Forma i typ
Książki
(30)
Dostępność
dostępne
(28)
nieokreślona
(2)
Placówka
Magazyn
(30)
Autor
Kozłowski Wojciech (1961- )
(10)
Wawrzyńczak Marcin (1968- )
(5)
Kanigowska-Gedroyć Ewa (1968- )
(2)
Makowiecki Wojciech (1944- )
(2)
Sobczak-Kovesi Aleksandra
(2)
Spiak Karolina (1983- )
(2)
Suchan Izabela
(2)
Abramowicz Mieczysław (1952- )
(1)
Abramowicz Mieczysław (1952- ). Dybuki gdańskie
(1)
Adamczak Kamil
(1)
Adamczak Kamil. North-eastern periphery of the Eastern group of the Funnel Beaker culture - 80 years later
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). Alfons Parczewski a Wilno
(1)
Andrysiak Ewa (1955- ). Alfons Parczewski and Wilno
(1)
Ankiewicz Henryk (1933- )
(1)
Antoniuk Mateusz (1980- ). Dukt pisma się zasupła niepewnym gryzmołem... Joanny Pollakówny wiersze o wierszach
(1)
Antoniuk Mateusz (1980- ). Wydeptywanie ścieżek. O czytaniu Wierszy zebranych Joanny Pollakówny
(1)
Asvanyi Ilona
(1)
Balisz-Schmelz Justyna (1982- ). Co pozostaje? Antypomniki Gerzów a medialne ramy pamięci. Diagnoza po latach
(1)
Balisz-Schmelz Justyna (1982- ). What remains? Anti-monuments of the Gerzes and media frameworks of memory. Years later: a diagnosis
(1)
Banasiak Jakub (1980- ). Pędzle zamiast pał. Biennale Sztuki Nowej jako symptom odwilży w polityce kulturalnej PRL
(1)
Baron Elżbieta. Polsko-czeska współpraca muzealna z Komeńskim w tle
(1)
Bartkowiak Romualda. Nieznana średniowieczna siedziba rycerska w Lotyniu gm. Okonek. Uwagi wstępne
(1)
Basiul Marek (1961- ). O matrycy odbitce i tym co pomiędzy
(1)
Batko Anna (historia sztuki)
(1)
Batko Anna (historia sztuki). Going to sleep. On holes that have redefined Zielona Góra
(1)
Batko Anna (historia sztuki). Idziemy spać. O dziurach które przeorały Zieloną górę
(1)
Bańko Mirosław
(1)
Bednarski Krzysztof M. (1953- ). Karta z dziennika
(1)
Bednarski Krzysztof M. (1953- ). Sfinks
(1)
Benda Judit. Późnośredniowieczne kamienice i sklepy w Budzie
(1)
Bendyk Edwin (1965- ). Awangarda w epoce antropocenu kapitalocenu sztucznej inteligencji
(1)
Bereszyński Zbigniew. Eastern borders of Poland- myths and reality An attempt at a critical analysis of the political and military heritage of Eastern Borderlands
(1)
Bereszyński Zbigniew. Kresowe przedmurze Rzeczypospolitej - mity i rzeczywistość. Próba krytycznej analizy dziedzictwa polityczno-militarnej historii Kresów Wschodnich
(1)
Białkowski Łukasz (1981- ). Nigdy nie będziemy nowocześni. Uwagi o emancypacyjnych aspektach polskiej sztuki po 1989 roku
(1)
Bogucki Peter I. (1954- )
(1)
Bryś Marta. Rozdarcie – o spektaklu Dybuk. Między dwoma światami w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego
(1)
Brzustowicz Grzegorz Jacek (1964- ). Echa czasów Wielkiego Elektora. Zapiski kronikarskie z lat 1660–1684 z ksiąg kościelnych parafii ewangelickiej w Reczu
(1)
Buchowski Krzysztof (1969- ). Lithuanian myth as a part of Eastern Borderlands mythos
(1)
Buchowski Krzysztof (1969- ). Mit litewski jako część mitu Kresów Wschodnich
(1)
Bugaj Michał. O pewnej kwerendzie muzealnej (niezakończonej) i raz jeszcze o mieczu z późnobrązowego skarbu odkrytego w Kościernicy (Kosternitz) pow. koszaliński
(1)
Bursche Aleksander (1956- )
(1)
Buzek-Garzyńska Gabriela (1979- )
(1)
Bułat Mirosława M. Меж двух міров (Mez dvuch mirov) – tekst(y) i ludzie (rozważania tekstologiczne)
(1)
Bądkowska Justyna
(1)
Błotnicka-Mazur Elżbieta (1973- ). Rewitalizacja przestrzeni miasta poprzez sztukę - przypadek Stoczni Gdańskiej
(1)
Carls-Maire Alice-Catherine (1950- ). Suffering in Joanna Pollakówna's poetry
(1)
Ceglarski Marcin. Kościoły dla mieszkańców osiedli z wielkiej płyty - analiza porównawcza szaty architektonicznej kościołów pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego i pw. Matki Bożej Królowej Polski
(1)
Cembrzyńska Patrycja. In a different rhythm - anti-monuments and counter-culture
(1)
Cembrzyńska Patrycja. W innym rytmie - antypomniki i kontrkultura
(1)
Chludziński Andrzej (językoznawca). Ignacy Wojciech Skrzypek - trzy nazwy osobowe Jubilata
(1)
Chwilczyński Bartłomiej (1987- ). Lito team
(1)
Ciarkowski Błażej (1982- ). Konserwacja kreacja i... postmodernizm
(1)
Cichocki Sebastian (1975- ). O niemożności narysowania mapy imperium w skali 1:1000000 (albo: No to mamy potworny problem)
(1)
Cichocki Sebastian (1975- ). On the imbossibility of drawing 1:1000000-scale map of the empire (or So we've got a terrible problem)
(1)
Cichocki Sebastian (1975- ). Sztuka w skali 1:1 czyli nie nie-sztuka
(1)
Ciechowicz Jan (1949-2017)
(1)
Ciechowicz Jan (1949-2017). Dybuk w inscenizacji Andrzeja Wajdy w Starym Teatrze w Krakowie (w spolszczeniu Ernesta Brylla)
(1)
Ciesielski Tomasz (1965- ). Mitologizacja Kresów początku XX wieku we wspomnieniach Eugeniusza Janiszewskiego Heleny Kutyłowskiej Julii Rutkowskiej i Juliana Ścibora-Marchockiego
(1)
Ciesielski Tomasz (1965- ). Mythologization of the early 1900s Eastern Borderlands in the memoirs of Eugeniusz Janiszewski Helena Kutyłowska Julia Rutkowskia and Julian Ścibor-Marchocki
(1)
Ciesielski Wojciech (1979- )
(1)
Cnotliwy Eugeniusz (1932- ). Wielkomorawskie oprawki na terenie północno zachodniej Słowiańszczyzny
(1)
Cymek Lidia. Wyniki badań anatomiczno-antropologicznych ludzkich szczątków kostnych ludności kultury pomorskiej wydobytych na cmentarzysku w Czosnowie gm. Przechlewo woj. pomorskie (stanowisko 35.)
(1)
Cymer Anna (1978- ). Jak czytać powojenną architekture sakralną
(1)
Czechowski Dominik
(1)
Czerniak Lech (1952- ). The emergence of TRB communities in Pomerania
(1)
Czonstke Karolina. Lubiszewo - wczesnośredniowieczny gród w zakolu Motławy wraz z zapleczem w świetle archiwalnych i najnowszych badań
(1)
Czubak Bożena (1960- ). On the margins of the global politeia
(1)
Dacenko Aleksandr Viktorovic. Eastern impulses in the eastern group of the Funnel Beaker culture
(1)
Dawid Adriana (1974- )
(1)
Dawid Adriana (1974- ). The memories of Eastern Borderlanders amassed by the Spoken History Archive www.e-historie.pl
(1)
Dawid Adriana (1974- ). Ze wspomnień Kresowian zgromadzonych w Archiwum Historii Mówionej www.e-historie.pl
(1)
Dembowska Julita. O pomnikach Władysława Hasiora
(1)
Dembowska Julita. On Władysław Hasior's monuments
(1)
Dobosz Józef (1959- )
(1)
Dobosz Józef (1959- ). Mediewistyka poznańska o dziejach Czech i relacjach polsko-czeskich
(1)
Domanowska Eulalia (1960- )
(1)
Domanowska Eulalia (1960- ). Anti-monuments and other forms of commemoration
(1)
Domanowska Eulalia (1960- ). Antypomniki i inne formy upamiętniania
(1)
Domańska Lucyna (1947- ). Change and continuity
(1)
Draskóczy Istvan. Gościńce pomiędzy Budą a Krakowem
(1)
Durdyń Grzegorz. Ceramika średniowieczna z badań archeologicznych w Mierzynie pod Szczecinem. Przyczynek do badań wsi zachodniopomorskiej w okresie przemian lokacyjnych
(1)
Durka Jarosław (1970- ). 1928 Volhynia Exhibition - organization and significance
(1)
Durka Jarosław (1970- ). Wystawa wołyńska 1928 roku - organizacja i znaczenie
(1)
Dutka Elżbieta. Deconstruction of the family Borderlands myth and the narration of late grandson in Salki of Wojciech Nowicki
(1)
Dutka Elżbieta. Dekonstrukcja rodzinnego mitu kresowego i narracja „spóźnionego wnuka” w „Salkach” Wojciecha Nowickiego
(1)
Dworaczyk Marek (archeologia). Osada z okresu halsztackiego i przedrzymskiego w Dobrej koło Szczecina
(1)
Dziadek Adam (1965- ). Efekt brzmienia - o wierszach Joanny Pollakówny
(1)
Dzierlińska Monika. Archeologiczne badania wykopaliskowe we wsi Czarnica (gmina Miastko) w latach 1930 1961 i 1962
(1)
Dzierżyc-Horniak Anna (1975- ). Eksperyment form przestrzennych w Elblągu – niechciane dziś dziedzictwo PRL-u?
(1)
Dzięgielewska Marta. Pomorskie muzea XXI wieku - przenikanie się starych i nowych idei
(1)
Dąbrowski Jakub (1977- ). In the shadow of power: Piotr Piotrowski on the freedom of art on censorship
(1)
Eross Agnes. Geografia (przeciw)pomnika: rola przestrzeni i przestrzenności w miejscu pamięci
(1)
Eross Agnes. The geography of a (counter) memorial: exploring the role of space and spatiality in a memorial site
(1)
Firlej Agata. Habsburska belle epoque w czeskim kinie. Idea i estetyka
(1)
Frankowska-Makała Monika
(1)
Frydryczak Beata (1963- ). Energia sztuki czyli Galeria na Mieczykowej
(1)
Fudziński Mirosław. Osadnictwo fazy wielkowiejskiej nad środkową Wierzycą na podstawie wczesnohalsztackiej fazy cmentarzyska w Chwarznie gm. Stara Kiszewa
(1)
Fudziński Piotr. Osadnictwo fazy wielkowiejskiej nad środkową Wierzycą na podstawie wczesnohalsztackiej fazy cmentarzyska w Chwarznie gm. Stara Kiszewa
(1)
Gackowski Jacek (1959- )
(1)
Gackowski Jacek (1959- ). Główka naczynia zoomorficznego z Grzywny pow. Toruń. Kolejne na ziemi chełmińskiej znalezisko plastyki zwierzęcej kultury łużyckiej
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(8)
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(30)
Język
polski
(28)
angielski
(2)
Temat
Biuro Wystaw Artystycznych (Zielona Góra)
(8)
Malarstwo polskie
(5)
Sztuka
(5)
Sztuka polska
(5)
Archeologia
(2)
Bańda, Barbara
(2)
Instalacja (szt.plast.)
(2)
Muzeum Narodowe (Szczecin)
(2)
Akwarela polska
(1)
An-Ski
(1)
Archeolodzy
(1)
Archeologia średniowieczna
(1)
Architektura polska
(1)
Architektura sakralna polska
(1)
Artyści
(1)
Awangarda (lit., szt.)
(1)
Biuro Wystaw Artystycznych (Gorzów Wielkopolski)
(1)
Biuro Wystaw Artystycznych (Jelenia Góra)
(1)
Blue Republic
(1)
Bobrowski, Andrzej
(1)
Brandenburgisches Landesmuseum für Moderne Kunst (Cottbus)
(1)
Budapesti Történeti Múzeum (Budapeszt)
(1)
Bunt
(1)
Film polski
(1)
Filologia czeska
(1)
Galeria Arsenał (Białystok)
(1)
Galeria Bielska BWA
(1)
Galeria Biura Wystaw Artystycznych (Zielona Góra)
(1)
Galeria Miejska "Arsenał" (Poznań)
(1)
Galeria Piekary (Poznań)
(1)
Galeria Sztuki "Wozownia" (Toruń)
(1)
Groby
(1)
Grupy artystyczne
(1)
Górecki, Ryszard
(1)
Historycy sztuki
(1)
Informacja wizualna
(1)
Jażdżewski, Konrad
(1)
Kolaż polski
(1)
Kudliński, Radosław
(1)
Kultura ceramiki wstęgowej
(1)
Kultura wielbarska
(1)
Literatura hebrajska
(1)
Literatura polska
(1)
Literatura rosyjska
(1)
Literatura żydowska
(1)
Matuszewski, Andrzej
(1)
Miejsca pamięci narodowej
(1)
Mirga-Tas, Małgorzata
(1)
Modzelewski, Jarosław
(1)
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
(1)
Muzeum Ziemi Lubuskiej (Zielona Góra)
(1)
Neolit
(1)
Onomatopeja
(1)
Passakas, Anna
(1)
Piotrowski, Piotr
(1)
Poezja polska
(1)
Pollakówna, Joanna
(1)
Polus, Zenon
(1)
Pomniki
(1)
Przestrzeń
(1)
Rysunek polski
(1)
Rzemiosło artystyczne
(1)
Rzeźba europejska
(1)
Skrzypek, Ignacy
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Szkice literackie polskie
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szpakowski, Marian
(1)
Teatr amerykański
(1)
Teatr polski
(1)
Teatr rosyjski
(1)
Teatr żydowski
(1)
Wolność
(1)
Współpraca kulturalna
(1)
Znaki graficzne
(1)
Temat: dzieło
Dybuk
(1)
Temat: czas
2001-0
(11)
1901-
(8)
1801-
(3)
1001-
(2)
1101-
(2)
1201-
(2)
1301-
(2)
1401-
(2)
1501-
(2)
1601-
(2)
1701-
(2)
901-
(2)
1-
(1)
101-
(1)
1945-
(1)
201-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Pomorze
(2)
Budapeszt
(1)
Chełmińska, Ziemia
(1)
Czechy
(1)
Kraków
(1)
Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej
(1)
Linowo
(1)
Szczecin
(1)
Toruń
(1)
Śląsk
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(8)
Katalogi wystaw
(7)
Księgi pamiątkowe
(3)
Albumy
(1)
32 wyniki Filtruj
Rekord wzorcowy
Kozłowski Wojciech (1961- ) (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Koza Kozłowski Wojciech.‏
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Andrzej Bobrowski : Fundacja Dobrego Człowieka : Galeria Miejska Arsenał, Poznań - wrzesień 2001, Biuro Wystaw Artystycznych, Zielona Góra - kwiecień 2002 = c A Good Man's Foundation / [red. Wojciech Makowiecki; teksty Wojtek Kozłowski [i in.].
Adres wydawniczy: Poznań : Galeria Miejska Arsenał, 2001.
Opis fizyczny: [20] s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Bobrowski Andrzej 1956- - wystawy
Temat: Galeria Miejska Arsenał Poznań - wystawy - 2001
Temat: Biuro Wystaw Artystycznych Zielona Góra - wystawy - 2002
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Wojciech (1961- ).
Hasło dodatkowe: Makowiecki, Wojciech (1944- ).
ISBN: 83-86932-93-7
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 12050 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Salony Jesienne - Gorzów, Zielona Góra : wybór dokumentacji prasowej 1972-1998 / [red. wydawnictwa Wojciech Kozłowski ; teksty Ryszard Kiełb [i in.].
Adres wydawniczy: Zielona Góra : Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze, 1999.
Opis fizyczny: 90 s. ; 24 cm.
Uwaga: Indeks.
Temat: Biuro Wystaw Artystycznych Gorzów Wielkopolski - wystawy - historia
Temat: Biuro Wystaw Artystycznych Zielona Góra - wystawy - historia
Hasło dodatkowe: Kiełb, Ryszard
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Wojciech (1961- ).
ISBN: 83-911099-3-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 17714 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Jarosław Modzelewski : Zielona Góra, Galeria BWA, marzec 2000 / [wstęp Jarosław Modzelewski, Wojciech Kozłowski].
Adres wydawniczy: Zielona Góra : Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze, 2000.
Opis fizyczny: [5] s., 18 s. tabl. ; 30 cm.
Uwaga: Publ. towarzysząca wystawie malarstwa J. Modzelewskiego.
Temat: Modzelewski Jarosław 1955- - wystawy
Temat: Biuro Wystaw Artystycznych Zielona Góra - wystawy - 2000
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1980 r
Temat: Rysunek polski - wystawy - od 1980 r
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Wojciech (1961- ).
Hasło dodatkowe: Modzelewski, Jarosław (1955- ).
ISBN: 83-911099-8-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 11279 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Autor: Kozłowski Wojciech (1961- )
Tytuł: 35 lat Galerii BWA w Zielonej Górze 1965-2000 / koncepcja wydawnictwa, oprac. kalendarium wystaw i indeksu Wojciech Kozłowski ; [teksty Henryk Andabata, Wiesław Myszkiewicz].
Adres wydawniczy: Zielona Góra : Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze, 2000.
Opis fizyczny: 72 s. : il. ; 24 cm.
Uwaga: Wydaw. towarzyszące wystawie artystów lubuskich związanych z Galerią BWA.
Uwaga: Indeks.
Temat: Biuro Wystaw Artystycznych Zielona Góra - historia
Temat: Biuro Wystaw Artystycznych Zielona Góra - wystawy - 2000
Hasło dodatkowe: Ankiewicz, Henryk (1933- ).
Hasło dodatkowe: Myszkiewicz, Wiesław.
ISBN: 83-914300-0-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 17715 (1 egz.)
Rekord wzorcowy
Książka
W koszyku
Autor: Bańko Mirosław
Tytuł: Basia Bańda - Onomatopeje / [koncepcja katalogu Basia Bańda ; teksty Mirosław Bańko, Wojciech Kozłowski].
Adres wydawniczy: Zielona Góra : BWA Zielona Góra ; Leszno : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie, 2016.
Opis fizyczny: 137 s. : il. kolor. ; 24 cm.
Uwaga: Katalog zrealizowany w ramach wystawy Basi Bańdy "Onomatopeje", Zielona Góra, 05.2016 r.
Temat: Bańda Barbara 1980- - wystawy
Temat: Galeria Biura Wystaw Artystycznych Zielona Góra - wystawy - 2016
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 21 w
Temat: Onomatopeja
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Wojciech (1961- ).
Hasło dodatkowe: Biuro Wystaw Artystycznych (Zielona Góra)
Hasło dodatkowe: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych (Leszno)
ISBN: 978-83-61440-84-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 34131 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Lot Ikara = The flight of Icarus / [redakcja Karolina Spiak, Wojciech Kozłowski ; tłumaczenie Marcin Wawrzyńczak].
Wariant tytułu: Flight of Icarus
Adres wydawniczy: Zielona Góra : BWA Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2021.
Opis fizyczny: 156, [8] s. : il. (gł. kolor.) ; 19 cm.
Uwaga: Wystawa dedykowana Zenonowi Polusowi towarzyszy Biennale Zielona Góra 2020.
Uwaga: Współfinansowanie: Instytut Sztuk Wizualnych (Uniwersytet Zielonogórski).
Uwaga: Tekst częśc. równol. pol. i ang.
Temat: Polus Zenon 1953-2013 - księga pamiąkowa
Temat: Biuro Wystaw Artystycznych Zielona Góra - wystawy - 2020
Temat: Sztuka polska - wystawy - 21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Gatunek, rodzaj, forma: Księgi pamiątkowe
Hasło dodatkowe: Spiak, Karolina (1983- ).
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Wojciech (1961- ).
Hasło dodatkowe: Wawrzyńczak, Marcin (1968- ).
Hasło dodatkowe: Biuro Wystaw Artystycznych (Zielona Góra)
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Zielonogórski
ISBN: 978-83-61440-25-3
ISBN: 978-83-957169-8-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. I 10519 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Marian Szpakowski 1926-1983 : Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Biuro Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze, wrzesień 2003 / [red. i oprac. katalogu Leszek Kania i Wojciech Kozłowski ; teksty Bożena Kowalska [i in.] ; tł. tekstów Marzena Beata Guzowska (english), Barbara Zmyślony (deutsch).
Adres wydawniczy: Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej, [2003].
Opis fizyczny: 175 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.
Seria: W Kręgu Twórców Złotego Grona
Uwaga: Bibliogr. s. 149-154.
Uwaga: Streszcz. ang., niem.
Temat: Szpakowski Marian 1926-1983 - wystawy
Temat: Biuro Wystaw Artystycznych Zielona Góra - wystawy - 2003
Temat: Muzeum Ziemi Lubuskiej Zielona Góra - wystawy - 2003
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - od 1944 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Guzowska, Marzena Beata (1961- ).
Hasło dodatkowe: Kania, Leszek (1956- ).
Hasło dodatkowe: Kowalska, Bożena (1930- ).
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Wojciech (1961- ).
Hasło dodatkowe: Krzeszewska-Zmyślony, Barbara.
Hasło dodatkowe: Muzeum Ziemi Lubuskiej (Zielona Góra)
ISBN: 83-88426-20-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 19165 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Blue Republic : made in Blue Republic / [teksty: Dominik Czechowski, Wojciech Kozłowski, Michał Łukaszuk, Karol Sienkiewicz ; tłumaczenie: Aleksandra Sobczak].
Wariant tytułu: Made in Blue Republic
Adres wydawniczy: Białystok : Galeria Arsenał w Białymstoku ; Zielona Góra : BWA, 2018.
Opis fizyczny: 77 s. : il. kolor. ; 27 cm.
Uwaga: Katalog wystawy prezentowanej w BWA w Zielonej Górze, 10.03 - 2.04.2017 oraz w Galerii Arsenał w Białymstoku, 17.03 - 4.05.2017.
Temat: Kudliński Radosław 1962- - wystawy
Temat: Passakas Anna - wystawy
Temat: Blue Republic - wystawy
Temat: Biuro Wystaw Artystycznych Zielona Góra - wystawy - 2017
Temat: Galeria Arsenał Białystok - wystawy - 2017
Temat: Grupy artystyczne - wystawy - Polska - 21 w
Temat: Grupy artystyczne - wystawy - Kanada - 21 w
Temat: Instalacja szt.plast. - wystawy - Kanada - 21 w
Temat: Instalacja szt.plast. - wystawy - Polska - 21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Czechowski, Dominik.
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Wojciech (1961- ).
Hasło dodatkowe: Łukaszuk, Michał (1989- ).
Hasło dodatkowe: Sienkiewicz, Karol (1980- ).
Hasło dodatkowe: Sobczak-Kövesi, Aleksandra.
Hasło dodatkowe: Biuro Wystaw Artystycznych (Zielona Góra)
Hasło dodatkowe: Galeria Arsenał (Białystok)
ISBN: 978-83-89778-79-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 24448 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Małgorzata Mirga-Tas : przeczarowując świat / pod redakcją Wojciecha Szymańskiego i Joanny Warszy ; [tłumaczenie z języka angielskiego Izabela Suchan ; przekład tekstu Ali Smith z języka angielskiego Jerzy Kozłowski ; przekład wierszy Jana Mirgi na język romski Andrzej Mirga].
Wariant tytułu: Przeczarowując świat
Adres wydawniczy: Warszawa : Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki ; Berlin : Archive Books : ERIAC, 2022.
Opis fizyczny: 256 s. : il. kolor. ; 23 cm.
Uwaga: Publ. związ. z wystawą w Pawilonie Polskim na 59. Międzynarodowej Wystawie Sztuki - La Biennale di Venezia, 23 kwietnia - 27 listopada 2022, Wenecja.
Uwaga: Bibliogr. przy art.
Uwaga: Dofinansowano w ramach programu DAAD Artists-in-Berlin Program ze środków Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec.
Uwaga: Udział Polski w 59. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Temat: Mirga-Tas Małgorzata 1978-
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Jerzy (tłumacz).
Hasło dodatkowe: Mirga, Andrzej.
Hasło dodatkowe: Suchan, Izabela.
Hasło dodatkowe: Szymański, Wojciech (1985- ).
Hasło dodatkowe: Warsza, Joanna (1976- ).
Hasło dodatkowe: Archive Books (Berlin)
Hasło dodatkowe: European Roma Institute for Arts and Culture
Hasło dodatkowe: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
ISBN: 978-83-66979-02-4
ISBN: 978-3-948212-98-8
ISBN: 978-3-9822573-1-0
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Zapytaj bibliotekarza: sygn. sygn. II 35739
Książka
W koszyku
Tytuł: Andrzej Matuszewski : [wystawa : 18.06 - 30.09.2015, Galeria Piekary, Poznań] / [teksty Andrzej Matuszewski, Włodzimierz Nowaczyk, Andrzej Kostołowski, Jarosław Kozłowski, Wojciech Makowiecki, Piotr Piotrowski, Magdalena Piłakowska ; tłumaczenie Szymon Nowak].
Adres wydawniczy: Poznań : Fundacja 9/11 Art Space, 2015.
Opis fizyczny: 335 s., [16] s. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 329-335.
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Matuszewski Andrzej 1924-2008 - wystawy
Temat: Galeria Piekary Poznań - wystawy - 2015
Temat: Sztuka polska - wystawy - od 1944 r
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Matuszewski, Andrzej (1924-2008).
Hasło dodatkowe: Nowaczyk, Włodzimierz (1953- ).
Hasło dodatkowe: Kostołowski, Andrzej (1940- ).
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Jarosław (1945- ).
Hasło dodatkowe: Makowiecki, Wojciech (1944- ).
Hasło dodatkowe: Piotrowski, Piotr (1952-2015).
Hasło dodatkowe: Piłakowska, Magdalena.
Hasło dodatkowe: Nowak, Szymon (tłumacz).
Hasło dodatkowe: Fundacja 9/11 Art Space
ISBN: 978-83-934071-9-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 29695, sygn. II 29694 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Basia Bańda : najbardziej na świecie = most in the world / [pod redakcją Marta Lisok ; tłumaczenie Marcin Wawrzyńczak].
Wariant tytułu: Most in the world
Wariant tytułu: Najbardziej na świecie
Adres wydawniczy: Zielona Góra : BWA Zielona Góra, 2022.
Opis fizyczny: 367 s. : il. kolor. ; 23 cm.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Bańda Barbara 1980- - twórczość
Temat: Akwarela polska - 21 w
Temat: Malarstwo polskie - 21 w
Temat: Sztuka polska - od 2001 r
Hasło dodatkowe: Lisok, Marta (1983- ).
Hasło dodatkowe: Wawrzyńczak, Marcin (1968- ).
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Wojciech (1961- ). Forewords
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Wojciech (1961- ). Wstęp
Hasło dodatkowe: Lewandowska, Jagna. Hydro-logics. On new watercolours by Basia Bańda
Hasło dodatkowe: Lewandowska, Jagna. Hydrologika. Nowe akwarele Basi Bańdy
Hasło dodatkowe: Lisok, Marta (1983- ). Condensation. On sounds in the paintings of Basia Bańda
Hasło dodatkowe: Lisok, Marta (1983- ). Skraplanie. O dźwiękach w obrazach Basi Bańdy
Hasło dodatkowe: Łączyńska-Widz, Ewa (1983- ). Shocking delight. On my first encounters with the works of Basia Bańda
Hasło dodatkowe: Łączyńska-Widz, Ewa (1983- ). Wstrząsający zachwyt. O pierwszych spotkaniach z pracami Basi Bańdy
Hasło dodatkowe: Markiewicz, Miłosz. We are all lovers
Hasło dodatkowe: Markiewicz, Miłosz. Wszyscy jesteśmy kochankami
Hasło dodatkowe: Woźniak, Ryszard (1956- ). I am young
Hasło dodatkowe: Woźniak, Ryszard (1956- ). Jestem młoda
Hasło dodatkowe: Biuro Wystaw Artystycznych (Zielona Góra)
ISBN: 978-83-61440-07-9
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 35377 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Autor: Kurzyńska Małgorzata (1960- )
Tytuł: Linowo, stanowisko 6 : birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej z północno-wschodniej części ziemi chełmińskiej / Małgorzata Kurzyńska ; z materiałami innych kultur pradziejowych i z wczesnego średniowiecza oraz analizami specjalistycznymi Kamila Adamczaka, Jacka Gackowskiego, Aldony Garbacz-Klempki, Ryszarda Kirkowskiego, Łukasza Kowalskiego, Tomasza Kozłowskiego, Daniela Makowieckiego, Doroty Malarczyk, Wojciecha Sosnowskiego, Jarosława Strobina, Tomasza Ważnego.
Wariant tytułu: Birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej z północno-wschodniej części ziemi chełmińskiej
Adres wydawniczy: Grudziądz : Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu ; Toruń : Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2015.
Opis fizyczny: 315 s. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm.
Uwaga: Bibliogr. s. 197-210.
Uwaga: Współfinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Uwaga: Streszcz. niem. Spis treści również niem.
Temat: Archeologia średniowieczna - Polska
Temat: Groby - archeologia - Polska - 1-3 w
Temat: Kultura ceramiki wstęgowej - Polska
Temat: Kultura wielbarska - Polska
Temat: Neolit - Polska
Temat: Chełmińska Ziemia - archeologia
Temat: Linowo - archeologia
Hasło dodatkowe: Adamczak, Kamil.
Hasło dodatkowe: Gackowski, Jacek (1959- ).
Hasło dodatkowe: Garbacz-Klempka, Aldona.
Hasło dodatkowe: Kirkowski, Ryszard.
Hasło dodatkowe: Kowalski, Łukasz (archeologia).
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Tomasz (1968- ).
Hasło dodatkowe: Makowiecki, Daniel (1959- ).
Hasło dodatkowe: Malarczyk, Dorota (1966- ).
Hasło dodatkowe: Sosnowski, Wojciech.
Hasło dodatkowe: Strobin, Jarosław.
Hasło dodatkowe: Ważny, Tomasz (dendrologia).
Hasło dodatkowe: Muzeum Okręgowe (Toruń)
Hasło dodatkowe: Muzeum im. ks. dr Władysława Łęgi (Grudziądz)
ISBN: 978-83-88076-37-4 (Muzeum w Grudziądzu)
ISBN: 978-83-60324-69-1 (Muzeum w Toruniu)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 22641 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Wracając do przyszłości = Returning to the future / [autorzy tekstów: Ania Batko, Dorota Jagoda Michalska ; redakcja merytoryczna: Ania Batko ; tłumaczenie: Marcin Wawrzyńczak oraz Piotr Mierzwa).
Wariant tytułu: Returning to the future
Wariant tytułu: 2020 Biennale Zielona Góra
Wariant tytułu: Sympozjum Teraz!
Adres wydawniczy: Zielona Góra : BWA Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, cop. 2020.
Opis fizyczny: 166, [6] s. : il. (gł. kolor.) ; 33 cm + Sympozjum Teraz! : 16 s. : 33 cm + Wystawy, sympozjum, program publiczny : 44, [8] s. : il. ; 23 cm.
Uwaga: Na okł. przedniej dod. do tyt.: 2020 Biennale Zielona Góra.
Uwaga: Współfinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Polska), Instytut Sztuk Wizualnych (Uniwersytet Zielonogórski), Urząd Miasta (Zielona Góra).
Uwaga: Tekst równol. pol., ang.
Temat: Sztuka polska - historia - od 1944 r
Temat: Sztuka polska - konkursy i festiwale - Polska - 21 w
Hasło dodatkowe: Batko, Anna (historia sztuki).
Hasło dodatkowe: Mierzwa, Piotr (tłumacz).
Hasło dodatkowe: Wawrzyńczak, Marcin (1968- ).
Hasło dodatkowe: Banasiak, Jakub (1980- ). Pędzle zamiast pał. Biennale Sztuki Nowej jako symptom odwilży w polityce kulturalnej PRL
Hasło dodatkowe: Batko, Anna (historia sztuki). Going to sleep. On holes that have redefined Zielona Góra
Hasło dodatkowe: Batko, Anna (historia sztuki). Idziemy spać. O dziurach, które przeorały Zieloną górę
Hasło dodatkowe: Białkowski, Łukasz (1981- ). Nigdy nie będziemy nowocześni. Uwagi o emancypacyjnych aspektach polskiej sztuki po 1989 roku
Hasło dodatkowe: Frydryczak, Beata (1963- ). Energia sztuki, czyli Galeria na Mieczykowej
Hasło dodatkowe: Kania, Leszek (1956- ). Galeria Złotego Grona. Kolekcja sztuki polskiej XX wieku
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Wojciech (1961- ). Here and there: short essay on glocality
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Wojciech (1961- ). Tutaj i tam - krótki tekst o glokalności
Hasło dodatkowe: Michalska, Dorota Jagoda. A decolonial Biennial at the edge of Western Europe
Hasło dodatkowe: Michalska, Dorota Jagoda. Dekolonialne Biennale na skraju Europy Zachodniej
Hasło dodatkowe: Pastuszek, Artur (1963- ). Teraz, czyli kiedy?
Hasło dodatkowe: Polus, Zenon (1953-2013). "To był dobry czas dla sztuki"
Hasło dodatkowe: Schiller, Konrad (1982- ). A future that never happened
Hasło dodatkowe: Schiller, Konrad (1982- ). Przyszłość, której nie było
Hasło dodatkowe: Biuro Wystaw Artystycznych (Zielona Góra)
Hasło dodatkowe: Uniwersytet Zielonogórski
ISBN: 978-83-61440-21-5
ISBN: 978-83-95716-93-5
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 25766 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Tytuł: Wizualny słownik pojęć : przestrzeń i obiekt / [koncepcja, projekt, oprac. merytoryczne Łukasz Kieferling ; oprac. merytoryczne Gabriela Buzek-Garzyńska ; projekt i skład Michalina Rolnik].
Adres wydawniczy: Kraków : Katedra Sztuk Wizualnych, Wydział Form Przemysłowych, Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 2016.
Opis fizyczny: 111, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 28 cm.
Uwaga: Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Temat: Informacja wizualna - w sztuce
Temat: Przestrzeń - sztuka
Temat: Znaki graficzne
Hasło dodatkowe: Kieferling, Łukasz (1966- ).
Hasło dodatkowe: Buzek-Garzyńska, Gabriela (1979- ).
Hasło dodatkowe: Rolnik, Michalina.
Hasło dodatkowe: Pamuła, Jan (1944-2022). Uwagi o przestrzeni
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Dawid. Kilka słów o przestrzeni interaktywnej
Hasło dodatkowe: Kieferling, Łukasz (1966- ). Wymiary przestrzeni
Hasło dodatkowe: Kopczyński, Wojciech (1946- ). Przestrzeń perspektywy, przestrzeń iluzji
Hasło dodatkowe: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków). Katedra Sztuk Wizualnych
Hasło dodatkowe: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki (Kraków). Wydawnictwo
Hasło dodatkowe - tytuł: O przestrzeniach sztuki rozmawiają Łukasz Kieferlig i Artur Tajber
ISBN: 978-83-64448-96-6
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 22363 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Muzeum Narodowe w Szczecinie / [redakcja naukowa Dariusz Kacprzak, Lech Karwowski ; wstęp Lech Karwowski ; autorzy tekstów: Historia i zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie - Dariusz Kacprzak, Sztuka na Pomorzu Zachodnim - Krzysztof Kowalski, Anna Bogumiła Kowalska, Kinga Krasnodębska, Monika Frankowska-Makała, Bogdana Kozińska, Sztuka europejska - Ewa Gwiazdowska, Szymon Piotr Kubiak, Magdalena Lewoc, Sztuka świata - Ewa Prądzyńska, Publikacje Muzeum Narodowego w Szczecinie (wybór) - Adrianna Jędrzejczak, Dariusz Kacprzak ; zdjęcia: Grzegorz Solecki, Arkadiusz Piętak, Mieszko Pawłowski, Wojciech Kryński, Tomasz Prażmowski ; autorzy haseł: Justyna Bądkowska, Aleksander Bursche, Wojciech Ciesielski, Monika Frankowska-Makała, Ewa Gwiazdowska, Genowefa Horoszko, Dariusz Kacprzak, Iwona Karwowska, Anna Bogumiła Kowalska, Agnieszka Kowalówka, Krzysztof Kowalski, Bogdana Kozińska, Dorota Kozłowska, Kinga Krasnodębska, Szymon Piotr Kubiak, Magdalena Lewoc, Rafał Makała, Agnieszka Pawłowska, Ewa Prądzyńska, Bartłomiej Rogalski, Marta Tobota, Anna Uniechowska-Gawron].
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Arkady ; [Szczecin : Muzeum Narodowe w Szczecinie], 2014.
Opis fizyczny: 391 s. : il. (gł. kolor.) ; 31 cm.
Seria: Skarby Sztuki
Uwaga: Wykaz publ. Muzeum Narodowego w Szczecinie s. 384-387. Indeks.
Temat: Muzeum Narodowe Szczecin - zbiory
Temat: Sztuka - zbiory - Polska
Temat: Szczecin - muzealnictwo - zbiory
Gatunek, rodzaj, forma: Albumy
Hasło dodatkowe: Kacprzak, Dariusz (1971- ).
Hasło dodatkowe: Karwowski, Lech.
Hasło dodatkowe: Kowalski, Krzysztof (1947- ).
Hasło dodatkowe: Kowalska, Anna Bogumiła.
Hasło dodatkowe: Krasnodębska, Kinga.
Hasło dodatkowe: Frankowska-Makała, Monika.
Hasło dodatkowe: Kozińska, Bogdana (1954- ).
Hasło dodatkowe: Gwiazdowska, Ewa.
Hasło dodatkowe: Kubiak, Szymon Piotr (1979- ).
Hasło dodatkowe: Lewoc, Magdalena (1969- ).
Hasło dodatkowe: Prądzyńska, Ewa (etnologia).
Hasło dodatkowe: Jędrzejczak, Adrianna.
Hasło dodatkowe: Solecki, Grzegorz (1942- ).
Hasło dodatkowe: Piętak, Arkadiusz.
Hasło dodatkowe: Pawłowski, Mieszko.
Hasło dodatkowe: Kryński, Wojciech.
Hasło dodatkowe: Prażmowski, Tomasz (1928- ).
Hasło dodatkowe: Bądkowska, Justyna.
Hasło dodatkowe: Bursche, Aleksander (1956- ).
Hasło dodatkowe: Ciesielski, Wojciech (1979- ).
Hasło dodatkowe: Horoszko, Genowefa (1957- ).
Hasło dodatkowe: Karwowska, Iwona.
Hasło dodatkowe: Kozłowska, Dorota (archeologia).
Hasło dodatkowe: Makała, Rafał (1967- ).
Hasło dodatkowe: Pawłowska, Agnieszka (muzealnictwo).
Hasło dodatkowe: Rogalski, Bartłomiej (1974- ).
Hasło dodatkowe: Tobota, Marta.
Hasło dodatkowe: Uniechowska-Gawron, Anna.
Hasło dodatkowe: Wydawnictwo Arkady
Hasło dodatkowe: Muzeum Narodowe (Szczecin)
ISBN: 978-83-213-4822-3 (Arkady)
ISBN: 978-83-63365-05-9 (MNS)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 23094 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: After Piotr Piotrowski : art, democracy and friendship / edited by Agata Jakubowska and Magdalena Radomska ; [translations Wojciech Szatkowski, Ewa Kanigowska-Gedroyć, Marcin Wawrzyńczak].
Wariant tytułu: Art, democracy and friendship
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019.
Opis fizyczny: 233 s. : il. ; 23 cm.
Seria: Historia Sztuki Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uwaga: Indeks.
Uwaga: Finansowanie: Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Erste Foundation.
Temat: Piotrowski Piotr 1952-2015
Temat: Historycy sztuki - Polska - od 1944 r
Temat: Sztuka - historia - 20-21 w
Hasło dodatkowe: Jakubowska, Agata (1972- ).
Hasło dodatkowe: Kanigowska-Gedroyć, Ewa (1968- ).
Hasło dodatkowe: Radomska, Magdalena.
Hasło dodatkowe: Szatkowski, Wojciech (1966- ).
Hasło dodatkowe: Wawrzyńczak, Marcin (1968- ).
Hasło dodatkowe: Czubak, Bożena (1960- ). On the margins of the "global politeia"
Hasło dodatkowe: Dąbrowski, Jakub (1977- ). In the shadow of power: Piotr Piotrowski on the freedom of art on censorship
Hasło dodatkowe: Jakubowska, Agata (1972- ). Introduction
Hasło dodatkowe: Jakubowska, Agata (1972- ). Writing a history of East-Central European modern and contemporary art in the (former) West and (former) East: a conversation with Steven Mansbach
Hasło dodatkowe: Kowalczyk, Izabela (1971- ). Politics, emancipation and democracy - according to Piotr Piotrowski
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Jarosław (1945- ). The criterion of attitude: a conversation with Jarosław Kozłowski
Hasło dodatkowe: Leszkowicz, Paweł (1970- ). Piotr Piotrowski and the queer revision of East-Central European art and museology
Hasło dodatkowe: Mansbach, Steven A. (1950- ). Writing a history of East-Central European modern and contemporary art in the (former) West and (former) East: a conversation with Steven Mansbach
Hasło dodatkowe: Mazur, Adam (1977- ). The criterion of attitude: a conversation with Jarosław Kozłowski
Hasło dodatkowe: Pejić, Bojana (1948- ). A politics of frienship (remembered)
Hasło dodatkowe: Piotrowski, Piotr (1952-2015). Krzysztof Wodiczko and the global politeia
Hasło dodatkowe: Radomska, Magdalena. Dangerous consensus: Piotrowski's remarks about democracy, framed with(in) marxism
Hasło dodatkowe: Radomska, Magdalena. Introduction
Hasło dodatkowe: Szentjóby, Tamás (1944- ). Protest pro Piotr Piotrowski, Budapest, 2010
Hasło dodatkowe: Turowski, Andrzej (1941- ). An interrupted dialogue
Hasło dodatkowe: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Wydawnictwo Naukowe
ISBN: 978-83-232-3577-4
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. II 34184 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Nie wolno? : bunt wobec stereotypów w postawach artystycznych : Harenda, Zakopane, 27.09-1.10.2016.
Wariant tytułu: Bunt wobec stereotypów w postawach artystycznych
Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2016.
Opis fizyczny: 137, [3] s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm.
Uwaga: Materiały z konf., Zakopane, 27.09-1.10.2016.
Uwaga: Lista uczestników na s. [4] okł.
Uwaga: Tekst częśc. ang.
Temat: Artyści - 20-21 w. - materiały konferencyjne
Temat: Bunt - w sztuce - materiały konferencyjne
Temat: Stereotyp psychol. socjol. - w sztuce - materiały konferencyjne
Temat: Sztuka - tematyka - 20-21 w. - materiały konferencyjne
Temat: Wolność - w sztuce - materiały konferencyjne
Gatunek, rodzaj, forma: Materiały konferencyjne
Hasło dodatkowe: Kozłowska, Natalia Anna (1985- ). Sztuka wolności
Hasło dodatkowe: Jędrzejczyk, Małgorzata (1985- ). Wystawa jako dzieło sztuki?
Hasło dodatkowe: Kownacki, Gaweł. F.A.I.T., czyli o kontestującej historyczce sztuki i niereformowalnym dziecku punk rocka
Hasło dodatkowe: Bednarski, Krzysztof M. (1953- ). Karta z dziennika
Hasło dodatkowe: Bednarski, Krzysztof M. (1953- ). Sfinks
Hasło dodatkowe: Tołoczko, Piotr (1980- ). Kto pyta, nie błądzi
Hasło dodatkowe: Staszewski, Jacek. Wolności sztuki zagraża obojętność artystów i publiczności
Hasło dodatkowe: Gostyński, Henryk (1960- ). Konferencja Nie Wolno-?
Hasło dodatkowe: Gostyński, Henryk (1960- ). Eksperymentalne Laboratorium Naukowo-Badawcze
Hasło dodatkowe: Wójcik, Stanisław (1982- ). Nie wolno
Hasło dodatkowe: Machalski, Mateusz (1989- ). Co znaczy nie wolno?
Hasło dodatkowe: Gajewski, Stanisław (grafik). Nie wolno, ale z umiarem
Hasło dodatkowe: Misztur, Aleksandra. Sztuka jest doświadczaniem transformacji i transformacją doświadczenia
Hasło dodatkowe: Chwilczyński, Bartłomiej (1987- ). Lito team
Hasło dodatkowe: Panasiewicz, Piotr (1963- ). Lito team
Hasło dodatkowe: Świętek, Krzysztof (1969- ). Lito team
Hasło dodatkowe: Miller, Katarzyna (1978- ). Poza obrazem
Hasło dodatkowe: Basiul, Marek (1961- ). O matrycy, odbitce i tym, co pomiędzy
Hasło dodatkowe: Jaszewski, Jakub (1986- ). RYTY
Hasło dodatkowe: Wierzbicki, Wojciech (1953- ). Poza kategoriami - przekraczanie granic w sztuce
Hasło dodatkowe: Akademia Sztuk Pięknych (Warszawa ; 1957- )
ISBN: 978-83-65455-29-1
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 23208 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Tytuł: Ryszard Górecki : Love / [redakcja: Wojciech Kozłowski, Karolina Spiak ; autorzy tekstów: Ewa Gorządek, Sebastian Cichocki, Stach Szabłowski, Ryszard Górecki ; tłumaczenie: Marcin Wawrzyńczak].
Wariant tytułu: Love
Adres wydawniczy: Zielona Góra : BWA Zielona Góra i partnerzy, [2020].
Opis fizyczny: 257 s. : il. kolor. ; 26 cm.
Uwaga: Data wydania wg daty imprezy.
Uwaga: Książka towarzyszy cyklowi wystaw Ryszarda Góreckiego: Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 10 stycznia - 3 lutego 2020, BWA Jelenia Góra, 3 kwietnia - 16 maja 2020, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 3 lipca - 23 sierpnia 2020, Brandenburgisches Landesmuseum für Moderne Kunst, Dieselkraftwerk Cottbus, 4 września - 1 listopada 2020, BWA Zielona Góra, 5 lutego - 28 lutego 2021, Muzeum Narodowe w Szczecinie, 25 marca - 6 czerwca 2021.
Uwaga: Opis wg okł.
Uwaga: Bibliogr. s. 248-251.
Uwaga: Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
Temat: Górecki Ryszard 1956- - wystawy
Temat: Biuro Wystaw Artystycznych Jelenia Góra - wystawy - 2020
Temat: Biuro Wystaw Artystycznych Zielona Góra - wystawy - 2021
Temat: Brandenburgisches Landesmuseum für Moderne Kunst Cottbus - wystawy - 2020
Temat: Galeria Bielska BWA - wystawy - 2020
Temat: Galeria Sztuki Wozownia Toruń - wystawy - 2020
Temat: Muzeum Narodowe Szczecin - wystawy - 2021
Temat: Instalacja szt.plast. - wystawy - Polska - 20-21 w
Temat: Kolaż polski - wystawy - 21 w
Temat: Malarstwo polskie - wystawy - 20-21 w
Gatunek, rodzaj, forma: Katalogi wystaw
Hasło dodatkowe: Kozłowski, Wojciech (1961- ).
Hasło dodatkowe: Spiak, Karolina (1983- ).
Hasło dodatkowe: Wawrzyńczak, Marcin (1968- ).
Hasło dodatkowe: Cichocki, Sebastian (1975- ). O niemożności narysowania mapy imperium w skali 1:1000000 (albo: No, to mamy potworny problem)
Hasło dodatkowe: Cichocki, Sebastian (1975- ). On the imbossibility of drawing 1:1000000-scale map of the empire (or, So we've got a terrible problem)
Hasło dodatkowe: Gorządek, Ewa. Art as aby-product in the process of human species' development
Hasło dodatkowe: Gorządek, Ewa. Sztuka jako produkt uboczny w procesie rozwoju gatunku
Hasło dodatkowe: Górecki, Ryszard (1956- ). A conversation with Ryszard Górecki. Third way into the unknown, wherever you want to
Hasło dodatkowe: Górecki, Ryszard (1956- ). Jestem stąd
Hasło dodatkowe: Górecki, Ryszard (1956- ). Jestem stąd/Ich bin von hier
Hasło dodatkowe: Górecki, Ryszard (1956- ). Rozmowa z Ryszardem Góreckim. Trzecia droga w nieznane, dokąd tylko się zechce
Hasło dodatkowe: Szabłowski, Stach (1973- ). A conversation with Ryszard Górecki. Third way into the unknown, wherever you want to
Hasło dodatkowe: Szabłowski, Stach (1973- ). Rozmowa z Ryszardem Góreckim. Trzecia droga w nieznane, dokąd tylko się zechce
Hasło dodatkowe: Biuro Wystaw Artystycznych (Zielona Góra)
ISBN: 978-83-61440-09-3
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Magazyn
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. sygn. III 25765 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej