Katowice)
ISBN: 978-83-65825-24-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 24597 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Moholy-Nagy László (1895-1946)
Tytuł: Malarstwo, fotografia, film = Malerei, Fotografie, Film / László Moholy-Nagy ; wstęp Andrzej Gwóźdź ; posłowie Irma Kozina ; przekład Małgorzata Leyko.
Wariant tytułu: Malerei, Fotografie, Film
Adres wydawniczy: Katowice : Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, 2022.
Opis fizyczny: [6], 21, 147, 10 s. : il. ; 23 cm.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach do art.
Temat: Moholy-Nagy László 1895-1946 - twórczość
Temat: Bauhaus Weimar
Temat: Fotografia węgierska - 20 w
Temat: Fotomontaż węgierski - 20 w
Hasło dodatkowe: Gwóźdź, Andrzej (1953- ).
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ).
Hasło dodatkowe: Leyko, Małgorzata (1955- ).
Hasło dodatkowe: Gwóźdź, Andrzej (1953- ). Malować fotografować filmować László Moholy-Nagy i Bauhaus
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ). Posłowie
Hasło dodatkowe: Moholy-Nagy, László (1895-1946). Malarstwo fotografia film
Hasło dodatkowe: Akademia Sztuk Pięknych (Katowice)
ISBN: 978-83-65825-73-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 35541 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Zwrotnica : początki neoawangardy na Górnym Śląsku / [teksty Irma Kozina, Ada Grzelewska, Agnieszka Kołodziej-Adamczuk, Joanna Szeligowska-Farquhar ; redakcja Katarzyna Bizacka ; tłumaczenie Ewa Macura Nnamdi].
Wariant tytułu: Początki neoawangardy na Górnym Śląsku
Adres wydawniczy: Katowice : Muzeum Śląskie w Katowicach, cop. 2017.
Opis fizyczny: 163 s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.
Uwaga: Katalog wystawy prezentowanej w Muzeum Śląskim w Katowicach, 4.11.2017 - 1.04.2018.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Muzeum Śląskie Katowice - wystawy - 2017-2018
Temat: Grupa ST-53 - wystawy - 20-21 w
Temat: Awangarda lit. szt. - wystawy - Polska - 20-21 w
Temat: Sztuka polska - wystawy - 20-21 w
Temat: Śląsk Górny - sztuka - wystawy - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Bizacka, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Grzelewska, Ada.
Hasło dodatkowe: Kołodziej-Adamczuk, Agnieszka.
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ).
Hasło dodatkowe: Macura-Nnamdi, Ewa.
Hasło dodatkowe: Szeligowska-Farquhar, Joanna.
Hasło dodatkowe: Muzeum Śląskie (Katowice)
ISBN: 978-83-62593-94-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 23351 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Wybrane zagadnienia komunikacji wizualnej w kontekście pracy dydaktycznej Michała Klisia / [zespół redakcyjny: Anna Pohl, Irma Kozina, Ewa Stopa-Pielesz ; redakcja merytoryczna: Ewa Stopa-Pielesz ; tłumaczenie na język angielski: Łukasz Kansy].
Adres wydawniczy: Katowice : Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, 2021.
Opis fizyczny: 133, [1] s. : il. kolor. ; 27 cm.
Seria: Folia Academiae
Uwaga: Na s. red.: Projekt zrealizowano w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w ramach subwencji MKDNiS na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego w roku 2021.
Uwaga: Finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Polska).
Uwaga: Wstęp równol. w jęz. pol. i ang. Streszcz. w jęz. ang. i pol.
Temat: Kliś Michał 1945- - księga pamiątkowa
Temat: Akademia Sztuk Pięknych Katowice
Temat: Komunikacja - a sztuka - księga pamiątkowa
Temat: Nauczanie - szkoły wyższe - Polska - 20-21 w. - księga pamiątkowa
Temat: Nauczyciele akademiccy - Polska - 20-21 w. - księga pamiątkowa
Temat: Szkolnictwo wyższe artystyczne - Polska - 20-21 w. - księga pamiątkowa
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Kansy, Łukasz.
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ).
Hasło dodatkowe: Pohl, Anna.
Hasło dodatkowe: Stopa-Pielesz, Ewa.
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ). Edukacja w pracowni profesora Michała Klisia na tle współczesnych metod nauczania komunikacji wizualnej
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ). Projektowanie dla instytucji kultury jako element dydaktyki w pracowni profesora Michała Klisia
Hasło dodatkowe: Pohl, Anna. Metodyk i postawa profesora Michała Klisia w kotekście pracy dydaktycznej
Hasło dodatkowe: Stopa-Pielesz, Ewa. Praca dydaktyczna profesora Michała Klisia z perspektywy społecznej
Hasło dodatkowe: Akademia Sztuk Pięknych (Katowice)
ISBN: 978-83-65825-67-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 26227 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Autoportret rzemieślnika = The artisan's self-portrait / [redakcja naukowa Bogdan Kosak ; autorzy Katarzyna Chudyńska-Szuchnik, Bogdan Kosak, Irma Kozina, Tomasz Mikołajczak ; tłumaczenie na język angielski Martyna Szczepaniak-Woźnikowska].
Wariant tytułu: Artisan's self-portrait
Adres wydawniczy: Katowice : Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach : Muzeum Śląskie w Katowicach, 2022.
Opis fizyczny: 149 s. : il. ; 21 cm.
Uwaga: Publ. związ. z wystawą: Muzeum Śląskie w Katowicach, od 04.11 do 27.11.2022.
Uwaga: Bibliogr. w przypisach do art.
Hasło dodatkowe: Chudyńska-Szuchnik, Katarzyna.
Hasło dodatkowe: Kosak, Bogdan (1966- ).
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ).
Hasło dodatkowe: Mikołajczak, Tomasz.
Hasło dodatkowe: Szczepaniak-Woźnikowska, Martyna.
Hasło dodatkowe: Akademia Sztuk Pięknych (Katowice)
Hasło dodatkowe: Muzeum Śląskie (Katowice)
ISBN: 978-83-65825-77-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 36507
Książka
W koszyku
Tytuł: Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu : szkło zagłębiowskie i prasowane = Utility glass collection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec : glass from Zagłębie Dąbrowskie and pressed glass / redakcja Ewa Chmielewska, Paweł Dusza ; teksty Ewa Chmielewska, Irma Kozina ; [tłumaczenie Barbara Białecka].
Wariant tytułu: Glass from Zagłębie Dąbrowskie and pressed glass
Wariant tytułu: Szkło zagłębiowskie i prasowane
Wariant tytułu: Utility glass colection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec
Adres wydawniczy: Sosnowiec : Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, 2018.
Opis fizyczny: 334 s. : il. kolor. ; 31 cm + Err.
Uwaga: Bibliogr. s. 108-110 i przy notach katalogowych.
Uwaga: Tekst częśc. równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Muzeum Sosnowiec - zbiory - 20-21 w
Temat: Rzemiosło artystyczne - Polska - 20-21 w
Temat: Rzemiosło artystyczne - zbiory - Polska - 20-21 w
Temat: Szkło - wyroby - Polska - 20-21 w
Temat: Szkło - zbiory - Polska - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi zbiorów
Hasło dodatkowe: Białecka, Barbara (tłumacz).
Hasło dodatkowe: Chmielewska, Ewa (historia sztuki).
Hasło dodatkowe: Dusza, Paweł (1980- ).
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ).
Hasło dodatkowe: Chmielewska, Ewa (historia sztuki). Katalog eksponatów
Hasło dodatkowe: Chmielewska, Ewa (historia sztuki). Sosnowiec glass collection. Its history and significance for national heritage
Hasło dodatkowe: Chmielewska, Ewa (historia sztuki). Sosnowiecka kolekcja szkła. Jej dzieje i znaczenie dla dziedzictwa narodowego
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ). An artist in a factory. "Golden period" for everyday objects design in Poland after 1945
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ). Artysta w fabryce. "Złoty okres" projektowania przedmiotów użytkowych w Polsce po 1945 roku
Hasło dodatkowe: Muzeum (Sosnowiec)
ISBN: 978-83-944689-7-2
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 26366 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Narracje miejskie : miasto jako obszar interwencji polityków, architektów i artystów. T. 1 / pod redakcją Irmy Koziny.
Wariant tytułu: City narratives
Wariant tytułu: Miasto jako obszar interwencji polityków, architektów i artystów
Adres wydawniczy: Katowice : Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, 2019.
Opis fizyczny: 225, 167 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.
Seria: Folia Academiae
Uwaga: Układ tekstów (pol. i ang.) oraz liczbowanie s. w przeciwnych kierunkach.
Uwaga: Materiały z seminarium naukowego zorganizowanego w ASP w Katowicach w maju 2016.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Antropologia społeczna - materiały konferencyjne
Temat: Architektura - materiały konferencyjne
Temat: Urbanistyka - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ).
Hasło dodatkowe: Burno, Filip. A story about "Nuova Italia"
Hasło dodatkowe: Burno, Filip. Opowieść o "nowej Italii"
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Małgorzata (historia sztuki). From the global and creative to the smart city: contradictory narratives?
Hasło dodatkowe: Dąbrowska, Małgorzata (historia sztuki). Od miasta globalnego i kreatywnego po smart city - sprzeczne narracje?
Hasło dodatkowe: Gorzelik, Jerzy. Jedno miasto - dwie narracje
Hasło dodatkowe: Gorzelik, Jerzy. One city - two narratives
Hasło dodatkowe: Kafka, Krzysztof. Dwie narracje - bez dialogu
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ). Introduction
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ). Narracja koszarowego miasta: mity założycielskie stołecznej metropolii Brasilia
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ). Narrative of the barracks city: founding myths of the "Metropolian Capital" of Brasilia
Hasło dodatkowe: Kozina, Irma (1964- ). Wprowadzenie
Hasło dodatkowe: Martyn, Peter. Obrazy z wystawy: formalna perspektywa narracyjna ekspozycji powszechnej w Liège z 1905 r.
Hasło dodatkowe: Martyn, Peter. Pictures from and exhibition: formal narrative perspective of the 1905 exposition universelle of Liège
Hasło dodatkowe: Myślińska, Anna. Symbolika przestrzeni ponowoczesnego miasta
Hasło dodatkowe: Myślińska, Anna. Symbolism of space in the postmodernist city
Hasło dodatkowe: Oczko, Patryk. A narrative on "Recovered" Wrocław in the film Their Path
Hasło dodatkowe: Oczko, Patryk. Narracja o odzyskanym Wrocławiu w filmie Ich ścieżka
Hasło dodatkowe: Uchowicz, Katarzyna (1974- ). Architectural storytelling
Hasło dodatkowe: Uchowicz, Katarzyna (1974- ). Architektoniczne storytelling
Hasło dodatkowe: Akademia Sztuk Pięknych (Katowice)
ISBN: 978-83-65825-29-2
ISBN: 978-83-65825-30-8
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 33431/1 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej